Nieuws


30-05-2014 8:00

AAFM Facility Management en Dow Benelux hebben een overeenkomst gesloten voor de levering van een compleet pakket facilitaire dienstverlening voor de productiesite van Dow in Terneuzen. Op 22 mei jl. tekenden beide partijen een Integrated Facility Management contract met een looptijd van minimaal 3 jaar.

De vernieuwde overeenkomst bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen AAFM en Dow die in 2010 is gestart. AAFM krijgt de verantwoordelijkheid voor alle facilitaire diensten, waaronder schoonmaak, catering, technisch onderhoud van kantoren en groenvoorziening. Het Integrated Facility Management contract omvat tevens de regie over inkoop en contractmanagement van on site facility management services, als ook het voorzien in een Servicedesk en reporting. Door de keuze van uitbesteding kan Dow zich concentreren op haar core business en realiseert AAFM tegelijkertijd kwaliteitsverbetering en kostenoptimalisatie.

Bernt Bouwmeester, Algemeen Directeur van AAFM: “De betrokkenheid van AAFM beperkt zich niet tot de uitvoering van de facilitaire diensten. In de komende contractperiode zal de focus vooral liggen op Operational Excellence en klanttevredenheid. Samen met Dow streven we naar een lang en succesvol partnerschap.”

De vernieuwde overeenkomst met Dow toont aan dat de managementoplossing van AAFM blijvend van toegevoegde waarde is en dat deze ook in een omgeving met de hoogste veiligheidsstandaarden een concrete meerwaarde biedt.

www.aa-fm.nl

27-05-2014 11:00

NewDirections doneert een cheque aan Make-A-Wish Nederland en zorgt er op deze manier voor dat de grote wensen worden gerealiseerd van kinderen tussen 3 en 18 jaar oud met een levensbedreigende ziekte.

NewDirections maakt wensen van opdrachtgevers in het facilitaire werkveld inzichtelijk. Het bedrijf verdiept zich daarbij in het ‘zijn’ van de klantorganisaties en zoekt flexibele en waarde-toevoegende oplossingen. Met een team dat op professionele wijze zorgvuldig alle stappen in het proces begeleidt en volgt, worden wensen vervuld en maatwerk geleverd. Er wordt nieuw perspectief voor klantorganisaties geboden op alle gebieden van goed facilitair beheer. Dit zorgt voor een positieve invloed die NewDirections graag deelt. Op 23 mei heeft Will Huls, directeur van NewDirections, daarom een cheque overhandigd aan Jannemieke Knijn en Anneke Boek, vrijwilligers van Make-A-Wish Nederland regio Gelderland.

Make-A-Wish Gelderland verdiept zich in de wens van het kind. Door een team van professioneel vrijwilligers, die zorgvuldig alle stappen in het proces begeleiden en volgen, kan een wens in vervulling gaan. Omdat het om een unieke wens gaat, wordt er maatwerk geleverd. De wensvervulling laat het kind weer gewoon kind zijn en door dit positieve effect wordt de eigen kracht weer aangewakkerd.


http://www.newdirections.nl

http://www.makeawishnederland.org

 

Vlnr: Anneke Boek, vrijwilliger Make-A-wish Nederland regio Gelderland, Will Huls, directeur NewDirections en Jannemieke Knijn, vrijwilliger Make-A-Wish Nederland regio Gelderland op buitenplaats Tessloo in Oisterwijk.

 

27-05-2014 9:00

Bruynzeel Storage Systems opent een nieuw Customer Service kantoor in Roermond. Vrijdag 13 juni verricht gouverneur Theo Bovens de openingshandeling voor het nieuwe Bruynzeel-kantoor.

Al meer dan 60 jaar werkt Bruynzeel Storage Systems grensoverschrijdend. Het bedrijf hecht waarde aan de internationale contacten en heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in de samenwerking met verschillende culturen. Om er zeker van te zijn dat de aanwezige kennis binnen het bedrijf optimaal voor de klant wordt ingezet, opent Bruynzeel een nieuw Customer Service kantoor in Roermond. Van daaruit worden de klanten uit Duitsland, België, het Midden-Oosten, Azië en Amerika begeleid.

Bruynzeel Storage Systems heeft bewust gekozen voor een locatie binnen de Euregio. In deze regio is grensoverschrijdend zakendoen een dagelijkse gang van zaken.

.

25-05-2014 9:00

Met ruim vijftig standhouders, tientallen lezingen en een noviteitententoonstelling gaat de vakbeurs Gebouwbeheer woensdag 4 juni in Jaarbeurs Utrecht van start.

Er is volgens de beursorganisatie van alles te beleven: "Van informatie over het voorkomen van graffiti tot het vaststellen van de gebruikswaarde van een gebouw en van telecomoplossingen tot interieurbeplanting."

Drie dagen lang kunnen bezoekers zich tussen 10.00 en 16.00 uur laten informeren over uiteenlopende producten en diensten en de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied gebouwbeheer.

www.vakbeursgebouwbeheer.nl

 

22-05-2014 9:17

In moeilijke marktomstandigheden heeft totaal facilitair dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam in 2013 een winstgroei behaald van 52 procent. Als oorzaken Met name doordat het concern vol inzette op  het aanbieden van integrale dienstverlening, kostenbeheersing en operational excellence kwam de nettowinst uit op 22,2 miljoen euro. De concernomzet daalde opnieuw licht en kwam daarmee uit op 1,018 miljard euro (-2 procent).

Begin 2013 sprak Facilicom de verwachting uit, dat de marktomstandigheden uitdagend zouden blijven. Dit bleek ook het geval. Veel opdrachtgevers brengen het aantal vierkante meters kantoorruimte nog verder terug. Minder vierkante meters leiden automatisch tot minder vraag naar facilitaire diensten en daarmee tot doorgaande krimp en prijsconcurrentie. Ook de plannen vanuit de overheid om grote facilitaire contracten weer te gaan inbesteden, zet de markt verder onder druk. Facilicom verwacht dan ook voor 2014 een licht teruglopende omzet in de traditionele facilitaire markten.

"We streven er echter naar om de omzet in 2014 te handhaven. Dat lijkt een bescheiden doel, maar in een krimpende markt is dat wel degelijk een ambitie. Het op peil houden van de omzet kan in deze markt alleen door te investeren in het behoud van klanten. Door nog klantgerichter te worden en door tools in te zetten om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren, kan de klanttevredenheid alleen maar toenemen en dat moet resulteren in een hogere retentiegraad", vertelt Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom Services Group in een toelichting op de jaarcijfers.

Omdat traditionele markten niet veel groeipotentieel meer hebben, concentreert Facilicom zich op nieuwe markten waarin het toegevoerde waarde kan bieden en waarin het wel groei kan realiseren. In 2013 is dan ook hard gewerkt aan het opzetten van een bedrijf dat zich richt op zorg en welzijn. "Samen met sterke partners in de zorg en het sociale domein willen we met Incluzio - zoals het begin 2014 opgerichte bedrijf heet - de verschillende processen en financieringsstromen integreren waarmee wij de effectiviteit van de zorg en dienstverlening in wijken kunnen vergroten. Een markt waarin voor Facilicom investeringsmogelijkheden en perspectieven liggen die de structurele krimp in bestaande markten compenseren en daarmee de continuïteit van ons familiebedrijf op lange termijn verder garanderen", licht Hans Gennissen toe.

www.facilicom.nl

21-05-2014 8:11

Nederland scoort met 35 procent van de kenniswerkers die een of meerdere dagen buiten de muren van het kantoor werken, lager dan gemiddeld in vergelijking met andere landen als het gaat om mobiel werken. In onder meer de Verenigde Staten, Rusland, Polen en het Verenigd Koninkrijk is het percentage mobiele werkers groter. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder meer dan zevenduizend kenniswerkers van grote bedrijven in tien verschillende landen, dat in opdracht van werkomgevingspecialist Steelcase is uitgevoerd.

Alleen Frankrijk, Duitsland en België hebben een lager percentage mobiele kenniswerkers dan Nederland. Als de verschillende sectoren in ogenschouw worden genomen, blijkt dat er in de IT het meest buiten de muren van het kantoor wordt gewerkt en het minst bij de overheid en in de financiële dienstverlening.

De Nederlander is daarentegen wel zeer positief als het gaat om het welzijn dat hij op kantoor ervaart. Met een 6,8 gemiddeld oordeelt de Nederlander het positiefst van alle ondervraagden. Hij beschrijft de kantooromgeving als gezellig (42 procent van de ondervraagde Nederlanders), stimulerend (29 procent) en innovatief (21 procent). Slechts 22 procents gebruikt ‘stressvol’ om zijn werkomgeving te omschrijven. Donna Flynn, Director Workspace Futures bij Steelcase: "Bij de moderne kenniswerker draait het om de begrippen Optimisme, Mindfulness, Authenticiteit, Verbondenheid, Betekenis en Vitaliteit. Een goede werkomgeving zal hier derhalve op in moeten spelen."

Nederland scoort van alle landen het beste als het gaat om de grootte van de werkplek (81 procent van de Nederlanders oordeelt positief), de werkatmosfeer (82 procent positief) en de beoordeling van het kantoormeubilair (79 procent positief). Meer dan de helft van de Nederlandse kenniswerkers geeft aan dat ze uit meerdere soorten werkplekken kunnen kiezen. 70 procent van de ondervraagden geeft zich aan goed te kunnen concentreren op kantoor.

Nederland neemt na Amerika en het Verenigd Koninkrijk de derde plaats in als het gaat om de mate waarin de ondervraagde vindt dat zijn bedrijf bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl (authenticiteit). Bijna drie vierde voelt een bepaalde verbondenheid met het bedrijf waarvoor hij werkt en met de cultuur van het bedrijf.

20-05-2014 9:00

'Zonder vraag naar duurzaam geproduceerd hout verliest het tropisch regenwoud zijn commerciële waarde en wordt omzetting naar palmolie of sojaplantages alleen maar interessanter. Het kopen van hout uit duurzame bron, of het nu FSC of PEFC is, helpt de lokale economie en draagt bij aan het behoud van het tropisch regenwoud.' Dit was de brede consensus van het panel, dat op uitnodiging van Green Deal en Tropenbos international discussieerde over de toekomst van het tropenbos.

De vraag naar tropisch hardhout in Europa neemt langzaam maar gestaag af. Dit is deels het gevolg van de huidige bouwcrisis, maar wordt ook veroorzaakt door concurrerende materialen die blijven hameren op het misverstand dat door geen tropisch hout te gebruiken het bos in stand blijft. Het vooroordeel ‘Geen tropisch hardhout gebruiken, betekent behoud van het regenwoud!’ werd door zowel Tropenbos International als haar programmadirecteuren uit Ghana en Suriname gelogenstraft. "De vraag naar duurzaam geproduceerd tropisch hout is een voorwaarde voor de instandhouding van het bos", aldus Tropenbos-directeur René Boot. "Duurzaam bosbeheer vergt inventarisatie van het bomenbestand,  scholing, controle, certificering en het in acht nemen van andere belangen zoals biodiversiteitsbehoud en het bosgebruik door lokale gemeenschappen. Al die componenten kosten geld dat opgebracht moet worden uit duurzame houtketens voor lokale en internationale markten."

Sam Nketiah en Rudi van Kanten maken zich als programmadirecteuren van Tropenbos International zorgen over de bossen in respectievelijk Ghana en Suriname. Als hun landen zich inspannen om duurzaam bosbeheer te realiseren, en niemand is bereid het duurzaam geproduceerde hout uit dat beheer tegen een marktconforme prijs aan te schaffen, valt de financiering onder duurzaam bosbeheer vandaan. "Zonder vraag naar duurzaam geproduceerd hout, is het snel gedaan met de tropische bossen", aldus Sam Nketiah uit Ghana.

In een paneldiscussie met John Hoogendoorn van GWW Houtimport en Marco Wijma van Weekamp Deuren werd duidelijk dat de stap naar 100 procent duurzaam hout in Nederland snel binnen bereik komt wanneer ondernemers hier de schouders onder zetten. Beide bedrijven bieden proactief duurzaam hout aan, ook als de klant daar niet om vraagt.  De eventuele meerprijs van gecertificeerd hout waar soms over gesproken wordt, ervaren zij niet als een probleem. Een duurzaam beheerd bos kost uiteindelijk 1 tot 2 procent in de kostprijs van een kubieke meter hout. Op de totale kosten van een bouwproject is dit nihil te noemen.

19-05-2014 8:57

Dit weekend barstte de Dutch Technology Week weer los. Tijdens de week geven high tech bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen een blikje achter de schermen, waardoor je op plekken komt waar het publiek anders nooit mag komen.

Er zijn events waarbij een hoop lol met leerzame demonstraties en workshops wordt gecombineerd. Er zijn conferenties en bijeenkomsten waar de top van innoverend en ondernemend Nederland bij elkaar komt. "Kortom, Brainport Regio Eindhoven bruist een week lang van events dat naar verwachting een groot publiek op de been zal brengen", aldus de organisatie van het evenement.

In 2013 werden maar liefst 22.000 bezoekers ontvangen tijdens ruim 40 events. "Dit jaar verwachten we een nog groter publiek te trakteren op een veelzijdig programma waar bezoekers (jongeren, studenten, professionals en techniekliefhebbers) actief aan deel kunnen nemen."

"Professionals maken kennis met de ‘physical word coming online’ tijdens Digital-Physical Blur, of laten zich tijdensLook who's watching: hèt Privacy en Google Glass event informeren over de privacy voorwaarden van nieuwe technologieën."

"Maak kennis met de zeven kandidaten van NextOEM, het high tech accelerator programma voor kansrijke en ambitieuze groeibedrijven, of haak in op de nieuwste trends in Smart Living. Tijdens de seminarsInnoveren met de juiste strategie en Open innovation: be smart hoort u alles om het rendement op innovatie te verbeteren. En tijdens de High Tech Ontdekkingsroute op 24 mei zullen ook professionals versteld staan van de WOW! Factor van high tech bedrijven en instellingen."

Maar er is meer te ontdekken over de ‘wonderen van de techniek’ tijdens deze editie. Ruim 1000 basisschoolleerlingen bezoeken de AutomotiveCampus tijdens het AutoTech event. Gezinnen wandelen binnen bij de TU/eXperience Publieksdag of bij de finale van de Eureka!Cup tijdens de Eureka!Day. Jongeren gaan uit hun dak tijdens de Night of the Nerds, en studenten en young professionals gaan serieus quizzen bij de Quiz Night XL. 

De Dutch Technology Week vindt plaats in Brainport Regio Eindhoven, een regio die in de afgelopen jaren is uitgeroepen tot ’s werelds Smartest Region én door de Financial Times is uitgeroepen als een van de meest aantrekkelijke regio’s om in te investeren. In de ranking (fDi index) belandde Brainport daarmee na Londen en Helsinki op de derde plaats.

18-05-2014 9:30

Op donderdag 15 mei is Lennart Harpe door de gemeenteraad van Delft benoemd tot wethouder. In verband hiermee heeft Lennart zijn werkzaamheden als adviseur Externe Betrekkingen voor de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) per direct beëindigd. De taken van Harpe worden overgenomen door verenigingsmanager Roel Masselink.

Op 1 juli 2012 begon Harpe bij FMN aan zijn opdracht het imago en de reputatie van FMN en het vakgebied Facility Management te ondersteunen en te versterken. In de afgelopen periode is planmatig gewerkt aan het intensiveren van de contacten met de media en het uitdragen van de toegevoegde waarde van Facility Management in het algemeen en van het lidmaatschap van FMN in het bijzonder. Dat gebeurde onder andere door regelmatig met inhoudelijke informatie en met standpunten naar buiten te treden.

Harpe combineerde als raadslid de lokale politiek al langere tijd met zijn werkzaamheden op facilitair gebied. FMN voorzitter Ian van der Pool vindt het jammer dat hij vertrekt, maar begrijpt dat het (fulltime) wethouderschap voor Harpe een prachtige kans is om verder invulling te geven aan zijn politieke ambities: “Ik feliciteer Lennart van harte met deze prachtige functie en ik dank hem voor het vele goede werk in de afgelopen periode”.

www.fmn.nl

14-05-2014 8:34

Facilicom Services Group is samen met Strukton één van de drie partijen die door Rijksgebouwendienst is geselecteerd om deel te nemen aan de dialoogfase van het project PPS Rijkskantoor de Knoop te Utrecht.

De Knoopkazerne aan de Croeselaan te Utrecht moet verworden tot een modern Rijkskantoor waar vanaf 2017 verschillende rijksdiensten hun intrek nemen. Er komen in het gebouw werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor alle rijksambtenaren.

Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt, maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum. In dit kader hebben Het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) en de Belastingdienst de Rijksgebouwendienst gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot Rijkskantoor.

De omvang van het bestaande gebouw is ca. 21.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak, exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot een ontwikkeling van circa 30.000 vierkante meter bruto vloer oppervlakte. In het voorjaar van 2015 wordt verwacht de dialoogfase af te ronden. Het contract voor PPS Rijkskantoor de Knoop te Utrecht wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 gesloten.

Naast Facilicom zullen de volgende partijen hun kennis en diensten beschikbaar stellen aan het consortium:  Strukton Integrale Projecten, Strukton Worksphere, Cepezed, Rijnboutt en Fokkema & Partners Architecten.

14-05-2014 5:00

(advertentie)
 

Altijd en overal extra energie voor tablet én smartphone binnen handbereik! Zonder afhankelijk te zijn van netstroom, bent u onderweg met deze Power Bank 7300 voorzien van een back-up batterij. Handig wanneer u bijvoorbeeld op (zaken)reis bent, tijdens vakantie, tijdens buitenactiviteiten of dagelijks gebruik en u extra power nodig heeft voor uw tablet of smartphone.

  • De Power Bank 7300 is in 2013 bekroond met de RedDot Design Award!
  • Geschikt om twee mobiele apparaten gelijktijdig op te laden
  • Oplaadbaar via USB en netstroom d.m.v. bijgeleverde AC adapter
  • Met 7300mAh voldoende energie om een smartphone tot 3x volledig op te laden
  • Deze universele Power Bank 7300 is uiteraard ook geschikt om tablets op te laden, zoals Samsung Tab of iPad.
  • De Power Bank 7300 is zeer eenvoudig in gebruik (plug and play).
  • Android tablets en Android smartphones zijn op te laden via de geïntegreerde Micro USB-kabel. (onder andere Samsung, Nokia, HTC etcetera).
  • De Power Bank 7300 wordt geleverd inclusief: AC adapter, laadkabel, handleiding.
  • Ideaal tijdens vakantie, op (zaken) reis en dagelijks gebruik.


Speciale aanbieding voor bezoekers van deze website:

De adviesverkoopprijs van de Power Bank 7300 bedraagt: € 59,00 (inclusief btw).
Bestel 'm nu met 15 procent korting.
Mail uw naw-gegevens naar info@insideinformation en vermeld de volgende actiecode: XTMA14.

 

12-05-2014 9:44

Plantronics heeft de 2014 Market Share Leadership Award ontvangen van Frost & Sullivan vanwege zijn groei en innovatie in de categorie contactcenter- en kantoorheadset. De headsetleverancier is speciaal erkend voor zijn successen op het gebied van unified communications (UC) headsets, door de sterke technologische innovatie en het onderhouden van een goed ontwikkeld distributienetwerk en partnernetwerk op het gebied van audio.

“Het vakmanschap van Plantronics op het gebied van headsets maakt elk jaar weer indruk op ons. De producten van de headsetleverancier zijn zowel zeer innovatief als relevant voor de evoluerende werkplek,” zegt Mohamed Alaa Saayed, senior industry analyst bij Frost & Sullivan.“Door voorop te lopen in headsetinnovatie heeft Plantronics zichzelf niet alleen succesvol gepositioneerd als een van de meest gerespecteerde merken in de traditionele bedrijfscommunicatie, maar ook op het gebied van unified communications.”

“Bij Plantronics richten wij ons volledig op het begrijpen en voorblijven van uitdagingen in communicatie en samenwerking,” zegt Renee Niemi, senior vice president of products, Plantronics. “Met die missie in het achterhoofd geeft het een voldaan en trots gevoel door Frost & Sullivan te worden erkend als een visionaire leider in klantenservice en unified communications. We zijn verheugd een rol te mogen spelen in deze voortdurende evolutie.”  

Frost & Sullivan voorspelt dat unified communications verder zal groeien binnen de wereldwijde headsetmarkt voor contactcentra en kantoren. In 2013 bedroeg de omzet uit UC-headsets 281,4 miljoen dollar. Dat is 26,5 procent van de totale marktomzet en de verwachting is dat in 2020 een bedrag van 1 miljard dollar wordt bereikt. Door de vroege lancering van headsets die gesprekken via softphones, bureautelefoons en mobiele telefoons verenigen, zegt Frost & Sullivan: “Plantronics heeft grote sprongen gemaakt op het gebied van unified communications en valt op door een breed scala aan UC-headsets te leveren, die de toenemende groei van UC-functionaliteiten en de integratie met belangrijke UC-platforms ondersteunen.” 

Frost & Sullivan roemt de innovaties van Plantronics, variërend van de allereerste callcenter headset tot de huidige nieuwe headsets met geavanceerde functies. Dankzij de continue toewijding op het gebied van innovatie en klantwaarde worden de producten van Plantronics beschouwd als 'uitstekend' op het gebied van geluid, diversiteit en functionaliteit.

Ten slotte looft Frost & Sullivan het goed ontwikkelde partnerprogramma van Plantronics, dat channel partners helpt met training, certificeringen, sales, marketing en technische ondersteuning. Tevens wordt het Plantronics Partner Connect programma regelmatig herzien, zodat bij veranderende marktomstandigheden de kwaliteit gegarandeerd blijft. Ook is het een manier om channel partners continu te stimuleren de oplossingen van Plantronics te integreren in de verkoopstrategieën van hun bedrijfscommunicatie. Verder heeft het bedrijf allianties met belangrijke strategische UC- en voice-leveranciers, waaronder Avaya, Cisco en Microsoft. Door middel van co-creatie leveren deze allianties klanten unieke oplossingen en ervaringen. Dankzij deze strategische samenwerkingen verklaart Frost & Sullivan: “het is geen wonder dat de Plantronics-headsets in 100 procent van de Fortune 100 bedrijven worden gebruikt.”

Dit is het tweede jaar op rij dat Plantronics de Frost & Sullivan Award wint. Vorig jaar ontving Plantronics de Frost & Sullivan’s Visionary Innovation Award voor zijn prestaties in de categorie ‘unified communication and collaboration’.

11-05-2014 9:00

Tijdens de ISSA/Interclean op 7 mei zijn door wereldwijd hygiënemerk Tork, onderdeel van SCA, twee nieuwe IT-georiënteerde sanitaire diensten gelanceerd: Tork EasyCube en Bloe. De diensten verzamelen real-time data over sanitaire voorzieningen, zoals toilet- en dispensergebruik.

De gegevens zijn online toegankelijk en zichtbaar voor de beheerder, hetzij via een computer op kantoor of onderweg via een smartphone of tablet. Dit maakt het voor facilitaire dienstverleners mogelijk om een compleet overzicht te houden over de bevoorrading en over waar en wanneer er schoongemaakt moet worden. Hierdoor worden standaard dienstroosters overbodig en hoeft er alleen nog schoongemaakt te worden wanneer het echt nodig is.

“De innovaties van SCA worden gevoed door een diepgaand inzicht in de dagelijkse behoeften van onze klanten en consumenten. Innovaties zoals de Tork EasyCube en Bloe zijn belangrijk voor ons succes in de toekomst en onze positie in de markt. Het versterkt de loyaliteit en vergroot de tevredenheid van onze klanten en de eindgebruiker”, aldus Jan Johansson, President en CEO van SCA.

SCA is marktleider op het gebied van wereldwijde hygiëne- en bosproducten en ontwikkelt en produceert duurzame personal care, tissue- en bosproducten. "Innovatie en duurzaamheid zijn diep verankerd in het business model van SCA. Bloe en Tork EasyCube zijn efficiënte tools om waarde te creëren voor klanten en consumenten, door middel van toegankelijke innovaties met externe partijen of kleine acquisities. Zij zullen het huidige portfolio van SCA aanvullen en de relevantie van het bedrijf als leidend, wereldwijd hygiënebedrijfvergroten."

Hier is een filmpje te zien over de lancering van de nieuw producten.

www.tork.nl

10-05-2014 9:00

Op 6 mei 2014 heeft het Koninklijk paar tijdens haar streekbezoek aan de Achterhoek het innovatiecentrum ICER geopend. Tinker imagineers gaf in opdracht van Gemeente Oude IJsselstreek de voormalige Afbramerij van de DRU-fabriek in Ulft een nieuwe invulling.

Het bureau coördineerde het co-creatief proces met bedrijfsleven, onderwijs en kunstensector. Daarnaast ontwierp Tinker het ruimtelijk framework van het complex: een flexibel programmeerbare ruimte die samenwerking en innovatie stimuleert.  

ICER staat voor de verbinding tussen Industrie, Cultuur, Educatie en Recreatie. Tegelijkertijd verwijst de streekterm ‘iezer’ naar de ijzer- en maakindustrie waar de Achterhoek bekend om staat en het monumentale DRU-terrein het toonbeeld van is. De kerngedachte is een vervlechting van functies en gebruikers. Hierdoor ontstaat inhoudelijke dynamiek en menselijke ontmoeting. 

In co-creatie met de regio en toekomstige gebruikers (het IJzermuseum, kunstenaarscollectief Breekijzer, onderwijsinstellingen en ondernemers) is voor deze multifunctionele broedplek gezocht naar het juiste programma. De geschiedenis en innovatiekracht van de oude productindustrie gold daarbij als inspiratiebron.

In de voormalige Afbramerij wordt ICER een open innovatie lab. Jongeren, ondernemers, studenten, technici, uitvinders en kunstenaars gaan samen het experiment aan en maken het publiek deelgenoot van hun kruisbestuivingen door middel van eigentijdse, interactieve presentaties. Zij worden uitgedaagd door de inspirerende omgeving met diverse werkplaatsen en sferen.

Tinker ontwierp de flexibele, verhalende inrichting met een programmeerbare zone en een semipermanente publiekspresentatie. Twaalf themaframes tonen met collectie en objecten verleden, heden en toekomst van de maakindustrie in de Achterhoek. Oude en nieuwe technieken, zoals 3D-printen, kunnen worden uitgeprobeerd. Door middel van een gezichtsscan aan het begin van de route kunnen bezoekers de spellen in de frames activeren. Op de wanden zijn doorlopend vertraagde filmbeelden geprojecteerd als echo van het industriële verleden.

07-05-2014 8:00

AAFM Facility Management komt als eerste facilitair dienstverlener met een geïntegreerde werkdrukmeting voor schoonmaak, catering en beveiliging. Tot voor kort werd dit onderzoek alleen verplicht gesteld en uitgevoerd in de schoonmaakbranche.

AAFM heeft naar eigen zeggen een unieke methode ontwikkeld om periodiek werkdruk te meten onder schoonmaak-, catering- en beveiligingsmedewerkers. "Wat de methode bijzonder maakt, is de geconsolideerde rapportage uit het onderzoek. Omdat de werkdrukmetingen geïntegreerd plaatsvinden, ontstaan er waardevolle resultaten in een relevante context over alle diensten heen. Hiermee kan direct gestuurd worden op het welzijn en de tevredenheid van de uitvoerende medewerkers."

Werkgevers en opdrachtgevers zien door deze sturing de medewerkerstevredenheid toenemen, ziekteverzuim afnemen en de kwaliteit van dienstverlening stijgen. "Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen."

06-05-2014 11:00

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam start met een nieuwe serie tentoonstellingen over diverse materialen. Als eerste is het de beurt aan HOUT. Tijdens de tentoonstelling die duurt van 16 mei tot en met 10 augustus worden de vele kwaliteiten van hout belicht.

Het rijke verhaal van hout wordt verteld aan de hand van designobjecten, architectuurprojecten en artefacten uit internationale kunstcollecties en kent talrijke referenties naar onder meer de Deutsche Autobahn, Ikea-meubelen en de bossen rond de verwoeste kerncentrale in Tsjernobyl. Ook is er aandacht voor het genetisch sleutelen aan bomen en de kansen die hout, als enig klimaat neutraal product, biedt in de architectuur. Het Nieuwe Instituut is gevestigd in het Museumpark 25 in Rotterdam. http://www.hetnieuweinstituut.nl

06-05-2014 10:00

Fijnhout Drenthe heeft in opdracht van horecaketen La Place Nederland een unieke tafel van Birma teak geleverd voor het gerenoveerde restaurant van La Place in Leiden. De afmeting van het teakhouten blad was uitzonderlijk: lengte: 785 centimeter, breedte: circa 100 centimeter en dikte: 80 millimeter. Het gewicht van het totale blad: circa 800 kilogram.

Fijnhout Drenthe heeft in goede samenwerking met Braamhorst Interieurs uit Emmen deze klus tot een goed einde gebracht. Het blad is compleet geolied en voorzien van strips en  geplaatst op een metalen onderstel. Naast dit uitzonderlijke blad leverde Fijnhout Drenthe ook een aantal Europees plataan boomstambladen. Fijnhout Drenthe gaat de komende tijd meer van deze speciale opdrachten voor La Place uitvoeren.

04-05-2014 8:30

Gom Schoonhouden – onderdeel van facilitair totaaldienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam – maakt bekend dat het met ingang van 1 mei werkt met een compacter directieteam ondersteund door een “Groot  Managementteam”. Deze organisatorische wijzigingen maken het mogelijk om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, daarmee sneller te schakelen en daardoor klantgerichter op te kunnen optreden. 

 

Gom Schoonhouden – behorend bij de vijf grootste schoonmaakbedrijven van ons land – heeft de ambitie om in 2015 de meest klantgerichte schoonmaker van Nederland te zijn. Dat red je niet meer door het zorgen voor "operational excellence". We willen in samenwerking met de klant graag waarde toevoegen of creëren', vertelt Rob Alsema, algemeen directeur van de schoonmaakdivisie. ‘Met het oprichten van een ‘Groot Managementteam’ zitten we korter op de bal, weten we beter wat er bij de klant leeft en is er meer bevoegdheid om klantgerichte beslissingen te nemen. Op deze wijze kunnen we nog meer invulling geven aan onze pay off; Gom. Laat uw organisatie stralen’, besluit Rob Alsema.   

 

Met de inrichting van een Groot MT is er ook een herschikking van portefeuilles binnen het directieteam van Gom Schoonhouden. Het directieteam ziet er met ingang van 1 mei als volgt uit: Rob Alsema, algemeen directeur, Rian de Jong, operationeel directeur, Patricia Ghering, commercieel directeur  en Aura Groen, directeur personeel & organisatie.

02-05-2014 9:05

Totaal Facilitair dienstverlener Facilicom Services Group heeft de ambitie om binnen 2 jaar de meest klantgerichte facilitaire dienstverlener van Nederland te zijn. Om dat te bereiken stelde Facilicom een intensief programma samen waarbij nadrukkelijk de dialoog met de klant wordt gezocht. 1.100 klanten werden in twee weken tijd telefonisch benaderd en ruim 180 klanten werden in zogenaamde klantforums gevraagd wat hen nu beweegt.

‘Wij willen weten wat er echt bij de klant leeft om er zo voor te zorgen dat alle betrokkenen binnen Facilicom en zijn divisies daarop kunnen acteren. We redden het niet langer met alleen het zorgen voor “operational excellence”, we moeten waarde toevoegen, of beter nog: waarde creëren. Dat kan alleen in samenwerking met de klant’, vertelt Paul Janssen, marketing directeur van Facilicom.

In februari voerden Facilicom en zijn divisies in 2 weken tijd een zogenaamde nulmeting uit waarbij 1.100 klanten telefonisch werden geïnterviewd. Daaruit bleek dat meer dan zeventig procent van de klanten tevreden is over Facilicom. ‘Het is een positief gegeven dat we zo veel tevreden klanten hebben, maar we willen niet alleen tevreden klanten. Wij willen meer fans van ons bedrijf. En als ik de uitkomsten goed bekijk, kunnen we nog wel wat fans gebruiken’, vervolgt Paul Janssen.

Na de telefonische interviews  zijn 23 klantforums ingericht waarbij ruim 180 klanten, met elkaar in gesprek zijn gegaan over de dienstverlening van Facilicom. ‘Deze forums bieden ons waardevolle input voor de zogenaamde verdiepingssessies die nu in het land worden georganiseerd. Dit levert ons weer informatie op hoe wij ons verder kunnen verbeteren en op welke punten wij ons opleidingsprogramma kunnen inrichten. Zo zijn wij op weg naar “de meest klantgerichte facilitaire dienstverlener”’, besluit Paul Janssen.

01-05-2014 12:00

Het merendeel van de vergaderingen en presentaties op kantoor is niet inspirerend of productief, zo maakt Sharp Europe bekend. De reden is dat vergaderingen of presentaties niet aanmoedigen tot samenwerking of tot het uitwisselen van ideeën. Dit blijkt uit onderzoek dat Sharp liet uitvoeren onder kantoormedewerkers in Europa*.

Sharp hield het onderzoek naar aanleiding van de introductie van de nieuwe generatie Big Pad touchscreens. Uit de resultaten blijkt dat bijna één op de tien werknemers wel eens in slaap is gevallen tijdens een presentatie op het werk (9 procent) en dat een derde van de werknemers heeft gezien dat iemand anders in slaap viel (34 procent). Eén op de tien medewerkers zegt ooit een smoes bedacht te hebben om weg te komen bij een saaie vergadering. Een derde (34 procent) van de respondenten zat een kwart tot de helft van de presentatie ergens anders met zijn of haar gedachten. Ruim 10 procent van de ondervraagden dacht zelfs bijna de gehele presentatie (75-100 procent) aan iets anders.De meerderheid van de ondervraagden (86 procent) besteedt een aantal uur per week aan vergaderen, maar ziet dat veelal als tijdsverspilling. Slechts 16 procent beschrijft de vergaderingen als ‘inspirerend’, terwijl 75 procent zegt productiever te zijn achter zijn of haar bureau.

De top drie van wat ondervraagden vervelend vinden tijdens een presentatie:
1.    Te lange gesprekken of discussies (55 procent).
2.    Een saaie spreker (48 procent).
3.    Geen inspirerende inhoud (43 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat minder dan de helft (42 procent) van de ondervraagden vergaderen als samenwerken beschouwt; 57 procent vindt juist dat één persoon teveel aan het woord is. Meer dan de helft (58 procent) denkt echter dat vergaderingen beter zouden verlopen wanneer het een gezamenlijke inspanning wordt. Een vijfde van de werknemers (21 procent) geeft aan weleens iets te willen zeggen, maar daartoe niet de kans te krijgen. Van de ondervraagden zegt 17 procent niet van presentaties te houden, omdat ze niet voldoende de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Opmerkelijk is dat slechts een kwart (27 procent) getraind is om vergaderingen te leiden.

Uit het onderzoek blijkt dat timemanagement en presentatietraining een cruciale rol spelen bij het verbeteren van vergaderingen en presentaties. Verder kunnen ondersteunende middelen een groot verschil maken.

Sharp introduceerde recent haar tweede generatie collaboratieve touchscreens, de Big Pad. Dankzij de verbeterde bruikbaarheid en functionaliteit van de Big Pad, zijn vergaderingen productiever en wordt er meer samengewerkt tijdens presentaties.

Christian Schwaiger, Vicepresident Visual Solutions bij Sharp Europe: “Het is tijd een einde te maken aan saaie vergaderingen en presentaties, door er voor te zorgen dat iedereen betrokken raakt. De Big Pad is al sinds de lancering in 2012 populair onder onze klanten, omdat het past bij de manier waarop ze willen werken: door ideeën uit te wisselen en samen problemen op te lossen.”De nieuwe generatie Big Pads kent een breed scala aan nieuwe functies. Zo kunnen tot wel vier personen tegelijk schrijven en op afstand gegevens delen. Het interactieve whiteboard is een goed instrument voor groepen om samen te werken aan ideeën.

En mochten de producten van Sharp ook niet helpen, dan biedt de info achter deze link wellicht een oplossing.

* Enquête gehouden onder 2163 kantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Onder de respondenten bevonden zich 358 Nederlanders.

www.sharp.nl
www.humansinvent.com


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >