Nieuws


28-12-2015 15:05

De kantoorbaan is een zittend beroep. Om te voorkomen dat werknemers met hun bureaus vergroeien, hebben veel bedrijven daarom een maandelijkse masseur of fitnessruimte met loopband. Toch komen kantoormedewerkers ook zonder die maatregelen wel aan hun dagelijkse beweging. Het zal velen verbazen, maar de gemiddelde Europese kantoormedewerker legt wel 500 meter per dag af. De reden: printers.

In veel Europese kantoren is nog steeds sprake van een gecentraliseerde printervloot: één of twee printers per verdieping, en altijd in het midden van het kantoor. Werknemers leggen daardoor tot hun frustratie dagelijks flink wat meters af.

Epson vroeg meer dan 3.600 kantoormedewerkers uit Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk naar het aantal printopdrachten dat ze per dag geven en de afstand die ze moeten afleggen om deze vervolgens te verzamelen. Gemiddeld printen de respondenten 21 keer per dag en leggen ze gemiddeld 24 meter heen en weer af om de prints op te halen. Die 21 keer 24 meter is goed voor een halve kilometer per dag. Wanneer je uitgaat van een vijfdaagse werkweek en één maand vakantie, kom je uit op een afstand van ruim 110 kilometer per jaar, ofwel 2,6 marathons.

Alhoewel het geen kwaad kan om de benen dagelijks even te strekken, kleven er behoorlijke nadelen aan een gecentraliseerde printervloot. Op jaarbasis zijn medewerkers namelijk bijna 19 uur bezig om documenten bij de printer te halen. Bijna de helft, 48 procent, van de respondenten geeft dan ook aan frustraties te ondervinden als gevolg van een gecentraliseerde printervloot.

"Organisaties met een gecentraliseerde printervloot verspillen niet alleen veel tijd van de werknemers om hun printjes op te halen, maar hebben ook vaak last van uitvaltijd veroorzaakt door het beheer en de afvalverwerking van gebruiksmaterialen. Daarnaast wordt de IT-afdeling ook nog eens belast met het oplossen van gebruikersfouten, bijvoorbeeld veroorzaakt door verkeerd geïnstalleerde onderdelen. En tevens ondervinden gebruikers frustratie door het zoeken naar verloren of door iemand anders meegenomen afgedrukte documenten. Het loont dan ook zeker de moeite om eens te bekijken of die ene grote multifunctionele printer vervangen kan worden door meerdere kleine bureauprinters", aldus Ward Estoppey, Channel Marketing Manager bij Epson Nederland.

Door die ene grote multifunctionele printer te vervangen door meerdere kleine bureauprinters, kun je:
• werknemers de gang naar de printer en daarmee 5 minuten per dag helpen besparen;
• voorkomen dat een kapotte printer een hele verdieping lamlegt;
• de netwerkbelasting meer verdelen door printopdrachten naar meerdere printers te sturen.

www.epson.nl

 

Deel op Social Media

 


 

 

26-12-2015 13:52

Werkzoekend Nederland heeft profijt van de aantrekkende arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden dat binnen 5 weken nieuw werk vindt, ligt op 67 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van HR-dienstverlener Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.161 (potentieel) werkzoekenden.

De positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden nog verder onderstreept door 30 procent van de respondenten. Deze groep geeft aan zelfs binnen 1 week een nieuwe professionele uitdaging te vinden.

In het onderzoek zijn grote verschillen te zien tussen de leeftijdsgroepen. Hoe ouder de werkzoekende, hoe langer het duurt om een baan te vinden. Voor 31 procent van de oudere werknemers (55- tot 60-jarigen) duurde de laatste zoektocht naar een nieuwe baan veel langer, namelijk meer dan 10 weken.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat 34 procent van de werkzoekenden de eerste indruk van het bedrijf baseert op basis van de vacaturetekst. Ook wordt in het onderzoek aangetoond dat meer dan de helft (52 procent) het lastig vindt om op basis van de vacaturetekst te beoordelen of de functie passend is.

Hoe tevreden is de Nederlandse werknemer eigenlijk met zijn baan? In het onderzoek geeft de leeftijdsgroep tot 35 jaar zijn baan het rapportcijfer 6.9. Mensen in de leeftijdscategorie 55+ waarderen hun baan met een halve punt hoger: 7,4.

“De arbeidsmarktstoplichten staan op groen”, zegt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Dat de zoektocht naar een nieuwe baan voor bijna de helft van de werkzoekenden zo kort is, is zonder meer gunstig te noemen. De aantrekkende economie heeft duidelijk positieve effecten op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat ondernemers deze positieve cijfers zien als een stimulans. Het vinden van talent zal alleen maar lastiger worden. Het is daarom goed om een slimme wervingsstrategie hoog op de agenda te zetten. Hoe positioneer je je als bedrijf zo dat je aantrekkelijk wordt voor werkzoekenden? Het zal één van de belangrijkste vraagstukken voor het aankomende jaar zijn.”
 
http://www.unique.nl/


www.uniquehroffice.nl

 

Deel op Social Media

15-12-2015 8:30

Ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis Nederland en AAFM Facility Management hebben een reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst met nog eens 5 jaar verlengd. AAFM levert al ruim 10 jaar facilitaire diensten op maat aan Arcadis, waaronder contractmanagement en een servicedesk. Onderdeel van de overeenkomst is een nieuw dienstverleningsconcept waarbij het ‘1FM team’ nog sterker aanwezig is. Hierbij richten Arcadis en AAFM zich op innovatie en duurzaamheid.

Het ‘Open Up’-concept is één van de vele duurzame initiatieven vanuit Arcadis. Hierbij verdwijnen alle vaste werkplekken, waardoor het aantal werkplekken met een derde afneemt. Hiervoor komen flexibele werk-, lounge- en stilteplaatsen terug en creëert Arcadis in al haar negen Nederlandse kantoren een fijne plek om te werken. "Het nieuwe dienstverleningsconcept van AAFM sluit hier naadloos op aan", stelt een woordvoerder. "Met name het ‘1FM team’-concept is een belangrijk onderdeel van dit nieuwe dienstverleningsconcept. Bij dit concept kunnen de medewerkers van Arcadis bij een overkoepelend team terecht met al hun vragen en klachten op facilitair gebied. Het team bestaat uit collega’s van Arcadis, AAFM en haar ketenpartners, met een duidelijke regierol voor AAFM."

“Wij kennen elkaar goed, aangezien AAFM oorspronkelijk ontstaan is uit Arcadis”, aldus financieel directeur Frans Hofstede van Arcadis Nederland. “In de twaalf jaar dat AAFM nu zelfstandig is, ontwikkelde het bedrijf zich tot een professionele dienstverlener met een duidelijke filosofie en met de juiste mensen op de juiste plek.Met AAFM hebben we een partner die met ons meedenkt. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom hebben we hoge verwachtingen van de bijdrage die AAFM hieraan levert.”

Bernt Bouwmeester, Algemeen Directeur van AAFM over de verlenging van het partnership: “Arcadis is de leidende, wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. We zijn verheugd dat zij wederom het vertrouwen in ons hebben uitgesproken en kijken uit naar nog vijf jaar van succesvolle samenwerking. Het is een volgende stap in de bloeiende ontwikkeling van ons bedrijf.”

www.aafm.nl

Deel op Social Media 

14-12-2015 8:30

Het Futures Forum, een gezamenlijk initiatief van Center for People and Buildings en Hospitality Group, is een onderzoek naar de toekomst van werk en de toekomstige werkomgeving. Eind november vond de startbijeenkomst van het Futures Forum plaats. Het forum haalt relevante trends en ontwikkelingen op en brengt in kaart welke gevolgen deze hebben op werk, de werkomgeving en het faciliteren van de toekomstige eindgebruiker.

Het programma vindt plaats in de eerste helft van 2016 en gaat de toekomstige ‘key challenges’ voor het faciliteren van werk beschrijven. Het forum bestaat uit een onderzoeksconsortium van tien grote Nederlandse kantoorhoudende organisaties die inhoudelijk participeren en expertise inbrengen. Door deelname uit zowel de publieke als private sector heeft het forum toegang tot een brede groep van eindgebruikers en experts.

Speerpunt van het onderzoek is het integraal benaderen van de toekomstige eindgebruiker. Organisaties, technologie, gebouwen en behoeften van gebruikers veranderen continu. ‘’De zoektocht naar betere werkvormen houdt niet op met de invoering van Het Nieuwe Werken’’, aldus één van de deelnemers. Dit vraagt om een juist samenspel tussen ondersteunende diensten zoals HR, IT, Facility Management en Real Estate.

Gebruikerspanels en interdisciplinaire expertpanels gaan scenario’s schetsen voor de toekomst van werk. Experts vanuit verschillende disciplines (HR, IT, Facility Management en Real Estate) bepalen gezamenlijk de vernieuwingsopgave en gaan aan de slag met de toekomstige strategische agenda voor ondersteunende diensten. 

‘’De kern van het vraagstuk ligt in het vinden van werkvormen die beter aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers. Aan ons de uitdaging om in kaart te brengen hoe deze behoeften veranderen, welke omgevingsfactoren hier op van invloed zijn en wat dit vraagt van ondersteunende diensten om de toekomstige eindgebruiker goed te faciliteren.’’ aldus Wim Pullen, één van de initiatiefnemers van het Futures Forum.

De initiatieffnemers zijn Wim Pullen, director bij het Center for People and Buildings, en George Maas, managing partner bij Hospitality Group. Tot half januari kunnen corporate en publieke kantoorhoudende organisaties nog aansluiten bij het Futures Forum.

www.cfpb.nl

Deel op Social Media 

07-12-2015 8:30

Ondanks de verzwaarde criteria behaalde Facilicom Services Group dit jaar de 55ste plek in de Transparantiebenchmark 2015. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie in maatschappelijke verslaggeving bij de 485 grootste bedrijven van Nederland. De Transparantiebenchmark is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Alle 485 deelnemende bedrijven aan de Transparantiebenchmark zijn uitgenodigd om de kwaliteit van hun verslaggeving door middel van een online self-assessment te screenen. Door het invullen van het assessment wordt in één oogopslag duidelijk wat de sterke kanten van een verslag zijn en waar er punten missen. De antwoorden van het assessment zijn kritisch gecontroleerd op juistheid door een team van onderzoekers van EY (voorheen Ernst & Young).

"We zijn trots op deze aanzienlijke positieverbetering in de Transparantiebenchmark. Met een stijging van plek 85 naar plek 55 laten we als één van de grootste werkgevers van onze land zien dat wij transparant zijn over prestaties op maatschappelijk vlak", vertelt Martine Geurts, vicepresident directeur van Facilicom. "De grote sprong die wij mochten maken op de lijst kunnen we voor een groot deel toeschrijven aan het feit dat ook de gegevens in ons maatschappelijk jaarverslag door onze accountant zijn gecontroleerd en zij hierover een officiële verklaring hebben afgegeven", besluit Martine Geurts.

Deel op Social Media 

04-12-2015 8:00

Seiko Epson Corporation heeft ‘s werelds eerste compacte kantoorpapiermachine ontwikkeld waarmee van veilig versnipperd oud papier nieuw papier kan worden gemaakt - zonder verbruik van water. Epson is van plan om in 2016 met de productie van “PaperLab” voor commercieel gebruik in Japan te starten, en eventueel op een later tijdstip over te gaan tot verkoop in andere regio’s.

Bedrijven en overheidskantoren die een PaperLab installeren zullen in staat zijn papier van verschillende formaten, diktes en typen te produceren – van kantoorpapier en visitekaartjes, tot gekleurd en geurend papier aan toe. Een PaperLab-prototype zal gedemonstreerd worden op de Epson-stand (locatie: 4-002) tijdens Eco-Products 2015, een milieubeurs die plaatsvindt op de Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) van 10 tot 12 december 2015.

De voortdurende aantrekkingskracht van papier schuilt in de eenvoud van papier als communicatiemiddel. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door Epson in Europa, blijkt dat 77 procent van de werknemers in Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk printers als een onmisbaar hulpmiddel ziet bij het effectief uitvoeren van hun werkzaamheden, en dat 49 procent stelt dat niet kunnen printen significanteimpact op hun productiviteit zou hebben. Informatie op draagbaar en handzaam papier is eenvoudig te lezen, te verwerken en te onthouden. Verder stelde 61 procent van de respondenten te vinden dat “de kans op fouten groter is bij het aanpassen van een digitaal document, dan bij een geprint exemplaar”, en print 88 procent van de ondervraagden gemiddeld 21 stukken per dag, wat neerkomt op gemiddeld 83 pagina’s per persoon.

Aan de andere kant wordt dit essentiële hulpmiddel gemaakt uit beperkte bronnen. Als een 'leidend bedrijf in de printwereld', is Epson nauw betrokken bij het papier dat in zijn printers wordt gebruikt. Het bedrijf heeft zich daarom toegelegd op de ontwikkeling van technologie die de papiercyclus zal veranderen. Met PaperLab wil Epson papier nieuwe waarde creëren en recycling stimuleren.

www.epson.nl

Deel op Social Media 

02-12-2015 8:00

Een toilet dat bij elke spoeling elektriciteit opwekt. Een urinoir dat aan een halve liter water voldoende heeft om te spoelen en te reinigen. En een digitale mengkraan die, aangestuurd vanuit een app, pulserend spoelt. Exposanten tonen op vakbeurs VSK 2016 hoe je kunt besparen en tegelijk comfort en functionaliteit kunt verhogen.De beurs vindt plaats in februari.

Circulariteit speelt een belangrijke riol in de hedendaagse interieurindustriue. Maar het sluiten van de cirkel wordt natuurlijk niet alleen bereikt door het 'juiste' meubilair aan te schaffen. Ook in het sanitairbereik is veel te winnen. Dat is althans de boodschap van verschillende exposanten op de aanstaande beurs VSK. Op de 2016-editie (2 tot en met 5 februari 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht) tonen exposanten hun innovatieve producten die opnieuw zuiniger omspringen met water. De exposanten tonen echter ook andere innovaties, waarmee ze bijvoorbeeld aansluiten op de vergrijzing. Of geen water maar juist elektriciteit besparen.

Jeroen Bosman, productmanager bij Geberit, juicht het toe dat mensen bewust met water omspringen. "We moeten niks verspillen." Maar je moet realistisch blijven, zegt hij tegelijkertijd. De grondstoffencyclus wordt namelijk steeds verder gesloten. "Zuiveringsinstallaties slagen er steeds beter in bij de huidige vervuilingsgraad water en afval te scheiden. Van het afval wordt biogas gemaakt. Nu al zijn er de eerste proeven met het maken van bioplastics uit de bacteriën die het restafval verteren", schetst Jeroen Bosman de recente ontwikkelingen. Er ontstaat dus een gesloten kringloop voor het water. En dan moet je je afvragen hoe zinvol het is om het waterverbruik nog verder te reduceren, als je daardoor wellicht op andere plekken energie moet inzetten omdat rioleringen nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid water nodig hebben om het transport van het vuil te realiseren.

De ontwikkelingen in sanitair richten zich niet alleen op waterbesparing. Nu steeds vaker bedieningspanelen van toiletten elektronisch bediend worden, gaat ook energiebesparing een rol spelen. Wisa laat op VSK 2016 in Utrecht zien dat je heel goed elektriciteit kunt besparen met het toilet. Een van de noviteiten is een hydrogenerator voor in het reservoir. Eigenlijk een mini-waterkrachtcentrale. Haico Kroep, marketingmanager: "De hydrogenerator zit tussen de wateraanvoer en de vlotterkraan en genereert bij elke spoeling stroom die we opslaan in een lithium accu. Hierdoor kunnen we de 230 Volt aansluiting voor een elektronisch bedieningspaneel achterwege laten."

Ook Haico Kroep ziet de vraag naar elektronische systemen in utiliteitsbouw verder toenemen. Contactloos spoelen draagt veel bij aan hygiëne. Het niet hoeven aanraken van een bedieningspaneel zorgt ervoor dat bacteriën en andere ziekteverwekkers niet worden overgedragen. Met een speciale app kan een hygiënespoeling worden ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat op gezette tijden het water in leidingen en reservoir wordt ververst, waarmee in belangrijke mate aangroei van legionella wordt voorkomen.

Elektronische bedienpanelen bij toiletten zijn gangbaar geworden. Klanten vinden een bediening met tiptoetsen heel normaal. Het paneel licht bijvoorbeeld automatisch op als je het toilet benadert. Geurafvoer wordt geïntegreerd. De douche wc vraagt ook om elektriciteit. Geberit bouwt daarom standaard een aansluitpunt voor de elektrische aansluiting op het inbouwreservoir. "We plaatsen er een mantelbuis op, zodat de klant achteraf altijd elektronica kan integreren", verduidelijkt Jeroen Bosman deze vernieuwing die het voor de installateur gemakkelijker maakt om naderhand alsnog een elektronisch paneel in te bouwen.

De integratie van elektronica en ICT in sanitaire systemen levert uiteindelijk besparingen op. VSK-exposant Rada levert een nieuwe digitale mengkraan die tot wel 80 procent warm water bespaart in publieke ruimten, zoals zwembaden, sporthallen en sauna's waar de regelgeving thermische desinfectie verplicht. De oplossing is een pulserende mengkraan, legt Roel Doldersum van Rada uit. "De regelgeving schrijft voor dat bij thermische desinfectie het water in de leiding een bepaalde minimale temperatuur moet hebben. Dat betekent niet dat het water continu moet stromen. Onze nieuwe tappunten spoelen pulserend, waarbij het systeem de temperatuur in de leiding boven de 60 graden houdt." Daardoor slaagt Rada erin het verbruik van warm water bij deze tappunten met 80% te verminderen. En omdat het om warm water gaat, wordt tegelijk het energieverbruik teruggedrongen. In een in de mengkraan geïntegreerd logboek wordt bovendien het resultaat bijgehouden voor controle achteraf. Roel Doldersum is ervan overtuigd dat er op dit vlak nog een nieuwe slag te maken valt. Toch hoeft het niet altijd een digitale oplossing te zijn.

Op de VSK toont Rada bijvoorbeeld een mechanische zelfsluitende kraan met niet alleen een volumebegrenzer (tot 3 l per minuut) maar tevens twee spoeltijden naar keuze, 7 of 11 seconden water. "Duurzaamheid en besparing bieden telkens nieuwe kansen. Hoe groot de slag is die we nog gaan maken, geen idee. Maar dat we nog meer kunnen besparen, weet ik zeker", besluit Doldersum.

www.vsk.nl

Deel op Social Media 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >