Nieuws


28-03-2013 11:00

Als een bedrijf talentontwikkeling goed inricht, blijkt dit een aantoonbaar effect te hebben op het bedrijfsresultaat. Dit effect is vooral terug te zien in een stijging van het aantal producten en/of services, een toename in de kwaliteit, groei in productiviteit per fte en vergroting van de marge. Talentontwikkeling verbetert dus in meerdere opzichten het bedrijfsresultaat. Dit blijkt uit het Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ van ASA, specialist in bemiddeling van studenten en young professionals. In het onderzoek, dat vooraf ging aan het rapport, hebben 275 bedrijven hun ervaringen over talentontwikkeling gedeeld.

Ook blijkt uit het onderzoek van ASA dat een hoger percentage young professionals een duidelijke impact heeft op de kwaliteit van producten en services. Dat komt onder meer tot uiting in een hoger klanttevredenheidscijfer, minder retouren en een daling van het aantal klachten. Daarnaast hebben opleidingstools een aantoonbaar effect op het bedrijfsresultaat, net als trainingen. Hiervoor geldt dat hoe hoger het bedrag is dat beschikbaar wordt gesteld voor trainingen, hoe groter de impact.

Bianca van den Berg, HR-adviseur bij ASA: “De resultaten van ons onderzoek onderstrepen nog eens extra hoe belangrijk talentontwikkeling is en dit in verschillende opzichten aantoonbaar bijdraagt aan de groei van een bedrijf. Young professionals en hun kwaliteiten zijn in de huidige kenniseconomie van onschatbare waarde voor de groei, ontwikkeling en het onderscheidend vermogen van een bedrijf. Het Trendrapport biedt diverse handvatten die organisaties kunnen helpen bij het organiseren van talentontwikkeling. Hiermee kan iedere organisatie zijn bedrijfsresultaat verbeteren.”

Het Trendrapport van ASA over het aantrekken en behouden van jong talent is gratis aan te vragen via: www.asatalent.nl/succesboekje.

22-03-2013 11:04

In de 2.000 vierkante meter grote expositiehal van het Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) op de RDM Campus in Rotterdam heeft Buko Bouwsystemen twee gestapelde klaslokalen gerealiseerd. In die klaslokalen zijn allerlei technieken geïnstalleerd om optimaal te presteren op het gebied van energie, thermisch comfort, luchtkwaliteit, licht en akoestiek - de aandachtsgebieden van frisse scholen. ICDuBo heeft daar zelf het aspect duurzaamheid aan toegevoegd, of in feite in geïntegreerd, vertelt kennismanager Aart van der Wilt. Doel is echter niet alleen om de technieken te laten zien, maar vooral ook om toepassing in de praktijk mogelijk te maken. “Daarvoor worden in deze lokalen lezingen gehouden voor alle partijen die betrokken zijn bij scholenbouw, bijvoorbeeld over financiering. Zo kunnen scholen bijvoorbeeld via hun energierekening bij het energiebedrijf duurzame installaties financieren. En de Philips Schoolvision verlichting is bijvoorbeeld ook te leasen.”

Er zijn ook producten toegepast die luchtzuiverend werken. Zo is één lokaal voorzien van Desso-tapijt dat fijnstof vasthoudt. Het andere lokaal is met marmoleum van Forbo Flooring gericht op het voorkomen van stof. Ook is Fermacell Greenline met luchtzuiverende werking toegepast, evenals Gyproc Cradle to Cradle gipsplaten met luchtzuiverende werking. Akoestische maatregelen spelen ook een belangrijke rol, waaronder de toepassing van een plafond van Ecophon dat met een speciale coating is behandeld die het daglicht verder naar binnen brengt. Het glas van Saint Gobain in de puien van TGM speelt een belangrijke rol bij daglichttoetreding en zonwering. Een van de lokalen is voorzien van jaloezieën in de ruit; de andere van buitenzonwering. Een glazen luifel met PV-panelen vormt een vaste zonwering.

20-03-2013 13:30

Dit jaar is de Bredase kantoorvakhandel Wout Monseurs toegetreden tot het partnernetwerk van Gispen Kantoormeubelen in Culemborg. Gispen was tot op heden vooral actief in het segment van aanbestedingen en multinationals. Met een exclusief partnernetwerk wilt Gispen nu ook het MKB bedienen. Wout Monseurs is al meer dan vijftig jaar actief in de regio West-Brabant en was op zoek naar een onderscheidend kantoormeubel. Met de uitgebreide Gispen collectie en de aanverwante design labels zal Wout Monseurs de regionale markt gaan bewerken. Hiervoor is de showroom van WM volledig gerestyled en voorzien van het complete Gispen assortiment.

20-03-2013 13:00

GBO Design heeft met de ladenbox Durable Varicolor een Red Dot Award gewonnen in de categorie ‘product design’. De jury, bestaande uit 36 internationale designexperts, beoordeelde dit jaar ruim 4600 inzendingen. Op 1 juli vindt in Duitsland, tijdens een speciaal gala, de feestelijke uitreiking van de awards plaats.
De Durable Varicolor ladenbox past op een subtiele en toch onderscheidende manier in een kantooromgeving. De buitenzijde is neutraal grijs; de binnenzijde van de laden is fel gekleurd. Bij gesloten laden is er nog slechts een subtiel gekleurd lijntje zichtbaar dat gebruikt kan worden bij het organiseren van de inhoud. Bij GBO zijn ze erg trots op deze officiële erkenning van de kwaliteit van hun ontwerpen.

Jeroen op ten Berg van GBO Design: “Goed design is, zeker in tijden van crisis, van onschatbare waarde voor onze opdrachtgevers. Een goed ontworpen product verkoopt zichzelf als het ware. We zijn daarom erg trots dat de kwaliteit van onze ontwerpen keer op keer door onafhankelijke jury’s wordt bevestigd: vorig jaar wonnen we zeven GIO awards en een iF award.”

13-03-2013 14:00

De Facilitaire Vakbeurs in Assen is een nieuw fenomeen met een compleet concept voor bouw, inrichting, onderhoud en andere facilitaire zaken. FM en de bouwwereld gaan op deze beurs hand in hand op 23-24 oktober 2013. Met het concept ‘Facilitaire Vakbeurs nieuwe stijl’ wil beursorganisator CNO-Expo vernieuwing brengen in de beurzenwereld en zich sterk richten op de laatste ontwikkelingen binnen de in FM-branche.

De organisatie meldde reeds dat aan het concept de branches ‘interieur’ en ‘afbouw’ zijn toegevoegd aan de Facilitaire Vakbeurs Assen. Daardoor is niet alleen het exposanten- en bezoekersprofiel uitgebreid, maar is volgens de organisatie meteen een nieuw fenomeen in beurzenwereld ontstaan. Deze vakbeurs brengt namelijk de bouwwereld en het facility management samen. Zo ontstaat er een situatie waarin niet na elkaar wordt gewerkt - eerst bouwen dan inrichten - maar met en naast elkaar. De bouwwereld zal meer en meer gebruik gaan maken van de brede kennis uit het facilitaire werkveld. Zo kan de opdrachtgever van begin af aan weloverwogen keuzes maken op het gebied van inrichting en indeling, maar ook vroegtijdig problemen tackelen met betrekking tot veiligheid, klimatisering, verlichting en dergelijke.

De Facilitaire Vakbeurs vult volgens de organisatie een leemte in. Regionale bouwbeurzen en de algemene regionale bedrijvencontactdagen verdwijnen gestaag. BCD Leeuwarden is bijvoorbeeld reeds verleden tijd. Exposanten weten bij bedrijvencontactdagen niet waaraan ze toe zijn. Tussen de vele bezoekers is de toekomstige klant moeilijk te onderscheiden. Bouwbeurzen hebben het extra moeilijk door de huidige algemene economische malaise in de bouw.

De organisatie speelt in op de vraag van zakelijk Nederland om een compleet beursconcept te bieden, waar alle bedrijven kunnen profiteren van elkaars klanten. Een concept waar alle bedrijven mee te maken hebben die zich richten op (ver)bouw, inrichting en onderhoud. En onderlinge deling van kennis. Middels een samenwerking met het NDC Mediagroep zal CNO-Expo een nauwe samenwerking opstarten om dit nieuwe fenomeen breed in de markt te zetten.

www.facilitairevakbeurs.nl

13-03-2013 14:00

Veel kantoren staan leeg. Voor veel eigenaren en beleggers vormen zij een (financieel) probleem. Maar kantoren in historisch perspectief gezien vertellen ook een ander verhaal. In de ontwikkelingsgeschiedenis van naoorlogse kantoren zie je de veranderingen in onze samenleving terug. De ontwikkeling van een productie- naar een diensteneconomie, het wegvallen van de gezagscultuur, veranderende opvattingen over de architectuur, bedrijfsvoering en organisatiecultuur, innovaties in de bouwtechniek en kantoorautomatisering en nog zoveel meer. De geschiedenis van de kantoren maakt ook inzichtelijk hoe na de oorlog de eerste hoofdkantoren van ondernemende pioniers midden in het centrum van de stad werden geplaatst. En hoe het aantal kantoren groeide, de gebouwen steeds anoniemer werden en verplaatst werden naar de randen van de stad.

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Programma Herbestemming is door cultuurhistoricus Leon van Meijel en architect Teake Bouma een quick scan gemaakt van de cultuurhistorische rijkdom van met name de naoorlogse kantorenvoorraad.  “We willen de vastgoedwereld en de overheid uitdagen om ook op een andere manier naar kantoren te kijken”, stelt Erik Kleijn, hoofd gebouwd erfgoed van de RCE en opdrachtgever van deze studie. “Zodat ook andere mechanismen dan de boekhoudkundige een kans krijgen. Het besef dat zo’n kantoor ook een andere waarde kan hebben, het verhaal dat achter de gevel schuil gaat, kan wellicht inspireren tot andere oplossingen.” Daarom geeft de studie ook typerende karakteristieken voor de herbestemming van kantoorgebouwen uit de verschillende perioden: van 1850 tot nu.

De RCE ziet de studie als eerste aanzet om met de vakwereld in gesprek te komen over de cultuurhistorische waarde van kantoren. Daartoe is een LinkedIn-groep aangemaakt (De waarde van naoorlogse kantoren). Dit platform is niet bedoeld om tot een selectie van kantoren als cultuurhistorische categorie te komen en deze wellicht te beschermen, maar wel om in gezamenlijkheid een andere visie op de waarde van dit type gebouwen te ontwikkelen waar meer dan de helft van de Nederlanders hun werkzame leven in hebben doorgebracht. Een nieuwe visie op de historische waarde zal daarbij hopelijk ook leiden tot nieuwe waardecreatie voor de toekomst.

De studie en het interview met Erik Kleijn zijn te vinden op www.herbestemming.nu onder het kopje ‘zeven tinten grijs’.

09-03-2013 11:00

Zes kantoren in Zoetermeer, Zaandam, Groningen, Duiven, Delft en Zwolle gaan renoveren naar energieneutraal. "Het zijn koplopers die doorhebben dat de winst van de toekomst nu al zeker gesteld kan worden door hun gebouwen te verduurzamen", meldt innovatieprogramma Energiesprong, dat de renovaties begeleidt.

De zes partijen zijn geselecteerd voor ondersteuning in de tender 'Kantoren vernieuwen naar energieneutraal'. "Minimaal 60 procent reductie van hun huidige energieverbruik moeten zij realiseren in hun renovatie. Maar als zij voor energieneutraal gaan is dat natuurlijk nog mooier. En die ambities zijn er zeker."

“Energieneutraal is een logisch gevolg van de wensen voor een mooi, comfortabel en betaalbaar kantoor”, zegt een van de deelnemers. De ondersteuning die Energiesprong biedt is bedoeld om samenwerking te stimuleren en partijen met elkaar aan tafel te brengen. Eén van de voorwaarden was dat de partijen coalities vormden. Coalities van eigenaar, gebruiker en ontwikkelaar. De koplopers komen voort uit een rijtje klinkende namen als Alliander, Bemog projectontwikkeling, Cofely, Gas Terra, Urban.nl en Zon energie.

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal is een stimuleringsprogramma om de marktcondities lokaal en regionaal voor energieneutrale renovaties te verbeteren. Al doende leren op zes plaatsen in het land coalities wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn.

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal is een initiatief van het Innovatieprogramma Energiesprong, da Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Energiesprong jaagt de markt aan en benut kansen die in de markt ontstaan om een transitie te maken naar energieneutraal.
  

 

08-03-2013 11:30

Steelcase Solutions organiseert donderdag 21 maart een interactieve workshop met de titel ‘Werkt Het Nieuwe Werken?’. Op internetsites en in tijdschriften wordt vrijwel zonder uitzondering beloofd dat organisaties die Het Nieuwe Werken invoeren, effectiever en efficiënter worden. Maar een heldere bronvermelding of enige vorm van bewijslast hiervoor ontbreekt in veruit de meeste gevallen. Steelcase Solutions gaat aan de hand van praktijkcases die onderbouwing wel bieden. Onder leiding van Annemieke Garskamp (ARC) wordt ingegaan op de zin en onzin van HNW, de effectiviteit van werknemers en hoe facilitair managers binnen hun organisatie zelf aan de slag kunnen met HNW. Daarnaast is ruimte voor ideeën en ervaringen van de deelnemers zelf. De workshop vindt plaats op het kantoor van Steelcase van 15.00-17.30 uur. Inschrijven schrijven kan tot uiterlijk 8 maart via info_nl@steelcase.com.

06-03-2013 10:00

Onlangs vond weer een examen plaats van de Basiscursus Inrichtingskunde van de Office Academy (voorheen The Office Opleidingen). Alle zeven deelnemers slaagden voor het examen; één van hen scoorde zelfs een 10. Dat was Bianca Lipke, sinds 2011 werkzaam als projectadviseur bij Wuestman in Harderwijk.

Bianca Lipke heeft leer- en werkervaring in de projectinrichting- en stoffenbranche. Naast haar Detex opleiding zocht zij verdieping op het gebied van kantoor- en projectinrichting en Wuestman stimuleert de medewerkers tot het volgen van een opleiding, omdat zij grote waarde hecht aan goed gekwalificeerd personeel. Dagelijks werkt Bianca in een enthousiast team van de afdeling Projectinrichting. Aangezien drie collega’s de Basiscursus Inrichtingskunde al succesvol hadden afgerond met een 9 was zij enorm gemotiveerd om de opleiding met het hoogst haalbare resultaat af te sluiten. En met succes: voor het eerst in de geschiedenis van de opleiding werd er door de examinatoren een 10 uitgedeeld.

Bianca Lipke: “Doordat de docenten uit de praktijk komen, is mijn blikveld verruimd. Als adviseur wil ik niet alleen antwoord geven op een vraag, maar ook eerst een beeld krijgen van de situatie. De klant heeft een behoefte en zoekt naar een oplossing. Door bespreking van de theorie met docenten uit de praktijk kom je tijdens de lessen tot nieuwe inzichten. Waar op te letten en waar op door te vragen? Met als doel een beter inzicht te krijgen in het vraagstuk van de klant. In mijn functie pas ik dat ook toe door klanten bewuster te maken van wat ze eigenlijk willen of nodig hebben. Om vervolgens adequate oplossingen aan te dragen.”

“Wat mij vooral beviel aan de opleiding is dat de theorie ook direct toegepast kon worden in een eindopdracht. Mijn examenopdracht was om aan de hand van een programma van eisen een inrichtingsvoorstel uit te werken voor een fictief bedrijf. Dit werd tijdens een mondeling examen getoetst op parate kennis en inzicht. Dat deed ik aan de hand van een presentatie met een moodboard. Mijn hoge cijfer heb ik verdiend door een goede onderbouwing van mijn presentatie. Het gevoel van de examinatoren was dat ik hen als klant had weten te ontzorgen. Ik heb laten zien een stap verder te willen gaan. Zo had ik bijvoorbeeld een bedrijf gebeld dat gespecialiseerd is in externe archivering. Op basis van gegevens en berekeningen uit mijn casus heb ik deze mogelijke uitbesteding meegenomen in mijn plan van aanpak, waardoor er ruimte in mijn inrichtingsvoorstel was voor bijvoorbeeld een extra vergaderruimte. Ook had ik een specifiek kleurgebruik in mijn inrichtingsvoorstel en een goede uitwerking met berekeningen die ik na mijn presentatie heb overgedragen.”

De volgende Basiscursus Inrichtingskunde van Office Academy start op woensdag 20 maart. Klik hier voor meer informatie. 

05-03-2013 9:00

De beroepsverenigingen Facility Management Nederland (FMN) en FMGezondheidszorg zijn op dit moment bezig om de laatste puntjes op de i te zetten voor hun jaarlijkse gezamenlijke zorgsymposium. Het thema van het symposium op donderdag 14 maart is Yesterday, Today, Tomorrow. Diverse sprekers gaan in op de vraag hoe wij lering kunnen trekken uit het verleden, de actualiteit van risicomanagement en de toegevoegde waarde van human capital in de toekomst.

Jim van Geest, CEO Zorggroep Florence, bijt het spits af. Van Geest kijkt terug op zijn visie als facilitair manager van het jaar 2003, zijn persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van facility management in de zorg en geeft een toelichting op de do’s en don’ts van een bestuurder ‘die zelf ook met zijn voeten in de modder heeft gestaan’.

De tweede spreker is Bastiën van der Hoeff, risicomanager Ipse de Bruggen. Hij spreekt over risicomanagement in de zorg. Hij zal ingaan op de vraag wat een veiligheids-managementsysteem is, hoe het ingericht kan worden en welke methoden en technieken gebruikt kunnen worden. Van der Hoeff belicht risicomanagement ook in bredere zin en vertelt over de ontwikkeling van een veiligheids-managementsysteem uit richting een breder risicomanagementsysteem. 

Tenslotte spreekt John Flierman, programmamanager bij ROC Amsterdam, over de toegevoegde waarde van human capital voor de organisatie en de cliënt. Flierman gaat in op het belang van goed onderwijs en de belangstelling van studenten voor de zorgsector. Hij vertelt hoe kennis (leren) kan ontzorgen door gebruik te maken van flexibele opleidingsprogramma’s voor huidige en toekomstige facilitaire zorgmedewerkers.

Het zorgsymposium wordt gehouden tijdens Zorgtotaal, de grootste vakbeurs in de Benelux voor professionals die werkzaam zijn in de zorg, die van 13 tot en met 15 maart plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs is kosteloos te bezoeken na registratie via http://www.zorgtotaal.nl/toegang. Tevens heeft men dan toegang tot de beurs Zorg en ICT.
Het symposium van FMN en FMGezondheidszorg vindt plaats op 14 maart in de Croesezaal (10.30 uur tot 12.30 uur).  Leden kunnen zich hiervoor aanmelden via de websites http://www.fmn.nl en http://www.fmgezondheidszorg.nl

02-03-2013 8:00

Maandag 25 februari 2013 vierde de Beurs van Berlage haar 110-jarig jubileum met ruim 200 samenwerkingspartners. Directeur Marcel Schonenberg ontvouwde de plannen voor de komende jaren. De Beurs heeft zich bewezen als ultieme ontmoetingsplek in het centrum van Amsterdam. "Voor werken, genieten, kennisuitwisseling en zakendoen biedt de Beurs van Berlage alle ruimte. Authentiek, actief en gastvrijheid op hoog niveau."

Het gaat goed met de Beurs van Berlage. Voor 2013 wordt een verdubbeling voorzien op het gebied van internationale meerdaagse congressen, met totaal ruim 20.000 congresgangers. Daarnaast wordt hard gewerkt aan diverse verbeteringen en uitbreidingen. Er worden nieuwe restaurants gerealiseerd, de hoofdentree aan het Damrak wordt volledig vernieuwd en een permanente tentoonstellingruimte wordt ontwikkeld", aldus Marcel Schonenberg. Dat alles om gasten nog beter te kunnen ontvangen, te laten genieten van de rijke historie en middels de diverse evenementen mooie ervaringen op te laten doen. "Daarmee verbetert Beurs van Berlage de toch al sterke positie als dé ontmoetingsplek van Amsterdam. De presentatie van deze nieuwe strategie en herpositionering werd door de aanwezigen met veel enthousiasme begroet."

De campagne ‘Beurs van Verhalen’ is voortgekomen uit de unieke kenmerken van de Beurs van Berlage. De verhalen vanuit de architectuur, handel, historie en de talloze evenementen zijn uniek en inspireren de huidige gebruikers. "Door de diverse evenementen en programmering ontstaan er iedere dag weer nieuwe verhalen. De congresorganisator, de tentoonstellingsbezoeker, de vergaderdeelnemer en de gasten in het café hebben bij het verlaten van de Beurs van Berlage ieder een eigen verhaal."


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >