Nieuws


30-10-2013 17:57

Afgelopen vrijdag, 25 oktober, konden twee trotse deelnemers aan de opleiding Hogere Huisvestingskunde van Office Academy hun diploma in ontvangst nemen.

Saskia Hahn (Leaseplan) en Jan van de Klomp (RIVM)  slaagden voor hun afsluitende examen en mogen zich vanaf heden 'huisvestingskundige' noemen.


De opleiding Hogere Huisvestingskunde is één van de paradepaardjes van Office Academy, waaraan gerenommeerde docenten en een wetenschappelijke instelling als het Center for People and Buildings (CfPB) hun medewerking verlenen. Momenteel zijn onderhandelingen gaande om de opleiding onder te brengen bij een hogeschool, waardoor de waardevolle opleiding ongetwijfeld nog meer draagvlak zal krijgen in de onderwijswereld.

Voor nadere informatie over de inhoud en achtergrond van deze opleiding, kijk op de website www.officeacademy.nl

30-10-2013 10:15

NFC Index maakt bekend dat de huidige bestuursvoorzitter na drie termijnen terugtreedt en plaats maakt voor een nieuwe voorzitter. Dave Venmans neemt vanaf 1 januari 2014 de rol van bestuursvoorzitter over van Rinus Vader.

Rinus Vader, die in het dagelijks leven werkzaam is bij Royal HaskoningDHV, heeft vanaf de oprichting van NFC Index in 2001 de rol van bestuursvoorzitter vervuld. Onder zijn voorzitterschap is NFC Index uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 145 leden. NFC Index publiceert jaarlijks indices die inzicht geven in de trends van de kosten van huisvesting, services, ICT en facility management bij kantoorhoudende organisaties, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen in Nederland. Deze indices bevorderen het actief sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kosten van kantoren in Nederland flink daalden.

Dave Venmans neemt vanaf 1 januari 2014 het voorzitterschap over. Venmans is Hoofd Facilities bij KPMG Staffing en Facilty Services B.V. en is verantwoordelijk voor de bedrijfshuisvesting en alle facilitaire diensten binnen KPMG Nederland. In 2012 is hij toegetreden tot het bestuur van NFC Index. Venmans is voornemens om als voorzitter NFC Index verder te laten groeien. Uitbreiding wordt gezocht in  een toename van het aantal leden, maar ook door het aantal ingebrachte panden per lid te verhogen. Zo wordt de benchmark voor het facilitaire werkveld van nog grotere waarde. Het bestuur van NFC Index heeft groot vertrouwen in de rol die Venmans voor NFC Index als coöperatie gaat vervullen.

Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is een onafhankelijke coöperatie die de Nederlandse markt jaarlijks voorziet van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. De coöperatie verzamelt jaarlijks de facilitaire kosten voor werkplekken in kantooromgevingen, de facilitaire kosten per m2 bruto vloeroppervlak en per patiënteneenheid in zorg en per m2 bruto vloeroppervlak in het onderwijs. Sinds enkele jaren plaatst NFC Index de kosten in de context van serviceniveaus, duurzaamheid en klanttevredenheid. Speerpunt van NFC Index en haar leden, kringen en adviseurs is kennisdeling.

29-10-2013 8:30

Al sinds zomer 2005 vliegen de Vliegende Meubelmakers elke zomer voor drie weken naar ontwikkelingslanden om meubels te maken voor en met lokale mensen. Zo ook zomer 2014. De meubelmakers vliegen naar Nicaragua, Kenia, Cambodja, Zuid Afrika (Johannesburg), Guinee en Sumba (Indonesië).

De Vliegende Meubelmakers is een stichting met als doel het bieden van specifiek gerichte hulp aan projecten in ontwikkelingslanden door inzet van meubelmakers. De meubelmakers gaan geheel belangeloos naar de projecten. Ook dit jaar is de organisatie op zoek naar vrijwilligers. Op zaterdag 2 november, 23 november of 14 december van 09.30-11.00 uur kunnen belangstellenden informatie krijgen over het project. De voorlichting wordt gehouden op het HMC MBO vakschool, Arlandaweg 173 te Amsterdam.

Vliegende Meubelmakers gelooft in kennisoverdracht door samenwerking met de lokale bevolking. Kennisoverdracht op het gebied van houtbewerking en cultuur. Van schoolmeubilair tot tafels voor een dagkliniek, van aangepast zitmeubilair voor kinderen met een lichamelijke afwijking tot kasten voor een bibliotheek in een achterstandswijk. Om dit alles te realiseren werken de Vliegende Meubelmakers nauw samen met de HMC MBO vakschool, kenniscentrum SH&M en Stichting Gered Gereedschap.

Meer informatie: http://www.vliegendemeubelmakers.nl

24-10-2013 14:36
Hoe kunnen social media ondernemers helpen bij het benutten van kansen in economisch moeilijke tijden? Op welke manier kunnen grafische bedrijven werken aan een succesvolle toekomst voor hun onderneming en inspelen op nieuwe behoeften van klanten? Hoe kunnen communications service providers klantcommunicatie inzetten om hun klanten aan hen te binden? Welke voordelen biedt flexibilisering van kosten aan financiële professionals? Deze en andere vraagstukken stonden centraal tijdens #inbeeld: een serie events van Canon.

    
 
 
 
Het Canon-hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch was één maand lang het decor van maar liefst 22 events waarbij vooraanstaande gastsprekers zich bogen over allerlei thema’s. Ruim 1.700 gasten uit verschillende branches waren bij deze drukbezochte bijeenkomsten aanwezig.
Canon heeft in de afgelopen maanden haar organisatie vernieuwd. Zo is het hoofdkantoor verhuisd van Amstelveen naar ’s-Hertogenbosch en is het producten- en dienstenportfolio sterk uitgebreid. Dit was aanleiding een reeks evenementen te organiseren die volledig in het teken stonden van een hernieuwde kennismaking met klanten. Aan de basis van deze bijeenkomsten stonden specifieke vraagstukken die bij klanten leven. Zo kwamen tal van sprekers uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan het woord en waren bezoekers getuige van boeiende betogen over relevante marktontwikkelingen. Ook kregen zij aansprekende voorbeelden uit de praktijk en maakten ze kennis met concrete toepassingen.

      
 
“Het is de eerste keer dat we een reeks events hebben georganiseerd die volledig in het teken stonden van onze klanten en de ontwikkelingen in de markt die voor hen relevant zijn. Tijdens #inbeeld stonden hun organisaties en processen centraal met als doel samen te ontdekken welke uitdagingen zij in hun vakgebied kunnen aangaan”, vertelt Joop van Boerdonk, algemeen directeur van Canon Nederland. “We hebben #inbeeld georganiseerd om klanten een platform te bieden voor kennisuitwisseling en discussie over relevante en actuele thema’s. Hierbij hebben we onze kennis, oplossingen en producten ingezet om een echte Canon-experience te creëren. Gezien de positieve reacties zijn we er goed in geslaagd duidelijk te maken dat Canon weet wat onder haar doelgroepen leeft en dat we een volwaardige gesprekspartner zijn. Canon heeft meer te bieden dan hardware en we hebben ons aanbod sterk uitgebreid met nieuwe hoogwaardige oplossingen voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt.”

      
16-10-2013 9:55

Tijdens de Dag van de Projectinrichting op 8 oktober 2013 wees de jury voor de PPI-Award de PPI-Award 2013 toe aan Master Totaalinrichting te Hoofddorp.

Het was volgens de jury een nek aan nek race met Erkamp Projectservice te Heiloo. Mirato Totaalprojecten en Abeln Projectstoffering eindigden als derde en vierde van de genomineerden.

De genomineerde bedrijven/projecten werden op 2 oktober  door de jury bezocht. Aan de hand van dit bezoek werd de winnaar bekend gemaakt op 8 oktober tijdens de Dag van de Project Inrichting. Naast de uitreiking van de awards en de lancering van de nieuwe website van het Platform Projectinrichting (PPI), stond het evenement in het teken van ‘verbinden’.

12-10-2013 8:50

Op donderdag 31 oktober houden het regioteam West en de kenniskring Duurzaam van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) een inspiratiemiddag over duurzame en innovatieve (keten)samenwerking. Deelnemers worden uitgedaagd om eens op een andere manier naar de eigen werkomgeving te kijken.

Tijdens de plenaire sessie maken Marc van der Heijden (adjunct directeur Verkoop UTS Nederland) en Chris Pronk (adjunct directeur BAM HABO) duidelijk dat dit zoden aan de dijk zet. Beide heren zijn bedenker van de methodiek Smart Building Logistics (SBL). "SBL is een unieke methodiek om tegen lagere kosten, efficiënter en groener te bouwen. Hierdoor wordt het bouwproces op een meer innovatieve, slimme en efficiënte manier ingericht, gemanaged en uitgevoerd dan traditioneel het geval is." 

"SBL brengt de werelden van bouw en logistiek bijeen, richt zich vooral op afval, logistiek en transport en levert een positieve bijdrage aan het verduurzamen van de uitvoeringsfase van een bouwproject. Hiermee helpt SBL opdrachtgevers te voldoen aan de eisen die het BREEAM-NL certificaat stelt."

In de aansluitende interactieve sessieskijken deelnemers meer naar hun eigen werkomgeving. Onder andere Daniël Lagarde zal hierbij de creatieve capaciteit van de groep activeren en nieuwe ideeën omzetten in werkbare ideeën. Hij zal de deelnemers ‘even van het pad afleiden’, zodat zij op zoek gaan naar het onbekende of het nieuwe. Out of the box denken, maar zeker ook weer into the box denken, terug naar het hedendaagse om nieuwe inzichten direct in te zetten.

De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Kiks, managing partner Districon, en wordt afgesloten met een borrel.

11-10-2013 2:00

Facilicom Services Group uit Schiedam presenteert zich vandaag (10 oktober) als de Nederlandse vertegenwoordiger van United Facility Solutions (UFS). United Facility Solutions is een alliantie van de facilitair specialisten Atalian (Frankrijk), Clece (Spanje), Manutencoop (Italië), Mitie (Groot-Brittannië), Piepenbrock (Duitsland) en Facilicom (Nederland). De alliantie is opgericht om Europees georiënteerde opdrachtgevers diensten te bieden vanuit een organisatie zonder verlies van lokale kennis en kunde.

"Doordat lokale aanbestedingen op het terrein van schoonmaak, catering en beveiliging, maar ook bouw en onderhoud, steeds vaker Europees van aard worden, moeten facilitaire dienstverleners zich internationaal sterker organiseren om aan de marktvraag te voldoen. Met de oprichting van de UFS kunnen we gezamenlijk een antwoord geven op deze groeiende marktvraag", vertelt Hans Gennissen, president directeur van Facilicom Services Group trots.
Met de oprichting van UFS ontstaat een facilitaire alliantie die vertegenwoordigd is in achttien Europese landen met meer dan 250.000 medewerkers. UFS kent een gezamenlijke omzet van 7 miljard euro en biedt diensten aan bij ruim 32.000 klanten uit alle marktsectoren.

08-10-2013 11:00

Het neerhalen van scheidingswanden in kantoren heeft vooral geleid tot een gigantische toename van afleiding voor werknemers. Het kost de werknemers moeite om zich te focussen terwijl het geluid, de geur en de aanwezigheid van andere werknemers hen uit hun concentratie haalt. Dit blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse wereldwijde ontwerp- en architectenbureau Gensler.

Slechts een op de vier Amerikaanse werknemers kunnen presteren in een kantoortuin. De rest heeft moeite om effectief te werken, wat resulteert in verloren productiviteit, innovatie en betrokkenheid van de werknemer.

Het Deense ministerie van Werkgelegenheid had in 2011 al een onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat werknemers uit een open kantooromgeving zich twee keer zo vaak ziek melden. Wanneer er meer dan zes werknemers bij elkaar in een open ruimte zitten, loopt het ziekteverzuim zelfs op tot 62 procent. Tijdens het European Facility Management Congres 2013 in Praag werd voorgerekend dat het gebrek aan concentratie van werknemers jaarlijks ongeveer 24 werkdagen per werknemer kost.

Minder problemen met de klimaatinstallaties, minder klachten over het binnenmilieu en medewerkers die productiever zijn. Wanneer het totale binnenmilieu in orde is, kan de productiviteit met wel 15 procent toenemen.

06-10-2013 8:00

Op dinsdag 26 november presenteert het Center for People and Buildings (CfPB) het vernieuwde Werkplekspel en de vernieuwde WerkplekWijzer. “We nodigen iedereen die heeft meegeholpen met het ontwikkelen van beide instrumenten en andere belangstellenden, uit om de lancering bij te wonen.”

Het Werkplekspel en de WerkplekWijzer blijken sinds hun introductie in 2006 respectievelijk 2007 organisaties goed te helpen bij de oriëntatie en voorbereiding op een nieuwe werkomgeving. “De WerkplekWijzer vindt gretig aftrek bij allerlei organisaties die een nieuwe werkomgeving overwegen maar ook bij huisvestingsadviseurs, architecten en interieurinrichters. Daarnaast is de WerkplekWijzer lesmateriaal op een aantal facilitaire opleidingen.”

“Het Werkplekspel is inmiddels bij enkele honderden organisaties ingezet om de invoering van een innovatieve werkomgeving te ondersteunen. Het spel maakt mensen bewust van elkaars handelen en stelt de impact op elkaars functioneren aan de orde. Als men overstapt op een innovatieve manier van werken verandert er veel voor medewerkers in een organisatie. Het is dan belangrijk om nieuw verworven inzichten met elkaar te delen.”

De ontwikkelingen op het gebied van de werkomgeving staan niet stil en het werd dus tijd om beide instrumenten te actualiseren. “Samen met veel deskundigheid uit het veld is hier de afgelopen periode hard aan gewerkt. Dat heeft geleid tot mooie en actuele producten die we met gepaste trots op 26 november willen presenteren.” Nieuw zijn onder andere de beschrijvingen van voorbeeldprojecten (WerkplekWijzer) en de categorie ‘buiten kantoor’ (Werkplekspel). “Daarmee passen beide producten in huidige werkomgevingsvraagstukken.”

De bijeenkomst duurt van 10.30 tot 15.30 uur. De presentatie en de workshops worden gehouden in de toekomstige locatie van de Bouwcampus aan de Van der Burghweg 1 in Delft. “Daarmee vindt tegelijkertijd een unieke gebeurtenis plaats: het Center for People and Buildings organiseert als eerste partner van de Bouwcampus een activiteit in dit gebouw dat momenteel gerenoveerd wordt.”

02-10-2013 9:08

Lezers let op. Op dinsdag 24 september werd in The Harbour Club te Scheveningen een nieuw boek over facility management gepresenteerd. Zo’n 120 belangstellenden waren getuige van de presentatie van de publicatie ‘Facility Management; over organiseren en maatwerk binnen een veranderende context’

 

Het eerste exemplaar van het boek werd door George Maas uitgereikt aan Ian van der Pool (voorzitter FMN) en Roel Hamers (voorzitter van het LOOFD). Het boek werd geschreven door een collectief van medewerkers van newDirections, Sodexo Altys, Center 4, Duurzaam Gebouw en Stedin. Het boek wordt uitgegeven door Vakmedianet. 

01-10-2013 9:00

Over ruim een jaar is het tijd voor de nieuwe houtbeurs HOUT PRO +. Deze beurs, van 5 tot en met 8 november 2014 in de Brabanthallen in Den Bosch is, zoals de adviesraad van de beurs het noemt ‘een beurs voor en door de sector’.

Deze adviesraad nodigt belangstellenden uit voor een kennismakingsbijeenkomst op 31 oktober, waar de leden van de adviesraad meer vertellen over het achterliggende concept. Tevens is er dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Het programma begint om 17.00 uur met de ontvangst van de deelnemers door de organisatie en de leden van de Adviesraad. Om 17.30 uur volgt een rondleiding door de Brabanthallen, gevolgd door een korte uiteenzetting door de voorzitter van de adviesraad, Axel V. de Graaf (Karat Nederland bv). Om 18.15 uur verzorgt enthousiasmecoach Johan Driessens een sessie om de aanwezigen te enthousiasmeren. Vanaf 19.00 uur is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken (borrel en hapjes). Via de website http://www.houtproplus.nl kan men zich vooraf aanmelden voor deze kennismakingsbijeenkomst.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >