Nieuws


30-01-2018 8:30

Werknemers ervaren frustraties tijdens samenwerken. Maar liefst 42 procent vindt het frustrerend niet te weten wat anderen bijdragen. Bovendien is het werk van anderen van matige kwaliteit, aldus 29 procent.

Een andere irritatie is dat werknemers vaak niet weten wie verantwoordelijk is voor welke taak (39%). Reden voor de matige communicatie kan liggen in de faciliteiten. Meer dan een derde van de respondenten (34%) vindt namelijk dat de werkgever onvoldoende investeert om samenwerken te faciliteren. Deze top van ergernissen blijkt uit onderzoek van Protime, specialist in workforce management oplossingen, onder 1.000 werknemers in uiteenlopende sectoren.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de communicatie. Meer dan een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking (26%) kan collega’s vaak niet bereiken. Tevens zegt 41 procent dat samenwerken en communiceren veel tijd kost. Hier stopt het niet bij. Er gaat daarnaast veel tijd verloren door het terugzoeken van informatie, zoals gemaakte afspraken, aldus 39 procent.

Vergaderingen zorgen ook voor frustraties. Bijna een derde van de werknemers (31%) vindt ze nutteloos en 34 procent vindt zijn collega's vaak onvoorbereid. Daarnaast zegt 41 procent van de werknemers zelf meer bij te dragen dan anderen.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: “Al die frustraties zijn nergens voor nodig. Een simpele oplossing ligt in het beter faciliteren van de samenwerking. Slimme tools maken het mogelijk altijd en overal informatie te delen en efficiënt met anderen te kunnen werken. Dat betekent ook dat communicatie en afspraken vastgelegd en teruggezocht kunnen worden. Daarnaast is het zeer waardevol als medewerkers meer inzicht in de voortgang krijgen en zo te weten komen wat de bijdrage van collega’s is. Het gebruik van de juiste oplossingen scheelt ongetwijfeld veel kostbare tijd en onnodige irritaties.”

Het onderzoekrapport ‘Kwaliteit op de Werkvloer’ is te downloaden op de website van Protime.
 


Deel op Social Media
26-01-2018 10:44

Sempergreen Vertical Systems is met de groene lobby van het Hyatt Regency Spinoza de overtuigende winnaar van de competitie Interieurbeplanting van het Jaar 2018.

Arnoud de Romph heeft op 25 januari 2018 tijdens de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in de Jaarbeurs in Utrecht de prijs in ontvangst genomen. Dit project is volgens de jury een inspirerende winnaar door de integraliteit: de synergie binnen het designteam en de totaalvisie op duurzaamheid.

Het 5-sterrenhotel Hyatt Regency Spinoza is gevestigd in de ‘groene’ plantagebuurt in Amsterdam-Centrum. De link met de omgeving en de visie van de projectontwikkelaar dat ‘functioneel groen moet’ bij een hotel van dit niveau maken dit project tot een kloppend geheel. De lange vitale groene wand in de hotellobby zorgt voor een prettige, luxe multifunctionele ruimte voor hotelgasten, congresgangers en buurtbewoners.De jury stelt als eindoordeel: “Projectontwikkelaar Aedes Real Estate heeft visie en werkt met partijen die deze visie kunnen verwezenlijken. Sempergreen Vertical Systems is gekozen als een gespecialiseerde leverancier en zeer ervaren interieurbeplanter. De samenwerking heeft tot een prachtig resultaat geleid, zowel bij oplevering alsook voor de komende jaren. De interieurbeplanting en de groene wand zijn een essentieel onderdeel van de beoogde duurzame kwaliteit. De wand straalt huiselijke gastvrijheid uit en is – in de woorden van de hoteleigenaar – een echte blikvanger en ‘conversation starter’: ideaal voor in een hotellobby.”

De landelijke competitie Interieurbeplanting van het Jaar (IvhJ) zet binnengroen op de agenda door de grote toegevoegde waarde ervan te laten zien. Deze vier genomineerde projecten zijn mooie voorbeelden van interieurbeplanting in totaal verschillende gebouwen. Ze tonen elk op een eigen wijze aan dat levend groen positief en duurzaam kan bijdragen aan de totale beleving, sfeer, gastvrijheid, maar ook aan de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers.

Naast deze inzending waren ook genomineerd:
Workbrands in Eindhoven door Interieurbeplanting De Klerk
Campus 013 in Tilburg door Copijn Groenaanleg en beheer
Erasmus MC in Rotterdam door Van der Tol b.v.


 

Deel op Social Media
17-01-2018 13:31

Wie wordt de winnaar van de FGNoviteitenprijs 2018? De uitslag laat natuurlijk nog even op zich wachten; deze wordt bekendgemaakt tijdens vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer. Maar ondertussen is wél bekend wie de genomineerden zijn.

De prijs gaat naar één van de volgende vijf inzendingen:

  • Aquarium Verhuur (Het nieuwste en origineelste marketinginstrument: een aquarium!)
  • Isolectra (EvaQ Lighting: innovatief vluchtweg- en noodverlichtingssysteem)
  • Blomsma Print & Sign (SQUID; Zelfklevende Semi-transparante stof als raamdecoratie) 
  • G10 (Holografische interactieve assistent van PRSONAS)
  • Urined (Watervrije urinoirs ... met garantie!)

De FGNoviteiten juryprijs wordt op donderdag 25 januari om 16.30 uur op het Noviteitenplein in hal 2 uitgereikt.

De bezoekers van de vakbeurs hebben tijdens de beursdagen de mogelijkheid om vijf stemmen uit te brengen op hun favoriete noviteiten. Dit doen zij door hun stemmen uit te brengen via de beursapp FG2Visit. De Publieksprijs wordt op vrijdag om 13.30 uur uitgereikt op het Noviteitenplein.

www.vakbeursfaciliair.nl

 


Deel op Social Media
16-01-2018 8:30

Er dreigt een tekort aan kwalitatief aanbod in de kantorenmarkt. Opnamevolumes nemen toe en  transformaties komen ten einde. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2018 van Dynamis makelaars, vastgoedconsultants en taxateurs. In de rapportage worden 27 kantorenmarktregio’s geanalyseerd en beschreven.

In 2017 is de algehele situatie op de kantorenmarkt verder verbeterd. "De economische groei en de toenemende werkgelegenheid hebben de vraag naar kantoorruimte gestuwd", aldus Dynamis. "In veel regio’s is daardoor de markt meer in balans gekomen. Dit is zichtbaar in een toenemende opname en een teruglopend aanbod van kantoormeters."

Het aantal opgenomen vierkante meters kantoorruimte is in 2017 met 10 procent gestegen naar een niveau van 1,4 miljoen. Mede door dit toenemende opnamevolume is het beschikbare aanbod in 2017 zelfs met 15 procent afgenomen. "Op 1 januari 2018 staat nog 5,2 miljoen vierkante meter in aanbod. Wel blijven de verschillen tussen de regio’s duidelijk zichtbaar en worden ook groter. Met name de kantoorgebieden in de vier grote steden profiteren van de economische groei. In de gebieden waar de kwalitatieve vraag groter is dan het aanbod ligt de uitdaging voor de komende jaren in het realiseren van voldoende hoogwaardig aanbod om in de vraag naar kwalitatieve kantoorruimte te kunnen voorzien."

www.dynamis.nl


Deel op Social Media15-01-2018 8:30

Wie jarig is trakteert en de Beurs van Berlage doet dit wel op een heel bijzondere manier. Vanwege haar 115 jarige bestaan stelt de Beurs van Berlage het gebouw namelijk één dag geheel gratis en belangeloos ter beschikking aan een maatschappelijk of goed doel.

Algemeen Directeur Marcel Schonenberg is enthousiast over het plan dat door zijn medewerkers is uitgedacht. “Het is een fantastisch idee om ons gebouw, dat dag in dag uit de meest fantastische congressen en evenementen huisvest, nu op een geheel belangeloze manier aan te bieden. Het past heel goed bij het gedachtegoed van Architect Berlage en bij onze ambitie om een levendige plek te zijn voor ieder publiek”, aldus Schonenberg.

"Wij dagen alle goede doelen en maatschappelijke organisaties graag uit om een geweldig idee voor een evenement bij ons aan te melden. De vijf leukste ideeën zullen we uitnodigen voor een nadere presentatie en kennismaking, waarna we het winnende plan gezamenlijk tot werkelijkheid zullen brengen in het derde weekend van september 2018."

www.beursvanberlage.nl

Deel op Social Media10-01-2018 13:30

Vereniging Eigen Huis mag zich het eerste nieuwe FMN-lid noemen sinds de fusie tussen FMN en NFC Index per 1 januari 2018. Op 2 januari werd de grootste consumentenorganisatie voor huidige en toekomstige woningbezitters als nieuw FMN-lid ingeschreven.

Steije Tadema, manager Inkoop en Facilitaire Zaken bij Vereniging Eigen Huis, en zijn collega Fatih Yilmaz ontvingen speciaal voor deze gelegenheid een oorkonde en een boeket bloemen. Zij werden namens FMN persoonlijk welkom geheten door verenigingsmanager Roel Masselink en manager Data & Kengetallen Bas Stam.

“Het FMN-lidmaatschap gaat ons helpen bij de verdere professionalisering van onze eigen facilitaire organisatie. We verheugen ons er op om met facilitaire professionals van andere organisaties ervaringen uit te wisselen”, lieten Tadema en Yilmaz weten bij het in ontvangst nemen van de oorkonde. Vereniging Eigen Huis, met 750.000 leden en ruim 200 werknemers, beschikt over zo’n 10.000 vierkante meter bvo aan kantoorruimte. “Wij hopen met het benchmarken van onze eigen organisatie via de NFC Index inzicht te krijgen in hoe wij in facilitair opzicht presteren ten opzichte van organisaties van vergelijkbare omvang. Met dit inzicht kunnen wij vervolgens gericht op verbetering sturen”, aldus Tadema.

De leden van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, en de vereniging NFC Index besloten in november 2017 tot een fusie. Deze fusie is sinds 1 januari 2018 van kracht en bundelt en versterkt de kracht van beide organisaties. Er ontstaat voor zowel de leden als de markt één duidelijke ingang naar een breed facilitair netwerk, kennis en informatie.

NFC Index en FMN werken al sinds 2011 op verschillende vlakken succesvol samen. Afgelopen zomer onderzochten de twee partijen diverse samenwerkingsopties, nadat de leden daar eerder dit jaar toestemming voor gaven. Uit dit onderzoek concludeerden beide besturen dat een fusie de beste kansen biedt op een duurzame samenwerking, de doorontwikkeling van onafhankelijke benchmarkinstrumenten en daarmee voor een duidelijke waardepropositie voor de huidige en toekomstige leden van beide verenigingen.

Door de fusie is NFC Index formeel opgegaan in FMN. De naam NFC Index blijft verbonden aan de benchmark- en kengetallenactiviteiten die binnen de fusievereniging worden aangeboden.

www.fmn.nl


Deel op Social Media
10-01-2018 8:30

Hoe gaat het met onze werkomgeving? Trends als internationalisering, digitalisering, flexibilisering, technologisering en decentralisatie vragen om een wendbare organisatie. Is dit bedreigend voor de veiligheid van de werkomgeving? Of valt het reuze mee en bieden deze veranderingen juist kansen voor een veilige werkvloer? Op het Congres Veilig Werken wordt op deze vragen antwoord gegeven.

"Tijdens dit congres bespreken we de meest recente ontwikkelingen die de veilige werkomgeving beïnvloeden", aldsu de beursorganisatie. "De laatste stand van zaken en de heersende misverstanden daarover. Sprekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie SZW én uit de praktijk laten zien wat de trends en ontwikkelingen in werkelijkheid zijn en wat we kunnen leren van recente incidenten."

Het congres vindt plaats op 11 april in Rotterdam Ahoy. "Met de inschrijving voor het Congres Veilig Werken heeft u direct ook toegang tot de beurs Safety&Health@Work in Ahoy."

www.congresveiligwerken.nl


Deel op Social Media
03-01-2018 8:30

Na een bezoek van de vakjury hebben maar liefst vier interieurbeplanters het bericht gekregen dat zij de genomineerden zijn in de landelijke competitie Interieurbeplanting van het Jaar. De vakjury kiest uit deze inzendingen de uiteindelijke winnaar van 2018.

De vakjury heeft de onderstaande inzendingen genomineerd als kanshebbers: Workbrands in Eindhoven door Interieurbeplanting De Klerk, Campus 013 in Tilburg door Copijn Groenaanleg en Beheer. Erasmus MC in Rotterdam door Van der Tol en Aedes Real Estate/Hyatt Regency Spinoza in Amsterdam door Sempergreen Vertical Systems.

De landelijke competitie Interieurbeplanting van het Jaar (IvhJ) zet binnengroen op de agenda door de grote toegevoegde waarde ervan te laten zien. Deze vier genomineerde projecten zijn mooie voorbeelden van interieurbeplanting in totaal verschillende gebouwen. Ze tonen elk op een eigen wijze aan dat levend groen positief en duurzaam kan bijdragen aan de totale beleving, sfeer, gastvrijheid, maar ook aan de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers.


De vakjury heeft de projecten beoordeeld op een aantal vooraf vastgestelde aspecten: ontwerp, technische realisatie, vakmanschap, de toegepaste beplanting, kwaliteitsborging, onderhoud en PR-waarde. Ook de samenhang tussen groen, functionaliteit, omgeving en de uitwerking van de oorspronkelijke opdracht zijn meegenomen in de beoordeling. De vakjury geeft daarnaast in elk juryrapport aan waar nog eventuele ontwikkelingskansen en verbetermogelijkheden liggen.

Uit de vier genomineerden kiest de vakjury de winnaar van het eervolle predicaat Interieurbeplanting van het Jaar 2018. De bekendmaking en feestelijke prijsuitreiking vinden plaats op donderdag 25 januari 2018 tijdens de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze vier aansprekende projecten worden dan ook gepresenteerd en toegelicht.

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en als boomspecialist. VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt 'de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.

www.vhg.org


Deel op Social Media02-01-2018 8:30

Op 15 december 2017 opende Bistro Berlage in de Beurs van Berlage haar deuren. In deze nieuwe stijl bistro worden eigentijdse klassiekers voor lunch en diner geserveerd met een Nederlandse touch. Deze aanpak komt ook terug in het elegante interieur waar authentieke, monumentale elementen worden gecombineerd met een moderne uitstraling.

Het interieur is ontwikkeld in samenwerking met Rein Rambaldo van De Horeca Fabriek. Het monumentale karakter werd gekoesterd en aangevuld met een modern, elegant interieur. De authentieke gewelven waren een inspiratie voor de ronde vormen in het ontwerp. De blauwe kleur van de drie tegeltableaus van de Nederlandse kunstenaar Jan Toorop komen terug in het meubilair. De grote eilandbar met koperen schubben nodigt uit voor borrelen en biedt deels ruimte voor eten aan de bar. De combinatie van hoge en lage zitjes en ronde en vierkante tafels zorgt voor een dynamisch karakter. In het voorjaar wordt het nieuwe terras van Bistro Berlage gelanceerd als onderdeel van het nieuwe Beursplein.

www.bistroberlage.com
 


Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >