Nieuws


30-12-2013 8:00

Material Xperience 2014 zal in het teken van ‘The Smart Environment’. De Materia-tentoonstelling brengt de bezoeker letterlijk in aanraking met de nieuwste slimme materialen: materialen die intelligent reageren op de omgeving. Het jaarlijkse materiaalevenement voor de creatieve professional vindt plaats van 22 – 24 januari in Ahoy Rotterdam.

De Materia tentoonstelling onthult alles over de intelligente materialen van de toekomst en bestaat uit een drietal onderdelen: Smart Techniques, Smart Lab en Smart Nature.

De ontwikkeling van 3D printen staat niet stil. Het is nu mogelijk om materialen met een bijzondere structuur of verschillende dichtheden in één materiaal te printen. Er is nu ook het 2,5D printen: het printen van een reliëf tot 1 cm op ieder vlak materiaal. Andere hoogtepunten zijn robotgestuurde technieken zoals CNC frezen, de mogelijkheden van nanotechnologie voor coatings of superlichtgewicht opblaasconstructies van metaal.

De echte interactieve materialen worden hier getoond. Van thermochroom leer wat van kleur verandert bij aanraking en geheugenmetaal dat na vervorming weer terugkruipt in zijn oorspronkelijke vorm tot zelfreparerende folies en energieopwekkende materialen. Er zullen ook voorbeelden worden getoond van toepassingen voor deze materialen, door architecten en ontwerpers bedacht. Uniek aan het speciaal ingerichte Lab is dat bezoekers zelf aan de slag kunnen met intelligente materialen en ze de diverse toepassingsmogelijkheden direct ervaren.

Natuurlijke materialen zijn afkomstig van levende bronnen, zoals hout, kurk, bamboe, zijde en leder. Maar er is ook leder gemaakt van champignons, en engineered hout zoals het verduurzamen van snelgroeiend goedkoop naaldhout naar een kwaliteit van hardhout. Daarnaast komt het nieuwe afval op: restmateriaal dat eerder werd weggegooid wordt nu gezien als een goedkope en duurzame materiaal bron. Notendoppen, vissenleer en koffieprut zijn voorbeelden van potentiële bronnen voor nieuwe materialen.

Naast deze onderdelen zal tijdens Material Xperience doorlopend een aantal films worden getoond van zowel experimentele als gerealiseerde projecten met materialen die spectaculair reageren op de omgeving.

28-12-2013 8:00

NFC Index presenteerde op 17 december de vierde editie van de NFC Index® ONDERWIJS.
De NFC Index ONDERWIJS geeft inzicht in de mediane facilitaire kosten per student en per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) in het onderwijs. In de index zijn de kosten voor Huisvesting, Diensten en middelen en Facility Management opgenomen conform de NEN 2748-norm.
 

In 2012 bedroegen de facilitaire kosten  per student 1. 516 euro inclusief btw voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management. In 2012 stegen de facilitaire kosten per student met 8 procent ten opzichte van die in 2011.
 

De facilitaire kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) bedroegen in 2012 173 euro per jaar inclusief btw voor de NEN 2748-functies Huisvesting, Diensten en Middelen en Facility Management  In 2012 stegen de facilitaire kosten per vierkante meter bvo met 4 procent ten opzichte van die in 2011.
 

De NFC Index ONDERWIJS wordt samengesteld in samenwerking met NFC Index-adviseurs AOS Studley en Fier.fm en is gebaseerd op gegevens van 54 onderwijsinstellingen met een totaal aantal studenten van 938.354 en een totale oppervlakte van 8.799.106 vierkante meter bvo. De data van drie typen onderwijsinstellingen - regionale / agrarische opleidingscentra (roc/aoc), hoger onderwijs (hbo) en universiteiten (wo)- worden samengevoegd, waardoor een ijkpunt gerealiseerd wordt voor de rubrieken 1 (Huisvesting), 2 (Diensten en Middelen) en 5 (Facility Management) van de NEN 2748-norm. Vervolgens wordt de mediaan van de kosten per vierkante meter  bvo van verschillende activiteiten van de NEN 2748 per soort onderwijsinstelling (roc/aoc, hbo en wo) vastgesteld. Tenslotte wordt het gewogen gemiddelde over de verschillende mediane kosten (van de onderwijssoorten) berekend.
 

Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is een onafhankelijke coöperatie die de Nederlandse markt jaarlijks voorziet van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. De coöperatie verzamelt jaarlijks de facilitaire kosten voor werkplekken in kantooromgevingen, de facilitaire kosten per m2 bruto vloeroppervlak en per patiënteneenheid in zorg en per m2 bruto vloeroppervlak in het onderwijs. Sinds enkele jaren plaatst NFC Index de kosten in de context van serviceniveaus, duurzaamheid en klanttevredenheid.

27-12-2013 8:00

FM Plaza heeft het voorlopige podiumprogramma gepresenteerd, zoals dat tijdens de komende Vakbeurs Facilitair ingevuld wordt. De bezoekers krijgen van branchevereniging FMN een aantrekkelijk en afwisselend programma aangeboden met presentaties, debatten, rondetafelgesprekken en prijsuitreikingen.

Woensdag 15 januaristaat in het teken van het onderwijs. Op deze dag worden onder meer prijzen uitgereikt voor de beste MBO en Bachelor scripties en houdt Stewart Dallas, director of marketing  van IFMA, namens FMN de presentatie 'FM across borders'. Kenwerk verzorgt een Lagerhuisdebat over Onderwijs & Bedrijfsleven en Prequest behandelt een praktijkcase over het belang van FMIS binnen het HBO FM onderwijs.

FM professionals kunnen op donderdag 16 januari kennis nemen van de Greenlease Menukaart, een presentatie van het Platform Duurzame Huisvesting. Tevens wordt op deze dag het Greenlease Dashboard aan de pers gepresenteerd. Het LOOFD / Haagse Hogeschool gaat in op de duurzaamheid van Facility Management in Nederland en het Agentschap NL behandelt via een case de praktijk van energiemanagement.

Op vrijdag 17 januari daagt de Codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag de bezoekers uit kleur te bekennen en verzorgt OSB een presentatie over de toegevoegde waarde van het OSB Keurmerk. In de middag verzorgt de kenniskring Zorg van FMN een interactieve sessie. 

19-12-2013 9:41

Volgens recent onderzoek heeft 67 procent van de mensen een oogje op één van hun collega’s. Het onderzoek meldt verder dat 'juist op Nieuwjaarsborrels die seksuele aantrekkingskracht omgezet wordt in daden'. Bij deze percentages past een kanttekening: het onderzoek is uitgevoerd onder leden van AshleyMadison.com, datingsite voor vreemdgangers. Dat lijkt net zoiets als klanten van de slager vragen of ze weleens vlees eten.

Van de 5215 ondervraagde leden (onder wie 2.154 mannen en 3.061 vrouwen) gaf 52 procent van de mannen en 38 procent van de vrouwen toe dat ze wel eens een affaire hebben gehad met een collega. De eerste kus was in het overgrote deel van die gevallen (66 procent van de mannen, 32 procent van de vrouwen) tijdens of net na een Nieuwjaarsborrel.
Het overgrote deel van de mensen die vreemdgaan op de werkvloer heeft één of twee affaires gehad tijdens het werk. Maar 17 procent van de mannen en 6 procent van de vrouwen ging zelfs meer dan vijf keer vreemd met een collega.

“Op zich zijn de uitkomsten niet vreemd,” zegt Marco Barneveld, woordvoerder van AshleyMadison.com. “Affaires op de werkvloer zijn onze grootste concurrent omdat ze zo vaak voorkomen. Dat het in veel gevallen misgaat en dat carrières er aan ten onder kunnen gaan, is ook de reden waarom veel van onze leden kiezen voor onze site. Dat is veel anoniemer en daarmee veiliger.”

Nauw samenwerken doet de vonk tussen collega’s gemakkelijk overspringen. Mannen die toegaven een affaire te hebben (gehad) geven aan dat dit in 42 procentvan de gevallen iemand van een andere afdeling is. In 32 procent van de gevallen gaat het om een naaste collega en in 21 procent van de affaires om een assistente. Vrouwen geven aan dat 37 procent van de affaires is met iemand van een andere afdeling, 24 procent met een naaste collega en 32 procent doet het met een meerdere.

Alleen fantaseren over collega’s doet bijna iedereen, aldus de datingsite voor vreemdgangers. 85 Procent van de mannen heeft vreemdgaan met een college serieus overwogen tegen 79 procent van de vrouwen. 93 Procent van de mannen tegen 96 procent van de vrouwen heeft seksuele fantasieën over een collega.

Waarom beginnen nu juist zoveel affaires tijdens de Nieuwjaarsborrel? “Dit soort feesten vinden plaats in de informele sfeer en er is vaak drank in het spel,” zegt Marco Barneveld. “Als er al seksuele spanning is, slaat de lont vaak in het vat. Met alle gevolgen van dien.”
 

17-12-2013 10:00

“Uitbesteden is vaak efficiënter dan inbesteden”, zegt Jet Linssen, bestuurder bij FNV, in een rondetafelgesprek georganiseerd door beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). “Voorwaarde is wel dat je je medewerkers niet door de gangen jaagt en laat zien dat je een professionele markt bent.”

Voorzitter van OSB Hans Simons zegt in hetzelfde gesprek: “Er heerst in de politiek veel misverstand. Zo denkt men dat er in de schoonmaakbranche veel flexibel personeel wordt ingezet. Niemand realiseert zich dat maar 5 tot 8 procent flexibele schil is. 80 procent is in vaste dienst. Dat wordt volledig miskend. Ook wordt nog steeds gedacht dat het een zooitje is. De politiek mist volledig de professionele ontwikkeling in de branche.”

Andere opvallende conclusies die werden getrokken tijdens het rondetafelgesprek gingen over de verbreding van de code Verantwoordelijk Marktgedrag naar andere facilitaire sectoren, zoals catering en beveiliging en de naleving daarvan.

Lisanne Hendrix (bestuurslid FMN): “Ik denk dat de code krachtig is neergezet om de neerwaartse prijsspiraal tegen te gaan. Maar de aanbesteding is één ding; daarna volgt contractbeheer en dan gaat het om partnerschap. De code zou verbreed dezelfde kracht moeten hebben. Niet alleen bij een aanbesteding, maar in het hele traject daarna.”

Kees Blokland (voorzitter Codecommissie): “In alle facilitaire branches speelt hetzelfde probleem. Ook in de schoonmaak zijn er nog steeds handige jongens die naar de code praten, getekend hebben, en toch tussen de mazen van het net opereren. Daar kan ik me ontzettend aan ergeren.”

12-12-2013 11:27

Het merendeel van de MKB’ers zegt volledig op de hoogte te zijn van de beveiligingsrisico’s van gratis software voor zakelijk gebruik. 73 Procent van de MKB-ondernemers is zich ervan bewust dat door het gebruik van gratis software er informatie gedeeld wordt met derden ten behoeve van advertentiedoeleinden. 60 Procent van de MKB’ers weet dat de aanbieder van gratis software de opgeslagen documenten mag gebruiken, wijzigen, distribueren en reproduceren. Dit blijkt uit onderzoek naar digitaal samenwerken van Woozl, de online document management oplossing voor de zakelijke markt, onder vierhonderd MKB-ondernemers en ZZP’ers.

Ondanks dat bijna driekwart van de Nederlandse MKB’ers bewust is van de consequenties van het zakelijk gebruik van gratis software, wordt dit toch nog veelvuldig ingezet. 79 Procent van de MKB-ondernemers gebruikt gratis consumentgeoriënteerde software om online samen te werken. Daarnaast wordt ook betaalde software gebruikt ten behoeve van online samenwerken (78 procent). Gemiddeld wordt hier tussen de 100 en 150 euro per jaar aan uitgegeven.

Joost Bolkenstein, Business Unit Manager bij Woozl: “Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen we wel stellen dat het MKB zich bewust overlevert aan de risico’s en voorwaarden van gratis online software. De voorwaarden en risico’s worden wellicht met een korreltje zout genomen, terwijl er wel degelijk consequenties aan vast zitten. Toch is het een goed teken dat de ruime meerderheid van de MKB’ers naast gratis software, ook betaalde software inzet. Ondernemers doen er verstandig aan om de risico’s toch in beschouwing te nemen en hun strategie hier eventueel op aan te passen.”
 

03-12-2013 10:00

De Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs Hardenberg gaat voortaan verder onder de naam IHK Vakbeurs Hardenberg. Kort, krachtig en klaar voor de toekomst, zo stelt de beursorganisatie. Samen met de naamswijziging is ook de huisstijl van IHK Vakbeurs vernieuwd.

“IHK Vakbeurs is hét platform waar ondernemers uit de branche elkaar ontmoeten om hun commerciële activiteiten een extra boost te geven. Met deze verbetering laten wij zien dat Evenementenhal investeert in de toekomst om de waardevolle functie van IHK Vakbeurs te behouden”, aldus Remko Schnitger, beursorganisator van IHK Vakbeurs Hardenberg.

Van 25 tot en met 27 maart 2014 vormt IHK Vakbeurs Hardenberg weer het trefpunt voor interieurbouwers, (interieur)architecten, timmer- en meubelfabrieken, jachtbouwers, bouw- en klusbedrijven uit Noord en Oost Nederland. Het percentage beslissers op IHK Vakbeurs is 82,9 procent. Dit zijn directeuren/eigenaren, bedrijfsleiders en inkopers. Het resterend percentage betreft verkopers en overige medewerkers uit de branche. Hierbij kan worden opgemerkt dat IHK Vakbeurs een zeer goed bereik heeft binnen de interieurbouw, hout- en kunststofbranche in Noord en Oost Nederland, zo stelt de beursorganisatie.

02-12-2013 9:04

Dinsdag 26 november ontving Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) uit handen van Wim Pullen (directeur Center for People and Buildings) de vernieuwde edities van het Werkplekspel en de Werkplekwijzer.

De overhandiging vond voor een gezelschap van ruim honderd belangstellenden plaats in Delft in het gebouw van TU Delft dat over ongeveer een jaar de Bouwcampus (een vestigingsplek voor kennisinstellingen op het gebied van bouw) moet gaan worden.

Het Werkplekspel is bedoeld om het gedrag van mensen in een flexibele werkomgeving bespreekbaar te maken. Het bestaat uit 120 kaartjes met per kaartje een omschreven situatie rondom de werkomgeving, waar groepjes van vier tot zes personen met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Het spel kan in een uur worden gespeeld. Het spel is te gebruiken tijdens de ideevorming van een (her)huisvestingstraject, tijdens de implementatie, kort na invoering van het nieuwe werkconcept of langere tijd na invoering.

De WerkplekWijzer is een praktische gids van 144 pagina's die zich richt op de fysieke kant van de werkomgeving.  Het is bedoeld om mensen en organisaties in een vroeg stadium invloed te laten uitoefenen op de eigen werkomgeving. Er wordt tevens aandacht besteed aan de stapsgewijze aanpak van het verandertraject en aan de keuzes die gemaakt moeten worden. Verder bevat de gids overzichtelijke informatie over soorten werkplekken, soorten overlegplekken, faciliteiten, en veel voorkomende klachten. Interessant zijn ook de case-omschrijvingen van 12 werkomgevingen, van DSM in Sittard tot de Belastingdienst in Hoofddorp/Schiphol.

01-12-2013 8:00

Groothandel Bosgoed en Unipro werken vanaf 1 november 2013 als partners. Groothandel Bosgoed heeft met Unipro gekozen voor een partij met dezelfde visie op samenwerken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en duurzaamheid. "Daarnaast is het complete assortiment van Unipro van grote toegevoegde waarde voor Groothandel Bosgoed."

Groothandel Bosgoed kiest met Unipro voor de productmerken van UZIN, Wolff, Pallmann en RZ. Dit vormt volgens de woordvoerder een totaalprogramma van hoogwaardige producten voor de woning- en projectinrichter. Harry Elshof en André Wippert van Groothandel Bosgoed: “Met deze merken en onze eigen private labels kunnen wij ons nu écht onderscheiden in de markt. Bovendien sluit onze cultuur perfect aan bij die van Unipro, dat helpt ons om de onze afnemers nog beter te bedienen.”

Herbert van den Heuvel (verkoopleider UZIN voor Unipro bv): “Unipro is net als Groothandel Bosgoed een service-gerichte no-nonsense organisatie. Ook wij stellen de klant altijd centraal. Wij zullen de afnemers van Groothandel Bosgoed dan ook intensief begeleiden bij het gebruik van de UZIN producten. Velen zullen al wel bekend zijn met de lijmen en egalisaties van dit A-merk, maar we laten niets aan het toeval over. De gebruiker moet immers zijn klant ten allen tijde tevreden stellen. De verzekerde garantie die Unipro biedt op alle technische adviezen voor alle soorten vloerbedekking zal daarin ongetwijfeld een belangrijke rol in gaan spelen.”


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >