Nieuws


28-04-2013 8:00

De branchevereniging CBM heeft het predikaat 'knoninklijk' ontvangen. Het predicaat werd woensdag 24 april uitgereikt door de burgemeester van Haarlem, mr. B.B. (Bernt) Schneiders tijdens een feestelijke bijeenkomst in het CBM-pand in Haarlem.

CBM-voorzitter Henny Groeneweg nam namens de CBM de oorkonde in ontvangst. De heer Schneiders benadrukte in zijn speech dat toekenning van het Predicaat een zeer bijzondere aangelegenheid is. "Niet veel instellingen en bedrijven behalen deze eer. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koningin tegenover de ontvanger."

De heer Groeneweg verklaarde na ontvangst ‘ontzettend trots’ te zijn. De CBM bestond in 2012 honderd jaar, in dat kader werd het predicaat ‘Koninklijk’ aangevraagd en nu door de Koningin toegekend. Op de valreep dus.Of zou Willem-Alexander de branchevereniging van de meubelindustrie ook een warm hart toedragen?

25-04-2013 9:22

Gemiddeld geven MKB’ers hun personeel een 7,7 als rapportcijfer. Dit blijkt uit de resultaten van de vierde MKB Marktmonitor 2012/2013 van Unique in samenwerking met TNO waarin 2.330 ondernemers persoonlijk zijn geïnterviewd. Het rapportcijfer dat MKB’ers aan hun personeel toekennen is nagenoeg gelijk in alle branches en provincies. Het laagste cijfer komt niet onder de 7,1 uit en het hoogste cijfer niet boven de 7,8.

Eerder bleek al uit het kandidatenonderzoek 2012 dat Unique uitvoerde onder drieduizend respondenten dat ook medewerkers dik tevreden zijn over hun baan. Ruim een derde van de medewerkers geeft zijn of haar baan een 7 als rapportcijfer. Werknemers zijn echter wel meer verdeeld als het gaat over hoe tevreden ze zijn over hun baan. Werknemers werkzaam in de ICT en techniek zijn opvallend positief. Werknemers in de productiebranche geven hun baan het laagste rapportcijfer.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Deze positieve wederzijdse beoordeling van werkgever en werknemer biedt een goede basis om samen te werken aan de toekomst. Ik ben zeer positief gestemd over het feit dat ook alle ondernemers zo tevreden zijn over hun medewerkers, ongeacht branche of provincie. Het is belangrijk om als werkgever blijk van deze waardering te geven. In de waan van de dag wordt dat wel eens vergeten, terwijl medewerkers dat juist als enorme motivatie beschouwen. Mijn advies is dan ook om naast Nationale Complimentendag alle kansen te grijpen om elkaar te complimenteren.”

Met de MKB Marktmonitor wordt onderzocht hoe ondernemend Nederland zich het afgelopen jaar ontwikkelde en hoe zij verwacht zich het komende jaar te gaan ontwikkelen. Hierbij is gekeken naar omzet, personele ontwikkelingen en aanverwante onderwerpen. Elk jaar staat er een specifiek thema centraal. Dit jaar is het thema ‘In beweging’, waarin het vermogen tot veranderen en flexibiliteit van ondernemers centraal staan.
 

25-04-2013 8:58

Professionals zijn bang voor negatieve feedback en wijzen dit aan als hoge drempel om feedback te vragen. Ook bij de gever van feedback speelt angst een rol. Zij geven aan bang te zijn voor de reactie van de ontvanger op negatieve feedback. Bij feedback speelt angst dus voor zowel de gever als de ontvanger een grote rol. Dit blijkt uit een analyse van feedback aan ruim duizend professionals van feedbackspecialist Feedback4Professionals.

Een ander obstakel dat veel genoemd wordt door professionals is dat de manier waarop ze het beste feedback kunnen geven en vragen vaak onbekend terrein is. Ze weten niet hoe ze dit het best kunnen doen. Daarnaast vormt tijdgebrek bij gever en ontvanger een barrière. Hierdoor schiet het geven en vragen van feedback er al snel bij in.

Naast de gemeenschappelijke obstakels van het geven en vragen van feedback zijn er ook obstakels die alleen bij één van beide opspelen. Ingezoomd op het vragen van feedback ervaren de initiatiefnemers het als ongemakkelijk dat zij ook vragen naar complimenten, de zogenaamde tops. In de praktijk wordt het vragen van feedback dan ook vaak uitgesteld. Bij de gevers van feedback ontstaat hierdoor ook een obstakel. Zij geven aan dat ze geregeld de actualiteit missen van het gedrag wat beoordeeld moet worden. Veel gevers van feedback besluiten hierdoor de feedback niet meer te geven.

“Feedback is een goed middel om jezelf, maar ook een ander beter te maken. Door goed op je netvlies te hebben waar je goed in bent en waar je minder goed in bent, ben je beter in staat om deze punten te benutten of te verbeteren. Feedback is een essentieel onderdeel voor een steile leercurve en daarom moeten die drempels wat mij betreft zoveel mogelijk omlaag. Door een setting te creëren waar weinig tijd nodig is om feedback te vragen en geven, kunnen veel van bovenstaande obstakels al weggenomen worden. Daarnaast is het van belang dat feedback specifiek is voor de vrager van de feedback. Tenslotte hangt het rendement van de feedback, en dus van de leercurve, af van hoe gepersonaliseerd je de feedbackgebieden hebt opgezet”, aldus Eric van Paridon, co-founder van Feedback4Professionals.
 

23-04-2013 10:00

Een toenemend aantal mensen werkt een of meerdere dagdelen in de week vanuit huis. Waar dit in eerste instantie voordelig leek voor de productiviteit, worden daar nu steeds meer kanttekeningen bij geplaatst. Veelvuldig thuiswerken kan de binding met het bedrijf en het efficiënt samenwerken met collega’s verminderen. The Nexxt Step introduceert Office3D, een virtuele oplossing die de sociale interactie tussen alle medewerkers, waar zij zich ook bevinden, vergroot en zorgt dat de thuiswerkers betrokken blijven bij het bedrijf.

De genoemde nadelen van thuiswerken komen naar voren als resultaat van een TNO-expertmeeting over de effecten van Het Nieuwe Werken. Eerder dit jaar kwam topvrouw Marissa Mayer van het Amerikaanse bedrijf Yahoo al in het nieuws omdat zij het thuiswerken wil gaan beperken. Een belangrijke reden die zij aanvoert is dat het gebrek aan contact een barrière vormt om een innovatieve cultuur te creëren. Yahoo wil dat werknemers weer discussies met elkaar aangaan en bijvoorbeeld in de wandelgangen nieuwe inzichten opdoen.

Met de nieuw techniek die The Nexxt Step ontwikkelde, kunnen bedrijven zowel het tekort aan sociale interactie als de wens tot meer discussie en overleg tussen medewerkers bevorderen. En daarvoor hoeven medewerkers niet op dezelfde locatie te zijn. De geïntroduceerde oplossing, Office3D, werkt via een virtueel kantoor waarin medewerkers zich via internet aanmelden. Net als in een gewoon kantoor loopt de medewerker naar zijn 3D kantoor- of vergaderruimte en neemt plaats. Zodra iemand de desbetreffende medewerker nodig heeft en zijn virtuele kantoor binnenloopt, klinkt er een signaal. Daardoor weet de medewerker, die waarschijnlijk in een andere applicatie bezig is, dat er een collega op bezoek is. Vervolgens kan hij met die ene of met meerdere collega's een live gesprek voeren van achter zijn pc, laptop of tablet. Het gesprek kan via audio maar ook via een geschreven chat plaatsvinden. Het grote voordeel is dat medewerkers zien dat andere collega's aanwezig zijn, ze zien welke personen aanwezig zijn en welke mensen op elkaar reageren. Tevens kan men via deze omgeving documenten delen en op het scherm in het kantoor ook tekeningen of illustraties projecteren en presenteren.

De ontwikkelde techniek is niet alleen voor het virtuele kantoor, maar ook voor vele andere toepassingen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een virtuele helpdesk, waar men klanten te woord kan staan zoals aan een 'echte balie'. Door in te loggen op de website van een helpdesk kiest de bezoeker een avatar en loopt vervolgens virtueel naar het juiste loket. Daar ziet de bezoeker meteen hoeveel mensen er staan te wachten. De onpersoonlijke helpdeksmethode via allerlei telefoonmenu's komt daarmee te vervallen.

Voor alle virtuele omgevingen geldt dat men een standaard vormgeving kan kiezen, maar men kan ook een op maat gemaakte virtuele omgeving laten bouwen. Bedrijven en organisaties kunnen dus hun eigen huisstijl in de omgeving verwerken. De mogelijkheden van deze techniek zijn in zekere zin onbeperkt. Andere opties zijn onder meer virtuele productpresentaties, het geven van trainingen in leslokalen of interactieve webinars, het driedimensionaal presenteren van een nieuwbouwproject zodat mensen alvast kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving.

Op de website http://www.office3D.biz kan men via een demo kennismaken met deze nieuwe technologie. De applicatie op de website neemt de bezoeker mee in de beleving van een virtueel kantoor. Door zich voor de demo aan te melden en een avatar te kiezen, treedt men het virtuele kantoor binnen en kan men diverse kantoorruimtes en vergaderkamers bezoeken. Ook kan men ervaren hoe je via audio of een geschreven chat met andere personen in dezelfde ruimte kunt communiceren, of hoe eenvoudig het is om documenten te delen of een tekening te projecteren op het scherm.

Over The Nexxt Step
Office3D is een product van The Nexxt Step, een jonge onderneming die virtuele omgevingen bouwt voor uiteenlopende objecten zoals hotels, vakantieparken of universiteiten. Daarnaast gebruikt The Nexxt Step de innovatieve software ook voor het creëren van virtuele showrooms of tentoonstellingen. Zo bouwde The Nexxt Step een virtuele weergave van het vakantiepark van Ronald McDonald in Beetsterzwaag (zie http://www.thenexxtstep.nl/rmd). Het belangrijkste doel van de gedetailleerde, virtuele omgevingen die The Nexxt Step bouwt, is de bezoeker of potentiële koper een levensecht beeld te bieden die via internet op elke plek ter wereld via verschillende apparaten – zoals pc’s, tablets en smart phones – te bekijken en bezoeken is.

23-04-2013 9:00

Ingenieursbureau Evan Buytendijk nodigt belangstellenden uit voor een studiedag Energiezuinige Gevelelementen, EPC en Passief Huis. Datum: 18 juni. Locatie: Opleidingscentrum Twente in Rijssen.

Tijdens deze studiedag wordt de relatie gelegd tussen de prestatie-eisen van Passief Huis met de prestaties van (houten) kozijnen, deuren en houtskeletbouwelementen op het gebied van de isolatiewaarde. Bij de kozijnen wordt aandacht besteed aan de invloed van het glas op de isolatiewaarde van kozijnen. Tevens wordt de relatie behandeld van de isolatiewaarden (en de termen Uw en Ufr) met de eisen van het Bouwbesluit, zoals de EPC.
De studiedag is geschikt voor onder andere bedrijfsleiding, verkoopmedewerkers buiten- en binnendienst, calculatoren, tekenaars en werkvoorbereiders. Deelnemers worden door het volgen van de studiedag een betere gesprekspartner en kunnen klanten voorzien van een juist en gedegen advies.

Voor aanmelding of meer informatie: http://www.evanbuytendijk.nl

19-04-2013 8:00

Op woensdag 17 april vond de finale van de eerste editie van Het Leukste Kantoor van Nederland plaats in Toverland. De centrale vraag in deze verkiezing luidde: "Wat maakt jouw kantoor tot een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek, waar je iedere dag met veel plezier naar toe gaat?".De competitie was georganiseerd door de adviesorganisatie Business X-Factor. 

In de finale stonden Limburg Professionals netwerkplek, ProActive Software, Bewegender-Wijs en Finovion.Ieder kantoor had zich van tevoren maximaal ingezet campagne te voeren. Er werden filmpjes en foto’s gemaakt, tweets en Facebook-berichten gedeeld en uiteindelijk gestemd. De jury maakte een selectie van zes finalisten, waarvan er vier in de finale hebben gestreden om titel “Het Leukste Kantoor van Nederland”, editie 2012/2013.

ProActive software uit Haarlem ging uiteindelijk naar huis met de titel en de hoofdprijs. Het team kreeg een door Gepla aangeboden cheque ter waarde van 2.500 euro voor een arrangement in Toverland met het hele team.

Henkjan Smits, mede-oprichterr van de Business X-Factor en juryvoorzitter: “We zijn verheugd over het enthousiasme waarmee de eerste editie van ons jaarlijks initiatief Het Leukste Kantoor van Nederland is ontvangen. En we zijn trots op de grote winnaar ProActive Software uit Haarlem."

Overigens beoordeelde de jury de deelnemende bedrijven niet op inhoudelijke aspecten. Volgens de juryvoorzitter gaf bij het kiezen van de winnaar 'de combinatie tussen de manier van campagne voeren, de inhoudelijk sterke presentatie, speciaal gemaakte filmpjes en het enthousiasme van het personeel' de doorslag. Met andere woorden; het leukste kantoor van Nederland is niet het kantoor dat daadwerkelijk het leukst en inspirerendst is, maar het kantoor dat zich het leukst weet voor te doen.

Inschrijven voor de tweede editie van het Leukste Kantoor van Nederland start op 1 oktober 2013.

19-04-2013 8:00

Een gezonde werkstijl is aan te leren. Dat stelt de Backshop. Om deze claim kracht bij te zetten wordt op 10 en 11 juni een lezing gegeven door prof. dr. Erik Peper.Hij zal aanwezigen diverse methoden aan de hand doen om gezonder te leren werken.

"Studies wijzen uit dat we gemiddeld zo’n 14 uur per dag zitten", aldus de woordvoerder van Backshop. "Experts wijzen ons erop dat ons lichaam meer geschikt is om te bewegen en dat het constant ‘statisch en fijn motorisch’ belasten de gezondheid niet bevordert. Inmiddels is vanuit de wetenschap veel bekend hoe we tot een gezonde en veilige werkstijl kunnen komen."

Op 10 en 11 juni wordt bij Backshop een lezing gegeven door prof. dr. Erik Peper. Erik Peper werkt als hoogleraar aan de San Francisco State University en is een internationale autoriteit op het gebied van stressmanagement, Biofeedback en toegepaste psychofysiologie. Erik Peper is tevens docent aan het NPI (Nederlands Paramedisch Instituut).

Erik Peper zal de huidige ergonomische wetenschap toelichten op basis van zijn vele gepubliceerde onderzoeken. Tijdens deze lezing worden diverse praktijkgerichte en interactieve sessies verzorgd in het gebruik van EMG-feedback.

De onderdelen die aan bod komen zijn onder meer wetenschap rond ergonomie, tablet, smartphone, desktop-  en laptopergonomie, RSI/KANS preventie, spiercontrole door EMG-feedback, 'hoe richt ik een werkplek ergonomisch in', inzetbaarheid van ergonomische hulpmiddelen, stressmanagement, werk- en lichaamsbewustwording.

18-04-2013 8:32

Op donderdag 11 april ontvingen Jalema BV en Vastgoed Webusco BV de nodige pers en gasten voor de officiële opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen en het 65-jarig bestaan van Jalema. De bijeenkomst stond in het teken van innovatie, toekomstgericht investeren en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Sprekers waren onder meer Joan Westendorff, namens de familie en Vastgoed Webusco, en Wim de Goei namens Jalema. De burgemeester van Beesel, Petra Dassen-Housen, verrichtte in het bijzin van pers, genodigden en Jalema-medewerkers de openingshandeling.

"Het familiebedrijf Jalema is bij uitstek een voorbeeld van een onderneming, die door voortdurende innovatie, flexibiliteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap de uitdagingen van een veranderende omgeving succesvol tegemoet weet te treden. Het bedrijf heeft een heldere visie en een missie die de onderneming en haar medewerkers richting geven op de weg naar Duurzame Differentiatie", aldus het bedrijf.

Begonnen als producent van archiefmappen en systemen en later als archiefspecialist met oplossingen voor het opbergen van papieren dossiers, nam het bedrijf het voortouw bij de digitale ontsluiting (opslaan én terugvinden) van deze archieven. "Anno 2013 is Jalema een belangrijke Europese speler als het gaat om producten en diensten voor het archiveren van zowel fysieke als digitale informatie. Een deel van de oplossingen die Jalema aanbiedt worden ‘powered‘ door de systemen van zusterbedrijf I-FourC."

"Op het gebied van office supplies heeft Jalema zich, met name na de overname van Atlanta eind 2010, ontwikkeld tot een internationaal toonaangevend producent en leverancier. Alle producten worden in Nederland geproduceerd en onderscheiden zich qua design, gebruiksgemak of duurzaamheid. Jalema heeft hier recentelijk nog een bijzondere vorm van dienstverlening aan toegevoegd en verzorgt nu in de belangrijkste West-Europese landen next day drop-ship en cross-dock leveringen voor haar business partners. In Frankrijk en Italië werden hiervoor distributieplatforms opgezet."

Jalema heeft Vastgoed Webusco bereid gevonden te investeren in nieuwe gebouwen en in de overname van het vastgoed van Atlanta in Hoogezand. Jalema investeerde in de inrichting van de nieuwe en bestaande gebouwen en heeft nu de beschikking over een archiefopslag in Reuver en Hoogezand, een centraal Europees distributiecentrum en expeditie en een moderne spuitgietfabriek. Tegelijkertijd werden nieuwe systemen geïmplementeerd en wordt er nu gewerkt met SAP Warehouse Management, SAP Productieplanning en een vernieuwd CRM-systeem.

Het in 1947 opgerichte familiebedrijf is onderverdeeld in twee divisies: Information Management (fysieke, digitale en toekomstige archief-, opberg- en informatiesystemen) en Office Supplies (verkoop kantoorbenodigdheden aan retail).

www.jalema.com

17-04-2013 9:00

Bouter uit Zoetermeer heeft een webshop geopend op het gebied van grootkeukenapparatuur:  www.bouterwebshop.nl. "Met deze webshop hebben klanten het gemak van online winkelen en bestellen."

www.bouterwebshop.nl bevat een uitgebreid assortiment, waaronder vaatwasapparatuur, combi-steamers, koeling, kook- bak- en braadapparatuur, koffiezetapparatuur, et cetera. "Bij alle producten vindt u een uitgebreide beschrijving en technische informatie. Het assortiment bevat uitsluitend kwaliteitsmerken waardoor een lange levensduur is gegarandeerd."Klanten kunnen tevens bij de webshop terecht voor gebruiks- en reinigingsartikelen, zoals bijvoorbeeld filterpapier, vaatwaspoeder en ontkalkingmiddel.

"Door de marktbepalende positie van Bouter worden de kwaliteitsmerken tegen zeer acceptabele prijzen in de markt  gezet", meldt het bedrijf. "Wilt u de prijzen bekijken of wilt u bestellen, dan hoeft u zich alleen even te registreren.Voor projectmatige aanvragen kunt u terecht onder de tab klantenservice op de webshop. Ook kunt u zich aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief."

Ter gelegenheid van de opening van de webshop organiseert Bouter een openingsactie. deze is te vinden op de webshop.

16-04-2013 10:00

De activiteiten van het LKTS Consortium zijn een volgende fase ingegaan. De eerste fase stond in het teken van het selecteren van geschikte minder bekende tropische houtsoorten (Lesser Known Timber Species, LKTS) voor de drie toepassingsgebieden bouw (kozijn en gevelbekleding), GWW en interieur en afbouw. De tweede fase richt zich op het testen van de geselecteerde soorten.

Op dit moment zijn vijftien verschillende houtsoorten uit diverse FSC-gecertificeerde bossen vanuit de Amazone, het Congo Bekken en Zuidoost Azië op weg naar Nederland om getest te worden. Naar verwachting zullen de eerste resultaten halfweg 2013 aan het consortium worden gepresenteerd. Voor ieder toepassingsgebied zijn de vereiste materiaaleigenschappen van het hout in kaart gebracht. Op basis daarvan is een testprogramma opgesteld, waarmee aan de geldende Nederlandse bouwvoorschriften kan worden voldaan. Voor de toepassing ‘kozijnen’ wordt aangesloten bij de gangbare normen die ook voor KOMO worden gebruikt. Voor het GWW onderzoek spelen vooral sterkte en duurzaamheid een belangrijke rol. Voor verschillende houtsoorten is al een en ander onderzocht of bekend vanuit de literatuur. Ook wordt onder andere gebruik gemaakt van de kennis van de eind vorig jaar tot het project toegetreden kennispartner SKH.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zullen de soorten toegepast gaan worden in verschillende pilotprojecten. Hiervoor worden ook de partners van FSC Nederland benaderd. “Tropisch FSC-hout is, in vergelijking tot andere materialen, voor veel toepassingen verreweg de duurzaamste oplossing. Essentieel hierbinnen is dat bestekschrijvers, ingenieursbureaus en architecten verder kijken dan een specifieke houtsoort en zich in hun voorschriften vooral richten op de eigenschappen van het hout. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel waar wij onze partners over voorlichten en bij ondersteunen”, vertelt Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland.

16-04-2013 9:00

De drie g’s waar aardgashandelaar GasTerra zeer veel waarde aan hecht – gas, groen en Groningen, aldus CEO Gertjan Lankhorst – mogen blijven. Maar van een andere G werd donderdag 4 april onverbiddelijk afscheid genomen: het energielabel G. Het splinternieuwe gebouw van eigenaar Triodos Vastgoedfonds werd voor huurder GasTerra verbouwd naar een A+-label. Kroonprins Willem Alexander verrichtte de opening.

GasTerra en Triodos Vastgoedfonds gaven samen met ondermeer architect De Zwarte Hond en BAM utiliteitsbouw vorm aan een bijzondere co-creatie, waardoor het pand naast het Groninger hoofdstation in een paar jaar tijd een enorme transformatie doormaakte naar een superzuinig gebouw.

Als je dan bezig gaat, is verbouwen naar zo energiezuinig mogelijk veruit de beste aanpak, stelt Guus Berkhout van Triodos Vastgoedfonds. “Je kunt zo’n pand wel voorzien van een leuk nieuw bloemetjesbehang en een verfje, maar dan weet je zeker dat je over een paar jaar weer aan de beurt bent. Een grote ‘energiesprong’ naar (bijna) energieneutraal voorkomt dat. Je verbouwt in eerste instantie budgetneutraal, maar uiteindelijk is de waarde van het gebouw veel groter geworden: de huurder is blij, mensen werken er plezierig, het voldoet aan alle denkbare overheidsregels en het is ook nog goed voor de wereld.”
Dat het budgetneutraal kan, is mede te danken aan het greenleasecontract. “Eigenlijk erg eenvoudig”, zegt Berkhout. “Wat je bespaart op de energierekening, gebruik je om te investeren. Stel, je betaalt eerst 50 euro aan energie, en na afloop van de investeringen 10 euro, dan is de speelruimte dus 40 euro bij dezelfde totale huurprijs. Als de waarde van het gebouw 10 x de huur is, dan het heb je 10 x die 40 euro om iets extra’s mee te doen.”

Het kantoor aan de Stationsweg in Groningen is een van de deelnemende partijen aan de tenderregeling Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal, die ondersteund wordt met in totaal anderhalf miljoen euro. Kantoorvolenergie.nl en Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal zijn een initiatief van het Innovatieprogramma Energiesprong, dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Energiesprong jaagt de markt aan en benut kansen die in de markt ontstaan om een transitie te maken naar energieneutraal.
 

16-04-2013 8:30

Fred Mak is benoemd als nieuwe voorzitter van de VMRG, de brancheorganisatie voor gevels en gevelelementen. Sinds 2009 vervult hij al de rol van penningmeester in het VMRG bestuur. Mak heeft meer dan 25 jaar ervaring in de gevelbranche en is sinds ruim 10 jaar algemeen directeur bij Solarlux Nederland, een van origine Duits bedrijf gespecialiseerd in schuifpuien en serres.Fred Mak: “Solarlux is wereldwijd actief. Sinds dit jaar ben ik tevens verantwoordelijk voor de internationale projecten (alles buiten Duitsland). Hierbij ben ik voor de diverse buitenlandse vestigingen van Solarlux het aanspreekpunt als het om projecten gaat. Het voordeel hiervan is dat we internationaal netwerken ontwikkelen en alle internationale ontwikkelingen uit eerste hand krijgen. Dit sluit goed aan bij de internationale ambities van de VMRG. Onlangs heeft de VMRG namelijk het initiatief genomen voor een internationale gevelcommunity (internationalfacade.com), waarin bedrijven en personen hun producten en kennis kunnen delen.”

15-04-2013 8:00

NFC Index, de coöperatie die de facilitaire kosten benchmarkt van kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen, heeft afgelopen week een nieuwe website gelanceerd. Om websitebezoekers beter van dienst te zijn heeft de site een overzichtelijke indeling en vormgeving gekregen. Bovendien is de content herschreven. De nieuwe inhoud en vormgeving bevorderen kennisdeling, een speerpunt van NFC Index.

Eén van de highlights van de website is de online benchmark tool, waarmee bezoekers kosteloos kennis kunnen maken met het benchmarkproces. Bezoekers kunnen hun facilitaire kosten vergelijken met een virtuele maar realistische index en krijgen inzicht in de waarde van benchmarken voor hun organisatie. Geïnteresseerden kunnen direct beginnen met het invoeren van hun kosten, vervolgens krijgen zij met interactieve grafieken inzicht in hun totale facilitaire kosten en kunnen zij deze vergelijken met de virtuele index. Ook is het mogelijk om inzicht te krijgen in kosten op detailniveau, bijvoorbeeld in die van schoonmaak. Voor volledige functionaliteiten en toegang tot de meest recente en volledige NFC Index is een lidmaatschap nodig. 

De NFC Index website bevat verder informatie en kennis over de indices Kantoren, Zorg en Onderwijs en de bijbehorende jaarberichten. Uitgebreide informatie over de totstandkoming van de NFC indices en de samenstelling van de NFC Index coöperatie, maar ook interessante achtergrondcases.

15-04-2013 8:00

Verdiep en verbreed uw inzichten in de wezenlijke bouw- en ontwerpaspecten die zorgomgevingen vriendelijker, humaner en efficiënter maken tijdens het zorgsymposium ‘Co-creatie in de zorg’ op 14 mei aanstaande in het AMC, Amsterdam.

Drie vooraanstaande sprekers, Iris Bakker (Levenswerken), Arnold Sikkel (EGM Architecten) en Fabienne Bruyninckx (Bruyninckx Designers N.V.) nemen de deelnemers mee vanuit hun verschillende achtergronden mee in het thema ‘Comfort en gemak in gebouwen’. 

“Onze zintuigen vormen een samenhangend mechanisme waarmee wij onze omgeving ervaren.” Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat Iris Bakker zien hoe we de omgeving met onze zintuigen ervaren en waarom we ruimtes al of niet als plezierig ervaren.

Fabienne Bruyninckx gaat in op de professionele onderbouwing van de werking van kleur op de mens en met name de toegevoegde waarden van kleurgebruik in de zorg. Arnold Sikkel vertelt aan de hand van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten van een aantal ziekenhuizen over de invloed van het gebouw op de mens.Marcellino Bogers zal het symposium begeleiden als dagvoorzitter.

Het symposium ‘Co-creatie in de zorg’ wordt speciaal georganiseerd voor architecten, facility managers en anderen die vakinhoudelijk actief zijn bij het ontwerpen, (ver)bouwen en inrichten van ziekenhuisomgevingen. Dit initiatief is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de vier bedrijven Forbo Flooring, Rockfon, Sigma Coatings en Knauf, die hun expertise bundelen en gespecialiseerde producten en diensten voor ziekenhuisomgevingen aanbieden.

13-04-2013 8:00

De Europese horeca scoort laag voor wat betreft de toilethygiëne.  Acht van de tien Europeanen geeft aan toiletruimtes in restaurants en hotels vies te vinden. Bars (33%), clubs (26%) en fast food restaurants (22%) blijken openbare gelegenheden met de slechtste hygiëne.

In Nederland zijn het vooral bars en tankstations die een vieze indruk achterlaten. Bijna 70 procent gaat liever niet naar het toilet wanneer deze vies is. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Tork naar toiletgewoonten en hygiëne onder ruim 8.000 Europeanen. De aanbieder van professionele hygiëne oplossingen vindt het hoog tijd meer aandacht te besteden aan hygiëne.

Maar liefst 84% van de Nederlanders is ontevreden met de hygiëne  van horecatoiletten. Vergeleken met andere Europese landen, zijn mensen uit Finland (93%) nog minder te spreken over de hygiëne op horecatoiletten, gevolgd door de Zweden (88%) en de Fransen (88%). “Het schoonmaken van toiletten krijgt in de horeca niet altijd de hoogste prioriteit. Dit is jammer, omdat een vies toilet bij bijna driekwart van de bezoekers de beoordeling van de horecagelegenheid negatief beïnvloedt. Schone toiletruimtes tellen in de ervaring van het verblijf mee,” aldus Renée Remijnse, marketing manager bij Tork.

De Nederlandse toiletbezoeker zit op gemiddeld twee tot drie verschillende toiletten per dag. Ongeveer 90 procent van de Nederlanders geeft aan dat er dan bijna altijd water en zeep op de toiletten aanwezig is. Met de toiletpapiervoorziening gaat het ook goed – 95% zegt over toiletpapier te beschikken. Twee derde van de Nederlanders waardeert de horeca toiletten in eigen land meer dan de voorzieningen in het buitenland. De Polen (56%) en de Fransen (30%) zijn het hiermee oneens, zij vinden de horecatoiletten in het eigen land ondermaats ten opzichte van het buitenland.

11-04-2013 2:00

Het Nederlands Interieur Instituut bestaat 25 jaar. Als platform voor de interieur- en lifestylebranche wil het NII verbinden, informeren en inspireren. Meest bekende activiteit van het NII is de jaarlijkse Trendlezing van Lidewij Edelkoort. Op 24 mei buigt zij zich in het Amsterdamse EYE museum over de trends voor 2015. Maar het NII organiseert meer: van events en trendreizen tot 'webinars'.

Voor velen is Simone Sanders nog steeds een bekende naam in de interieurbranche. Als trendwatcher avant la lettre, was zij samen met Ruud Wilmer - adjunct-directeur van Ten Cate Houstex Products - de stuwende kracht achter het NII, dat in februari 1988 van start ging. De eerste Trendlezingen werden gegeven en de eerste Inspiratieboeken verschenen. Vooral de getipte materialen, vormen en trendkleuren bleken en blijken een concreet houvast voor de leveranciers in de interieurbranche. Na anderhalf jaar hebben al 65 gerenommeerde bedrijven zich aangesloten. Vooral uit de textielsector is veel belangstelling. De invloed van het NII is merkbaar in de markt; er wordt over gepraat, geschreven, op bijeenkomsten wordt druk genetwerkt én het Trendboek wint snel aan status en wordt voor veel bedrijven leading. Zij nemen de trends of kleurenpaletten uit het trendboek niet klakkeloos over, maar vertalen dit op eigen wijze binnen hun eigen collecties; van gordijn- en meubelstoffen tot verf, van vloeren en karpetten tot wanddecoratie.Trends komen en gaan. Steeds sneller en vanuit steeds meer hoeken. NII-directeur Astrid van Leeuwen: "In deze tijd van internet en social media is het vaak moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. Welke trendprofessionals moet je volgen? Welke trends zijn 'waar'? Het NII heeft zich tot doel gesteld om daarom vanaf nu nóg vaker en sneller trendwatches en trendflashes door te geven aan haar leden. Ter informatie, maar vooral ter inspiratie. Het NII zal niet alleen trends watchen in de zin van signaleren, maar – en dat is nieuw – door trendprofessionals laten 'vertalen'. Hun visie op abstracte trends, maakt een en ander herkenbaarder, duidelijker en vooral ook praktischer. Daartoe hebben we diverse deskundigen om ons heen verzameld, die zowel de kennis, ervaring als autoriteit hebben om dit op het vereiste hoge niveau te doen."

Edvard Daamen van het NII, vult aan: "De interieurbranche heeft het niet makkelijk. De markt is soms om moedeloos van te worden. Maar wij zijn en blijven ervan overtuigd dat het interieur een interessant gebied voor consumenten is. Wij blijven dus onze weg vervolgen en doen er alles aan om het NII als centraal platform voor de interieur- en lifestylebranche succesvol te ontplooien." En er komen meer contactmomenten met de leden, belooft Edvard Daamen. Het NII zal haar netwerkfunctie verder versterken door gedurende het jaar meer events en (beurs)reizen te organiseren, waar leden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er komen ook nieuwe activiteiten, zoals het organiseren van online webinars. Ook de social media zullen nóg sterker ingezet worden, zowel LinkedIn, Facebook, Twitter als blogs. "Dus, wil je delen in ons netwerk en op de hoogte blijven van de visie van toonaangevende mensen in de branche, dan moet je bij het NII zijn", besluit Astrid van Leeuwen met een commerciële knipoog.

Vanaf 1993 kiest het NII voor drie trendthema's, die de volgende 5 jaar evolueren: 'Decoration', 'Minimal' en 'Intuition'. In 1996 neemt Simone Sanders afscheid als creatief adviseur en boegbeeld van het NII. Het jaar 1999 is een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het NII. Met het aantreden van Christiane Müller en Paul Linse als creatieve directie van het NII worden de drie trendthema's vervangen door vier huizen: de huizen van 'Licht', 'Zen', 'Weelde' en 'Nostalgie'. Kort daarna verbindt Lidewij Edelkoort zich aan het NII. Als beroemd trendforecaster is zij een belangrijke partner voor het NII. Haar Trendlezingen en Trendboeken zijn voor veel leden van het NII een jaarlijks hoogtepunt. Het startsein voor de industrie om binnen hun eigen creatieve proces van productontwikkeling de eigen nieuwe collecties te verfijnen qua look en feel.

Lidewij Edelkoort introduceert door de jaren heen trendthema's als Innerspace, Flying Out, Plus/Minus, Museum House, Boerderij van de Toekomst, We are Family, Interieur als landschap, Huis van Textiel en House Beautiful. Het is één van de belangrijkste doelstellingen van het NII om abstracte trendforecasts op een kwalitatief hoog niveau te visualiseren en door te geven, zodat leden hier in de praktijk hun eigen weg in kunnen vinden. Naast Li Edelkoort raadpleegt het NII ook andere trendforecasters om hun kennis met haar leden te delen, zoals Truus Dokter, Andrea Wiegman en Zuzanna Skalska.

Het lidmaatschap van het NII is bedoeld voor iedereen die inspiratie op wil doen om daarmee eigen creatieve processen te voeden.

www.interieurinstituut.nl

07-04-2013 8:00

Op donderdag 21 maart 2013 opende de eerste Gira Revox Studio in Midden-Nederland. “Het Veenendaalse installatiebedrijf Delektro Comfort is de Gira-partner waar particulieren en bedrijven de luxe van intelligente techniek zelf ervaren in een realistische woon-/werkomgeving”, aldus een woordvoerder.

Het bedrijf maakt het met deze studio mogelijk om over domotica in en om woningen te praten en vooral zelf te beleven. In deze modern ingerichte studio zijn de nieuwste lijnen van Gira en Revox geïnstalleerd. In het kantoor en de woon- en eetkamer van de studio bestuurt de bezoeker film, internet, verlichting én klimaatregeling. Dit kan via het grote touchscreen van Gira of met de eigen iPad of iPhone. “Dit systeem is ook geïntegreerd in de high-end oplossingen van audiospecialist Revox, waardoor maar liefst 32 ruimtes van luisterplezier worden voorzien vanaf centrale audiobronnen.”

Jacob van Leeuwen, directeur van Delektro Comfort, licht het doel van de studio toe: “Je overtuigt mensen tegenwoordig niet met een technisch verhaal, mensen willen voordelen zien en het liefst ook beleven. Met deze studio maken we de techniek tastbaar, waardoor bezoekers zelf het voordeel van domotica ervaren.”

Doordat de studio bij het pand van het ervaren installatiebedrijf zit, kan de bezoeker direct passend advies opvragen bij producten waar hij in geïnteresseerd is. Zo is alle nodige informatie onder één dak te vinden.

06-04-2013 8:00

Bouwinvest en Search Ingenieursbureau hebben een tweejarige samenwerkings-overeenkomst getekend. Het partnerschap richt zich op het verder verduurzamen van de vastgoedportefeuille en managementorganisatie van Bouwinvest. Het eerste initiatief is een zogenaamd 'Duolabel' voor kantoren.

Aan de hand van diverse deelprojecten maken de partners allereerst de energieprestaties van het vastgoed meetbaar en bespreekbaar met verschillende belanghebbenden. In cocreatie ontwikkelen zij onder andere het Duolabel Kantoren. Een duurzame vastgoedportefeuille en managementorganisatie zijn onlosmakelijke onderdelen van de ambitie van Bouwinvest. De vastgoedvermogensbeheerder stippelde de afgelopen jaren een integraal MVO-beleidsplan uit en deed in 2011 voor het eerst verslag van de prestaties op de verschillende doelstellingen.

Bernardo Korenberg, CSR Manager bij Bouwinvest: “De basis voor duurzaam ondernemen ligt voor onze onderneming in waardecreatie. Tevreden huurders en samenwerking zijn daarbij essentieel.  Het gaat ons om goede directe en indirecte rendementen door een juiste balans tussen People, Planet en Profit.”

Bouwinvest koos voor een partnerschap met Search om in co-creatie een aantal producten samen te ontwikkelen en elkaars klankbord te zijn. Onder andere door uitwisseling van kennis en ervaring. De ontwikkeling van het zogenaamde Duolabel Kantoren is een concrete uitwerking van de samenwerking. De partners starten met een pilot bij een aantal panden uit de portefeuille van het kantorenfonds. Dit levert een verbeterde energiemeting op, aangevuld met een concreet overzicht van de mogelijkheden om te komen tot een energiezuinig kantoorpand voor zowel huurder als verhuurder.

Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau: “Met het Duolabel Kantoren kunnen vastgoedeigenaar én huurder samen tot een aantrekkelijk, energiezuinig en toekomstgericht kantoorpand komen. De meting is voor Bouwinvest geen doel op zich, maar een manier om het gesprek met de huurders aan te gaan over verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarmee speelt Bouwinvest in op een trend, namelijk de verduurzamende bedrijfsvoering van haar klanten.”

05-04-2013 8:48

iRidiumMobile.nl, leverancier van high-end visualisatiesoftware, is begin april als KNX Technology Partner lid geworden van het KNX-netwerk in Nederland. Het bedrijf is zowel importeur als distributeur van de software van iRidium mobile voor België en Nederland. Met de huidige versie 2.0 kunnen installateurs en system integrators visualisaties van woning- en gebouwautomatisering verzorgen voor alle grote operating systems, waaronder Windows, iOS, Android en MacOS.

Doordat iRidium mobile visualisaties creëert voor praktisch alle grote domoticaprotocollen, waaronder KNX, neemt het bedrijf een tamelijk unieke positie in. Voor KNX Nederland is iRidiumMobile.nl een interessante marktpartij die bijdraagt aan het breed toegankelijk maken van woning- en gebouwautomatisering. Steeds meer installateurs en system integrators maken met visualisatiesoftware zoals van iRidiumMobile.nl de markt voor domotica begrijpelijk en aantrekkelijk voor een brede groep eindgebruikers. Dit draagt bij aan de doelstelling van KNX, dat als universele, genormaliseerde automatiseringsstandaard naar een zo groot mogelijke markt streeft.

Theo Derks, directeur-eigenaar iRidiumMobile.nl: "Er zijn meerdere marktpartijen die wel iets met software voor één of ander domoticaprotocol doen. Sommigen hebben een iOS-app en een Android-app voor KNX of een ander domotica-protocol. iRidium mobile is echter van alle markten thuis en ondersteunt daarom alle belangrijke operating systems evenals alle belangrijke domoticaprotocollen, waarin KNX uiteraard een belangrijk deel voor haar rekening neemt." Al sinds 2010 brengt Derks dit  universele softwarepakket voor meerdere domoticaprotocollen op de Nederlandse markt. "Inmiddels zijn we bij zo'n 95% van de KNX-installateurs bekend. We hebben in zeer korte tijd zo’n kleine 200 installateurs opgeleid. In de tussentijd werkten de ontwikkelaars op het hoofdkantoor van iRidium Mobile in Rusland hard aan de ontwikkeling van versie 2.0: een compleet nieuwe versie, van de grond af aan opgebouwd, waarmee we een solide fundament hebben gelegd voor de toekomst. En de ontwikkelingen stoppen niet. We voegen nog vele zaken toe, zoals het SIP-protocol voor deurintercom, meer domoticaprotocollen, meer drivers voor A/V-apparatuur."

Voor iRidiumMobile.nl was dit reden om zich nog sterker te profileren als de oplossing voor het visualiseren van domotica-installaties, en zich als KNX Technology Partner aan te sluiten bij het KNX-netwerk in Nederland. Via dit netwerk verwacht het bedrijf zijn positie verder te kunnen uitbouwen in België en Nederland. iRidiumMobile.nl is eind september dit jaar ook te vinden op de Beurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs te Utrecht.

04-04-2013 11:52

Lang niet alle interieurarchitecten zijn op de hoogte van de regels van de gewijzigde WAT (Wet op de Architectentitel). Toch traden de wijzigingen al in werking per 1 januari 2011. Eén van de belangrijkste regels is dat interieurarchitecten door middel van passende bij- en nascholing de ontwikkelingen in het vakgebied moeten bijhouden gedurende tenminste 16 uur per jaar. Interieurarchitecten zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze hier invulling aangeven en moeten een overzicht van hun activiteiten bijhouden.
 

03-04-2013 12:20

Het Alkmaarse bouwbedrijf Kesselaar en Zn. vindt dat je vertrouwen moet hebben in de mensen met wie je werkt. De mensen op de vloer weten heel goed hoe zij het werk goed en efficiënt kunnen inrichten. Oprichter van het bedrijf René Kesselaar besloot dan ook zijn medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Niemand heeft een vastomlijnde functie of taakomschrijving. Volgens Kesselaar beperkt dit mensen enkel in hun groei en functioneren.

In het bedrijf bestaat er geen hiërarchie: “Bij ons is iedereen gelijkwaardig”, aldus Kesselaar. Medewerkers raken op deze manier meer betrokken bij de organisatie en zijn gemotiveerder aan het werk. De productiviteit is hierdoor omhoog gegaan.

Het investeren in duurzame inzetbaarheid heeft het Alkmaarse bouwbedrijf nog meer opgeleverd. Vorig jaar maakten zij ruim 60 procent meer omzet en werden zij bovendien uitgeroepen tot ‘Slimste Bedrijf van Nederland` door het innovatiecentrum Syntens.

De komende 30 jaar verandert de arbeidsmarkt drastisch. Zo neemt de potentiële beroepsbevolking met driekwart miljoen mensen af. Binnen de bouw-, zorg- en transportsector is circa 20 procent van de werknemers 55 jaar of ouder. Dat vraagt aanpassingen van zowel werkgevers als werknemers. Op 11 april wordt hierover gesproken op de werkgeversbijeenkomst 'Gezond bedrijf: duurzame inzetbaarheid is pure winst' door onder andere Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. Ook geven werkgevers met ervaring op dit gebied, zoals René Kesselaar van Bouwbedrijf Kesselaar, hun tips door aan andere werkgevers.

Op de bijeenkomst, die onderdeel is van de Week van de Ondernemer, staan vragen centraal als:
Hoe zorg je ervoor dat werknemers, ook bij een hogere pensioenleeftijd en grotere werkdruk, toch (mentaal) vitaal en productief aan het werk blijven?

René Kesselaar deelt tijdens de bijeenkomst samen met Bouwend Nederland meer tips en ervaringen in de workshop die hij verzorgt voor geïnteresseerde werkgevers. Deze bijeenkomst is een initiatief van RegioPlus, Bouwend Nederland, Gezond Transport, Syntens, het Actieplan Gezond Bedrijf en het project Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bijeenkomst is er één in een reeks van landelijke bijeenkomsten rond het thema duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en duurt van 15.30 uur tot 19.00 uur.
 

03-04-2013 8:00

Op woensdag 27 maart presenteerden CoreNet Global Benelux en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) de eerste resultaten van het onderzoek naar de eisen van kantoorgebruikers. Dit onderzoek 'Wat wil de gebruiker?' vloeit voort uit het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren, dat beide organisaties ondertekend hebben.

In het gerevitaliseerde bedrijvencomplex Zuidpark, waar duurzaam ondernemerschap en het nieuwe werken op een geheel eigen manier bij elkaar zijn gebracht, namen circa 80 aanbieders en gebruikers van vastgoed, alsmede adviseurs en onderzoekers kennis van de onderzoeksresultaten. Monique Arkesteijn, voorzitter CoreNet Global Benelux, en Hans Topée, voorzitter van de kenniskring Huisvesting en Vastgoed van FMN wezen in hun presentatie op de toenemende invloed van de vastgoedgebruiker op de kwantiteit en kwaliteit van het aangeboden vastgoed. Dientengevolge transformeert de markt zich van aanbodgericht naar vraaggestuurd..

"De gebruiker van vandaag is steeds meer gericht op benodigde faciliteiten en huisvestings-concepten en minder op het aantal vierkante meters per werkplek", meldt FMN. "Opvallend is dat de behoefte aan ruimte bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) een stijgende lijn vertoont, terwijl grotere organisaties steeds minder vierkante meters nodig hebben." De vrees bestaat dat de huidige leegstand van 8,5 miljoen vierkante meter de komende jaren drastisch toeneemt en mogelijk verdubbelt.

Nicole Maarsen, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom), hield in haar betoog de zaal voor dat de eindgebruiker niet bestaat. Zij pleitte voor een gerichte aanpak en riep aanbieders van vastgoed op het DNA van de huurder in kaart te brengen en zich echt te verplaatsen in de wensen van de klant. Zij waarschuwde overigens wel voor het in balans houden van 'custom made' en marktconforme panden in verband met de verhuurbaarheid van het vastgoed op langere termijn. 

Tijdens de plenaire afronding werd ook gesproken over de staat van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren. Ligt dat nu “op zijn gat” of kost het gewoon wat meer tijd om resultaten te boeken? De laatste analyse werd het meest omarmd, waarbij overigens wel werd opgemerkt dat tempo gemaakt moet worden. "Alle partijen, waaronder gemeenten, moeten hun verantwoordelijkheid -  en daarmee soms ook hun verlies - nemen om de vastgoedmarkt weer gezond te maken", aldus FMN.
 

02-04-2013 10:00

De problemen voor de Nederlandse kantorenmarkt zijn nog niet voorbij. In 2012 was het beeld niet bepaald rooskleurig, zo blijkt uit gegevens van de makelaarsvereniging NVM Business. Op de 'vrije markt' werd er in 2012 15 procent minder kantoorruimte verhuurd en verkocht in vergelijking met het voorgaande jaar. Ondertussen steeg het direct beschikbare aanbod met 9 procent tot circa 7,8 miljoen vierkante meter. Een scheef beeld, waarbij een dergelijk groot aanbod aan leegstaande kantoren nog niet eerder is voorgekomen in Nederland, zo laat NVM Business weten.

Door het toegenomen aanbod werd er eind 2012 bijna 16 procent van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop aangeboden. Dit stond het voorgaande jaar nog op ongeveer 14,5 procent. Die toename heeft vooral te maken met de besparing op huisvestingslasten bij de overheid en het bedrijfsleven. De toename van aanbod had vorig jaar nog groter kunnen zijn, was het niet dat circa 400.00 vierkante meter aan kantoorruimte verdween van de markt door middel van sloop en herbestemming.

Wat opviel is dat, net als in 2011, de stijging van het kantorenaanbod voornamelijk in de eerste helft van het jaar plaatsvond. Een ander opvallend punt is dat uit de cijfers blijkt dat er nauwelijks nieuwe kantoorgebouwen gebouwd werden in 2012. Het nieuwe aanbod kwam voornamelijk van bestaande kantoren die op de markt kwamen. Het aandeel structureel leegstaande kantoren liet een belangrijke stijging zien. Zo stond in 2011 ongeveer 36 procent van de aangeboden kantoorruimten drie jaar of langer te huur, eind 2012 was dit 43 procent van de aangeboden kantoorruimten.

De vraag liep in de kantorenmarkt ook nog verder terug. Op de 'vrije markt' - eigenbouw niet meegerekend - werd ongeveer 910.000 vierkante meter opgenomen, 15 procent minder dan in 2011. De neergaande trend van de vraag, al in 2007 begonnen, werd zo voortgezet. Het uitblijven van voldoende vraag van de zijde van het bank- en verzekeringswezen, de bouwnijverheid, het openbaar bestuur, de communicatie- en transportsector, en de handelsbedrijven, leverde een grote bijdrage aan deze neergaande trend. De automatiseringssector en de zakelijke dienstverlening toonden daarentegen wel een groei in de vraag naar kantoren. De verhoogde vraag was alleen te klein om de vraaguitval in de andere sectoren te kunnen compenseren. Ondanks de verslechterde marktomstandigheden werd in 2012 iets meer dan 1 miljard euro in kantoren geïnvesteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit een lichte verbetering. Ook hierbij werd er voornamelijk in de eerst helft van het jaar belegd in kantoren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren vorig jaar het meest in trek.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >