Nieuws


29-06-2012 11:04

Rijkswaterstaat heeft gistermiddag rond 17.00 uur uit voorzorg het kantoor Westraven langs de A2/A12 in Utrecht ontruimd en gesloten. Rijkswaterstaat besloot tot de evacuatie op advies van de Rijksgebouwendienst na meldingen van medewerkers over trillingen gedurende de dag. In het pand werken zo’n 1.500 medewerkers. Het gebouw is nu gesloten. De oorzaak van de trillingen is nog onduidelijk. Medewerkers van de Rijksgebouwendienst zijn bezig met onderzoek.

Het oorspronkelijke kantoorgebouw Westraven werd in 1975 gebouwd naar ontwerp van Lucas & Niemeijer architecten. 25 jaar later onderging het een grootscheepse metamorfose. Het nieuwe Westraven is gebouwd naar ontwerp van Cepezed-architect Jan Pesman en heeft 53.722 vierkante meter brutovloeroppervlak. Markant punt van het pand, dat aan het Amsterdam-Rijnkanaal staat, zijn de geheel uit glas bestaande gevels. (Bron: Trouw.)

29-06-2012 10:59

Deze week werd het nieuwe pand van KATO Kantoorinrichting & Projecten geopend. Met het nieuwe pand wil het Enschedese bedrijf de juiste zakelijke uitstraling creëren die past bij haar opdrachtgevers. Een omgeving waar medewerkers enklanten zich thuis voelen. Tevens werd ‘Erve KATO’ gepresenteerd, een als vergaderruimte ingerichte boerderij waar de authentieke sfeer bewaard is gebleven.

Tijdens de opening, waar ruim 200 relaties bij aanwezig waren, zette KATO ook de Stichting join4energy in het zonnetje. Doel van deze stichting is geld binnen te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Thijs Verdriet overhandigde namens KATO Kantoorinrichting & Projecten een cheque van 1.000 euro aan Jordi Kremer, voorzitter van de Stichting join4energy.

28-06-2012 13:45

Volgens NEN, het nationale normalisatie-instituut van Nederland, is de kans op geluidsoverlast op de werkplek is al aanwezig zodra twee of meer werknemers in dezelfde ruimte zijn. Geluidsoverlast op de werkvloer betekent concentratie- en productiviteitsverlies. Het percentage fouten bij gepraat is 4% tot 41% hoger dan bij stilte. Terwijl dit met relatief simpele middelen is aan te pakken. In de norm NEN-EN-ISO 3382-3 staat hoe men objectief kan meten hoe het geluid op de werkplek is. En vervolgens wat er aan is te doen.

Er is een nieuwe, internationaal vastgestelde, methode voor het meten van de spraakoverdrachtindex (speech transmission index: STI). Een STI ligt tussen 0,00 (niet verstaanbaar) en 1,00 (perfect verstaanbaar). Dit staat in de norm NEN-EN-ISO 3382 ’Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische parameters - Deel 3: Kantoortuinen’. Met deze norm kan ook de ‘afleidingsafstand’ (distraction distance) en de ‘privacyafstand’ (privacy distance) worden bepaald en verbeterd.

De afmetingen van de ruimte (inclusief plafondhoogte) zijn uiteraard van belang. Bij kantoren kan de akoestiek (en hinder) worden beïnvloed door de juiste plaats van individuele en groepswerkplekken. Maar ook door kantoormeubelen, achtergrondgeluid (ventilatiesystemen, radio), door afscherming van apparatuur en door materiaalkeuze.

NEN-EN-ISO 3382-3 gaat over alle grote en middelgrote kantoortuinen en vergelijkbare ruimten en is van belang voor gebouwbeheerders, ontwerpers, kantoorinrichters en facility managers. Zij kunnen met deze norm eisen aan het geluid stellen en vergelijken met andere situaties. Uiteraard is de norm ook interessant voor akoestische bureaus, die de metingen gaan uitvoeren.

Meer informatie is te vinden op de website van NEN


 

26-06-2012 12:30

In samenwerking met SBR, kennisplatform voor de bouw en vastgoedsector, heeft bbn adviseurs een online rekentool ontwikkeld, waarmee de businesscase van kantoortransformaties onderzocht kan worden. Hiermee ondersteunen SBR en bbn initiatieven op het gebied van transformatie en vergroten zij de transparantie over de financiële businesscase.

Tijdens het symposium ‘Aanpak Leegstand: Ruimte voor Inspiratie’ op woensdag 27 juni wordt de tool officieel gelanceerd. De rekentool is online beschikbaar via de website van bbn adviseurs. De rekentool is ontwikkeld op basis van jarenlange project- en onderzoekservaring op het gebied van transformatie. Het gebruik van de tool is kosteloos.

Door de invoer van de karakteristieken van een betreffend kantoor en de keuze voor tal van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen kunnen de investeringen worden bepaald. Daarnaast is er de mogelijkheid ook opbrengsten aan de nieuwe functie te koppelen. De rekentool voor de transformatie van kantoor naar woningen is nu beschikbaar. De transformatietool van kantoor naar andere functies is in ontwikkeling.

26-06-2012 8:30

Het eind van de opleiding is in zicht voor de vierdejaarsleerlingen van het Hout- en Meubileringscollege (HMC). Nog enkele weken voordat zij met een diploma van het HMC en als vakmensen, aan de zomervakantie beginnen. Om dit heugelijke feit op een mooie manier af te sluiten verzorgt het HMC  een eindexamenexpositie. Bezoekers kunnen tijdens deze dagen genieten van de zelfgemaakte meubels en interieuradviesplannen, het enthousiasme van de leerlingen, hun vakmanschap en creativiteit.

Dit jaar besteedt HMC extra aandacht aan de ondernemers. De leerlingen die na het HMC als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan, zullen prominent aanwezig zijn. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje nemen op 3 en 4 juli op HMC Rotterdam of op 10 en 11 juli op HMC Amsterdam. Het HMC is een zelfstandig vakschool. In de opleidingen ligt de nadruk op creativiteit, vakmanschap & ondernemerschap. De expositie is een goede gelegenheid om dit zelf te ervaren, te zien en te voelen. 

Voor de richting meubelontwerpen zijn er dit jaar opvallend veel, interessante, zelfgecreëerde meubels. Het is een mooi gegeven dat de leerlingen elk jaar opnieuw met innoverende meubels komen. Om een voorbeeld te geven, de SPINE (ruggengraat) stoel. Connor van der Hulst heeft research gedaan naar het zijaanzicht bij het zitten. Wat maakt dat een stoel goed zit? En is het noodzakelijk dat een stoel goed zit, of zijn er andere functionaliteiten belangrijker? Tevens bijzonder is de klassieke Zundapp brommer waarbij diverse onderdelen van hout zijn gemaakt.

Dit is slecht een uiterst kleine vertegenwoordiging van de eindexamenleerlingen. Zo zijn er ook verschillende interieurprojecten te bewonderen van een terras op de Müllerpier in Rotterdam, historische panden, sportkantine, strandpaviljoen, kantoorpanden, woningen, fitnessruimte. Elk door de leerlingen op een eigen creatieve wijze gepresenteerd. Daarnaast zijn er ook talloze interesse projecten te bewonderen van de opleiding timmeren en van de keuzerichtingen houten jachtbouwer en bouwrestauratie.

Het HMC in Rotterdam is voor publiek geopend op 3 en 4 juli van 13.00-17.00 uur. Het HMC in Amsterdam is voor publiek geopend op 10 en 11 juli van 15.00-21.00 uur.

Het HMC is sinds 1929 de enige mbo vakschool waar alle opleidingen met hout, meubel of interieur te maken hebben, in Amsterdam en Rotterdam. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het HMC ook na-, her- en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen. Kijk voor de tijden op www.hmcollege.nl.
 


Hans Schot (Schot meubelmakerij & interieurbetimmeringen) is één van de studenten die zijn eindexamenwerkstuk presenteert. 

25-06-2012 11:15

In opdracht van het ministerie van BZK onderzoekt Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs de mogelijkheid om bouwtechnische eisen en bepalingsmethoden op te stellen voor CO2-concentraties in scholen. Het adviesbureau kreeg deze opdracht na het winnen van een aanbesteding. Het ministerie geeft met deze opdracht invulling aan een motie die de Tweede Kamer in november 2011 aannam. Uiteindelijk moet de inventarisatie duidelijk maken of kwaliteitsborging van de binnenlucht mogelijk is op basis van CO2-gehalte in plaats van aantal liters per seconde per vierkante meter.

 

Ventilatie in schoollokalen is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt. Het staat vast dat voldoende ventilatie bijdraagt aan betere leerprestaties van leerlingen. Op dit moment bevat de bouwregelgeving voor scholen een capaciteits-eis voor luchtverversing in liters per seconde per persoon. Deze eis is gebaseerd op een gemiddeld acceptabel CO2-concentratieniveau van 1200 ppm, wat overeenkomt met het advies van de Gezondheidsraad. In de praktijk blijkt die waarde niet altijd te worden gerealiseerd, door onvolkomenheden aan de ventilatievoorzieningen, door het gebruik en het onderhoud. De Tweede Kamer nam daarom in november 2011 een motie aan waarin zij de minister van BZK vraagt om onderzoek te doen of voorschriften aan een maximum CO2-concentratieniveau mogelijk zijn. Ook vraagt de Kamer haar om, als het mogelijk blijkt te zijn, een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit op dit onderdeel op te stellen.

 

De Kamerleden willen feitelijk dat er een prestatie-eis wordt gesteld aan een maximale CO2-concentratie in de binnenlucht. Na de aanbesteding werd in april dit jaar de onderzoeksopdracht aan Cauberg-Huygen gegund, een bureau dat een zeer brede ervaring heeft op het gebied van ventilatie in scholen. Daarnaast beschikt Cauberg-Huygen over diverse specialisten die zich al vaker met nieuwe regelgeving voor het Bouwbesluit hebben beziggehouden. Direct na de gunning is Arie Kalkman, adviseur bij Cauberg-Huygen, aan het onderzoek begonnen.

 

„Onderdeel van het totale onderzoek is het inventariseren van wetgeving voor maximale CO2-concentraties in scholen in andere landen binnen de Europese Unie en het bijbehorende literatuuronderzoek", vertelt Kalkman. „Met behulp van alle data hopen we in staat te zijn om vast te stellen of in andere landen dergelijke voorschriften bestaan en hoe de handhaving dan plaatsvindt. Aan de hand daarvan is het vervolgens mogelijk om prestatie-eisen zoals een bepalingsmethode en eventuele grenswaarden op te stellen. Aansluitend kunnen we ook voorschriften opstellen om de prestatie in de praktijk te kunnen beoordelen en te borgen." Volgens Kalkman is het essentieel dat eventuele nieuwe regelgeving op basis van een CO2-concentratie handhaafbaar is. „Een terugkoppeling naar de praktijk via het Platform Binnenmilieu Scholen zien wij eveneens als een essentieel onderdeel van deze opdracht. Het doel is om eind 2012 de eerste resultaten van deze opdracht bij het ministerie van BZK te kunnen presenteren."

25-06-2012 11:00


Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) en de TU Delft kondigden onlangs een nieuwe samenwerking aan om vanaf 2013 een hoogwaardige opleiding voor Renovatie en Transformatie van bestaand vastgoed te kunnen bieden. De NRP Academie richt zich op professionals in de breedte van de vastgoedsector, zoals opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, beleggers, (gemeente)ambtenaren, bouwbedrijven en op docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Aan een dergelijke opleiding is volgens de initiatiefnemers grote behoefte. Nu de transitie van groei en nieuwbouw naar een nieuw evenwicht met toenemende aandacht voor renovatie en transformatie zich duidelijk aftekent, wordt een fundamenteel andere aanpak en werkwijze van de bouw- en vastgoedsector en van de overheid verlangd. Om deze nieuwe werkwijze te faciliteren zijn opleidingen onontbeerlijk. De partners van het Nationaal Renovatie Platform vinden het belangrijk om gezamenlijk deze opleidingsbehoefte te inventariseren en hierop met een adequaat antwoord te komen. Door de koppeling van wetenschap aan de praktijkkennis van de tientallen partners ontstaat bovendien een state of the art opleidingsaanbod.

De NRP Academie richt zich op in de praktijk werkzame professionals die zich verder willen bekwamen in het vakgebied van renovatie en transformatie. Herontwikkeling vraagt van professionals enerzijds dat zij zich specialiseren op herinvesteren in bestaand bebouwd gebied, anderzijds dat zij kennis en vaardigheden kunnen combineren op zowel bouwtechnisch, ontwerptechnisch, juridisch, organisatorisch, bestuurskundig, ruimtelijk en (financieel)economisch gebied. De ideale herontwikkelaar is vanuit zijn eigen discipline in staat om verbindingen te leggen tussen diverse niveaus en overziet de consequenties van beslissingen van investering tot uitvoering in grote lijnen. Het is nadrukkelijk een ander vak dan nieuwbouw op uitleggebieden waarvoor andere kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn.

Diverse kennisinstellingen worden betrokken bij het ontwikkelen van het programma. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van prof. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft. Ook wordt de bij de partners aanwezige praktijkkennis gemobiliseerd door het NRP, zodat een up-to-date aanvulling op het onderwijsprogramma beschikbaar komt. Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers brede specialistische kennis, vaardigheden en attitude om een op hun rol afgestemde bijdrage te kunnen leveren aan renovatie en transformatie van bestaande gebouwen en gebieden. De opleiding wordt modulair aangeboden. De structuur van de opleiding vormt tevens de basis voor het NRP kennissysteem.

Het Nationaal Renovatie Platform is een netwerk van private organisaties uit de breedte van de vastgoedsector en is in 2011 opgericht om het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen door middel van renovatie en transformatie. Daarvoor zijn volgens NRP kennis en inspirerende voorbeelden nodig. Maar ook randvoorwaarden die herontwikkeling  en investeringen aantrekkelijker maken. En mensen die er met plezier en liefde aan werken. Daarom heeft het NRP drie belangrijke speerpunten:
 

  • Versterking van het imago van renovatie en transformatie middels de Gulden Feniks en diverse publicaties;
  • Bevorderen van het kennisniveau en vaardigheden door de NRP Academie in samenwerking met gerenommeerde onderwijsinstellingen;
  • Verbetering van de randvoorwaarden voor investeringen in bestaand vastgoed, met name de wet- en regelgeving. Zo pleit het NRP voor bredere toepassing van flexibel gebruik van vastgoed.

  
Meer informatie over het Nationaal Renovatie Platform is te vinden op www.nrplatform.nl.

25-06-2012 10:45

Het boek ‘Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie’ is geschreven door de Transitieformule, een samenwerkingsverband tussen Architectenbureau Paul de Ruiter, Arup, Bureau van Miert en Fakton, met Peter Verburgt als onafhankelijk adviseur, en is in opdracht van EnergieSprong (SEV) tot stand gekomen. Het eerste exemplaar van Gebouwen bewegen is op 5 juni op de Provada door architect Paul de Ruiter overhandigd aan Alex Vermeulen, directeur van de Rijksgebouwendienst. Het boek is online in te zien op www.gebouwenbewegen.nl.

Bewust omgaan met energie is een actueel maatschappelijk thema. Bovendien is het van belang om bestaande gebouwen op allerlei manieren aantrekkelijk(er) te maken voor de voor gebruikers en eigenaren, aldus de schrijvers van het boek. Daarbij gaat het om thema’s als gezondheid, herkenbaarheid, imago, kostenaspecten, productiviteit, kennisontwikkeling. Gezien de huidige situatie op de vastgoedmarkt, ligt er een enorme uitdaging om betere en gezondere gebouwen te  realiseren. De menselijke factor wordt steeds belangrijker in onze kenniseconomie, en is bepalend voor het rendement van een gebouw.
 
Het boek geeft antwoord op vragen als: Hoe verregaande energiebesparing in het kantoorgebouw te bereiken? Hoe daarmee duurzame waarde te creëren? En hoe energieneutraliteit te combineren met een prettige werkplek?

De Transitieformule richt zich op het integraal verbeteren en verduurzamen van bestaande gebouwen. De noodzaak van duurzame renovatiestrategieën als oplossing voor de huidige leegstandproblematiek van de bestaande kantorenmarkt komt in dit boek expliciet tot uitdrukking. Energiesprong is een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), de Rotterdamse organisatie die bijna 30 jaar ervaring heeft met innovaties in de wereld van bouwen en wonen. Het programma met een looptijd van 2010 tot 2014 wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI, met als doel een marktinnovatie op gang te brengen ten gunste van een andere energie-aanpak in de gebouwde omgeving.

23-06-2012 10:46

Dit jaar gaan minder Nederlandse werknemers met een gerust hart op vakantie. 44 Procent van de werknemers geeft aan dat het werk onderling goed verdeeld wordt als ze met vakantie gaan. Dit is 14 procent lager dan in 2011. Daarnaast weet 22 procent nu al zeker dat het werk tijdens de vakantie blijft liggen. Zo blijkt uit het jaarlijkse online onderzoek van Unique waar dit jaar 586 respondenten lieten weten hoe zij de zomerperiode tegemoet zien.

Het overige deel van de medewerkers gaat wel onbekommerd op vakantie. Voor 30 procent van de werknemers is het een kwestie van loslaten. Daarnaast blijkt dat het inhuren van vakantiekrachten ook de zorgen van medewerkers wegneemt.

“Werknemers zien de zomerperiode minder zonnig tegemoet dan voorgaande jaren. Het is de taak van de werkgever om hierop in te spelen, zodat zij toch kunnen genieten van een vaak welverdiende vakantie. Goed werkgeverschap is een kwestie van geven en nemen. In deze periode is het belangrijk om aandacht te besteden aan de interne planning dan wel de inhuur van extra capaciteit te overwegen”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur Unique.

Om vakantiekrachten en werkgevers te matchen maakt Unique gedurende de zomerperiode gebruik van de website http://www.vakantiewerk.nl/. Sinds dit jaar kunnen, naast consultants van Unique, ook werkgevers een geschikte kandidaat zoeken door de profielen van beschikbare vakantiekrachten te beoordelen.
 

21-06-2012 8:26

Een kwart van de werkplekken scoort op het gebied van gezondheid onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) naar het binnenklimaat op de kantoorwerkplekken van veertig panden.

Wat betreft de directe gezondheidsrisico’s, springt het CO2-gehalte op de gemeten werkplekken het meest in het oog. In slechts 50 procent van de gevallen is de concentratie CO2 op de werkplek onder het ambitieniveau van maximaal 800 ppm (parts per million).
Bij één op de vijf werkplekken is de situatie zelfs als slecht te beoordelen (>1200 ppm). CO2  is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator van de luchtverversing in een ruimte.

Dat is dan ook terug te zien in de microbiologische waarden; de aanwezige hoeveelheid schadelijke schimmels en bacteriën. In bijna 40 procent van de gevallen werden ongewenste aantallen gemeten. Ook de fijnstofconcentratie is in meer dan 40 procent van de gevallen matig tot slecht.

Opvallend was dat in ruim 72 procent van de onderzochte panden, de clean desk matig tot slecht scoort. Op de bureaus liggen dus redelijk veel tot veel losse spullen, wat een bron kan zijn van verontreiniging met micro-organismen en bovendien de schoonmaak bemoeilijkt.

Van de overige onderzochte onderdelen, valt de gemeten temperatuur in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20 tot 24 Celsius. Zorgelijker is dat op 73 procent van de onderzochte werkplekken, de luchtvochtigheid beduidend onder de norm van 40 à 50 procent ligt.

Gebrek aan frisse lucht, te hoge concentratie fijnstof en microbiologische waarden, te lage of te hoge temperaturen en een te lage luchtvochtigheid, kunnen leiden tot gebrek aan concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs tot onnodig ziekteverzuim.

Er valt dus nog veel aan de discipline van de kantoorgebruiker (clean desk) te verbeteren, maar belangrijker is dat het binnenklimaat van de werkplekken nog aanzienlijke verbetering behoeft.

VSR liet het onderzoek uitvoeren door Search Ingenieursbureau B.V (Search). Search onderzocht van veertig bedrijven een kantoorruimte, representatief voor het pand. Het ging om kantoren in kantooromgevingen, van scholen of industriële bedrijven; van zowel kleine als grote bedrijven.
Het onderzoek bestond uit een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk), de bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentatie over een periode van circa 8 uur, de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over een periode van circa 8 uur en de bepaling van de microbiologische kwaliteit. Aan de visuele inspectie is een lagere weging toegekend dan aan de overige onderdelen.
 

18-06-2012 11:00

Jaarlijks verzamelt NFC Index van 2,5 miljoen vierkante meter kantoorgebouwen de totale kosten per werkplek. Die bestaan voor de helft uit huisvestingskosten (huur, nutsvoorzieningen, onderhoud); voor een kwart uit werkplekgerelateerde ICT-kosten; voor een vijfde uit de kosten voor diensten en middelen.

In 2011 daalden de facilitaire kosten in Nederland met 2 procent ten opzichte van die in 2010. Tot € 9.689 exclusief btw per kantoorwerkplek. De facilitaire kosten van kantoren daalden in 2011 tot 85 procent van de startwaarde in 2003. In de achterliggende acht jaar zijn de kosten met 15 procent gedaald terwijl de inflatie voor consumenten in die periode met 14 procent toenam. Daarmee is de efficiency van de facilitaire functie in acht jaar tijd toegenomen met 29 procent. Een opmerkelijke prestatie van de sectoren facility management, vastgoed en ICT.

De huisvestingskosten zijn goed voor ongeveer de helft van het gewicht van de index. Deze kosten daalden met 7 procent. Niet eerder daalden de huisvestingskosten voor kantoren zo fors. Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is de helft voor huisvesting (€ 4.451).

De dalende trend in de afgelopen jaren van de kosten voor ICT wordt voor het eerst doorbroken met een stijging van +4 procent ten opzichte van 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toenemende kosten van servicedesk, werkplekbeheer en telematica. Hoewel bij de laatstgenoemde kosten de tarieven per eenheid van bandbreedte onder druk staan, heeft de toegenomen behoefte aan capaciteit tot meer volume en daarmee hogere kosten geleid. Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is een kwart voor ICT (€ 2.629).

In Nederland bedroegen de mediane kosten in 2011 € 9.689 exclusief btw per kantoorwerkplek. Omdat organisaties gemiddeld 0,9 fte per werkplek hebben waren de kosten € 10.642 exclusief btw per fulltimer. In 2011 nam het vloeroppervlak per werkplek nauwelijks af tot 19,5 m² verhuurbaar vloeroppervlak per werkplek. Dit is bij 0,9 fte per werkplek ongeveer 21,5 m² verhuurbaar vloeroppervlak per fulltime equivalent.

NFC Index presenteerde de negende NFC Index kantoren  tijdens het Facto-FM-congres in Ede op 5 juni 2012 en op de Provada in Amsterdam. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek. Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, is de organisatie die deze index samenstelt en publiceert. NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van zo’n 100 aangesloten organisaties uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Als coöperatie stelt zij de jaarlijkse NFC Index samen. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland. Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek in de context van service niveaus, klanttevredenheid en duurzaamheid.

De facilitaire kosten voor zorg en voor onderwijs worden verzameld in aparte indices, die later in het jaar worden gepubliceerd.

16-06-2012 9:30

Onlangs participeerde Pyrasied Xtreme Acrylic, samen met haar leverancier, als sponsor in het kunstproject ‘Kunst Reserve Bank’ aan de Zuidas in Amsterdam. Het transparante gebouw waarin de werkende geldpers staat, is voorzien van dit 100% gerecycled acrylaat, genaamd Versato Greencast dat lichtgroen is ingekleurd. Hoewel het materiaal er exact zo uitziet als ‘virgin’ materiaal, geeft dit  het project toch een duurzaam tintje, passend bij de filosofie van dit project.

Pyrasied Xtreme Acrylic is naar eigen zeggen het eerste bedrijf in Nederland dat met dit materiaal op de markt komt. Versato Greencast is gemaakt uit ‘100% POST-consumer recycled content’ en kan na gebruik opnieuw gerecycled worden. Pyrasied Xtreme Acryclic is distributeur van dit materiaal.

16-06-2012 9:24

Jan Krediet uit Steenwijk zal per heden de activiteiten van Interieur Distributie Service (IDS) te Nijkerk overnemen. Op internationaal niveau bestond er al geruime tijd een succesvolle samenwerking tussen de beide firma’s. Hierdoor is de genomen beslissing volgens het bedrijf een logische vervolgstap.

IDS is gespecialiseerd in hoogwaardige consumentenleveringen (B2C) in de Benelux in opdracht van fabrikanten, detaillisten, architecten en particulieren. "Verder heeft IDS een ijzersterke reputatie op het gebied van bijzondere project-dienstverlening zoals (internationale) verhuizingen, grootschalige inhuizingen, beurzen et cetera." De activiteiten van IDS zullen onveranderd vanuit Nijkerk worden voortgezet.

"Door deze uitbreiding is Jan Krediet in staat om een nog breder dienstenpakket aan te bieden aan bestaande en nieuwe klanten." Dit past binnen het streven van Jan Krediet om een totaalleverancier van logistieke diensten te zijn voor de meubelbranche.

14-06-2012 10:45

43 Procent van de Nederlandse werknemers doet mee aan een EK-poule op het werk. 35 Procent zegt dat hierdoor de sfeer en de collegialiteit op de werkvloer toeneemt, maar 8 procent ergert zich juist aan de competitiedrang van hun collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank onder duizend respondenten.

24 Procent van de werknemers legt een flink bedrag neer om mee te doen met de EK-poule: tot zelfs 100 euro per persoon, wat uiteraard voor een goed gevulde prijzenpot zorgt. Het merendeel houdt het echter bij een inzet van 5 tot 10 euro. Mark Borgman van NationaleVacaturebank: “Hoe meer geld er in de pot zit, hoe competitiever iedereen natuurlijk wordt en hoe meer het EK gaat leven. Dat zal soms ten koste gaat van de productiviteit, maar het werkt wel sfeerverhogend!”

De EK-poule op kantoor moet natuurlijk wel geïnitieerd en beheerd worden. In de meeste gevallen wordt afgewacht wie het initiatief neemt; bij 15 procent regelt de directeur het en bij 13 procent houdt de administratie het keurig bij. “De directeur en de administratie zijn meestal betrouwbare partijen, maar een willekeurige collega kan misschien sjoemelen met de poule. Daarom wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van online poules, zodat valsspelers hun voorspellingen niet stiekem achteraf kunnen wijzigen”, aldus Borgman.

11-06-2012 9:30

FacilitairContact 2012 is een nieuw evenement voor de facilitaire dienstverlening en gebouwbeheer. Een contact tussen aanbod en vraag binnen de branche van facilitaire dienstverlening en gebouwbeheer op basis van een eigen concept. De eerste editie van deze vakbeurs speelt zich af op 21 november 2012 in de Expo Haarlemmermeer nabij Amsterdam en Schiphol. Meer informatie is te vinden op www.branchecontact.nl/facilitaircontact

08-06-2012 14:20

KantoorArtikelen.nl brengt zijn spoedbestellingen deze zomer rond in een rode 300 pk Saab Aero 9000 uit 1993. Iedereen in Limburg die deze bolide ziet rijden, ‘m flitst en de foto voor 1 augustus a.s. op de Facebook-pagina van deze groothandel in kantoorartikelen plaatst, maakt kans op een letterlijk bruisende prijs.

De inzenders van de drie leukste foto’s worden uitgenodigd om half augustus de handen uit de mouwen te steken bij de première van het brouwproces van KantoorArtikelen.nl-bier. In de herfst krijgen ze bovendien hun eigen KantoorArtikelen-bier-pretpakket. Meer informatie op www.kantoorartikelen.nl en de Facebook-pagina van dit bedrijf.

07-06-2012 9:00

ContRact is een gezamenlijk initiatief van de Meubelbeurs Brussel en Textirama vzw. Dit B2B event voor contract pro’s brengt op woensdag 13 en donderdag 14 juni voor de tweede keer vraag en aanbod voor de totale interieurinrichting van projecten samen in Tour&Taxis in Brussel.

Als platform voor de professionele contractmarkt focust ContRact specifiek op meubelen en interieurtextiel voor de totale interieurinrichting van projecten. De bezoekersdoelgroep zijn voorschrijvers actief op de niet-residentiële markt in diverse sectoren: hospitality, healthcare, office & corporate, publieke en zakelijke ruimtes. ContRact is op maat gesneden voor project- en totaalinrichters, interieurarchitecten en architecten met voeling voor interieur, project-ontwikkelaars, studiebureaus, hotelmanagers en horeca-uitbaters, kantoorinrichters, facility managers, decision makers van bedrijven, overheidsinstanties en zorginstellingen.

Twee contactnamiddagen in een totaalconcept met de allernieuwste internationale collecties van meer dan 80 merken van hoogstaand niveau. Een frisse presentatie en een levendige, gedecontracteerde sfeer waar networking centraal staat. Gratis hapjes en drank in beide hallen. Dat is ContRact. Een actief en dynamisch instrument en een uniek trefpunt voor de contractspecialisten, met een grote diversiteit aan producten. Volgens de organisatie is ContRact een must voor iedereen die professioneel met complete interieurinrichting in de projectmarkt bezig is.

Dit jaar presenteert ContRact 3 eyecatchers, waaronder een unieke luxe hotel suite met de Stijn Helsen Rooms van Veldeman Bedding, een nieuw concept voor de zorgsector met de “Forever Home” van Moments Furniture (soort studio voor senioren) en advies in kleurentrends met de Box3.ContRact kent de volgende exposanten: Acanthus Interiors / Angelo / Arte / Axis71 / Blifase / Bodart / Boss Paints / Box 3 / Buronomic / Casamance / Cassina Lighting (Nemo) / Demuynck / Durlet / Elitis / Etro / Extremis / Fylds’ / Gandia Blasco / ICE tapijten / Ideal / Iksel / Indera / Induflex / Intede / Jori / Kinnasand / Kobe / L’Abbate / Le Sceau de l’Ange / Leda Collection / Lelièvre / Libeco Contract / Living Divani / Lohisse Interiors / M+R Creations / Magis / Marie’s Corner / Maya Romanoff / mFlor / Mirabel Slabbinck / Mobitec / Mobles114 / Mobus Contract / Fabrics / Moissonnier / Moments Furniture / More Contract / Moroso / Nilson Beds / Nobilis / O Luce / Ondarreta / Onea / Orac / Pierre Frey / Pintail International / Prooff / Quattro Benelux / Quinze&Milan / Rolf Benz / Rossin / Rotaliana / Rubelli / Sahco / Sareze / Segis / Sikkens / Sit on Cloud / Souveraine / SV Collection / Tassin / The Rug Company / Tribù / Vandersluis / Velda / Veldeman Bedding / Verjans / Viccarbe / Vincent Sheppard / Wind / XVL Home Collection / Zanzibar Decorative Products / Z-bydezetel / Zora

Tour & Taxis in Brussel
sheds 3 & 4
van 13u tot 20u

Meer informatie en online registratie kan via http://www.contract-contact.be

05-06-2012 9:30

Bestaande panden transformeren naar aantrekkelijke, energiezuinige panden in een veilige, goed bereikbare omgeving waardoor werk en ontspanning bij elkaar komen. Daar liggen de belangrijkste groeikansen voor de bouw- en vastgoedsector. Duurzaam renoveren van bestaande panden en het beperken van leegstand van kantoren, winkels en bedrijfsruimtes, dat is de opgave waar de bouw zich de komende jaren voor geplaatst ziet. Een duurzame aanpak in de utiliteitsbouw is een absolute randvoorwaarde geworden om te mogen bouwen. Dat concludeert Rabobank in de Thema update ‘Duurzame utiliteitsbouw 2.0’ die  op 4 juni is verschenen.

Duurzaam bouwen speelt zowel een rol bij nieuwbouw als bij herontwikkeling en renovatie. Belangrijke thema’s zijn energiereductie, beperking van de CO2 uitstoot en recycling van materialen. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor maar liefst 40 procent van het totale energieverbruik en voor 30 procent van de totale CO2uitstoot. Duurzame utiliteitsbouw gaat in toenemende mate echter ook om andere dingen. Voldoet een pand aan de eisen van Het Nieuwe Werken? Staat het in een veilige en aantrekkelijke omgeving, is het multifunctioneel of tenminste aanpasbaar in de toekomst? Dus niet alleen het bouwproduct moet centraal staan, maar ook zaken als mobiliteit en gebruikscomfort moeten worden belicht.

Rabobank heeft met PwC in het najaar van 2011 onderzoek gedaan naar best practices in duurzame utiliteitsbouw. Voorlopers op dit gebied leggen de ambitie hoog en wachten niet op faciliterende wet- en regelgeving. Daarnaast baseren voorlopers hun duurzame aanpak op vier bouwstenen: Allereerst het intrinsiek verankeren van een duurzame aanpak in de lange termijnstrategie en ruimte maken voor duurzame pioniers. Ook het meten en evalueren van duurzame gebouwprestaties in de gebruiksfase is een belangrijke bouwsteen,net  als het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid met ketenpartners voor het binden van eindgebruikers aan een pand. Als vierde bouwsteen noemen voorlopers het realiseren van meer efficiency en procesverbeteringen die een duurzame aanpak faciliteren.

De aanzwellende leegstandsdiscussie in de kantorenmarkt en de winkelmarkt geven aanleiding om de focus te verleggen van nieuwbouw naar renovatie en herontwikkeling. Bedrijven die een duurzame aanpak geen plek in hun strategie geven, hebben straks het nakijken. Zij missen een perspectief voor het aanboren van toekomstige bronnen voor omzetgroei en hebben een minder zekere toekomst. Zij lopen immers het risico gebouwen te realiseren die bijdragen aan leegstand. Er liggen genoeg kansen om juist niet betrokken te zijn bij de realisatie en het beheer van energieslurpende, slecht bereikbare en nauwelijks aan te passen gebouwen.

04-06-2012 11:15

Intop Europe heeft afgelopen jaar een verandering in haar merkportfolio ondergaan om de focus te verleggen van alleen kantoorgerelateerde artikelen naar lifestyle producten die aansluiten bij het huidige assortiment. Intop is trots te kunnen meedelen dat Dicota hen heeft aangesteld als distributeur voor haar multimedia accessoires. Volgens Intop zal het veelzijdige assortiment goed aansluiten bij de behoefte om multimedia accessoires aan te bieden die passen bij persoonlijke levensstijl van klanten. Dicota richt zich met haar productlijnen op verschillende doelgroepen, de producten zijn geschikt voor home & office, back to school, zakelijk en intensief zakelijk gebruik.
 

04-06-2012 10:45

Design District komt eraan. De voortzetting van 100% Design Rotterdam viert de 10e editie van het vakevenement voor interieurdesign in een spectaculaire nieuwe locatie, net onder de rook van Amsterdam. Met 140 deelnemers op de lijst is het evenement volgens de beursorganisatie gevarieerder en beter dan ooit. Op 7, 8 en 9 juni is de beursvloer gevuld met grote namen, maar ook met nieuwkomers die alleen het beste en nieuwste op het gebied van interieurdesign presenteren. Dit jaar is er extra veel aandacht voor jonge, beginnende ontwerpers.

Gelegen aan het Noordzeekanaal ligt Taets, waar niet alleen de beurs bezocht kan worden, maar bezoekers zich ook kunnen laten rondleiden over het 42 hectare grote, mysterieuze en bosrijke terrein van de oude munitiefabriek. De architectuurroute vertrekt elk uur vanaf de beursvloer en voert langs een deel van de monumentale en industriële panden. Behalve een hoop inspiratie geeft de rondleiding uitleg over bouwstijlen en oude en toekomstige functies van de bijzondere panden.

Tijdens Design District kunnen bezoekers ook terecht bij één van de vrij toegankelijke lezingen of adviesuren. Of één of meerdere locaties in het Off Site programma in de nabije omgeving, bijvoorbeeld de Forbo-fabriek, de oude Verkade fabriek of de Piet Boon Store.

Het volledige programma en meer informatie is te vinden op www.designdistrict.nl. Donderdag en vrijdag zijn uitsluitend toegankelijk voor vakpubliek, en zaterdag is iedereen van harte welkom. Toegang aan de deur is € 20, bij registratie vooraf slechts € 10 aan de kassa. Taets in Zaandam ligt op 10 minuten van Amsterdam, is goed bereikbaar en parkeren is gratis.

01-06-2012 11:25

Vertrouwen, een belangrijke voorwaarde voor Het Nieuwe Werken (HNW), is vaak niet aanwezig: 31 procent van de medewerkers twijfelt wel eens of collega's die ergens anders aan het werk zijn wel echt werken. Dat blijkt uit het nationaal onderzoek ‘Over Het Nieuwe Werken 2012’. Aan het onderzoek namen ruim 3.200 mensen deel.

Nederland ziet de voordelen van HNW. Zo denkt 66 procent dat zijn organisatie hierdoor productiever wordt. Ook de voordelen van duurzame inzetbaarheid worden onderkend. Voor 58 procent is HNW onmisbaar om als werknemer inzetbaar te blijven. Dat is mogelijk door een betere combinatie van werk en privé.

Gevraagd naar de drie belangrijkste voorwaarden voor invoering van HNW noemt 67 procent vertrouwen, gevolgd door een geschikte bedrijfscultuur (53 procent) en de beschikbaarheid van de juiste technologie (46 procent). Opvallend is dat het belangrijkste ingrediënt - vertrouwen - ontbreekt bij een op de drie medewerkers. 'Organisaties zijn de afgelopen jaren feitelijk ingericht op basis van wantrouwen. We controleren letterlijk elke activiteit, alles moet worden vastgelegd en als er wat fout gaat, is de eerste vraag die we stellen: wie kunnen we de schuld geven?' aldus Henny van Egmond, schrijver van het boek Het nieuwe werken van visie naar praktijk. 'Al dat wantrouwen leidt tot niets. Meer regels en procedures, meer toezicht en controles, het zijn allemaal activiteiten die vrijwel nooit waarde toevoegen in een organisatie. We zien nu in het onderzoek dat het wantrouwen ook bezit neemt van de medewerkers. Zijzelf vertrouwen hun collega's niet meer als ze thuiswerken, terwijl we weten dat mensen die elders werken vaak harder werken dan op kantoor.'

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat het aantal medewerkers dat bepaalt waar en wanneer het werk wordt gedaan, nauwelijks veranderd is. Zo bepaalt 54 procent waar het werk wordt gedaan en 52 procent wanneer het werk wordt gedaan (in 2011 was dit 53 respectievelijk 54 procent). Het lijkt er dus op dat veel organisaties in 2012 een pas op de plaats maken.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >