Nieuws


29-07-2012 2:00

Werkgevers vinden oudere werknemers te duur in relatie tot wat zij opleveren. Daarbij valt op dat vooral in Nederland sprake is van een negatieve houding ten opzichte van deze groep, schrijft de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen in het Nederlands Dagblad.

Volgens Wilthagen kunnen en willen ouderen langer doorwerken, maar staan veel werkgevers nu nog niet te trappelen om hen aan te nemen. Hoewel oudere werknemers steeds langer productief en minder vaak ziek zijn, wisselen zij ouderen nog steeds liever in voor jongeren.

De hoogleraar denkt dat dit een relatie heeft met het 'automatisme' waarmee in Nederland de salarissen meestijgen met de leeftijd. Daarnaast spelen hoge ontslagkosten en de lange loondoorbetaling bij ziekte een rol.

Langer doorwerken wordt ook gehinderd door allerlei regels. Een uitspraak van de hoogste Europese rechter bepaalde onlangs bijvoorbeeld dat geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie wanneer iemand ontslagen wordt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Bron: Nederlands Dagblad

23-07-2012 2:00

Wereldwijd werkten nooit eerder zoveel mensen in loondienst. Deze trend is al minstens een eeuw gaande, ondanks de publieke opinie die denkt dat we allemaal zzp'ers zijn of moeten worden.

De geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen laat zien dat markteconomieën niet eenmaal, maar meerdere keren en op meerdere plekken in de wereld ontstonden. Dit zegt prof.dr. Jan Lucassen van de Vrije Universiteit Amsterdam in zijn afscheidsrede.

Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw zijn drie trendbreuken zichtbaar in de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen, vooral in Europa:
1. Sinds de 19e eeuw worden arbeidscontracten wettelijk steeds beter geregeld en is de arbeidsbemiddeling steeds meer een staatsmonopolie. Tegenwoordig echter is een vaste baan steeds minder vanzelfsprekend;

2. De abominabel lange arbeidstijden werden wettelijk aangepakt, (betaalde) vakantie en de vrije zaterdag werden in veel landen ingevoerd. Maar nu werken mannen en vrouwen samen weer meer uren dan voorheen, dit ondanks voorspellingen dat automatisering werk grotendeels overbodig zou maken;

3. Vakbonden groeiden tot de jaren '50 maar hun ledental is vanaf de jaren '80 sterk teruggelopen. In Nederland is nu nog maar 20 procent lid van een traditionele vakbond, de helft ten opzichte van 30 jaar geleden. Wereldwijd is nog slechts tussen de 5 en 10 procent van alle loonarbeiders lid.

Niemand verwachtte 40 jaar geleden dat we weer meer, harder en flexibeler zouden gaan werken, noch dat loonarbeid in het voormalige Oostblok, China of India snel zou uitbreiden. Wetenschappers blijken slecht in het voorspellen van ontwikkelingen op het gebied van de arbeid en de arbeidsverhoudingen. Dit komt doordat ze te lang vasthouden aan theorieën van grote sociale wetenschappers als Adam Smith, Karl Marx en Max Weber en deze niet verder ontwikkelen.

Gelukkig wordt dit nu mogelijk. Historici zijn zich met de opkomst van de `wereldgeschiedenis' breder gaan oriënteren en bestuderen nu ook serieus arbeid en arbeidsverhoudingen buiten Europa en het Atlantisch gebied vanaf de Industriele Revolutie. Nu blijkt dat meerdere keren en op meerdere plekken in de wereld een markteconomie ontstond. Dit geeft mogelijkheden om via nieuwe historische vergelijkingen de werkende mens van nu beter te begrijpen en nieuwe lijnen uit te zetten naar de toekomst: door het niet-lineaire Eurocentrische schema te verlaten, door wereldwijd en over millennia arbeidsrelaties en arbeidsbeloning te gaan vergelijken en zo voorwaarden te ontdekken voor situaties waarin werk meer of minder goed wordt beloond.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

22-07-2012 2:00

Eind maart 2012 stonden er 118.000 vacatures open. Dit zijn er vijfduizend minder dan eind december 2011. Het aantal vacatures daalde voor het 3e achtereenvolgende kwartaal. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

In het bedrijfsleven stonden er in het 1e kwartaal met name in de industrie, de horeca, de zorg en bij financiële instellingen minder vacatures open. In de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures weinig ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook bij de overheid bleef het aantal vacatures nagenoeg gelijk.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Deze kwam in het 1e kwartaal uit op 15, even hoog als in het 4e kwartaal van 2011.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is verder afgenomen. Er ontstonden in het eerste kwartaal 169.000 vacatures. Dit zijn er 28.000 minder dan een jaar eerder. Er werden 168.000 vacatures vervuld of geschrapt. Dit zijn er 14.000 minder dan in het 1e kwartaal van 2011.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator verslechterde in juni iets ten opzichte van de voorgaande maand. Er zijn meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten. Het verschil tussen beide groepen is de laatste maanden groter geworden.
 

21-07-2012 2:00

Rabobank is na 4 jaar door Shell van de troon gestoten als meest favoriete werkgever van Nederland. Rabobank staat nu op de tweede plaats, gevolgd door KLM, de Politie en Het Rijk.

Grootste daler is ING die van een vijfde plek in 2011 wegzakt naar plaats 39. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group. De meest recente peiling onder de Nederlandse beroepsbevolking werd in de eerste helft van 2012 gedaan.

Naast ING zijn Unilever, UWV en Staatsbosbeheer opvallende dalers. Verder valt op dat er veel grote verschuivingen zijn, zoals de sterke opkomst van Achmea, Albert Heijn, ASML, Microsoft, KPN, PostNL en Heineken.

Nadat Philips, inmiddels op plek 7, tot 2008 jarenlang de rankings domineerde als 'Meest Favoriete werkgever van Nederland', nam Rabobank in 2008 dit stokje over. Het verschil met de nummer 2, overwegend Shell, was de afgelopen jaren enorm groot. Vanaf 2011 werd dit verschil kleiner totdat Shell er in de eerste helft van 2012 overheen ging. Rabobank heeft aan populariteit tussen 2011-2012 niet zozeer ingeleverd, het is vooral Shell dat in populariteit steeg. De index voor Shell als meest favoriete werkgever (buiten de eigen werkgever om) steeg met maar liefst 22 procent.

Daarmee is olie aantrekkelijker geworden dan het zijn van een solide bank en stijgt de interesse voor bedrijven die minder gevoelig zijn voor de conjunctuur, zoals Albert Heijn, KPN, het Rijk, en in mindere mate, Defensie. Dit terwijl er ook grote aantallen personen de overheid en KPN gedwongen moeten verlaten in de komende jaren.

Sinds 10 jaar waren niet zulke grote verschuivingen in populariteit van werkgevers gemeten. ING maakt een ongekende duikeling te vergelijken met Ahold (boekhoudschandaal) en KPN (bijna faillissement) van een aantal jaren terug. Zo kwam ING eind 2011 in het nieuws met het schrappen van banen en kwam het concern daarna niet meer voor in de top 20 van de continue meting. De reorganisaties gecombineerd met de aanhoudende financiële crisis eisen hun tol in de populariteit van ING. Maar ook een wereldwijd toonaangevend bedrijf als Unilever verliest terrein, zelfs onder studenten waar het jarenlang onbetwist favoriet was.

Opvallende stijgers zijn Achmea, ASML en Albert Heijn, samen met Heineken, KPN en Microsoft. Door de komst van ASML en Achmea, twee langverwachte nieuwkomers in de top-20 van de Meest Favoriete Werkgevers, heeft Microsoft de prestigeslag met Google en Apple voorlopig gewonnen en is KPN terug in de top-10.

"Reorganisaties en ontslaggolven zijn niet per definitie meer een verklaring voor een daling in populariteit aangezien ze voor nagenoeg alle werkgevers gelden. De manier waarop je dit communiceert wel", zegt Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. "Employer branding, arbeidsmarktcommunicatie en strategische HR krijgen meer impact op de populariteit terwijl bedrijven die recruitment outsourcen de zure druiven hiervan moeten proeven."

Bron: Intelligence Group

20-07-2012 12:41

Architect@Work, het totaalevenement voor (interieur)architecten, designers en voorschrijvers, is volgeboekt.In 288 stands zullen op 12 en 13 september de nieuwste producten en materialen worden geëxposeerdin Ahoy Rotterdam. De focus ligt op productinnovaties.

Centrale vraag tijdens deze editie is waarom er wordt gekozen voor klei als materiaal en als natuurlijke grondstof voor bouwmaterialen als baksteen, aardewerk en keramiek. Onder meer Els Zijlstra (Materia), Jan Peter Wingender (Wingender Hovenier Architecten), Harrie Vekemans (Bouwkundig Adviesbureau Vekemans) en de Spaanse architect Hector Ruiz Velasquez (Ruiz Velasquez Architecture and Design) spreken over klei als materiaal. Materia presenteert een tentoonstelling met als thema ‘Ceramics’. Verder zijn er Art by EKWC  (Filip Jonker), de metselrobot (R-O-B BrickDesign by Keller AG)  en  ‘Images’ door DAPh. Last but not least zorgt hoofdsponsor CRH voor de nodige spraakmakende eyecatchers.

Sinds het event Architect@Work in 2003 gelanceerd werd, is het concept internationaal opgepikt. Inmiddels vindt het op twaalf locaties plaats, tot in China (Shanghai) toe. Vanaf september volgen diverse edities van het event elkaar op de kalender op.

20-07-2012 10:50

Canon Europe heeft vijf Summer 2012 ‘Pick’ Awards gekregen van test- en onderzoeksorganisatie Buyers Laboratory LLC (BLI). Deze Business Imaging-oplossingen van Canon zijn door BLI onderscheiden voor hun prestaties en efficiency op het gebied van energieverbruik.

De volgende printsystemen vielen in de prijzen:
• Outstanding Personal A4 Monochrome MFP
De Canon i-ASensys MF5980dw/MF5940dn-reeks ontving de BLI ‘Pick’ Award Outstanding Personal A4 Monochrome MFP voor het compacte ontwerp, de gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en de scan- en duplexfuncties.
• Outstanding 51- to 60-ppm A3 Monochrome MFP
De Canon imageRunner Advance 4051i is onderscheiden met de Outstanding 51-to 60-ppm A3 Monochrome MFP ‘Pick’ Award voor de betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid - dankzij de mogelijkheid het menu aan te kunnen passen - de hoge print- en kopieersnelheid en de eenvoudige procedures voor het vervangen van de toner.
• Outstanding Achievement Award for Energy Efficiency
De Canon i-Sensys MF5980dw, i-Sensys MF8380Cdw en imageRunner 1750i  zijn bekroond met BLI’s Outstanding Achievement Award for Energy Efficiency. Met name de i-Sensys MF8380Cdw presteert uitstekend met een energieverbruik dat 76 procent lager is dan gemiddeld in deze categorie.

“Het aanbieden van imaging-hardware die energiezuinig en milieuvriendelijk is, heeft een hoge prioriteit voor Canon. Onze A3- en A4-imaging assortimenten zijn speciaal ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid, terwijl de printers bovendien zeer energiezuinig zijn”, vertelt Paul Rowntree, European Product Marketing Director van Canon Europe. “Het is fantastisch dat deze en andere kenmerken - zoals hoge print- en verwerkingssnelheden - met een BLI ‘Pick’ Award zijn bekroond. We zijn er trots op dat systemen uit onze i-Sensys en imageRunner assortimenten het zo goed hebben gedaan in de laatste tests van BLI.”

Voor meer informatie over BLI’s Summer 2012 ‘Pick’ Awards: http://www.buyerslab.com/
 

19-07-2012 9:35

De ‘millenniumgeneratie’, vertegenwoordigd door jonge mensen die sinds het jaar 2000 de arbeidsmarkt betraden, willen gelijkwaardigheid, flexibiliteit, meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. Technologische toepassingen, zoals nieuwe softwareoplossingen, een laptop, tablet of smartphone, kunnen daarbij helpen.

Dat is de belangrijkste conclusie van het whitepaper ‘HR-uitdagingen en -oplossingen: Werknemers verbinden en empoweren in een nieuwe werkomgeving’ van HR- en salarisdienstverlener ADP. Het whitepaper stoelt zijn conclusies onder meer op een onderzoek over technologiegebruik van ADP onder 703 directieleden die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid en algemeen management bij bedrijven in Europa en Australië.

De nieuwe generatie werknemers stelt andere eisen aan de werkomgeving. Gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid staan hierbij hoog in het vaandel. Voor een succesvolle bedrijfsvoering zullen bedrijven de nieuwe groep werkenden aan zich moeten binden, maar daar is meer voor nodig dan enkel een financiële beloning. Een meer menselijke werkomgeving, meer eigen verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit behoren tot de nieuwe manier van werken die wenselijk is voor de jongste generatie werknemers. Zij voelen zich hierdoor meer betrokken bij de organisatie en zijn daardoor productiever, stelt het whitepaper.

Verschillende gedegen onderzoeken koppelen een goed personeelsbeleid en betrokkenheid van werknemers aan zakelijk succes. Betrokken werknemers zijn productiever, bieden betere service aan klanten en vertrekken minder snel. Deze betrokkenheid kan worden gecreëerd door een duidelijk uitgestippelde carrière te bieden, werknemers het gevoel te geven gehoord te worden en te luisteren naar en reageren op ideeën. Ook is het van belang de mogelijkheid te bieden tot flexibel werk, vertrouwen en respect te geven en de werknemers te betrekken bij de besluitvorming. Technologie speelt hierin een belangrijke rol, zo concludeert het whitepaper. Dit maakt flexibel en mobiel werken mogelijk en trekt de jongere generatie aan. Bovendien helpt het om het personeel mondig te maken en daarmee hen meer te betrekken bij de bedrijfsvoering.

In het flexibel werken speelt mobiele technologie een grote rol. “Het bieden van de mogelijkheid om buiten kantoor te werken met mobiele technologie is een van de manieren om talent voor je te winnen”, zegt Leon Vergnes, algemeen directeur van ADP Nederland. “We merken zelf ook dat veel jonge sollicitanten direct vragen waar hun werkplek is en of het nodig is om iedere dag naar kantoor te komen.”

Onderzoek van ADP en CorporateLeaders wijst uit dat bedrijven ook daadwerkelijk proberen in te spelen op deze mobiele behoefte. “De verscheidenheid aan werkinstrumenten wordt steeds groter en er is een redelijke mate van vrijheid om deze te gebruiken”, aldus Vergnes. Smartphones en tablets worden steeds meer in het bedrijfsleven geïntegreerd. Uit het onderzoek van ADP blijkt dat 44 procent van de ondervraagden de werknemers hebben voorzien van smartphones of tablets, of dat zij hun personeel toegang verschaffen tot bedrijfsapplicaties op mobiele toestellen. De voornaamste reden dat bedrijven hiervoor kiezen, is het verhogen van de werknemerstevredenheid. Daarnaast leidt dit tot een verbetering van de service aan personeel. Andere argumenten zijn de verhoging van productiviteit, de verbetering van directe besluitvorming en het beter kunnen inspelen op organisatorische veranderingen.

Technologische toepassingen, zoals het gebruik van smartphones en tablets in het bedrijfsleven blijken daarmee een katalysator te zijn voor het creëren van een werkplek waar mensen meer verantwoordelijkheid hebben en productiever zijn. De benadering van technologie in het bedrijfsleven is echter ook afhankelijk van de inzet van het senior management en implementatie in de bedrijfscultuur. “Directieleden zullen de verandering die zich voordoet in de arbeidswereld moeten begrijpen, willen ze de komende 10 jaar de strijd om talentvol personeel winnen. Zij moeten zich realiseren dat arbeid steeds minder plaatsgebonden wordt en meer een manier van denken is”, aldus Vergnes.
 

17-07-2012 12:00

Eind augustus verschijnt editie 4 van Inside Information. Het thema van het nummer is ‘designinterieurs’. In het blad worden dan ook verschillende prachtige projecten beschreven. Daarnaast bevat de komende editie onder meer een lang interview met SV- en Prooff-directeur Leo Schouten en een terugblik op de beurs Design District.

Eén van de projecten die in het kader van het thema ‘designinterieurs’ wordt beschreven, is de inrichting van het nieuwe pand van Ambiq in Hengelo. Voor deze organisatie, die specialistische zorg biedt aan mensen met een licht verstandelijke beperking, realiseerde SKO uit Oldenzaal een interieur dat geheel is toegespitst op de wensen van de Ambiq-medewerkers én van cliënten.
In het kader van het thema is er voorts onder meer aandacht voor stalen kantoren (!) en voor de wijze waarop topinterieurarchitecten te werk gaan in een ontwerpproces.

In een uitgebreid interview laat Leo Schouten, directeur van SV en het meubellabel Prooff, zijn gedachten gaan over de huidige en toekomstige ontwikkeling van de werkplek. Hierbij spreekt hij onder meer de verwachting uit dat meubelbedrijven in de toekomst nauwer zullen gaan samenwerken.
Natuurlijk is er in Inside Information nr 4 ook aandacht voor de nieuwe beurs Design District. Middels een uitgebreid verslag vanaf de beursvloer maakt redacteur Gerrit Tenkink duidelijk in hoeverre de nieuwe beurs als een waardige opvolger van de Rotterdamse beurs 100% Design kan worden gezien.

16-07-2012 11:15

Investeringmaatschappij Mariposa International is de nieuwe eigenaar van het Nederlandse sanitairmerk Marike. Mariposa International heeft verschillende strategische plannen met het merk. Met name internationale expansie en ontwikkelen van nieuwe collecties behoren tot de plannen. Het Nederlandse design sanitairmerk Marike is na zijn oprichting in 2003 hard gegroeit. Na de oprichting won de onderneming door de jaren heen verschillende designprijzen en wist de onderneming in korte tijd een plek op de internationale sanitairmarkt te veroveren. Om de komende jaren het merk verder te kunnen laten groeien naar een wereldwijd merk is gezocht naar een partij die daar de middelen en kennis
voor heeft.

16-07-2012 11:00

De Dutch Green Building Council (DGBC) organiseert van 17 tot en met 21 september de tweede editie van de Dutch Green Building Week. Onder de noemer ‘Green Inspiration’ krijgen DGBC-participanten vijf dagen de ruimte om hun duurzame initiatieven op de kaart te zetten, via een groot aantal activiteiten en events.

“Deze week moet iedereen inspireren om actief met duurzaam bouwen en ontwikkelen aan de slag te gaan”, legt DGBC-directeur Stefan van Uffelen uit. “De markt lijkt de rol van de overheid over te nemen als aanjager van een duurzame economie. Wij zien dat door de huidige stand van de economie, bedrijven zich juist nu meer toeleggen op duurzaam ondernemen. En dat het concurrentievoordeel oplevert wat zich op middellange termijn zal uitbetalen.”

Brandpunt van de feestelijkheden tijdens de Dutch Green Building Week is de Zuidas in Amsterdam. Het WTC Amsterdam fungeert hier als festivallocatie en stelt de hele week ruimte beschikbaar voor activiteiten en events van DGBC-participanten. Marieke Olsthoorn, projectleider van de week vertelt: “Daarnaast zullen er ongetwijfeld net als vorig jaar veel activiteiten plaatsvinden verspreid over het gehele land. Samenwerking en interactie staan centraal. We proberen zo veel mogelijk ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen.”

Het startschot van de Dutch Green Building Week is het Green Buildings congres op 17 september, dat plaatsvindt in de RAI Amsterdam. Een initiatief van DGBC-participant Corporate Facility Partners (CFP) en DGBC.

Tijdens dit congres, met het thema ‘Duurzaamheid als aanjager van economische groei’, gaan bekende sprekers als Ed Nijpels , prof. dr. Arnold Heertje, Willem Lageweg (directeur MVO Nederland) en oud bondscoach Mark Lammers (dameshockey) in op vragen als ‘Hoe kunnen duurzame ideeën en economische ontwikkeling samengaan?’ En ‘Hoe kan Nederland zijn rol als koploper in duurzaamheid versterken?’ Ook wordt de Award Duurzame Architectuur uitgereikt aan een groot of klein bestaand gebouw, waar een relatief grote verbetering van de duurzaamheid is bereikt.

De Dutch Green Building Week sluit aan bij de World Green Building Week: wereldwijd zetten alle Green Building Councils van 17 tot en met 21 september hun initiatieven en die van hun participanten in de ‘vitrine’. Samen bundelen zij hun krachten en wijzen op de uitdagingen van de aanpak van mondiale klimaatverandering.

Om de Dutch Green Building Week tot een groot succes te maken en nationaal en internationaal te laten zien wat er in Nederland allemaal gebeurt, is DGBC op zoek naar financiële en inhoudelijke partners. Meer informatie is te vinden op www.dutchgreenbuildingweek.nl .

De World Green Building Week is een jaarlijks evenement om aandacht te vestigen op de rol van groene gebouwen in het creëren van gezondere, duurzamere gemeenschappen. De eerste World Green Building Day werd gevierd op 23 september 2009, om het aanzien van groene gebouwen wereldwijd te verhogen in de aanloop naar de COP15 in Kopenhagen.

14-07-2012 8:30

Het JW Marriott Marquis hotel in Dubai staat momenteel nog volop in de steigers. Maar vanaf oktober van dit jaar  kunnen gasten genieten van het luze hotel "En van het kwaliteitslinnen van De Witte Lietaer", zegt een woordvoerder van dit Belgische bedrijf. Want volgens een order die De Witte Lietaer binnenhaalde, voorziet de onderneming het hotel van bedlinnen in de kamers tot badlinnen inbadkamers, sauna’s en zwembaden.

“De ontlading is groot na een jaar lang werken op dit project!” Geert Devolder, Sales Manager Contract Businness, kan zijn vreugde nauwelijks verbergen en reageert opgelucht: ”De groep Marriott is al sedert zijn komst naar Europa ‐ nu bijna 20 jaar geleden – klant bij ons. We beleveren al hun hotels in Europa en het Midden Oosten. Het nieuwe project in Dubai is enigszins een paradepaardje."

De architecturale vorm van het hotel is bijzonder: "twee geschubde torens van telkens 82 verdiepingen, die van dit concept een pareltje maakt.” In oktober opent het hotel met één toren, goed voor 800 kamers. Een jaar later zal ook de tweede toren klaar zijn, hetgeen de totale capaciteit op 1.600 kamers brengt.

Naast 7.000 velours badjassen, massa’s kwaliteitsvol badlinnen worden in deze eerste order ook vier sets bedlinnen per kamer geleverd. Geïnteresseerden die het allemaal eens zelf willen zien, kunnen nu al een kamer boeken.

12-07-2012 10:33

Rinus Rubrech is toegetreden tot het algemeen bestuur van Uneto-VNI. Rubrech is algemeen directeur van Custos Bliksembeveiliging Nederland (CBB). In het Uneto-VNI-bestuur vervangt hij André Bouwmans die zijn zittingsperiode heeft beëindigd.

Rubrech (57) neemt plaats in het algemeen bestuur namens de Hoofdvakgroep Installatie. Hij is al langer actief binnen Uneto-VNI. Momenteel is hij voorzitter van de vakgroep Bliksembeveiliging. Rubrech: 'Ik vind het belangrijk dat de vereniging dichtbij de leden staat. Daaraan lever ik graag een bijdrage als bestuurslid. Bovendien vind ik het interessant om vanuit een bestuurlijk perspectief met het installatievak bezig te zijn."

Volgens Rubrech is een heldere verenigingsstructuur belangrijk om de doelen van Uneto-VNI te bereiken. "De vereniging biedt een platform voor alle typen leden, van groot tot klein en voor alle specialismen. Dat moet zo blijven en nog beter worden, want zo herkent ieder lid zich in zijn brancheorganisatie."
 

11-07-2012 8:30

In de huidige financiële crisis is de betaalbaarheid van onze toekomstige zorg meer dan ooit met vraagtekens omgeven. Dit onderschrijft eens te meer de urgentie van een fundamentele bezinning op de inrichting van de gezondheidszorg. Een geheel eigen bijdrage aan de discussie wordt geleverd door Health & Technology 2012 op 18 en 19 september in Arnhem.

Organisator Mikrocentrum laat op deze conferentie alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de inzet van medische technologie aan het woord. Eventmanager Herman van Wierst van Mikrocentrum schetst het thema van Health & Technology 2012: “De zorgmarkt staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering, want de grenzen van de financiële mogelijkheden zijn bereikt en de zorg zoals we die gewend zijn wordt onbetaalbaar. Technologie zal een belangrijke rol spelen in deze verandering en kan in hoge mate tegemoet komen aan voorziene knelpunten. Mits juist ingezet, want de realisatie van de gewenste oplossingen in zowel de professionele zorgmarkt (gericht op efficiëntie en kostenreductie) als de consumentenmarkt (preventie en zelfredzaamheid) vereist visie. En vergaande samenwerking, om nieuwe omgevingen, processen, systemen, producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Op ons event gaat het om de vraaggestuurde innovatie van medical devices voor een efficiënte en betaalbare zorg.”

Deze benadering vertaalt zich in de opzet voor het tweedaagse event. Jan Rietsema van Minase, het onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het bevorderen van samenwerking en innovatie binnen en tussen organisaties in onder meer de zorg, licht toe: “Health & Technology ontwikkelt zich meer en meer tot een business development event. Daarom willen we alle stappen bij de ontwikkeling en de inzet van medische technologie aan de orde laten komen. Het gaat dus niet alleen om de technologie zelf of de klinische informatie. We willen alle aspecten bij elkaar brengen, om kruisbestuiving te kunnen realiseren. Health & Technology 2012 biedt daarvoor de ontmoetingsplek.”

11-07-2012 8:21

Het is geen nieuws: we hebben in ons land momenteel te kampen met een forse hoeveelheid leegstaande kantoren. Er zijn verschillende plannen om kantoorpanden tot appartementen te transformeren. Om deze wijzigingen praktisch haalbaar te maken, is het echter  van groot belang om de sterkte van de constructie te kennen en te ontdekken waar verborgen reserves van de constructie zijn. Dat zegt Jan van Klinken, constructief adviseur bij constructiebureau Snetselaar.

Jan van Klinken: “Een goed onderzoek van de constructeur geeft de eigenaar een duidelijk beeld van de mogelijkheden die er zijn om een pand op te waarderen. In de huidige markt met veel leegstand komt deze vraag dan ook steeds vaker bij ons terecht. Uit een onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat optopping mogelijk is, zonder daarvoor de constructie ingrijpend te veranderen omdat deze al voldoende reserves heeft. Onze rol is om die reserves in kaart te brengen en ze optimaal te benutten.”

Onlangs onderzocht constructiebureau Snetselaar de haalbaarheid van optopping met luxe appartementen van het kantoorpand Zonnehof in Amersfoort. Margreet van der Hoeven, architect en opdrachtgever van het onderzoek: “Snetselaar toonde met hun constructief onderzoek aan dat optopping relatief eenvoudig mogelijk is. We zijn nu bezig met de vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen en hopen volgend jaar te starten met de opbouw van de extra verdiepingen.”

Een onderzoek naar de constructie van een pand en de transformatie van vastgoed is volgens Snetselaar zeer breed toepasbaar. Naast de herontwikkeling van kantoren worden ook bedrijfshallen getransformeerd tot bijvoorbeeld showrooms of kantoorpanden. Van Klinken: “Eigenlijk is elke beoogde transformatie interessant om op constructieve haalbaarheid te onderzoeken. Elke constructie is anders en heeft vaak verborgen kwaliteiten. Hierdoor is het vaak mogelijk om de transformatie economisch aantrekkelijk te realiseren.”

10-07-2012 10:30

Liesbeth Gort (35) is aangesteld als nieuwe directeur van FSC Nederland. Gort is de opvolger van Bert van Veldhuizen die in de afgelopen anderhalf jaar FSC Nederland een gedegen en toekomstbestendige financiële en organisatorische structuur heeft gegeven.

Gort zal de komende jaren vorm geven aan de invulling van de strategie om FSC mainstream te maken en het team van FSC Nederland aansturen. Uit 170 kandidaten is de keuze van het bestuur uiteindelijk op haar gevallen op basis van haar positieve energie, passie voor FSC en leidinggevende capaciteiten. Zij is afkomstig uit de non-profit sector, waar zij met baanbrekende initiatieven – zoals Child at Venture - haar sporen ruimschoots verdiend heeft. Met haar sterk zakelijke instelling en gedrevenheid zullen FSC partners de komende jaren gaan profiteren van een sterke groei van FSC in Nederland en wereldwijd.

Per 1 juli is ook Ben Romein (54) bij FSC Nederland aan de slag gegaan als Manager FSC Netwerk. Ben zal zich vooral op partners in de houthandel en houtindustrie richten, waar hij geen onbekende is. Ben Romein was voorheen onder anderr werkzaam bij RET, Jongeneel en Oldenboom.

10-07-2012 9:30

Een ongezonde werkplek is een veelvoorkomend probleem bij bedrijven. Zo blijkt uit onderzoek dat bij maar liefst 40 procent van de gevallen teveel schadelijke schimmels en bacteriën op de werkplek worden gemeten. Daarnaast is de fijnstofconcentratie veelal te hoog en de luchtvochtigheid veel te laag. Dit kan leiden tot gebrek aan concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en ziekteverzuim bij medewerkers.

Door slechte ventilatie kan een te hoog CO2-gehalte ontstaan, ideale omstandigheden voor schadelijke schimmels en bacteriën. OOk kan er teveel fijnstof in het kantoor blijven hangen. Werknemers vinden frisse lucht juist erg belangrijk, blijkt uit het nationale werkplekonderzoek van 2011. Ze verkozen 'frisse lucht' (47 procent) op de tweede plaats na 'contact met collega's (59 procent) op de wensenlijst. 

“Ondanks het economische klimaat is het voor werkgevers vaak lastig goed gekwalificeerd personeel te vinden. Werkgevers die personeel willen vinden en houden, zullen ervoor moeten zorgen dat er een comfortabel binnenklimaat heerst”,zegt Arjen de Jong, directeur van Aklima, importeur van de Mitsubishi Electric klimaatsystemen. Alklima behoorde zelf volgens het Great Place to Work Institute (2011) tot één van de honderd beste werkgevers van Nederland.

De ClimateCare klimaatsystemen van Mitsubishi Electric filteren en ontvochtigen de ruimte en zorgen voor koeling en verwarming. Daarbij kunnen verschillende ruimtes naar wens worden afgestemd, zodat het klimaat in alle werkruimtes prettig aanvoelt. Doordat de klimaatsystemen fluisterstil zijn, kunnen ze ook worden toegepast in ruimtes waar geconcentreerd gewerkt moet worden. Dankzij de inverter-warmtepomptechnologie behoren de ClimateCare-systemen tot de meest efficiënte klimaatoplossingen.De CO2-uitstoot van de installatie wordt met 50 tot wel 100 procent verlaagd, in vergelijking met conventionele klimaatsystemen. In het Nederlandse klimaat is een besparing mogelijk tot wel 60 procent op de energierekening.  

10-07-2012 8:30

Om aan de toenemende vraag naar studentenwoningen te voldoen moeten in de komende vijf jaar in ons land 16.000 extra studenteneenheden worden bijgebouwd. En de mogelijkheden daarvoor waren nog nooit zo groot, zo bleek tijdens het symposium van ingenieursbureau Cauberg-Huygen.

Veel leegstaande gebouwen kunnen via herbestemming voor studentenhuisvesting worden gebruikt. Daarnaast biedt de regelgeving enorm veel openingen voor tijdelijke en flexibele studentenonderkomens. De nieuwe regelgeving voor verbouw van bestaande panden en het bouwen van tijdelijke huisvesting is veel minder strikt dan bij nieuwbouw en laat daarmee ruimte voor creatieve, kwalitatieve en betaalbare oplossingen.

Tijdens het compacte mini-symposium 'Kansen voor betaalbare studentenhuisvesting', konden de toehoorders luisteren naar de presentaties van drie specialisten van Cauberg-Huygen. In het algemeen is het opmerkelijk dat de eisen aan woonfuncties in ons land volledig zijn afgestemd op gezinnen en niet op studenten die een ander leef- en verwachtingspatroon hebben. Eigenlijk vraagt studentenhuisvesting om een eigen normstelling. Ondanks het gemis hieraan, blijken er vele kansen te zijn voor de realisatie van studentenhuisvesting. Tegelijk zijn er wel degelijk randvoorwaarden en beperkingen die ontwikkelaars en studentenhuisvesters in acht moeten nemen. Zo vertelde Jan Hardlooper, adviseur bij Cauberg-Huygen, dat het nieuwe Bouwbesluit bij herbestemmen van bestaande gebouwen naar studentenhuisvesting minimumeisen stelt die bijzonder laag zijn. Dit biedt kansen voor zeer creatieve oplossingen, maar brengt tegelijk ook risico's met zich mee. Studentenkamers moeten aan bewoners, ondanks de minimale eisen, een leefbare omgeving bieden. Vroegtijdig overleg met gemeenten is essentieel, evenals integrale planvorming, nog voordat de vergunningaanvraag wordt ingediend. Toch gaf Hardlooper de ontwikkelaars en exploitanten diverse voorbeelden van manieren waarop zij met economisch en milieutechnisch verantwoorde keuzes op redelijk eenvoudige wijze gebouwen tot studenteneenheden kunnen ombouwen.

Een andere optie die veel kansen biedt is de bouw van tijdelijke en/of flexibele studentenhuisvesting. Volgens adviseur Jack Ponsteen is plaatsing van prefab studenteneenheden een goed alternatief om snel aan de nijpende vraag te voldoen. Ook hiervoor moeten ontwikkelaars en exploitanten in vroegtijdig stadium met de gemeenten in overleg, ook omdat de (tijdelijke) huisvesting in de bestemmingsplannen moet passen. Vaak zal blijken dat diverse locaties mogelijkheden bieden. Zo kan men bijvoorbeeld in een bestemmingsplan de locatie voor verplaatsbare prefab studenteneenheden de functie woonwagen geven. De wetgeving biedt deze opening en dat creëert aantrekkelijke kansen voor gemeenten en ontwikkelaars die studenten snel onderdak willen bieden. Ook hier zijn de bouwtechnische en milieueisen minder streng dan bij nieuwbouwwoningen. Desondanks blijft het essentieel om vroegtijdig een integrale aanpak van de bouwplannen op te stellen. De energie- en geluideisen zijn over het algemeen lager, maar voor brandveiligheid gaat dat meestal niet op.

Dat energie-eisen in verbouwde, bestaande panden en in tijdelijke studentenhuisvesting minder streng zijn dan in nieuwbouw, komt goed uit, zo betoogde projectleider Peter-Paul Smoor. De alsmaar strenger wordende energieprestatie-eisen hebben namelijk grote invloed op de financiële haalbaarheid van nieuwe studentenhuisvesting. Vooral het gebruikersprofiel van studenten is zodanig typisch, dat bepaalde duurzame-energiesystemen voor studenten niet rendabel te krijgen zijn. Zo zijn studenten over het algemeen niet geïnteresseerd in koeling, waardoor warmte- en koudeopslag in de bodem nauwelijks interessant is. Ook doucht een student aanmerkelijk langer dan de gemiddelde Nederlander, dus warmtapwatervoorziening is belangrijker dan in andere woningen. Smoor concludeerde dat een collectieve, gasgestookte hr-ketel, gezien het gebruikersgedrag, het meest voor de hand ligt, eventueel aangevuld met thermische zonne-energie. Voor nieuwbouw kan daarmee echter niet altijd worden voldaan aan de strenge eisen op het gebied van energieprestatie. Een goed alternatief is daarom een aansluiting op stadsverwarming. Een mogelijk, duurzaam alternatief is een collectieve energieopwekker met houtpellets, omdat deze CO2-neutraal zijn.

 

09-07-2012 10:45

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft ATP- en UV-metingen beoordeeld op hun waarde en toepassing om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen.

Er zijn, naast het kwaliteitsmeetsysteem dat VSR propageert voor de objectieve beoordeling van de schoonmaakkwaliteit (VSR-KMS en VSR-DKS; dagelijks controle), diverse methoden om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen. ATP (Adenosi-Tri-Fosfaat)-metingen en UV (Ultra-Violet)-metingen worden steeds meer gebruikt. VSR heeft deze meetmethoden onder de loep genomen en concludeert dat beide methoden interessante aanvullingen kunnen zijn op VSR-KMS en VSR-DKS.

De ATP-methode geeft semi-kwantitatieve resultaten, die sterk beïnvloed kunnen zijn door vuilaanbod, methodefouten en andere omstandigheden. VSR adviseert deze meetmethode alleen te gebruiken om trends in schoonmaakkwaliteit te ontdekken.

De UV-methode heeft als grootste voordeel dat onzichtbare vervuiling direct zichtbaar wordt gemaakt. Er is geen kwantificering, wel kan worden geteld hoeveel plekken ten onrechte niet gereinigd zijn. De methode is zeker (kosten)effectief als trainingsmiddel van schoonmaakpersoneel en voor bewustwording bij het management.

09-07-2012 8:02

Kennisplatform SBR houdt op 5 september een bijeenkomst over Passiefscholen op de Veldhuizerschool in Ede. Dit is één van de eerste scholen in Nederland die is vormgegeven en gebouwd volgens het Passiefhuisconcept; het energieverbruik is 80 procent minder.

De deelnemers aan de SBR-bijeenkomst krijgen uitleg over de theorie van het Passiefhuisconcept en horen vervolgens van de schooldirectie en de architect hoe de Veldhuizerschool is gerealiseerd. “Uiteraard doen we een rondleiding en is er ook aandacht voor de financiële aspecten en gebruikerservaringen”, aldus de organisatoren.

“Het Passiefhuisconcept biedt volop mogelijkheden om een energiezuinige, comfortabele en betaalbare school te realiseren. Juist in onderwijsgebouwen speelt de problematiek van een gezond binnenmilieu, en leeft de behoefte aan gebouwen met lage energiekosten. Met het Passiefhuisconcept kunnen beide zaken integraal worden aangepakt.”

De bijeenkomst op 5 september begint om 14:00 uur. Kosten van deelname bedragen 95 euro.

04-07-2012 8:00

De tweede editie van de Belgische beurs ContRact bevestigt het succes van de eerste. Dat stelt de organisatie in een terugblik. "Het evenement groeit uit tot dé ontmoetingsplaats voor specialisten in de projectinrichting.

ContRact kon zowel bij de bezoekers als bij de exposanten afsluiten met een heel positieve stemming. Met een stijging van 25 procent exposanten en ongeveer 25procent vakbezoekers zijn de organisatoren van ContRact heel tevreden met deze tweede editie. "De uitbreiding naar twee hallen gaf het event onmiddellijk een nieuwe dimensie en nog meer allure."

"Een aantrekkelijk totaalconcept met een harmonieuze uniformiteit in de stands is eigen aan de filosofie van ContRact. Het concept is volledig afgestemd op het gemak van exposant en bezoeker. Door deze gelijkvormigheid komt elke exposant, of het nu een grote internationale firma is, of een klein bedrijf, volledig tot zijn recht."

Ruim duizend interieurarchitecten, projectinrichters, decorateurs en architecten bezochten ContRact. Ze ontdekten er specifieke contractcollecties en konden nieuwe contacten aanknopen of bestaande versterken. "De bezoeker waardeerde vooral het compacte vakevenement met een op zijn maat samengesteld aanbod. Hij kon er in alle rust zijn projecten – actuele of toekomstige – met de exposant bespreken, liefst nog bij een kopje koffie, of een glaasje wijn vergezeld van een lekker hapje."

Alle sectoren in de markt voor projectinrichting waren vertegenwoordigd. Zo kon je op ContRact terecht voor de inrichting van hotels en restaurants, van kantoren en bedrijven, waren er speciale aanbieders voor zorg- en senioreninstellingen of specialisten in publieke gebouwen zoals musea, universiteiten of luchthavens. De exposanten hadden extra inspanningen geleverd om hun producten binnen het uniforme geheel op een eigen aantrekkelijke wijze te presenteren. "We kijken nu al uit naar ContRact in juni 2013", stelt de beursorganisatie dan ook.

02-07-2012 8:00

Overheden, marktpartijen en brancheorganisaties hebben op 27 juni 2012 een convenant getekend om de leegstand in kantoren te bestrijden en te stimuleren dat een beter functionerende kantorenmarkt wordt bereikt. Eén van de ondertekenaars is de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN), die de gebruikers van vastgoed vertegenwoordigt.

Namens FMN zette Hans Topée, voorzitter van de kenniskring Huisvesting en Vastgoed, zijn handtekening. Eén van de gemaakte afspraken is dat gebruikers eens in de twee jaar onderzoek doen naar de eisen die gebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan huisvesting. Het doel hiervan is een toetsingscriterium te bieden voor andere marktpartijen.

Ook zetten de ondertekenaars zich er voor in dat gebruikers bestaand vastgoed laten prevaleren boven nieuwbouw. Bij het genoemde onderzoek werkt FMN samen met Corenet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van FMN in november wordt het onderzoek gelanceerd. Naar verwachting kunnen de resultaten gepresenteerd worden tijdens de vastgoedbeurs Provada 2013.

Wim Ledder, voorzitter van FMN is tevreden met het convenant en de gemaakte afspraken: "Papier is geduldig, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de ondertekenaars de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk gaan realiseren. FMN maakt hier in de komende periode in ieder geval een speerpunt van en gaat samen met de leden aan de slag om de leegstand in kantoren terug te dringen."

01-07-2012 8:00

Op dinsdag 26 juni heeft Elma Durmisevic, jurylid voor Stichting Slimbouwen, het SlimbouwenKeurmerk uitgereikt aan het project Co2mfort-Office, het hoofdkantoor van Solarlux Nederland in Nijverdal. Het keurmerk is uitgereikt tijdens het Slimbouwen-congres ‘Hoezo Actualiseren of Renoveren?’.

Het Co2mfort-Office heeft een dubbele gevel: Een geïsoleerde gevel, bestaande uit houten vouwwanden met isolatieglas, vormt de ruimteafsluiting aan de binnenzijde. De gevel aan de buitenzijde bestaat uit een verplaatsbaar schuif-draaisysteem als glasvlak. Beide gevels kunnen, onafhankelijk van elkaar, variabel geopend worden. Hierdoor is er geen kostbaar ventilatiesysteem nodig, wat resulteert in geringere onderhouds- en bedrijfskosten ten opzichte van een conventioneel ventilatiesysteem.

De jury heeft Solarlux het SlimbouwenKeurmerk uitgereikt omdat: het kantoor 'een opmerkelijk gebouw' is waarbij de gebruikers van dag tot dag of van uur tot uur de gevel op diverse posities kunnen instellen. "Het keurmerk is met name verleend op de aspecten Flexibiliteit, Energie en Duurzaamheid. Het gebouw scoort hoog omdat het gevelconcept, op zichzelf al flexibel, het gebouw installatiearm maken. Daarmee is het gebouw qua mogelijke herindeling ook flexibel. Energetisch scoort het gebouw goed, gelet op ontwerpberekeningen, maar ook blijkend uit praktijkmetingen. Tot slot scoort het gebouw hoog op duurzaamheid doordat het gebouw energiebesparend is en er tijdens de bouw zuinig omgegaan is met grondstoffen.”

Het keurmerk is een bewijs dat is voldaan aan de uitgangspunten van Slimbouwen. Een commissie van deskundigen bepaalt of een product, concept, project of dienst scoort op flexibiliteit, reductie, efficiëntie en duurzaamheid. Deze vier uitgangspunten zijn eigenschappen die bijdragen aan een toekomstbestendige bouw, met hoge waarde voor de eindgebruiker. Alleen die producten waarvan Slimbouwen gelooft dat ze de kracht hebben om bij te dragen aan het resetten van de bouw, en zo afscheid te nemen van oude tradities, krijgen het keurmerk toegekend.

Door de introductie van haar keurmerk stimuleert Slimbouwen innovatie van onderaf in de bouwketen. Ze creëert hiermee een impuls voor de industrie. In de toekomst bouwen we niet langer, maar assembleren en installeren we Slimme projecten op basis van Slimbouwen producten en concepten.

01-07-2012 8:00

Afgelopen week publiceerde AOS Studley in Brussel voor de zevende keer zijn Occupancy Cost Index Belgium, die inzicht geeft in de totale mediane kosten per werkplek voor kantoorgebouwen in België. Kantoorruimte blijikt er duurder dan in Nederland.

In 2011 bedroeg de Belgische Occupancy Cost Index 11.776 euro per werkplek per jaar, wat neerkomt op een kleine daling van 0,27 procent ten opzichte van 2010. In 2011 bedroeg de Nederlandse NFC Index kantoren 9.689 euro per werkplek per jaar, wat neerkomt op een daling van 2 procent ten opzichte van 2011.

De belangrijkste kostendriver achter de hogere werkplekkosten in Belgie zijn de ICT-kosten. Daar zit het grootste procentuele verschil. Bovendien is het opmerkelijk dat ondanks het feit dat de werkplekkosten in Nederland al lager liggen, de afstand in 2011 alleen maar groter is geworden. Nederlandse werkplekkosten dalen harder dan de Belgische werkplekkosten.

De waarde van de Belgische OCI Index wordt bepaald op basis van een gecentraliseerde database die eigendom is van AOS Studley. De index is uitgegroeid tot een referentiewaarde en kan als maatstaf dienen voor individuele bedrijven die hun kosten willen evalueren. In het verleden is reeds gebleken dat de Belgische OCI voor ondernemingen als één van de parameters fungeert die hen ondersteunt bij beslissingen over de geografische locatie voor een nieuwe vestiging.

In Nederland werkt AOS Studley al jaren met de NFC Index kantoren: de mediane kosten per werkplek per jaar van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen. Op 5 juni 2012 werd de negende Index gepresenteerd. Het NFC Jaarbericht Kantoren is een uitgave van NFC Index Coöperatie u.a. onder verantwoording van NFC Index, AOS Studley, METRI en Twynstra Gudde.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >