Nieuws


22-02-2015 8:30

Breijer Bouw & Installatie voert vanaf heden in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het onderhoud uit aan bouwkundige elementen in Rijksgebouwen. Het betreft een vierjarig contract voor 202 monumentale- en niet monumentale gebouwen verdeeld over 7 provincies. Het totale bruto vloeroppervlak voor deze opdracht ligt op 879.233 vierkante meter.

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Overheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens met de gunning van dit contract haar interne klanten zo veel mogelijk ongestoord gebruiksgenot te bieden. Sleutelbegrippen hierin zijn veiligheid en duurzaamheid.

De inschrijving van Breijer Bouw & Installatie is beoordeeld op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Naast 'prijs' is de opdracht gegund op 'kwaliteit'. Hierin bleek het plan van aanpak van Breijer inzake storingsafhandeling en rapportages de doorslag te geven voor de gunning. Binnen de samenwerking met de het Rijksvastgoedbedrijf zal Breijer zich focussen op een betere leefkwaliteit voor iedereen middels eenvoudige oplossingen die mogelijk worden gemaakt door de inzet van techniek en technologie.

Deel op Social Media 

21-02-2015 8:30

De Raad van Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst gepubliceerd. "Ondanks de gezamenlijke inspanningen van de huurdersorganisaties is dit nog steeds een verhuurdersmodel", aldus Faclity Management Nederland. "Huurders moeten alert blijven bij het afsluiten van een huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ model. Maatwerk is voor huurders nog steeds essentieel."

De samenwerkende huurdersorganisaties bestaan uit Facility Management Nederland (FMN), CoreNet Global Benelux Chapter (CoreNet), Corporate Real Estate Management Executives (CREME) en de Corporate Real Estate Federatie (CREF). Deze huurdersorganisaties hebben zich verenigd om gezamenlijk ROZ input te leveren met de intentie om in het model meer recht te doen aan de belangen van de huurders, in te spelen op de vele veranderingen in de markt voor kantoren en bedrijfsruimten en de eisen die huurders vandaag de dag stellen aan huisvesting. De huurdersorganisaties staan voor een evenwichtige belangenafweging tussen verhuurder en huurder, het verkorten van het onderhandelingstraject en meer transparantie.

Op 19 februari 2015 heeft ROZ het nieuwe model huurovereenkomst kantoor- en bedrijfsruimte (ex. Art. BW 7:230a) gepubliceerd. In het voortraject hebben de huurdersorganisaties regelmatig verbeteringsvoorstellen voor het model aangeleverd. Deze input is slechts in beperkte mate overgenomen. Er is nog steeds sprake van een verhuurdersmodel. Ten opzichte van het model uit 2003 zijn er geen significante wijzigingen doorgevoerd die aan de huurdersbelangen tegemoet komen.

Om huurders te attenderen op artikelen die aandacht behoeven bij het aangaan van een huurovereenkomst, wordt door de huurdersorganisaties binnenkort een overzicht met aandachtspunten gepubliceerd. Hierbij valt onder andere te denken aan milieu & asbest, demarcatie, servicekosten en nalatigheid van verhuurders bij het verhelpen van gebreken.
Positief is dat met ROZ een procesafspraak gemaakt is om jaarlijks samen met ROZ het model te evalueren en verdere aanpassingen door te voeren. De partijen zijn het erover eens dat een meer frequente aanpassing van het model gewenst is. De hoop van de huurdersorganisaties is dat de jaarlijkse evaluatie er voor zorgt dat de partijen meer naar elkaar toe groeien en er daarmee een breed gedragen model ontstaat.

www.fmn.nl

Deel op Social Media 

19-02-2015 14:01
YNNO versterkt zijn team gespecialiseerd in de gedragsmatige aspecten van nieuwe manieren van werken. Per heden is Pieter van der Laan tot partner van die adviesgroep benoemd en Vincent Cornelissen tot principal consultant.
 
Gedragsverandering is niet alleen de belangrijkste, maar ook de lastigste kant van een nieuwe manier van werken. Het belangrijkst, omdat menselijk gedrag het meest bepalend is voor de resultaten die een organisatie boekt. Het lastigst, omdat je het gedrag van mensen niet op dezelfde pragmatische manier kunt veranderen als huisvesting, faciliteiten en ICT-systemen. Van belang is dan ook te zorgen dat bij de overgang naar een nieuwe manier van werken voldoende rekening wordt gehouden met de irrationele, maar tot op zekere hoogte voorspelbare aspecten van gedragsverandering van management en medewerkers.
 
Pieter van der Laan (1972) is sinds 2003 werkzaam bij YNNO. Hij is specialist op het gebied van toekomstgericht huisvesten, waarbij nieuwe manieren van werken centraal staan. Zo begeleidt hij organisaties in uiteenlopende sectoren bij visie- en conceptontwikkeling. Daarnaast regisseert hij complexe implementaties van innovatieve werk- en researchomgevingen. Naast zijn huidige werkzaamheden zal Pieter binnen YNNO leiding gaan geven aan het team gedrag en verandering. 
 
Vincent Cornelissen (1967) zorgt er voor dat een nieuwe manier van werken in de haarvaten van de organisatie terecht komt. Hij ontwerpt en implementeert veranderprogramma’s. Een mix op maat van teamgerichte begeleiding, communicatie, training, praktische ondersteuning en inzet van HR instrumenten.
 
YNNO is actief als adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Diensten die YNNO aanbiedt, zijn: procesinnovatie, selectie en implementatie van ICT voor digitaal werken, ontwikkeling en implementatie van innovatieve kantoorconcepten in het kader van Het Nieuwe Werken en het bijbehorende project- en programmamanagement daarvoor. Het adviesbureau bedient klanten uit het bedrijfsleven, de financiële dienstverlening, de overheid en het onderwijs.

 
 
18-02-2015 8:30

Per 16 februari 2015 is Anne Luijten benoemd als algemeen manager van NRP (Nationaal Renovatie Platform). In deze functie is zij verantwoordelijk voor de realisatie van het programma van activiteiten die het platform voor zijn partners organiseert en fungeert zij als sparring partner voor het bestuur bij de verdere ontwikkeling en uitbouw van het platform.

NRP heeft als missie het bevorderen van een duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. Dit doet NRP door te zorgen voor betere randvoorwaarden, onder meer in wet-en regelgeving, voor transformatie en renovatie van bestaand vastgoed. Daarnaast zet NRP in op kennisontwikkeling en – verspreiding en op de imagoverbetering van het vakgebied. Het platform wordt gevormd door een netwerk van meer dan 90 private partijen uit de volle breedte van de vastgoedsector. De komende tijd richt het platform zich op de verdere ontwikkeling van de drie hoofddoelstellingen en in het bijzonder het nog beter ondersteunen van de partners bij het bereiken van hun individuele doelstellingen.

Het bestuur van NRP is zeer verheugd met de toetreding van Anne Luijten tot het team. Bestuursvoorzitter Frank Bijdendijk: "Wij zijn ervan overtuigd met Anne Luijten een uiterst competente algemeen manager in huis te hebben gehaald die zeer goed thuis is in de vastgoedsector en bovendien een stevig eigen netwerk met zich meebrengt. Een grote pré vinden wij haar vaardigheden en ervaring op het vlak van communicatie, visievorming en kennisontwikkeling."

Anne Luijten is architectuurhistoricus en ruim 15 jaar als zelfstandige werkzaam in de ruimtelijke ordening en vastgoedsector als communicatie-adviseur, coördinator, projectleider en hoofdredacteur. Zij was onder meer redacteur bij Building Business, hoofdredacteur van het vakblad VG Visie en van het digitale platform Gebiedsontwikkeling.nu van de TU Delft. Voor de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam ontwikkelde zij praktijkleergangen en organiseert zij internationale masterclasses. Ook werkt zij als communicatie-adviseur voor het College van Rijksadviseurs.

www.nrp.nl

Deel op Social Media 

17-02-2015 10:00

20 jaar geleden creëerde de Maison&Objet Paris voor het eerst een businessevenement met nieuwe zakelijke mogelijkheden en markten voor designers, ambachtslieden, fabrikanten, merken en uitgevers in de woondesign- en decoratiebranche. De vakbeurs heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld rondom vijf hoofdthema’s en ook de afgelopen jubileumeditie, van 23 tot en met 27 januari 2015, stond in het teken van deze vijf thema’s, te weten internationalisering, transversaliteit, de beursindeling, media-aandacht en inspiratie en trends.

Dit jaar telde de organisatie 3.194 exposanten. In totaal bezochten 78.200 bezoekers het evenement. 51 Procent daarvan was afkomstig  van buiten de Franse landsgrenzen. Vooral de belangstelling vanuit Azië viel op: een toename van 28 procent.

Nendo (Oki Sato) werd door de beursorganisatie verkozen tot Designer van het jaar. Zijn globale benadering is een weerspiegeling van het beursconcept.

Voor de eerste keer werd er rondom zes ‘Talents à la carte’ een wedstrijdspel georganiseerd om te bepalen welk Mexicaans talent zijn land vertegenwoordigt tijdens Maison&Objet Americas. Op facebook kon worden gestemd op een favoriete designer, waarbij Studio davidpompa met meer dan 4000 likes als winnaar uit de bus kwam.

In het kader van een wedstrijd georganiseerd door de Espace Retail van de Maison&Objet Paris werd het online publiek gevraagd uit tien bedrijven een favoriete conceptstore te kiezen. De winkel B1866 in Londen behaalde een eerste plaats,  gevolgd door Desinare ( Florence) en Amoreira (Sao Paulo).

De beurs gaat zich dit jaar uitbreiden naar twee andere continenten, te weten Azië en Noord-Amerika. De Maison&Objet Asia vindt plaats van 10 tot en met 13 maart in Singapore en Maison&Objet Americas staat op de agenda van 12 tot en met 15 mei in Miami Beach.

 

 

 

">Deel op Social Media
11-02-2015 8:23

Het Center for People and Buildings (CfPB) is verhuisd. De organisatie is nu gehuisvest op de Bouwcampus in Delft.

De Bouwcampus wil uitgroeien tot dé plek voor vernieuwing, betere samenwerking, experiment en ontmoeting binnen de bouw. "Daar willen wij natuurlijk bij zijn", aldus een woordvoerder van het CfPB. "Het CfPB zal haar kennis over de gebruiker van werkomgevingen inzetten binnen de Bouwcampus. Door inzet van kennis uit ons onderzoek dragen we bij aan de aansluiting tussen vraag- en aanbodkant."

"Meer specifiek zullen we onder andere expertise inbrengen over kosten-kwaliteit vraagstukken, implementatie en beleving van de werkomgeving. Een andere reden voor aansluiting bij de Bouwcampus is de ambitie om meer experimenteel onderzoek te gaan verrichten. De Bouwcampus biedt daarvoor een geschikte testomgeving."

www.cfpb.nl

Deel op Social Media 
 

11-02-2015 8:00

In de Eusebiuskerk Arnhem vindt op zaterdag 28 en zondag 29 maart de ViltExpo plaats.
De ViltExpo is een tweedaagse, trendy happening met vilt als rode draad.

Vilt wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt in interieur en mode, maar ook in de kunst. "Vilt is hip", aldus de organisatie van het evenement. "Op de ViltExpo wordt u, mede door inspirerende workshops en demonstraties van bekende Nederlandse vilters, ondergedompeld in de laatste trends en talloze moderne toepassingen van dit veelzijdige materiaal."

Vilt is al vele duizenden jaren oud, maar is en blijft een fijn product om mee te werken. Het is een geliefde stof voor ontwerpers, omdat het eenvoudig kan worden gesneden, geknipt of gelijmd. "Het mooie van vilt verwerken is dat je er alle kanten mee op kunt: kleding, woonaccessoires, kunst, decoraties, speelgoed of sieraden, ieder ontwerp is uniek. Het materiaal is zacht en flexibel en een natuurproduct, wat het gebruik of toepassen ervan extra aantrekkelijk maakt voor velen."

Tijdens het 2 dagen durende evenement kunnen bezoekers genieten van verschillende activiteiten. Voorafgaand aan het evenement verschijnt een gedetailleerd programma op de website.

De ViltExpo is een tweedaagse, trendy happening met vilt als rode draad.

www.viltexpo.nl

Deel op Social Media 

06-02-2015 8:00

Stichting Slimbouwen bestaat 10 jaar. Deze mijlpaal wordt gevierd met een serie bijeenkomsten en innovatie-projecten. “Er is in 10 jaar Slimbouwen veel veranderd in de bouw, maar we zijn er nog niet”, vertelt Monique Donker-Blacha, manager van het projectbureau Slimbouwen, tijdens de ludieke lustrum kick-off op 28 januari jl.  

Dit keer geen saai programma met lezingen, maar voor een Masterclass ‘De kunst van het bakken’ met een subtiele knipoog naar de perikelen in de bouw. Met de Masterclass ‘De kunst van het bakken’ werd door Jos Lichtenberg en Monique Donker-Blacha gedemonstreerd hoe de uitvraag van een feestelijke peren chocolade taart eindigde in een misbaksel dat toch voldeed aan het voorafgaande uitgeschreven programma van eisen.

“Het bakproces tijdens de masterclass werd geheel in vergelijking met een traditioneel bouwproces uitgevoerd. Op unieke wijze werd de vrije interpretatie van het recept (proces) en ingrediënten (bestek) getoond, gerelateerd aan de ons allen bekende werkwijze in de bouw. De hele eieren verdwenen inclusief schaal in het beslag en de verse perenmoes werd vervangen door een gelijkwaardige, prefab en goedkopere  appelcompote. Uiteindelijk, iets na de geplande oplevertijd (ook niets nieuws in de bouw) stond er een ‘prachtige’ met chocolade omhulde, ronde, fruitige taart die voldeed aan het complete programma van eisen, maar verwonderlijk genoeg niet zo appetijtelijk als van te voren was verwacht. Een herkenbaar verhaal met veel raakvlakken van  een traditioneel bouwproces.”

 

Op de vraag ‘wie lust er een stukje?’ bleef het angstvallig stil in de zaal. Jos Lichtenberg (oprichter van Slimbouwen): “Hoe kunnen we in de bouw bij een oplevering wel van onze klant vragen zo’n misbaksel te accepteren?” Net als in de bouw blijkt dat het door het bakproces slimmer in te richten mogelijk is veel meer kwaliteit te creëren. Voor hetzelfde budget; meer waarde! Met als resultaat een feestelijke peren chocolade taart die, gemeten aan de afname en terugkerende klanten voor een tweede stukje, goed in smaak is gevallen bij de deelnemers van het event”

 

In 2015 zet Slimbouwen samen met de innovators uit de bouw, koers uit naar het radicaal veranderen van de bouw. Dit eerste event was in ieder geval een goed bezochte aftrap van dit lustrumjaar. Harry van Heeswijk (An Archi B.V.) zegt hierover: “Knap dat je zoveel dure mensen naar een event krijgt om te kijken naar een koekenbakker. Maar je wilt niet weten hoe raak de vergelijking is met echte uitvoering. Kan Slimbouwen dat veranderen? Zien we dat over 10 jaar?”. Als het aan Slimbouwen ligt wel! Met hoogwaardiger en toekomstbestendig vastgoed als het onvermijdelijke toekomstbeeld! Jos: “De markt is klaar voor verandering. Er borrelt van alles, de vraag is alleen: Wie haakt er aan en gaat een smaakvol leven tegemoet? En wie blijft tradities voort zetten door misbaksels te blijven bakken?”

 

www.slimbouwen.nl

Deel op Social Media 

05-02-2015 14:31

Vetrotech Saint-Gobain viert het 350-jarig bestaan van Saint-Gobain gedurende de Week van de Bouw op Gevel 2015.

Na het succes van BAU München 2015 onlangs in Duitsland, waarbij Vetrotech en andere Saint-Gobain glaspartners aanwezig waren, is Vetrotech opnieuw aanwezig van 9 tot en met 13 februari bij de Nederlandse variant van deze beurs gedurende de Week van de Bouw.

De Week van de Bouw omvat vijf dagen waarin alle schakels van bouw en vastgoed verenigd zijn in één beurshal. Onderdeel van dit grootschalige bouwevenement is ook Gevel 2015. Dit vakevenement gaat over de ‘gebouwschil’. Voor architecten en bouwkundigen zullen er innovaties, technologieën, materialen, kennis en ideeën worden gedeeld: de nieuwste geveltechniek en -vormgeving, een variëteit aan systemen, oplossingen, lezingen en netwerkbijeenkomsten.

Dit jaar bestaat Saint-Gobain 350 jaar. In het kader van deze mijlpaal zullen gedurende het gehele jaar verschillende festiviteiten worden georganiseerd. Onder andere ook tijdens Gevel 2015. Vetrotech en overige Saint-Gobain glaspartners zijn aanwezig om dit jubileum live te vieren.

Gevel 2015 vindt plaats van 9 tot en met 13 februari in de Jaarbeurs te Utrecht. Saint-Gobain is te vinden in hal 3, stand D070.

www.vetrotech.nl
www.vetrotech.com

 

Deel op Social Media


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >