Nieuws


24-01-2015 8:30

Onlangs is de vernieuwde website ‘Groen Boven Alles’ live gegaan. De website is een initiatief van VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners en biedt uitgebreide informatie over de voordelen van dak- en gevelgroen, actuele nieuwsberichten en aansprekende voorbeelden.

VHG gaat de site actief inzetten in lokale en regionale voorlichtings- en lobbyactiviteiten, onder andere in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2015.

Met de site wil VHG de meerwaarde van groene daken en gevels duidelijk maken aan diverse partijen in de sector: beleidsmakers, architecten, woningcorporaties, scholen, VvE's en geïnteresseerde particuliere woningeigenaren. “Groene daken en gevels zijn nog niet standaard in Nederland” legt beleidsmedewerker Mario Geuze van VHG uit. “En dat terwijl de maatschappelijke en economische voordelen ervan zo groot zijn. Denk aan waterberging, vermindering van fijnstof en hittestress, meervoudig ruimtegebruik, energie- en kostbesparing, meer sociale cohesie en veiligheid en betere gezondheid.”

Op de website vindt de bezoeker een overzicht van al deze voordelen, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing. Ter inspiratie zijn mooie voorbeelden uit de praktijk opgenomen.
"Groen Boven Alles helpt de geïnteresseerde bezoeker ook zijn weg te vinden in de vele stimuleringsmaatregelen die er inmiddels zijn in diverse gemeenten. Op de kaart van Nederland zijn alle stimuleringen in de vorm van subsidie of aantrekkelijke leenvoorwaarden weergegeven. Met één klik is direct aanvullende informatie toegankelijk gemaakt."

"Wie na het bestuderen van alle informatie meer wil weten over de concrete mogelijkheden voor een groen dak of groene gevel, kan op de site zoeken naar een professionele dak- en gevelbegroener, uiteraard aangesloten bij VHG."

www.groenbovenalles.nl


Deel op Social Media


 

20-01-2015 10:00

Afgelopen halfjaar zijn er in Nederland in totaal drie miljoen klussen uitbesteed. Dat zijn 400.000 klussen meer dan is voorspeld in kwartaal 3. De winst is juist in het vierde kwartaal behaald. Normaliter is dat het minst sterke klusseizoen. De conclusie kan dus getrokken worden dat er sprake is van een definitief herstel van de klusmarkt. Dit blijkt uit de klusmonitor, uitgevoerd door Market Response onder duizend Nederlanders in opdracht van Werkspot.nl

In 2014 werden 222.153 klussen op de website van Werkspot.nl geplaatst. Dat betekende een groei van 30 procent ten opzichte van 2013. De gemiddelde waarde van een klus bedroeg 1606 euro. Een rekensom leert dat er in 2014 bijna 83 miljoen euro meer gestoken is in het uitbesteden van klussen dan in 2013. In de top 5 staan de tuinklussen bovenaan, gevolgd door schilderen en de badkamer en toilet. Op een vierde plek volgen dealgemene klussen.

Wat opvalt is dat steeds meer mensen kiezen voor verbouwen in plaats van verhuizen. Zo geeft 35 procent van de ondervraagden aan dat het mooier maken van de woning de belangrijkste reden is om te klussen (in plaats van bijvoorbeeld waardevermeerdering van de woning).

2,9 Miljoen Nederlanders geeft aan het komend halfjaar te beginnen met een verbouwing, omdat ze juist langer in hun huidige huis willen blijven wonen. Slechts 4 procent verbouwt zijn huis om de verkoopwaarde te verhogen. Ronald Egas, CEO van Werkspot zegt hierover: “Deze trend wordt gedreven door de wet- en regelgeving rondom het eigen huis. Zo is de drempel om te verhuizen groter geworden als gevolg van de strengere financieringsregels en lagere hypotheekrente aftrek. Daar staat tegenover dat tot 1 juli 2015 de 6 % BTW op renovatiewerkzaamheden van kracht blijft. ( Bron: http://Werkspot.nl)

 

 

Deel op Social Media

16-01-2015 9:16

In het stadskantoor van Utrecht wordt in de week van 9 tot en met 13 februari het innovatie-evenement Innotoon gehouden. "Innotoon toont een compleet programma van expositie, lezingen , workshops en films over impactvolle innovaties die daadwerkelijk de kwaliteit van leven verbeteren en zorgen voor een betere wereld", medlt de organisatie. Ook is er in samenwerking met CU en architectenbureau Kraaijvanger speciale aandacht voor het Stadskantoor en de ontwikkelingsprojecten in het stationsgebied.

De maandag en de dinsdag staan in het teken van de architectuur van de bouwkunst, woensdag staat  in het teken van de architectuur van het brein en donderdag kent het thema de architectuur van de circulaire economie.

“Innotoon 2015 is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en raken en waar vanuit nieuwe initiatieven worden geboren”, aldus Filip van der Heijden, een van de initiatiefnemers van Innotoon. “Toen ik met het concept van Innotoon begon, vroeg de Jaarbeurs mij om een innovatie-evenement te ontwikkelen. Vanwege de vernieuwende manier van aanpak en de grote reorganisatie die de Jaarbeurs eind 2014 heeft ingezet, besloot de Jaarbeurs in november 2014 om af te haken. Ik stak de straat over en belde bij de gemeente aan. De gemeente reageerde verrassend positief en al snel werd het 'Podium van de Stad' vrijgemaakt voor Innotoon”.

De wijze waarop het evenement tot stand komt, is volgens Filip van der Heijden op zichzelf al innovatief. Het ontstaat vanuit geloof, durf en een globale visie, het wordt ingekleurd terwijl het evenement wordt neergezet. En inmiddels is het duidelijk dat het een kleurrijk evenement wordt!

Nationale en internationale organisaties en studenten van HKU en TUe exposeren en spreken over hun ideeën en idealen, maken eten, drinken en muziek en bouwen aan duurzame verbondenheid. Inmiddels heeft een aantal gerenomeerde organisaties hun steun betuigd, waar onder Interface, HKU, Kraaijvanger, Mosa, Philips, Post en Eger en Valmont.
"Juist de combinatie met het MKB en kennisinstellingen maakt Innotoon tot zo'n waardevol platform. Die mix is boeiend voor alle partijen en biedt volop mogelijkheden om elkaar te leren kennen in deze inspirerende entourage."

Onder professionele leiding van Lichtvormgevers en eccolo zijn tientallen studenten van de HKU gepassioneerd aan het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. "Zo wordt aan studenten de mogelijkheid geboden om in contact te komen met de uitdagingen in de praktijk. Ze krijgen verantwoordelijkheid en bouwen aan een project, waarbij in de praktijk het resultaat kan worden getoetst. De HKU zoekt naar nieuwe mogelijkheden om meer praktijkgericht te werken en verbindingen te leggen met de markt, de toekomstige opdrachtgevers en werkgevers. Innotoon biedt een enorme kans."

De gemeente Utrecht is vanaf 7 oktober 2014 in het nieuwe Stadskantoor getrokken. De onder architectuur gebouwde locatie met haar “podium van de Stad” biedt de gemeente de kans om in haar eigen omgeving evenementen en exposities te organiseren en te faciliteren. Zo trekt zij inwoners en professionals naar het stadskantoor. Het vormt voor de gemeentelijke organisatie een van de mogelijkheden om dichter bij de samenleving te staan. Het “podium van de Stad” is nieuw en Innotoon is het eerste evenement dat op het podium wordt georganiseerd.

Www.innotoon.nl

Deel op Social Media 

13-01-2015 11:00

Afgelopen jaar heeft de Beurs van Berlage een enorme toename van de omzet gerealiseerd. Voor het derde jaar op rij wordt het jaar met dubbele groeicijfers afgesloten. De toename van de omzet leidde dit jaar zelfs tot een winstgevende exploitatie. De nieuw ingezette lijn om de Beurs van Berlage te her ontwikkelen tot het ontmoetingscentrum van Amsterdam is zeer succesvol gebleken.

Directeur Marcel Schonenberg is trots:  “Dit resultaat is natuurlijk fantastisch, maar we mogen niet naast onze schoenen gaan lopen. We willen de meest inspirerende ontmoetingsplek van Amsterdam zijn, daar moeten we keihard voor blijven werken.”

Kortweg kreeg de Beurs van Berlage twee doelstellingen mee; financieel rendabel en zo openbaar toegankelijk mogelijk worden. Om dit beiden mogelijk te maken is er in 2010 een masterplan opgesteld om het rijksmonument en haar bedrijfsvoering hier optimaal voor in te richten. Vanaf dat moment is er fors geïnvesteerd om van het pand een hoogwaardig congres- en evenementenlocatie te maken. Met groot succes want afgelopen jaar vonden er 29 grote internationale meerdaagse congressen plaats en daarnaast nog eens 400 spraakmakende evenementen welke samen meer dan 300.000 bezoekers opleverden. Daarmee heeft de Beurs van Berlage zich definitief gevestigd als tweede congrescentrum en evenementenlocatie van de stad. Manager Commerciële Zaken Michiel Lindenbergh: “De Beurs van Berlage is niet zomaar een congreslocatie of evenementenhal, daar is de congres- en evenementenbranche zeker van op de hoogte. Als men een internationaal of nationaal congres of evenement in het hart van Amsterdam kan organiseren in zo een authentieke locatie dan weet men: dat straalt kwaliteit uit en biedt meerwaarde.”

Naast congressen en evenementen ontwikkelde de Beurs van Berlage zich ook op andere vlakken. Zo heeft de Beurs van Berlage een Grand Café aan het Beursplein met in de zomer een groot terras, Daarnaast wordt er in het voormalig Schipperscafé aan de Damrakzijde van het pand het New York Film Academy Café geopend in de loop van 2015. Dit is een dependance van de beroemde academie uit New York, er zullen tevens workshops aangeboden worden. In de loop van 2015 wordt een tweede tentoonstellings-souterrain geopend waarmee de Beurs van Berlage ruimte heeft voor twee permanente tentoonstellingen. Naast de ongeveer 45 bedrijven die kantoor houden in het gebouw is er ook Berlage Meet&Workspace, gebaseerd op het Seats2Meet concept, in het pand.

Tot slot kan men zich er laten opsluiten en er proberen uit te breken bij de inmiddels bekende ontsnappingsgame ‘Sherlocked’.

Deel op Social Media

 

09-01-2015 8:30

De genomineerden voor de FGNoviteitenprijs 2015 zijn bekend. De jury is na rijp beraad tot vijf genomineerden gekomen. De winnaar wordt op woensdag 14 januari bekend gemaakt op de vakbeurs Facilitair in Den Bosch.

Deerste genomineerde is Coöperatie Digitaal Gebouw Dossier genomineerd met haar Scholendossier. Dit dossier geeft een helder overzicht van alle relevante indicatoren rondom het gebouwbezit van scholen.

De tweede genomineerde is Uvidis met De UV Lifeshower, een systeem dat legionellabeheer in collectieve drinkwaterinstallaties een stuk eenvoudiger maakt.

De derde genomineerde is Saval. Dit bedrijf biedt met haar Straalpijpvergrendeling bescherming tegen brand en legionella. Verder is Post en Eger genomineerd vanwege Bimlink, een kostenbesparend hulpmiddel tijdens de plannings-, uitvoerings- en onderhoudsfase van een gebouw.

Tot slot is Portakabin genomineerd met Titan Vision, een  technische constructie met zeer veel toepassingen voor tijdelijke huisvesting.

Ter stimulering van de ontwikkeling van de vakgebieden facilitair management en gebouwbeheer bestaat sinds 2011 de FGNoviteitenprijs. Inschrijven voor deze prijs staat open voor alle bedrijven die een dienst en/of product op één van deze vakgebieden hebben aan te bieden.

www.vakbeursfacilitair.nl


Deel op Social Media

 

08-01-2015 10:05

De Basiscursus Inrichtingskunde van Office Academy is ontwikkeld in samenwerking met specialisten uit de kantoor- en projectinrichting en het facilitair bedrijf, zowel uit het bedrijfsleven als overheidsinstellingen. Deze basisopleiding is de enige in zijn soort in Nederland en komt tegemoet aan de vraag vanuit de kantoor- en projectinrichting en het facilitaire bedrijf. De deelnemers worden opgeleid tot 'inrichtingskundige'. Zij hebben kennis en inzicht in de breedte van het inrichtingsvak en zijn professionele gesprekspartners.

 

Deze cursus is bestemd voor commerciële buiten- en binnendienstmedewerkers van fabrikanten en leveranciers van kantoorinrichtingen. Medewerkers uit het facilitaire bedrijf, of zij die zich bezig gaan houden met de kantoorinrichting binnen hun organisatie, (junior-) facility managers en starters in het kantoorinrichtingsvak zullen in hun dagelijkse praktijk de vele voordelen ervaren van de kennis die deze cursus aanreikt.

 

Op 10 maart start deze meerdaagse opleiding, wees er snel bij!

 

Voor meer informatie en inschrijven: www.officeacademy.nl
of bel: 0578-610660.


Deel op Social Media

 

06-01-2015 10:00

Nu de gebruikers van woningen en kantoorgebouwen een duidelijke stempel drukken op het bouwproces verandert langzamerhand de traditionele benadering van de bouwvraag. "Op zich niet vreemd dat de gebruiker zo weinig in beeld was", merkt Maarten van Hezik op. Van Hezik is voorzitter van de adviescommissie Week van de Bouw en hij begeleidt het overgangstraject van de BouwBeurs naar de Week van de Bouw. ( 9 t/m 13 februari, Jaarbeurs Utrecht.

"Ondanks tegenstrijdige berichten, moeten nog veel huizen gebouwd moeten worden de komende periode", geeft Maarten van Hezik aan. Hij vindt het niet nodig dat de bouwsector zich een negatief toekomstbeeld aanmeet. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft recent voorgerekend dat ten opzichte van de werkelijke vraag naar woningen er nog steeds een tekort is van circa 30 duizend woningen per jaar. Nederland heeft door de crisis de laatste jaren een behoorlijke achterstand opgelopen. En die moet worden ingehaald. Overigens geldt die sterke woningvraag niet voor elke regio. "In de Randstad en in de steden is meer behoefte aan woningen dan op het platteland."

Achterhaald
De uiteindelijke eindgebruiker van een woning of een kantoorpand kondigt zich steeds meer aan als professional in de bouw. Internet speelt hierbij een belangrijke rol. Gebruikers kunnen meer dan ooit hun wensen aangeven. Ze bepalen liever zelf hoe hun woning of kantoor eruit komt te zien. Hij ziet dat hierdoor anders naar de bouwvraag wordt gekeken. "Maar laten we eerlijk zijn", zo stelt hij vast, "als we eindgebruikers van te voren hun eigen laten woning laten ontwerpen, wijkt dat idee niet zo bijzonder veel af van wat een architect bedenkt. Kortom de architect heeft zich altijd in zijn doelgroepen verdiept en hij weet als geen ander hoe de gebruikerswensen en eisen vertaald moeten worden in het ontwerp."

Volgens Van Hezik is die woonwensontwikkeling niet zo dynamisch als misschien wordt gedacht. "Gebouwen en woningen hebben altijd wel aan de vraag voldaan. De doelgroepen veranderen overigens voortdurend, een belangrijk element van de bouwopgave. De bevolking vergrijst en steeds meer alleenstaanden zijn op zoek naar een woning." Van Hezik hoopt dat in de toekomst de eindgebruiker meer zeggenschap krijgt in het bouwproces dan ooit tevoren en dat hij zelf mag bepalen waar hij zijn huis zet.

"Die tendens is sterk afhankelijk van hoe de overheid zich hierin opstelt. Gemeenten zitten nu met geweldige stukken grond die ze moeten afboeken. De vraag is wat zij ermee gaan doen. Sommige gemeenten voeren succesvolle experimenten uit met projecten waarin ze bewoners zelf laten bouwen." Van Hezik hoopt dat zulke experimenten vaker worden opgepakt. "Dat helpt de differentiatie in de bouw te bevorderen en past ook veel beter bij de huidige vraag. Seriematige bouw begint inmiddels een achterhaald begrip te worden", zegt Van Hezik.

Schakels
Nog meer veranderingen binnen de bouwketen vallen op. Grote partijen die nu snel moeten schakelen, zoeken intensieve samenwerkingsverbanden op. Van Hezik: "Bouwtoeleveranciers worden een steeds belangrijke partij in de keten en bieden samen met partners interessante prefab- en totaaloplossingen aan. Of ze vullen gezamenlijk een bepaald specialisme in." Ook in dit proces blijft de architect de belangrijkste schakel van het bouwproces. Hij bepaalt immers het ontwerp en de materiaalkeuze. Volgens Van Hezik zal op den duur wel meer spanning ontstaan tussen aannemers en bouwtoeleveranciers, die taken overnemen van bouwers door binnen een paar dagen een complete woning te realiseren.

"De Week van de Bouw is natuurlijk een uitstekend platform om de nieuwste producten te kunnen laten zien en met elkaar in discussie te gaan over de invulling van de ideale bouwsector. Er is steeds meer vraag naar dit soort producten, maar we moeten wel goed met elkaar blijven communiceren en elkaar kritische vragen blijven stellen en beantwoorden."

Van Hezik vindt dat de Week van de Bouw vooral bedoeld is om nieuwe ontwikkelingen te ontdekken en volop informatie hierover te krijgen. Over keurmerken bijvoorbeeld, en waarvoor ze dienen. Of informatie over oplossingen voor duurzaam bouwen en innovatieve ontwikkelingen en welke producten hier bij horen. Met name zal veel aandacht worden besteed aan ontwikkelingen in renovatie en transformatie. Van Hezik: "Veel bedrijven zullen het moeilijk krijgen als deze zich niet verdiepen in deze markt. Tegenwoordig richten verschillende bouwbedrijven zich zowel nieuwbouw als op renovatie. Of ze gooien het over een compleet andere boeg en zoeken voor hun producten andere sectoren op dan puur de bouw", zegt Van Hezik.

Verzekeraars
Ook in de voedingsindustrie en in de logistiek ziet Van Hezik allerlei kansen voor bij de bouw, zoals het ontwikkelen van nieuwe veestallen en kaasfabrieken, bijvoorbeeld, of nieuwe transport- en overslagloodsen. De vraag naar kantoorpanden is sterk aan het veranderen. Slecht liggende gebouwen worden afgebroken en goed liggende gebouwen krijgen een herbestemming. Rollen verschuiven. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden veranderen. "Ik verwacht dat steeds meer verzekeraars als opdrachtgever optreden. Zij gaan eisen stellen aan de kwaliteit van een gebouw en zullen bijvoorbeeld sterk letten op wie goed en niet goed bouwt. Dus, wie goed bouwt krijgt een gunstige verzekeringspremie en met slechte bouwers worden geen zaken meer gedaan. Dit soort ontwikkelingen was een aantal jaren geleden ondenkbaar. Maar ze gaan nu heel rap!", aldus Van Hezik.

Van 9 tot en met 13 februari 2015 vindt de eerste editie van de Week van de Bouw plaats. Dat betekent dat alle schakels van bouw en vastgoed op één locatie te vinden zijn. De Week is een combinatie van vakbeurzen, Gala van de Nederlandse Bouw met de uitreiking van de Nederlandse Bouwprijzen, netwerkbijeenkomsten, award uitreikingen, debatten en congressen. Elke doelgroep binnen bouw en vastgoed krijgt hiermee zijn eigen gespecialiseerde evenement.

Meer informatie op:
http://www.weekvandebouw.nl

Deel op Social Media

06-01-2015 9:00

Door de aangescherpte energie-eisen in het Bouwbesluit, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen aangepast. Het energielabel is vereenvoudigd en sluit nu aan op het nieuwbouwlabel, zoals dat per juli 2014 van kracht is.

Dit PvE Frisse Scholen helpt leerlingen, docenten, schoolbesturen en gemeenten om hun verlanglijstje samen te stellen, zoals energiezuinig, licht en ’s zomers en ’s winters comfortabel. En zodanig dat architecten, adviseurs, aannemers en installateurs weten wat van hen gevraagd wordt.

Bij het formuleren van de eisen voor lucht, temperatuur, geluid en licht zijn de ervaringen van de gebruikers meegenomen. Zo is de relatief dure eis van een grotere verdiepingshoogte vervallen. Daarnaast is meer aandacht voor een goede oplevering van schoolgebouwen en installaties. Het PvE speelt verder in op de noodzaak van monitoring en goed gebouwbeheer.

Het nieuwe PvE sluit goed aan op tools als GPR Gebouw en BREEAM-NL. Het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is te downloaden op RVO.nl. (bron: http://www.duurzaamgebouwd.nl)

Deel op Social Media

03-01-2015 12:06

In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5 procent. Er is sprake van minder faillissementen en er zijn minder bedrijven opgeheven; een voorteken van een herstellende economie.

Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Dat is 1,2 procent minder dan in 2013. Bij de zzp’er staan de organisatieadviesbureaus en de bouw al jaren bovenaan als het gaat om de populairste startersactiviteiten. Bij de mkb’er is de populairste startersactiviteit het openen van een restaurant of lunchroom. Dit zijn enkele bevindingen van het Bedrijvenoverzicht 2014 van de Kamer van Koophandel.

Van de in 2014 opgerichte bedrijven is het merendeel (145.458) een startende hoofdvestiging, 8.843 zijn startende nevenvestigingen en 32.876 overige oprichtingen (onder andere bv’s, verenigingen en stichtingen). De lichte daling ten opzichte van 2013 wordt mogelijk veroorzaakt door de aantrekkende economie: meer mensen vinden een baan in loondienst. Van de startende zzp’ers kiest bijna 30 procent voor de zakelijke dienstverlening. Bij de zzp’er staan de organisatieadviesbureaus al jaren bovenaan als het gaat om de populairste startersactiviteiten. Ook probeert de zzp’er het vaak in de bouw. Bij de mkb’er is de populairste startersactiviteit het openen van een restaurant of lunchroom.

Op 1 januari 2015 telde het Handelsregister in totaal 1.711.100 actieve bedrijven. Ten opzichte van 2014 is er een groei van 5 procent. De groei komt tot stand door het toenemende aantal zzp’ers (6 procent ten opzichte van 2013). Het aantal zzp’ers is in vijf jaar met 51 procent gestegen. De sector dienstverlening vormt veruit de grootste groep. Bij bedrijven in de gezondheidssector is een toename van zo’n 43 procent zichtbaar. De recente crisis heeft ervoor gezorgd dat de sectoren industrie, bouw, detailhandel, groothandel, logistiek en financiën allen zijn afgenomen. De beperkte interne afzetmarkt die voornamelijk deze sectoren trof en het hoge aantal faillissementen, heeft deze sectoren in de problemen gebracht. Het grootbedrijf staat onder druk. Deze neemt met 1 procent af.

Ruim 116.947 bedrijven zijn in 2014 uit het Handelsregister geschreven. De sector die het hardst getroffen werd, is ook de sector waar het meest in gestart werd, namelijk de zakelijke dienstverlening. Andere sectoren die veel stoppers kenden, waren de bouw en de detailhandel. In het midden- en kleinbedrijf stopten in 2014 vooral ondernemingen in de detailhandel, maar ook zakelijke dienstverlening en horeca. Daar waar veel gestart wordt, vallen er ook veel weg. Het jaar 2014 kende 6.903 faillietverklaringen, 21 procent minder dan in 2013.

De gemiddelde leeftijd van ondernemers ligt op 47 jaar en de gemiddelde starter is 37 jaar. Zzp’ers zijn ouder als ze een onderneming starten dan mkb’ers; 58,8 procent is jonger dan 40 tegenover 63,7 procent in het mkb. Het aantal startende ondernemers is toegenomen in de leeftijdsklasse 50-54 jaar. Daarentegen zijn er minder hele jonge startende ondernemers (< 20 jaar). In 2014 is de man-vrouw verhouding van de startende ondernemers respectievelijk 61,7 procent en 38,3 procent. In voorgaande jaren lag deze verhouding minder ver uit elkaar. In 2010 bijvoorbeeld was 59,8 procent van het mannelijke geslacht en 40,2 procent vrouwelijk. Bij de zzp’ers is deze verhouding zo’n 62 procent om 38 procent. Bij de mkb’ers is dit 68 procent om 32 procent. Mannen starten met name bedrijven in de bouw, organisatieadviesbureaus, softwareproductiebedrijven of restaurants. Vrouwen starten met name organisatieadviesbureaus, bedrijven in de persoonlijke verzorging, horeca en internethandel.

www.kvk.nl/bedrijvenoverzicht2014

 

Deel op Social Media


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >