Nieuws


29-11-2017 13:30

34 Procent van de Nederlandse werknemers vindt het beoordelings- of functioneringsgesprek een stressvolle aangelegenheid. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 werknemers uitgevoerd door Protime, specialist in workforce management oplossingen.

In 28 procent van de gevallen nemen zwaktes en verbeterpunten namelijk de overhand. Slechts 16 procent van de werknemers zegt dat de focus op talenten en kwaliteiten ligt. Werkend Nederland wil dat de beoordeling positiever ingericht wordt. Zo wenst 35 procent meer aandacht voor ontwikkelmogelijkheden. 

De frequentie waarmee werknemers beoordeeld worden is laag. Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers krijgt zelfs helemaal geen functioneringsgesprek met hun manager. 47 procent krijgt maar eens per jaar een evaluatie. De kwaliteit van dit gesprek laat echter vaak te wensen over. Slechts een klein deel van de organisaties (8 procent) heeft het functioneren ingericht als continu proces, terwijl werknemers dit juist wel willen. Bijna een derde (30 procent) wil dat de beoordeling een continu proces wordt.

Wanneer het functioneringsgesprek maar eens per jaar plaatsvindt, blijkt het lastig om de prestaties van het gehele jaar te evalueren. Bijna één op de vijf werknemers (19 procent) zegt dat voornamelijk de prestaties van het laatste half jaar centraal staan in het gesprek. 16 Procent stelt zelfs dat het zwaartepunt alleen op het laatste kwartaal ligt. De prestaties van het begin van het jaar krijgen volgens hun dus weinig aandacht. In 64 procent van de gevallen lukt het wel om het hele jaar in ogenschouw te nemen.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: “Het baart me zorgen dat bijna een kwart van de werknemers geen beoordeling krijgt. En diegenen die wel een gesprek aangaan, krijgen vooral negatieve feedback voor hun kiezen. Daar krijgt iedereen stress van. Deze resultaten vragen om nieuwe vormen van beoordelen en coaching. Wanneer manager en werknemer vaker om tafel gaan, verhoog je de kwaliteit van het gesprek, wordt er niets vergeten en kan er meer sturing en coaching komen op ontwikkeling. Dat zou zowel de werknemers als het bedrijf goed doen.”

http://info.protime.eu/kwaliteitopdewerkvloer.html

Deel op Social Media29-11-2017 13:30

De vereniging NFC Index en de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, FMN, gaan per 1 januari 2018 fuseren. Nadat de leden van FMN eerder deze week al positief besloten over het fusievoorstel, stemde ook de algemene ledenvergadering van NFC Index op 23 november in met het fusievoorstel. De fusie bundelt en versterkt de kracht van beide organisaties. Er ontstaat voor zowel de leden als de markt één duidelijke ingang naar een breed facilitair netwerk, kennis en informatie.

NFC Index en FMN werken al sinds 2011 op verschillende vlakken succesvol samen. Afgelopen zomer hebben FMN en NFC Index – nadat de leden daar eerder dit jaar toestemming voor gaven – diverse samenwerkingsopties onderzocht. Uit dit onderzoek concludeerden beide besturen dat een fusie de beste kansen biedt op een duurzame samenwerking, de doorontwikkeling van onafhankelijke benchmarkinstrumenten en daarmee voor een duidelijke waardepropositie voor de huidige en toekomstige leden van beide verenigingen.

De fusie betekent dat NFC Index vanaf het moment van kracht worden van de fusie formeel zal opgaan in FMN. De naam NFC Index blijft evenwel verbonden aan de benchmark- en kengetallenactiviteiten die binnen de fusievereniging worden aangeboden. Om de fusie mogelijk te maken hebben de leden van FMN ingestemd met een wijziging van de statuten. Ook stemden de leden van NFC Index en FMN in met de samenstelling van het bestuur van de fusievereniging, waarbij Natalie Hofman tot voorzitter werd benoemd.

www.nfcindex.nl

Deel op Social Media
22-11-2017 8:30

Het aantal werkgevers met anti-werkstressbeleid stijgt van 69 procent in 2014 naar 77 procent in 2016. Dat blijkt uit cijfers van TNO. Tegelijkertijd zijn ook de kosten en de duur van het verzuim door werkstress gestegen.

In totaal hebben werknemers in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress. De daarmee gemoeide verzuimkosten voor werkgevers liggen rond de 2 miljard euro. Het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2007 nog op 24 dagen per uitgevallen werknemer. In 2016 steeg dit naar 30 dagen.

Één op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten en 44 procent van de werknemers geeft aan dat maatregelen tegen werkstress nodig zijn. Door in een vroeg stadium werkstress bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te kijken, kan uitval worden voorkomen. 
 

In 2014 startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne over Werkstress met als doel het onderwerp op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers. Meer dan 200 organisaties, waaronder Stichting IZZ, Nationale Nederlanden, Nissan en de Tweede Kamer organiseerden dit jaar in de campagneweek (van 13 tot en met 16 november) activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. 

21-11-2017 8:30

Amsterdam heeft de grootste daling in leegstand van kantoorruimte ten opzichte van andere grote Europese steden. Dit is één van de conclusies uit het ‘Global Gateway Cities’-rapport van internationaal vastgoedadviesbureau CBRE.

De kantorenleegstand in onze hoofdstad daalde van 11,2 procent in 2016 naar 7,6 procent in het tweede kwartaal naar 2017. Op de tweede plaats staat Berlijn. Hier daalde de leegstand van 6 naar 3,9 procent. Frankfurt zag de leegstand dalen van 12 naar 11 procent en komt hiermee op een derde plaats. 

Rudolf de Boer, Managing Director bij CBRE, herkent de ontwikkeling die plaatsvindt in Amsterdam:“Er is veel vraag naar met name kwalitatief goede kantoorruimte in de hoofdstad. Al drie jaar op rij zien wij de kantorenleegstand afnemen. De groeiende vraag, transformatie en beperkte nieuwbouw van kantoorgebouwen zorgen voor een toenemende krapte op de kantorenmarkt. Naar verwachting zal de leegstand dit jaar verder dalen naar 6,5 procent.”

Uit het onderzoek blijkt dat de aantrekkingskracht van de hoofdstad ook groeit door de aanwezigheid van bedrijven in de Tech-sector, zoals Booking.com, Netflix en Uber. Het innovatieve karakter van Amsterdam is een belangrijke reden voor veel bedrijven om zich hier te vestigen. Amsterdam onderscheidt zich als een zeer internationale stad met een meertalige, jonge beroepsbevolking ten opzichte van andere Europese steden.

De grote vraag naar Amsterdamse kantoorruimte heeft ook een keerzijde. Rudolf de Boer: “Punt van zorg is hoe we de sterke positie en vestigingsklimaat van Amsterdam ten opzichte van andere Europese steden in de toekomst kunnen behouden als er steeds minder kantoorruimte beschikbaar is. Ik zie dit als een gezamenlijke opgave van de markt én de stad Amsterdam.”

In het Global Gateway Cities-rapport van CBRE  is onderzoek gedaan naar de vastgoedontwikkelingen in negen grote Europese steden. Dit zijn: Amsterdam, Berlijn, Frankfurt, Londen, Milaan, Madrid, München, Parijs en Stockholm.

www.cbre.nl
 


Deel op Social Media21-11-2017 8:30

Beslissers en beïnvloeders uit de vastgoed-, bouw- en installatiewereld werden woensdag 15 november volledig bijgepraat over de kansen van smart technology in de gebouwde omgeving tijdens Smart Homes & Intelligent Buildings in de Jaarbeurs in Utrecht. Volgenms de porganisatie van het evenement was het een geslaagde eerste editie.

"Er was veel belangstelling rondom slimme woningen en gebouwen en de verschillende sessies over huisbesturing, standaardisatie en protocollen, energiebesparing en het toepassen van gelijkstroom werden dan ook in groten getale bezocht." De organisatie lag in handen van Jaarbeurs en Smart Homes.

Martijn Carlier, brandmanager van Smart Homes & Intelligent Buildings, over het event: “Slimme techniek wordt al volop toepast in de utiliteit. Gisteren hebben we gezien dat nu ook de interesse in toepassingen voor woningen en gebouwen explosief stijgt. De grote belangstelling wijst op een doorbraak en urgentie van het evenement. Met deze eerste editie hebben we een stevige basis gelegd voor de toekomst.” 

Over de reden van het organiseren van een kenniscongres over smart technology in de gebouwde omgeving vertelt mede-initiatiefnemer Corien van Berlo, directeur van Smart Homes, dat technologie de laatste jaren een vlucht heeft genomen en de mogelijkheden oneindig zijn. “We zijn blij dat we in samenwerking met Jaarbeurs een podium hebben kunnen bieden om dit onderwerp voor een breed vakpubliek uit te meten. Ons doel is om bezoekers naar huis te laten gaan met bagage waar ze over na kunnen en willen denken en dat de dag bijdraagt aan de verdere ontwikkeling binnen de gebouwde omgeving.”

Het programma bestond uit twee keynotes, negen expertsessies en zes praktijkcases. De bezoekers waren zeer te spreken over deze opzet. Eén van de bezoekers: “Het waren stuk voor stuk interessante presentaties over grensverleggende technologie. Er valt nog zoveel te leren. Smart Homes & Intelligent Buildings is een plek waar alle facetten samenkomen en waar je in één keer volledig op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheden van slimme technologie.”

Naast de inhoudelijke sessies was er een goedbezochte informatiemarkt met aanbieders van slimme oplossingen voor woningen en utiliteit. Bijvoorbeeld Brink Climate Systems, ontwikkelaar van concepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Hoofd marketing Adriaan Cramer: “Deze dag voldeed ruimschoots aan mijn verwachtingen. Goede bezoekers met concrete projecten, interessante nieuwe contacten. Hier zijn we de volgende keer graag weer bij.”

www.sh-ib.nl


Deel op Social Media15-11-2017 23:30

Burn-out is een steeds groter probleem. Maar liefst 16 procent van de medewerkers heeft psychosociale klachten en dit aandeel groeit gestaag door. Er ligt inmiddels een flinke stapel onderzoek die consequent dezelfde uitkomst laat zien: dat de menselijke natuur niet is toegerust voor ons huidige leef- en werkpatroon. Mensen zijn gemaakt om in de natuur te leven, met lichaam en spierkracht te werken, frisse lucht in te ademen, elkaar verhalen te vertellen bij het kampvuur, te slapen als het donker is, en zich te voeden met verse producten van het seizoen.

Op weg naar gezonder werken
Hoe werk georganiseerd is en hoe mensen met elkaar omgaan op de werkvloer verschilt per werkplek. Maar vrij algemeen geldt: we bewegen te weinig, eten ongezond en de werkomgeving is onnatuurlijk ingericht. Voor al deze onderwerpen bestaan oplossingen die bewezen werken. En die onderwerpen en goede voorbeelden staan centraal op Natuurlijk werkt. Wat kosten ze, en wat leveren ze op?

Een nadere uitwerking van biofilie
Centraal in ons gedachtengoed staan de principes van biofilie: de mens en onze hersenen zijn gemaakt om in de natuur te overleven. We zoeken beschutting, uitzicht, leven met de seizoenen, het lichtverloop en de geluiden en vormen van de natuur. Onze reacties zitten diep geworteld in ons systeem. Mensen die ’s avonds moeten werken bijvoorbeeld, zijn al heel erg geholpen als het licht dan veel minder blauw is dan overdag. Het groen van planten blijkt stressverlagend en verhoogt de creativiteit.

Samengevat: het natuurlijker maken van werkplekken en het stimuleren van gezonder gedrag zal het probleem van burn-out niet van de aardbodem vagen. Maar natuurlijk ingerichte werkplekken dragen wel degelijk bij aan gezondere medewerkers.

Van bewustwording naar optimaal ingerichte werkplekken
Steeds meer onderzoek, afkomstig uit verschillende disciplines wijst precies dezelfde kant op. Wij kunnen onze natuur niet ongestraft verloochenen. De andere kant van deze conclusie is dat er in praktische zin wel echt iets aan de toenemende gezondheidsproblemen op de werkvloer is te doen. Meer groen, natuurlijke materialen, echt daglicht, gezonder eten, meer bewegen en rust heeft aantoonbaar effect.

Natuurlijk werkt concentreert zich op bewustwording, steeds meer onderbouwing door onderzoek, het ontwikkelen van middelen en het verbreden van het netwerk. Met telkens als doel: een gezondere werknemer op een natuurlijker werkplek.  Overheid en bedrijfsleven ontvangen dit initiatief met belangstelling en willen ons ondersteunen om dit verder te brengen. 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SDVPA2K61_I&feature=youtu.be
 
 

www.natuurlijkwerkt.nl

15-11-2017 8:31

Wie heeft dit jaar de beste bachelorscriptie en wie de beste masterscriptie binnen het facilitaire werkveld? De genomineerden voor de FM Bachelor of the Year 2017 en de FM Master of the Year 2017 zijn bekend. De jaarlijkse scriptieprijzen van beroepsvereniging FMN en het Landelijk Overleg Opleidingen Facility Management (LOOFD) worden uitgereikt op 22 november 2017 tijdens het FMN Connect XL Congres bij Hogeschool InHolland in Diemen.

Alle negen hbo-opleidingen voor facility management in Nederland kunnen voor de FM Bachelor of the Year-scriptieprijs een scriptie insturen. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor de FM Bachelor of the Year 2017 zijn ervier genomineerden. Dit zijn (in alfabetische volgorde van de achternaam):

  • Lieke Hekers, Zuyd Hogeschool
  • Ben Pillen, Haagse Hogeschool
  • Sabine Reinink, NHTV
  • Linda van der Wel, Hogeschool Utrecht

 

Ook voor de FM Master of the Year kunnen de aanbieders van een masteropleiding in facility management een scriptie insturen die dan meedingt naar deze prijs. Voor de FM Master of the Year 2017 zijn er twee genomineerden. In willekeurige volgorde zijn dit:

  • Monique Boessenkool, Saxion Hogeschool / University of Greenwich
  • Marcel Commandeur, Zuyd Hogeschool / University of Greenwich

 

Tijdens het FMN Connect XL Congrespresenteren alle zes genomineerden de resultaten van hun onderzoek en de toepasbaarheid daarvan voor het facilitaire werkveld in korte pitches aan de congresgangers. Daarna maakt de jury de winnaars van beide scriptieprijzen bekend. De jury van de scriptieprijzen bestaat dit jaar uit: Rob Kotvis (S&PM Managing Facility Concepts, voorzitter), Maybrit Admiraal (Humanagement) en Ellen van der Veen (VFM Facility Experts).

De winnaars van de scriptieprijzen worden in de gelegenheid gesteld om een internationaal FM Event in Europa te bezoeken, zoals IFMA’s World Workplace Europe of de EFMC. Daarnaast zijn alle genomineerden van beide scriptieprijzen een jaar lang gratis lid van FMN.

Het FMN Connect XL Congres van 22 november 2017 staat in het teken van ‘ontmoeten, verbinden en inspireren’. In een festivalachtige opzet stellen de congresdeelnemers hun eigen programma samen. Zij kunnen daarbij kiezen uit zowel FM-gerelateerde onderwerpen als onderwerpen die géén direct raakvlak met het vakgebied hebben. De deelnemers worden door een keur aan sprekers en inleiders uit hun comfortzone getrokken. Het congres wordt gehouden in Hogeschool InHolland in Diemen en start met een inloop om 14.00u. Het programma zelf start om 14.30u. Het congres is gratis voor alle leden van FMN. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen voor hun deelname 150 euro excl. btw.

www.fmn.nl


Deel op Social Media
15-11-2017 8:30

Tot en met 20 november kunnen exposanten van de VSK hun innovaties insturen voor de VSK Awards 2018. Prijzen zijn te winnen in vijf categorieën.

De VSK is in Nederland de belangrijkste vakbeurs voor de totale installatiebranche. Hier vinden belangstellenden de nieuwste systemen, technieken en producten op het gebied van verwarming, sanitair, klimaat en koudetechniek.

In het kader van de beurs worden telkens ook awards uitgereikt. edio december worden per categorie de genomineerden bekend gemaakt. Op de eerste beursdag van de vakbeurs VSK - 6 februari - wordt duidelijk wie de categoriewinnaars zijn geworden. De jury staat onder voorzitterschap van voormalig judoka, DJ en presentator Dennis van der Geest.

Inzendingen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria: innovatie, praktische toepasbaarheid, sociale impact, duurzaamheid en economisch rendement. Alleen innovaties die na 1 januari 2016 op de markt zijn gebracht worden toegelaten tot jurering. De categorieën waarvoor kan worden ingeschreven zijn: Digitaal & Slim, Gezond & Comfort, Energie(r)evolutie & -transitie, Installateurszaken en Installateur van het Jaar.

Naast de juryprijzen is er ook een publieksprijs. Vanaf half december kan het publiek zijn stem uitbrengen op één van de de genomineerden. Ook deze prijs wordt uitgereikt op de eerste beursdag van de VSK.

www.vsk.nl
 


Deel op Social Media
06-11-2017 8:30

Op vrijdag 3 november neemt CEO Martijn Paulen, namens Dutch Design Foundation, De Wimpel 2017 van NLingenieurs in ontvangst. NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. NLingenieurs werd in 1917 opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur.
 
Martijn Paulen: "Vaak worden techniek en design als gescheiden werelden gepresenteerd. Dit terwijl wij rotsvast geloven dat het twee zijdes van dezelfde munt zijn, die 'human centered innovation' heet. Dat onze insteek nu beloond wordt met deze prachtige award van echte kenners, geeft ons een enorme boost!"

Iedere 5 jaar wordt de award door NLingenieurs uitgereikt  aan een organisatie of persoon die de ingenieursbranche op bijzondere wijze onder de aandacht heeft weten  te brengen. Vijf jaar geleden won het VPRO tv-programma ‘Nederland van Boven’ De Wimpel 2012. De uitreiking is dit jaar extra speciaal omdat de branchevereniging 100 jaar bestaat. Johan van den Elzen, voorzitter van het NLingenieurs bestuur, zal de prijs op het 100-jarig jubileumfeest van NLingenieurs overhandigen aan Martijn Paulen.

Dutch Design Foundation weet design, research & techniek op de kaart te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is Dutch Design Week. Vorige week was de 2017-editie en ook nu weer werden de crossovers tussen design, research & techniek op een toegankelijke manier overgebracht op meer dan 335.000 bezoekers. 

www.dutchdesignfoundation.com


Deel op Social Media

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >