Nieuws


26-11-2015 23:17

Het papierloze kantoor is door de toenemende technologische mogelijkheden allang geen utopie meer. Toch wordt er nog steeds veel geprint door werknemers in zowel Nederland, Duitsland en België, en verwachten mensen ook in de toekomst nog flink wat bomen op te zullen offeren. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Papierloos Monitor, gehouden door social intranet-aanbieder Viadesk.

In het onderzoek, dat Viadeskeens in de 2 jaar uitvoert onder bedrijven in Nederland, Duitsland en België, wordt medewerkers gevraagd naar hun mening over het papierloze kantoor. Digitalisering van processen, cloud computing en zakelijke software maken het steeds makkelijker en veiliger om zonder papier je werk te doen. Documenten zijn in theorie vanaf elke locatie en op elk apparaat beschikbaar, en samenwerken kan eenvoudig online. Sommige bedrijven zijn al ‘om’ en digitaliseren volledig. Toch lijkt de adoptie van ‘papierloos’ niet in hetzelfde tempo te gaan als de technologische ontwikkelingen. Het papierloze kantoor lijkt vooral iets voor de toekomst te zijn, als het aan de medewerkers ligt. De cijfers van de Nederlander duiden ook op meer ‘papierloos-pessimisme’ ten opzichte van 2 jaar geleden, waar Duitsland en België iets positiever zijn geworden.


De resultaten op een rij:
Op de stelling ‘Een kantoor zonder papier is een zeer aantrekkelijk vooruitzicht’ antwoordt 43 procent van de Nederlanders ‘enigszins mee eens’ of ‘geheel mee eens’. In Duitsland en België is dit respectievelijk 46 en 52 procent.
In alle drie de landen vindt ongeveer iets minder dan de helft van de respondenten een kantoor zonder papier een realistisch vooruitzicht: in Nederland is dit 42 procent, in Duitsland 43 procent en in België 50 procent.
Naast dit gematigde enthousiasme, staat een flinke hoeveelheid aan A4’tjes die nog dagelijks wordt geprint: 16,1 pagina’s voor een Nederlander en 18,3 voor een Belg. De Duitser spant de kroon met 31,9 printjes.
In Duitsland werken medewerkers ook het minst mobiel, met de desktop als populairste device (84 procent), waar Nederlanders en Belgen vaker op een laptop werken.
Een overgrote meerderheid vindt printen nog steeds nodig (71 procent) en papierloos niet geschikt voor elk project (70 procent).
De leidinggevende vindt het papierloze kantoor over het algemeen aantrekkelijker dan de andere bevraagden (53 procent ten opzichte van 43 procent), maar hij print wel een stuk meer: 29,4 printjes per dag voor de leiding tegenover 17,8 voor niet-leidinggevenden.

Waarom neemt papierloos werken geen vlucht, terwijl de technologie voorhanden is? Heerst er angst bij het management over de veiligheid van gegevens die elders (in de cloud) zijn opgeslagen? Uit recent onderzoek van Gemaltoblijkt dat veel bedrijven mobiel werken beperken om security-redenen. Of is de werknemer bang dat digitaal opgeslagen documenten niet altijd vanaf elke locatie toegankelijk zijn?

Volgens Theo Thomassen, professor Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, zijn de technologie en communicatiegewoonten van medewerkers geen belemmeringen meer voor papierloos werken: “Er zijn goede documentmanagementsystemen; bijna iedereen heeft een tablet en is eraan gewend om bestanden uit te wisselen tussen pc, tablet en smartphone. Toch gaat de overgang van papier naar digitaal niet overal even snel. Organisaties die van papier af willen, richten zich soms nog te veel op het digitaliseren van papier en te weinig op het vervangen van op papier gebaseerde processen door digitale processen. Uiteindelijk zullen alle organisaties er wel aan moeten geloven: globalisering is geen keuze meer en brengt de noodzaak met zich mee om digitaal te communiceren en dus ook digitaal te werken.”

Mujibor de Graaf, directeur van Viadesk, vindt de twijfel over de haalbaarheid of wenselijkheid van papierloos ongegrond: “De mogelijkheden zijn er. Met de bestaande software kan vrijwel elk bedrijfsproces digitaal worden afgehandeld, inclusief het samenwerken en communiceren met collega’s. Zonder in te boeten aan gebruiksgemak. Denk aan intranet-oplossingen, documentendeel-tools en samenwerkplatforms zoals Viadesk. Ook op het gebied van veiligheid van gegevens is angst onnodig, zelfs als de data in de cloud is opgeslagen. Moderne SaaS-oplossingen zijn uiterst veilig. Ik denk dat er meer awarenessnodig is bij zowel werknemer als werkgever over de voordelen van papierloos werken, waarbij ook de vooroordelen over de nadelen worden weggenomen.”


www.viadesk.nl

 

Deel op Social Media

24-11-2015 8:30

Jip van Grinsven, studente aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), kreeg recentelijk  de FM Bachelor Scriptieprijs 2014 overhandigd. Zij won de prijs voor haar bachelorscriptie ‘Samen bouwen we de cirkel rond’.

De jury was unaniem in haar oordeel en prees hoe Van Grinsven bondig, maar compleet de kritische succesfactoren bij het toepassen van de circulaire economie in het bouwproces beschrijft.De FM Bachelor Scriptieprijs is een initiatief van de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, FMN, en het Landelijk Overleg van Opleidingen Facilitaire Dienstverlening (LOOFD). De bachelorprijs werd voor de elfde keer uitgereikt.

Het juryrapport was erg lovend over het werk van de HAN-studente. Juryvoorzitter Rob Kotvis citeerde bij de uitreiking na afloop van het FMN Mini-congres ‘Innovatie en nieuwe businessmodellen’ uit het juryrapport: “Een prettig leesbare scriptie, waarin Jip de problematiek van het toepassen van de beginselen uit de circulaire economie bondig, maar compleet beschrijft. Bovendien is de scriptie voorzien van een handzaam en goed bruikbaar model voor de beroepspraktijk.”

De tweede prijs ging dit jaar naar Kwame Osei van de Hogeschool Rotterdam voor zijn scriptie ‘Een voorspelbare werkplek voor mensen met autisme’. Laura Noord van de Hanzehogeschool Groningen werd derde. Zij schreef een scriptie met als titel ‘Huisvesting in beweging’.Alle prijswinnaars ontvingen een jaar gratis lidmaatschap van FMN en een certificaat. De eerste prijs bestaat daarnaast uit deelname aan een Europees Facility Management Congres.

www.fmn.nl

Deel op Social Media 


 

17-11-2015 8:00

De gemiddelde kantoorkosten in Europa bedragen 8.443 euro per FTE per jaar. Dat blijkt uit de Occupiers Cost Index 2015. De index is gebaseerd op data afkomstig van 3.500 gebouwen, meer dan 32 miljoen vierkante meter en ruim 1,7 miljoen Full Time Equivalents (FTE) en is ontwikkeld door Colliers International Corporate Solutions. De grootste daling (10 procent) vond plaats in Nederland.

In ons land waren de kosten voor zowel personeel en organisatie als de facilitaire kosten dit jaar aanzienlijk lager (8.857 euro) dan vorig jaar. Nederland wordt op de voet gevolgd door Denemarken, waar voornamelijk dankzij lagere huurprijzen een sterke kostendaling plaatsvond. 
Aantrekkende huurprijzen hebben in Frankrijk, Portugal en Ierland juist gezorgd voor hogere kosten dan in het voorgaande jaar. Ook Turkije liet als gevolg van stijgende servicekosten hogere kosten zien. Zwitserland is aanvoerder van de top drie duurste kantoorlanden van Europa met Noorwegen en Zweden als runners up. Aan de andere kant van het spectrum waren Bulgarije, Hongarije en Slowakije de landen met de laagste jaarlijkse kantoorkosten per FTE.

De cijfers zijn afkomstig van de Europese Occupiers Cost Index (OCI) 2015. Dit is de index van de kantoorkosten per FTE voor de belangrijkste Europese landen op basis van de nieuwe Europese Facilitaire norm EN 15221. De Occupiers Cost Index geeft inzicht in de internationale  kostenverhoudingen van kantoren voor de Europese markt en wordt jaarlijks gepubliceerd. Niet alleen de vastgoedkosten zijn vergeleken, maar ook de integrale kosten om een FTE te laten werken: de kosten van gebouwen, facilitaire ondersteuning en ICT. De OCI maakt een pan-Europese benchmark van facilitaire kosten mogelijk en kan multinationals ondersteunen in het maken van vestigingsbeslissingen.

www.colliers.com

Deel op Social Media 

13-11-2015 8:00

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering houdt de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, FMN, op donderdag 19 november 2015 in het hoofdkantoor van verzekeraar ASR in Utrecht een Mini-congres over 'Innovatie en nieuwe business modellen'.

Hoofdspreker is Tom Gouman van The Bridge business innovators (onderdeel van Twynstra Gudde). Aan de hand van een aantal voorbeelden laat hij zien waarom innovatie belangrijk is en wat business model innovatie is. 'Hoe komt het dat startups zoals Airbnb en Uber een volledige industrie op zijn kop kunnen zetten?', zal één van de centrale vragen in zijn betoog zijn.

Iris Oort, Programmamanager Renovatie / adjunct directeur Business Support bij ASR, vertelt over de duurzame maatregelen die de verzekeraar heeft genomen om hun pand van energielabel G naar A te brengen, inclusief BREEAM-certificering. De renovatie van het hoofdkantoor van verzekeraar ASR in Utrecht heeft onlangs de Nederlandse Bouwpluim 2015 gewonnen. Deze verbouwing vond plaats met ‘de winkel open’.

Het volledige programma van deze dag:

14:00 - 14:30 uur          Ontvangst deelnemers FMN ALV.

14:30 - 15:30 uur          FMN Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden).

15:30 - 15:45 uur          Pauze / ontvangst deelnemers FMN Mini-congres.

15:45 - 16:30 uur          Innovatie en nieuwe business modellen, Tom Gouman.   

16:30 - 17:00 uur          Het Renovatieproces van a.s.r., Iris Oort.

17:00 - 17:30 uur          Gelegenheid tot het stellen van vragen.

17:30 - 18:00 uur          Uitreiking “Bachelor of the Year 2015”-scriptieprijs.

18:00 - 19:00 uur          Netwerkborrel.

De bijeenkomst wordt gehouden bij ASR aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht.

www.fmn.nl

Deel op Social Media 

11-11-2015 8:00

Op 11 december opent het ADAM, het Art & Design Atomium Museum, een initiatief van het Atomium en haar departement Tentoonstellingen, haar deuren op twee stappen van het symbool van Expo 58.

Dit project beantwoordt enerzijds aan het verlangen om het maximum te halen uit een uitzonderlijke design- en kunstcollectie (het Plasticarium) waarvan de eigenaar destijds wenste dat zij coherent zou blijven en deel zou worden van een museumproject in Brussel. Dit buitengewone en unieke geheel dat sinds de jaren ‘80 samengesteld werd, omvat meer dan 2.000 voorwerpen in plastic gaande van gebruiksvoorwerpen tot kunstwerken en designobjecten. Anderzijds is dit initiatief het resultaat van de wens van het Atomium – een instelling met een toeristische, culturele en pedagogische roeping – om haar activiteit op de Heizelvlakte te ontwikkelen en promoten.

Dankzij de steun van de stad Brussel beschikt de collectie over bijna 1.500 vierkante meter in een sobere scenografie waardoor de uitzonderlijke design objecten beter tot hun recht komen. Deze collectie is het werk van een gepassioneerd man die in de loop der jaren duizenden stukken heeft verzameld die dateren uit de utopie van de tout-plastique – in het begin van de jaren ‘60 – over de popart tot aan het postmodernisme. De tijdelijke tentoonstellingen (oppervlakte 1.000 vierkante meter) worden gewijd aan retrospectieven over kunst & design van de 20e en 21e eeuw.

Het ADAM krijgt een plaats op de Heizelvlakte, tussen het Atomium en Paleis 5. Het project vindt zijn thuis in het miskende gebouw van de architect John Portman waar Trade Mart Brussels gevestigd is: een zeer laag gebouw met een sobere bouwstijl dat redelijk ver van de openbare ruimten ligt. De binneninrichting van het  ADAM werd toevertrouwd aan het bureau Lhoas & Lhoas Architectes dat voor de gelegenheid samenwerkt met Thierry Belenger, een van de beste Belgische specialisten op vlak van design van de 20ste eeuw. Alexandra Midal vervolledigt het team. Zij is design-theoreticus en historicus. De binneninrichting is het resultaat van een nauwe samenwerking met Vitra voor het meubilair en met Delta Light voor de verlichting.

Om de zichtbaarheid van de ingang van het ADAM te versterken, werd het concept en de realisatie van de buitentrap van de toegang tot het museum toevertrouwd aan Jean Nouvel. Deze interventie, die speelt met het spiegeleffect, vermenigvuldigt het aantal trappen –  virtuele – en nog meer het bestaan van de plek en zijn ingang.

Het ADAM stelt het hele jaar, op aanvraag, geleide bezoeken voor volwassenen, verenigingen en bedrijven voor in partnerschap met Arkadia. Pedagogische workshops (initiatie en sensibilisering van design) en activiteiten voor kinderen, volwassenen, schoolgroepen en privé groepen worden georganiseerd in samenwerking  met  la Fondation pour l’Architecture. Conferenties, filmprojecties en workshops staan ook op het programma. Sommige ruimtes kunnen privé gehuurd worden in het kader van evenementen. Het ADAM beschikt over een shop (concept store) en een café (kleine restauratie).

www.adamuseum.be

Deel op Social Media 

 

11-11-2015 8:00

Deze week werden voor de vierde keer de jaarlijkse Facilitaire Benchmark Awards uitgereikt. De prestigieuze prijzen werden dit jaar gewonnen door de facilitaire organisaties van Tilburg University en Universiteit Utrecht. Zij lieten volgens de jury respectievelijk de ‘Beste Integrale Prestatie’ en de ‘Meest Verbeterde Prestatie’ zien. Vorig jaar werden de Awards toegekend aan IBM Nederland en APG.

De winnaars werden bekendgemaakt tijdens Benchmark XL, het grootste benchmark event van Nederland, dat jaarlijks wordt georganiseerd door Colliers International Corporate Solutions en NFC Index Coöperatie. Het evenement heeft inmiddels een vaste plaats verworven in de agenda’s van benchmarkende professionals. Zo’n 100 relaties kwamen in Maarssen bij elkaar in een programma van wederzijds kennis delen, leren en verbeteren onder leiding van experts op tal van gebieden.

www.colliers.nl

Deel op Social Media 

09-11-2015 12:46

De ontwikkelingen op het gebied van digitaal archiveren gaan razendsnel. Veranderde wet- en regelgeving, de digitale revolutie, nieuwe organisatievormen; stuk voor stuk grijpen deze facetten sterk in op dit onderwerp. Bedrijven komen er vaak te laat achter dat een structurele aanpak van digitale archivering essentieel is voor de huidige én toekomstige slagkracht van de organisatie.

De ontwikkelingen op het gebied van digitale archivering hebben er ook toe geleid dat de gelijknamige workshop van Office Academy volledig is vernieuwd. Bovendien wordt de workshop 'Digitaal Archiveren' nu aangeboden in twee aparte versies: één voor beoefenaars en één voor bestuurders (beleid).Enkele onderwerpen die worden behandeld zijn:

- Digitaal archiveren
- Digitale duurzaamheid
- Archief en wetgeving
- Hybride omgevingen
- Archiefbeleid
- Veilig en toegankelijk archief
- Mail en archiveren
- Social media en archiveren
- Architectuur / informatiesystemen
- Microsoft SharePoint
- Office360

De workshop is voor iedereen die vanuit een organisatie betrokken is de transitie van fysieke naar digitale archivering. Omdat digitaal archiveren ook digitaal (samen)werken betekent is de workshop ook zeer geschikt voor medewerkers die betrokken zijn bij de invoering van 'Het Nieuwe Werken' binnen hun organisaties.

www.officeacademy.nl


Deel op Social Media

 

 

04-11-2015 8:30

In de nabije toekomst zullen huizen, kantoren en andere gebouwen uitgerust zijn met woning- en gebouwautomatisering. Zoals een vliegtuig niet zonder boordcomputer kan, zo functioneert een gebouw of woning niet optimaal zonder automatisering. De nieuwe gratis app Smart Inside toont talloze voorbeelden van geautomatiseerde woningen en gebouwen, allen met het internationale protocol KNX als automatische piloot.

"Woning- en gebouwautomatisering helpt bewoners en gebruikers meer uit hun omgeving te halen", aldus initiatiefnemer KNX Nederland. "In de app Smart Inside vindt de gebruiker projectbeschrijvingen met veel beeldmateriaal in de categorieën woningbouw, utiliteit, zorg, horeca en specials. Denk bij ‘specials’ bijvoorbeeld aan een volautomatisch zwembad, kasteel en kinderdagverblijf. Bij ‘zorg’ leest de gebruiker onder meer hoe 55-plussers dankzij techniek zelfstandig blijven wonen, en hoe KNX een zorginstelling helpt bij legionellapreventie. Vindt iemand een project interessant dan download hij of zij eenvoudig de uitgebreide beschrijving. Of hij slaat hem op in zijn favorieten."

Smart Inside is een productie van KNX Nederland in samenwerking met de KNX Professionals. Het zijn juist deze specialisten, de system integrators, die de projecten met KNX realiseren. Onder meer via Smart Inside tonen de KNX Professionals een snel groeiende database met goede voorbeeldprojecten. Deze voorbeelden inspireren de markt, met name architecten, adviseurs, makelaars en opdrachtgevers, om meer uit hun vastgoed te halen. Het internationaal genormeerde protocol KNX is de enige wereldwijde standaard voor slimme woning- en gebouwautomatisering.

De app, beschikbaar voor iOS en Android, is vanaf deze week te downloaden in de App Store en Google Play Store. De officiële lancering van de app is tijdens de nationale Conferentie Gebouwautomatisering, op 4 en 5 november in Corpus in Oegstgeest. Op de Beurs Domotica & Slim Wonen 2015, 18 en 19 november in congrescentrum Evoluon in Eindhoven, presenteren de KNX Professionals de app op een aantrekkelijke manier aan het grote publiek.

www.knxnederland.nl

Deel op Social Media 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >