Nieuws


29-06-2014 8:30

Plantronics, de wereldwijde marktleider in audiocommunicatie, heeft Frank Timmermans gepromoveerd tot Country Manager Benelux & Nordics. Hiervoor was hij gedurende drie jaar actief als Head of Corporate Sales Benelux & Nordics Plantronics.

In zijn nieuwe rol houdt Timmermans toezicht op alle sales- en marketingactiviteiten in de Benelux- en Nordics-regio. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de lokale strategie, evenals de uitvoer daarvan en het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Timmermans is al bijna twintig jaar actief in de technologiemarkt, grotendeels in Nederland waar hij gedegen ervaring en kennis heeft opgedaan. Voor zijn komst naar Plantronics vervulde hij onder andere leidinggevende en commerciële functies bij Ricoh, Hewlett-Packard en Innoveer Solutions. Bij HP was hij als Sales Manager IPG GWE voor elf Europese landen verantwoordelijk voor de omzetgroei voor het printportfolio van HP op zowel de consumenten als zakelijke markt.

Timmermans streeft erkomende jaren vooral naar Plantronics verder te laten kapitaliseren op een aantal belangrijke trends in de markt voor kantoorautomatisering. Unified Communications speelt een steeds belangrijkere rol op de zakelijke markt en is dan ook een belangrijke groeimarkt. Bovendien wordt steeds vaker plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt als gevolg van de adoptie van Het Nieuwe Werken. Het productaanbod van Plantronics is bij uitstek geschikt om van deze ontwikkelingen te profiteren.

"De Benelux- en de Nordics-regio’s zijn innovatieve markten die voorop lopen bij de adoptie van nieuwe technologie", zegt Philip Vanhoutte, managing director Europa en Afrika bij Plantronics. "In zijn rol als Head of Corporate Sales Benelux & Nordics was Timmermans altijd een vaste waarde met een scherp oog voor de belangen van resellers, partners en eindgebruikers. Hij is bij uitstek de man om in deze belangrijke markten een voortrekkersrol te spelen voor Plantronics."

www.plantronics.com

26-06-2014 9:15

Tijdens de Dutch Green Building Week van 22 tot en met 26 september 2014 stelt Unica samen met de gebouweigenaren tien duurzame panden open voor publiek. Het gaat om gebouwen die voorzien zijn van innovatieve duurzame technologieën en duurzaam in gebruik zijn. De Dutch Green Building Week wordt georganiseerd door de Dutch Green Building Council (DGBC) en heeft als centraal thema Green Results. Gedurende de week worden in Nederland diverse activiteiten georganiseerd door de leden van de DGBC rondom de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De grootste uitdaging voor de branche ligt in het verduurzamen van bestaande gebouwen. Maar een gebouw is pas duurzaam als het ook duurzaam wordt gebruikt. Juist daarom wil Unica aandacht vragen voor de exploitatiefase van een gebouw en het plezier dat een gebruiker heeft van een duurzaam pand. Door de ervaringen van gebouweigenaren en beheerders te delen, zal dit een extra impuls geven voor de aanpak van bestaande gebouwen. Unica en de gebouweigenaren nodigen professionals dan ook van harte uit voor een bezoek aan de opengestelde Green Results gebouwen.

De locaties waar geïnteresseerden duurzaamheid kunnen beleven en in gesprek kunnen komen met de eigenaren en gebruikers zijn:
1.      Amsterdam - gerenoveerd monumentaal pand Tramremise De Hallen
2.      Groningen - Fac. Wiskunde en Natuurwetenschappen - Centrum Levenswetenschappen RUG
3.      Hoevelaken - hoofdkantoor Unica Groep
4.      Nijmegen - nieuwbouw Faculteit Educatie - I/O gebouw Hogeschool Arnhem Nijmegen
5.      Oosterhout - regiokantoor Unica
6.      Rotterdam - regiokantoor Unica
7.      Venlo - Innovatoren en C2C ExpoLAB op het Floridaterrein
8.      Venlo - gerenoveerd monumentaal pand Nedinsco
9.      Zwolle - duurzaam gerenoveerde Rembrandtflat
10.   Zwolle - houtenergiecentrale woonwijk Breecamp

Kenmerkend voor Unica om tot Green Results te komen, is de wijze van samenwerking. John Quist, CEO van Unica Groep: “Als familiebedrijf met een lange historie heeft Unica warme en langjarige relaties met haar klanten hoog in het vaandel staan. Vanuit haar kernwaarden streeft Unica ernaar een belangrijke bijdrage te leveren in het maatschappelijk vraagstuk van duurzaamheid. Dit doet Unica onder andere door voorop te lopen met technologische innovaties op het gebied van duurzaamheid. In de samenwerking met klanten en partners, maar ook binnen het eigen bedrijf, staat verduurzaming hoog op de agenda. Het programma Green Results by Unica laat dit zien”.

De vierde editie van de Dutch Green Building Week staat volledig in het teken van duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Het thema van 2014 is Green Results. Unica ondersteunt de DGBC actief via haar rol in zowel het bestuur van de DGBC als in het College van Deskundigen van Breeam-NL.

www.unica.nl

26-06-2014 9:03

De Ledenraad van Uneto-VNI heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met een vernieuwingsplan voor de brancheorganisatie. Hiermee geeft het hoogste orgaan binnen de vereniging groen licht voor het doorvoeren van  veranderingen in de strategie, de verenigingsstructuur, de financiën en de bureauorganisatie. Uiteindelijk doel van de vernieuwingsoperatie is om de dienstverlening naar de leden te verbeteren, ledencontacten te intensiveren en de toegevoegde waarde van het lidmaatschap te verhogen.

Directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI: "De Ledenraad heeft unaniem ingestemd met de koerswijziging van Uneto-VNI, er is een groot draagvlak voor vernieuwing. Uiteindelijk doel is een financieel toekomstbestendige vereniging die meer doet voor de leden tegen lagere kosten. Nu gaan we de volgende fase in: de invoering van de veranderingen. Dit gebeurt vanaf komend najaar in nauw overleg met alle besturen en met de leden."

Volgens van Engelen worden de resultaten van het vernieuwingsplan ‘Uneto-VNI 3.0’ de komende maanden al zichtbaar. "Dankzij het maken van duidelijke keuzes gaan wij onze leden betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Er is straks nog maar één statutair bestuur, de bestuurlijke drukte vermindert. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor ledencontact en lokale en regionale belangenbehartiging. En de scheidslijnen tussen ledengroepen gaan vervallen: leden krijgen toegang tot informatie uit alle groepen waarin zij geïnteresseerd zijn."

Producten, diensten en activiteiten van de vereniging zullen meer dan al het geval is, worden beoordeeld op resultaat en effectiviteit. Budget wordt gericht aan deze activiteiten toegekend. Dat maakt een betere financiële aansturing van het bureau mogelijk. Van Engelen: "Onze leden verwachten een brancheorganisatie die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daar creëren we in de nieuwe strategie de ruimte voor. Onze flexibiliteit neemt dus toe."

De bureauorganisatie wordt optimaal afgestemd op de aangescherpte strategie en nieuwe werkwijze.  Van Engelen: "De organisatie krijgt een front office voor ledencontacten en een back office voor inhoudelijke ondersteuning. Hiermee vergroten wij onze slagvaardigheid om de leden nog beter van dienst te zijn."
Het management team van Uneto-VNI zal bestaan uit vier personen die verantwoordelijk zijn voor sturing op output, kosten en kwaliteit. Van Engelen: "Als bureauorganisatie hebben we de afgelopen jaren geanticipeerd op de crisis die veel van onze leden zwaar heeft geraakt. Om kosten te besparen is het aantal formatieplaatsen op het verenigingsbureau via natuurlijk verloop met 20 procent gereduceerd."

De vernieuwde vereniging gaat veel energie steken in het onderhouden van een sterk en zichtbaar merk Uneto-VNI dat leden een voorsprong kan geven ten opzichte van niet-leden. De vereniging zal bovendien een actief en consistent persbeleid voeren, gericht op het ondersteunen van de lobby en het realiseren van een optimale zichtbaarheid van de sector naar de buitenwereld.

Het vernieuwingsplan van Uneto-VNI is tot stand gekomen met grote inbreng van bestuurders van de vereniging. De plannen zijn sinds juli 2014 voorbereid in vier werkgroepen: Strategische herijking, Financiën, Verenigingsstructuur en Bureauorganisatie. Begeleiding van het proces was in handen van een Stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van de vereniging.

Uneto-VNI vertegenwoordigt 90 procent van de omzet van de installatiebranche. De circa vijfduizend aangesloten installatiebedrijven bieden aan 140.000 personen werkgelegenheid. Hun omzet bedraagt circa 11 miljard euro. Installatiebedrijven zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, de industrie en de infrastructuur, met ontwerp, installatie en beheer.
Naast installateurs zijn bij Uneto-VNI dertienhonderd bedrijven aangesloten die tot de elektronische detailhandel behoren: winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. Zij zijn goed voor een omzet van circa 2,7 miljard euro.

www.uneto-vni.nl

25-06-2014 8:34

In sloppenwijken in de derde wereld is grote behoefte aan scholing. De Stichting Floating CityApps ontwikkelde een revolutionair concept: drijvende eenheden die op de gewenste plaats verankerd worden en naar wens gemakkelijk te verplaatsen zijn. Ze zijn vervaardigd in DuPont Corianoppervlaktemateriaal dat volgens fabrikant DuPont duurzaam en hygiënisch is, weinig onderhoud vergt en makkelijk kan worden hersteld.

Iedereen kent het principe van apps die op een smartphone worden geïnstalleerd. De Stichting Floating CityApps gebruikt dit principe bij het ontwikkelen van een oplossing voor sloppenwijken. “Als de slum de hardware is, dan kun je daar functies aan toevoegen: de zogenaamde CityApps”, zegt architect Koen Olthuis van architectenbureau Waterstudio.NL, een van de initiatiefnemers. “Slimme eenheden die fungeren als leslokaal of datacenter. Daar horen in deze tijd high-tech faciliteiten bij, zoals internet en tablets.”

Sloppenwijken bevinden zich vaak in waterrijke gebieden. Omdat daar weinig ruimte beschikbaar is, kiest de stichting voor een drijvende oplossing: kant-en-klare eenheden die in Nederland worden geproduceerd. Ze passen precies in een zeecontainer en worden naar de plaats van bestemming verscheept. Daar zijn ze direct na plaatsing operationeel. Het benodigde lesmateriaal wordt gepresenteerd op tablets die op afstand te programmeren zijn.
De eenheden moeten voldoen aan hoge eisen. Allereerst moeten zo goed als onderhoudsvrij en duurzaam zijn. Volgens Koen Olthuis, die verantwoordelijk is voor het ontwerp, kom je dan vanzelf uit bij DuPont Corian. “Het materiaal is niet poreus, dus bij uitstek geschikt in waterrijke situaties. Eenvoudig afspoelen is genoeg om het vervuilde oppervlak weer schoon te krijgen.”

Omdat DuPont Corian naadloos in vrijwel elke vorm bewerkt kan worden, is het ook de ideale oplossing voor het interieur. De tablets kunnen veilig verankerd en goed beschermd worden in praktische panelen. Olthuis: “Maar het oog wil ook wat. Met deze hoog-kwalitatieve afwerking van de CityApps nemen we de bewoners van sloppenwijken serieus, ze doen voortaan mee in de digitale wereld.”

De eerste CityApps worden geplaatst in een Wetslum.“Het mooie is dat we de bewoners geen geld aanbieden, maar een concreet product, voor de tijd dat het nodig is,” stelt Olthuis. “Eén CityApp gaat een slum niet veranderen, maar een paar honderd kunnen wel het verschil maken. Als blijkt dat er na enige tijd geen behoefte meer is aan de CityApps, bijvoorbeeld omdat de slum gesloten wordt, dan kunnen de drijvende elementen eenvoudig worden verscheept naar een andere regio. De investering behoudt dus zijn waarde.”

Vele bedrijven sponsoren de Stichting Floating CityApps. Zo stelde DuPont gratis de benodigde Corian-panelen beschikbaar. De Stichting Floating CityApps blijft echter wel zakelijk. De flexibele lesruimtes worden tegen een zeer bescheiden vergoeding beschikbaar gesteld aan lokale organisaties die onderwijs aanbieden in sloppenwijken. “Als je iets gratis weggeeft heeft het geen waarde,” aldus Olthuis. “Daarom fungeren wij als een leasebedrijf. We stellen lokale organisaties in staat om hun educatieve werk beter uit te voeren.”

www.corian.nl

21-06-2014 8:00

Hygiëneproductenproducent SCA en haar merken, inclusief Tork, ondersteunen dit jaar de zwaarste zeilrace ter wereld: de Volvo Ocean Race 2014-2015. Een geheel uit vrouwen bestaand team trotseert op een fel roze-paars gekleurde zeiljacht meer dan 70.000 kilometer op zee, onder zware omstandigheden.

De Nederlandse en Olympisch ervaren catamaranzeilster Carolijn Brouwer is geselecteerd als teamlid van Team SCA, dat zich momenteel nog in de voorbereidings- en trainingsfase bevindt. Met de start van de race in oktober zal de crew door de extreme omstandigheden voor grote hygiënische uitdagingen komen te staan. Vanwege een strikte gewichtslimiet aan boord zijn producten als handzeep, shampoo, douchegel, wc-papier, maandverband en tissues slechts in zeer beperkte mate of in aangepaste vorm aanwezig. Het vinden van oplossingen hiervoor ziet Tork als haar core business.

Gewicht is het belangrijkste criterium aan boord, omdat het direct invloed heeft op de snelheid van de boot. Extreme hitte en kou, constante douches van zout zeewater en een strikte limiet op vers water maakt hygiëne een uitdaging aan boord. Het weinige verse water aan boord is alleen bedoeld om van te drinken, dus doucht de crew vaak 20 tot 30 dagen niet. Als het regent gaat de crew naar het dek om het zoute water af te spoelen. Om wel in de basishygiëne te voorzien zijn er natte doekjes, wc-papier en zeep en shampoo die zonder water te gebruiken zijn. Productteams van Tork werken nauw samen met de crew om aangepaste producten en verpakkingen te ontwerpen. Nieuwe, vacuüm en waterdicht verpakte producten zorgen ervoor dat het droog blijft en gewicht vermindert. “Alles wordt op een absurd niveau geteld, maar als het gaat om het pakken van de boot is elk detail belangrijk. Zo tellen wij vellen wc-papier in plaats van wc-rollen”, aldus Carolijn Brouwer, teamlid van Team SCA.

De deelname aan de Volvo Ocean Race biedt Tork de mogelijkheid om intensief te werken voor een team dat gedurende een lange periode in buitengewone omstandigheden moet samenwerken. In bepaalde situaties is elk detail van belang om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. “Tijdens de race worden zowel ons business model als de producten aan de ultieme test onderworpen. De uitdagende omstandigheden van de race zullen waardevolle learnings opleveren voor belangrijke bedrijfsfactoren van Tork, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van werkprocessen. Relevant voor onze klanten, maar ook voor toekomstige productontwikkelingen”, zegt Renee Remijnse, Marketing Manager Benelux bij Tork.

www.tork.nl

20-06-2014 8:00

Moet het WK in Quatar in 2022 in de winter gehouden worden in plaats van in de zomer? Zijn er extra drinkpauzes tijdens de WK-wedstrijden nodig? Over deze zaken wordt onder andere vergaderd in het nieuwe gebouw van de spelersvakbond FIFPRo. Onder duurzame omstandigheden, want het gebouw is net als de overige gebouwen in het Park 20|20 gebouwd volgens het Cradle to Cradle principe. Als enige C2C gecertificeerde glasleverancier in Europa, leverde AGC het glas.

Bij het zien van het FIFPRo gebouw valt meteen het contrast op van het lichte glas en de beschermende aluminium overkapping. Een combinatie die zorgt voor een dynamisch geheel. Jeroen Grosfeld, architect bij N3O Architecten: “Dat beschermende gevoel wilden we inderdaad uitstralen. Het past ook precies bij de belangenbescherming die FIFPRo geeft aan de profvoetballers. Daarbij was de luifel ook praktisch gezien een goede keuze. Samen met de lamellen op de zuidgevel voorkomt het te grote zoninstraling.” Marcel Cromzigt, adviseur bij AGC Glass: “Het is altijd zoeken naar een optimale balans tussen lichtdoorlatendheid en zonwering. Door gebruik te maken van de luifel, konden we de lichtdoorlatendheid groter maken, met behoud van zonwering.”

Jeroen: “We wilden zo groot mogelijke glazen oppervlaktes, waaronder ook één schuin glasoppervlak aan de voorzijde, en zo min mogelijk ander materiaal in het ontwerp toepassen. Een mooie uitdaging, vooral omdat je rekening moet houden met doorbuiging, met name bij de hoeken. Uiteindelijk hebben we in samenspraak met de gevelbouwer voor een aangepaste hoekoplossing gekozen, waarbij we toch onze ambities uit het ontwerp hebben kunnen waarmaken. We zijn erg blij met het resultaat!”

Binnen het project Park 20|20 geldt de ambitie om alle gebouwen Cradle to Cradle, dus duurzaam, te ontwikkelen. Het FIFPRo project vormt hierbij het derde grote kantoor in rij. AGC is vaste glasleverancier bij de ontwikkeling van alle gebouwen in het park. Marcel: “We zijn erg trots op onze Cradle to Cradle-certificering. Een aantal jaar geleden was het nog een beetje koffiedik kijken wat de ontwikkelingen op dit gebied zouden gaan zijn in de toekomst, maar we zijn ontzettend blij dat we juist in dat vroege stadium al gestart zijn met investeren. Daarin hebben we ons als glasleverancier echt kunnen onderscheiden.”

www.acg-glass.eu

17-06-2014 11:00

Binnenkort verlaten weer veel leerlingen als vakmensen het Hout- en Meubileringscollege (HMC), maar niet voordat ze hun creaties hebben getoond waarmee ze de opleiding afronden. Dit doen ze tijdens de jaarlijkse eindexamenexpositie op 1 en 2 juli op HMC Amsterdam en op 15 en 16 juli op HMC Rotterdam. Bezoekers kunnen tijdens deze dagen genieten van het enthousiasme van de leerlingen, hun vakmanschap en creativiteit. Leerlingen die na het HMC als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan, zullen prominent aanwezig zijn.

Voor de richting meubelmaken/-ontwerpen zijn er dit jaar opvallend veel, interessante, zelfgecreëerde meubels. Het is een mooi gegeven dat de leerlingen elk jaar opnieuw met innoverende meubels komen, werkelijk een lust voor het oog. Om een voorbeeld te geven, een eetkamertafel gemaakt in de vorm van Nederland waarbij iedere provincie uit een andere houtsoort bestaat. Een vlinderstoel die deels machinaal en deels ambachtelijk is gemaakt. Of een minibar gemaakt in de vorm van een contrabas van massief esdoorn.Met negen boten, waaronder een speedboot met een klassiek Italiaans uiterlijk, kan zelfs gesproken worden van een heuse HMC-vloot, die tentoongesteld zal worden.

Het is slechts een uiterst kleine vertegenwoordiging van de eindexamenleerlingen. Zo zijn er ook verschillende interieurprojecten te bewonderen, elk door de leerlingen op een eigen creatieve wijze gepresenteerd. Bijvoorbeeld een voormalige oude boerderij in Zevenhuizen waarin een zorgboerderij voor autistische kinderen is gerealiseerd. Of een kantoor in Gouda waar een nieuwe formule tussen werken en ontspannen is toegepast in het ontwerp van de inrichting. Het uitgangspunt bij dit project was dat als je ontspannen bent op je werkplek, dit je creatief denkproces en je prestaties bevordert.

De eindexamenexpositie in Amsterdam is voor publiek geopend op 1 en 2 juli van 15.00-21.00 uur. Rotterdam is voor publiek geopend op 15 juli van 13.00-17.00 uur en16 juli van 13.00-17.00 uur. Op 15 juli wordt de feestelijke opening om 13..00 uur, gecombineerd met de ‘eerste paal slaan’ nieuwbouw, verricht door de Rotterdamse ontwerper Richard Hutten, INretail-directeur Jan Dirk van der Zee en CBM-directeur Kees Hoogendijk.

HMC-leerling Peter Jan Beelen maakte een minibar in de vorm van een contrabas.

15-06-2014 8:30

Emdrie en Impact Vastgoedrealisme bundelen hun krachten in Impact Vastgoed. Impact Vastgoed gaat projectmanagement, projectontwikkeling en asset management realiseren van woningen, winkels en commercieel vastgoed, zowel voor eigen portefeuille en voor derden. "Gezamenlijke ervaring, kennis en creativiteit worden ingezet voor het optimaliseren van het resultaat."

"De kracht van Impact Vastgoed ligt in aankoop, verhuur, (her)ontwikkeling en/of herbestemmen van objecten en realisatie van concepten voor eigen portefeuille of voor derden. Daarnaast is Impact Vastgoed in staat om financiering van of belegging in vastgoedprojecten te verzorgen en voor eigen rekening en risico projecten te starten. Dit alles maakt Impact Vastgoed een ‘allround’ vastgoedmaatschappij."

Sinds de start van Impact Vastgoedrealisme, opgericht door Philip van der Ent en Marco Praagman in 2009, is het uitgangspunt de vastgoedwereld met open vizier en veel plezier tegemoet te treden. Gerealiseerde projecten, zoals Mediahaven (Amsterdam), Tokheim (Dordrecht), Cameron (Hoogezand) en Easy Hotel (Rotterdam), zijn volgens het bedrijf het bewijs van het succes van deze opzet. "Met verschillende beleggers/eigenaren wordt nauw samengewerkt. Momenteel wordt hard gewerkt aan o.a. Sijthoff City (Den Haag). Deze belangrijke binnenstedelijke herontwikkeling wordt door Impact Vastgoedrealisme in samenwerking met Colliers voor Credit Suisse gerealiseerd."

Voorbeelden van andere lopende projecten zijn de herontwikkeling van Europoint II (Rotterdam) in opdracht van MPC en de herpositionering van een kantoorgebouw in het centrum van Kerkrade.

Met de oprichting van Emdrie is in 2006 door Bart Dura een vastgoed-/asset management bedrijf neergezet met een vastgoedportefeuille bestaande uit woningen en kantoren in Rotterdam, Leidschendam, Barendrecht en Almelo. Emdrie BV draagt zorg voor een goed management ten behoeve van haar gebouwen en huurders. Het commerciële, administratieve en technische beheer geschiedt in eigen huis, uiteraard in samenwerking met gespecialiseerde partijen.

"Door de samenwerking in Impact Vastgoed is het mogelijk om collectief concepten en ontwikkelingen te realiseren voor eigen portefeuille of voor derden en om de asset management portefeuille uit te breiden."

De nieuwe onderneming zal vanaf 1 juli kantoor gaan houden op de negentiende verdieping van de Westerlaantoren in Rotterdam. Met een nieuw, fris team wordt gezamenlijk gewerkt aan de toekomst van Impact Vastgoed.

13-06-2014 8:34

Ian van der Pool, tot 5 juni 2014 voorzitter van Facility Management Nederland (FMN), is gekozen in de Board of Directors van IFMA, de International Facility Management Association. Van der Pool is de tweede Nederlander ooit die deze eer te beurt valt.

“Een fantastische mijlpaal. Niet alleen voor Ian  zelf, maar ook voor FMN. De benoeming van Ian in IFMA’s Board of Directors zal bijdragen aan het versterken en verdiepen van de samenwerking tussen FMN en IFMA”, zo reageert Natalie Hofman, FMN’s nieuwe voorzitter en opvolger van Ian van der Pool, verheugd.

Van der Pool stond – eerst als vicevoorzitter en later als voorzitter van FMN – aan de wieg van het “Triple-Win’ Agreement met IFMA. Deze samenwerking resulteerde in de oprichting van de IFMA Alliance, waarvan FMN het eerste lid werd. Als voorzitter van FMN maakte Ian van der Pool zich niet alleen sterk voor de verdere professionalisering van FMN, maar ook voor het creëren van sterke banden met internationale FM-organisaties, in Europa maar ook daarbuiten.

Ian van der Pool is directeur-eigenaar van VisionFM en werkt momenteel als senior lecturer Imagineering and International Facility Management aan de NHTV in Breda, één van de zeven opleidingen in Europa die door IFMA geaccrediteerd is.

12-06-2014 14:09

Moet het WK in Quatar in 2022 in de winter gehouden worden in plaats van in de zomer? Zijn er extra drinkpauzes tijdens de WK-wedstrijden nodig? Over deze zaken wordt onder andere vergaderd in het nieuwe gebouw van de spelersvakbond FifPro. Onder duurzame omstandigheden, want het gebouw is net als de overige gebouwen in het Park 20|20 gebouwd volgens het cradle-to-cradle principe. Als enige C2C-gecertificeerde glasleverancier in Europa, leverde AGC het glas.

Bij het zien van het FifPro-gebouw valt meteen het contrast op van het lichte glas en de beschermende aluminium overkapping. Een combinatie die zorgt voor een dynamisch geheel. Jeroen Grosfeld, architect bij N3O Architecten: “Dat beschermende gevoel wilden we inderdaad uitstralen. Het past ook precies bij de belangenbescherming die FifPro geeft aan de profvoetballers. Daarbij was de luifel ook praktisch gezien een goede keuze. Samen met de lamellen op de zuidgevel voorkomt het te grote zoninstraling.” Marcel Cromzigt, adviseur bij AGC Glass: “Het is altijd zoeken naar een optimale balans tussen lichtdoorlatendheid en zonwering. Door gebruik te maken van de luifel, konden we de lichtdoorlatendheid groter maken, met behoud van zonwering.”

Grosfeld vervolgt: “We wilden zo groot mogelijke glazen oppervlaktes, waaronder ook één schuin glasoppervlak aan de voorzijde, en zo min mogelijk ander materiaal in het ontwerp toepassen. Een mooie uitdaging, vooral omdat je rekening moet houden met doorbuiging, met name bij de hoeken. Uiteindelijk hebben we in samenspraak met de gevelbouwer voor een aangepaste hoekoplossing gekozen, waarbij we toch onze ambities uit het ontwerp hebben kunnen waarmaken. We zijn erg blij met het resultaat.”Binnen het project Park 20|20 geldt de ambitie om alle gebouwen cradle-to-cradle, dus duurzaam, te ontwikkelen. Het FifPro-project vormt hierbij het derde grote kantoor in rij. AGC is vaste glasleverancier bij de ontwikkeling van alle gebouwen in het park. Cromzigt: “We zijn erg trots op onze cradle-to-cradle certificering. Een aantal jaar geleden was het nog een beetje koffiedik kijken wat de ontwikkelingen op dit gebied zouden gaan zijn in de toekomst, maar we zijn ontzettend blij dat we juist in dat vroege stadium al gestart zijn met investeren. Daarin hebben we ons als glasleverancier echt kunnen onderscheiden.” 

Opdrachtgever: FfifPro
Ontwerp: William McDonough + Partners
Uitwerking: N3O Architecten
Aannemer: IBB Kondor Oegstgeest
Gevelbouwer: Alkondor, Hengelo
Glasproducent: AGC Westland, Maasdijk
Oplevering: 2013

 

11-06-2014 9:00

De International Facility Management Association (IFMA) heeft in samenwerking met verschillende nationale FM-organisaties een zogenaamde EU FM Coalitie opgericht. Doel van het nieuwe verbond is het onder de aandacht brengen van het belang van facility management bij beleidsmakers binnen de Europese Unie.

De officiële lancering van de lobbyorganisatie vond plaats tijdens de European Facility Management Conference, die op 4 juni gehouden werd in Berlijn. Deelnemers aan de lobby-organisatie zijn afkomstig uit tal van Europese landen. Ook Nederland is vertegenwoordigd; namens de branchevereniging FMN is Ian van der Pool lid van de EU FM Coalitie.

www.eufm.org

11-06-2014 8:30

Het instituut voor recht en ontwikkeling IDLO breidt haar activiteiten in Nederland uit en betrekt later dit jaar een nieuw kantoor in Den Haag. Hiervoor is een overeenkomst ondertekend voor de huur van ca. 1.038 vierkante meter in het kantoorgebouw Hofweg 9E in Den Haag, direct gelegen aan het Binnenhof.

Voor de locatie Hofweg is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid, zichtbaarheid en de nabijheid van winkels en voorzieningen. IDLO is in het vestigingsproces begeleid door Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden en onafhankelijk huisvestingsadviseur AOS Studley uit Rotterdam. Nadorp Makelaars uit Den Haag bracht de transactie tot stand namens de eigenaar van het kantoorgebouw, Redevco Nederland.

“We zijn erg blij met de nieuwe locatie. Voor ons is het belangrijk dichtbij onze stakeholders te zitten. We waren al op tijdelijke basis aanwezig in Den Haag, maar hebben ambities om fors te groeien. De informatievoorziening vanuit de Gemeente Den Haag en Steenworp waren voortreffelijk en we zijn dankbaar voor de warme, hartelijke ontvangst in Den Haag. Dit hebben we als zeer bijzonder ervaren. Het tijdelijke kantoor bij Spaces is zeer goed bevallen, ons nieuwe kantoor voldoet echter aan al onze wensen voor nu en in de toekomst. Het vinden hiervan is met de uitstekende hulp van onder andere Steenworp en AOS Studley perfect geslaagd,” aldus Louis Gentile, Hoofd van de IDLO branch office te Den Haag.

www.aos-studley.nl

07-06-2014 8:30

Natalie Hofman is de nieuwe voorzitter van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni kozen de leden van FMN Hofman als opvolger van Ian van der Pool die sinds eind 2012 voorzitter was en van wie de bestuurstermijn dit voorjaar verstreek. De leden stemden ook in met de benoeming van Daniëlle Overweg als bestuurslid Marketing & Communicatie. Overweg volgt daarmee Lisanne Hendrix op die deze portefeuille sinds het voorjaar van 2011 bekleedde.

 

Scheidend voorzitter Ian van der Pool, die als voorzitter zelf een belangrijke rol speelde bij de invulling van het internationale partnership van FMN met IFMA, de International Facility Management Association, is blij met de keuze van de leden: “FMN heeft met Natalie Hofman en Daniëlle Overweg twee zeer deskundige nieuwe bestuursleden benoemd. Samen met de zittende bestuursleden zullen de twee nieuwe bestuursleden verder richting geven aan de ambitie om van FMN de leidende speler in de doorontwikkeling van het vakgebied te maken. De portefeuilles van Lisanne Hendrix en mij zijn bij onze opvolgers in vertrouwde handen.”

 

FMN’s nieuwe voorzitter, Natalie Hofman, is al bijna tien jaar actief binnen FMN als redactielid van het verenigingsvakblad FMI. in het dagelijks leven is Hofman directeur CWF (Croon Wolter&Dros Facilities. Hofman werkt sinds november 2012 voor TBI, waar zij bij CWF verantwoordelijk is voor alle integrale multidisciplinaire onderhouds- en beheercontracten. Hofman heeft een achtergrond in de horeca en hotellerie en begon haar facilitaire carrière in de bedrijfscatering.

 

Naar haar nieuwe rol als voorzitter kijkt Hofman uit: “De facilitaire wereld verandert in hoog tempo. Gebouwonderhoud en facility management, hard en soft services komen steeds dichter bij elkaar te liggen. De facilitair professional zal binnen organisaties steeds vaker het verschil gaan maken. Dat betekent iets voor ons vakgebied, dat betekent iets voor de professional en dat betekent iets voor ons als FMN. Als voorzitter wil ik graag meebouwen aan een beroepsvereniging die de weg wijst in die veranderende wereld en daarmee voor de facilitair professional van vandaag en morgen van onschatbare waarde is.”

 

Het nieuw gekozen bestuurslid Marketing & Communicatie, Daniëlle Overweg, isdirecteur Strategie & Business Development bij Masterkey Holding. Zij heeft een achtergrond in marketing en communicatie. Rode draad in haar carrière is het tot stand brengen van verandering en groei door nieuwe perspectieven te creëren.

 

Het bestuur bestaat naast Natalie Hofman en Daniëlle Overweg verder uit: Maybrit Admiraal (Humanagement), Edwin Bodaan (Rabobank Vijfherenlanden), Marcel Broumels (Essent), Werner Leenders (Leenders Facility Management), Rolf Nijdam (Saxion) en Rafaël Schreurs (Hectas).

06-06-2014 8:00

Houtleverancier Derako heeft een whitepaper uitgebracht over mens en hout. De titel luidt 'De liefde tussen mens en massief hout'.

De centrale vraag in het whitepaper is: 'wat maakt onze relatie en beleving met hout zo sterk? Volgens Derako is het 'een praktische verbondenheid die al sinds het begin van de mensheid bestaat'.

Het whitepaper legt de nadruk op de duurzaamheid en de belevingswaarde van hout. Derako benadrukt dat het geen commercieel schrijven is.

www.derako.nl

06-06-2014 8:00

NFC Index berekent jaarlijks de totale kosten per werkplek en per fte. De dalende trend zet ook in 2013 weer door: de totale facilitaire kosten per werkplek dalen met 5,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 9.035 euro (exclusief btw) per kantoorwerkplek.

De daling is de laatste jaren vooral toe te schrijven aan het efficiënter benutten van gebouwen en de beschikbare vierkante meters, de focus op procesoptimalisatie, het scherper uitonderhandelen van contracten en de blijvende focus op efficiënte inzet van resources.

"Dit jaar zijn de facilitaire kosten voor de eerste maal verzameld conform de Europese norm EN 15221", melden de onderzoekers. "Om de vergelijking met voorgaande jaren te kunnen maken, is een algoritme ontwikkeld waarmee de kosten in de database zijn omgezet van NEN 2748 naar NEN-EN 15221."

De kosten voor Gebouw en Infrastructuur en de kosten voor de overhead (nu uitgedrukt in Strategisch en Tactisch management en de Horizontale functies) dalen nagenoeg in lijn met de Index. "De daling van de kosten voor Mens en Organisatie is in 2013 versneld ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit wijst op een verdere versobering van het dienstverleningspakket en prijsdruk op de diensten."

In vergelijking met vorige jaren vlakt de stijging nog steeds af. Ondanks de toename in de recente jaren is het kostenniveau nog significant lager dan dat van 2003. "Voor de kosten van de werkplek is het vloeroppervlak belangrijk. Indien het gemiddelde vloeroppervlak stijgt of daalt dan stijgen of dalen de daaraan gerelateerde kosten van de index naar rato. Het verhuurbare vloeroppervlak per werkplek bedroeg 19,6 vierkante meter vvo in 2013. Ten opzichte van 2012 is dit een daling van 2 procent."

Het zijn volgens de onderzoekers de eerste tekenen dat de (verborgen) leegstand nu in enige mate kan worden afgestoten en andere concepten worden doorgevoerd. "Denk hierbij aan het nieuwe werken, de flexibilisering van de kantoorwerkplek en het toenemend gebruik van alternatieve ruimten waaronder restaurants en ontmoetingsruimten."

04-06-2014 8:00

Interieurs mogen spreken, kleurrijk zijn en bovenal durf tentoonstellen. LOL from Holland is eigenwijs en geeft naar eigen zeggen het interieur kleur met haar nieuwe serie eigenzinnige plantmeubelen. "Objecten die in het oog springen vanwege het kleurgebruik, de vorm en het combineren van materialen."

De producten worden in Nederland met de hand gemaakt van een watergedragen en milieuvriendelijk harssysteem. ‘Laughing out Load’ (LOL) geeft volgens het bedrijf de lol aan, die de klant beleeft met het bezit van deze markante bakken en tegelijk de lol, die beleefd is door de makers van dit product tijdens de hele ontwikkeling.

"Producten van LOL zijn op een milieu vriendelijke en sociaal verantwoorde wijze tot stand gekomen. Bovendien is elk object uniek; ieder plantmeubel is voorzien van een eigen nummer en is gesigneerd door de ontwerper Imre van Steenwijk. Daarnaast ontvangt de koper een ‘certificate of Authenticity’."

De LOL-bakken zijn van een watergedragen harssysteem gemaakt. "Dit zorgt voor een oogstrelende glans finish. Deze is milieuvriendelijk en brandwerend. De bakken zijn bovendien recyclebaar."

LOL from Holland biedt naast het merk ook een platform voor ontwerpers van Nederlandse bodem. Onder het label ontwerpen en produceren verrassende Nederlandse ontwerpers bijzondere producten, als grote hanglampen en unieke meubelen, vervaardigd uit originele materialen. "
LOL durft met de productie en met het ontwerp tot de rand van het mogelijke te gaan."

www.lolfromholland.com


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >