Nieuws


28-12-2012 9:26

Van de Nederlandse werknemers blijft 56 procent het liefst langer dan 5 jaar voor een werkgever werken. Dit blijkt uit een online onderzoek van Unique onder 678 respondenten waarin de vraag gesteld werd: ‘Hoe lang blijf jij ideaal gezien in dienst bij je nieuwe werkgever?’ Daarnaast geeft 32 procent aan het liefst tussen de 2 en 5 jaar bij een werkgever te blijven.

Korter dan 2 jaar bij een werkgever blijven, is minder populair onder werknemers. 8 procent geeft aan tussen de 1 en 2 jaar bij een werkgever te willen blijven en slechts 4 procent geeft de voorkeur aan een periode van korter dan een jaar.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “De ideale duur van een dienstverband hangt samen met de behoefte aan baanzekerheid. De gewenste duur op dit moment is langer dan in het algemeen wordt verondersteld. Voor werkgevers is dit een gunstige ontwikkeling. De investering die een werkgever doet om een werknemer aan te trekken, in te werken en te ontwikkelen wordt zo makkelijker terugverdiend. Als je onze arbeidsmobiliteit internationaal vergelijkt, ligt deze in Nederland opvallend laag.”

Naast onderzoek onder werknemers voert Unique onderzoek uit onder werkgevers. In 2013 komt Unique, in samenwerking met TNO, voor de vierde keer op rij met de resultaten van de MKB Marktmonitor. In dit grootschalige onderzoek kijken bijna vierduizend ondernemers terug op 2012 en vooruit naar de komende jaren. Zo wordt er onder meer gevraagd naar ontwikkelingen en verwachtingen op het gebied van omzet en personeel. Ook arbeidsmobiliteit, flexwerken en talentmanagement komen in dit onderzoek aan de orde.
 

24-12-2012 11:24

Werkgevers vinden dat zij zich moeten kunnen bemoeien met de levensstijl van hun personeel. Drie op de vijf ondernemers zegt er wat van als een werknemer rookt, (te veel) drinkt of ongezond eet. Als het werk lijdt onder de ongezonde levensstijl, dan vindt 92 procent van de werkgevers het gerechtvaardigd de werknemer erop aan te spreken. Slechts 8 procent wil zich helemaal niet bemoeien met de levensstijl van het personeel.

Dat blijkt uit een enquête van MKB-Nederland onder tweeduizend ondernemers. De branche-organisatie is de campagne 'ElkeDagBeter.nu' begonnen om werkgevers ervan bewust te maken hoe belangrijk duurzame inzetbaarheid van werknemers is. Door onder andere vergrijzing ontstaat de komende jaren grote krapte op de arbeidsmarkt. De ondernemers zelf leven ook niet altijd even gezond, zo blijkt uit de enquête.
 

14-12-2012 15:11

Youpsa, Gispen, Heuga en Webinar-Experts hebben één gemeenschappelijk streven: duurzaamheid. Vandaar hun ‘Slimme Werker Award 2013. Met deze actie willen zij het anders omgaan met mobiliteit stimuleren en werken aan een duurzamere samenleving. Flexibele slimme werkers zijn mensen die kiezen voor een combinatie van werken op kantoor, thuiswerken en onderweg werken of die bewust bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot door bijvoorbeeld halverwege af te spreken of door online te meeten. Het afmaken van de zin ‘Ik ben een slimme werker, omdat...’ is voldoende om kans te maken op de de officiële Slimme Werker Award 2013. De prijs bestaat uit een thuiswerkplek van Gispen, een Heuga karpet, een Youpsa diner voor twee en een webinar van Webinar-Experts. Plus een geheel verzorgd weekend voor twee personen in een Accor-hotel naar keuze . Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en selecteert de winnaar. Uiterste inzenddatum: 15 maart 2013, 23.59 uur. Meer informatie op www.slimmewerker.nl

14-12-2012 11:34

Vanaf vandaag is Nederland ICT de nieuwe naam van de branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland. De officiële lancering vond plaats tijdens het Nationaal ICT Gala in Apeldoorn. De nieuwe naam is gekozen omdat Nederland ICT beter laat zien waar de organisatie voor staat. Bedrijven die gebruik maken van de ICT~Office Voorwaarden kunnen daarvan gebruik blijven maken; deze blijven geldig onder deze naam. Nederland ICT vertegenwoordigt 550 ICT-bedrijven in Nederland. Meer info op www.nederlandict.nl

13-12-2012 9:16

Frankrijk en Brazilië hebben een voorstel ingediend voor het ontwikkelen van een ISO-richtlijn voor duurzaam inkopen. Deze richtlijn moet organisaties een praktisch handvat bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. NEN onderzoekt of er in Nederland behoefte is aan een dergelijke richtlijn en vraagt organisaties (inclusief overheden) om hun mening te geven. NEN moet voor 26 januari 2013 de Nederlandse stem uitbrengen op het ISO-voorstel.

Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 (maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie. Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor duurzame inkoop.

Door betrokkenheid van veel verschillende landen en internationale organisaties met uiteenlopende achtergronden is het mogelijk om wereldwijde Best Practices in kaart te brengen en toepasbaar te maken voor algemeen gebruik. Het kan Nederlandse overheidsorganisaties de mogelijkheid bieden hun beleid en aanpak voor duurzaam inkopen te baseren op een mondiaal aanvaarde en met ISO 26000 afgestemde richtlijn. Het biedt ook een kans om de Nederlandse ervaringen op dit gebied in te brengen en onderdeel te laten worden van een mondiaal referentiekader voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

De vast te leggen afspraken en praktische handvatten kunnen van groot belang zijn voor zowel lokaal als internationaal opererende organisaties en voor overheden. Meer specifiek zal de richtlijn betrekking hebben op inkoopafdelingen en de relaties met (toe)leveranciers, tussenhandelaren, (handels)coöperaties, handelshuizen en vervoerders.

NEN houdt op 21 januari een informatiebijeenkomst om Nederlandse marktpartijen en overheden inhoudelijk te informeren over het voorstel. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens in gezamenlijkheid vastgesteld welke stem, met begeleidend commentaar, namens Nederland wordt afgegeven. Nederland stemt voor, tegen of onthoudt zich van stemming.

Belanghebbende partijen kunnen zich voor de kosteloze informatiebijeenkomst aanmelden tot uiterlijk donderdag 17 januari via NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of e-mail businessdevelopment@nen.nl. Meer informatie over het voorstel is te vinden op een speciaal ingerichte webpagina: www.nen.nl/duurzaaminkopen.
 

12-12-2012 16:30

Ruim duizend architecten, interieurarchitecten, projectinrichters en voorschrijvers gefocust op de contractmarkt bezochten ContRact 2012. Ze ontdekten de nieuwste en meest inspirerende high-end contractcollecties van tachtig doelgerichte internationale exposanten in meubel, textiel-, vloer- en interieurdecoratie, goed voor hoog kwalitatieve contacten, met concrete projecten. Networking en business in een intieme en sfeervolle ambiance.

Op woensdag 5 en donderdag 6 juni 2013 komt er een derde editie van ContRact, hét B2B event voor contract specialisten, opnieuw in sheds 3 & 4 van Tour & Taxis in Brussel.

ContRact is volgens de organisatie op maat gesneden voor project- en totaalinrichters, interieurarchitecten en architecten, projectontwikkelaars, studiebureaus, kantoorinrichters, facility managers, en alle voorschrijvers actief in de sectoren hospitality en horeca, healthcare, office & corporate, privé en publieke gebouwen, die op zoek zijn naar de beste assortimenten in projectmeubilair en interieurdecoratie.

De organisatie van ContRact geeft aan goed bereikbaar te zijn, met gratis parkeren en toegang. In een aangename sfeer met gratis bar en snacks, is ContRact het ideaal platform voor networking en zakendoen in de groeiende contractmarkt.

Meer informatie: www.contract-contact.be

08-12-2012 8:01

Schoonmaakbedrijf Gom en beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) zijn overeengekomen dat het bedrijf voor wederom drie jaar als hoofdsponsor verbonden blijft aan de vereniging. Dit werd op 15 november bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van FMN bij Rabobank Nederland in Utrecht.

Gom is al sinds 2003 hoofdsponsor van FMN en blijft dit nu tenminste tot en met 2015. Namens Gom, de schoonmaakdivisie van de Facilicom Services Group, werd de overeenkomst bekrachtigd door algemeen directeur Rob Alsema. Alsema verklaarde dat Gom FMN blijft ondersteunen omdat hij gelooft in duurzame relaties. Hij vindt het waardevol om ook in deze economisch moeilijke tijd FMN te sponsoren.

Alsema: "FMN is een actieve vereniging waar men elkaar ontmoet en kennis deelt en dat vindt Gom heel belangrijk. Wij geloven dat kennis zich vermenigvuldigt, juist door het te delen. Dat zowel FMN als Gom, vanuit elk hun functie, steeds meer de rol van opinionleader krijgen, is dan ook verklaarbaar."

FMN voorzitter ad interim Ian van der Pool is verheugd met de continuering van het succesvolle partnership tussen Gom en FMN. Daarnaast onderstreepte hij het belang van de sponsor voor FMN: "Zonder sponsoren als Gom zou het allemaal niet mogelijk zijn."

08-12-2012 8:00

De verwerping van het wetsvoorstel over de handhaving van de verplichte energielabels roept vragen op in de vastgoedmarkt. Dat de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen niet doorgaat, schetst het beeld dat de energieprestatiecertificaten volledig afgeschaft worden. De verplichting uit de Europese richtlijn EPBD van 2008 blijft echter bestaan. 

Toen de Tweede Kamer het wetsontwerp recentelijk afkeurde, leidde dat tot veel vragen bij vastgoedeigenaren. Dat merkt ook Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau: "Het beeld dat afgelopen week veelvuldig is geschetst na de verwerping van het wetsvoorstel klopt niet. Feit is dat energielabels ook in 2013 even verplicht zijn als ze sinds 2008 al zijn. Alleen de controle van de verplichting is niet geregeld. Vergelijk het maar met een snelheidsbeperking. Als er een bordje ‘100’ staat, is de maximumsnelheid gewoon 100 kilometer per uur. Ook als er niet geflitst wordt. Dat er geen agent staat te controleren, doet natuurlijk niets af aan de regels."

De vraag is of wel of niet sanctioneren relevant is voor vastgoedeigenaren. Baars: "De afgelopen jaren labelden we onder andere 3.500 winkelpanden aan de hand van een EnergiePrestatieAdvies (EPA). De ervaring leert dat een meerderheid van de vastgoedeigenaren die een energielabel willen dit niet doen omdat het ‘moet’. De energielabels zijn een goedkope en laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden. Stijgende energieprijzen, aandeelhouders die vragen om bewijsmateriaal van de energieprestatie: dat zijn veel belangrijkere overwegingen dan eventuele sancties."

Een onderzoek van de data van 2.000 van deze energielabels toont aan dat winkels zonder extra investering al een besparing van 10 procent kunnen realiseren door bijvoorbeeld gedragsverandering en het beter afstellen van apparatuur. En zeker 20 procent door de isolatie te verbeteren en energiezuinige verlichting toe te passen.

Het vervallen van de sancties op verplichte energielabels is dus in de praktijk helemaal niet zo’n probleem. Het enige probleem dat Baars ziet, is dat het Nederland mogelijk flinke boetes oplevert, tot wel 260.000 euro per dag. "Als we de BV Nederland en de vastgoedsector écht een handje willen helpen, stel ik voor om dit bedrag niet uit te geven aan een boete, maar het dan gewoon te gebruiken om energieprestatieonderzoeken te doen. Een aanzienlijk deel van het Nederlandse vastgoed kan voor dit geld in no-time worden voorzien van een gratis label. Dat levert een enorme energiebesparing op, kan zorgen voor honderden banen en de eerste stap naar duurzaam vastgoed is gezet", besluit Baars.

07-12-2012 14:25

bbn adviseurs heeft een online rekenmodel ontwikkeld waarmee de kostprijsdekkende huur van een gebouw kan worden berekend. Gemeenten, corporaties en instellingen gebruiken dit gegeven steeds vaker als basis voor de verrekening van kapitaallasten en exploitatiekosten bij maatschappelijk vastgoed. Het rekenmodel voert een complexe netto contante waarde berekening uit die nodig is om te komen tot de kostprijsdekkende huur. De berekening kan online gratis worden uitgevoerd.

De kostprijsdekkende huur wordt bepaald op basis van een groot aantal parameters waaronder: de boekwaarde of investeringskosten, rente, inflatie, verlangde risicopremie bij de inzet van eigen vermogen, (resterende) exploitatieperiode, financieringsmethodiek, exploitatiekosten, tussentijdse investeringen, restwaardes van opstal en grond en dergelijke. De uitkomst van de berekening wordt direct online gepresenteerd en gevisualiseerd.Meer informatie op www.bbn.nl/kostprijsdekkende-huur

06-12-2012 11:30

Bij een groot deel van de bedrijven groeit slechts één op de tien startende young professionals door naar een hogere functie binnen hetzelfde bedrijf. Daarentegen brengt iets meer dan de helft van de bedrijven in kaart naar welke functies talenten in de toekomst kunnen doorstromen. Dit blijkt uit het Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ van ASA, specialist in bemiddeling van studenten en young professionals. In het onderzoek voorafgaand aan het rapport, hebben 275 bedrijven hun ervaringen met talentontwikkeling gedeeld.

De termijn waarin jonge talenten doorgroeien verschilt sterk per bedrijf. Slechts 6 procent van de organisaties zegt dat hun talent een half jaar tot een jaar na indiensttreding doorgroeit. Bij een derde van de ondervraagde bedrijven blijkt deze mogelijkheid zich pas voor te doen na 1 tot 2 jaar. Nog eens een derde zegt dat het talent pas na 2 jaar een hogere functie weet te bereiken. Opvallend is daarbij dat ruim een kwart van de bedrijven geen zicht heeft op de doorgroeitermijn van hun young professionals.

“Het ontwikkelen en benutten van talenten is voor een young professional één van de belangrijkste factoren om zich voor een langere periode aan een bedrijf te binden. Talentontwikkeling is daarom een belangrijk aandachtspunt. ASA stimuleert de doorgroei van young professionals door bedrijven hierin te voorzien van advies. In ons Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ staan tips en best practices over het stimuleren van talentontwikkeling. Immers hoe meer aandacht een bedrijf besteedt aan het in kaart brengen en ontwikkelen van talenten, hoe hoger het percentage doorgroeiende young professionals. Dit komt uiteindelijk de continuïteit binnen het bedrijf ten goede”, aldus Jan van Gorkum, algemeen directeur van ASA.

Het Trendrapport van ASA over het aantrekken en behouden van jong talent is te downloaden via: www.asatalent.nl/succesboekje.

05-12-2012 11:00

Onlangs zijn de jaarlijkse Awards uitgereikt voor de beste Facility Management scripties van Nederland. Dit gebeurde tijdens het Facility Management Marktevent, dat in Fort Voordorp in Groenekan gehouden werd. De FM-Bachelor Award is een initiatief van het Landelijk Overleg HBO Opleidingen Facility Management (LOOFD) en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN). De FM Master Award is mogelijk gemaakt door FMN.

In de categorie FM Bachelor of the Year won Lisa Hut van de Hanzehogeschool Groningen deze prestigieuze prijs. Met haar scriptie “Third place, place to be?”, een onderzoek naar de fysieke omgeving van een ‘3e werkplek’, liet zij Anouk van Berkum van Inholland Diemen en Nathalie Vermeij van de NHTV Breda achter zich. Juryvoorzitter Marja van der Ploeg roemde het innovatieve onderwerp en de zeer frisse wijze waarop de auteur dit onderzocht en beschreven heeft.

Paul Scholten van de Maastricht School of Management won in samenwerking met IFMEC de FM Master Award. Hij versloeg Arriën Termaat van de European Master FM & Real Estate en The University of Greenwich. Zijn scriptie ´Vrijheid door integraliteit´, een onderzoek naar een integraal besturingsmodel voor vastgoed in de care-sector, werd door de jury modelmatig sterk en degelijk genoemd.  “De scriptie heeft als meerwaarde dat het onderzoeksthema voor de core business zeer actueel is en dat een goed werkende tool is ontwikkeld”, aldus de jury.

De beide prijswinnaars ontvingen een oorkonde en een verzorgde reis naar het  eerstvolgende EuroFM/IFMA European Facility Management Conference (EFMC) dat in Praag, Tsjechië wordt gehouden.

Juryvoorzitter Marja van der Ploeg uitte tenslotte nog wat waarschuwende woorden over de rol van opdrachtgevende commerciële adviesbureaus bij de totstandkoming van scripties.  “De jury juicht samenwerking in dat kader zeker toe, maar ziet hierdoor ook een steeds verder groeiende invloed van deze bureaus op de inhoud van de onderzoeken. Hierdoor zijn de persoonlijke inbreng en eigen initiatieven van de student steeds moeilijker te onderscheiden”,  aldus Van der Ploeg. Zij liet de zaal weten dat de jury de scripties nog kritischer en scherper gaat beoordelen op het persoonlijke stempel dat de student daadwerkelijk op de scriptie drukt.     

02-12-2012 8:00

Het Nederlandse bedrijfsleven stuurt vooral op harde factoren als winstmaximalisatie, maar succesvolle organisaties kunnen niet zonder een zachte hand en bevlogen medewerkers. Dat blijkt uit de zogenaamde 'wendbaarheidsmonitor' van Yacht.

De wendbaarheidsmonitor brengt elk kwartaal in kaart in welke mate organisaties zijn voorbereid op conjunctuur en arbeidsmarktontwikkelingen. Dit kwartaal staat sturen met de zachte versus de harde hand centraal, specifiek in relatie tot bevlogenheid van medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde (67 procent) van de Nederlandse organisaties meer stuurt op harde factoren als winstmaximalisatie, aandeelhouderswaarde en kostenbeheersing dan op zachte factoren als ontwikkeling van medewerkers of medewerkertevredenheid. HR-managers en middenmanagement, maar ook topmanagers, oordelen dat er op dit moment een te sterke focus is op kostenbeheersing. Volgens hen is meer aandacht voor zachte factoren gewenst.

Bovendien overheerst in organisaties de directieve leiderschapstijl (28 procent) - een strikte en autoritaire aansturing. Deze directieve leiderschapstijl is vooral te zien bij minder wendbare organisaties. Managers geven aan dat deze leiderschapstijl hen in de weg zit bij het creëren van meer bevlogenheid bij medewerkers.

Hoewel de harde en directieve sturing dominant is bij Nederlandse organisaties, geven de ondervraagde managers duidelijk aan dat er behoefte is aan sturing met een meer zachte hand. En dat blijkt ook aantoonbaar tot meer succes te leiden. Zo stuurt een kwart van de organisaties meer op zachte factoren en de structureel wendbare bedrijven sturen hier nog vaker op (36 procent). Het is niet zo dat succesvolle organisaties uitsluitend op zachte factoren sturen, het gaat vooral om de juiste balans. Ook structureel wendbare organisaties geven aan dat focus op winstmaximalisatie van belang is. Zij sturen daarnaast significant meer op zachte factoren als innovatiekracht, ontwikkeling van medewerkers en op het koppelen van talenten aan bedrijfsdoelen. Voor de toekomst zetten zij vooral in op autonomie van medewerkers en innovatie, en kiezen ze juist niet voor sturing op winstmaximalisatie en kostenbeheersing.

Peter Hulsbos, algemeen directeur Yacht: “De resultaten van het onderzoek laten duidelijk zien dat sturen puur op financiële parameters niet tot een toekomstbestendige en wendbare organisatie leidt. Het zijn juist de managers die ook de zachte aansturing beheersen, die klinkende resultaten boeken. De crux ligt in de combinatie van harde en zachte factoren. Elke topmanager moet zowel good cop als een bad cop kunnen zijn. Kijken naar de cijfers, én kijken naar datgene wat je medewerkers intrinsiek motiveert.”

Bijna de helft van de Nederlandse organisaties (47 procent) noemt aandacht voor bevlogenheid van medewerkers van groot belang om succesvol te zijn. Structureel wendbare bedrijven zien dit belang nog sterker (62 procent). Zij beschikken ook aanzienlijk vaker over voldoende bevlogen medewerkers dan organisaties die niet wendbaar zijn (39 procent versus 11 procent). Peter Hulsbos: “Bevlogen medewerkers maken een organisatie wendbaar. Medewerkers die met hoofd en hart aan de slag zijn voor een organisatie, kunnen die organisatie echt op voorsprong zetten. We zien dat organisaties die vaker kiezen voor aansturing met zachte hand, vaker voldoende bevlogen medewerkers hebben.”

Managers van Nederlandse organisaties noemen drie manieren om de bevlogenheid van medewerkers te vergroten: het koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelstellingen; meer erkenning voor het werk van medewerkers; en sturen op innovatie.

De uitkomsten van de wendbaarheidsmonitor met betrekking tot wendbaarheid overall is dat dit kwartaal de wendbaarheid van organisaties niet verder is toegenomen. Vanaf begin van de meting in 2010 is de wendbaarheid van Nederlandse organisaties gestegen, maar het gaat langzaam. De grootste beweging is te zien bij de bedrijven die achterlopen; daarvan zijn er steeds minder (27 procent). Steeds meer organisaties zijn wendbaar, maar dan vooral op de korte termijn (53 procent).

01-12-2012 8:00

De beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) en de MBO Raad reiken jaarlijks de MBO-FD scriptieprijs uit. Tijdens de recentelijk gehouden Algemene Ledenvergadering van FMN maakte juryvoorzitter Hans Wouters, voorzitter van de werkgroep directeuren opleiding Facilitaire Dienstverlening, bekend dat Donny Haast van het Cingel College dit jaar de winnaar is.

Voor de eindzege zijn drie kandidaten genomineerd. Naast Donny zijn dat Kimberly Wieman van het Albeda College en Coen Goudriaan van Zadkine. De drie ingeleverde scripties zijn door de jury beoordeeld op actualiteit, duurzaamheid, praktische bruikbaarheid en innovativiteit. 

De scriptie “Veiligheidshandboek Cingel College” van Donny Haast is als beste uit de bus gekomen. Het juryrapport spreekt onder andere over een leuke, praktische scriptie die de diepte ingaat en alle facetten van het vakgebied raakt. Mede door de passievolle schrijfstijl heeft de jury de indruk gekregen dat de scriptie 'de baby' van de student is geworden.

Uit handen van de juryvoorzitter ontving Donny een oorkonde en een reischeque van 750 euro die naar eigen wens besteed mag worden.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >