Nieuws


28-05-2015 9:20

Audiovisueel specialist BIS, onderdeel van Mood Media, heeft in de afgelopen maanden zijn positie binnen de overheidssector verstevigd. Dit is mede te danken aan het feit dat BIS meerdere grote Europese aanbestedingen gegund heeft gekregen. Hierdoor mag het bedrijf in de komende jaren voor ongeveer 62.000 overheidsmedewerkers extra de audiovisuele en daaraan gerelateerde ICT-oplossingen gaan faciliteren, bovenop degenen die al tot hun klantenkring behoren.

De gewonnen aanbestedingen betreffen stuk voor stuk advies, realisatie, onderhoud en beheer van veelzijdige audiovisuele, videoconference, narrowcasting en room management oplossingen bij meerdere (inter)nationale, regionale en provinciale overheden, enkele ministeries, uitvoeringsorganisaties en een aantal Nederlandse gemeenten.

Claude Nahon, President van Mood Media International, waarvan BIS onderdeel uitmaakt, is trots op deze ontwikkeling, maar niet verrast. Nahon: “Onze oplossingen zijn onmisbaar om professioneel samen te kunnen werken en goed te kunnen communiceren. Juist daarom kiezen al zoveel jaren tientallen grote en kleinere gemeenten, provincies, (inter)nationale overheden, waterschappen, uitvoeringsorganisaties etcetera voor een samenwerking met BIS.”

Jean Pierre Overbeek, CEO van de internationale BIS groep, licht toe: “Onze rol is om al die overheden te ondersteunen en begeleiden bij het dynamische proces waarin zij concepten als het nieuwe werken omarmen en met uitdagingen worden geconfronteerd zoals de verandering naar een compacte rijksoverheid. Voor BIS is het een uitdaging om onze kennis en kunde zo optimaal mogelijk in te zetten om al deze processen en zaken te ondersteunen met de juiste technologische audiovisuele & ICT hulpmiddelen.”

BIS ziet drie trends op het gebied van de audiovisuele bestedingen binnen de Overheid. Terwijl het gebruik van videovergaderen (zowel in groepen als bij korte persoonlijke meetings) een vlucht neemt, als gevolg van het herhuisvestingprogramma, constateert het bedrijf dat steeds meer overheidsorganisaties slimme technologie voor narrowcasting (digital signage) combineren met wachtrijmanagement en zo een integraal, centraal te beheren en remote-toegankelijk informatieplatform creëren, met visueel aantrekkelijke informatie; al dan niet aangevuld met interactieve elementen. Een derde trend is de integratie van webcasting toepassingen (streaming & archiving) waarmee overheden de burger de gelegenheid geven om – live en on-demand – (raads)vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten in beeld en geluid te volgen.http://www.bis.nl/nl/

 

 

Deel op Social Media

27-05-2015 8:30

Vandaag (woensdag 27 mei) begint in Amsterdam RAI de nieuwe Facilitaire Vakbeurs. "Beleving, kennisoverdracht en interactie zijn de kernwoorden", aldus de organisatie. De beurs wordt vandaag en morgen gehouden.

De Facilitaire Vakbeurs Amsterdam RAI biedt ondernemers, (semi)overheden, onderwijs- en zorginstellingen een overzicht van alle facilitaire producten en diensten waarmee zij hun organisatie optimaal kunnen laten opereren. "Van schoonmaak tot afvalverwerking, van catering tot snoepautomaat en van beveiliging tot parkeerbeheer; het is vertegenwoordigd op de Facilitaire Vakbeurs Amsterdam RAI."

Door de grote dekking in Nederland is de Randstad volgens de beursorganisatie een uitgesproken plek om op facilitair gebied extra omzet en bekendheid te genereren. "Eén van de bijzondere activiteiten op de beursvloer moet ‘De wereld draait facilitair door!’ worden. Het gaat hier om een vorm van kennisdeling, waarbij in samenwerking met de standhouders, brancheverenigingen en bezoekers meerdere actuele onderwerpen uit de facilitaire branche onder leiding van een presentator in een ‘ronde tafelgesprek’ worden besproken. Eenieder kan en mag aanschuiven.

Op de vakbeurs wordt voor de beleving ook de ‘werkplek van de toekomst’ ingericht. Hier komen de verschillende innovaties van diverse exposanten samen. Denk aan projectmeubels, opbergsystemen, geur en emotiesystemen en dergelijke. De bedoeling is dat bezoekers zich in een kantoorsfeer wanen, die over een aantal jaar de standaard zal zijn.

De Facilitaire Vakbeurs vindt plaats in hal 9 van de RAI. De beurs is beide dagen geopend van 10.00 – 18.00 uur.

www.facilitairevakbeurs.nl

Deel op Social Media 

21-05-2015 9:16

Bij de Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) en MKB INFRA zijn de eerste SKG-IKOB certificaten ‘Bouwen aan MVO’ uitgereikt aan twee van hun leden. Samen met de Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) vormen zij volgens SKG de koplopers in het MKB binnen de bouw waar het gaat om erkenning en stimulering van MVO. "Een bedrijf met dit certificaat onderneemt in de basis maatschappelijk verantwoord. Het certificaat geeft aan op welke thema’s binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen het bedrijf extra scoort."

SKG-IKOB Certificatie heeft de erkenningsregeling ‘Bouwen aan MVO’ ontwikkeld voor de bouwsector en toeleverende industrie en geeft laagdrempelig de mogelijkheid voor bedrijven om een invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te geven. "De erkenningsregeling is een groeimodel. Bedrijven kunnen hun eigen maatschappelijke ambities bepalen. De regeling is opgebouwd uit vijf ontwikkelfasen. In combinatie met de vijf themamodules, Bestuur en management, Mens en werk, Klant, Milieu en Maatschappij, kan een bedrijf zelf kiezen waar de eigen ambities liggen en waar het bedrijf in wil groeien."

SKG-IKOB Certificatie werkt samen met brancheorganisaties die op hun beurt de aangesloten bedrijven willen stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In samenwerking met de betreffende brancheorganisatie wordt de erkenningsregeling ‘Bouwen aan MVO’ op maat gemaakt voor een branche. Er wordt dan rekening gehouden met branchespecifieke aspecten en er wordt ook een minimaal kwaliteitsniveau vastgelegd dat van de deelnemers verwacht wordt.

www.skgikob.nl

Deel op Social Media

 

19-05-2015 10:30

Een gevestigde naam, maar toch veel onbekendheid. Voor Theben AG uit het Zuid-Duitse Haigerloch was dat 5 jaar geleden reden om van start te gaan met een eigen verkooporganisatie in Nederland. Inmiddels omvat Theben een eigen verkoopkantoor in Apeldoorn met een team van zes medewerkers, onder aanvoering van de twee pioniers Jos Jansen en Edwin Hannink.

Theben is in Nederland reeds 60 jaar via importeurs of agentschappen vertegenwoordigd geweest en heeft haar naamsbekendheid te danken aan tijdschakelklokken, schemerschakelaars en trappenhuis automaten als het de elektrotechniek betreft. Ook in de verwarmingswereld is Theben geen onbekende. Menigeen associeert de merknaam met kamerthermostaten en klokthermostaten. Maar Theben heeft al geruime tijd een uitgebreid programma bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders in haar portfolio, welke echter in Nederland een ondergeschoven kindje waren. Ook het gevarieerde KNX assortiment was voor nagenoeg iedereen in de elektrobranche een onbekende. Dit was voor het moederbedrijf eind 2009 een duidelijke reden, om te kiezen voor een eigen verkooporganisatie op de Nederlandse markt.

Op 1 juni 2010 werd dit werkelijkheid door twee marktervaren personen aan te stellen om deze twee productgroepen, meer onder de aandacht te brengen. Er werd op korte termijn succesvol resultaat geboekt, door een breed draagvlak te creëren met verschillende partners. Ook bleek deze inspanning van invloed te zijn op het reeds bekende deel van het pakket. De groei die ontstond, resulteerde in de mogelijkheid om een derde buitendienst medewerker in de persoon van Jerry Palstra aan te stellen. Hij werd ingezet in het de westelijke provincies, N-Holland, Z-Holland en Zeeland, waar hij tot op de dag van vandaag actief is.

Om een belangrijk onderscheidend vermogen overeind te houden, werd eind 2012 de keuze gemaakt om een eigen kantoor te creëren in Nederland, om zodanig full support te kunnen (blijven) bieden aan onze relaties. Een kantoorpand in Apeldoorn, met cursusruimte en demo-mogelijkheden, werd in april 2013 in gebruik genomen.

Het team werd uitgebreid met drie medewerkers, zodat een volledig team van zes personen een feit was. Arjan Kingma is medewerker technisch support, Alexandra Kuiper verzorgt de orderverwerking, administratie en secretariële zaken en Linda Schulte is binnen het team verantwoordelijk voor de marketing.

Theben wil het eerste lustrum vieren met relaties en komt in de loop van het jaar met interessante acties. Rond de jubileummaand juni verschijnt hiervoor een speciale folder.
Ook zal op de beurs Elektrotechniek de nodige aandacht worden gegeven aan dit jubileum.

Alle informatie over de actie is ook online beschikbaar. De actie brochure is te downloaden op de website: http://www.theben.de/nl

Deel op Social Media

 

 

 

15-05-2015 11:09

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4 procent, terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32 procent opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland.Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50 procent van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

De significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte ‘foto’ die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio’s  en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele MKB. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57 procent van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66 procent van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar Automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

De Nederlandse industrie is de afgelopen jaren hard geraakt door de recessie, maar kan via de export ook relatief snel profiteren van het wereldwijde economische herstel. Dit komt al naar voren uit de financiële resultaten over 2014: in geen enkele andere MKB-sector namen de netto-omzet (+13,4 procent), de bruto-marge (+7 procent), het bedrijfsresultaat (+58,2 procent) en het eigen vermogen (+25,4 procent) gemiddeld op jaarbasis zo sterk toe.

De industrie behaalde vorig jaar een gemiddelde omzetgroei van 13,4 procent ten opzichte van 2013. Ter vergelijking: de sector logistiek bleef steken op een gemiddelde toename van 8 procent, de autosector leverde zelfs licht in (-1 procent) en Nederland als geheel behaalde een gemiddelde stijging van 4 procent. Ook wat betreft winstontwikkeling stak de industriële sector met kop en schouders boven de rest uit. De branche behaalde een gemiddelde winststijging van 68 procent, versus 32 procent voor Nederland als geheel. De brutomarge nam met 7 procent toe; de sterkste groei van alle sectoren.

Opvallend was dat de winstontwikkeling binnen de industrie sterk uiteenliep. Voor de sector als geheel gold dat de winstontwikkeling bij bijna 70 procent van de bedrijven gelijk bleef of steeg. Daarvan lieten 40 procent zelfs een plus in de winst zien van maar liefst 50 procent of meer. De winst daalde in iets meer dan 30 procent van de gevallen; ruim 15 procent daarvan moest een daling slikken van 50 procent of meer.

De financiële positie van industriële bedrijven trok duidelijk aan ten opzichte van eerdere jaren. De current ratio, die laat zien of een bedrijf zijn kortlopende schulden kan voldoen, is met 34,1 procent gestegen. De financiële vaste activa namen gemiddeld met 8,9 procent toe. De gemiddelde bedrijfskosten liepen licht op (+2,3 procent), vooral door hogere inventariskosten (+12,7 procent) en personeelskosten (+4 procent). Dat laatste was vooral het gevolg van hogere pensioenpremies.

De Nederlandse industrie gaat een uitdagende toekomst tegemoet. De mondiale groei trekt weliswaar aan, maar dat geldt ook voor de wereldwijde concurrentie. Om de stijgende lijn door te trekken, zal de sector zich vooral moeten richten op meer samenwerking en nieuwe technologieën. Het ontwikkelen van producten en diensten die passen bij de veranderende consumentenvraag (bijvoorbeeld door de vergrijzing en de toenemende aandacht voor duurzaamheid) staat daarbij centraal.

Meer informatie over Branche in Zicht: www.sra.nl/biz2015
Meer informatie over SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl/
 


Deel op Social Media

 

 

 

08-05-2015 9:05

Office Depot heeft besloten zijn klimaatbeschermingsproject verder uit te breiden. Met het project compenseert de wereldwijde leverancier van kantoorartikelen de CO2-uitstoot van alle leveringen aan klanten. Het besluit volgt op een succesvolle afsluiting van het eerste jaar van het project, waarin Office Depot 10.000 ton CO2-uitstoot compenseerde.

Office Depot startte in 2014 met de compensatie van alle CO2-uitstoot van alle leveringen aan klanten in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het bedrijf levert dagelijks duizenden bestellingen aan zijn klanten en berekent op basis van erkende normen voor logistieke CO2-metingen de verwachte impact per jaar. Door vervolgens een gelijkwaardige investering te doen in een klimaatproject, weet Office Depot zijn CO2-footprint te verkleinen.

Office Depot blikt terug op een succesvol eerste jaar van het project en een groot aantal positieve klantreacties. “Duurzaamheid is een van onze belangrijkste pijlers”, stelt Holger Bahlke, Senior Quality and Compliance Manager bij Office Depot. “Naast een groeiend assortiment duurzame producten, zoeken we steeds naar nieuwe initiatieven voor duurzaam ondernemen. Klimaatneutraal leveren is er daar een van. Klanten benadrukken dat zij mede voor Office Depot kiezen omdat wij hen een duurzame oplossing voor de aanschaf van kantoorartikelen bieden. Zij zijn blij met een duurzaam alternatief, net als hun eigen klanten.”

Office Depot wil niet alleen de uitstoot compenseren, maar ook verminderen. “We werken nauw samen met onze vervoerders om de routeplanning te optimaliseren. Daarnaast willen we dat de hoeveelheid verpakkingsmaterialen afneemt, zodat op jaarbasis minder ritten nodig zijn. Maar ondanks deze maatregelen zal de levering van onze producten nog steeds leiden tot broeikasgassen. Daarom blijven we investeren in klimaatbeschermingsprojecten om onze milieubelasting te compenseren”, licht Bahlke toe.

In samenwerking met een nieuwe partner, ClimatePartner, breidt Office Depot het aantal projecten waarin de kantoorartikelenleverancier investeert uit van twee naar drie. Bahlke: “Deze projecten worden gekenmerkt door hun sociale karakter en gaan verder dan klimaatbescherming. Ze spelen ook in op thema’s als werkgelegenheid, scholing en gezondheidszorg. We vinden dat deze projecten goed passen bij onze maatschappelijke betrokkenheid.”

Office Depot zal in 2015 drie projecten ondersteunen. Het eerste project is het bosbeschermingsproject Kariba REDD+ in Zimbabwe. Daarnaast steunt Office Depot een windkrachtcentraleproject in Bandirma, Turkije. Tot slot investeert Office Depot in de bouw van nieuwe, efficiënte kolenovens in Bamako, Mali.

“Uiteraard realiseren we ons dat niet alleen onze leveringen, maar ook de leveringen van onze ketenpartners voor veel CO2-uitstoot zorgen. We willen dan ook producenten, partners en leveranciers inspireren tot klimaatneutraal ondernemen”, besluit Bahlke.

www.officedepot.nl

Deel op Social Media

07-05-2015 9:06

Op maandag 11 mei vindt de feestelijke heropening plaats van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen. Dat gebeurt door de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. ICDuBo heeft de afgelopen periode een bijzondere transitie achter de rug. Niet alleen het centrum zelf, maar ook de naastgelegen gebouwen en de buitenruimte hebben een ingrijpende metamorfose ondergaan.

ICDuBo heeft nu een uitstraling die past bij de positie die het centrum in Nederland inneemt. De voormalige dokloods is volledig gerenoveerd met behoud van het bijzondere historische karakter. Het resultaat is dat ICDuBo beschikt over een voor iedereen toegankelijke locatie met een enorme showroom, die een volledig overzicht biedt van de nieuwste oplossingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzaam wonen.

ICDuBo zet zich als onafhankelijke organisatie in om verbinding te creëren tussen alle partijen uit de bouwkolom, om duurzaam bouwen en duurzame woonoplossingen te stimuleren. Inmiddels hebben zich meer dan driehonderd bouwpartijen als partner aangesloten bij ICDuBo.

www.icdubo.nl

 

Deel op Social Media

 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >