Nieuws


29-04-2015 8:30

Deze week tekenden iVerde, FloraHolland en Wageningen UR de samenwerkingsovereenkomst van het programma de Groene Agenda. Het programma staat voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving.

In december 2014 kregen FloraHolland en iVerde (een samenwerkingsverband van Anthos, Branchevereniging VHG en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten) groen licht van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen. De projecten zijn ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groene gezonde ziekenhuizen’.

"Met deze projecten worden innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten ontwikkeld", aldus een woordvoerder. "De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als uitgangspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden."

"De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving meer en meer negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen draagt er aan bij om dit soort problemen op te lossen."

De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. "Dankzij het Programma de Groene agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. iVerde en FloraHolland gaan daarom naast kennisontwikkeling het accent leggen op de transitie van kennis naar praktijk." De looptijd van dit programma is 5 jaar.

www.vhg.org

Deel op Social Media 

28-04-2015 10:00

De vakbeurs Overheid 360° – voorheen bekend als ‘Overheid & ICT’ – heeft een succesvolle eerste editie achter de rug. De vakbeurs die informatie en de samenleving verbindt, kende een groot aantal enthousiaste bezoekers en exposanten. Overheid 360° werd gehouden op 22 en 23 april 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Bezoekers waren lovend over zowel de nieuwe opzet als het aanbod op de beursvloer. Op Twitter werd gesproken over een ‘mooie beurs’, ‘innovatieve opzet’ en een ‘veelzijdig en mooi programma’. Eén spreker baalde zelfs dat ze zelf moest spreken: '23 april spreek ik @Overheid_360. Daar baal ik van! De sprekers zijn zo interessant, daar wil ik zelf naar luisteren'.

Marktmanager Paul Verdult kijkt ook tevreden terug op de eerste editie van Overheid 360°: "Het niveau lag hoger, er was meer inhoudelijk contact en daardoor een hogere bezoekerswaardering."

Met name het inhoudelijke programma werd door bezoekers geprezen. Met ruim 180 sessies was er een zeer uitgebreid inhoudelijk programma aan de beurs verbonden. Ook konden bezoekers de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie ervaren bij de Smart City experience en was er voor bezoekers met een professionele interesse in GEO de pop-up city Nieuw-Durperdam.

Voor bezoekers die zich nog verder willen verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen binnen de overheid biedt Jaarbeurs – in samenwerking met haar partner Hiemstra & De Vries – het Smart Government Congres op 18 juni 2015. Radicaal anders organiseren, het toepassen van informatietechnologie en gebruik maken van kennis van burgers en partners is de cocktail die de publieke sector de komende jaren zal transformeren. Tijdens het Smart Government Congres zullen befaamde sprekers het publiek inspireren om deze verandering te versnellen.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden via http://www.smartgovernment.nl.


 

Deel op Social Media

23-04-2015 13:29

In meer dan 750 gebouwen deed Leesman gedurende 4 jaar onderzoek naar de effectiviteit van de werkomgeving. In totaal scoorden in die 4 jaar 88.259 respondenten hun werkomgeving. De resultaten werden 21 april in Amsterdam bekendgemaakt. De best scorende organisaties blijken hun medewerkers zonder uitzondering een betere sociale infrastructuur te bieden. Medewerkers waarderen hier zowel de ondersteuning van hun taken als samenwerken en sociale interactie, als de daarbij behorende faciliteiten significant beter.


Op een schaal van 0 tot 100 meet de Leesmanindex hoe goed de werkomgeving de taken ondersteunt die de medewerkers daarin moeten uitvoeren. Hoe hoger de Leesmanindex, hoe hoger de productiviteit, saamhorigheid en trots van de medewerkers. Slechts 32 van de 750 onderzochte gebouwen scoorden een Leesmanindex hoger dan 70. De tevredenheid over de ondersteuning van de zogenaamde wij-taken, zoals informele interactie, samenwerken en audio- en videoconferenties, is bij deze elite significant hoger dan bij de minder goed presterende organisaties.Bij een Leesman-onderzoek wordt een werkomgeving binnen een bedrijf op vijftig punten beoordeeld. Bij de best scorende bedrijven blijken de medewerkers ruimschoots tevredener te zijn over de wij-faciliteiten. Zo zijn ze zo’n 40 procent tevredener over grote en kleine vergaderruimten en de bijbehorende audiovisuele apparatuur. 91 Procent van de werknemers ziet de koffie- en theevoorzieningen – het cement van de sociale infrastructuur – als een belangrijk onderdeel voor een effectieve werkomgeving. In de beste werkomgevingen is 87 procent van de werknemers hier content over versus 49 procent bij de slechtste.

Managing Director Benelux Gideon van der Burg over de uitkomsten van het Leesman-onderzoek: “Waar vroeger het bureau het epicentrum van productiviteit was, zijn dit tegenwoordig de gebieden op de werkvloer die samenwerking en kennisdeling faciliteren. De cijfers tonen dan ook aan dat het bouwen van en werken aan een sociale infrastructuur de productiviteit, bedrijfstrots en betrokkenheid van werknemers bij een organisatie bevorderen.”

In Juni 2015 worden alle data en resultaten van 4 jaar onderzoek gebundeld, zodat andere organisaties kunnen leren van de meest effectieve werkomgevingen. 

www.leesmanindex.com

 

Deel op Social Media

 

21-04-2015 8:00

Facilicom Facility Solutions ziet zijn marktaandeel op het gebied van Integrated Facility Management het afgelopen jaar fors groeien. Vorige week mocht de grootste IFM-aanbieder van Nederland wederom een mooie naam aan zijn portfolio toevoegen: FrieslandCampina DOMO Beilen.

FrieslandCampina DOMO tekende een IFM-contract voor 3 jaar met 2 optiejaren. "Daarmee wordt door Facilicom wederom aangetoond dat het de standaard zet voor Integrated Facility Management in de Nederlandse facility managementmarkt", aldus een woordvoerder.

De dienstverlening van Facilicom voor FrieslandCampina DOMO zal bestaan uit operationele facilitaire diensten en de regievoering daarvan in de beveiliging, schoonmaak, catering, receptiediensten en postverwerking. Daarnaast is Facilicom verantwoordelijk voor kunstbeheer, het leveren van sanitaire artikelen en de binnenbeplanting.

Het contract wordt uitgevoerd volgens het Integrated Facility Management (IFM)-model van Facilicom. "Door de diensten vanuit één bedrijf integraal te leveren en aan te sturen, wordt een flexibelere dienstverlening en een hogere kwaliteit van dienstverlening gerealiseerd. Het IFM-model is een belangrijke pijler onder de dienstverlening van Facilicom."

Harold Hinfelaar, commercieel directeur van Facilicom Facility Solutions, is blij met deze nieuwe samenwerking met FrieslandCampina DOMO. "In dit contract maken wij maximaal gebruik van de unieke mogelijkheden die Facilicom biedt met zijn brede scope aan diensten. Er is veel belangstelling in de markt en wij verwachten in de komende tijd meer van dergelijke projecten aan te nemen."

"Vorig jaar bleek uit intern onderzoek eveneens dat bij organisaties waar wij geïntegreerd facility management hebben geïntroduceerd, de klanttevredenheid significant vergroot werd. Dit naast de synergievoordelen die een dergelijk contract met zich meebrengt", vertelt Harold Hinfelaar. "Facilicom is in Nederland dé enige echte leverancier van Integrated Facility Management omdat wij alle facilitaire diensten als schoonmaak, beveiliging, catering en management in huis hebben."

www.facilicom.nl

Deel op Social Media 


 

16-04-2015 13:20

'We zijn nogal een stelletje ongeduldige stiltemakers', zegt de Akoestiekfabriek van zichzelf. Het bedrijf gaat verhuizen, na een jaar in de Van Nellefabriek te hebben gezeten. De nieuwe bestemming is een monumentale boerderij, 'De Kapelburg' in Rotterdam.

Vanaf 1 mei is de Akoestiekfabriek er officeel gevestigd en 'rond de zomer zullen we daar helemaal genesteld zijn'.

 

www.akoestiekfabriek.nl

 

Deel op Social Media

 

09-04-2015 9:31
De groei van de bouwproductie zal ook in 2015 doorzetten. Dat stelt het ING Economisch Bureau. In 2014 groeide de bouwproductie met ruim 3 procent. Kleine bouwbedrijven draaiden eind 2014 zelfs al een recordomzet. Vooral de woningbouw profiteert van de aantrekkende woningmarkt. In de utiliteitsbouw is de groei nog beperkt.
 
Bouwtoeleveranciers konden de afgelopen jaren de terugvallende binnenlandse omzet enigszins compenseren met export. Zo was de uitvoer van de bouw-materialenindustrie in 2014 20 procent hoger ten opzichte van 2010.
 
Bouwbedrijven met minder dan tien werkzame personen draaiden in het vierde kwartaal van 2014 een nieuw omzetrecord. De omzet van deze kleine bouwbedrijven is sinds het dieptepunt eind 2012 gestegen met bijna 6 procent. Grote bouwbedrijven lieten in deze periode nog een omzetkrimp zien. Kleine bouwbedrijven werken vaker in de minder conjunctuurgevoelige onderhoudsmarkt waardoor zij minder last hebben van vraaguitval dan grote bouwers. Ook profiteren kleine bouwbedrijven daardoor meer van het tijdelijke lage btw-tarief op arbeid bij verbouwingen. De verlaging geldt nog tot 1 juli 2015. Daarnaast heeft ook de toename van het aantal zzp’ers van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de (totale) omzet van deze kleine bedrijven een nieuw record bereikte.
 
De bouwsector is 2015 goed begonnen. In januari steeg de bouwproductie met 1,1 procent ten opzichte van december 2014. Hiermee zet de groei van 2014 door. Volgens de tweede raming van het CBS steeg de (toegevoegde waarde van de) bouwproductie in 2014 met 3,4 procent. Het vertrouwen van bouwondernemers zit ook al ruim een jaar in de lift. ING Economisch Bureau verwacht dat de bouwproductie in 2015 met 3 procent groeit en in 2016 met 2,0 procent. Hiermee is eind 2016 de krimp van 2013 (-4,8 procent) meer dan goedgemaakt, maar ligt het volume nog onder het niveau van 2010. Er blijft daardoor overcapaciteit bestaan, waardoor de winstgevendheid nog steeds onder druk staat.
 
Bron: ING Economisch Bureau
 
 
08-04-2015 8:00

Ook dit jaar weer staat het Slimbouwen Gebouwkeurmerk op de jaarlijkse milieulijst die wordt opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat meldt de stichting Slimbouwen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt jaarlijks een milieulijst op. "Een beter milieu komt de gehele samenleving ten goede", aldus een woordvoerder van de stichting Slimbouwen. "Daarom investeert de overheid in milieuvriendelijke apparatuur, producten en initiatieven. Door de regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert de overheid in de toepassing van deze milieuvriendelijke oplossingen. Met de MIA kunt u of uw opdrachtgever profiteren van een investeringsaftrek 13,5 procent van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek."

Het Slimbouwen gebouwkeurmerk staat dit jaar voor het tweede jaar op de milieulijst. Met de notering op de milieulijst erkent de overheid de visie van Slimbouwen als een duurzaam initiatief, dat een grote bijdrage levert aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving die Slimbouwen bewerkstelligt."Alleen die producten en gebouwen die positief scoren op de FRED-waarden worden beloond met het officiële Slimbouwen®Keurmerk. FRED staat voor: flexibiliteit, reductie van de footprint, efficiency en duurzaam. Inmiddels is bewezen dat met de visie van Slimbouwen ook binnen normale budgeten duurzame, gezonde en toekomstbestendige gebouwen worden gecreëerd. Dit wordt bereikt door op een andere manier efficiënter samen te gaan bouwen en zo ruimte te creëren in het budget voor investeringen in gebruikskwaliteit, opwekking van duurzame energie, verhoging van flexibiliteit en aanpasbaarheid."

www.slimbouwen.nl

Deel op Social Media 

05-04-2015 8:30

Verbatim en Millenniata hebben de eerste 100 GB Blu-ray optische schijven aangekondigd, waarmee kleine en middelgrote bedrijven en grote ondernemingen alsmede consumenten gebruik kunnen maken van optische opslag op grote schaal, met een archiefopslagduur van naar verluidt meer dan 1000 jaar.

Het 100 GB M-DISC Blu-ray-medium kan wereldwijd via de Verbatim- en Millenniata-kanalen worden geleverd. De productie is begonnen in februari 2015. "Het nieuwe Blu-ray-medium wordt geproduceerd in de Mizushima-fabriek in Japan en heeft uitgebreide en strenge tests ondergaan om zowel de prestaties als de naleving van normen te garanderen. Het 100 GM M-DISC-medium wordt geproduceerd overeenkomstig de standaard BDXL-specificatie en werkt in elk Blu-ray-station dat geschikt is voor BDXL™."

De 100GB BD M-DISC is door Mitsubishi Kagaku Media (het moederbedrijf van Verbatim), Millenniata en onafhankelijke derden getest volgens de internationaal geaccepteerde standaard ISO/IEC 16963 (2e editie) voor het testen van de levensduur. "Het resultaat is een opvallende gemiddelde levensduur van aanzienlijk meer dan 2.000 jaar, met niet meer dan één verwachte fout per 100.000 schijven, na meer dan 1.000 jaar bij 250C (770F) en een relatieve luchtvochtigheid van 50 procent. Met andere woorden: op de 100 GB BD M-DISC kunnen gegevens in een gewone kast thuis of op kantoor eeuwenlang worden bewaard."

Gary Milner, President, Verbatim Ltd.: "Verbatim is de belangrijkste leverancier van optische media ter wereld, met name een groot marktaandeel bij consumenten en kleine en middelgrote bedrijven. Door de M-DISC, met zijn uitstekende archieffunctionaliteit, op te nemen in onze productportfolio, zorgen we voor een aanzienlijke versterking van onze mogelijkheden binnen de sector voor langdurige archivering."

Paul Brockbank, CEO, Millenniata: "We vinden het fantastisch dat we nu producten hebben voor alle marktsectoren, van consumenten tot grote ondernemingen. Van dvd tot Blu-ray™, en nu het nieuwe BDXL MDISC™-medium. Onze media hebben een bewezen lange levensduur, en dankzij de samenwerking met Mitsubishi Kagaku Media en hun ondersteuning bij de productie hebben wij het volste vertrouwen dat onze OEM's en kanaalpartners heel tevreden zullen zijn over de kwaliteit."

www.verbatim.com

Deel op Social Media


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >