Nieuws


29-04-2014 9:30

Hoe futureproof zijn ambachten? Dat is de vraag die centraal staat tijdens een inspiratiemiddag en boekvoorstelling  op 9 mei in de Vriendenzaal Musea Brugge- Groeningemuseum in Brugge. De middag begint om 13.30 uur een eindigt rond 16.30 uur.

Als het stoffige imago wordt afgeschud en ambachten haken in op allerlei actuele trends en uitdagingen, dan is de overlevingskans van het ambacht behoorlijk groot. Ambachten zijn de perfecte bruggenbouwers tussen verleden en toekomst. De werkplaats van de ambachtsman is vaak een broedplaats voor innovatie. Bovendien kunnen ambachten ingezet worden om antwoorden te formuleren op maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen die op dit moment aan de orde zijn.

Tijdens deze inspiratiemiddag krijgen deelnemers de mogelijkheid om te ontdekken  hoe actueel ambachten zijn. De middag is gevuld met praktijkvoorbeelden, concrete tools en innovatieve visies. Een van de onderdelen deze middag is de presentatie van het inspiratieboek Een toekomst voor ambachten van Ellen Vandenbulcke. Na afloop van de inspiratiemiddag kunnen deelnemers nog een bezoek brengen aan Huis Standaert (de kunst van het decoreren) en aanwezig zijn bij de kick-off ’Handmade in Brugge’.

Meer informatie:http:// www.handmadeinbrugge.be

26-04-2014 8:30

De economie trekt langzaam aan en de vraag naar nieuwe kantoren, die voldoen aan de huidige gebruikerseisen, neemt toe. Desondanks lijkt er in de Nederlandse kantorenmarkt een mismatch te ontstaan tussen vraag en antwoord, zo blijkt uit onderzoek van Dynamis.

De moeizame economie, technologische ontwikkelingen en de continue focus op kostenreductie zorgden het afgelopen jaar voor een stijging van het kantooraanbod. Tegelijkertijd met deze trend neemt de kantoorbehoefte juist af door onder andere een effectieve manier van werken. De gebruiker van vandaag is steeds meer gericht op benodigde faciliteiten en huisvestingsconcepten en minder op het aantal vierkante meters per werkplek. Maar wat wil de eindgebruiker nu echt en waar is behoefte aan?

Dat vraagt om de nodige inspanningen vanuit en samenwerking tussen Vastgoed- als Facility Managers. Hoe kunnen zij de samenwerking versterken om tegemoet te kunnen blijven komen aan de eisen van de gebruiker?

Het ‘FM Plein’ op PROVADA: breng vastgoed tot leven met Facility Management
"Na het succes van vorig jaar vindt u ons ook dit jaar terug op het FM Plein met verschillende boeiende presentaties van professionals. Zo biedt het FM Plein een ontmoetingsplek voor Vastgoed- en Facility Managers, waar zij elkaar en elkaars vakgebied beter leren kennen. Uiteraard mede gefaciliteerd door een sterk inhoudelijk programma van lezingen, discussie en interactie."

Op het FM Plein worden gedurende de dag in blokken inhoudelijke lezingen door professionals uit het vakgebied gegeven van 15 tot 20 minuten die aansluiten bij de dagthema’s van PROVADA, met specifieke aandacht voor onderwerpen die op het grensvlak liggen van Real Estate, Corporate Real Estate en Facility Management.
•    Dinsdag 3 juni: Herontwikkelen, herbestemmen of transformeren
•    Woensdag 4 juni: De duurzame stad
•    Donderdag 5 juni: Co-creatieve

Ook organiseert het FM Plein tweemaal daags een Provada Tour waarin we met van onze gasten de beurs op gaan en worden ontvangen bij 3 standhouders van PROVADA (vastgoed, gemeenten, ontwikkelaars). Iedere dag sluiten we de beurs af met een Meet & Greet voor Vastgoed & Facility Managers.

Donderdagmiddag 5 juni organiseert Facility Management Nederland haar ALV in de RAI en sluit deze middag af met een ALV-borrel op het FM Plein. 

25-04-2014 11:01

Eén op de tien werknemers is bang dat hij binnen een half jaar zijn huidige baan kwijtraakt, als hij zelf geen actie onderneemt. Het gaat hier om een terechte angst, aangezien het grootste deel van het MKB (67 procent) het liefst morgen nog afscheid neemt van gemiddeld bijna 10 procent van de werknemers. De overige ondernemers willen niet van hun personeel af. Dit blijkt uit de vijfde editie van de MKB Marktmonitor van Unique en TNO. Hierin werden 1.816 ondernemers geïnterviewd over verschillende HR-thema’s die momenteel spelen binnen het MKB.

Uit de MKB Marktmonitor blijkt verder dat het MKB het vertrekkende personeel goed wil begeleiden. Bijna één op de vijf werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf is daarom bezig met het uitwisselen van personeel met andere bedrijven. Nog eens 22 procent staat hier positief tegenover, maar is er nog niet mee bezig. Als werknemers worden gefaciliteerd om te wisselen van baan met iemand binnen een andere organisatie, zou 36 procent die kans direct aangrijpen, zo blijkt uit het onderzoek. Duurzame inzetbaarheid van het personeel is momenteel één van de belangrijkste speerpunten binnen het HR-beleid.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Ondanks dat het wat beter gaat met de economie, is het gedwongen laten gaan van werknemers voor veel ondernemers helaas de realiteit. Bijna 10 procent is een groot aantal, maar het positieve is dat ondernemers 90 procent van de werknemers wel wil behouden. Gelukkig kijkt het MKB ook naar duurzame oplossingen, zodat zowel werkgevers als werknemers beter af zijn na een ontslag. Het bieden van perspectief is het credo van nu. Het uitwisselen van personeel is hier dan ook een mooi voorbeeld van. Perspectief bieden zorgt ervoor dat je je als ondernemer kunt onderscheiden en dat medewerkers het gevoel krijgen gehoord te worden.”

Meer weten over de onderzoeksresultaten? Vraag het gratis rapport van de MKB Marktmonitor aan via de volgende link: www.unique.nl/marktmonitor

23-04-2014 9:55

Gemeente De Bilt heeft wederom gekozen voor de duurzame toilethygiëne oplossingen van Vendor. Dit omdat het MVO-beleid van Vendor nauw aansluit bij de visie van Ggmeente De Bilt.

 

Argo Burger van gemeente De Bilt licht toe: "De gemeente De Bilt wil een duurzame gemeente zijn. Daarvoor moeten we de gevolgen voor het milieu, voor de economie  en voor de maatschappij  in samenhang bezien. Het MVO-beleid van Vendor – de enige toilethygiëne dienstverlener met een MVO prestatieladder 3 certificaat – heeft er toe geleid dat wij de samenwerking met Vendor hebben gecontinueerd."

 

Gemeente De Bilt had haar toiletten op het Gemeentehuis al voorzien van toilethygiëne oplossingen van Vendor. De nieuwe locatie op de gemeentewerf was een logische vervolgstap. Burger vervolgt: "Sinds kort staat op de gemeentewerf in De Bilt een nieuw duurzaam gebouw. De toilethygiëne oplossingen van Vendor passen hier uitstekend bij. We gebruiken op beide locaties ondermeer Aim2Help toiletpapier, waarmee per doos een financiële bijdrage van Gemeente De Bilt en Vendor naar het goede doel gaat. Verder gebruiken wij op onze toiletten de foamzeep Pure Foam. Deze is volgens de cradle to cradle-principes ontwikkeld. Er is ondermeer rekening gehouden met het gebruik van energie en water. De zepen zijn biologisch afbreekbaar en vriendelijk voor zowel mens als milieu. Daarnaast heeft Vendor ons een duurzaamheidsbordje ter beschikking gesteld waarmee we de toiletbezoekers kunnen laten weten dat de toiletten duurzaam zijn."

 

Burger vat samen: "Wij vinden het plezierig dat Vendor maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal stelt. Met de duurzame producten en dienstverlening draagt Vendor een steentje bij aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn verheugd dat we samen de wereld een beetje duurzamer kunnen maken. Verder is de service en dienstverlening altijd perfect."

22-04-2014 10:30


Na de standverdelingsvergadering van de nieuwe vakbeurs HoutPro+ van 3 en 4 april jl. staat de teller op 83 exposanten en 6.041 vierkante meter netto oppervlakte (12.000 vierkante meter bruto),verspreid over drie hallen.
De Brabanthal wordt van 4 tot en met 7 november  volledig gevuld met bedrijven die zich richten op de houtbewerkingsmachines en aanverwante producten en diensten. Ook voor de pers wordt in deze ruimte plek gereserveerd. In de aanpalende Kempenhal en Langstraathal zullen de exposanten uit de aanverwante sectoren zich presenteren: toelevering, hout, beslag en veredelingsproducten. In totaal zijn 70 procent van de uitgenodigde bedrijven persoonlijk langsgekomen om hun standplaats te kiezen. Menig langsgekomen exposant gaf aan deze, voor Nederland ongewone wijze van standtoewijzing, te waarderen.

“Naast de meer democratische manier met betrekking tot de eigen keuze van de standplaats, gaf dit de mogelijkheid om een praatje te doen met de organisatie, vragen te stellen, de hallen te bezoeken, andere collega’s te ontmoeten, de broodjes die tijdens de beurs verkrijgbaar zijn te proeven. Kortom, betrokken te worden. Wij willen onze exposanten als klant behandelen in plaats van dat ze zich een nummer voelen”, zegt Olivier Claesens namens beursorganisator Claever Associates. 

20-04-2014 8:30

De facilitaire dienstverlening en de schoonmaakindustrie staan de komende jaren voor een uitdagende paradox: hoe kunnen zij betere kwaliteit leveren en tegelijkertijd kosten verlagen van producten en diensten in hun sector? Tork, onderdeel van SCA en wereldwijde leverancier van hygiëneproducten, lanceert hierover een podcast.

In de video wordt door belangrijke spelers uit de facilitaire industrie gediscussieerd over de paradox en de toekomst van de sector. Als antwoord op de paradox wordt tijdens de ISSA/INTERCLEAN op 7 mei door Tork een belangrijke innovatie gepresenteerd, die uitkomst biedt voor onder meer facilitaire sector en schoonmaakbranche.

In de podcast, The Future of the Facility Service Industry, worden verschillende topics besproken, waaronder de vraag om te gaan met grote spelers op de markt, die door integratie van dienstverlening en concurrentievermogen nog groter dreigen te worden? Ook ziekteverzuim van personeel en nieuwe technologie krijgen aandacht. Tenslotte wordt er ingegaan op het veranderen van werkstijlen en het gedrag van eindgebruikers: hoe hebben veranderende werkstijlen invloed op de manier waarop voorzieningen moeten werken?

De podcast biedt het woord aan twee belangrijke vertegenwoordigers uit de facilitaire sector: Andreas Lill, algemeen directeur bij de Europese Federatie van de Schoonmaakindustrie (de EFCI) en Kenth Kaerhoeg, hoofd communicatie bij ISS, één van de grootste schoonmaakbedrijven in Europa.

Renee Remijnse, marketing manager bij Tork legt uit: “Als wereldwijd leverancier van de facilitaire branche volgen wij de ontwikkelingen op de voet. We merken hoe de paradox druk zet op de sector. Naast nieuwe ideeën voor producten, willen we met dit initiatief ook kennis en inspiratie delen. Zo kunnen we toekomstige trends eerder signaleren en nieuwe zakelijke kansen creëren.” De podcast is te bekijken via YouTube en de iTunes Store.

19-04-2014 8:30

Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) organiseert voor de tweede maal het Kenniscafé NISB Live! Deze keer staat de vraag centraal of en hoe dynamisch werken (minder zittend werken) een bijdrage kan leveren aan een duurzaam inzetbare medewerker.

Nationaal en internationaal onderzoek brengt de risico’s van langdurig zitgedrag als belangrijke factor in de ‘pandemie’ van inactiviteit steeds duidelijker aan het licht. Maar hoe groot zijn deze risico’s nu precies en wat gebeurt er al in de praktijk om hierop te reageren? Twee, recent opgestarte, pilotlocaties vertellen over hun eerste ervaringen. 

Wetenschappers (TNO, universiteiten, kennisinstituten), beleidsmakers (overheden, sociale partners), professionals vanuit zorgverzekeraars, arbodiensten, bedrijven, adviesorganisaties en aanbieders van dynamisch kantoormeubilair, kunnen met elkaar in gesprek over de nieuwste inzichten. Het kenniscafébiedt ruimte voor ontmoeting tussen ‘believers’ en mensen die liever de kat nog even uit de boom kijken. Laat u inspireren en denk mee in mogelijkheden. Maar we dagen u ook uit om het dynamische werken kritisch te bekijken vanuit uw eigen achtergrond!

Het kenniscafévindt plaats in een informele, talkshow-achtige sfeer. "We vragen een actieve stellingname van u als deelnemer. Wilt u uw standpunt inbrengen, reageren op andere deelnemers, een vraag stellen: the floor is yours! Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf kenniste maken met dynamisch kantoormeubilair."

De presentatie van het kenniscafé is in handen van Marcel Rözer (journalist en schrijver). Het evenement wordt gehouden in PAXX in Ede. Bij het KenniscaféNISB Live! kunnen maximaal 80 gasten aanwezig zijn. "Meld u dus snel aan om verzekerd te zijn van een plekje! De deelnamekosten bedragen 25 euro."

18-04-2014 8:30

Recent hebben SKW Certificatie (SKW) en Stichting KOVON een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van het partnership is om met het intensief uitwisselen van informatie en kennis gezamenlijk nieuwe proposities te ontwikkelen, waarmee de vastgoed- en onderhoudsmarkt nog beter bediend kan worden.
 

KOVON heeft een speciaal kwaliteitsprogramma ontwikkeld: Maintenance Quality Management oftewel MQM. Dit programma brengt de kwaliteit van beheer en onderhoud van vastgoed bij vastgoedeigenaren, zoals woningcorporaties, op strategisch, tactisch en operationeel niveau op een hoger plan. Basis voor het MQM certificaat vormt het INK model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit, dat zijn waarde ruimschoots heeft bewezen in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. SKW Certificatie voert praktijktoetsen uit om vast te stellen of de (aspirant-) certificaathouder voldoet aan de objectieve kwaliteitscriteria van de regeling en rapporteert aan Stichting KOVON.

Om nog beter aan te sluiten op huidige en toekomstige marktbehoeften ontwikkelen de organisaties samen nieuwe proposities. Deze hebben onder andere betrekking op optimalisatie van de bedrijfsinformatie, van de bedrijfsvoering en van de kwaliteit.
 

Stichting KOVON is in 2003 opgericht door managers en directeuren in dienst van of werkzaam voor woningcorporaties en hun onderhoudsbedrijven en is het kennis- en adviescentrum voor vastgoed- en vastgoedonderhoudsvraagstukken en partner in kwaliteit(sontwikkeling) voor woningcorporaties en (hun) onderhoudsafdelingen – bedrijven op strategisch, taktisch en operationeel niveau. KOVON heeft hiervoor een tiental standaardproducten ontwikkeld en kan op meerdere gebieden producten en diensten “op maat” aanbieden, volledig afgestemd op de wensen van de klant.
 

SKW is in 1992 opgericht door het NCIV en de Nationale Woningraad (gefuseerd tot Aedes) met als doelstelling het bevorderen van de kwaliteitszorg in de sectoren bouwen, wonen en zorg. Inmiddels is SKW Certificatie uitgegroeid tot een krachtige certificatie instelling binnen de vastgoed sector. Met certificaten als het "Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit" tot aan het "Beheerders van Verenigingen van Eigenaars" bedient SKW de gehele vastgoedmarkt. SKW Certificatie maakt onderdeel uit van SKG-IKOB Certificatie.

14-04-2014 10:06

Zin in het beantwoorden van vragen over uw werksituatie? Dan is de Nationale enquête Het Nieuwe Werken misschien iets voor u. Het is volgens de initiatiefnemers de grootste, jaarlijkse onafhankelijke HNW-enquête, met vorig jaar meer dan tweeduizend deelnemende 'professionals'.

De enquête wordt al sinds 2009 uitgevoerd en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen HNW. "Invullen duurt slechts 5 minuten. Aan het eind kunt u aangeven of u de resultaten wilt ontvangen. Doet u mee, dan maakt u direct kans op gratis deelname aan het congres Over Het Nieuwe Werken, dat dit jaar op 4 december georganiseerd wordt."

Deelnemers moeten wel een beetje tegen managementtaal kunnen. U vindt woorden als 'professional', 'leidinggevende', 'business case' en 'output' volstrekt normaal? Dan is deze enquete echt iets voor u.

Als u wilt deelnemen, ga naar: http://bit.ly/1l5Lzrw

14-04-2014 9:41

Volgende week vindt het Nationaal Brandveiligheidscongres plaats. Het thema van het congres is Veranderen van gebouwen. “We staan stil bij twee belangrijke trends die daarmee samenhangen”, meldt de organisatie.

De trends die tijdens het congres aan de orde komen zijn ‘verbouwen volgens het rechtens verkregen niveau’ en ‘het veranderen van functies van gebouwen’. “Het programma is afwisselend. We hebben vorige week nog een extra parallelsessie aan het programma kunnen toevoegen: Fire Engineering: slimme gelijkwaardigheid of een hoop gedoe? IFE Nederland vertelt hoe en wat.”

Het congres vindt plaats op 17 april in CineMec in Ede. Het congres duurt van 8:30 tot 16:30 uur. Inmiddels zijn er 180 deelnemers.

13-04-2014 8:00

Wereldwijd werken tienduizenden installateurs en system integrators met de engineering tool software (ETS) zodra zij KNX-installaties realiseren. ETS is de product- en fabrikantonafhankelijke programmeertool waarmee zij woningen en gebouwen optimaal kunnen automatiseren. Vanaf oktober 2014 is de nieuwe versie van deze software, ETS5, verkrijgbaar en daarmee wordt het werken met de software gebruiksvriendelijker en zijn de mogelijkheden sterk uitgebreid.

De huidige gestandaardiseerde softwaretool ETS4 is momenteel beschikbaar in 15 talen en kan worden gebruikt voor de installatie van meer dan 7.000 KNX-gecertifieerde producten van bijna 350 verschillende fabrikanten. Om wereldwijd aan de laatste technische en economische eisen te kunnen voldoen, heeft KNX Association de ETS compleet herontworpen en een hele reeks nieuwe functies toegevoegd.

ETS5, die als bètaversie tijdens de beurs Light+Building in Frankfurt is geïntroduceerd, is de eerste tool die draadloze KNX-componenten op een snelle en eenvoudige manier kan integreren. Bovendien is het beheer van de databank aanzienlijk vereenvoudigd en biedt de nieuwe dongle, waarop de software staat, meer flexibiliteit in het omgaan met projecten.

"De nieuwe ETS5 is hét antwoord van KNX Association op de vraag naar meer gebruiksgemak, een krachtiger technologie en grotere kostenbesparingen", stelt een woordvoerder. "De populariteit van applicaties gebaseerd op bustechnologie blijft razendsnel stijgen. KNX-installaties zijn tegenwoordig zeer uitgebreid en functionaliteiten in commerciële en residentiële gebouwen zijn erg gevarieerd. KNX-oplossingen moeten daarnaast ook voldoen aan de vele uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie."
 

11-04-2014 8:30

Steeds meer bedrijven in Nederland gaan op dit moment richting het papierloze kantoor. Voor de juridische sector, waar traditioneel veel papier in omgaat, is dit type kantoor nog niet binnen handbereik. Toch zijn er ook voor deze bedrijven duurzame oplossingen mogelijk als het gaat om kantoorinrichting. Juridisch adviesbureau DeJurist kiest daarom voor de Studio Globe Wernicke-kasten van Jansen Furniture. "Deze meubelstukken zijn vervaardigd uit duurzaam gekweekt hout, worden volledig op maat gemaakt en zijn eenvoudig uit te breiden."

Hoewel de wensen en eisen ten aanzien van functionaliteit en uitstraling van het kantoorinterieur per bedrijf verschillen, is een economisch duurzame inrichting voor ieder kantoor van belang. Arno van Rijswijk, Marketing Manager bij Jansen Furniture: “Wij merken dat duurzame vervaardiging voor steeds meer bedrijven een criterium is bij de keuze van hun meubilair. Er wordt om economische redenen ook veelal afgestapt van de wens om het kantoor iedere drie tot vijf jaar van een volledig nieuw interieur te voorzien. Men denkt vaker aan de lange termijn en kiest dan voor kwaliteit en duurzaamheid. Daar horen producten op maat bij, die tevens mee kunnen groeien met een organisatie. Onze Studio Globe Wernicke-collectie is daarvoor bij uitstek geschikt en heeft bovendien een gedistingeerd uiterlijk.”

Mr. Yvonne Schipper, oprichter van DeJurist, licht haar keuze voor Studio Globe Wernicke toe: “Wat dit type kast uniek maakt, is de mogelijkheid om deze volledig naar eigen wens te laten maken. Ik werk zelf bijvoorbeeld met specifieke ordners die niet in elke kast passen. Dit probleem is ondervangen, doordat ik het meubel naar eigen inzicht heb kunnen indelen. Je kunt de kast zowel in de hoogte als de breedte eenvoudig uitbreiden en hierbij verschillende onderdelen combineren. Dit is praktisch en gunstig voor de lange termijn. Daarnaast speelde de goede prijs-kwaliteitverhouding een belangrijke rol.”

Er worden binnen de Studio Globe Wernicke-collectie combinaties gemaakt van verschillende soorten duurzaam hout en leer. De houtverbindingen bij de kasten zijn naadloos afgewerkt en er is uitsluitend gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen. Schipper: “De kast is een echte blikvanger in mijn kantoor en ik krijg hier zonder uitzondering hele positieve reacties op.”

10-04-2014 9:17

Drie op de tien MKB-bedrijven geeft aan dat de uitbetaling van personeelskosten zoals vakantiegeld wel eens liquiditeitsproblemen veroorzaken. Bedrijven geven aan in zo’n geval een beroep te hebben gedaan op de bank voor een extra lening of krediet om de personeelskosten te kunnen betalen. Ook worden op zijn tijd de facturen van leveranciers of andere vaste lasten niet binnen de betalingstermijn voldaan. Aan de andere kant geeft 68 procent van het MKB in Nederland aan wel voldoende reserveringen te maken om de personeelskosten te kunnen betalen.

Deze cijfers blijken uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Please Payroll.

MKB-bedrijven die minder dan 10 jaar bestaan geven vaker aan dat personeelskosten liquiditeitsproblemen veroorzaken (40 procent) dan MKB-bedrijven die 20 jaar of langer bestaan (21 procent). MKB-bedrijven met maximaal vijf medewerkers hebben minder vaak liquiditeitsproblemen dan bedrijven met tien tot vijftig medewerkers.

Van de MKB’ers in de bouw geeft 68 procent aan wel eens een beroep te hebben gedaan op de bank voor een extra lening of krediet om de personeelskosten te kunnen betalen. Bij MKB-bedrijven in andere branches is dit aanzienlijk lager: detailhandel (34 procent), gezondheidszorg (28 procent), groothandel (35 procent), horeca (32 procent) en zakelijke dienstverlening (30 procent).  Meer MKB-bedrijven binnen de bouwnijverheid (55 procent) geven aan dat door uitbetaling van vakantiegeld de leveranciers of andere vaste lasten weleens niet tijdig konden worden betaald dan MKB-bedrijven binnen de gezondheidszorg (24 procent) en zakelijke dienstverlening (23 procent).

Hans van de Ven, directeur van Please: “Bij payrolling zijn de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld direct in het tarief opgenomen waardoor onze opdrachtgevers in het MKB niet te maken krijgen met een piek in personeelskosten. Personeelskosten worden alleen gemaakt op het moment dat de medewerker werkzaamheden uitvoert en daarvoor ook inkomsten genereert voor de opdrachtgever.”

De MKB Barometer personeelszaken wordt jaarlijks uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please onder vierhonderd MKB-bedrijven in de branches bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, ICT, overige zakelijke dienstverlening en logistiek. De bedrijven worden bevraagd over hun kennis en ervaring met personeelszaken. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek heeft tussen de één en tien medewerkers. Bedrijven uit alle provincies zijn vertegenwoordigd. 

Please is een landelijk opererende payrollorganisatie. Bij deze vorm van dienstverlening wordt feitelijk het complete pakket aan HR-activiteiten (loonadministratie, salarisbetaling, verzuim en reïntegratie, pensioen enzovoort) van de werkgever  overgenomen tegen een vaste fee. De werknemer komt op de loonlijst van het payrollbedrijf, maar verricht werk in het bedrijf van de opdrachtgever.

www.please.nl
http://markteffect.nl/

07-04-2014 9:35

Slechts 16 procent van de mensen vindt dat het bedrijf waarvoor hij werkt bij hem past en aansluit bij zijn levensstijl. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder meer dan 7.000 medewerkers van grote bedrijven in 10 verschillende landen, dat in opdracht van werkomgevingspecialist Steelcase is uitgevoerd. Dit schrikbarend lage percentage is voor een groot deel terug te voeren op de werkomgeving die naar het oordeel van de respondenten te wensen overlaat.

Uit het onderzoek blijkt een sterk verband tussen iemands perceptie van zijn werkomgeving en werkplek en de mate waarin hij zijn werkgever bij hem en zijn levensstijl vindt passen. Van de kenniswerkers wereldwijd is 41 procent niet of niet erg tevreden met zijn werkomgeving. 68 procent van de mensen die zegt niet tevreden te zijn met zijn werkomgeving, geeft als belangrijke reden hiervoor dat ze niet mobiel en uitsluitend binnen de muren van het kantoor kunnen werken. Het moeten werken in een open kantooromgeving wordt door 35 procent van de mensen die ontevreden zijn, genoemd.

Dat het niet uitsluitend een perceptiekwestie is, blijkt wel uit de volgende cijfers die de feitelijke situatie aangaande mobiel werken representeren: 62 procent van de kenniswerkers wereldwijd werkt  enkel en alleen binnen de muren van hun kantoor en dus nooit ergens anders. Bij de overheid wordt het minst buiten de muren van het kantoor gewerkt, binnen de IT-sector het meest.    

Nederland zit onder (!) het gemiddelde wat betreft mobiel werken, met 35 procent van de respondenten die aangeeft een of meerdere dagen per week op een andere plek dan kantoor te werken; 79 procent van de kenniswerkers wereldwijd werkt op kantoor aan een eigen, vaste werkplek; slecht 36 procent van de mensen wereldwijd heeft de beschikking over mobiele devices.

De gevoelens van ontevredenheid met betrekking tot de werkomgeving hebben volgens Steelcase te maken met het feit dat kenniswerkers weinig zeggenschap hebben als het gaat om waar en hoe ze willen werken. "Veel kenniswerkers mogen niet zelf kiezen of ze op kantoor of in een andere omgeving willen werken. En als ze op kantoor werken, hebben ze vaak niet de mogelijkheid een werkplek te kiezen die aansluit bij hun gemoedstoestand en de taken die ze moeten uitvoeren."

Het ongenoegen over niet optimale werkomstandigheden leidt in hoge mate tot concentratieverlies (bij 83 procent van de mensen die ontevreden zijn) en gevoelens van stress (bij 84 procent van de mensen die ontevreden zijn). "Wanneer het welzijn van mensen op de werkvloer te wensen overlaat en zij het gevoel hebben dat hun werkgever en werkplek niet bij hen passen, heeft dit ook een negatieve uitwerking op de productiviteit, creativiteit en samenwerking van mensen."

Parallel aan dit onderzoek heeft Steelcase zelf nog een kwalitatieve studie verricht naar waar een goede werkomgeving vandaag de dag aan moet voldoen. "Bij de moderne kenniswerker en dus bij een goede werkomgeving draait het om de begrippen Optimisme, Mindfulness, Authenticiteit, Verbondenheid, Betekenis en Vitaliteit."


www.steelcase.nl

01-04-2014 9:30

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) en Stichting Houtresearch(SHR)  hebben samen met een begeleidingscommissie van marktpartijen, een beoordelingsgrondslag (BGS) opgesteld voor bamboe halffabricaten. Met halffabricaten wordt bedoeld dat het niet gaat om meubels, kozijnen of parket, maar om het materiaal, waar uiteindelijk het meubelstuk, de betimmering, het terrasdeel of het kozijn van gemaakt wordt. Dus de balk of de plaat.

Bamboe is een steeds populairder materiaal om zowel in binnen- als buitentoepassingen te gebruiken. Kennen we bamboe al lange tijd in parket en binnenbetimmeringen, er komen nu steeds meer nieuwe toepassingen bij, zowel voor het interieur als ook voor buiten. Hierbij valt te denken aan binnenkozijnen, plaatmateriaal voor meubels en tafelbladen, maar ook buitenkozijnen, terrasdelen en toepassingen met een meer constructieve functie. Er komen ook steeds meer verschillende bamboeproducten op de markt. Naast het materiaal dat is opgebouwd uit aan elkaar verlijmde, rechthoekig geschaafde dunne strips, het gelamineerde bamboe, is er ook composietbamboe op de markt waarbij de strips zijn opgeruwd en onder druk en temperatuur tot een massieve balk of plaat zijn verlijmd. Daarnaast zijn er plaatmaterialen die, vergelijkbaar met houten plaatmateriaal, zijn opgebouwd uit bamboe vezels, elementen of fineren.

Met andere woorden er is een groot scala aan producten beschikbaar. Verschillende vormen, maar ook verschillende kwaliteiten. Hoe vind je de weg in de veelheid aan mogelijkheden die er zijn. In de BGS staan de eisen die aan de halffabricaten worden gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gelamineerd bamboe en composietbamboe. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de gebruiksklasse. Wordt het materiaal buiten toegepast in weer en wind, dan wordt het aan heel andere omstandigheden blootgesteld dan wanneer het binnen wordt toegepast, waarbij het al dan niet sporadisch nat kan worden. Verschillende omstandigheden, dus verschillende eisen. In de BGS wordt daar rekening mee gehouden. In alle gevallen kenmerkt een goed product zich bijvoorbeeld door een goede verlijming, alleen zijn de omstandigheden op de ene plaats anders dan op de andere plaats en zijn er dus verschillen in prestatie-eisen.

Voldoet een materiaal aan de eisen die in de beoordelingsgrondslag zijn opgenomen, dan kan hierop een SKH-keurmerk worden afgegeven en kan het materiaal ook in gecertificeerde producten worden toegepast. Uiteraard vindt er ook controle op de kwaliteit plaats. Na een initiële beoordeling vindt er daarom op iedere levering een ingangscontrole plaats door de importeur. Deze ingangscontrole wordt door SKH gecontroleerd.

De BGS heeft het nummer BGS-005, de titel ‘Beoordelingsgrondslag voor bamboe halffabricaten in exterieur- en interieurtoepassingen’ en is op korte termijn te downloaden van de site van SKH http://www.skh.org

01-04-2014 8:30

Icoan heeft de SHR-kwaliteitsverklaring gekregen voor een speciale technologie die poedercoaten op niet-metalen mogelijk maakt. Deze innovatie biedt enorm veel mogelijkheden voor met name het design en de afwerking van houtproducten. De testresultaten van SHR wijzen uit dat deze poedercoating zich op bijna alle onderdelen classificeert in de hoogste klasse.

(Foto: Jaap van Aken (adjunct-directeur SHR) overhandigt het SHR-keurmerk aan Gerbert op ’t Hof (directeur Icoan).


Icoan heeft sinds jaar en dag ervaring op het gebied van hout,  procestechnologie en poedercoatings. “Het keurmerk van SHR is de bekroning van die ervaring”, zegt Gerbert op ’t Hof, algemeen directeur van het Puttense bedrijf. Icoan ontwikkelde de technologie in eigen beheer. Op ’t Hof: “Er zijn wereldwijd weinig bedrijven die een poedercoating kunnen aanbrengen op hout. Bij icoan hebben we veel geëxperimenteerd, omdat we ons vanuit onze bedrijfsfilosofie sterk maken voor innovatie en verduurzaming van houtproducten. Het resultaat is dat we nu in diverse glansgraden kunnen poedercoaten, waardoor design en duurzaamheid hand in hand gaan. Dit moet goed nieuws zijn voor (interieur)architecten, aannemers, interieurbouwers, scheepsbetimmeraars, meubelmakers, keuken- en badkamerspecialisten. We hebben onze techniek schaalbaar gemaakt, zodat we op commissiebasis en industriële basis kunnen poedercoaten.”

Meer informatie is te vinden op de website http://www.icoan.nl.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >