Nieuws


27-09-2017 8:30

Kennis is essentieel in de huidige markt. Bij de Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde (NVIH) weten ze dit maar al te goed. Recent hield de vereniging zijn algemene ledenvergadering. Kennisdeling stond er centraal.


“Het gaat om kennis.” NVIH-voorzitter Michel Andringa is er klip en klaar over: op de bijeenkomsten van de vereniging – en dus ook tijdens de algemene ledenvergadering die gehouden wordt bij Coulisse in Enter – gaat het niet zozeer om de commerciële contacten die er gelegd worden, als wel om de uitwisseling van kennis tussen de leden. “Daar zijn al onze evenementen op gericht”, zegt Andringa. “We willen een platform bieden van kennisuitwisseling. Daar is de hele huisvestingssector bij gebaat. Want meer kennis leidt tot betere interieurs.”

De NVIH ontstond in 2008 op initiatief van John Vroon, oud-directeur van The Office Opleidingen (tegenwoordig Office Academy). De doelstelling van de vereniging was en is het in stand houden van de onderlinge contacten tussen de oud-cursisten van het opleidingscentrum. “Omdat je veel van elkaars ervaringen kunt leren”, zegt Andringa.


Op de algemene jaarvergadering van de NVIH  werd stil gestaan bij de verschillende kennisevenementen van het afgelopen jaar, werden aftredende bestuursleden bedankt (Ronald Jagt, Jessica Wormgoor en Nick van der Werf) en nieuwe verwelkomd (Dennis Kroes), én werd de blik gericht op het komende jaar. Daarbij passeerde niet alleen de (gezonde) financiële positie van de vereniging de revue, maar kwam ook nadrukkelijk de vraag aan de orde hoe in het komende jaar invulling gegeven moet worden aan de kennisambitie van de (groeiende) NVIH. Dat is een belangrijk onderwerp in een tijdperk waarin technologie steeds verder oprukt en zo her en der de eerste ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering in de kantoorwereld bespeurbaar zijn…

www.nvih.nl


Deel op Social Media26-09-2017 8:30

"Mensen gaan niet als vanzelf beter samenwerken door een ogenschijnlijk aantrekkelijke kantoorplattegrond!". Dat schrijft Wim Pullen, dirtecteur van het Center for People and Buildings (CfPB) in een blog op de website van het instituut. 

In zijn verhaal plaatst Pullen vraagtekens bij allerlei onbevraagde veronderstellinmgen die tegenwoordig opgeld doen rondom het flexibele kantoor. "Mensen blijken maar zeer beperkt een plek te kiezen bij de activiteit die ze doen", zegt hij bijvoorbeeld. "Je zou eerder kunnen praten over Colleague Based Working. Met de directe collega's bij elkaar zitten is belangrijk en die houden wel een plek voor je bezet."

Een andere mogelijke variant is volgens Pullen 'Personality Based Working'. Daarbij gaat het erom dat je een plek hebt die bij je persoonlijkheid past. "Ben je introvert, heb je behoefte aan afzondering en rust, dan wil je een plek waar het niet zo hectisch is met door elkaar pratende en telefonerende collega's. Heb je een hoge persoonlijke structuurbehoefte dan is het niet erg om aan dat satirische kantoorcliché te voldoen om dag in dag uit tegenover dezelfde collega te zitten, op vaste tijden je koffie te halen en je boterhammen te eten uit je al jaren lang gebruikte plastic broodtrommeltje."

"We vinden dat er beter moet worden nagedacht over te makkelijk gedebiteerde veronderstellingen rond ander gedrag op kantoor", vervolgt hij. Pullen doet zijn uitspraken op basis van allerlei wetenschappelijk onderzoek, zowel van het CfPB zelf als van anderen.

www.cfpb.nl 

Deel op Social Media25-09-2017 8:30

BBN Adviseurs breidt uit met twintig nieuwe collega's. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. "Door een sterk groeiende opdrachtenportefeuille voor vastgoedbeleggers en ontwikkelaars heeft bbn adviseurs haar medewerkersbestand dit jaar met 20 nieuwe collega's flink uitgebreid."

Recentelijk zijn onder andere vier senior adviseurs gestart:: Marianne Timmer (voorheen Multi en ASR VO), Marcel de Bont (voorheen Rietmeijer en Optimus), Wim Verheul (installatiespecialist) en Ronald Henzen (voorheen RHDHV). 

Belangrijke lopende opdrachten van BBN Adviseurs zijn onder andere de ontwikkeling van Y-towers te Amsterdam, The Style Outlets te Halfweg en Oostenburgeiland te Amsterdam.

www.bbn.nl

Deel op Social Media22-09-2017 8:30

Een nieuw rapport van Leesman, The Next 250k, toont aan hoe organisaties medewerkers beter kunnen ondersteunen door hen een werkomgeving te bieden die daadwerkelijk werkt. Die informatie is noodzakelijk, want volgens het rapport is bijna de helft van de kantoorwerkers ontevreden over het huidige kantoor.

Voor het rapport analyseerde Leesman de antwoorden van meer dan 250.000 werknemers in meer dan 2.200 werkomgevingen in 67 landen. De studie gaat in op hoe een slecht georganiseerde werkomgeving een negatieve impact kan hebben op werknemers en hun vermogen om te presteren kan belemmeren. Het percentage van de werknemers dat aangeeft ontevreden te zijn, is volgens een woordvoerder 'schokkend'. "Ondanks de huidige focus op duurzame kantoorgebouwen en op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers, laten de data zien dat velen het moeten doen met werkomgevingen die hun werkende leven niet optimaal ondersteunen", meldt Leesman in een toelichting. "Overeenkomstig het wereldwijde gemiddelde, vindt 44 procent van de werknemers in de Benelux dat hun werkomgeving productief werken niet faciliteert."

Tim Oldman, CEO Leesman: "We zien helaas nog steeds te veel werkomgevingen die niet doen wat ze zouden moeten doen. Dit rapport geeft organisaties inzicht in de zaken waarop ze moeten letten bij het creëren van een werkomgeving die hun organisatiedoelstelling optimaal ondersteunt. Wij hopen dat de data en inzichten uit dit onderzoek bijdragen aan de verbetering hiervan."

Gideon van den Burg, MD Benelux Leesman, vult aan: "In de Benelux is er, naast de focus op het creëren van duurzame kantoren, steeds meer focus op het welbevinden en de gezondheid van medewerkers. Hun mentale welbevinden zou de basis moeten zijn, waarbij de medewerkers optimaal worden gefaciliteerd in datgene wat ze elke dag moeten doen. Door de eindgebruikers centraal te stellen en de werkomgeving en faciliteiten op hen af te stemmen, worden zij in staat gesteld productiever te zijn."

Op donderdagmiddag 5 oktober worden de belangrijkste conclusies uit het rapport nader toegelicht. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@leesmanindex.com

leesmanindex.com/250k


Deel op Social Media20-09-2017 8:30

Met de publicatie van de miljoenennota is duidelijk geworden dat het kabinet gehoor geeft aan de oproep van Nederland ICT om meer aandacht te besteden aan cybersecurity voor het MKB. Dat meldt de branche-organisatie op haar website.  

Het ministerie van Economische Zaken maakt in 2018 2,5 miljoen euro vrij voor het opzetten van een Digital Trust Center (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren. In totaal heeft het kabinet 26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aanpakken van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime en het opzetten van een DTC.

Nederland ICT is zeer te spreken over de extra inzet van middelen voor cybersecurity. Zeker gezien de demissionaire status van het kabinet is dit een opsteker en een krachtig signaal dat cybersecurity een prioriteit is. “Alleen door te blijven investeren in maatregelen die cybersecurity, ook van het brede bedrijfsleven, bevorderen zorgen we ervoor dat het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven ook in de toekomst is geborgd”, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.
 
In juni 2016 vroeg Nederland ICT, in aanloop naar de verkiezingen, in haar manifest ‘Groei door digitalisering’ al aandacht voor de weerbaarheid van het MKB. Ruim 97 procent van het bedrijfsleven heeft nu geen toegang tot de kennis en kunde van het Nationaal Cyber Security Center, hét kenniscentrum op het gebied van cybersecurity voor de vitale sectoren en de Rijksoverheid. Nederland ICT zag dat als gemis en is blij met de steun voor dit idee. "Uiteindelijk verdient deze investering zichzelf snel weer terug, want de kosten van cybercrime lopen jaarlijks in de miljarden. Met een beter beveiligd MKB-bedrijfsleven zullen deze kosten aanzienlijk dalen", aldus Lotte de Bruijn.

Nederland ICT hoopt dat het aangekondigde DTC ook van een nieuw kabinet de tijd en het budget krijgt om uit te groeien tot een organisatie die goede initiatieven op het gebied van cybersecurity aanjaagt en tevens op een toegankelijke wijze actuele, betrouwbare dreigingsinformatie met partners en bedrijven deelt én hen voorziet van concrete handelingsperspectieven. 

www.nederlandict.nl
 

Deel op Social Media20-09-2017 8:30

Bouwend Nederland roept het nieuwe kabinet op snel beslissingen te nemen over investeringen die Nederland versterken. "Het kan niet zo zijn dat de begroting 2018 van het huidige demissionaire kabinet ons land anderhalf jaar op achterstand zet", aldus Bouwend Nederland.
 
De begrotingen voor 2018 zijn vanwege de demissionaire status dit jaar relatief ‘beleidsarm'. Wel is er een groeiende economie (+2,5 procent) en een groeiend begrotingsoverschot (+0,8 procent). Ook de staatsschuld daalt. "Dat geeft het nieuwe kabinet financiële ruimte. Nu is het zaak om die ruimte verstandig te benutten", aldus Bouwend Nederland.

"Eerder dit jaar hebben 50 coalitiepartijen, waaronder drie ministeries en Bouwend Nederland, in de Bouwagenda aangegeven wat nodig is voor een beter, duurzamer en sterker Nederland. Met een structurele toevoeging van 150 miljoen euro per jaar aan het infrastructuurfonds kan de mobiliteitsgroei worden opgevangen. Ook moet de achterstand op onderhoud, renovatie en vervangen van kunstwerken snel worden aangepakt. Dit vergt een jaarlijkse investering ter grootte van 100 miljoen euro."

Verder verdient de verduurzaming van de gebouwde omgeving prioriteit met het oog op een CO2 neutraal Nederland. "Mooie bijkomstigheid is dat gezinnen structureel meer in de portemonnee houden, omdat dankzij de verduurzaming de energienota daalt. Het kabinet moet volgens Bouwend Nederland ook investeren in vaste banen, door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen. Dat geeft werkgevers in de bouw vertrouwen en ruimte om mensen een vaste baan te geven."

Bouwend Nederland heeft vertrouwen dat het nieuwe kabinet snel aan de slag gaat, 'zodat de begroting 2018 geen vrijbrief voor stilstand wordt'.

www.bouwendnederland.nl


Deel op Social Media05-09-2017 8:30

ABN Amro opent binnenkort het circulaire paviljoen Circl. Vanaf 9 september 2017 zijn het paviljoen en daktuin in Amsterdam vrij te bezoeken. het paviljoen moet een stimulerende rol krijgen in het bevorderen van de circulaire economie.

Circl is een nieuw paviljoen aan de Zuidas. "Een plek die ABN AMRO heeft gecreëerd om de opgedane kennis over circulariteit te delen en klanten daar goed over te kunnen adviseren", aldus een woordvoerder. "En verbinding te maken. Met klanten, collega’s, belangstellenden, buurtbewoners, voorbijgangers. Een gebouw dat volgens duurzame en circulaire principes is gebouwd."

Circl is energiezuinig en demontabel ontworpen, om zo min mogelijk impact op de planeet te maken. Veel onderdelen van Circl hebben al een leven achter de rug. Andere grondstoffen - van het hout van de constructie tot het aluminium van de gevelpanelen - kunnen in de toekomst worden hergebruikt. "Circl is bovendien een living lab, waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid en circulariteit de ruimte kan krijgen."

Van 6 tot en met 9 september wordt de openingsweek van Circl gehouden. "Tijdens de openingsweek kun je Circl komen ervaren: van lezingen en debatten tot kunst en optredens. We zijn een ontmoetingsplek voor de buurt, de maatschappij en het bedrijfsleven. Daarom is er tijdens de openingsweek voor ieder wat wils: van kids tot kunstliefhebber. De hele week staat in het teken van ontmoeten en verbinden, want alleen samen kunnen we de beweging naar een circulaire economie maken."

www.circl.nl


Deel op Social Media05-09-2017 8:30

De tevredenheid over facilitaire dienstverlening in kantoren, zorg en onderwijs laten in 2017 een lichte daling zien. Dat blijkt uit het rapport Facilitaire Performance 2017 van Hospitality Group. Met een tevredenheidscijfer van 7,1 wordt evenwel nog altijd een ruime voldoende gescoord.

In de Facilitaire Performance 2017 rapporteert en analyseert Hospitality Group de tevredenheid van circa 20.000 respondenten. “We zien dat persoonlijk contact in de vorm van ‘high touch’ services en de ultieme koffiebeleving belangrijke drivers zijn voor succes. Toch zien we verder vooral een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod”, aldus Sigrid van der Pluijm en Tim van Asch van Hospitality Group. “Om de dalende tevredenheid te keren is investeren in de identiteit en aantrekkelijkheid van de werkplek zelf en de services rondom de werkplek een ‘must’.”

De tevredenheid over facilitaire services laat voor het eerst sinds jaren een daling zien. Het aanbod van facilitaire services blijft achter bij de wensen en verwachtingen van een groeiende groep medewerkers. De neerwaartse trend werd in 2016 al zichtbaar en zet nu door. Het algehele tevredenheidscijfer daalt door een dalende tevredenheid binnen kantoren en het onderwijs. De tevredenheid in de zorg stijgt licht.

 

Volgens Hospotality Group is er een blijvend verbeterpotentieel bij services rondom de werkplek: ook dit jaar ziet Hospitality Group dat de uitdaging ligt bij de services in de directe omgeving van de eigen werkplek, zoals de werkplek zelf, schoonmaak en automatenvoorziening warme dranken. “Organisaties kunnen scoren met inspirerende, schone en activiteitgerelateerde werkomgevingen en services.”
Ook is er winst te boeken op het gebied van aandacht voor persoonlijke en teamidentiteit. “De kleinschalige identiteit is voor medewerkers steeds belangrijker. Dat ziet Hospitality Group terug in het belang dat medewerkers hechten aan verbondenheid met en identiteit van de directe werkomgeving en services.”
Koffie blijft belangrijk in de werkomgeving, blijkt voorts uit het rapport. “Positief is dat opdrachtgevers en leveranciers steeds beter inspelen op de verwachtingen van medewerkers ten aanzien van de kwaliteit en beleving van koffie en thee.” Voorts staan horecavoorzieningen met smaakvolle en gezonde keuzes volgens Hospitality Group bovenaan de ‘wishlist’.

Om gebruikers en hun voorkeuren nog beter te begrijpen maakt Hospitality Group gebruikt van acht archetypische gebruikersprofielen, zogenaamde ‘persona’s’. Van een groot aantal respondenten zijn de persona’s in de Facilitaire Performance 2017 inzichtelijk gemaakt. “We zien dat de groep medewerkers die behoefte heeft aan een werkomgeving waar zij zichzelf als individu en als team mee kunnen identificeren, steeds dominanter wordt”, aldus Sigrid van der Pluijm.

www.hospitality-group.nl/media/medewerkers-vragen-om-inspiratie-identiteit-en-gezonde-keuze-facilitaire-services/


Deel op Social Media01-09-2017 8:30

Onderhoudsbedrijven opgelet: op 28 augustus publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf een aanbesteding op TenderNed voor het inspecteren en onderhouden van bijvoorbeeld pachtboerderijen, woningen en voormalige rijkskantoren. Onderhoudsbedrijven kunnen zich inschrijven op kleine en grote aanbestedingspercelen.

Voor in totaal acht regionale en twee landelijke percelen zoekt het Rijksvastgoedbedrijf flexibele marktpartijen met onder andere bouw-, transport-, elektro- en klimaattechnische kennis. Is niet alle expertise in huis, dan mogen bedrijven ook samenwerken. Het gaat om een raamcontract van maximaal 4 jaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert op 15 september 2017 een bijeenkomst in de omgeving van Amersfoort om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden over de aanbesteding, werkzaamheden en samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf.

www.rijksvastgoedbedrijf.nl
 

Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >