Nieuws


30-07-2018 8:30

Duizenden bedrijven moeten over enkele jaren hun pand uit als het kantoor niet zuiniger wordt. Dat meldt dagblad AD. Reden: naar het zich laat aanzien zullen tal van panden ook in 2023 niet voldoen aan energielabel C, terwijl dit dan verplicht is. 


Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in het AD van 27 juli dat meer dan de helft van de kantoren – zo'n 43 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte – momenteel nog niet aan die norm voldoet. Het zou gaan om duizenden panden, verspreid over Nederland.

"Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C", meldt het ministerie voorts over de duurzaamheidsmaatregel. "Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten."


Kantoren met een label D, E of F kunnen volgens het ministerie zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. "Aanpassingen aan installaties (bijv. verlichting) zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig."

De maatregel levert volgens het ministerie vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. "De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs."

www.rijksoverheid.nl


Deel op Social Media
27-07-2018 8:30

Geinteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen in de werkomgeving? Dan is het congres SPOT op de werkomgeving misschien iets voor u. de eerste editie van het evenement staat voor 13 september op de agenda.
 

"Facilitair verantwoordelijken bij bedrijven, de overheid, het onderwijs of de zorg zijn binnen hun organisaties zó bezig met de werkomgeving van vandaag, dat zij zich veel minder vaak dan zij zouden willen, bezig houden met de werkomgeving van morgen", aldus de organisatie van het evenement (die ook jaarlijks de vakbeurs Facilitair voor haar rekening neemt). "SPOT op de werkomgeving wil al deze professionals in het facilitair management in één keer bijpraten, met Kennisspots (congres), Verdiepingsspots (kennistafels) en Informatiespots (presentaties op de noviteiten-, c.q nieuwe productenmarkt). Op één dag, onder één dak."

Het evenement is gratis toegankelijk voor de doelgroep.

spotopdewerkomgeving.nl

 


Deel op Social Media27-07-2018 8:00

Tijdens deze warme dagen draait de airconditioning in kantoren en bedrijfspanden weer volop. Helaas betekent het gebruik van airco niet altijd dat het binnen ook comfortabel is. Dat zegt de NVKL, branchevereniging van specialisten in klimaatbeheersing en koudetechniek.

"Airconditioners worden vaak niet goed onderhouden, zijn niet goed ingeregeld of in het ergste geval verkeerd geïnstalleerd", aldus de vereniging. "Dit kan diverse negatieve gevolgen hebben, zoals: tochtklachten, sterk schommelende temperaturen en hogere energiekosten. Dit is zonde want deze klachten zijn eenvoudig te voorkomen."

"Een goed begin is het halve werk: schakel daarom altijd een erkend installateur in. Een professionele koeltechnicus doet namelijk veel meer dan enkel de airco ophangen. Zo kijkt hij onder andere naar de benodigde koellast, de indeling van de ruimte, de isolatiewaarde van het gebouw en de aanwezige ventilatie. Na het installeren regelt de installateur de airco optimaal in op het gebied van comfort en energiezuinigheid."

Ga vooral niet zelf sleutelen, benadrukt de woordvoerder. "Huur altijd iemand in die f-gassen gecertificeerd is. Dit is verplicht en dat is maar goed ook. Door een verkeerde installatie is er namelijk kans op koudemiddellekkage en een slecht werkende airco! Naast juiste installatie is onderhoud essentieel."

Het is natuurlijk aantrekkelijk om de airco zo koud mogelijk te zetten. Maar volgens de NVKL is dit niet altijd verstandig. "Een te groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten kan namelijk leiden tot gezondheidsklachten, zoals verkoudheid. Zorg er daarom voor dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten niet groter dan 6° Celsius is. Een paar graden koelen is voldoende voor een comfortabel leef- en werkklimaat."

www.nvkl.nl 
 


Deel op Social Media24-07-2018 11:00

Eind juni organiseerde Humanscale de TED-talk ' Beyond the Physical Workplace'. Miriam Goos, een ervaren neurologe en professor neurologie, vertelde over  over de oorzaak - gevolg relatie van onze mentale en fysieke klachten op werk, en hoe we zelf ons bewustzijn daarvan kunnen vergroten.

Haar bijdrage ging over de mentale aspecten die van invloed zijn op de effectiviteit en het welzijn van werknemers. Vaak zijn fysieke klachten het resultaat van mentale problemen. Hoe kunnen we hier alert op zijn, en pro-actief een bijdrage leveren aan het gevoel van welzijn? 

"We kennen allemaal de fysieke effecten van zenuwen, bijvoorbeeld voor een examen: maagkrampen, diarree, gebrek aan eetlust", aldus Miriam Goos. "Dus we weten dat er een rechtstreeks verband is tussen wat onze hersenen denken en hoe ons lichaam daarop reageert."

In de werkomgeving spelen soortgelijke processen een rol, stelt de neurowetenschapper. "Maar we zijn ons daarvan niet altijd bewust. Zelfs wanneer we werken in de meest aantrekkelijk ontworpen kantoren, hebben we te maken met uitdagingen, zoals de introductie van nieuwe technologie, de toegenomen snelheid van ontwikkelingen, de voorttdurende herstructurering van organisaties, de vraag naar flexibiliteit en wendbaarheid en de achterblijvende waardering voor onze inspanningen."

 

Al deze ontwikkelingen leiden tot een algemene toename van het stressniveau, aldus Goos. "Dit manifesteert zich is serieuze fysieke klachten als vermoeidheid, rugpijn, hoofdpijn, kiespijn, en in ersnstige gevallen zelf ademhalingsproblemen en flauwvallen." Precies hierom heeft de World Health Organisation (WHO) stress aangemerkt als de 'gezondheidsepidemie van de 21e eeuw'. "Het kost ons jaarlijks miljoenen."

Öndanks het feit dat we in Nederland goede kantoren maken, neemt het aantal burn-outs nog steeds toe", aldus Goos. "Gemiddeld heeft volgens de CBS zo'n 14 tot 15 procent van de werkende bevolking er jaarlijks mee te maken. Het is duidelijk dat burn-outs, depressies en frustraties in bijna elke organisatie voorkomen."

Volgens Goos helpen een mooi kantoor en goede koffie hier niet tegen: "Wanneer mensen geen professionele hulp krijgen, vergeten ze de mooie kanten van hun werk en hebben ze geen oog voor goede cappuchino en de comfortabele ergonomische stoel." Wat helpt wel? Goos wijst onder meer op het belang van pauzes: "Om effectief te blijven is het van groot belang om elke inspanning te laten volgen door een relax-fase." Ook stipt ze in de TED-talk bijvoorbeeld 'besmettelijk gedrag' aan, gedrag waarmee collega's elkaar over de kling jagen door bijvoorbeeld voortdurend nieuwe onrealistische doelen te stellen en de nadruk te leggen op negatieve aspecten. 

De TED-talk werd georganiseerd door Humanscale, specialist in producten die een gezonde manier van werken ondersteunen (zie bovenstaande foto's). "In combinatie met de nu beschikbare psychologische kennis bieden onze producten een oplossing voor de huidige problemen in de werkomgeving", aldus een woordvoerder. "Wanneer we zowel aandacht hebben voor het lichaam als voor de geest van de kantoorwerker, kunnen we een versterkt positief effect bereiken. Op deze manier kunnen we samen het verschil maken."
 

www.humanscale.com
 

Deel op Social Media
24-07-2018 8:30

Wat te doen wanneer het te lawaaiig is op de werkvloer? Eén van de manieren om het geluidsniveau omlaag te krijgen is het 'nudgen' van kantoorwerkers. Healthe Workplace rapporteert over een interessant onderzoek van Sarah Lovera Rivas.

"Onderzoek wijst uit dat excessief lawaai op de werkvloer verschillende negatieve gevolgen met zich meebrengt",  aldus Sarah Lovera Rivas. Werknemers in open kantoorruimtes ervaren bijvoorbeeld meer vermoeidheid; meer stress, verminderde concentratie en verminderde productiviteit.

In haar studie onderzoekt Sarah Lovera Rivas hoe dit probleem te tackelen is via 'nudging'. "Nudging, een concept uit de gedragseconomie, is een manier om mensen onbewust een duwtje in de juiste richting te geven bij het maken van keuzes", stelt ze. "Door bepaalde prikkels te introduceren in de werkruimte, kunnen werknemers onbewust gestimuleerd worden om stiller te werken. Aangezien menselijk gedrag beïnvloed wordt door 1. sociale normen, i.e. standaarden ten aanzien van het gedrag, en 2. hun attitudes, i.e. iemands eigen perceptie van gevolgen die aan het gedrag verbonden kunnen zitten, zijn er in dit onderzoek twee verschillende interventies gecreëerd. Beide interventies zijn op losse momenten uitgetest in een veldonderzoek in een studieruimte om het effect te meten."

De eerste interventie is gebaseerd op de bevinding dat mensen bepaalde situaties automatisch associëren aan sociale normen die daar doorgaans bij komen kijken. "Een associatie van deze soort bestaat bijvoorbeeld tussen de bibliotheek en de norm “ik moet me stil gedragen” en deze associatie is zo sterk dat het zien van een foto van een bibliotheek met mensen in de geactiveerd wordt en dat mensen onbewust zachter gaan praten. Om deze reden zijn er in het huidige onderzoek A3 foto’s verspreid over de muren van de studieruimte."

"Naast de norm interventie waarbij sociale standaarden een cruciale rol spelen, is een tweede interventie gecreëerd die zijn methode leent aan de benefit appeal. Door mensen bewust te maken van de persoonlijke gevolgen die een bepaalde gedraging of keuze met zich meebrengt, kan gedrag eveneens worden bijgesteld. De attitude interventie communiceerde daarom met behulp van informatieve A3 posters de negatieve effecten die open-office lawaai met zich meebrengt."

In de nieuwsbrief van 'innovatiewerkplaats' Healthy Workplace rapporteert de onderzoekster dat beide interventies het gewenste effect hadden en ervoor zorgden dat mensen stiller te werk gingen. "De veldexperimenten toonden met behulp van verschillende metingen aan dat, in vergelijking met een controlesituatie waarin geen interventie aanwezig was, beide interventies leidden tot: 1. Een lager geluidsniveau in decibel (~3Db(A)), 2. Minder gesprekken, en 3. Minder gespreksminuten per tijdsperiode. De interventies hadden geen significant effect op de gespreksduur per gesprek, maar de drie andere metingen tonen aan dat beide interventies op losse momenten zorgden voor minder geluid."

Hoewel de interventies niet getest zijn in een corporate stilteruimte, wijzen de bevindingen er volgens Sarah Lovera Rivas op dat het in de werkruimte verwerken van gehumaniseerde bibliotheekfoto’s en/of berichten over de persoonlijke voordelen die stilte met zich meebrengt potentie heeft om het geluidsniveau omlaag te brengen. 

https://gallery.mailchimp.com/81d3bf3464fe762a323d3e457/files/6a1ee6b4-9b94-49d6-ac51-f803f5db67f7/2018_07_17_Samenvatting_Nudging_Silence_Sarah_Lovera_Rivas.pdf


www.healthy-workplace.nl


Deel op Social Media
24-07-2018 8:30

Nederland is dit jaar gastland voor de ELCA Trend Award. Deze prestigieuze internationale prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan een bijzonder, hoogstaand en duurzaam groenproject. Voor de ELCA Trend Award zijn vier Nederlandse projecten voorgedragen. Afgelopen week heeft de jury, bestaande uit deskundige vertegenwoordigers van ELCA, de projecten persoonlijk bezocht.

De ELCA Trend Award wordt uitgereikt aan een project dat voldoet aan het hoogste professionele niveau in het groene vak. Speciale aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid en onderhoud. Van de inzenders wordt verwacht dat zij vooral op deze onderdelen een stap verder zijn gegaan.

De jury hecht veel belang aan details en wil graag weten waar de groenprofessional of groenvoorziener verder is gegaan dan volgens de opdracht voorgeschreven. Naast de totstandkoming van het project en de kwaliteit, kijkt de jury ook naar hoe trendsettend het project is en als voorbeeld kan dienen voor innovatie in de sector.

Branchevereniging VHG voelt zich vereerd met dit gastheerschap, omdat dit de kans biedt aan bedrijven om hun duurzame projecten extra voor het voetlicht te brengen en Nederland zich kan profileren als trendsettend in het groen in Europa.
 

De genomineerde projecten zijn:
 

BTL: De Groenzoom
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare gelegen in een voormalig melkvee- en glastuinbouwgebied bij Berkel en Rodenrijs. Dit gebied maakt deel uit van de ecologische verbindingszone de Groenblauwe Slinger, die een natuurlijke, groene grens vormt tussen de regio Rotterdam en Den Haag. De Groenzoom is de afgelopen jaren door BTL getransformeerd tot een gebied voor recreatie en natuurontwikkeling, excursies en educatie.
 

Donkergroen: Circl
Circl op de Amsterdamse Zuidas is een energiezuinig en demontabel gebouwontwerp, waarbij het uitgangspunt is dat alle nu gebruikte materialen in de toekomst kunnen worden hergebruikt. Donkergroen realiseerde hier een 100% circulaire openbare daktuin met ecologische aspecten.
 

Herman Vaessen BV: Green Dream, Ecological Company Garden
Het duurzaamste kantoor ter wereld (99,4% BREEAM-certificering in 2016) staat in het Limburgse Haelen. Het is volledig van duurzame bouwmaterialen vervaardigd en is energieneutraal. Rond het gebouw ligt een natuurlijke tuin, waar natuurbeleving, biodiversiteit en de meerwaarde hiervan voor medewerkers voorop staan. Deze lijn is doorgezet in het nabijgelegen parkeerterrein en zelfs te zien in de bermen richting de entree van het bedrijventerrein.
 

Koninklijke Ginkel groep: De Knoop
De voormalige Knoopkazerne Utrecht is herontwikkeld tot efficiënt en aantrekkelijk rijkskantoor met vergadercentrum en gastwerkplekken. Hierbij is zoveel mogelijk van het oorspronkelijke bouwmateriaal hergebruikt. De Koninklijke Ginkelgroep gaf het omliggende terrein een groene en duurzame metamorfose met groene maatregelen zoalsdaktuinen, groene gevels, grote bomen en gevarieerde, kleurrijke beplantingen. Deze buitenruimte is een belangrijke schakel in de verbinding met de stad en het nabijgelegen station.


De jury van de Trend Award bestaat uit het dagelijks bestuur van de ELCA, namelijk de heren Emmanuel Mony (voorzitter, Frankrijk), Lutze von Wurmb (vice-voorzitter, Duitsland) Neil Huck (vice-voorzitter, Verenigd Koninkrijk) en Henrik Bos (voorzitter Committee of Firms, Finland). Zij worden vanuit Nederland ondersteund door VHG-voorzitter Rien van der Spek en vice-voorzitter Robert Smid. De prijsuitreiking vindt plaats op 12 september tijdens Internationale Vakbeurs GaLaBau, die van 12 tot 15 september aanstaande gehouden wordt in het Duitse Nürnberg.

De European Landscape Contractors Association (ELCA) is de koepelorganisatie voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche in Europa met in totaal 27 aangesloten landen. Missie van deze organisatie is om het belang van groen voor onze samenleving te benadrukken, de bewustwording hierover kracht bij te zetten en de groene verbinding met architectuur, duurzaamheid, creativiteit, bouw, lifestyle en nieuwe ontwikkelingen op het hoogste niveau in Europa te stimuleren. VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen met in totaal 1.100 aangesloten leden, is het Nederlandse lid van ELCA.

www.vhg.org


Deel op Social Media23-07-2018 10:00

Per 1 juli 2018 is Jeroen Kroondijk de nieuwe directeur van Dynamis en is Robert de Joode onze nieuwe bestuursvoorzitter. "En eind vorige maand vierden we het 25-jarig bestaan van Dynamis", aldus een woordvoerder. "Drie redenen voor feest."

Jeroen Kroondijk is aangetreden per 1 juli 2018. "Zijn ambitie: ons grote, landelijke netwerk nog verder met elkaar in verbinding brengen en daarnaast het merk Dynamis laden en verdiepen." Per 1 juli 2018 is Robert de Joode (Kuijs Reinder Kakes) de nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt Marco Schol (Ooms) op die deze functie de afgelopen 4 jaar bekleedde. “Marco Schol en Wilfred van der Neut hebben de afgelopen jaren goed werk geleverd om Dynamis verder op de kaart te zetten. En ik kijk er naar uit om samen met het bestuur, Jeroen Kroondijk en het team in Utrecht Dynamis verder uit te bouwen tot een organisatie van intensief samenwerkende Dynamis partners om onze opdrachtgevers optimaal te bedienen,” aldus Robert de Joode.

Op 28 juni vierde Dynamis voorts het 25-jarig bestaan. "De wensen destijds waren: een uniforme werkwijze en landelijke dekking. Inmiddels hebben we met dertien vastgoedpartners met veertig vestingen een vrijwel landelijke dekking en hanteren we inderdaad één uniforme werkwijze. De komende jaren willen die werkwijze verder verbeteren en de dekking helemaal landelijk maken."


Dynamis is de overkoepelende, landelijke fullservice-organisatie. "Wij faciliteren de partners op het gebied van research, kennisdeling, marketing en landelijke naamsbekendheid. Daarnaast begeleiden we opdrachtgevers bij hun landelijke vastgoedvraagstukken. Dynamis is de enige partij die landelijk, regionaal en lokaal werkt op alle gebieden: wonen, bog, taxaties en vastgoedconsultancy."

www.dynamis.nl

Deel op Social Media20-07-2018 10:00

Intersteel, producent van hoogwaardig hang- en sluitwerk uit Rhenen, is overgenomen door investeringsmaatschappij 5square. Men neemt de aandelen over van ING Corporate Investments, investeringsmaatschappij Rikon Holding en Peter van Leeuwen, die zijn belang halveert en na deze transactie nog 20 procent behoudt. Intersteel had in 2017 een omzet van 15 miljoen euro.

Ronald Taling, algemeen directeur van Intersteel, vertelt: "Deze overname biedt nieuwe mogelijkheden waar wij erg blij mee zijn en die we zeker optimaal zullen benutten. Onze omzet bedroeg in 2017 15 miljoen euro. Met het versterken van onze marktpositie en verdere professionalisering kunnen we internationaal uitbreiden en nog beter inspelen op de groeiende vraag uit de bouwsector en de toegenomen focus op veiligheid en design. Hierdoor moet het mogelijk zijn onze omzet binnen de gestelde termijn van vijf jaar te verdubbelen. Innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten zullen ons daar zeker bij helpen. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet."


Opgericht in 1902 onder de naam Van Leeuwen groeide de onderneming, in 1995 omgedoopt naar Intersteel, verder uit tot een autoriteit op het gebied van stijlvol en hoogwaardig deur- en raambeslag met bijbehorende accessoires. "Design, veiligheid en techniek zijn belangrijke kernwaarden binnen de organisatie. Het familiebedrijf, met inmiddels ruim vijftig medewerkers, ontwerpt en produceert in eigen beheer design deurkrukken, raambeslag en accessoires." De groei wordt verwezenlijkt door uitbreiding naar diverse distributiekanalen met de focus op online. Door een steeds breder assortiment vergroot het bedrijf naar eigen zeggen gestaag het marktaandeel. In juni werd Intersteel al distributeur voor de Benelux van het bekende Italiaanse merk Olivari.

”We zien dat de focus op veiligheid groeit en die begint met goed hang- en sluitwerk“, aldus Mark Gitsels van 5square. ”Intersteel is al lange tijd een stabiele leverancier van hoogwaardige producten met daarbij alle benodigde veiligheidscertificeringen, zoals SKG*** voor Nederland en EN1906 op Europees niveau. Ook ten tijde van de financiële crisis draaide het bedrijf een prima omzet.”

www.intersteel.nl


Deel op Social Media18-07-2018 8:00

Healthy workplace is een samenwerkingsverband tussen de partners: ENGIE, Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon, en Hanzehogeschool Groningen,gericht op het onderzoeken en realiseren van gezondere (kantoor)werkplekken. Hetsamenwerkingsverband geeft in haar nieuwsbrief een update van de ontwikkelingen.

"Tijdens het eerste Healthy Workplace Symposium op 30 november 2017 hebben we de plannen voor 2018 gepresenteerd", aldus Justin Timmer en Jan Gerard Hoendervanger van Healthy Workplace. "Hoe staat het nu met de uitvoering en hoe gaan we verder?"

Op het gebied van datagedreven feedback is er het nodige te melden. "We zijn in het Living Lab bij de Hanzehogeschool druk bezig geweest met het verzamelen van data via sensoren, wearables, een app en en een vragenlijst. Dit heeft ons veel geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van de technologie, maar nog onvoldoende inzicht gegeven in verbanden en patronen die relevant zijn voor individuele feedback. Daarom geven we dit traject een vervolg bij Measuremen in Amsterdam."

Ook met betrekking tot nultidisciplinair onderzoek zijn stappen gezet. "Het afgelopen semester hebben studenten van verschillende opleidingen interessante onderzoeken uitgevoerd waar we op voort kunnen bouwen" Meteen na de zomervakantie start een nieuwe multidisciplinaire groep met onderzoeken naar zittend versus staand werken; individuele beïnvloeding binnenklimaat, het stimuleren van buiten werken, het pontwikkelen van een meetinstrument vitaliteit in relatie tot werkomgeving, gedragsbeïnvloeding via technologie en het waarborgen van data privacy.

Verder komt er een tweede Living Lab. "De stuurgroep heeft onlangs groen licht gegeven om in september een tweede Living Lab te starten bij Menzis in Wageningen. We gebruiken daarvoor een vleugel in het gebouw dat momenteel wordt gerenoveerd, waarbij Menzis veel nadruk legt op het bevorderen van ‘leefkracht’. We gaan hier interventies testen gericht op bewegen, binnenklimaat en rust/ontspanning. Bovendien wordt dit, net als het Living Lab in Groningen, een plek waar we graag onze kennis delen en laten zien wat we doen."

Binnen de Hanzehogeschool is vanuit de opleidingen Vastgoed & Makelaardij, HRM en Facility Management een nieuwe interdisciplinaire minor ontwikkeld om studenten op te leiden voor een trekkersrol in realiseren van een gezonde werkomgeving. "We hopen in februari 2019 met de eerste lichting van start te gaan. Verder hebben we het afgelopen halfjaar een aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen, een geslaagde Community of Practice bijeenkomst georganiseerd bij @Leisure in Amsterdam, interviews gegeven en berichten geplaatst op www.healthy-workplace.nl. En we hebben in alle gesprekken steeds weer gemerkt hoezeer het thema leeft en tegelijkertijd allerlei vragen oproept waar we nog jaren mee vooruit kunnen."

www.healthy-workplace.nl
 


Deel op Social Media13-07-2018 8:30
Scheuten Projects heeft onlangs de exclusieve distributierechten verkregen voor de verkoop van Corning loodglas in Nederland. Corning is een wereldleider in loodglas tegen schadelijke straling voor medische, technische en onderzoekstoepassingen.
Heiko Probst, divisiedirecteur van Scheuten Projects, verklaart desgevraagd: “We willen onze klanten een breed assortiment aanbieden van standaard glasfunctionaliteiten, maar ook van speciaal glas. Hiertoe bieden wij onder andere al Optisol (ingebouwde zonnecellen), Sentryglas(extra sterk) en Mediaglass (met LEDs) aan. De uitbreiding met Corning loodglas past daarom perfect bij ons aanbod en onze doelstelling. Het professionele loodglas is zodanig ontworpen dat het hoogwaardige en transparante bescherming biedt, wat prima aansluit bij onze markt.”
 
Scheuten Projects levert vanaf nu Corning Med-X Glass en Med-Gamma Glass in één van de grootste glasafmetingen (met dimensies tot 2.800 x 1.400 millimeter) in de markt.

www.scheuten.com/corning

Deel op Social Media11-07-2018 8:29

Heeft u nog een slordige 20 miljoen euro te besteden? Dan is dit huis misschien een aardige aankooop. Zsa Zsa Gabor en Elvis Presley woonden er eerder en onder andere koningi Elisabeth, Frank Sinatra en The Beatles kwamen er op bezoek. Zsa Zsa Gabor versleet in het in 1955 gebouwde onderkomen haar zesde tot en met negende echtgenoot.www.toptenrealestatedeals.com


Deel op Social Media11-07-2018 8:00

Duurzame technologie gaat een sleutelrol spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Die conclusie trekt UNETO-VNI uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De installatiekoepel is enthousiast over de plannen die Ed Nijpels deze week heeft gepresenteerd.

"De subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen verduurzaming aantrekkelijker maken", aldus de branche-organisatie. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: "De grote verbouwing van Nederland gaat écht beginnen. Nog voor 2021 gaan we 100.000 corporatiewoningen verduurzamen met behulp van warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen. Vanaf 2021 moeten jaarlijks 50.000 huizen aangepakt worden. Al ruim voor 2030 verduurzamen we ieder jaar 200.000 woningen. Daarmee reduceren we onze CO2-uitstoot enorm. Een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 is geen utopie, het kan echt. Op deze manier zetten we grote stappen om het voor elkaar te krijgen."

Op basis van de huidige voorstellen zal het Klimaatakkoord leiden tot een gefaseerde energietransitie. Terpstra: ‘Wij zijn blij met de afspraak dat gemeenten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat is belangrijk voor bewoners, maar óók voor de regionale installateurs die voorbereidingen moeten treffen om klanten voor te lichten of medewerkers bij te scholen. Met dit tempo verwacht ik dat we voldoende capaciteit hebben om de klus te klaren. De komende jaren zetten we bovendien alles op alles om meer technici op te leiden voor de energietransitie."

Het Klimaatakkoord schrijft het huidige aardgasnetwerk nog niet af. Daarmee blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas. Het huidige gasnetwerk is daarvoor volgens de brancheorganisatie uitermate geschikt. In het akkoord is op aandringen van UNETO-VNI opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof. De installateurskoepel verwacht dat dit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie.

Innovatie speelt een cruciale rol in het Klimaatakkoord. De installatiebranche blijft ook de komende jaren veel aandacht besteden aan stillere en meer compacte warmtepompen, mogelijkheden voor compacte warmte-opslag, industrialisering van renovaties en specialistische technieken als aquathermie en geothermie. Terpstra: "Het Klimaatakkoord is tot op zekere hoogte een momentopname. De techniek staat niet stil en zal steeds betere oplossingen aandragen. Onze branche blijft daar een voortrekkersrol in vervullen."

Minister Wiebes laat het Klimaatakkoord op hoofdlijnen nu doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Na de zomer gaan de plannen met commentaar van het kabinet naar de Tweede Kamer, die het vervolgens met aanvullende opdrachten terugstuurt naar de onderhandelaars. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de maatregelen dan nog dit jaar uitwerken en ondertekenen. 

www.uneto-vni.nl


Deel op Social Media10-07-2018 13:30

De ontwikkeling van medewerkers is grootste personele uitdaging voor mkb-werkgevers. Dit blijkt uit de Hr Marktmonitor, voorheen de Mkb Marktmonitor, waaraan ruim 2100 werkgevers uit het mkb en grootbedrijf en 2300 werknemers meewerkten.

De arbeidsmarkt is krap en veel organisaties hebben moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Toch blijken aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van werknemers grotere personele uitdagingen dan werving.  

Bij het grootbedrijf is een aantrekkelijke werkgever zijn de grootste uitdaging (47 procent), gevolgd door groei en ontwikkeling van medewerkers (45 procent) en werving (44 procent). Binnen het mkb staat de ontwikkeling van medewerkers met 49 procent op de eerste plaats. Werving van gekwalificeerde kandidaten (46 procent) en aantrekkelijk werkgeverschap (38 procent) komen op de tweede en derde plaats.

Hoewel mkb-werkgevers hun aandacht richten op huidige werknemers, blijken een aantal belangrijke retentie-gerelateerde zaken een minder grote uitdaging. Zo staan het selectieproces en onboarding met respectievelijk 6 en 12 procent lager op de lijst. Ook vitaliteit (15 procent) en verloopbeperking (13 procent) staan niet hoog op de agenda. "Hier liggen nog kansen voor bedrijven om te verbeteren, want juist deze twee onderdelen van de employee journey kunnen het verschil maken bij het binden van werknemers en het voorkomen van verloop."

Marion van Happen, algemeen directeur Unique: “Gezien de krapte op de markt zou je verwachten dat werving de grootste personele uitdaging is. De aandacht voor werknemers die al in dienst zijn is echter groter. Toch blijkt uit het onderzoek ook dat 67 procent van werkend Nederland openstaat voor een nieuwe uitdaging. Ik adviseer de verloop- en verzuimbeperking hoger op de agenda te zetten. Natuurlijk is het belangrijk om aantrekkelijk te zijn en de ontwikkeling van personeel in het oog te houden, maar trap niet in de valkuil om andere belangrijke aspecten te vergeten.”

De Hr Marktmonitor is hét arbeidsmarktonderzoek van hr-dienstverlener Unique en Motivaction. De Hr Marktmonitor is te downloaden op de website van Unique:

https://unique.nl/hr-marktmonitor
 


Deel op Social Media
09-07-2018 8:30

Helpen energieprestatielabels bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen? Branchevereniging FMN heeft ernstige twijfels.  Als vertegenwoordiger van de eindgebruiker vindt FMN dat de goedbedoelde labeling contraproductief is aan het realiseren van de noodzakelijke versnelling in verduurzaming. "Dit, omdat de relatie met werkelijk energieverbruik in de praktijk nauwelijks blijkt te bestaan."

FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, wil dat gebouweigenaren en eindgebruikers zich gaan richten op het daadwerkelijk verminderen van het energieverbruik en terugdringen van de CO2-uitstoot van gebouwen. De maatregelen die de Klimaattafel Gebouwde Omgeving onder leiding van Diederik Samsom op 10 juli presenteert gaan daarin wat FMN betreft nog niet ver genoeg.  

Circa 40 procent van het energieverbruik van de gebouwde omgeving komt voor rekening van utiliteitsgebouwen. Gebouweigenaren, gebouwbeheerders en facility managers zijn volgens FMN een belangrijke sleutel bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. “Als het hebben van een energieprestatielabel voor een gebouw belangrijker wordt dan het daadwerkelijk terugdringen van het energieverbruik, dan houden we ons zelf echt voor de gek,” aldus FMN-voorzitter Natalie Hofman. Ze benadrukt dat zonder een versnelde focus op het daadwerkelijk verlagen van het energiegebruik in gebouwen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet gehaald zullen worden.

De beroepsvereniging constateert dat de huidige regelgeving vooral stuurt op het hanteren van een verplicht energielabel (energielabel A t/m C) voor vastgoed: alle kantoorgebouwen moeten in 2023 een label C bezitten en in 2030 moeten alle gebouwen gemiddeld tenminste energielabel A bezitten. En hier wringt volgens FMN de schoen. Een label zegt namelijk niets over het uiteindelijke verbruik: een gebouw met energielabel A kan nog steeds boven de norm energie verbruiken en veel CO2 uitstoten.

"De huidige labeling is gebaseerd op theoretische normen en dus niet op daadwerkelijk verbruik. Ook ontbreekt handhavingsbeleid. Hierdoor blijft de echte besparing onzichtbaar. Dit leidt tot de situatie dat vastgoedeigenaren geen directe noodzaak zien om te investeren in CO2-emissiereductie door energiezuinige gebouwen en de urgentie bij eindgebruikers om te verduurzamen niet groter wordt."

Aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waar FMN de eindgebruiker vertegenwoordigt, pleit de beroepsvereniging daarom voor een aanzienlijk lagere kilowattuur-norm voor werkelijk energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak waarbinnen gebouwen moeten presteren. De Klimaattafel lijkt in de normen voor de labels niet verder te willen gaan dan het meenemen van het daadwerkelijke verbruik zelf. FMN-voorzitter Hofman: “Passen we de normen in de labels niet aan, dan blijft energiebesparing theorie en halen we de klimaatdoelen in de praktijk niet. Wij hopen Diederik Samsom en de deelnemers aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving nog voor 10 juli hiervan te kunnen overtuigen.”

De voorzitter van FMN benadrukt overigens dat de Klimaattafel Gebouwde Omgeving ook vele goede maatregelen voorstelt. Zij wijst daarbij onder andere op het splitsen van gebouwgebonden en gebruikersgerelateerd energieverbruik en maatregelen rond normering en financiering die eigenaar, gebruiker of huurder in staat stellen om stappen te zetten in de verduurzaming van hun vastgoed. “Maar voor het halen van onze klimaatdoelen moeten we grotere stappen willen en durven zetten,” aldus Hofman.

In het Klimaatakkoord van Parijs zijn stevige doelstellingen opgenomen om de komende jaren het energieverbruik en de CO2-uitstoot substantieel te verminderen. "Noodzakelijke doelstellingen voor het voortbestaan van onze planeet. Als Nederland alle doelstellingen wil halen dan moet in 2030 de CO2-uitstoot binnen de utiliteitsbouw zijn gehalveerd in vergelijking tot 1990. Ook moeten gebouwen in 2050 geheel CO2-neutraal zijn." Daarom zijn begin dit jaar Klimaattafels opgericht om voor een aantal sectoren een plan met maatregelen op te stellen. Diederik Samsom leidt de Klimaattafel voor de Gebouwde Omgeving. Via haar Expertgroepen Circulaire & Inclusieve Economie en Vastgoed van de Toekomst is FMN aan deze tafel vertegenwoordigd.

www.fmn.nl


Deel op Social Media05-07-2018 8:00

De Nederlandse kantorenmarkt heeft een sterk eerste half jaar achter de rug. Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse rapportage Sprekende Cijfers Kantoren-markten van Dynamis. "Onder invloed van gunstige macro-economische omstandigheden zijn een derde meer kantoormeters verhuurd en verkocht dan in de eerste helft van 2017." 

"Door de sterke dynamiek lopen de tekorten op de kantorenmarkt steeds verder op", melden de onderzoekers. "Met name populaire centrumlocaties worden geconfronteerd met een gebrek aan beschikbaar aanbod. Om de druk op centrale locaties te verlichten moet er meer aandacht komen voor kantorenlocaties buiten het centrum. Om de beschikbare kantoorruimte te benutten moeten veel parken gerevitaliseerd worden door voorzieningen op peil te brengen en de bereikbaarheid te vergroten."

In de eerste helft van 2018 nam zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve vraag van kantoorgebruikers toe. "Waar gebruikers de afgelopen jaren vooral de ruimte in hun eigen kantoor opvulden, maken door economische groei meer gebruikers de stap naar nieuwe huisvesting. In de eerste helft van 2018 is in totaal  847 duizend vierkante meter kantoorruimte opgenomen, daarmee is bijna het niveau van 2006 bereikt. Ondanks de groei van flexibele kantoorconcepten neemt het aantal verhuringen van traditionele kleine kantoorruimtes in het eerste half jaar  eveneens toe. Het opnamevolume van kleine metrages is met bijna een vijfde toegenomen."

Als gevolg van de bloeiende kantorenmarkt is het aanbod in een jaar tijd met bijna een miljoen vierkante meter afgenomen, per 1 juli staat nog 'slechts' 4,7 miljoen vierkante meter kantoorruimte te koop of te huur. "Als gevolg van de sterke aanboddaling in Amsterdam, neemt Rotterdam medio 2018 de koppositie over wat betreft beschikbaar aanbod."

De krapte op centrumlocaties zal de komende tijd alleen maar verder oplopen. "Voor kantoorgebruikers wordt het vinden van geschikt aanbod op deze locaties steeds lastiger. Vanuit landelijk perspectief zijn er echter nog ruim voldoende kantoren beschikbaar om in de vraag te kunnen voorzien." Zo wordt er op kantorenparken nog bijna 2 miljoen vierkante meter kantoorruimte aangeboden, meer dan 40 procent van het totale aanbod. "Vaak loopt op deze parken echter het onderhoud achter, is de bereikbaarheid slecht en zijn er nauwelijks voorzieningen. Dit blijkt ook uit de prijzen op kantorenparken, het prijsniveau ligt met 117 euro fors onder dat van centrumlocaties (132 euro).

www.dynamis.nl
 


Deel op Social Media04-07-2018 10:00

Intos interior solutions is geselecteerd om als hoofdaannemer op te treden in de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van Sanofi.

Sanofi, een wereldwijde leider op het gebied van gezondheidszorg en ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen en vaccins, gaat vanaf november in Nederland al zijn activiteiten en 500 medewerkers huisvesten op één locatie in Amsterdam, namelijk in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC).

De bouwwerkzaamheden zijn vorige week officieel gestart. De vier bouwpartners; Sanofi, architect Fokkema & Partners, bouwdirectie en toezichthouder CBRE en Intos, gaan 5.500 vierkante meter aan kantoorruimte realiseren, verdeeld over twee verdiepingen en vijf vleugels.
 

“Als hoofdaannemer zijn we binnen dit project verantwoordelijk voor zowel de afbouwwerkzaamheden als voor het maatwerk meubilair. Interieurbouw moet voor ons een essentieel onderdeel zijn van de opdracht om als hoofdaannemer op te treden. Daar zit namelijk onze meerwaarde. Doordat we de afbouw bekijken door de ogen van een interieurbouwer zorgen we voor een optimale aansluiting van de ruimtes en de faciliteiten op het interieur. We zijn trots dat we dit project voor Sanofi mogen realiseren”, aldus Diederik Hein, directeur Intos.

De vijfhonderd Sanofi-medewerkers met meer dan twintig nationaliteiten zijn nu gevestigd in vestigingen in Naarden en Gouda. Voor het AHTC is gekozen vanwege het creatieve en internationale karakter van Amsterdam en de ligging tegenover het Academisch Medisch Centrum (AMC).


www.intos.nl


Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >