Nieuws


21-12-2018 8:30

FMN – de beroepsvereniging voor het facilitaire domein - en Leesman – bekend van de Leesman Index -  slaan de handen ineen en gaan samen onderzoek doen om de optimale kantoorbezetting van Nederland te definiëren.

De bezettingsgraad van kantoren in Nederland is laag. Althans cijfermatig. Volgens de metingen is gemiddeld minder dan 50 procent van de beschikbare werkplekken in gebruik. Desondanks vinden veel kantoorwerkers dat het (te) druk is op kantoor. Er is geluidsoverlast en niet elke medewerker kan de werkplek van zijn keuze vinden op de piekdagen dinsdagen en donderdag. Hoe kan dit? Hoe kan het zijn dat het op kantoor feitelijk niet druk is maar in de beleving wel? Wat is de optimale bezettingsgraad op kantoor? Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in de relatie tussen de kantoorbezetting en de tevredenheid van de medewerkers.

Het onderzoek dat FMN en Leesman gaan doen, richt zich op het aanbrengen van een relatie tussen de gegevens die vanuit de NFC Index (sinds 1 januari 2018 samengegaan met FMN) worden verzameld en de Leesman Index. De data worden vergeleken op gebouwniveau ten aanzien van bezettingsgraad, exploitatiekosten en medewerkerstevredenheid.

Dit is een eerste onderzoek om te bekijken of er een optimum te vinden is tussen de kosten van een werkplek en de bezettingsgraad aan de ene kant en de effectiviteit van de werkomgeving aan de andere kant. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het internationale, meerdaagse event ‘World Workplace Europe meets Facility of the Future’ dat eind maart 2019 in Amsterdam plaatsvindt.

“Met het initiëren van dit onderzoek willen we een antwoord vinden op de vraag die bij veel leden van onze vereniging, maar ook daarbuiten leeft. Zo dragen we bij aan de doorontwikkeling van het facilitaire vakgebied; één van de doelstellingen van FMN”, aldus Harold Coenders, bestuurslid Bestuurslid Data & Kengetallen en namens FMN de opdrachtgever voor het onderzoek. Gideon van der Burg, opdrachtgever namens Leesman, vervolgt: “We zien een enorme behoefte bij organisaties om naast de kosten juist te kijken naar hoe effectief een werknemer kan werken in de werkomgeving die hem ter beschikking wordt gesteld. Dit onderzoek is een eerste stap om te kijken of er een optimum is.”

Organisaties die mee willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich melden via bestuurslid_kengetallen@fmn.nl of gideon.vanderburg@leesmanindex.com melden bij één of beide opdrachtgevers.


Deel op Social Media06-12-2018 10:00

De VHG Ledenraad - het ‘parlement’ van Branchevereniging VHG - heeft dinsdag 27 november haar goedkeuring verleend aan het Jaarplan en de bijbehorende begroting voor 2019. Hiermee geeft de ledenvertegenwoordiging groen licht voor het verder verstevigen van de vereniging door het boeien en binden van leden en het werven van nieuwe leden.

Andere speerpunten komend jaar zijn de promotie van De Levende Tuin, de ontwikkeling en introductie van het concept Het Levende Gebouw, de praktische ondersteuning vanuit de VHG Ondernemershelpdesk en versteviging van het groene onderwijs.

Doel is om in 2019 te starten met een nieuwe campagne om de voordelen van het VHG-lidmaatschap onder de aandacht te brengen. Belangrijk is ook het jaarprogramma, dat in de regio’s uitgevoerd gaat worden. Volgend jaar wordt er in elke regio een zogenoemde Regiotour, een serie kennisbijeenkomsten, studieclubs en workshops georganiseerd. Daarnaast worden er in samenwerking met de regioadviesgroepen en de begeleidingsgroepen van de platformen nog andere activiteiten op touw gezet.

Om de mogelijkheden van groen ook in beeld te brengen bij architecten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en bouwers, ontwikkelt VHG, analoog aan het concept van De Levende Tuin, bijvoorbeeld ook een concept van het Levende Gebouw. Met verschillende acties worden in 2019 voorts de diensten en hulpmiddelen van de VHG-Ondernemershelpdesk onder de aandacht gebracht van leden en potentiële leden. Denk aan de Economische Barometer, het klantreviewsysteem, de online bedrijfsscan en het VHG-professionaliseringsprogramma.

Met de ontwikkelingen binnen het groene onderwijs gaat VHG extra inzetten op het behoud van herkenbaar groen onderwijs. Ook blijft de vereniging werken aan een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het vormgeven van dit groene onderwijs. Inmiddels is de eerste Groene Hotspot gestart in Houten. Het doel is om meer van deze hotspots te openen, verspreid over Nederland.

www.vhg.org


Deel op Social Media
05-12-2018 11:52

Zo'n 20 procent van de Nederlandse werknemers krijgt nooit een functionerings- of beoordelingsgesprek. Zij zitten niet met hun manager om tafel om de individuele prestaties te bespreken. Precies de helft van werkend Nederland krijgt één keer per jaar een beoordeling. Dit gebeurt vaak aan het einde van het jaar voor de feestdagen. Slechts 10 procent van de respondenten geeft aan dat beoordelen is ingericht als continu proces.

Als werknemers het voor het zeggen hadden, zou dit vaker het geval zijn. Meer dan een kwart (27 procent) wenst dat het beoordelen een continu proces wordt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: kwaliteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime, specialist in workforce management oplossingen.

Beoordeling van collega’s
Een continue beoordeling is niet het enige wat werknemers graag anders zien. Als het aan hen lag, zouden ze meer focus willen op talenten en ontwikkelmogelijkheden. 45 Procent wil hier meer aandacht aan besteden tijdens een beoordelingsgesprek. Daarnaast vinden bijna twee op de vijf medewerkers (19 procent) dat er meer informatie ingewonnen moet worden bij collega’s voor hun beoordeling. Zij hechten veel waarde aan de mening van hun directe collega’s. Vooral de jongere generatie denkt er zo over: 30 procent van de medewerkers tussen 18 en 34 jaar wil anderen betrekken bij hun beoordelingscyclus.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: “Het beoordelingsgesprek is voor velen een stressvolle aangelegenheid. Dat krijg je als je maar één keer per jaar beoordeeld wordt en je dan op een lange periode moet terugkijken. Werknemers kijken liever vooruit en wensen meer aandacht voor ontwikkeling. Het wordt tijd om deze wensen te vervullen. Door de beoordeling in te richten als continu proces en vaak met medewerkers in gesprek te gaan, kun je in kleinere stappen bijsturen en verbeteren. Zo wordt er niets vergeten en kun je de ontwikkeling van medewerkers een boost geven. Een win-win voor werknemer en werkgever.”

Het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: kwaliteit’ is te downloaden op de website van Protime. Klik hier

 

Deel op Social Media
05-12-2018 10:58

Het voorlopige lezingenprogramma voor de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer is online gezet. Op dit moment zijn tachtig van de honderdtwintig sprekers opgenomen. In combinatie met de bijna 350 standhoudende bedrijven valt er voor facilitaire professionals het nodige te beluisteren en bekijken.

De 21ste editie van Facilitair & Gebouwbeheer wordt gehouden op 23, 24 en 25 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Zowel de beurs als de lezingen zijn gratis toegankelijk, mits de bezoeker zich heeft (voor)geregistreerd.

Dat kan via deze link: voorregistratie

Het lezingenprogramma is hier te bekijken: lezingenprogramma

 

Deel op Social Media
04-12-2018 13:30

De Velux Groep kondigt met trots aan dat 'Light Forms Juggler' van Anastasia Maslova en 'Road to Light' van Yuhan Luo, Di Lan, Yuan Liu en Yusong Liu de wereldwijde winnaars zijn van de International Velux Award 2018 voor architectuurstudenten. Na live presentaties door negen regionale winnaars selecteerde de jury bestaande uit internationaal gerenommeerde architecten de twee wereldwijde winnaars.

'Light Forms Juggler' door Anastasia Maslova van de Kazan State University of Architecture and Engineering in Rusland werd als winnaar gekozen in de categorie Daylight in Buildings na indruk te hebben gemaakt op de jury door relevante vragen te stellen over de manier waarop we vandaag de dag gebouwen ontwerpen. "Het project vertoont een rigoureuze verkenning van het daglicht in gebouwen op stedelijke schaal. Het toont een sterke architectonische denkgeest en het project werpt veel interessante vragen op,” aldus de jury.

Het project nodigt uit om een frisse blik te werpen op architectuur. Momenteel is onvoldoende verlichting in gebouwen een groot probleem. Maar tegelijkertijd is er voldoende zonlicht. Dus hoe kunnen we gebouwen zo vormgeven dat de maximale hoeveelheid natuurlijk licht wordt binnengelaten? Het project suggereert een verandering in de vorm van gebouwen en hun openingen, waar rechthoekige vormen de penetratie van licht in de ruimte steeds meer beperken. Het analyseert ook verschillende alternatieve vormen die het potentieel van natuurlijke lichtpenetratie maximaliseren en ook de schaduwen onderzoeken die door gebouwen worden gecreëerd.

 

 
De wereldwijde winnaar in de categorie Daylight Investigations, 'Road to Light', kreeg de prijs voor een goed onderzocht project dat een echt probleem grondig aanpakt en een eenvoudige en praktische oplossing biedt. "Het is een eenvoudige oplossing die het leven van kinderen in afgelegen plattelandsgebieden verandert. Door kleine stukjes lokale materialen te introduceren, stimuleert dit optimisme, groei en denken", aldus de jury.


Het project, gecreëerd door studenten van de Tianjin University in China, komt voort uit een zeer fundamentele behoefte aan een veilige doorgang tussen gemeenschappen. Door het gebrek aan een goede wegeninfrastructuur en elektriciteit in de bergachtige gebieden van landelijk China, kan naar school gaan zeer gevaarlijk zijn voor kinderen - vooral wanneer ze thuiskomen in het donker. Het team stelt voor om een kleine hoeveelheid goedkoop fluoriet in de paden te leggen. Wanneer dit fluoriet overdag door daglicht zijn bestraald gloeien de heldere kleuren van deze stenen ‘s avonds enkele uren na. Bijna alle provincies in China hebben grote fluorietmijnen en de verwerking van de ruwe steen tot bestrating maakt het economisch haalbaar voor arme landelijke gebieden.

 


De twee winnende teams ontvingen hun prijs, samen met de algemene winnaars van de professionele architectencategorieën tijdens het slotgaladiner van het World Architecture Festival in Amsterdam op 30 november 2018.


www.velux.nl


Deel op Social Media

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >