Nieuws


29-08-2013 9:32

De ruime meerderheid (78 procent) van de Nederlandse MKB’ers vindt de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie belangrijk. Op dit moment wordt in 62 procent van de MKB-bedrijven doorstroom gefaciliteerd, 15 procent zou dit meer willen doen en in 23 procent van de organisaties wordt dit niet gefaciliteerd.

Het merendeel van de MKB’ers is wel (redelijk) tevreden over de huidige doorstroom binnen de organisatie. 41 procent is tevreden en 40 procent is hier redelijk tevreden over. Dit blijkt uit de resultaten van de vierde MKB Marktmonitor 2012/2013 van Unique in samenwerking met TNO waarin 2.330 ondernemers persoonlijk zijn geïnterviewd.

MKB’ers faciliteren de doorstroom binnen de organisatie op verschillende manieren. In de meeste organisaties komt dit aan bod tijdens plannings-/functionerings- of beoordelingsgesprekken (71 procent). Daarnaast faciliteren trainingen en opleidingen de doorstroom binnen MKB organisaties. Externe opleidingen en trainingen (68 procent) en interne opleidingen en trainingen (59 procent) staan respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Het grootbedrijf hecht nog meer waarde aan de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie dan MKB-bedrijven. Liefst 96 procent vindt dit belangrijk. Bovendien wordt er in dit segment meer doorstroom gefaciliteerd dan in het MKB. In 63 procent van het grootbedrijf wordt doorstroom gefaciliteerd, 32 procent zou dit meer willen doen en slechts 5 procent faciliteert geen doorstroom. Dit blijkt uit de resultaten van de HR Monitor Grootbedrijf 2012/2013. Unique voerde dit onderzoek dit jaar voor de eerste keer uit onder 158 organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers. De doorstroom in het grootbedrijf wordt voornamelijk gestimuleerd door interne opleidingen en trainingen (85 procent), tijdens plannings-/functionerings- of beoordelingsgesprekken (83 procent) en externe opleidingen en trainingen (77 procent).

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Het faciliteren van doorstroom in de organisatie kan ervoor zorgen dat medewerkers langer blijven en zich veelzijdiger ontwikkelen. Hierdoor zijn medewerkers in staat om zich flexibeler op te stellen. Organisaties kunnen de kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten, iets dat in deze tijd zeker van belang is. Het is daarom goed om te zien dat het ontwikkelen van personeel door veel MKB’ers en HR-managers topprioriteit is.”

29-08-2013 9:04

NFC presenteert de NFC Light Index Zorg, 2012. Deze geeft inzicht in de kosten van de activiteiten van Huisvesting, Diensten en middelen, en Facility management (NEN 2745, rubriek 1, 2, en 5).

De vierde NFC Light Index is tot stand gekomen in samenwerking met Hospitality Consultants en Twynstra Gudde. Hospitality Consultants en Twynstra Gudde begeleiden de facilitaire benchmarks van een groot aantal ziekenhuizen.
De facilitaire kosten voor de ziekenhuissector worden weergegeven als kengetallen op basis van gerealiseerde jaarkosten inclusief BTW, in euro’s per vierkante meter bruto vloeroppervlak en in euro’s per patiënteneenheden en is opgebouwd uit data van het boekjaar 2012.
De Index wordt als 'Light' gepresenteerd omdat zij nog niet over voldoende stabiele data beschikt om als Index (met trendgegevens) gepresenteerd te kunnen worden. Desondanks geeft de NFC Light Index Zorg, 2012 volgens de samenstellers een goed inzicht in de kosten die gemaakt worden in ziekenhuizen.

Op de website van NFC Index http://www.nfcindex.nl/ is het Jaarbericht te downloaden.

NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van zo’n 125 aangesloten organisaties uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Als coöperatie stelt zij de jaarlijkse NFC Index samen. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek in de context van service niveaus, klanttevredenheid en duurzaamheid.

26-08-2013 9:16

Op Nederlandse kantoren komt veel minder papier uit de printer rollen dan op de kantoren van onze oosterburen. Dat blijkt uit een onderzoek van Viadesk naar de houding van werknemers ten opzichte van papierloos werken. Nederlandse werknemers printen gemiddeld negen pagina’s per dag, terwijl Duitse collega’s gemiddeld aan 25 pagina’s komen. 

Duitsers printen daarmee maar liefst 178 procent meer dan Nederlanders. Nederlanders blijken een papierloos kantoor een veel aantrekkelijker vooruitzicht te vinden dan de Duitsers. Zo’n 75 procent van de Nederlandse werkenden lijkt het een prettig idee om een werkomgeving te hebben waarin het gebruik van papier zoveel mogelijk verminderd is. Bij de Duitsers is dat iets meer dan de helft (57 procent).

De vraag of professionals een papierloos kantoor ook realistisch achten, schetst een veel groter verschil: onder Duitsers is het geloof in een papierloze werkomgeving beperkt (38 procent), terwijl een grote meerderheid van de Nederlanders het fenomeen wel als een realistisch vooruitzicht beschouwt (85 procent).

Zowel een meerderheid van de Duitsers (67 procent) als van de Nederlanders (64 procent) is van mening dat incidenteel printen nodig zal blijven, ook al werkt men in een papierloos kantoor. Werknemers uit beide landen vinden dat papier makkelijker werkt als er aantekeningen gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld tijdens een vergadering. Duitsers vinden bovendien dat papier handig is als men op ongebruikelijke plaatsen werkt, terwijl Nederlanders in dat geval juist een mobiel apparaat prefereren. 

16-08-2013 9:00

Novaka, de branche- en werkgeversorganisatie voor de kantoorbranche in Nederland, wordt lid van Sustainable Office. Sustainable Office heeft haar kennis ingebracht bij de inrichting van het nieuwe module Duurzaamheid binnen de vakopleiding Novaka Academy. Cursisten krijgen door dit onderdeel meer kennis over aard en omvang van duurzame kantoorproducten en over duurzaam inkopen.

Personeel van kantoorvakhandel en van webshops, krijgen vanuit (gemeentelijke) overheden, maar ook vanuit de zakelijke markt steeds meer vragen naar duurzame kantoorproducten. Voor veel verkopers blijkt het onderwerp echter ingewikkeld. Ook zijn er veel onduidelijkheden rond het programma duurzaam inkopen van overheden. De module Duurzaamheid van de Novaka Academy moet hier duidelijkheid in scheppen. “Duurzaamheid is geen trend, maar blijft. Voor verkopers is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van duurzaam inkopen en wat dit inhoudt voor de artikelen die zij verkopen”, zegt bestuurslid Goswyn Feijen van Novaka. “Vandaar dat wij ons graag aansluiten bij het initiatief van Sustainable Office. De nieuwe module zal ongetwijfeld een waardevol onderdeel van de Novaka Academie blijken.”

Op dit moment zijn in de database van Sustainable Office bijna 8000 duurzame kantoorproducten van 21 deelnemende bedrijven te zien die voldoen aan de criteria van de overheid.

03-08-2013 8:00

Op donderdag 19 september 2013 vindt tijdens het congres Green Buildings Holland  de uitreiking plaats van de Award Duurzame Architectuur. Het is voor de derde maal dat, op initiatief van Corporate Facility Partners (CFP) en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN), deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt.  Mogelijke nominaties zijn gerenoveerde utiliteitsgebouwen die in 2011, 2012 of 2013 in gebruik zijn genomen.

De Award Duurzame Architectuur heeft als doel:

  • bekendheid geven aan succesvolle projecten;
  • het delen van kennis over verduurzaming van huisvesting;
  • het stimuleren van verduurzaming van bestaande gebouwen.


Organisaties kunnen voor nominatie in aanmerking komen door in te schrijven. Inmiddels zijn 15 aanmeldingen geregistreerd. De inschrijving sluit op 15 augustus 2013.

Het congres Green Buildings Holland vindt plaats tijdens de Dutch Green Building Week. Rondom de uitreiking van de Award Duurzame Architectuur wordt een interessant inhoudelijk programma aangeboden met sprekers als André Kuipers, ruimtevaarder, Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Sanne Wallis de Vries, cabaretier, Ben van Berkel, architect en ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme.

02-08-2013 3:00

Wim Kooyman is per 1 augustus in dienst getreden bij het Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) in Delft.Kooyman gaat zich bij het CfPB – en binnen de muren van De Bouwcampus i.o. – in het bijzonder bezig houden met het opzetten en het ontwikkelen van het nieuwe belevingscentrum ‘Gulliver’s Dock, The Experience Workplace’. Uiteenlopende innovaties – naar product en strategie – op het gebied van de werkplek en de omgeving van de werkplek worden bij Gulliver's Dock geëtaleerd en getest. Een innovatie showen is daarbij niet voldoende, het gaat ook om de implementatie.

Sinds 1990 is Wim Kooyman actief in het vakgebied Facility Management. Jarenlang heeft hij als uitgever vele publicaties op het gebied van Facility Management en Real Estate gerealiseerd. Van het najaar 2005 tot 1 juni van dit jaar was hij hoofdredacteur van Facility Management Magazine.

Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe.

Het CfPB gaat zich binnenkort vestigen op de Bouwcampus. En daarmee zet het CfPB een eerste stap richting een nieuwe toekomst. Want gelijk aan het delen in de Bouwcampus zal het CfPB ook haar kennis meer naar de mensen, bedrijven en maatschappelijke instellingen brengen. Kennis moet je kunnen aanraken en voelen. Directeur Wim Pullen: “Kennis moet niet alleen te halen zijn uit onderzoeksrapporten. Gebruikers van werkplekken moeten deze antwoorden ook kunnen ervaren. Daarom werkt het CfPB aan de realisatie van ‘Gulliver's Dock, The Experience Workplace’. Dat wordt een ‘kom-en-zie’-omgeving; het wordt een belevingscentrum waar je naar toe wilt komen om te zien, te voelen en te ervaren wat er nu en in de toekomst speelt op de werkplek.”

www.debouwcampus.nl
www.cfpb.nl

01-08-2013 11:48

Vakantie is ontspanning, toch? Niet voor iedereen. De meerderheid (62 procent) van de Nederlandse werknemers gaat niet met een gerust gevoel op vakantie. Hiervan weet een kwart zeker dat het werk blijft liggen tijdens hun vakantie en 37 procent probeert de zorgen hierover van zich af te zetten. Zij vinden het een kwestie van loslaten. Het aantal medewerkers dat opziet tegen de vakantieperiode is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 lag dit percentage nog op 52 procent en in 2011 op 33 procent. Dit blijkt uit online onderzoek van Unique dat jaarlijks in kaart brengt hoe de Nederlandse werknemer de zomerperiode tegemoet ziet. Bijna zeshonderd respondenten gaven dit jaar antwoord op de vraag: ‘Ga jij met een gerust gevoel op vakantie?’

Ondanks dat de meerderheid van de Nederlandse werknemers niet onbezorgd op vakantie gaat, ziet 38 procent de vakantieperiode wel zonnig tegemoet. Dit komt doordat er vakantiekrachten worden ingehuurd (6 procent) en doordat het werk onderling goed verdeeld wordt (32 procent). Het aantal medewerkers dat vindt dat het werk onderling goed verdeeld wordt, is wel flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar zei 44 procent nog onbezorgd op vakantie te gaan doordat het werk goed verdeeld werd.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Dat er nu minder mensen met een gerust hart op vakantie gaan, kan samenhangen met de stagnatie in het aanbod van vakantiebanen. Recent onderzoek van FNV Jong toont aan dat 59 procent van de jongeren geen vakantiewerk kan vinden. Juist zij kunnen de vakantiepiek opvangen. Ook een strakke interne planning kan bijdragen om de zomerperiode te overbruggen. Na een jaar hard werken zou iedereen moeten kunnen genieten van een welverdiende vakantie.”
 

01-08-2013 8:00

In oktober verschijnt het vernieuwde Werkplekspel van het Center for People and Buildings. "Het spel is een uitstekend hulpmiddel gebleken om medewerkers voor te bereiden op de komst van een innovatieve werkomgeving en om spelenderwijs met elkaar gedragsregels af te spreken."

Een nieuwe herziene uitgave was nodig volgens het CfPB. De afgelopen jaren is de werkomgeving behoorlijk veranderd. We werken meer thuis, lezen onze e-mails in de trein op smartphone of tablet en op kantoor hebben we geen vaste plek meer. "Toen we begin dit jaar ons laatste spel verkochten was duidelijk dat er aandacht nodig was voor 'werken op andere locaties dan kantoor'. Dit is toegevoegd als categorie. Er is geen spelbord meer en met de nieuwe vierkante speelkaarten kunnen de spelers kantoorplattegronden leggen."

Voor deze verbeterde uitgave is feedback van veel gebruikers benut om de bestaande set situatiekaarten aan te passen. "We werken aan een Engelstalige editie van 'the Workplace Game'. Een Franstalig prototype is al op kleine schaal in gebruik in Zwitserland en Frankrijk."


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >