Nieuws


28-04-2017 8:30

Medewerkers willen wel, maar worden nog te weinig door hun werkgevers gestimuleerd om zich op te werpen als merkambassadeurs via hun persoonlijke socialmedia-kanalen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Lewis onder ruim duizend kenniswerkers wereldwijd. "En dat is zonde, want juist medewerkers kunnen als ambassadeur een positieve bijdrage leveren aan de reputatie van een bedrijf", aldus de onderzoekers.

Het Lewis-onderzoek laat een interessante tegenstelling zien. De helft van de onderzochte medewerkers geeft aan niet deel te nemen aan een employee advocacy-programma, dat als doel heeft om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Tegelijkertijd blijkt dat de meerderheid van de medewerkers bij deze bedrijven juist wel behoefte heeft aan een dergelijk programma.

Volgens Freek Janssen, Head of Content EMEA bij Lewis laten bedrijven hier dus kansen liggen. "De meerderheid van de ondervraagde medewerkers gelooft namelijk dat een motiveringsprogramma ervoor zorgt dat de betrokkenheid toeneemt. Ook is ruim de helft van de ondervraagden bereid content, zoals socialmedia-posts of blogs, te creëren voor hun werkgever als hen dat gevraagd wordt.”


Het verbieden van social media is volgens de onderzoekers funest voor de betrokkenheid van medewerkers, en toch laat het onderzoek zien dat de helft van de medewerkers geen gebruik mag maken van een sociaal medium onder werktijd. “Socialmedia-gebruik toelaten onder werktijd zou de eerste stap zijn voor werkgevers, maar daarmee creëer je nog niet direct ambassadeurs”, zegt Janssen.

Toch is de stap naar het creëren van ware ambassadeurs minder groot dan op het eerste gezicht lijkt, want uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de medewerkers bereid is om persoonlijke socialmedia-kanalen in te zetten voor werk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gevoel van trots voor het bedrijf waarvoor ze werken en de behoefte om een ambassadeur te zijn voor de organisatie.

http://publish.teamlewis.com


Deel op Social Media  

26-04-2017 8:30

Facilicom Group boekte in 2016 een resultaat voor belasting van 27,3 miljoen euro. De omzet van de facilitair dienstverlener uit Schiedam steeg naar recordhoogte: 1.292 miljoen euro. CEO Geert van de Laar: “We zijn content met de resultaten, zeker omdat 2016 een uitdagend jaar was.”

Facilicom Group heeft in 2016 een volgende stap gezet in klantgerichtheid. In 2015 en de jaren ervoor is veel geïnvesteerd om medewerkers bewust te maken van het belang van klantgerichtheid. Van de Laar: “We ontwikkelen ons van een organisatie met operational excellence naar een meer klantgedreven onderneming; naar customer excellence. Naar onze overtuiging gaat klantgerichtheid het verschil maken in facilitaire dienstverlening. 2016 vormde de periode waarin klantgerichtheid werd geconcretiseerd in organisatieaanpassingen, projecten en beleid. Het hoogtepunt van 2016 was de strategische samenwerking met Albron.”

Net als voorgaande jaren opereerde Facilicom Group in 2016 in een krimpende markt, waarin vooral op prijs wordt geconcurreerd. Facilicom Group heeft in 2016 vastgehouden aan het strategisch beleid van de afgelopen jaren. De strategie is verder uitgediept op een viertal speerpunten: verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen. Van de Laar: “Wij hebben in 2016 het fundament gelegd voor vernieuwing in de organisatie. Enerzijds door vernieuwingen door te voeren die de dienstverlening beter, sneller en efficiënter maken. En anderzijds door nieuwe en innovatieve concepten te ontwikkelen.” Goede voorbeelden hiervan zijn Directschoon, een online schoonmaakdienst voor het mkb, Magnifique, schoonmaak voor high end klantvragen en Compartijn, kleinschalige luxe woonvoorzieningen voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg.

2016 stond verder in het teken van een aantal strategische samenwerkingen. Zo zijn Prorest en Albron samengegaan en daarmee marktleider in de cateringbranche geworden. Ook de samenvoeging tussen Facilicom Facility Solutions en Breijer tot Facilicom Solutions kreeg in 2016 verder gestalte. Vanaf 2017 kan Facilicom Solutions zich richten op winstgevende groei. Facilicom Solutions kampte echter in 2016 nog met een aantal financieel tegenvallend bouwprojecten. Dat drukte het resultaat. Tot slot heeft Gom in 2016 de marktleider op het gebied van schoonmaak in de foodsector,  Kleentec overgenomen.

De inzet op klantgerichtheid en vernieuwing heeft het afgelopen jaar haar vruchten afgeworpen. De Net Promotor Score, de graadmeter voor klanttevredenheid, steeg in 2016. Ook de retentiegraad was hoog. Dat betekent dat veel klanten ook in 2016 klant zijn gebleven. Het financieel resultaat stemt eveneens tevreden. De winst nam toe in 2016. Van 13,4 miljoen euro in 2015 steeg de winst (EBITA) in 2016 naar 30,6 miljoen euro. Van de Laar concludeert: “Daarmee hebben we de negatieve tendens van het financieel matige jaar 2015 kunnen ombuigen en zitten we weer op het niveau van 2014.” De grootste bijdrage aan de winst leverden de facilitaire divisies. Vooral Trigion, Gom en Prorest, het onderdeel dat is opgegaan in Albron, hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd. Dat kwam met name doordat deze divisies goed en efficiënt zijn aangestuurd waarbij sterk werd ingezet op business control.

Met een winstpercentage van 2,1% van de omzet ligt Facilicom Group nog wel achter op de ambitie. Die staat op 4%. “Voor 2017 zullen we de stijgende lijn verder moeten volgen”, stelt de CEO van Facilicom Group. “Dat betekent dat we ons potentieel optimaal moeten benutten en incidentele tegenvallers in de toekomst moeten voorkomen door beter op risico’s te sturen.”

“Voor 2017 vinden we het van belang dat alle ingezette acties in 2016 goed bestendigd worden en dat we de focus in 2017 vooral leggen op de benoemde strategische speerpunten om tot een nieuwe periode van groei te komen: verbinden, verbreden, verdiepen en vernieuwen”, aldus Geert van de Laar. Facilicom Group verwacht in 2017 de stijgende lijn te kunnen voortzetten en zal daarmee dichter bij de langetermijndoelstelling van 4% EBIT komen.

http://jaarverslag2016.facilicom.nl

Deel op Social Media21-04-2017 8:30

Ballast Nedam heeft het Sustainable Development Goals Charter ondertekend. Het Charter vertegenwoordigd zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die ervoor zorgen dat mondiale problemen op effectieve wijze in gezamenlijkheid aangepakt worden.

Met de ondertekening van het Charter committeert Ballast Nedam zich aan het creëren van een positieve bijdrage aan de zeventien doelen. Onno Dwars, commercieel directeur Ballast Nedam Development: “Ons handelen heeft invloed op het heden en op de toekomst. Dit is een verantwoordelijkheid die wij zorgvuldig en integer aangaan. Door ons aan te sluiten aan het Charter wordt duurzaamheid integraal benaderd en vormt daarmee niet slechts een ambitie maar een handelingskader.”

Deze doelen komen voort uit de mondiale agenda van de Verenigde Naties. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Andere doelen hebben betrekking op  gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Het Charter is tot nu toe ondertekend door ruim 100 Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, filantropen, banken en lokale overheden. Hiermee geven zij aan samen een bijdrage te willen leveren aan de Sustainable Development Goals. Ondertekenaars hebben verschillende partnerschappen opgezet rondom thema’s als duurzame verstedelijking en basisgezondheidszorg om moeilijke problemen met innovatieve oplossingen het hoofd te bieden.

www.ballast-nedam.nl

Deel op Social Media18-04-2017 8:30

Smart Homes introduceert de Smart Homes Academy, een leerschool voor de toekomstige domoticaspecialist. "Hier worden professionals gevormd tot specialist en slaat het een brug tussen installatie en technologie."

Per mei trapt de Smart Homes Academy, in samenwerking met Hestia, af met een KNX basiscursus. "Ambitieus als Smart Homes is, biedt de Academy ook een vervolg én verdieping middels de cursus: IP & Domotica. But first things first!"

"Deze opleiding sluit perfect aan om het niveau van de domoticabranche te verhogen. Dit met het doel om deelnemers van de cursus zowel technisch als commercieel inzicht te geven in een installatie opgebouwd uit KNX componenten. Bij behalen van het examen zijn cursisten in staat om een KNX installatie uit te leggen en vanuit een oplossingsvraag te ontwerpen, realiseren en implementeren."

De Smart Homes Academy is bedoeld voor de professional die zich wil ontwikkelen tot gespecialiseerd vakman- of vrouw. De KNX cursus richt zich op service- en onderhoudsmonteurs, projectleiders, werkvoorbereiders en E-technischi. Daarbij wordt kwaliteit altijd scherp in de gaten gehouden, daarom hanteert de Academy maximaal acht deelnemers per cursus.

“De KNX-cusus vormt een mooie start van de Smart Homes Academy maar we willen doorpakken. IP & Domotica staat als volgende op ons verlanglijstje maar in de toekomst zal zeker meer volgen. Momenteel voeren we met verschillende leden uit de Smart Homes Partnercommunity en ook externe partijen gesprekken over mogelijke samenwerking en opleidingsaanbod. We staan open voor alle ideeën dus wie wil samenwerken? Kom maar op!” Aldus Corien van Berlo, Algemeen directeur Smart Homes.

www.smarthomes.nl

Deel op Social Media
 

14-04-2017 11:15

Mooie blog van Aribert Guiking over de beurs in Milaan.

http://www.yataz.nl/media/index.php?post=patricia-oerkwalla
 

Deel op Social Media14-04-2017 8:30

FMN-lid Yvette Watson is dit jaar met de achtste plaats niet alleen de hoogste binnenkomer in de ‘ABN AMRO Duurzame 50’ van 2017, maar ook de hoogst geplaatste facility manager in deze lijst. Naast Yvette Watson hebben dit jaar maar liefst zeven personen met een directe link naar het facilitaire werkveld een plaats weten te veroveren in de top 50 van dit jaar. Onder hen vijf leden van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein.

“Facility managers krijgen hiermee langzaam maar zeker de erkenning die zij verdienen voor hun rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving,” zegt verenigingsmanager Roel Masselink van FMN. De ‘ABN AMRO Duurzame 50’ wordt elk jaar door een vakkundige jury samengesteld en is een lijst van personen die over genoeg daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie beschikken om de gebouwde omgeving in Nederland ook echt duurzamer te maken. De lijst van 2017 werd gisteravond bekend gemaakt tijdens het Green Tie Gala op Building Holland. Voor de ‘ABN AMRO Duurzame 50’ waren dit jaar meer dan 250 genomineerden.

Facility managers zijn meer dan eens de drijvende kracht achter en bij verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Het grote aantal facility managers in de Duurzame 50 van dit jaar weerspiegelt nu eindelijk die rol op het gebied van verduurzaming. Ook Yvette Watson, voorzitter van de FMN Expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie, is een voorbeeld van zo’n drijvende kracht. “De achtste plaats in de Duurzame 50 van dit jaar is niet alleen een terechte erkenning voor de rol van de facility manager, maar vooral een welverdiende erkenning voor de bijdrage die Yvette al jarenlang levert op het gebied van verduurzaming. Als het gaat om duurzaamheid is Yvette zowel binnen haar werk voor de Koninklijke Bibliotheek en haar bedrijf PHI Factory, als binnen FMN een toonbeeld voor anderen. Haar gedrevenheid, passie en overtuigingskracht werken aanstekelijk,” aldus FMN-verenigingsmanager Roel Masselink. Ook de top 20-notering van Bart Blokland en Ton Bernts van Alliander is een duidelijke erkenning voor de rol van facility managers.
 

FMN is bijzonder trots op het grote aantal FMN-leden dat dit jaar wist door te dringen tot de top 50 van meest invloedrijke personen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. In eerdere jaren wist FMN-lid Bram Adema, directeur-eigenaar van CFP, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken, al tot de Duurzame 50 door te dringen. Ook dit jaar is hij weer in de lijst vertegenwoordigd. Het is nu echter voor het eerst dat er ‘echte’ facility managers, zoals Yvette Watson, Bart Blokland, Ton Bernts en Theo Peters (Achmea), een plek in de Duurzame 50 weten af te dwingen. Ook FMN-lid Geerke Hooijmeijer-Versteeg van PHI Factory staat als projectleider dicht bij het facilitaire werkveld.

www.fmn.nl

Deel op Social Media12-04-2017 13:30

De kantooromgeving is vaak slecht voor de concentratie van gebruikers. Dat meldt Plantronics naar aanleiding van een onderzoek dat in ons land werd uitgevoerd in opdracht van deze fabrikant.

In het onderzoek, dat in maart 2017 werd uitgevoerd door No Ties, werd 525 werknemers gevraagd naar hun wensen. "Het blijkt dat er een grote discrepantie bestaat tussen wat werknemers willen en wat ze krijgen", meldt Plantronics. "Bedrijven lijken bij het ontwerpen van kantoren vooral kosten te willen besparen en nemen weinig tot geen maatregelen om geluidshinder te verminderen. Dit is opvallend omdat veel werknemers hinderlijke geluiden ervaren tijdens hun werkdag. Uit eerder onderzoek van Opinion Matters bleek al dat dit negatieve gevolgen heeft voor hun productiviteit en welzijn."

Uit het onderzoek van No Ties komt naar voren dat driekwart van de respondenten in een open kantoorruimte werkt en dat 61 procent middelmatig tot veel geluid op de werkvloer ervaart. "Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat werken in een minder open ruimte leidt tot betere werkprestaties. Andere factoren die de werkprestaties verbeteren: een kantoor met aparte ruimten voor verschillende activiteiten (33 procent), een eigen kamer (29 procent), meer thuiswerkmogelijkheden (24 procent), lagere geluidniveaus (21 procent) en betere geluidisolatie (20 procent)."

Vooral in gebouwen die voor een groot gedeelte bestaan uit beton en glas en die niet zijn voorzien van een goede geluidisolatie blijkt de productiviteit van het personeel af te nemen. Dat geldt voor 67 procent van de respondenten. Die werken in een gebouw met een middelmatige tot slechte akoestiek.

Gebouwen zijn volgens Plantronics voor het oog ontworpen, niet voor het oor. "De Randstad en in het zuiden van het land zijn de twee regio’s waar de meeste gebouwen staan met een mooi uiterlijk maar een slechte akoestiek. In de Randstad geeft 71 procent aan dat het gebouw waar men werkt voor het oog en niet voor het oor is ontworpen en in het zuiden is dat 73 procent van de deelnemers. In het noorden van het land is dat slechts 45 procent en dat is ruim 20 procentpunt onder het landelijk gemiddelde van 67 procent."

Bijna de helft (49 procent) van de respondenten denkt dat het besparen van kosten de belangrijkste reden was bij het ontwerpen van de kantoorruimten waar ze werken. Als tweede drijfveer wordt het stimuleren van interacties tussen medewerkers (39 procent) genoemd en als derde reden de mogelijkheid om vaak en effectief met collega’s te kunnen samenwerken (35 procent). "Slechts 13 procent denkt dat het minimaliseren van lawaai in het kantoor de prioriteit was bij het ontwerpen en niet meer dan 7 procent denkt dat het buitensluiten van omgevingslawaai het hoofdcriterium was. Ook wordt volgens de respondenten niet voldoende aandacht besteed aan de productiviteit (23 procent), tevredenheid (18 procent) en privacy (10 procent)."

Geluidoverlast door collega’s staat bovenaan als factor die de meest negatieve invloed heeft op de productiviteit (40 procent). Ook de locatie van de werkplekken lijkt mee te spelen bij geluidhinder. Bijna een kwart (24 procent) geeft aan dat zijn bureau in een lawaaiige omgeving staat, zoals naast een koffiehoek, ingang of wc. Gemis aan aparte ruimten voor verschillende soorten activiteiten (zoals die concentratie vergen, samenwerking, communicatie of dienen ter ontspanning) is voor 16 procent een minpunt en een slechte akoestiek in het kantoor voor 15 procent. 

Bij afwezigheid van enige vorm van afleiding zou 56 procent zich beter kunnen concentreren, 44 procent zou zijn productiviteit verbeteren en 35 procent zou minder fouten maken. Ruim een kwart (26 procent) geeft aan in dat geval minder stress te ervaren en 19 procent zou minder vermoeid zijn. Om zich beter te kunnen concentreren en zich af te sluiten van afleidingen, zet 15 procent een headset op. Nog eens 30 procent gebruikt een headset om naar muziek te luisteren en om productief te zijn.

“De resultaten van dit onderzoek bevestigen onze vermoedens”, aldus Frank Timmermans, country manager Benelux & Nordics bij Plantronics. “Dagelijks houden we ons bezig met het creëren van goede geluidservaringen om zo mensen slimmer en productiever te laten werken. Omdat we weten hoe belangrijk geluid in een werkomgeving is, hebben we een geheel nieuw kantoor ontworpen op basis van de behoeften van onze werknemers. Dit betekent dat geluid wordt geabsorbeerd, geblokkeerd en verhuld door de gebruikte materialen, slimme technologieën en natuurlijke elementen, zoals watervallen. Op elke verdieping zijn verschillende ruimten gecreëerd om samen te werken, te communiceren, om zich te concentreren of te ontspannen. Dit maakt ons kantoor, dat nu al is bekroond met de John Connell Soundscape Award, een plek om slimmer en productiever te werken.”

www.plantronics.com

Deel op Social Media12-04-2017 10:17

Ohmann Leer heeft zich de laatste jaren gefocust op projecten, met als resultaat dat versterking hard nodig is. Per 1 april heeft het bedrijf daarom versterking gekregen in de persoon van Kelly van der Schans.

De 25-jarige Van der Schans is afgestudeerd als Lifestyle Professional en heeft een passie voor interieur. Bij Ohman Leer is ze aan de slag gegaan op de afdeling Project Sales. "Ik heb leer altijd al een prachtig duurzaam product gevonden en wil er graag alles over leren. Mijn grootste doel is om te zorgen voor meer klantenbinding/nieuwe relaties, meer naamsbekendheid en het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en trends zodat Ohmann Leather voorloopt op de markt", aldus Van der Schans.

www.ohmannleather.com


Deel op Social Media 


 

05-04-2017 13:30

Wordt Paleis Soestdijk een multifunctioneel cultureel centrum met veel aandacht voor de histiorie van het gebouw? Het zou zomaar kunnen.

De Rijksoverheid is sinds 1971 eigenaar van Paleis Soestdijk en zoekt naar een partij die het paleis en de bijbehorende tuinen een nieuwe bestemming geeft. De uitgangspunten zijn een openbaar toegankelijke bestemming met toeristische en recreatieve voorzieningen, die bovendien de regionale identiteit versterkt. Na een selectieproces zijn nog drie partijen in de running, één van die partijen is Stichting Buitenplaats Soestdijk. "Op woensdag 12 april om 16.00 uur vertellen wij je graag meer over ons plan aangaande de herbestemming van het paleis en de tuinen", aldus een woordvoerder.

"We willen het monumentale Paleis, vanwege het nationale belang, behouden, restaureren, maar vooral conserveren. Belangrijke historische elementen mogen niet verloren gaan en wij willen graag de geschiedenis van de bewoners tonen. Zo worden de oude stijlkamers van Anna Paulowna en de woon- en werkruimten van Prinses Juliana en Prins Bernhard opengesteld. Met gebruik van 21e-eeuwse technieken en special effects. Om zo nóg beter de verhalen die bij het Paleis horen te vertellen. Ook is het Paleis straks open voor kleinschalige concerten, diners, belangrijke ontvangsten en ontmoetingen. In en rondom het Paleis komen verder culturele evenementen en thematentoonstellingen, geïnspireerd op de buitenplaatsactiviteiten van weleer."

Op 12 april is er voor bewoners en/of geïnteresseerden een openbare avond waar meer informatie wordt gegeven over het plan Buitenplaats Soestdijk. Deze informatieavond is om 19.30 uur, in de Oranjerie naast Paleis Soestdijk.

www.buitenplaatssoestdijk.nl

Deel op Social Media 


 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >