Nieuws


30-10-2017 8:30

Heeft u de agenda voor 2018 al? Dan kunt u daar nu de beurs Facility for Future in noteren. De organisatie van het evenement maakt bekend dat de tweede editie van de beurs zal plaatsvinden van 19 tot en met 21 september 201.

"In een hoogwaardige ambiance en met aansprekende nationale en internationale sprekers van zowel binnen als buiten het vakgebied, is dit tweedaagse event met een extra side-event een ‘must’ voor alle vernieuwers en andere betrokkenen rondom het faciliteren van de werkplek en de werkomgeving van morgen."

Met de lancering van het hoofdthema ‘Het Nieuwe Facilitaire DNA’, de installatie van een Content Board en de presentatie van de nieuwe look & feel worden de contouren van de tweede editie van Facility for Future langzaam maar zeker zichtbaar. "De makers van Facility for Future dagen alle deelnemers uit zich te verwonderen, de huidige kaders ter discussie te stellen en vooral deel te nemen. De ambitie is een innovatieboost voor de werkplek en werkomgeving van de toekomst en dat kan alleen samen."

Zowel in de aanloop naar als tijdens Facility for Future gaan de vernieuwers aan de slag met het DNA van de werkomgeving. Dit DNA zit ingenieus in elkaar en vraagt samenwerking met verschillende disciplines en vanuit verschillende thema’s. Disciplines zoals ICT, HR, Asset Management, Mobility Management en Vastgoed zijn allemaal betrokken bij Het Nieuwe Facilitaire DNA. De tweede editie van Facility for Future draait om het verkennen en leren kennen van de medewerker van de toekomst, de technologie waarmee we werken en de omgeving waarin we werken enontmoeten.

FMN draagt als onafhankelijke beroepsvereniging voor het facilitaire domein de verantwoordelijkheid voor het programma, dat zowel qua inhoud en samenstelling als kwaliteit aan moet sluiten bij het hoofdthema en de bezoeker inspireert en uitdaagt. Voor de beoordeling van het programma heeft FMN daarom een Content Board ingericht, waarin – naast vertegenwoordigers vanuit FMN en betrokken marktpartijen – ook onafhankelijke experts en adviseurs participeren zoals Saskia Nijs (Vrije Universiteit Amsterdam, het Financieele Dagblad en Philips), Liesbeth Smit (B. Amsterdam; Booking.com en Regus) en Paul Iske (Universiteit van Maastricht, Instituut van Briljante Mislukkingen).

Facility for Future nodigt deelnemers van harte uit suggesties en wensen kenbaar te maken. Via een ‘call for presentations’ worden relevante organisaties en instellingen uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de tweede editie van Facility for Future.

www.facilityforfuture.nl


Deel op Social Media
25-10-2017 8:30

Toilethygiëne-specialist Vendor is door Management Team (MT) geselecteerd als één van de honderd beste maakbedrijven in Nederland. Deze lijst, die jaarlijks wordt samengesteld, bestaat uit organisaties die  'de ruggengraat van de Nederlandse industriële sector' vormen.

Sabine Thuysbaert, CEO van Vendor, reageert verheugd: “De vermelding in de Top 100 en de daarmee gepaard gaande erkenning van onze activiteiten, stimuleert ons om op de ingeslagen weg verder te gaan en, op innovatieve manier, ambitieus te blijven werken aan een mooie toekomst.”

Als A-merk staat Vendor volgens Thuysbaert voor  een breed gamma aan duurzame. slimme producten op het gebied van toilethygiëne. "Met onze sanitaircollectie, waaronder een uniek en gepatenteerd handdroog systeem, kiezen we er bewust voor een nichespeler te zijn en maken daarmee onderscheid in de markt. Onze producten en dienstverlening bieden de mogelijkheid tot een lagere Total Cost of Ownership, met name belangrijk voor locaties met hoge piekbelasting. Om tot deze slimme oplossingen te komen, zijn slimme mensen nodig: van ontwikkeling en productie in eigen huis tot de levering en het structureel service en onderhoud bij de klant."

Vandaag, woensdag 25 oktober, organiseert Management Team het Heldendiner voor de Top 100 beste Maakbedrijven in Nederland waar directieleden van de grootste maakbedrijven in Nederland zullen aanschuiven. Vanuit Vendor zal CEO Sabine Thuysbaert aanwezig zijn.

www.vendor.nl


Deel op Social Media
25-10-2017 8:30

Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenen zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland.

Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD). Met deze interactieve werkwijze binnen Green deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven.

Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De kennisuitwisseling binnen de Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden dat nog eens zes partners zich aanmelden voor deelname.

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven tekenen Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO de Green Deal en sluiten zij zich aan bij het kennisplatform. Het programma, onder leiding van Egbert Roozen, directeur VHG en beoogd voorzitter GDGD, omvat onder meer een welkomstwoord door Wilbert Seuren, wethouder Ruimtelijke Ordening en Financiën in Eindhoven en een presentatie van het Servicepunt Groene Daken Noord-Brabant door Adriaan van Mierlo van VIBA-Expo.

www.vhg.org


Deel op Social Media
20-10-2017 8:30

Tijdens de Dutch Design Week van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 29 oktober zal ECO-oh! op het Ketelhuisplein ‘The New Normal: Let’s recycle for life’ presenteren. ECO-oh! werkt samen met vier Nederlandse ontwerpers: Basten Leijh, LINT landscape architecture, Simone Post en Studio Thier&vanDaalen. Samen zijn ze er klaar voor om hun werk te tonen.

"Onze expositie 'The New Normal' staat garant voor vernieuwende technieken en toepassingen, met als doel de mogelijkheden van ons materiaal in al haar facetten te laten zien. Zo legt Simone Post de nadruk op de schoonheid van plastic met haar inspiratieboek. Basten Leijh geeft aan dat de selectie-procedure omtrent kleuren erg belangrijk is in de kwaliteitsbeleving van een product. Hij presenteert prototypen voor lampen waarbij rekening is gehouden met toekomstige schaarste van plastic."

Landschapsarchitecten van LINT landscape architecture hebben het vraagstuk benaderd vanuit het idee om inzicht te geven hoeveel plastic aan afval wordt geproduceerd in de vorm van een indrukwekkende panorama. Studio Thier&vanDaalen heeft technieken toe-gepast om de mogelijkheden maar ook de beperkingen van het materiaal te onderzoeken. "In hun vormenstudie staat juist de buigzaamheid centraal. Dit alles heeft geleid tot een opstelling waarin de ontwerpen en studies elkaar optimaal aanvullen."

"Als een circulaire economie werkelijk topprioriteit is, kan verbranden niet langer een optie zijn. Hoogste tijd om de schoonheid van recycled plastics opnieuw te belichten." ‘The New Normal: Let’s recycle for life’- expositie staat stil bij de verrassende mogelijkheden van recycled plastics. ECO-oh! heeft de 4 ontwerpers de opdracht gegeven om zonder beperkingen met deze grondstof aan de slag te gaan. De ontwerpen en materiaalstudies inspireren en de schoonheid wekt belangstelling op. "Ervaar zelf hoe een yoghurtpotje getransformeerd wordt tot een bank en laat je verwonderen door onbegrensde mogelijkheden. Samen creëren we ‘The New Normal’ waar het recyclen van huishoudelijke plastics even vanzelfsprekend wordt als dat van papier en glas."

www.ddw.nl 


Deel op Social Media
11-10-2017 8:30

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst. Dat stelt belangenbehartiger Bouwend Nederland. "In aanloop naar de verkiezingen heeft Bouwend Nederland op twee zaken ingezet: investeren in Nederland en het aantrekkelijk maken van werkgeverschap. Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst 'toont aan dat dit kabinet onze visie deelt."

Bouwend Nederland is opgetogen dat het nieuwe kabinet de komende drie jaar 2 miljard euro uittrekt voor verbeteringen in de infrastructuur. Daarna wordt het budget structureel met 100 miljoen euro per jaar verhoogd. "Investeringen zijn pure noodzaak voor het versterken en toekomstbestendig maken van de infrastructuur."
 
Ook is de organisatie onder meer blij met de verwijzing naar de Bouwagenda. "De Bouwagenda biedt een goed handvat om de verschillende doelstellingen uit het regeerakkoord in te vullen.  
Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord grote ambitie zien: 49 procent reductie van de CO2 uitstoot in 2030. Nederland wil tot de koplopers van het klimaatakkoord van Parijs behoren. Het fundament is gelegd, maar om deze ambitie te realiseren is wel verdere versteviging nodig."

Verder is Bouwend Nederland onder meer content dat het kabinet 100 miljoen euro structureel beschikbaar stelt voor techniekonderwijs en daarmee een bijdrage levert aan de instroom van goed gekwalificeerd personeel. "De komende periode zal Bouwend Nederland de verschillende maatregelen op het effect voor de sector doorrekenen." Met dit regeerakkoord slaat het nieuwe kabinet volgens Bouwend Nederland een goede weg in. Het effect van veel maatregelen zal afhangen van de concrete uitwerkingen. Bouwend Nederland ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de sector en haar leden.

www.bouwendnederland.nl
 


Deel op Social Media10-10-2017 8:30

Benieuwd wat de beste flexplek van Nederland is. Dan is het wellicht verstandig de uitslag van de ASUS Nationale Flexplektest in de gaten te houden. De uitslag wordt op 9 november bekend gemaakt.

Voor de tweede keer selecteert een team van 'social influencers', ondernemers en zelfstandigen wat volgens hun de beste flexplek van Nederland is. "Al één op de vijf Nederlanders maakt gebruik van flexibele werkplekken en dat aantal blijft toenemen", aldus het organiserende ASUS. "Meer dan een laptop, inspirerende omgeving en een goede kop koffie heb je eigenlijk ook niet nodig. Maar wat is dé beste flexplek van Nederland?"

Werken gebeurt vandaag de dag echt overal: in moderne bedrijfsverzamelgebouwen, in hippe koffietentjes of onderweg. "Een gemêleerd gezelschap gaat – in samenwerking met mediapartner Baaz – uitzoeken wat de béste plek is om goed te kunnen werken. De testers reizen de aankomende zes weken dwars door Nederland om te bepalen welke werkplek zich met recht de ‘allerbeste’ mag noemen." ASUS is initiatiefnemer van dit project, met Microsoft, Abel, Also, Meeùs Verzekeringen en International Card Services als partners.

Tijdens de Nationale Flexplek Test wordt volgens ASUS gedetailleerd in kaart gebracht hoe en of elke locatie geschikt is voor de nomadische professional. Hoe snel is het internet? Kan je een vergaderruimte huren? Moet je er om te werken een abonnement hebben? Zit je op een pijn-in-mijn-lijf stoel of lig je ontspannen op een loungebank met je tablet? Hoe hoog is het hipstergehalte én, niet onbelangrijk, hoe smaakt de koffie? Met deze en nog talloze andere vragen gaat het testteam op pad om te bepalen welke flexplek om ‘nummer 1’ komt.

Het aantal flexwerkers blijft toenemen. Alexander Blok, sales manager Benelux van ASUS: “Steeds meer moderne professionals werken niet meer op die ene vaste werkplek. Ze zijn onderweg of wisselen van opdrachtgever en schuiven steeds weer ergens anders aan. Dat geldt niet alleen voor zelfstandig werkende professionals, maar ook voor sales mensen, flexibele teams en zelfs DGA’s. Daarbij wordt mobility en design steeds belangrijker, iedereen wil andere specificaties, afmetingen en feeling.  ASUS heeft laptops, 2-in-1’s, tablets en telefoons die ideaal zijn om op te werken, maar wat is de beste plek om daar mee aan het werk te gaan? Dát gaan we de aankomende weken opnieuw serieus onder de loep nemen.”

Het team van de ASUS Nationale Flexplektest bestaat uit enthousiaste deskundigen die zelf de voorkeur geven aan ‘mobiel werken’: Rory van der Kolk (eigenaar van de blog menandstyle.nl), Eva Brouwer (presentatrice, dagvoorzitter en presentatie training, pakjepodium.nl), Ingelise de Vries (Freelange journalist), Anke Horstman (Oprichter Techgirl) en Jelle Drijver (Ondernemer). Critici zouden kunnen opmerken dat er opvallend genoeg geen wetenschappers of interieurarchitecten in de jury zitten. Maar is dat echt nodig bij wat toch eerst en vooral een door marketingoverwegingen van ASUS ingestoken competitie is?

nationaleflexplektest.nl

Deel op Social Media10-10-2017 8:30

'Millenials'werken graag op kantoor. Of in ieder geval voelen zij zich niet prettig als ze van het kantoor wegblijven. Tweederde van de millennials voelt zich bezwaard als ze niet op kantoor werken. Dat blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek van video-, spraak- en contentoplossingen-leverancier Polycom.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 66 procent van de millennials is bang dat collega’s denken dat zij niet hard genoeg werken wanneer zij niet op kantoor werken. Onder de Baby Boomers denkt 50 procent dit. 72 Procent van de respondenten houdt ervan om op verschillende locaties te werken, omdat zij dan meer controle hebben over hun werk-privé-balans. 67 Procent gelooft dat werken op verschillende locaties leidt tot verhoogde productiviteit en creativiteit. 83 Procent van de millennials gebruikt wekelijks videosamenwerkingstools om in contact te blijven met hun collega’s.

De millennials worden vaak ‘digital natives’ genoemd. Het gebeurt dan ook dikwijls dat zij botsen met traditionele werkplekken. Volgens onderzoek van Polycom onder meer dan 25.000 respondenten wereldwijd, hebben veel bedrijven moeite met de flexibele en connected manier van werken van jonge werknemers. Hierdoor voelt 66% van de millennials zich bezwaard en maken zij zich zorgen dat collega’s denken dat zij niet hard genoeg werken als zij niet op kantoor werken.

Het wordt steeds normaler om een bepaalde flexibiliteit te eisen en overal te willen werken. Dit komt omdat steeds meer jonge mensen zich afvragen of een traditionele manieren van werken wel bij hen past. Flexibel werken is al populair: 70 Procent van de millennials doet dit vaak of soms, tegenover slechts 15 procent die dit nooit doet. Intussen is het kantoor niet meer per se dé plek waar je je werk doet, aangezien 67 procent van de millennials er voor kiest om buiten het kantoor te werken wanneer zij even productief willen zijn.

Voor de generatie die goed uit de voeten kan met Skype, FaceTime of Snapchat is video conferencing niets geks. Het is daarom niet verrassend dat het onderzoek aantoont dat 83 procent van de millennials elke week via video samenwerkt. Millennials bewandelen steeds vaker een ander pad dan hun ouders, die ze vaak overwerkt hebben zien raken. Het onderzoek bevestigt dit, met 72 procent van de respondenten die graag vanaf allerlei plekken werkt om zo meer controle hebben over hun werk-privé-balans. Deze balans staat onder druk, omdat ook millennials aan kinderen beginnen (45 procent heeft al kinderen). Daardoor is tijd voor jezelf vrij maken nóg belangrijker. Millennials zijn ook vaker bereid om vanaf meerdere plekken te werken om tijd vrij te kunnen maken om creatief te kunnen zijn, te kunnen sporten of andere hobby’s te kunnen bedrijven.

Wat kunnen bedrijven doen om de jongere teamleden te ondersteunen? “Transparant zijn over regels en verwachtingen is heel belangrijk,” aldus Billie Hartless, Chief HR Officer van Polycom. “57 Procent van de millennials wil dat HR hen heldere richtlijnen geeft over het beleid rondom flexibel werken. Veel onder hen (59 procent) wil ook dat hetzelfde beleid geldt voor iedereen binnen het bedrijf. Op deze manier heeft iedereen voordeel van flexibel werken.”

Bovenal is easy-to-use-technologie om in contact te blijven met collega’s het belangrijkste om millennials flexibel te laten werken. Het onderzoek toont aan dat 61 procent wenst dat hun werkgever hen uitrust met de juiste technologieën. “Wanneer bedrijven flexibel werken ondersteunen, creëer je een win-winsituatie: betere productiviteit voor het bedrijf en gelukkigere millennial-werknemers,” zegt Hartless. “De vraag is: gaan bedrijven dit ondersteunen?”

www.polycom.nl


Deel op Social Media
04-10-2017 13:30

Een op de drie kantoormedewerkers vindt technologie op kantoor te complex. Dat blijkt uit onderzoek van elektronica-producent Sharp.

Door de digitale transformatie worden bedrijven overspoeld met nieuwe technologieën die bedoeld zijn om de dagelijkse werkzaamheden efficiënter te maken. Uit onderzoek van Sharp onder 6.045 Europese kantoormedewerkers blijkt echter dat kantoormedewerkers de nieuwe technologieën vaak te complex vinden waardoor ze de werkprocessen juist ingewikkelder maken.

26 Procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat ze bedrijfsapparatuur soms niet gebruiken, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. 39 Procent van de werknemers kiest ervoor om eigen apparaten te gebruiken in plaats van die van de organisatie, omdat ze gemakkelijker te bedienen zijn. Een kwart van de werknemers zegt wel eens dat bedrijfsapparatuur defect is terwijl dat niet zo is, zodat ze de apparatuur niet hoeven te gebruiken.

Het onderzoek toont daarnaast een gebrek aan ervaring van werknemers met nieuwe technologie aan: slechts 30 procent van de respondenten geeft aan zich zeker genoeg te voelen om bijvoorbeeld een online conference call te organiseren. Ruim 40 procent van de Europese kantoormedewerkers zegt dat gebruiksvriendelijke en toegankelijke technologie hun werk veel makkelijker en productiever zou maken. Ook zou 36 procent met gebruiksvriendelijke technologie vaker informatie delen met collega’s van andere afdelingen.

Sascha Stowasser, Directeur van het Duitse Instituut voor ‘Applied Work Sciences’ adviseert bedrijven die digitaliseren rekening te houden met drie zaken: “Het is ten eerste belangrijk dat organisaties naar hun werknemers luisteren. Als zij het nut van de nieuwe technologie niet inzien, dan is het duidelijk dat er meer uitleg nodig is. Daarnaast zijn goede instructies heel belangrijk. Pas wel op voor dikke handleidingen: die werken juist demotiverend terwijl goede technologie juist motiverend kan werken als werknemers hun werk er efficiënter door kunnen uitvoeren.”

Wilbert Hendriks, Marketing Manager bij Sharp Electronics Benelux: “In de meest ideale situatie wijst het gebruik van de technologie zich vanzelf en zijn instructies niet eens nodig. Gebruiksvriendelijke technologie wordt daarom ontwikkeld met de ‘gemiddelde’ gebruiker in gedachten.”

https://nl.sharpmarketing.eu/web/unlock


Deel op Social Media
Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >