Nieuws


25-06-2013 10:00

Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal. Donderdag 20 juni zetten 27 partijen hun handtekening onder de Green Deal-overeenkomst, waarmee ze de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen zo gemakkelijk mogelijk willen maken.

Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenden ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal.

In de Green Deal hebben alle partijen vastgelegd hoe ze het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen bij hun eigen leden of achterban gaan promoten. Dit varieert van bewustwording tot kennisoverdracht over praktische zaken als certificering en concrete monitoring van resultaten. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geven, in samenwerking met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, uitvoering aan deze agenda.

De rijksoverheid ondersteunt houtproducerende landen bij het tegengaan van illegale houtkap en het bevorderen van de handel in legaal hout. Wilma Mansveld: “Deze Green Deal zorgt er voor dat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst van deze mooie groene, hernieuwbare grondstof gebruik kunnen maken.” Ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) schaart zich achter het initiatief. Directeur Paul van den Heuvel:  “We kiezen voor een praktische aanpak. Belemmeringen die bedrijven of overheden er nu nog van weerhouden om over te stappen op hout uit duurzaam beheerd bos gaan we met elkaar in kaart brengen en vervolgens aanpakken.” De partijen hebben afgesproken om jaarlijks te rapporteren over uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten. Via een online kennisplatform worden kennis en praktijkervaringen gedeeld.

25-06-2013 8:24

Branding- en designbureau Tomorrow Design heeft in opdracht van ProCures Investments, de eigenaar van de boekwinkels Selexyz en De Slegte, de nieuwe naam en huisstijl ontwikkeld voor de vernieuwde Benelux boekwinkelketen. Met deze lancering wordt het eveneens door Tomorrow Design geïnitieerde ‘?’ tijdperk afgesloten.

Direct na de overname van Selexyz en De Slegte werd Tomorrow Design door ProCures aangetrokken voor de conceptontwikkeling van de nieuwe boekwinkelformule. Om de periode tot de lancering van de nieuwe naam en het vernieuwde winkelconcept te overbruggen werd de ‘?’ campagne ontwikkeld. Alle gevels van de winkels werden van het ‘?’ voorzien en ook binnen in de winkels kwam dit beeld sterk terug.

"Deze campagne stond in het teken van het ontwikkelen van de beste boekwinkelformule en spoorde de consument aan om actief met de organisatie mee te denken", aldus Tomorrow Design. "Deze actie was bijzonder succesvol en toonde de betrokkenheid van de klanten en lezers bij hun eigen boekwinkel. In het uiteindelijke resultaat staat beleving en online integratie in de winkels centraal."

Managing director John Berghoff van Tomorrow Design: “Wij willen lezers niet alleen de weg wijzen in het uitgebreide assortiment, maar hen ook inspireren met bijzondere boeken en verleiden met een aantrekkelijke presentatie. De medewerkers van Polare hebben ongelofelijk veel boekenkennis die ze graag willen delen om lezers te helpen de verhalen achter de omslagen te ontdekken.”

De nieuwe naam Polare is geïnspireerd op de Poolster: ‘Stella Polare’. Een heldere en betrouwbare ster die al eeuwenlang als belangrijk ijkpunt dient voor de navigatie. Berghoff: “Dat is precies wat de nieuwe organisatie wil zijn voor haar klanten: een gids die hen helpt de juiste boeken te vinden”.

“Dit project was voor ons echt een uitdaging”, zegt John Berghoff. “Met onze 361° aanpak hebben wij een proces opgestart waarbinnen alle onderdelen van de retailformule (winkel, identiteit, merk, media, cross channel communicatie, web en product) integraal werden ontwikkeld. Het meest belangrijke bij deze aanpak is het totale commitment van ProCures Investments en het management van Selexyz en De Slegte zelf. Door de korte lijnen en de no-nonsense mentaliteit hebben wij uiterst plezierig met hen kunnen samenwerken”.

24-06-2013 8:00

Tijdens het Duurzaam Gebouwd congres op 20 juni heeft Bert Lieverse, directeur van de VMRG, het eerste exemplaar van het boek Façades 2013 overhandigd aan Daan Hoogenboom, directeur/partner van duurzame projectontwikkelaar Domeco. Dit boek is voor het zesde achtereenvolgende jaar verschenen.

Façades 2013 bestaat uit 144 pagina’s met uiteenlopende bouwprojecten waar VMRG-bedrijven bij betrokken zijn geweest. Dat de VMRG en haar bedrijven actief blijven, ondanks de crisis, blijkt uit het resultaat van deze activiteiten in dit boek. Het boek is ingedeeld in renovatie-, utiliteitsbouw-, woningbouw- en zonweringsprojecten en geeft met veel fraaie foto’s een mooi overzicht van projecten die het afgelopen jaar opgeleverd zijn. Naast de projecten worden er verschillende thema’s die in de gevelbouwbranche actueel zijn belicht, namelijk actualisatie, duurzaamheid, HR-zonwering en internationalisatie. De rode draad die deze thema’s verbindt, is tijd.

In het boek wordt ook een koppeling gemaakt met de website van de VMRG. Een code bij het project in het boek verwijst direct naar meer achtergrondinformatie over het betreffende project op www.vmrg.nl. "Op deze site kunt u zich op de homepage opgeven voor de inspiratienieuwsbrief om constant op de hoogte te blijven van interessante projecten. Façades 2013 is in eerste instantie bedoeld als informatie- en inspiratiebron voor architecten, woningcorporaties en professionele opdrachtgevers in de bouw. De praktijk wijst echter uit dat er een brede belangstelling is van allerlei partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten."

Het boek is voor 25 euro (excl. BTW en verzendkosten) te bestellen via de website van de VMRG: www.vmrg.nl

23-06-2013 8:00

De initiatiefnemers van het FM Square kijken tevreden terug op de eerste ‘editie’ van het FM Square (themaplein Facility Management) op Provada van 4, 5, en 6 juni jl.

Het FM Square heeft met een inhoudelijk sterk programma, bestaande uit lezingen, discussies en interactie, een visitekaartje afgegeven voor het vakgebied Facility Management tijdens Provada. De initiatiefnemers van dit nieuwe themaplein (Ahrend, Facilicom, newDirections, Planon, Sodexo en Twynstra Gudde) wilden duidelijk maken dat er kansen liggen voor beide werelden als men van elkaars kwaliteiten gebruik gaat maken. "Want tijden veranderen en zowel de FM- als de vastgoedwereld kunnen een bijdrage leveren aan deze veranderende wereld. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat beide werelden de ogen openen en ‘anders’ leren denken", aldus de initiatiefnemers.

"De opzet om met elkaar een gastvrije ontmoetingsplek te creëren voor de Vastgoed- én Facility Manager, om zo elkaar en elkaars vakgebied beter te leren kennen, is geslaagd", vervolgt de woordvoerder. "Een initiatief dat de komende jaren verder uitgebouwd gaat worden. Want het verder verbreden van relaties vraagt tenslotte om lange termijnvisie en -denken."

20-06-2013 2:00

Sustainable Value Creation is een informatief Engelstalig boek, dat de dringende cultuurverandering aangeeft als het gaat om duurzaam ondernemen. Het boek is geschreven door prof. dr. Teun Wolters, die aan de Wittenborg University doceert in Corporate Sustainability.Sustainable Value Creation is het eerste boek van Wittenborg University Press dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Gelderland. Wolters geeft in dit boek duidelijk uitleg over enkele belangrijke kwesties zoals strategieën om duurzame waarde te bereiken, zakelijk en verantwoord ondernemen en ‘groene’ economie.

Op de foto onderaan het bericht staat de auteur (links) met naast hem wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn.

Uitgevoerd in het Engels. Prijs: € 29,95. ISBN: 9789081699693. Aantal pagina’s: 128.

www.uitgeverijgelderland.nl

18-06-2013 9:00

Welke leefomgeving komt het beste tegemoet aan de behoeften en mogelijkheden van cliënten die (langdurig) zijn aangewezen op intramurale zorg? Kunnen hun wensen, die van het verzorgend personeel en die van de zorginstelling worden gecombineerd in een ontwerp? Het ontwerpinstrument Impact, ontwikkeld door BNA Onderzoek en van aken architecten, helpt bij de communicatie over de (ver)bouw van instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het instrument vergemakkelijkt de communicatie en betrokkenen spreken sneller ‘dezelfde taal’.

Bij het ontwerp hiervan zijn veel partijen betrokken: naast de opdrachtgever en de architect ook de zorgverleners en (vertegenwoordigers van) cliënten. Met name voor de cliënten, die vaak langdurig in de instelling verblijven, is het van belang dat hun wensen worden gehoord en verwerkt in het ontwerp. Met het instrument Impact doorlopen alle betrokkenen gezamenlijk de verschillende stappen die worden genomen bij het ontwerp.

Impact is uitgebreid getest in een ontwerpstudie, waar zorginstellingen, cliënten en architecten – ondersteund door het ontwerpinstrument – samen aan bestaande vraagstukken werkten. Eric Huijten, architect bij Greiner van Goor Huijten architecten en deelnemer aan de studie: “Door de iconen te gebruiken, kleine tekeningen van ontwerpkeuzes die je kunt maken, begreep iedereen aan tafel beter wat we bedoelden en konden we het snel eens worden over de wensen aan de verschillende ruimtes.”  De architect heeft aan het eind van de werksessie(s) op deze manier duidelijke handvatten voor zijn ontwerp.

Impact is gepresenteerd in Amsterdam bij Materia, als onderdeel van het themaprogramma ‘The healing environment’. Het instrument bestaat uit zeven boekjes, verdeeld naar gebouwonderdeel, en is verkrijgbaar in de BNA Shop of te downloaden op de website van BNA Onderzoek.

17-06-2013 8:00

Afgelopen vrijdag legden acht deelnemers het examen af van de Basiscursus Inrichtingskunde (BIK) van de Office Academy. Alle cursisten rondden de opleiding succesvol af. Ook de Hogere opleiding Huisvestingskunde (HHK) kende een succesvolle cursist.

De geslaagden van de BIK zijn: Lucien Engelsman (niet op de foto), Meeuwis van den Hooven, Sarah ter Hofte, Nicky van den Berg, Christel van der Kas, Eline Meijs, Astrid van de Beek en Anneke Ouwehand.

  Voor de Hogere opleiding Huisvestingskunde slaagde Henk Sax.

15-06-2013 8:00

Voor het vijfde jaar op rij daalden de facilitaire kosten van kantoren in Nederland, in euro’s per werkplek en per fte. Dat blijkt uit de nieuwe NFC Index. In 2012 waren de kosten en daarmee de NFC Index nooit eerder zo laag, 83 procent van de startwaarde van de index van tien jaar geleden.

Daarmee is de efficiency van de facilitaire functie als geheel in die periode met 35 procent toegenomen ten opzichte van de inflatie in diezelfde periode. Daarbij komt nog dat het gebruik van de werkplek in de achterliggende tien jaar is toegenomen met een vergelijkbaar percentage. De facilitaire kosten betreffen ruwweg 15 procent van de totale kosten van kantoorhoudende organisaties.

“Wij verwachten dat deze trend zich door de crisis in de vastgoedsector voor kantoren sterk zal doorzetten”, meldt brancheorganisatie FMN.  “De bodem voor de prijs van een product met overaanbod in een markt met betrekkelijk weinig transacties is ongewis, zeker daar waar het gaat om panden met ongunstig energieverbruik, slechte duurzaamheidsscores, en op middelmatige locaties.”

NFC Index bracht haar eerste index voor kantoren uit over het jaar 2003, nu haar tiende, over het jaar 2012.

12-06-2013 12:00

Audiovisueel totaalinrichter BIS, dat vorig jaar onderdeel werd van de Canadese multinational Mood Media Corporation, breidt zijn activiteiten per 1 juli uit naar Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië. " Met deze uitbreiding wordt BIS het grootste bedrijf in Europa op audiovisueel gebied", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

BIS is sinds 1983 actief op het gebied van AV & ICT integratie en ruimte-inrichting en richtte de laatste zes jaar naar eigen zeggen zo’n 30.000 ruimtes in bij duizenden organisaties; variërend van multinationals tot MKB organisaties en van ziekenhuizen, gemeenten en onderwijsinstellingen tot farmaceuten, uitvaartorganisaties en offshore giganten.

"De BIS kennis, kunde en ervaring komt nu ook beschikbaar in andere delen van Europa. Aangevuld met het netwerk en de expertise van Mood dat al in deze landen actief is, creëren beide organisaties een veelomvattende dienstverlening, die door weinig andere marktpartijen kan worden geëvenaard."

Jean Pierre Overbeek, CEO van de BIS, licht toe: “Er is in het afgelopen jaar veel werk verricht om de BIS-groep te integreren in de Europese Mood-organisatie. Dit heeft geresulteerd in een structuur waarbij BIS verantwoordelijk is voor het aanbieden en realiseren van kwalitatieve totaaloplossingen waarin nieuwe beeld- en geluidtechnieken samen met ICT een centrale plaats innemen. Door de bundeling van onze krachten zijn wij nu ook in staat organisaties in andere Europese landen toegevoegde waarde te bieden op het gebied van audiovisuele ruimte-inrichting en andere typen audiovisuele oplossingen, waaronder videocommunicatie.”

Ben Gujral, Chief Financial Officer van Mood Media Corporation, is verheugd met de verbreding en verdieping in de dienstverlening, die de nieuw gevormde Europese organisatie biedt: “Met name bij audiovisuele totaalinrichting, waaronder videoconferencing, zien we dat onze klanten en potentiële klanten grensoverschrijdende oplossingen in Europa willen. Met de 800 specialisten die Mood in Europa in dienst heeft, kunnen we als een van de weinige organisaties fantastisch inspelen op die trend."

BIS en Mood behoren tot één organisatie, maar worden apart gepositioneerd. Mood is wereldmarktleider in in-store belevingscreatie in de retail en hospitality branche met behulp van audio, video en geur. BIS is een sterke partij die audiovisuele & ICT systemen in bijna alle sectoren integreert. Om te voorkomen dat de zorgvuldig opgebouwde imago’s elkaar vertroebelen én omdat de dienstverlening van beide organisaties heel goed naast elkaar kunnen bestaan en elkaar op veel onderdelen versterken, is gekozen voor de strategie zoals die nu is ingezet.

02-06-2013 10:00

Aanstaande  dinsdag 4 juni worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de wensen van eindgebruikers van kantoren, dat uitgevoerd is door de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) en kennis & netwerk verenigingCoreNet Global Benelux. De presentatie hiervan vindt plaats tijdens de vastgoedbeurs Provada, die van 4 juni tot en met 6 juni plaatsvindt in de RAI in Amsterdam.

Voor het eerst dit jaar is een zogenaamd FM Square ingericht, een ontmoetingsplek voor de Vastgoed- en Facility Manager. Het nieuwe themaplein bevindt zich in hal 11 tegenover het Provada Inspiratieforum. Gedurende de drie beursdagen worden op het FM-Square uiteenlopende lezingen gegeven van 15 minuten, die aansluiten bij het thema van de dag. Onder het thema “Herontwikkelen, herbestemmen of transformeren” vindt op dinsdag 4 juni van 13.00 uur tot 13.20 uur de presentatie van de onderzoeksresultaten plaats. Wat wil de gebruiker nu echt? 

Ellis ten Dam – bestuurslid CoreNet Global Benelux en Director Business Development & Innovations bij Royal HaskoningDHV, deelt met de aanwezigen de resultaten, die inzicht moeten geven in de eisen van gebruikers en het verwachte volume, zodat een kantorenmarkt ontstaat die inspeelt op de vraag. Zij licht alvast een tipje van de sluier op: “de ‘eindgebruiker’ bestaat niet, elke situatie kent weer unieke elementen.  De eindgebruiker vraagt niet alleen éénmalig vierkante meters, maar een huisvesting die bijdraagt aan zijn organisatiedoelstellingen. Dat vraagt dienstverlening en een ‘total cost of ownership’ benadering.”


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >