Nieuws


27-03-2019 10:00

Jarenlang werd gedacht dat een open kantoortuin het contact tussen werknemers zou bevorderen en de productiviteit ten goede zou komen. Uit recent onderzoek van Mindspace – wereldwijd aanbieder van flexibele werkplekken – blijkt echter dat werknemers behoefte hebben aan een kantoortuin met voldoende aanpassingen.

"Als werkgever zijn geen vergaande aanpassingen nodig om tegemoet te komen aan de wensen van je werknemers", aldus een woordvoerder van Mindspace. "Zo geeft 23 procent van de ondervraagde werknemers aan behoefte te hebben aan stilteruimtes waar ze ongestoord kunnen werken. Ook vergaderruimtes om rustig te kunnen overleggen met collega’s en privételefoonruimtes staan op de wensenlijst van menig medewerker."

Luidruchtige collega’s zijn volgens Mindspace de grootste afleiding op de werkplek. "Ruim de helft van de ondervraagden (51 procent) stoort zich aan lawaaiige collega’s, terwijl 43 procent last heeft van constante onderbrekingen door medewerkers. Dit kan zorgen voor gefrustreerde en minder productieve medewerkers, wanneer zij geen plek hebben om in stilte en ongestoord hun werk te doen."

“Onze medewerkers hebben behoefte aan functionele ruimtes die passen bij hun werk”, zegt Martijn Suister, Managing Director bij Caterwings. “Soms worden ze geïnspireerd door een open werkruimte, waar ze omringd worden door andere bedrijven en collega’s, en soms hebben ze behoefte aan een aangepaste ruimte, zoals een stilteruimte, een privételefoonruimte of een creatieve kamer.”

Het design van een kantoorruimte kan een grote impact hebben op de productiviteit en de tevredenheid van werknemers. "Ruim een kwart (27 procent) van de medewerkers tussen de 18 en 24 jaar oud wees wel eens een potentiële werkgever af vanwege de uitstraling van een kantoor of het gebrek aan faciliteiten. 22 procent van deze groep verliet ooit een werkgever om dezelfde reden, tegenover twaalf procent van de kantoormedewerkers tussen de 35 en 44 jaar oud."

“Nu de nieuwe generatie werknemers hogere eisen stelt aan hun werkervaring en -omstandigheden, is het belangrijk dat aanbieders van flexibele werkplekken beter dan ooit luisteren naar hun eindgebruikers en alles op alles zetten om productiviteit en tevredenheid te stimuleren met hun design en ontwerp”, zegt Dan Zakai, medeoprichter en CEO van Mindspace. “We zien het als onze plicht marktonderzoek te doen en het gesprek te leiden over hoe het design van een kantoor de tevredenheid van werknemers beïnvloedt en bijdraagt aan het succes van een bedrijf.”

Onderzoeksbureau Team Vier deed – in opdracht van Mindspace, aanbieder van Office-as-a-Service-oplossingen – onderzoek naar de impact van de kantooromgeving op de productiviteit en de tevredenheid van Nederlandse kantoormedewerkers. In totaal werden 1.067 medewerkers uit verschillende sectoren ondervraagd.


Deel op Social Media22-03-2019 10:00

Facilitair managers zien duurzaamheid als het belangrijkste thema voor hun inkoopbeleid. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.

Dit blijkt uit het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019. Dit is een tweejaarlijks trendonderzoek dat wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Het is de zesde keer dat dit onderzoek is uitgevoerd. In het onderzoek hebben ruim 500 facilitair professionals aangegeven welke overwegingen in hun beleid de grootste rol spelen.

Duurzaamheid komt als belangrijkste thema uit de bus. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere edities van het onderzoek. Twee jaar geleden stond dit thema nog op de tiende plaats. Parijs en Urgenda hebben facilitair managers blijkbaar op andere gedachten gebracht. Ook voor de komende vijf jaar verwachten zij dat duurzaamheid op één blijft staan. Of dit in praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten. Er zijn veel ambities, maar nog weinig concrete plannen.

In het rijtje van belangrijkste thema’s is ook het onderwerp klantgerichtheid gestegen. Dit staat nu op plaats twee. Er is meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap.

Mede als gevolg van de voorspoedige economie daalt het thema kostenmanagement verder naar een bescheiden zevende plaats. Maar ook de gestegen belangstelling voor duurzaamheid en klantgerichtheid verklaren de daling. Tot voor kort waren duurzaamheid en klantgerichtheid vooral mooie woorden die niets mochten kosten. Nu lijken deze thema’s bepalend te zijn voor de keuzes die facilitair managers maken en zijn zij bereid hierin te investeren.

Het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019 is op woensdag 20 maart gepubliceerd en is verkrijgbaar bij FMN.

www.fmn.nl


Deel op Social Media22-03-2019 8:30

Nederland ICT, de branchevereniging van de digitale sector, heeft een Ethische Code Artificial Intelligence gepubliceerd. Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.

De code is te vinden op www.nederlandict.nl/ethischecodeai en is gebaseerd op principes voor ethische omgang met AI die zijn opgesteld door de Europese Commissie. De Nederlandse ICT-branche is de eerste in Europa die deze principes heeft vertaald naar een gedragscode voor bedrijven.

“Digitale bedrijven zijn al op allerlei manieren bezig met de ethische vraagstukken rond AI.” Zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Maar we merkten dat er behoefte is aan een gezamenlijke code. We willen bovendien dat die code ook in andere landen bruikbaar is, dus we hebben ons gebaseerd op Europese principes.”

De code is overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), op de Conferentie Nederland Digitaal, door Peter Zijlema, portefeuillehouder ethiek binnen het bestuur van Nederland ICT, voorzitter van de Digitaal Ethische Raad en General Manager IBM Benelux.

Zijlema: “Als ICT-branche willen we een actieve deelnemer zijn in de discussie over AI en ethiek. We zien grote maatschappelijke en economische kansen bij het toepassen van AI, en we willen dat op een zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze doen. De ICT-branche kan bijdragen door goed samen te werken, door het geven van educatie, maar zeker ook door zelfbewust en zuiver om te gaan met data en door het zeker stellen van voldoende transparantie en uitlegbaarheid van AI-toepassingen.”

De code is opgesteld door de Denktank Ethiek binnen Nederland ICT, die bestaat uit een tiental betrokken bedrijven. De denktank wordt voorgezeten door Lotte de Bruijn. De gedragscode is daarnaast getoetst bij de Digitaal Ethische Raad van Nederland ICT, een extern klankbord van experts op het gebied van digitalisering en ethiek. Peter Zijlema is voorzitter van de Digitaal Ethische Raad. In de raad zitten: Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Peter Paul Verbeek (TU Twente), Jeroen van der Hoven (TU Delft), Paul van der Heijden (Clingendeal) en Valerie Frissen (Universiteit Leiden).

De gedragscode is geen statisch document. Nederland ICT gaat de code verder ontwikkelen, op basis van feedback uit de praktijk en actuele voorbeelden. Bovendien wordt de code gebruikt als basis voor meer concrete en praktische hulpmiddelen, zoals workshops ethics by design en tools die bedrijven helpen om ethiek onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

www.nederlandict.nl


Deel op Social Media
19-03-2019 8:00

The Art of Living presenteert de eerste editie van een gloednieuw event. Tijdens dit event wordt van 28 tot en met 31 maart het beste op het gebied van luxe woon- en lifestyle samengebracht in een sfeervolle ambiance. Met de presentatie van onder andere exclusieve interieurs, stijlvolle tuinen, bijzondere kunstwerken en luxe producten, belooft de organisatie ‘een beleving die u nooit meer zult vergeten!’


Al bijna 20 jaar is The Art of Living actief in het hoge segment luxe woon- en lifestyle magazines. Oprichter Toon Thijssen ontwikkelde een succesvolle bladformule met Nederlandse en Belgische uitgaves, waarin prestigieuze villaprojecten, interieurs, tuinen, kunstwerken, auto’s en andere luxe producten centraal staan. Inmiddels is The Art of Living uitgegroeid tot een bloeiend familiebedrijf en lanceerde The Art of Living, ter aanvulling op het magazine, een eigen online platform gericht op wonen, interieur en tuin, waarin particulier en professional worden samengebracht. Lezers en online volgers kunnen hierdoor zowel on- als offline volop inspiratie en informatie opdoen op het gebied van luxe woon- en lifestyle. De veelheid aan inspiratie en informatie die via de mediakanalen verzameld en verspreid wordt, is eind maart terug te zien in een eigen event.

“De afgelopen jaren hebben we regelmatig de vraag gekregen of we een eigen event wilden organiseren”, vertelt Mike Thijssen, commercieel directeur van The Art of Living. “Recent hebben we daarom onderzocht in hoeverre een eigen event een meerwaarde zou vormen op onze bestaande diensten. Het antwoord hierop bleek erg positief; zowel particulieren als professionals waren enorm enthousiast over een mogelijk event onder de vlag van The Art of Living. Dit stimuleerde ons om een concept te bedenken waarin het beste op het gebied van luxe woon- en lifestyle wordt samengebracht en waarin particulieren en professionals live met elkaar in contact kunnen komen. Die combinatie is uniek; bezoekers kunnen zich niet alleen laten inspireren en informeren door diverse high-end producten en diensten, maar er zijn ook succesvolle zakelijke ontmoetingen mogelijk. Tussen particulieren en professionals, maar ook tussen professionals onderling. Het event is voor hen tevens een kans om andere professionals te leren kennen en zakelijk verder te komen.”

 

Het bekende Autotron in ’s Hertogenbosch vormt het decor van de eerste editie van het event. “De Autotron is vanwege de centrale ligging zowel vanuit Nederland als vanuit België perfect te bereiken. Daarnaast biedt het voldoende ruimte om een groot aantal bezoekers te ontvangen”, aldus Thijssen.

Het aanbod is onderverdeeld in negen thema’s: bouwen & architectuur, interieur, twee sfeertuinen, financieel & real estate, automotive, luxe reizen & second home, art gallery, juwelen, beauty & health en culinair.

 

www.theartofliving.nl/event


Deel op Social Media13-03-2019 8:00

Op woensdag 20 maart presenteren FMN en Twynstra Gudde de resultaten van het periodieke onderzoek naar omvang van de Nederlandse facility management markt en de trends en ontwikkelingen op deze markt.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens de internationale facilitaire conferentie ‘World Workplace Europe meets Facility for Future’ dat van 20 tot en met 22 maart in De Kromhouthal in Amsterdam wordt gehouden.

"Het FM Marktonderzoek is het in en buiten de facilitaire sector zeer gewaardeerde periodieke onderzoek dat organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, uitvoert", aldus een woordvoerder.
 

Het FM Marktonderzoek geeft het werkveld inzicht in de omvang van de Nederlandse facility management markt en brengt daarnaast ook de relevante trends en ontwikkelingen in beeld. "De tweejaarlijkse publicatie is daarmee een must voor iedereen die met het facilitaire werkveld in aanraking komt. Het FM Marktonderzoek 2019 beweegt ook zelf nadrukkelijk mee met alle nieuwe ontwikkelingen, waardoor deze samen met nieuwe thema’s zowel in de opzet, inhoud en vormgeving van het onderzoek een duidelijke plek vinden."
 

Het laatste FM Marktonderzoek werd in 2017 gepubliceerd. Dit onderzoek becijferde de omvang van de Nederlandse facilitaire markt exclusief vastgoed op ruim 32 miljard euro,  circa. 5 procent van het bruto nationaal product; inclusief vastgoed bedroeg de omvang bijna 73 miljard, zo’n 10 procent van het BBP. Uit het marktonderzoek bleek dat in 2017 de inzet van technologie de belangrijkste trend is en dat men verwacht dat die trend doorzet. Na technologie volgde een ‘wend- en weerbare organisatie’ als belangrijke trend. Opvallend was dat kostenmanagement in 2017 voor het eerst sinds 5 jaar niet meer de belangrijkste facilitaire trend was. Het FM Marktonderzoek 2017 is via de website van FMN nog te bestellen.

www.fmn.nl


Deel op Social Media08-03-2019 8:30

Als de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt gevraagd naar de impact van de digitale transformatie op hun organisatie, blijkt dat slechts een derde hier een beeld bij heeft. Dat blijkt volgens branchevereniging Nederland-ICT uit een onderzoek onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

"Hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld", schrijft de branchevereniging. "Ook is er met name aandacht voor de risico’s van digitalisering."

Het onderzoek is uitgevoerd bij besturen, directies, RvC’s en RvT’s van beursfondsen, mid-marketbedrijven en semi-publieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen en omgaat met actuele vraagstukken op het gebied van digitalisering. “We wilden graag beter inschatten hoe de hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT. “We kunnen eigenlijk maar één algemene conclusie trekken naar aanleiding van de resultaten: de top is wel bezig met digitalisering, maar met een veel te beperkte blik.”

Het goede nieuws uit het onderzoek is volgens nederland-ICT dat bijna 50 procent van de ondervraagden aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor de core-business van hun eigen organisatie. Ruim een kwart dacht zelfs volledig afhankelijk te zijn van ICT. Na doorvraag bleek echter dat dit belang vooral werd gezien op operationeel niveau en veel minder op tactisch of strategisch niveau. “De afdeling IT wordt teveel aangekeken als het gaat over digitalisering. Maar digitalisering gaat zoveel verder dan het in gebruik nemen van bepaalde hard- of software. Het heeft bijvoorbeeld invloed op je bedrijfsvoering, je strategische positie en je relatie met patiënten”, vertelt De Bruijn.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid afhankelijk is van externe expertise op het gebied van digitalisering en dat bijna driekwart van de bestuurders zich zorgen maakt over het kennisniveau binnen de eigen organisatie. Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register: “Daarbij is opvallend dat de boardroom haar eigen digitale kennis overschat. Slechts 1 procent van de leden van het bestuur of de directie gaven namelijk aan dat deze kennis bij RvC/RvT leden zit, terwijl een kwart van deze RvC/RvT leden juist aangaf dat deze kennis wél bij hen zit.’’

Het kennisniveau klinkt door in de gehele digitale mindset van de organisaties. De Bruijn: “De digitale transformatie biedt enorme kansen en ik vind het schokkend dat uit dit onderzoek blijkt dat veel directies nog steeds vooral de risico’s van digitalisering zien. Er zijn in iedere sector al goede praktijkvoorbeelden die bewijzen dat je door digitalisering méér kunt bereiken. Het is tijd dat bedrijven zien dat de digitale transformatie ook op hen positieve invloed heeft.”

www.nederlandict.nl


Deel op Social Media06-03-2019 8:30

Op 8 en 9 maart vindt het nationaal kampioenschap voor interieuradviseur plaats in Woonmall Alexandrium in Rotterdam. Twee dagen lang strijden twaalf mbo-studenten van diverse scholen uit heel Nederland tegen elkaar om de beste interieuradviseur van Nederland te worden. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam in samenwerking met WorldSkills Netherlands en Woonmall Alexandrium.

Een interieuradviseur bedenkt nieuwe indelingen voor interieurs. Dit kan van alles zijn: een woonkamer, een restaurant, een winkel of een stand. De deelnemers krijgen de opdracht om een ontwerpadvies te maken voor een ontmoetingspunt op een (muziek)festival. Daarbij moet in het ontwerp in ieder geval een zitgelegenheid, een kinderspeelplaats en een podium verwerkt worden. De opdrachtgever is een evenementenbureau, dat gespecialiseerd is in kleine en grotere meerdaagse festivals.

De deelnemers komen van diverse mbo-scholen door heel het land. Het HMC heeft ook twee studenten die meedoen aan het NK. Student Roos Vollebregt vertelt: "Ik heb me goed kunnen voorbereiden op de wedstrijd. Ik heb diverse masterclasses via school gevolgd en heb de finale-opdracht al goed kunnen doornemen." Christy Dorn heeft ook veel geleerd van de voorbereidingen voor de Skills-finale. "Zo weet ik nu beter hoe ik een concept vorm kan geven tot een ontwerp. Daarbij vind ik het spannend om mijn opdracht te presenteren tijdens de finale", vertelt Christy.


De wedstrijd wordt gehouden in het Atrium van Woonmall Alexandrium. Voor de deelnemers is dit een inspirerende locatie aangezien de wedstrijd plaatsvindt tussen meer dan 55 woonwinkels. De wedstrijdlocatie is toegankelijk voor bezoekers van de woonmall. "De ambiance en sfeer in Woonmall Alexandrium zal zeker bijdragen aan extra motivatie en inspiratie, en de prestatie van de deelnemers naar een hoger niveau brengen", aldus Shirley Udo, Marketing & Communicatiemanager van Woonmall Alexandrium.

De organisatie van Skills Heroes vakwedstrijden is in handen van WorldSkills Netherlands. Nederland kan niet zonder goede vakmensen. Daarom vestigt WorldSkills Netherlands de aandacht op het belang van vakmanschap en beroepsonderwijs bij jongeren. Dat doet zij door het ontwikkelen en organiseren van diverse evenementen en vakwedstrijden. Bovendien verzorgt WorldSkills Netherlands de Nederlandse deelname aan EuroSkills en WorldSkills, respectievelijk het EK en WK voor beroepen. WorldSkills Netherlands wordt ondersteund door het ministerie van OCW en vele partners uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

www.hmcollege.nl


Deel op Social Media06-03-2019 8:00

Onlangs tekende BIS/Econocom een meerjarenovereenkomst met Boskalis. De baggeraar en maritiem dienstverlener laat al decennia lang diverse audiovisuele oplossingen door BIS/Econocom realiseren en na een uitvoerig vergelijkingstraject koos Boskalis opnieuw voor BIS|Econocom als audiovisueel leverancier voor de komende jaren.

Boskalis is met circa 6.000 medewerkers actief in negentig landen over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht, waar zo’n twaalfhonderd medewerkers dagelijks hun werk uitvoeren, ondersteund door de audiovisuele inrichting van BIS/Econocom.

Op basis van de eisen en wensen van Boskalis stelde BIS/Econocom een raamovereenkomst op voor alle aanwezige audiovisuele apparatuur en de apparatuur die de komende 5 jaar wordt aangeschaft. Door deze overeenkomst kan BIS/Econocom bij nieuwe audiovisuele wensen Boskalis snel, adequaat en op maat adviseren en van de gewenste oplossingen voorzien. Bovendien zorgt BIS/Econocom binnen de overeenkomst voor hetonderhoud, het verhelpen van eventuele storingen en voor vervangende apparatuur bij defecten. 


www.bis.nl


Deel op Social Media01-03-2019 8:30

Geberit vereenvoudigt het merkenportfolio. Om in de toekomst zakelijke doelgroepen en consumenten nog beter en efficiënter te kunnen bedienen, wordt vanaf 1 april 2019 het merk Keramag geïntegreerd in het merk Geberit en vanaf 1 april 2020 wordt dit proces voortgezet met het merk Sphinx.

Als toonaangevend bedrijf in de Europese sanitairbranche zet Geberit zich naar eigen zeggen in voor de continue doorontwikkeling van sanitairproducten, productieprocessen en distributiemethodes. "Al bijna 150 jaar staat de naam Geberit voor innovatie, betrouwbaarheid, functionaliteit en hedendaags comfort in de badkamer."

Met de verwerving van Sanitec in 2015 en de daarmee gepaard gaande overname van een groot aantal keramiekmerken, heeft Geberit zijn activiteiten uitgebreid naar badkamerproducten. In Nederland was Sanitec de eigenaar van De Sphinx Maastricht met de merken Sphinx en Keramag. Door de overname zijn Sphinx en Geberit één bedrijf geworden onder de naam Geberit. 

Na 3 jaar succesvol als één bedrijf te functioneren zet Geberit de volgende stap: het samenvoegen van de merken tot één merk Geberit. "Dit is noodzakelijk om in de toekomst de zakelijke doelgroepen en de consumenten nog beter en efficiënter van dienst te kunnen zijn."

De integratie van de keramiekmerken zal volgens de woordvoerder zowel zakelijke klanten als consumenten meer duidelijkheid verschaffen en bijdragen aan een efficiëntere samenwerking met de zakelijke partners.

www.geberit.nl/sphinxwordtgeberit


Deel op Social Media

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >