Nieuws


27-09-2012 10:44

Coen van Oostrom, CEO van OVG Projectontwikkeling, is de winnaar geworden van de verkiezing Duurzame 50 Vastgoed NL. De lijst met vijftig duurzame professionals uit de vastgoedsector werd half september in Amsterdam bekendgemaakt door juryvoorzitter Ed Nijpels. De uitreiking vond plaats tijdens het slotfeest van de Dutch Green Building Week 2012 in gezelschap van ruim driehonderd gasten.


Foto: Rob Severijnen, Photoworkx

Van Oostrom is volgens de jury 'dé initiator van duurzaamheid in de vastgoedbranche. Van Oostrom boort zijn enorme netwerk aan om zijn visie op een duurzame wereld te laten slagen. ‘Doen wat je zegt en belooft’, is een motto wat bij Van Oostrom past. Met 30-40 procent van de Breeam-NL Labels in Nederland is OVG een koploper. Daarnaast gaat de duurzaamheid van Van Oostrom ook internationaal. Opvallend is ook een initiatief van een eigen Green Deal, welke de politiek moet laten nadenken over het oplossen van leegstand door middel van het inzetten van duurzaamheid; een plan dat nu door velen wordt overgenomen'.

De top 10 van de lijst bestaat, naast de winnaar, uit Anke van Hal van TU Delft (2); Guus Berkhout van Triodos Bank (3); Architect Thomas Rau (4); Wethouder Alexandra van Huffelen uit Rotterdam (5); Anne-Marie Rakhorst van Search (6); Jaap Gillis, CEO van Bouwfonds REIM (7); Job Dura, CEO van Dura Vermeer (8); Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft (9) en young professional Nils Kok van Universiteit Maastricht (10).

De complete top 50 staat op http://www.duurzame50.nl/

De jury is verheugd over het grote aantal inzendingen en vooral over de diversiteit van de inzendingen. De jury koos vanuit de inzendingen 37 mannen en dertien vrouwen in de top 50. In verhouding tot het aantal werkzame vrouwen in de vastgoed en bouw is dit een bovengemiddeld aantal. Goed vertegenwoordigd zijn architecten, onderwijsinstellingen, onderwijs, overheid en adviseurs. Doelgroepen die volgens de jury nog ondervertegenwoordigd zijn, zijn aannemers, vastgoedeigenaren zoals beleggers en ook onderaannemers, zoals installateurs.

De organiserende partners DGBC en Duurzaam Gebouwd willen de winnaar van de Duurzame 50 Vastgoed NL ook belonen. Zij doen dit met een cheque van 5.000 euro, die door beide partners ter beschikking is gesteld. Deze geldprijs dient in zijn geheel te worden geschonken aan een goed doel.
De jury bestond dit jaar uit: Ed Nijpels (NLingenieurs en juryvoorzitter), Stefan van Uffelen (directeur DGBC), Jan van den Broek (hoofdredacteur Kennisplatform Duurzaam Gebouwd), Boudewijn Goedhart (directeur Bouwkennis), Wabe van Enk (hoofdredacteur PropertyNL) en Marga Hoek (directeur De Groene Zaak).

 

27-09-2012 10:11

HBO- en WO-studenten hebben geen hoge verwachtingen van hun startsalaris. Ruim een derde van de studenten die meededen aan het online carrièreonderzoek van ASA verwacht tussen 1.800 en 2.000 euro per maand te gaan verdienen. Dit is een reële verwachting, zeker gezien de huidige economische situatie. Slechts 7 procent is erg positief en denkt maandelijks een salaris van 2.600 euro te kunnen bijschrijven. ASA vroeg 981 HBO- en WO-studenten naar hun verwachtingen en plannen na het afstuderen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat studenten het liefst willen werken bij de overheid. Deze sector is veruit het populairst (11 procent). Dit biedt kansen, aangezien onder andere uit het eerder verschenen ASA Trendrapport blijkt dat deze sector sterk aan het vergrijzen is. Daarnaast geeft 17 procent aan dat zij absoluut niet bij een bank of verzekeraar wil starten, werken in deze sector is het minst populair. Verder blijkt dat starters het liefst beginnen bij een middelgroot bedrijf met 26 tot 50 werknemers. Tot slot is een opvallend resultaat dat 21 procent van de respondenten aangeeft na het afstuderen een eigen bedrijf te willen starten.

“Het lijkt er sterk op dat studenten en starters verwachtingen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden aanpassen aan het huidige economische beeld. Dat de overheid erg in trek is bij studenten past bij het beeld van de maatschappelijk betrokken student van nu. De bank- en verzekeringssector heeft een flinke uitdaging bij het aantrekken van jong talent. Employer branding wordt voor deze sector dan ook steeds belangrijker bij het interesseren en binnenhalen van jong talent”, aldus Monica van der Meeren, commercieel directeur bij ASA.

27-09-2012 8:25

Sinds 1 september is Holland Project Plant Interieurbeplanting gevestigd in De Gruyter Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Het centrum voor creatieve ondernemers krijgt daarmee een huurder, die het totale gebouw gaat aankleden als toonzaal op het gebied van groen en interieurbeplating.

Holland Project Plant, voorheen gevestigd in Zaltbommel, levert sinds begin jaren '80 groenoplossingen voor kantoren, bedrijven en instellingen in heel Nederland. Naast hydrocultuur, waarbij planten in speciale bakken worden geplaatst met daarin water, voedingsstoffen en korrels, levert het bedrijf ook grondplanten, terrassen en daktuinen, decoraties, kantoorplanten, kunstplanten en geconserveerde planten.

Het nieuwe informatiecentrum en de showroom van Holland Project Plant zijn vanaf 1 september gevestigd in het souterrain van De Gruyter Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. Dit in het oog springende complex is door de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) getransformeerd tot een eigentijds bedrijfsverzamelgebouw, waar creatieve ondernemers ruimte huren. De Gruyter Fabriek is aangemerkt als monumentaal industrieel erfgoed en biedt ondermeer onderdak aan architecten, projectinrichters, reclamebureaus en webdesigners.

In samenspraak met de BIM is Holland Project Plant gevraagd het complete gebouw aan te kleden met inspirerende en opvallende groenoplossingen. Daarmee creëert de interieurbeplanter niet alleen een in het oog springend visitekaartje voor zichzelf, maar ook voor De Gruyter Fabriek.
 

25-09-2012 9:45

xxxxxx

25-09-2012 9:30

Succesvolle ondernemers verzetten voortdurend de bakens. Cibap
vakschool voor verbeelding in Zwolle biedt aan ondernemers op donderdagmiddag 11 oktober (aanvang 12.30 uur) een platform voor ontmoeting en discussie over de ontwikkeling van de bedrijfsstrategie. Vooraanstaande sprekers leveren hun bijdrage en zetten de toon voor de forumdiscussie. En net zoals tijdens het succesvol verlopen symposium in 2011 is er volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

‘Inside out òf outside in?’ is het thema van het symposium. William van Vessem, marketingtrainer en –adviseur en Jacco Vonhof, DGA van Novon geven deze middag inzicht in de marktbenadering in andere branches en hoe men hierin zelf creatief kan zijn, gevolgd door een forumdiscussie. De middag wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst. Het symposium is bestemd voor directeuren en managementteams van schilders- en onderhoudsbedrijven, onderhoudsmanagers van woningcorporaties en voor ondernemingen in de branches meubel, interieurbouw en standbouw. Maar ook voor professionals werkzaam in de creatieve industrie. Aanmelden kan via www.cibap.nl. Het symposium vindt plaats bij het Cibap in Zwolle en is gratis toegankelijk.

21-09-2012 14:00

 

Cauberg-Huygen heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de mysterieuze trillingen in het gebouw Westraven onderzocht en de oorzaak gevonden. Na uitgebreide metingen ontdekten de onderzoekers dat een combinatie van factoren, waaronder het gebruik en de wijze van bevestiging van de glaswasinstallatie, de specifieke bouwwijze en het meubilair, tot de trillingen leidde.

Bij bepaalde bewegingen van de bak van de glaswasinstallatie ontstonden trillingen met een zodanige frequentie dat ze gemakkelijk werden overgedragen op vloeren en meubilair in het gebouw. Cauberg-Huygen werd gevraagd dit onderzoek te verrichten vanwege hun expertise op het gebied van gevelonderzoek en trillingen.

Het grootschalig gerenoveerde gebouw Westraven in Utrecht kwam in de publiciteit nadat medewerkers op 27 en 28 juni 2012 melding maakten van duidelijk voelbare trillingen. Uit voorzorg is toen het gebouw ontruimd en hebben alle medewerkers tot op heden op een andere werkplek in het land of thuis gewerkt.

Al op 29 juni werd Cauberg-Huygen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek dat de oorzaak van de trillingen moest achterhalen. Direct hebben onderzoekers sensoren op de vloeren van het gebouw geplaatst die vervolgens aan een monitoringssysteem zijn gekoppeld. Bij het testen van alle gebouw-gebonden installaties is zorgvuldig gekeken of de sensoren trillingen konden waarnemen. Ook is op dat moment de glaswasinstallatie getest, maar de metingen gaven toen geen duidelijk uitsluitsel. Eind juli, toen de Rijksgebouwendienst, TNO en Cauberg-Huygen de resultaten van de eerste onderzoeken evalueerden en er geen oorzaak aan te wijzen was, besloot men om de onderzoeksopzet uit te breiden. Cauberg-Huygen heeft verspreid door het gebouw trillingssensoren en geluidsensoren geplaatst en deze op het monitoringssysteem aangesloten. Op die manier kon men nog nauwkeuriger nagaan waar trillingen of geluiden vandaan komen en hoe ze zich door het gebouw bewegen.

Na plaatsing van deze uitgebreide testopstelling zijn nogmaals alle installaties één voor één aangezet om zo trillingen of geluiden te meten. Op dat moment kwam naar voren dat de glaswasinstallatie in bepaalde posities, vooral op de hoeken van het gebouw en bij bewassing van de hoogste verdiepingen, trillingen veroorzaakt. Omdat de balken en het frame van de glaswasinstallatie plaatselijk rechtstreeks op de stalen kolommen van het gebouw zijn gemonteerd, worden de trillingen gemakkelijk doorgegeven aan het gebouw: via de kolommen aan de vloeren en via de vloeren aan de bureaus. De frequentie van de trillingen die bij het gebruik van de glaswasinstallatie ontstaan, valt in sommige gevallen samen met de eigenfrequentie van de vloeren en de bureaus. Dit versterkt de beweging. Zo kon het gebeuren dat medewerkers de koffie zagen bewegen in de kopjes die op het bureau stonden.

Nu de oorzaak is achterhaald, zal men de glaswasinstallatie voorlopig niet gebruiken. Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen Cauberg-Huygen en Rijksgebouwendienst dat de veiligheid niet in het geding is geweest en dat de trillingen niet hebben geleid tot schade aan het gebouw. Ook TNO en de gemeente Utrecht hebben de bevindingen en aanpak van het onderzoek en de conclusies onderschreven.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de constructieve veiligheid van de bevestiging van de stalen gevelstijlen van de vijf vides, aan zowel de voor- als achterzijde van het gebouw, vooralsnog niet is aangetoond. De wijze van bevestiging van de gevelstijlen heeft geen relatie met de oorzaak van de trillingen. De constructieve veiligheid van het gehele pand is niet in het geding. Een correcte bevestigingswijze is wel van belang voor de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van het pand. Om deze in de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn aanpassingen hieraan noodzakelijk. Om risico's voor de veiligheid van medewerkers uit te sluiten, laat Rijksgebouwendienst herstelwerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor kunnen de medewerkers van Rijkswaterstaat nog niet terugkeren naar het kantoorpand. Deze herstelwerkzaamheden zijn naar verwachting op 1 januari 2013 afgerond. In kantoorgebouw Westraven werken ongeveer 1.500 medewerkers van Rijkswaterstaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden blijven de medewerkers op alternatieve locaties gehuisvest.

 

21-09-2012 14:00

 

Op 18 september 2012 heeft schoonmaakbedrijf CSU de gedragscode voor duurzame eindgebruikers ondertekend. Dit gebeurde tijdens de gelijknamige workshop in Uden, georganiseerd door de kenniskring Duurzaam en het regioteam Zuidoost Nederland van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

Namens CSU zette commercieel directeur Ruud van Swieten zijn handtekening, waarna hij uit handen van Yvette Watson, voorzitter van de kenniskring Duurzaam, het bijbehorende certificaat ontving. De gedragscode voor duurzame eindegebruikers is ontwikkeld door FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en beoogt de verduurzaming van gebouwen en de werkomgeving te stimuleren en te versnellen. De eindgebruiker speelt daarin een belangrijke rol. FMN en DGBC willen eindgebruikers hiervan bewust maken en hen stimuleren hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

"CSU is al geruime tijd actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en ontving begin dit jaar - tijdens de uitreiking van Golden Service Awards - de MVO-award", vertelt een woordvoerder van het bedrijf. "CSU onderstreept nu ook de rol van de eindgebruiker en tekent als zevende organisatie de gedragscode. Facilicom Facility Solutions, NewDirections, Van Doorne, Dell, Procore en Bouwinvest deden dat eerder."

Kenniskringvoorzitter Yvette Watson is blij met de nieuwe partner in duurzaamheid, maar wil meer: “Zeven organisaties die de gedragscode ondertekend hebben is natuurlijk een mooi begin. Gelet echter op de hoeveelheid FMN-leden en het belang dat zij hechten aan duurzaamheid, verwacht ik dat meer organisaties het voorbeeld van de eerste zeven snel zullen volgen. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met FMN.” 

20-09-2012 9:30

"Gaat Sandberg nu speelgoed maken?" Dat is de vraag die wordt gesteld aan Martin Hollerup, Managing Director van Sandberg A/S, naar aanleiding van de presentatie van het nieuwste product van Sandberg: een helikopter die op afstand via een iPhone, iPad of iPod Touch wordt bediend. Hollerup antwoordt hierop: "Nee, wij zijn niet van plan om van industriesector te veranderen. We zullen geen poppenhuizen en teddybeertjes gaan maken.”

 

 

"Waarom brengt u dan een helikopter met afstandsbediening op de markt?"
"In feite gaat het om een iPhone gadget. Net als zoveel van onze andere producten. Weliswaar een beetje anders, maar volgens mij ideaal voor het portfolio van Sandberg."

"Is dat geen smoesje? U speelt gewoon zelf graag met een helikopter?"
"Haha, daar heb je gelijk in! Nou ja, deels. Ik moet toegeven dat ik behoorlijk in de ban raakte van helikopters met afstandsbediening, de eerste keer dat ik probeerde ze te laten vliegen. Maar het feit dat ik de helikopter met mijn iPad kan aansturen is nog veel leuker. En je raakt de afstandsbediening niet meer zomaar kwijt.”

"Wat is er zo geweldig aan?"
"Ik houd ervan om mijzelf uit te dagen. Zachtjes landen op een specifieke plek, of perfecte cirkels in de lucht maken. Dat is lang niet zo eenvoudig als het klinkt, hoor! Er komt heel wat bij kijken en ik heb een zoon die hierbij van mij wil winnen!"

"Als het niet zo eenvoudig is, hoe kan het dan een product van Sandberg zijn? Ik heb namelijk gehoord dat u alles zo eenvoudig mogelijk voor de gebruiker wilt maken.”
"Het is uitermate eenvoudig om ermee te beginnen. Je downloadt een gratis app van de App Store en je laadt de helikopter op, klaar voor de eerste vlucht. Het is ook niet moeilijk om de helikopter de lucht in te krijgen. Daarna kun je de vluchten steeds moeilijker maken.”
 

18-09-2012 9:00

Een dossier en Jeugdzorg: het zijn twee onlosmakelijke begrippen. Want wie als kind bij Jeugdzorg terechtkomt, krijgt een eigen dossier met hulpvragen. Kunstproject ‘Het Dossier’ wil een andere kant van de jongeren belichten. Met ‘Het Dossier’ geeft het kind via kunst, zélf stem aan zijn levensverhaal. Tien kunstenaars maakten samen met tien kinderen uit de Jeugdzorg, tien unieke kunstwerken, die via Business Art Service (BAS) te huur zijn.

De tien kunstwerken hebben momenteel een eigen tentoonstelling in het monumentale Koetshuis bij Waterschap Brabantse Delta in Breda. Daarna is deze bijzondere expositie ook te huur voor bedrijven die daarmee de kans krijgen een kunstcollectie in huis te halen die stemt tot nadenken en uitnodigt tot een gesprek. Business Art Service (BAS) is al 25 jaar gespecialiseerd in verhuur en verkoop van kunst aan bedrijven en instellingen.

“Door deelname aan Het Dossier gaf Business Art Service (BAS) kinderen uit de Jeugdzorg de kans om samen met een professionele kunstenaar zelf een echt kunstwerk te maken. Om zo niet alleen hun verhaal te vertellen, maar ook om een bijzondere ervaring rijker te zijn”, vertelt Berit van Dobbenburgh, directeur van BAS. Samen met Stichting de Cultuurkantine uit Breda, lieten de organisatoren van het kunstproject de kinderen hun verhaal verbeelden in een kunstwerk.

Kunstenares Sylvia Thijssen kijkt terug op een bijzondere samenwerking met Gino (7), met wie het meteen klikte. “Ik verwachtte eigenlijk een puber en was verrast toen ik de kleine, zevenjarige Gino kreeg toegewezen. Het voelde meteen goed en het was bijzonder om één op één aan de slag te gaan met een kindje waar je eigenlijk niets van weet. Ik vond het opmerkelijk hoe open en creatief Gino om zich heen kijkt. Hij heeft echt oog voor kleuren, er vallen hem details op. Dat klikt natuurlijk met mij als kunstenaar. Gino voelde zich op zijn gemak als we bezig waren en samen gingen we echt op onderzoek uit, waarbij hij leidend was. Hij experimenteerde graag met allerlei technieken en we speelden zo samen met onze creativiteit.” In het kunstwerk dat Gino en Sylvia samen maakten, staat Gino centraal. “Hij was de kleinste jongen uit de groep. Ik dacht meteen, dat moet het grootste schilderij worden. Vanwege zijn Italiaanse naam, liet ik me inspireren door de Vitruviusman van Leonardo Da Vinci. Gino ging op het doek liggen en ik heb hem omgetrokken. Hij heeft zichzelf vervolgens ingekleurd en wilde ook zijn ouders, aan weerskanten van hem, op het schilderij. Die schilderde hij zelf.”
 
Sylvia vervolgt: “Omdat ouders vaak een dossier bijhouden met voet- en handafdrukken en de lengte van hun kind, heb ik Gino’s afdrukken in het schilderij verwerkt, zodat het ook een soort Dossier is, met hem in het midden, op ware grootte.” Sylvia maakte het schilderij af met een cirkel en een vierkant om Gino heen, net als bij de Vitruviusman. Ze completeerde het doek met typisch Italiaanse Renaissance invloeden.
“Ik ben verknocht geraakt aan het knulletje en kon onze samenwerking na afloop van het Dossier niet zomaar beëindigen. Daarom komt Gino maandelijks een middag naar mijn atelier en ontdekken we samen nieuwe dingen. Gino mag bijvoorbeeld aan mijn kunst meewerken.”

Voor meer informatie: www.kunst.nl

15-09-2012 8:00

Wie heeft het leukste kantoor? De online verkiezing van ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ die onlangs losbarstte, zal antwoord geven op deze vraag. Alle kantoren in Nederland, van ZZP’er tot multinational en álles daar tussenin, kunnen zich nu aanmelden op de zojuist gelanceerde website www.hetleukstekantoor.nl

Op 24 september gaan de stembussen open en zal er in Nederland heftig worden gestreden om de titel ‘Het Leukste Kantoor 2012’. De kandidaten moeten laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, zodat zij hier iedere dag met veel passie hun vak kunnen uitoefenen.  

Elk kantoor, iedere ondernemer in Nederland - hoe klein of groot ook - kan meestrijden om de titel. “Op deze manier willen wij positieve aandacht genereren voor de wereld van de kantoortuinen”, vertelt Igor Soons, directeur/eigenaar van KantoorArtikelen.nl uit Hoensbroek, die de populariteitsverkiezing initieert. “Er is eigenlijk geen enkele drempel waarom iemand niet mee zou kunnen doen. We rekenen er dan ook op dat veel trotse en gepassioneerde ondernemers en afdelingscollega’s zich inschrijven om hun kantoor op een ludieke manier te presenteren.”

Op 1 november 2012 sluiten de stembussen en worden de finalisten bekend gemaakt. Zij krijgen nog één finale opdracht. De vakjury maakt op donderdag 22 november 2012 in Toverland bekend welk kantoor zich een jaar lang ‘Het Leukste Kantoor’ mag noemen..

13-09-2012 8:42

Uit de stemwijzer voor de bouw ‘BouwStemtWijzer’ blijkt dat de bouwsector, ondanks de crisis, nadrukkelijk vraagt om verregaande maatregelen om duurzaamheid te stimuleren. De meerderheid van de professionals uit de sectoren zorg, onderwijs en kantorenmarkt zijn voorstander van het verduurzamen van de vastgoedsector.

Opvallend is ook dat het programma van de Partij voor de Dieren (PvdD) het meeste aansluit bij de antwoorden van bouwprofessionals in de onderwijssector (28,5 procent) en bouwprofessionals in de zakelijke vastgoedmarkt (27,8 procent).

Een opvallende constatering uit de stemwijzer is verder dat een groot deel van de bouwprofessionals voorstander is van verregaande maatregelen om duurzaamheid in de sector verder te reguleren. 62 Procent van de professionals vindt dat zorginstellingen in de nabije toekomst alleen nieuwbouw mogen plegen als het gebouw bewezen duurzaam wordt.

Bijna de helft (49 procent) van de professionals is het eens met de stelling dat alle opgeleverde nieuwbouw van kantoren binnen 5 jaar energieneutraal moet zijn. Tweederde (60 procent) van de professionals vindt dat nieuwbouw in de zorg niet is toegestaan, zolang de aanwendbaarheid van leegstaande panden niet als alternatief is onderzocht. Bouwprofessionals in het onderwijs (74 procent) vinden dat een duurzaamheidberekening verplicht onderdeel moet uitmaken van de bouwvergunning in het onderwijs. De professionals in de zakelijke vastgoedmarkt (61 procent) zijn van mening dat een verplichte duurzaamheidberekening onderdeel moet uitmaken van de bouwvergunning.

Sinds de lancering in augustus is de stemwijzer voor de bouw ruim 2.800 ingevuld door bouwprofessionals uit het zorgveld, de onderwijssector en de zakelijke vastgoedmarkt. De meerderheid van de respondenten komt uit de zakelijke vastgoedmarkt. Met name bij bouwprofessionals in de onderwijssector (28,5 procent) en zakelijke vastgoedmarkt (27,8 procent) scoort de PvdD goed.

Na de duidelijke voorkeur voor de PvdD hebben professionals in de onderwijssector een voorkeur voor GroenLinks (17,1 procent) en vervolgens de ChristenUnie (12,6 procent). De zakelijke vastgoedmarkt heeft na de PvdD een voorkeur voor de SP (22,9 procent) en daarna voor het programma van D66 (18,2 procent). Bouwprofessionals in de zorgsector geven hun voorkeur aan D66 (34 procent), op de voet gevolgd door de PvdD (27,7 procent). Uit de stemwijzer blijkt dat het CDA de minste voorkeur geniet onder bouwprofessionals; het zorgveld (4,2 procent), de onderwijssector (7,6 procent) en de zakelijke vastgoedmarkt (2,9 procent).

Op basis van de partijprogramma’s zijn verschillende stellingen geformuleerd, om te bepalen welke partij het best aansluit bij de standpunten van de bouwprofessional. Deze stellingen zijn vervolgens voorgelegd bij de politieke partijen om hun standpunten te toetsten. De stemwijzer voor de bouw is te vinden op: http://www.bouwstemtwijzer.nl/

In hoeverre de 'Bouwstemwijzer' daadwerkelijk de verkiezingsuitslag heeft beïnvloed is niet duidelijk. De genoemde percentages zijn voortgekomen uit de door de bezoekers ingevulde digitale vragenlijsten. Onlangs kwam in het nieuws dat de diverse stemwijzers door de structuur van de opgestelde vragenlijsten regelmatig leiden tot 'uitgesproken' keuzes, waarbij middenpartijen er vaak slecht afkomen.

13-09-2012 8:39

Metaglas is deze week genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar West Betuwe in de categorie 'Industrie'. De jury nomineert uit elke gemeente in West Betuwe de beste Jonge Ondernemer en de beste Ondernemers in de categorieën 'MKB', 'Detaillist', 'Industrie' en 'Dienstverlening'. De uitreiking van de award vindt plaats op 8 oktober om 20.00 uur in theater Agnietenhof in Tiel.

13-09-2012 8:35

Volgens de visie van toilethygiënespecialist Vendor moet een toiletbezoeker op elk moment kunnen beschikken over een schoon en fris toilet. Omdat dit in openbare toiletten nogal eens te wensen overlaat, heeft het bedrijf besloten deze problematiek aan te pakken.

Op maandag 13 augustus werd onder de naam 'Vendor Public Washrooms' het eerste openbare toilet van Vendor in gebruik genomen in winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 14 september.

Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam maakt als eerste gebruik van het Vendor toilet. De toiletruimte onderscheidt zich door een hygiënische omgeving met veel comfort, een aangename sfeer, rustgevende achtergrondmuziek en speciale verlichting. Opgeleid, vakkundig servicepersoneel zorgt ervoor dat de toiletten consequent schoon gemaakt worden. Daarnaast worden de ruimtes ingericht met de toilethygiëneproducten van Vendor. Denk hierbij aan de IQ Handdoekautomaat en een digitale luchtverfrisser die continu een prettige geur verspreidt. Alle toiletten zijn bovendien uitgerust met de Vendor Hygiene Seat voor gegarandeerd een 100 procent schone toiletbril.

Voor het gebruik van het toilet dient een klein bedrag te worden betaald. Na betaling krijgt de bezoeker automatisch een waardebon. Deze waardebon kan vervolgens direct of op een later tijdstip worden ingewisseld bij één van de deelnemende winkeliers binnen het winkelcentrum. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de aankoop of consumptie. Op deze manier genereert Vendor traffic naar de deelnemende ondernemers.

Kijk voor meer informatie op: www.vendor.nl/publicwashrooms

 

11-09-2012 10:00

Inofec, leverancier van kantoor- en schoolmeubilair, breidt het assortiment kantoor- en schoolmeubilair uit met de kantoorfiets. Vanaf de Europese Mobiliteitsweek, die start op maandag 17 september, wordt de kantoorfiets in het assortiment opgenomen.

De Europese Mobiliteitsweek is een week waarin wandelen, fietsen, openbaar vervoer, kritisch autogebruik en anders omgaan met mobiliteit worden gepromoot. Een perfect moment voor Inofec om de kantoorfiets te introduceren.

Voor Inofec is bewegen een belangrijk onderwerp. Teun Suijkerbuijk, marketingmanager bij Inofec: “Door regelmatig te bewegen, wordt de hersenactiviteit gestimuleerd. Het is bewezen dat hersenen sneller schakelen als je zo nu en dan flink beweegt. Daarom hebben wij besloten om ons complete aanbod van kantoor- en schoolmeubilair uit te breiden met de Inofec Kantoorfiets 2012. Fietsen van huis naar het werk zorgt voor extra beweging. Hiermee motiveren wij onze klanten om vaker te bewegen, en daarmee hun productiviteit te verhogen.”
 Inofec heeft gekozen voor de Johnny Loco Earl Grey Cruiser als kantoorfiets voor dit jaar. Johnny Loco fietsen zijn al een aantal jaar zeer populair. De reden dat dit model fiets is gekozen tot Kantoorfiets 2012 is het comfort en het design van de fiets. Teun Suijkerbuijk: “Deze fiets heeft alles wat een kantoorfiets moet hebben. De fiets is niet alleen zeer comfortabel, en van absolute topkwaliteit, de fiets is ook een lust voor het oog. Op deze fiets wil je wel gezien worden, waardoor het nóg leuker wordt om op de fiets van huis naar je werk te gaan.”

Tijdens de Europese Mobiliteitsweek voert Inofec ook actie op Facebook. Door deel te nemen aan de speciale Facebook Like applicatie, wordt onder alle deelnemers van de actie een Kantoorfiets verloot. De win-actie op Facebook loopt van 10 tot en met 21 september.

10-09-2012 8:21

Na de succesvolle lancering van de online rekentool kantoortransformatie door Stichting Bouwresearch (SBR) en BBN Adviseurs in juni is de rekentool op fiscaal vlak doorontwikkeld door Deloitte belastingadviseurs. Ook de nieuwe versie is gratis te gebruiken via de website van BBN Adviseurs.

"De omstandigheden op fiscaal gebied zijn bij elke transformatie een belangrijk onderdeel in de business case", aldus Deloitte. "Om de fiscale gevolgen van onder meer de BTW mee te nemen in de rekentool is er een samenwerking ontstaan met BBN Adviseurs en SBR. Middels een vragenlijst wordt een indicatie gegeven van de belastingtechnische gevolgen van uw voorgestelde transformatie. Door te sturen op de ingrepen die in het kantoor gedaan worden kunnen de fiscale gevolgen zelfs verkleind worden."

05-09-2012 8:00

Bouwconcern Dura Vermeer en projectontwikkelaar PFC2 zijn een joint venture aangegaan voor de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten. Door een strategische alliantie aan te gaan willen beide partijeninspelen op de groeikansen in de huidige markt.

Beide partijen bereikten in de zomervakantie al overeenstemming over de samenwerking en hebben deze recentelijk geformaliseerd. Door de joint venture met PFC2 zet Dura Vermeer een volgende stap in haar strategie om een netwerk van specialistische partijen op te bouwen in de verschillende sectoren waarin zij actief is. Afgelopen juni werd ingenieursbureau- en adviesbureau Archicom overgenomen.

Divisiedirecteur Peter Krop van Dura Vermeer licht de samenwerking met PFC2als volgt toe: “PFC2  is een innovatieve partij die bij ons exploitatiekennis toevoegt op het gebied van datacenters, de zorgsector en de hotelmarkt. Bovendien is PFC2al jaren actief in binnenstedelijke herontwikkeling met sterke concepten. Innovatie en creativiteit staan bij Dura Vermeer hoog op de agenda en PFC2heeft zich op dit punt eens en temeer bewezen.”

Directeur Hans Woerlee van PFC2: “In het huidige tijdsgewricht moet je iedere vorm van onzekerheid wegnemen bij de klant. Dit verhoogt de haalbaarheid en financierbaarheid van een project in grote mate. Dura Vermeer is betrouwbare partij met een solide financiële basis en grote ervaring in bouw en vastgoed. We hebben in hen de perfecte partner gevonden om projecten te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.”

Creativiteit en slagkracht worden in de joint venture gebundeld. De projectontwikkelaar uit Amsterdam beschikt over een ‘in house’ PFC2 Intelligence Center voor kennisontwikkeling en weet creativiteit commercieel te verbinden met de markt. Dura Vermeer biedt totaaloplossingen voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie en onderscheidt zich  door integrale aanpak, slimme bouwconcepten en uitvoeringsmethodieken. Beide organisaties blijven onder hun eigen naam opereren.

03-09-2012 10:45

Brokx projectinrichting nodigt haar relaties uit voor een exclusieve pré sale van The Art House. Daarbij kan een unieke collectie van meer dan vijfhonderd originele schilderijen en handgesigneerde litho's (inclusief certificaat) aanschouwd worden. Relaties die een geprinte uitnodiging meenemen krijgen van Brokx projectinrichting, alleen op de pré sale, 10 procent aankoopkorting. De pré sale is op vrijdag 14 september van 16:00 tot 19:00 uur. De reguliere sale is op zaterdag 15 en zondag 16 september van 10:00 tot 18:00 uur, en op zaterdag 22 en zondag 23 september van 10:00 tot 18:00 uur. Een deel van de collectie is te zien op http://www.thearthouse.nl . De expositie wordt gehouden bij Brokx, het adres is te vinden op http://www.brokx.com .

 


 

03-09-2012 10:00

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 2576 uit 2005 geeft richtlijnen voor de montage van (delen van) elektrische installaties die tijdens brand hun functie moeten behouden. Vanwege nieuwe materialen, (IP-)technieken en eisen heeft de normcommissie brandmeldsystemen besloten om opdracht te geven tot herziening van de bestaande NPR. Deelnemen aan deze herziening geeft belanghebbenden de mogelijkheid tot het verbeteren van persoonlijke en/of zakelijke doelen.Deze NPR is tot stand gekomen omdat op verzoek van relevante marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de prestatie-eisen aan transmissiewegen in geval van brand.

Deze afspraken zijn vastgelegd in NPR 2576. Normalisatie is dus een middel om (technische) problemen op te lossen en het vormt een leidraad om deelnemende marktpartijen te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Zonder winstoogmerk faciliteert NEN daarbij het normalisatieproces en publiceert de normen.

Het project duurt naar verwachting 18 maanden. Er zijn circa zes bijeenkomsten gepland. Van de deelnemers wordt vooral voldoende vakkennis als input verwacht. Als output krijgen zij belangrijke informatie, die ze kunnen vertalen naar strategisch voordeel voor de eigen organisatie.

Deelname is mogelijk voor elke organisatie die belang heeft of betrokken is bij dit onderwerp, zoals fabrikanten, brancheorganisaties, installateurs, de brandweer en certificerende instellingen. Van dit project is een uitgebreid projectplan beschikbaar, samen met een inschrijfformulier. Deze kunnen bij de secretaris van de normcommissie worden aangevraagd. Marc Mergeay, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl. De aanmelding voor deelname sluit op 21 september.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >