Nieuws


30-07-2014 8:26

Ook dit jaar wordt er weer een European Aluminium Award uitgereikt. De jury van de prijs ontving dit jaar een record-aantal inzendingen: in totaal 83 producten uit elf landen dingen mee naar de prijs. Nederland en België zijn met samen ruim dertig inzendingen hofleverancier.


In het kader van de awardshow zijn uiteindelijk zes Awards, een aantal speciale prijzen, de Overall Jury Prize en een Jong Talent-prijs te verdienen ​​bij de 2014 European Aluminium Award competitie voor Industrial Design & Engineering. “Het winnen van deze prestigieuze prijs is niet alleen een erkenning voor de innovatieve kracht, maar is ook een belangrijke stimulans die helpt om bedrijf en product te promoten”, aldus de organisatie van het evenement.

Uit het aantal inzendingen kiest de jury dertig nominaties. “Geen eenvoudige klus. Het onderstreept de hoge kwaliteit in het algemeen”, zegt juryvoorzitter prof. dr. Laurens Katgerman. ER zijn tal van verschillende producten onder de inzendingen, waaronder verlichting, het Aitana Hotel Amsterdam en het gerenoveerde hoofdkantoor van Renson. Daarnaast zijn onder (veel) meer een aluminium urn, radiatoren, aluminium schalen, bestek en een spoorviaduct genomineerd.


De Awards worden uitgereikt op 7 oktober tijdens het Award Gala van de International World Trade Fair Aluminium, die wordt gehouden van 7 tot en met 9 oktober in Messe Düsseldorf in Duitsland. Alle winnaars en genomineerden zijn te zien in het Award Paviljoen in hal 13.

De European Aluminium Award is een initiatief van het Nederlandse Aluminium Centrum en wordt ondersteund door de Europese Aluminium Association (EAA), de GDA - de Duitse Aluminium Association - en de beurs Aluminium 2014. Partner Verenigingen IAI, AluCenter België, Svenskt Aluminium, IAI, Alu Danmark,en international specialisten als ambassadeurs dragen de competitie over Europa uit. Bedrijven als Ophardt Maritim en SMS zijn sponsor van de competitie.

www.aluminium-award.eu

24-07-2014 10:35

In het Botlek-gebied bij Rotterdam realiseert Aan de Stegge een nieuw bedrijfsgebouw met een afvalbewerkingsinstallatie voor Reym. Hiermee vestigt het bedrijf zich middenin het industriële hart van Nederland. Reym en zusterbedrijf ATM maken met de nieuwbouw een enorme stap voorwaarts in de ontwikkeling, een toevoeging aan de gezamenlijke Total Care Service. Het project is tot stand gekomen in opdracht van Focus International Real Estate uit Eindhoven.

Aan de Stegge Twello gaat het nieuwe bedrijfsgebouw en een afvalbewerkingsinstallatie met opslagtanks realiseren aan de Theemsweg in de Rotterdamse haven. Vanuit deze locatie zullen afvaltransporten over de weg en per schip plaatsvinden. Het nieuwe bedrijfspand bestaat uit 1.950 vierkante meter kantoor, 500 vierkante meter werkplaats en 900 vierkante meter magazijn en opslag.

Reym en ATM maken deel uit van de Shanks Group. De Shanks Group telt ruim vierduizend medewerkers en biedt een breed scala aan duurzame milieuoplossingen, waaronder het (her)winnen van energie en grondstoffen uit afval.
Binnen de Shanks Group staat Reym al meer dan een halve eeuw voor professionele industriële reiniging. Ook heeft Reym ruime ervaring in afvaltransport en afvalmanagement. Samen met gespecialiseerde zusterbedrijven waaronder ATM, nemen ze voor steeds meer organisaties ook de totale milieudienstverlening uit handen.

Na een marktoriëntatie tussen verschillende landelijk opererende bedrijven voor de bouw van hun nieuwe bedrijfspand heeft Reym uiteindelijk gekozen voor Aan de Stegge Twello en Focus. Het bedrijfsgebouw zal begin 2015 worden opgeleverd.

23-07-2014 9:30

Het Duitse Uzin Utz AG, moeder bedrijf van Unipro uit Haaksbergen, is in Duitsland door de nieuwszender n-tv geselecteerd als 'Hidden Champion' in de categorie duurzaamheid. Business magazine Wirtschaftswoche rekent  Uzin Utz AG tot één van de meest innovatieve bedrijven van Duitsland.

Uzin Utz AG is zeer verheugd over de twee awards die zij in ontvangst heeft mogen nemen. Op 22 mei kende de jury van n-tv de tweede prijs in de categorie duurzaamheid toe aan de Duitse onderneming. "En met recht, want al lange tijd voert Uzin Utz AG, net als Unipro, een consequente duurzaamheidspolitiek - begin jaren '80 produceerden zij als één van de eersten oplosmiddelarme kleefstoffen. Zij nemen tevens een voortrekkersrol in het opstellen van EPD’s van eigen producten. In een EPD staat de levenscyclus (LCA) van het product en informatie over het product beschreven. Daarnaast is de Uzin Terra Line vanuit het duurzaamheidsoogpunt ontwikkeld. Deze duurzame productlijn zal binnenkort ook op de Nederlandse markt worden geïntroduceerd door Unipro."

De jury was onder de indruk hoe de  thema's Duurzaamheid, Economie en Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de totale internationale organisatie worden toegepast. Bij de uitreiking van de WirtschaftsWoche ontving Uzin Utz AG opnieuw de tweede prijs. Uit ruim 3000 ondernemingenwerden de meest innovatieve organisaties door experts gekozen. Volgens de WirtschaftsWoche zijn er diverse redenen waarom de Uzin Utz AG met haar innovaties succesvoller is dan andere ondernemingen: de bezondere klantrelatie, de communicatiesterkte en zeker niet als laatste de zeer gemotieveerder medewerkers zijn de sleutel tot dit succes.

“Wij verheugen ons zeer, dat wij direct twee keer konden overtuigen”, aldus Dr. H. Werner Utz, Vorstandsvorsitzender van de Uzin Utz AG. “Als speerpunt van onze strategie staat het verder ontwikkelen van de internationale organistatie, gebaseerd op innovatie en duurzaam ondernemen. Daarbij vervullen onze medewerkers een uitstekende rol."

Het Nederlandse Unipro is onderdeel van de Uzin Utz Gruppe en levert met de merken Uzin, Pallmann, Wolff, Arturo en Codex alles voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren.

www.unipro.nl

20-07-2014 8:30

Jaarbeurs lanceert Interior Innovations. Dit is een spiksplinternieuwe beurs die volgens de organisatie 'voor honderd procent draait om innovaties en ideeën'. Interior Innovations is speciaal voor (interieur)architecten, facility managers en opdrachtgevers. Het vakevenement voor design en toepassing van interieurproducten wordt van 9 tot en met 13 februari 2015 gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Interior Innovations, dat als thema Het Nieuwe Wachten heeft meegekregen, is opgebouwd rond de drie disciplines Design, Product en Inspiration. Centraal staat de innovatie. Van exposanten wordt verwacht dat zij minimaal één innovatie presenteren. Om de kwaliteit te waarborgen worden deze vooraf beoordeeld door een toetsingscommissie.

"Professionals vinden er een hoogwaardig aanbod van verlichting, meubilair, deuren en deurbeslag, schakelmateriaal en domotica, verwarming en sanitair", meldt de Jaarbeurs. "Centraal staan het design en de toepassing ervan in woning- en utiliteitbouw."

"Interior Innovations biedt aanstormend talent en jonge ontwerpbureaus een platform om zichzelf en hun visie op design te presenteren. Onder de noemer Product presenteren leveranciers en fabrikanten inspirerende producten waarbij het gaat om de toepassing ervan in het interieur. Projectinrichters, interieur- en vastgoedstylisten krijgen de mogelijkheid bezoekers te inspireren door een ruimte te creëren in een specifiek thema en in een bepaalde sfeer."

Interior Innovations vindt gelijktijdig plaats met de BouwBeurs, Gevel, Material Xperience en Renovatie & Transformatie. Dit allemaal tijdens de Week van de bouw, een combinatie van vakbeurzen, debat, awards, netwerkbijeen-komsten, festival en congressen.

www.jaarbeurs.nl

18-07-2014 8:42

Recentelijk hield het Center for People and Buildings (CfPB) de WODI kenniskringbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd om de nieuwe inzichten die met het werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) zijn ontdekt te delen met de organisaties die de afgelopen jaren het instrument hebben toegepast.

Tijdens deze bijeenkomst werden naast nieuwe inzichten en recent onderzoek ook ervaringen gedeeld over het gebruik en de toepassing van het WODI-instrument. Marion Beijer (CfPB) trapte de bijeenkomst af met een uitleg over het verschil in beleving van de huisvesting van uiteenlopende leeftijdsgroepen. Jongere medewerkers (<31 jaar) beoordelen flexibele kantoren over het algemeen positiever dan cellenkantoren. Bij oudere medewerkers zien we juist het tegenovergestelde: zij zijn meer tevreden met een cellenkantoor dan met een flexibel kantoor. Het verschil in leeftijd leverde veel discussie op. Met elkaar werd van gedachten gewisseld over de mogelijke oorzaken van deze verschillen: Is het een generatiekwestie (en dus gerelateerd aan culturele en omgevingsfactoren)? Een ‘fysieke’ leeftijdskwestie? Of, gaat het om persoonlijkheidsverschillen?

Het tweede item betrof de vraag of kennisdeling beter gaat in een cellenkantoor met vast gebruik van werkplekken of in een meer open kantoor met flexplekken. Het derde onderwerp ging  over gebouw- en beleving-gerelateerde factoren die arbeidsproductiviteit voorspellen.

In hun presentatie vertelden Annet de Haas en Rolf Heling over het huisvestingsvraagstuk bij de Wageningen Universiteit (WUR). In het proces zijn drie belangrijke waarden gekozen voor de huisvesting: samenwerken, creativiteit en kennisdelen. Dit leidde tot de ontwikkeling van een flexibele werkomgeving waarbij efficiënter ruimtegebruik een mooie bijkomstigheid is. Om de beleving van de nieuwe, flexibele kantooromgeving te bepalen, is tijdens het proces tweemaal een WODI meting uitgevoerd. Hoewel de uitkomsten al zeer positief waren, zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste meting verbetermogelijkheden geformuleerd en doorgevoerd. Na de tweede meting bleek de tevredenheid nog verder gestegen te zijn. Voor de medewerkers wil men een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Daarnaast wil de betreffende afdeling een voorbeeld zijn voor de huisvesting  van de rest van de universiteit.

Frits van Erpers Roijaards van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sloot af met een presentatie over de kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Een belangrijke ambitie van de kaderstelling FWR is het vereenvoudigen van de voorbereiding van huisvestingsprojecten van het Rijk. Het slimmer inrichten van het besluitvormingsproces maakt het mogelijk de benodigde voorbereidingstijd zo kort mogelijk te houden. Dit kan o.a. door de eisen voor kantoorhuisvesting vooraf vast te stellen. De kaderstelling beoogt  dat alle rijkskantoren een basiskwaliteit hebben waardoor alle gebruikers van rijkskantoren zo optimaal mogelijk worden ondersteund in hun werk.

De presentaties van de  WUR en over het project FWR zijn mooie voorbeelden van de toepassing van resultaten van het WODI-instrument in de praktijk. In de toekomst zal er vergelijkend onderzoek gedaan worden en zullen er nieuwe toepassingen van het instrument worden ontwikkeld. De verdere ontwikkeling voor laboratoria is in volle gang.

www.cfpb.nl

15-07-2014 10:00

Gom heeft als één van de eerste bedrijven in de schoonmaakbranche niveau Zilver behaald in het FIRA Rating System. FIRA, onder andere gebaseerd op ISO 26000, is kennismakelaar op het gebied van MVO en toetst bedrijven in hoeverre duurzaamheid verankerd ligt in de bedrijfsprocessen.

Het FIRA Platform stelt bedrijven in staat hun duurzaamheidsprestaties zichtbaar te maken. FIRA is ontworpen volgens het gedachtegoed van onder meer ISO 26000 en GRI. Alle informatie wordt eerst getoetst voordat het beschikbaar wordt gesteld. Het platform is een getrapt systeem, bestaande uit de procesniveaus Brons, Zilver, Goud en Platina, waarmee organisaties een steeds hoger niveau van integratie en transparantie bereiken. Gom behaalde eind 2013 al niveau Brons.

"Recent spraken we als Gom over onze groene ambitie. Door deze zilveren status zien we dat deze groene ambitie al snel gestalte heeft gekregen, en daar zijn wij trots op”, vertelt Fred van Dijk, VGWM-coördinator bij Gom Schoonhouden. “Wij blijven overigens werken aan milieusparende alternatieven als standaard. Op die manier blijven we constant door ontwikkelen.”

Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Ook neemt Gom de specialistische reiniging ter hand in de sectoren Food en Gezondheidszorg en Hospitality. Gom biedt zijn diensten aan door heel Nederland met 8.000 schoonmakers en veertien vestigingen en is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 onderdeel van het bedrijf. Meer informatie over FIRA: http://www.fira.nl

.

14-07-2014 8:30

In het afgelopen half jaar lijkt de conjunctuur in de bouwketen zich te hebben gestabiliseerd. Onder architecten, ingenieurs, bouwbedrijven en installateurs wijzen enkele indicatoren in de richting van een voorzichtig herstel. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen, die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) elk halfjaar opstelt in opdracht van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en Uneto-VNI.

De bouwproductie is voor het vierde opeenvolgende kwartaal toegenomen en het aantal faillissementen is gedaald. De vooruitzichten voor de omzet en de werkgelegenheid zijn ten opzichte van het afgelopen half jaar verbeterd. Per saldo lijkt, volgens de verwachtingen van de bedrijven, sprake van een stabilisatie van de omzet en nog een lichte daling van het personeelsbestand.

Het merendeel  van de ondernemingen – vooral bouwbedrijven – verwacht dat de omzet niet verder zal dalen. Opvallend is dat ingenieursbureaus alweer een omzettoename verwachten. Wel verwachten de bedrijven in de bouwketen per saldo een krimp van het personeelsbestand, maar het aandeel dat krimp verwacht is afgenomen.

De orderportefeuille is gemiddeld met 0,3 maand toegenomen naar 5,3 maanden, waarmee de ontwikkeling van de werkvoorraad gestabiliseerd lijkt te zijn. In alle sectoren van de bouwketen is de orderportefeuille toegenomen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen kan dit beeld voor individuele bedrijven afwijken.

www.uneto-vni.nl

10-07-2014 9:00

Verschillende ambtenaren van de gemeente Rotterdam gaan op cursus om van hun hoogtevrees af te komen omdat ze in een 150 meter hoog gebouw, De Rotterdam, komen te werken. Dat meldt Nu.nl in een bericht van het ANP.

Eén ambtenaar gaat ook sessies volgen om beter om te kunnen gaan met een liftfobie, of daar mogelijk helemaal vanaf te komen, aldus Nu.nl. De cursussen en sessies zijn allemaal onderdeel van het herhuisvestingsplan van de Rotterdamse gemeenteambtenaren. Die gaan van 32 gebouwen naar vier gebouwen, te weten het stadhuis, het Timmerhuis, de toren aan de Librijesteeg en dus De Rotterdam.

In het laatstgenoemde gebouw van architect Rem Koolhaas op de Kop van Zuid worden 2.300 werkplekken gerealiseerd voor in totaal 3.200 mensen. Zij trekken daar vanaf augsutus in. Eind december moet de verhuizing achter de rug zijn, mogelijk eindigen dan ook de cursussen en sessies op de bank .

Bron: Nu.nl (door: ANP).

09-07-2014 8:34

Ruim 11 jaar na de eerste melding, heeft de Multi Client Servicedesk van AAFM Facility Management op 1 juli de miljoenste melding in behandeling genomen. Met recht een mijlpaal voor de afdeling waar de afhandeling van facilitaire meldingen voor alle opdrachtgevers van AAFM plaatsvindt.

De Multi Client Servicedesk werkt onder andere voor ARCADIS, DSM, EY, Enexis, NS en Van Lanschot. Deze en andere opdrachtgevers hebben het voordeel dat alle facilitaire storingen, opdrachten, wensen en klachten, altijd en overal bij één centraal punt gemeld kunnen worden. Telefonisch, via een mobiele applicatie en een online desk. Alles om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken en te ontzorgen. De meldingen worden direct doorgezet naar de betreffende leverancier, waarna afhandeling en facturatie plaatsvindt.

In 11 jaar tijd heeft de Multi Client Servicedesk van AAFM een transformatie ondergaan. Niet alleen zijn de systemen en processen sterk geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd, ook is de afdeling uitgegroeid naar een team van 45 medewerkers die jaarlijks bijna 150.000 meldingen verwerken. De Multi Client Servicedesk fungeert als verbindende schakel tussen de klant, het FM team op locatie en leveranciers. Zij hebben allen  toegang tot een intelligent en gebruiksvriendelijk Facilitair Management Informatiesystemen (FMIS), waar alle meldingen in worden geregistreerd en gemonitord. Het FMIS genereert tevens rapportages en analyses die bijdragen aan optimalisatie van de dienstverlening.

 

08-07-2014 9:00

In het eerste half jaar van 2014 zijn er in Nederland 4010 bedrijven failliet gegaan, dit is ruim 22 procent minder dan in dezelfde periode van 2013 (5154 faillissementen). In het eerste kwartaal was al een daling te zien van het aantal faillissementen en deze daling zet nu verder door in het tweede kwartaal van 2014. Het is voor het eerst sinds de start van de economische recessie dat het aantal faillissementen niet stijgt in ons land, zo blijkt uit cijfers van Creditsafe, online aanbieder van bedrijfs- en kredietrapporten.

Het aantal faillissementen in de transportsector is in de eerste helft van 2014 met 18 procent gedaald in vergelijking met 2013, een jaar eerder was dat een daling van ruim anderhalf procent. Vooral het aantal faillissementen in het vrachtvervoer is in de eerste zes maanden van 2014 flink afgenomen. Waar in 2013 het aantal failliete expediteurs en bevrachters nog met 38 procent steeg, is er in 2014 een daling van 38 procent. Ook het aantal het faillissementen in de vrachttransport is afgenomen met 16 procent terwijl dit aantal in 2013 met 11 procent toenam.

Bouwsector

In de hele bouwsector zijn tijdens de financiële crisis uitzonderlijk veel bedrijven failliet gegaan. Maar het lijkt nu er echt op dat 2014 het jaar van de ommekeer wordt. In de eerste helft 2014 hebben er 39 procent minder faillissementen plaatsgevonden dan in 2013. Binnen de sector schilders gingen ruim 66 procent minder bedrijven failliet. Het aantal faillissementen binnen de sector timmerbouw nam in de eerste helft van dit jaar met ruim 44 procent af.

Automotive

Ook in de autobranche is voor het eerst sinds twee jaar weer een daling in het aantal faillissementen te zien. In de eerste helft van 2014 daalde het aantal faillissementen met ruim 32 procent vergeleken met een jaar eerder. In de eerste zes maanden van 2013 en 2012 steeg het aantal faillissementen met respectievelijk 34 en 21 procent.

Horeca & Hospitality

In de Horeca en Hospitality branche was in 2012 al een daling van het aantal faillissementen en in de eerste helft van dit jaar is opnieuw een daling te zien. Het aantal faillissementen daalde de afgelopen zes maanden met ruim 12 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aantal failliete restaurants is in het afgelopen half jaar met ruim 14 procent afgenomen. Een jaar eerder was er nog een stijging van ruim 23 procent. Opvallend is dat het aantal failliete hotels het afgelopen half jaar juist is toegenomen met 57 procent.

07-07-2014 8:30

2014 wordt een jaar van omzetgroei. Althans, als het aan de Nederlandse ondernemers ligt. Uit de MKB Marktmonitor van Unique en TNO blijkt namelijk dat 59 procent van de ondervraagde MKB’ers verwacht dat de omzet groeit in 2014. Vorig jaar dacht nog 51 procent te gaan groeien in 2013.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 1.585 MKB’ers (tot 500 medewerkers) ondervraagd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van hun bedrijf.

Er zijn diverse maatregelen die ondernemers nemen om de verwachte groei ook daadwerkelijk te realiseren. De meest genoemde maatregel is het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten (50 procent). Op de tweede plek staat het aanboren van nieuwe markten (44 procent). Tenslotte wordt het structureel veranderen van werkprocessen genoemd (35 procent). Deze laatste is dit jaar nieuw in de top drie van maatregelen en is in de plaats gekomen van het snijden in kosten. Kostenreductie is als maatregel gedaald naar een vijfde plek (27 procent).

Wat betreft de groei in het aantal medewerkers, is het MKB wat terughoudender. 33 Procent van de ondernemers verwacht in 2014 in personeel te groeien. Een meerderheid (58 procent) verwacht echter dat dit jaar het personeelsbestand gelijk blijft. Uit de MKB Marktmonitor blijkt ook dat ruim 22 procent van de MKB’ers geen flexibele schil heeft. Slechts een kleine groep (6 procent) huurt meer dan 50 procent van het personeel in op basis van een flexibel contract.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Betere resultaten boeken met hetzelfde aantal mensen kan alleen maar betekenen dat men op een nieuwe en verfrissende wijze gaat ondernemen. De resultaten uit de MKB Marktmonitor laten dan ook zien dat het MKB initiatiefrijk is. Meer dan de helft van de ondervraagde MKB’ers is bijvoorbeeld van mening dat zij product- of procesinnovaties ontwikkelen. Dat stemt mij zeer positief. Niet alleen omdat Nederlandse ondernemers hier uitmuntend in zijn, maar ook omdat de rigoureuze maatregelen, zoals snijden in kosten, minder aan de orde zijn.”

De MKB Marktmonitor 2014 biedt veel meer resultaten en inzichten over de economische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van het MKB. Het rapport is gratis aan te vragen.

www.unique.nl/marktmonitor

07-07-2014 8:00

In 2013 heeft het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard euro geïnvesteerd in energiebesparende technieken en duurzame energie met behulp van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is bijna 1,5 keer zoveel als in 2012. De investeringen uit 2013 zorgen gezamenlijk voor een CO2-reductie van circa 1.530 kiloton per jaar, vergelijkbaar met het energieverbruik van 540.000 huishoudens.

In 2013 werden er 19.480 aanvragen gedaan, 13 procent meer dan in 2012. Deze werden door 12.000 verschillende bedrijven gedaan, waarvan 77 procent van het mkb. De toename van het totaal gemelde investeringsbedrag bedraagt 42 procent. Het toegekende fiscale voordeel voor de bedrijven die een melding hebben gedaan, is naar verwachting 140 miljoen euro.

Energieproducenten en bedrijven in de industrie investeerden het meest, respectievelijk 583 en 333 miljoen euro. In 2013 werd ook door de land- en tuinbouwsector fors geïnvesteerd, vooral in zonne-energie. Ook werd EIA aangevraagd voor een groot offshore windmolenpark in de Noordzee. Technische ontwikkelingen zorgden voor een toename van het aantal meldingen in technieken zoals Led verlichting voor gebouwen en openbare verlichting. Net als voorgaande jaren hadden ook in 2013 veel meldingen betrekking op technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande en bij nieuwe industriële processen.

Nederland wil jaarlijks anderhalf procent energie besparen. Om de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord te behalen en te zorgen voor duurzame economische groei en technische innovatie, zet de Rijksoverheid o.a. de EIA in. De EIA is een fiscale regeling van de ministeries van Economische Zaken en Financiën en levert ondernemers gemiddeld 10 procent belastingvoordeel op. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de EIA uit, samen met de Belastingdienst. Ook in 2014 kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken.

 

06-07-2014 8:30

Eén jaar na het ingaan van de Aanbestedingswet maakt Aanbestedingsinstituut de balans op. De nieuwe, meer eenduidige regelgeving blijkt boven verwachting goed te werken.

 
Op 1 april 2013 werd de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. In deze wet werden nieuwe, eenduidige regels omtrent aanbestedingen geïntroduceerd die onder meer moesten zorgen voor eerlijkere en transparantere aanbestedingen. De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra van brancheorganisatie Bouwend Nederland presenteert harde cijfers over de ervaringen met één jaar Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit voor de bouw en infrasector. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van alle openbaar aangekondigde werken.

Het aantal openbaar aangekondigde aanbestedingen halveerde, van ruim 3000 in 2009 naar minder dan 1500 vorig jaar. De grenzen voor onderhands aanbesteden zijn vooral bij de decentrale overheden flink verhoogd onder invloed van de Gids Proportionaliteit. Dit zorgt voor minder inschrijvers en dus voor een efficiënter en goedkoper aanbestedingsproces. Daar komt bij dat kwaliteit gemakkelijker beloond kan worden, namelijk door goed presterende partijen bij een volgende onderhandse procedure weer uit te nodigen.
 

Het aantal EMVI-aanbestedingen, oftewel gunningen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, explodeerde. Het percentage aanbestedingen met dit criterium nam toe van ongeveer 20% in 2012 naar ruim 70% vorig jaar. Dit heeft alles te maken met het uitgangspunt ‘EMVI, tenzij…', dat een wettelijke basis heeft gekregen. Het gebruik van EMVI als gunningcriterium is volgens Bouwend Nederland een voorwaarde voor een gezonde marktwerking: eentje waarbij prijsduiken niet beloond wordt en waarbij vechtcontracten tot het verleden behoren. De cijfers van Aanbestedingsinstituut zeggen overigens niets over de manier waarop aan de EMVI-criteria vorm is gegeven.
 

De toepassing van de Gids Proportionaliteit zorgt voor eenduidige, reële eisen en selectiecriteria. Zo schrijft de Gids Proportionaliteit voor dat per kerncompetentie nog maar één referentie is toegestaan. Slechts in 8% van de gevallen wordt van deze regel afgeweken. Ook dat is een sterke verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren, waarvan met name het MKB profiteert.
 
"We zijn blij verrast met de resultaten na één jaar Aanbestedingswet", zegt Joost Fijneman, manager van het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland. "We strijden al jaren voor de drie ontwikkelingen die we nu zien. We zien nu dat het gebruik van een eenduidig en voorgeschreven kader zijn vruchten afwerpt."
 
Wel benadrukt Aanbestedingsinstituut dat de sector moet oppassen dat de Aanbestedingswet niet aan zijn eigen succes ten onder gaat. "De kosten voor het deelnemen – maar ook vor het beoordelen - aan EMVI-aanbestedingen zijn fors hoger dan de laagste prijsaanbiedingen. Dat betekent dat een EMVI-aanbesteding goed in elkaar moet zitten. We merken dat dat vaak niet het geval is", aldus Fijneman. De inspanning die gevraagd wordt staat dan niet in verhouding tot de kosten die gemaakt worden. En de kwaliteitsscores zijn niet onderscheidend genoeg. "Als alle inschrijvers een dik plan moeten produceren, waarvoor iedereen vervolgens hetzelfde rapportcijfer krijgt, wordt er toch weer op laagste prijs gegund. Maar dan is er wel een veelvoud aan kosten gemaakt. Dat steekt." Bouwend Nederland zet daarom de mogelijkheden voor eenvoudige EMVI's bij kleinere projecten op een rij en laat EIB onderzoek doen naar de werkelijke kosten/baten van EMVI-aanbestedingen.
 
Een ander aandachtspunt is het dreigend gebrek aan transparantie bij onderhandse aanbestedingen. Geconstateerd is dat de helft van de 403 Nederlandse gemeenten in een vol jaar geen enkele openbare aanbesteding meer heeft gedaan. "We zijn groot voorstander van onderhandse aanbestedingen, maar we moeten ervoor waken dat er een volledig oncontroleerbare praktijk ontstaat. Ook onderhandse aanbestedingen moeten dus zodanig transparant zijn, dat voor buitenstaanders in grote lijnen duidelijk is wat en hoe er aanbesteed wordt", zegt Fijneman. Aanbestedingsinstituut wil graag afspraken maken met opdrachtgevers om ook in geval van onderhandse aanbestedingen een oogje in het zeil te houden.

04-07-2014 8:30

Naast de lancering van de vier nieuwe Flexa Creations-thema’s én de verfkleurcollectie van Victoria Koblenko heeft verfleverancier Flexa vorige week een tijdelijke kleurbelevingslocatie aan de Van Baerlestraat 76 in Amsterdam geopend. Het zogeheten Flexa Creations House of Colours wordt een tijdelijke creatieve en inspiratievolle kleurenhub in een hippe en vernieuwende setting en is geopend tot en met 26 juli. De actrice Victoria Koblenko verzorgde de officiële opening.

Het Flexa Creations House of Colours is volledig gehuld in de nieuwste Flexa Creations-thema’s. Het huis is goed voor 120 vierkante meter kleurbeleving in hartje Amsterdam, pal tegenover het Museumplein en om de hoek bij de PC Hooftstraat. In het House of Colours kan je terecht voor, onder andere, een spectaculaire Colour Reading. In de Colour Reading room komt een persoonlijk kleurpalet van de bezoeker digitaal tot leven.

Daarnaast zijn in het House of Colours inspiratielezingen rondom het thema kleur en verf en er is een speciale kleuradvieshoek met een Flexa kleuradviseur die gratis inspiratie en tips geeft. Alles met als doel om te inspireren en bezoekers er bewust van te maken dat ook zij hun persoonlijke statement door kunnen vertalen op de muren thuis.

Op de benedenverdieping bevindt zich nog een gezellige koffiebar te midden van de verschillende Creations-thema’s die er opgesteld staan. De verschillende activiteiten en openingsdagen en -tijden zijn terug te vinden op de website van Flexa.

De tijdelijke locatie werd feestelijk geopend door Victoria Koblenko, die onder het motto ‘Passie is mijn stijl’ haar eigen kleurcollectie presenteerde aan het grote publiek en een fashionstatement maakte door middel van een spectaculaire keverjurk ontworpen door Dennis Diem. Koblenko presenteert haar nieuwe kleurcollectie niet alleen live aan het publiek, ook in een bijzondere video showt ze haar favoriete ‘Victoria Green’. De smaragdgroene scarabee is voor Victoria een inspiratiebron geweest voor het tot stand komen van haar persoonlijke kleurpalet.

Victoria’s collectie is één van de vijf thema’s binnen de vernieuwde Flexa Creations-collectie. De andere thema’s zijn ‘Dit ben ik’, ‘Meester in minimalisme’, ‘Welkom in mijn koninkrijk’ en ‘Moderne romanticus’. Ze bevatten kleuren die allemaal een eigen karakter hebben en die verkrijgbaar zijn in hoogwaardige muurverven, lakken en effectverven. Hiermee kan iedereen een interieur creëren in een unieke stijl waarbij de muren vertellen wie zij zijn en waar zij voor staan.

02-07-2014 8:00

Ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut Search is per 1 juli 2014 overgenomen door SGS, wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

 Search is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut met de focus op de thema’s gebouwen, duurzaamheid, veiligheid, energie, asbest, bodem, milieu en grondstoffen. De onderneming telt 4 vestigingen in Nederland en ongeveer 280 medewerkers.

Anne-Marie Rakhorst, oprichter en algemeen directeur van Search: "Vanuit de markt is er al een aantal jaren interesse in Search. Steeds heeft het directieteam de afweging gemaakt of het ging om de juiste koper en om het juiste moment. Beide factoren komen nu samen. In SGS vinden we de sterke partner die wereldwijd actief is in markten die voor Search interessant zijn. Ik ben er trots op dat we vanaf vandaag onze krachten bundelen."

Chris Kirk, CEO SGS: "Search is in zijn 20-jarig bestaan uitgegroeid tot een van de gezondste ondernemingen in de branche en heeft een uitzonderlijk DNA. Ik ben zeer verheugd over deze overname, die ons een leidende positie in asbestonderzoek en –management in Nederland geeft, en onze plaats op de veelbelovende markt voor duurzaamheid verstevigt."

Search kiest met SGS bewust voor een gedegen, beursgenoteerde en internationale dienstverlener met aanvullende specialismen en een vergelijkbare basishouding. De overname biedt beiden interessante voordelen. Zo versterkt de expertise van Search op het gebied van asbest en duurzaamheid de dienstverlening van SGS. Andersom kan Search zijn rol als onafhankelijke en integrale dienstverlener in de gebouwde omgeving nationaal en internationaal verder vervullen.

www.searchbv.nl

01-07-2014 13:00

De Nederlandse Kleurenschool start in september weer met de Basisopleiding Kleur. In de vakgerichte Basisopleiding Kleur krijgen cursisten les in het ontwikkelen van basisvaardigheden met betrekking tot het waarnemen van kleur. Verder leren ze welke kleurcommunicatiesystemen er zijn en wanneer deze gebruikt kunnen worden. Alles gebaseerd op de nieuwste internationale wetenschappelijke inzichten over kleur, samengevat in de Nieuwe Kleurenleer.

In module 1 staat de fysica van kleur en het objectief waarnemen van kleur centraal. Module 2 gaat over het communiceren met kleur. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: De invloed van kleur op emoties en de betekenis en symboliek van kleur. Een aanta aspecten van kleurwerking, zoals: harmonie, dimensies en de invloed van vorm op kleur. In de laatste module wordt de communicatie over kleur behandeld: Welke kleursystemen zijn er?  Hoe wordt kleur(verschil) gemeten en hoe communiceer je op een begrijpelijke wijze met je collega's, klanten en leidinggevende? De Basisopleiding Kleur heeft een doorlooptijd van drie maanden en maakt gebruik van blended learning, een combinatie van zelfstudie en contactonderwijs. Naast de zeven dagdelen contactonderwijs is de studiebelasting ongeveer 92 uur zelfstudie, totaal 120 uur. De contactmomenten zijn in Nieuwegein.

De Basisopleiding Kleur is eigendom ontwikkeld door de Stichting BNK, Brancheorganisatie
van Nederlandse Kleurdeskundigen. Een branche overstijgende organisatie voor kwaliteitseis en deskundigheidsbevordering, certificering en onderwijs met als hoofddoel het zorgen voor en bewaken van kwaliteit in het kleuronderwijs, waardoor de kwaliteit van kleurtoepassingen in de branche wordt bevorderd en het vakgebied gepromoot.

De opleidingsbrochure en aanmeldformulier zijn aan te vragen via: info@nederlandsekleurenschool.nl


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >