Nieuws


29-11-2012 10:57

34 Procent van de werknemers in Nederland geeft zijn of haar baan gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Per branche zijn er duidelijk verschillen te zien in hoe werknemers hun baan beoordelen. Werknemers werkzaam in de ICT en techniek zijn opvallend positief. Werknemers in de productiebranche geven hun baan het laagste rapportcijfer. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim drieduizend respondenten. Naast de verschillen per branche, zijn er ook verschillen te zien tussen het soort contract dat de werknemer heeft, de leeftijd en geslacht.

In de ICT beoordeelt 43 procent zijn of haar baan met een 8, in de techniek is dat 42 procent. Deze cijfers wijken veel af van de landelijke trend, waar slechts 29 procent van de werknemers zijn of haar baan een 8 toekent. In de productiebranche kent maar liefst 13 procent van de werknemers zijn of haar baan het cijfer 2 toe, terwijl het landelijk gemiddelde van werknemers die hun baan beoordelen met een 2 op 0,5 procent ligt.

Opgesplitst naar het soort contract blijkt dat gedetacheerde werknemers meer tevreden zijn over hun baan: 42 procent geeft zijn of haar baan een 8. Bovendien worden er in deze groep de meeste voldoendes uitgedeeld. Werknemers met een nulurencontract geven juist de meeste onvoldoendes.

Gekeken naar leeftijdscategorie beoordelen werknemers in de categorie van 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder hun baan het hoogst. Het gemiddelde ligt hier iets boven de 7. De overige leeftijdscategorieën kennen hun baan ongeveer hetzelfde cijfer toe, het gemiddelde ligt hier iets boven de 6.

Mannen en vrouwen geven hun baan ongeveer hetzelfde cijfer. Gemiddeld kennen zij hun baan een 7 toe, in lijn met de landelijke trend. Bij de hogere rapportcijfers is wel een klein verschil te ontdekken: 6 procent van de mannen geeft zijn baan een 9, tegenover 8 procent van de vrouwen.

Raymond Puts, algemeen directeur Unique: “Overall gezien is de Nederlandse werknemer behoorlijk tevreden over zijn baan. Althans, als je een 7 een goede score vindt. Eén van de oorzaken dat werknemers in de ICT en de techniek hun baan zo hoog waarderen, is dat er in die branches ondanks de crisis nog relatief veel werk te vinden is. Dat betekent dat mensen sneller van baan durven en kunnen wisselen wanneer ze niet op hun plek zitten. Verder is het opvallend dat niet de werknemers met een vast contract, maar juist gedetacheerde werknemers hun baan het hoogste rapportcijfer geven. Dit kan te maken hebben met het feit dat een vast contract tegenwoordig lang niet meer zoveel zekerheid geeft als vroeger.”

Deze resultaten komen voort uit het kandidatenonderzoek van Unique. Dit is een onderdeel van de MKB Marktmonitor 2012, het grootste onderzoek onder MKB‘ers in Nederland, voor het 4e jaar uitgevoerd door Unique en TNO. Voor dit onderzoek wordt nu het veldwerk verricht. De resultaten worden in een onderzoeksrapport samengevat, dat begin 2013 verschijnt. Evenals vorig jaar is een aantal belangrijke resultaten van dit onderzoek vormgegeven in de infographic ‘Wat iedere werkgever moet weten’. Deze infographic is aan te vragen en te bekijken op http://www.unique.nl/infographic.

28-11-2012 17:00

Goed4U Vastgoedmanagement heeft voor de derde keer op rij een FD Gazellen Award in de categorie kleine bedrijven in ontvangst mogen nemen. Jaarlijks reikt het Financieel Dagblad deze prestigieuze prijs uit aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Goed4U Vastgoedmanagement is gespecialiseerd in vastgoedbeheer, huisvesting en retail. Aan de nominatie voor de FD Gazellen Award hangen een aantal strikte voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen. Gekeken wordt onder andere naar de financiële gezondheid van het bedrijf, de omzetcijfers over de laatste drie jaar of er een omzetgroei van minimaal 20% gerealiseerd is.

“We zijn erg trots op het winnen van de FD Gazellen Award 2012. In deze economische tijd is groeien een fantastische prestatie. Het vertrouwen van onze opdrachtgevers vertaalt zich naar meer opdrachten en daardoor een groeiende omzet. Met passie en kwaliteit willen we nieuwe klanten aantrekken en kijken we positief naar de toekomst. Een FD Gazellen Award is daarvoor een bijzonder mooie stimulans!”, aldus Robert Sengers, directeur van Goed4U Vastgoedmanagement.

Voor meer informatie:

www.goed4u.nl
http://fd.nl/entrepreneur/fdgazellen

28-11-2012 9:00

Swan Products heeft een nieuwe website. Bovendien is de Swan Products App beschikbaar in de Appstore.

Op de website is onder meer actueel nieuws te vinden. Onder het kopje ‘Office News’ brengt het bedrijf elke dag ‘het laatste en heetste nieuws uit de wereld van kantoor- en projectinrichting’. Op de site worden onder meer de berichten van Inside Information geplaatst. Op de website zijn voorts Swan Noviteiten en downloads te vinden. ‘Al het nodige verkoopgereedschap in één oogopslag’ ,meldt het bedrijf hier onder meer over.

Ook de gloednieuwe Swan-App biedt een aantal bijzondere mogelijkheden. Zo is het mogelijk eenvoudig door de nieuwste catalogus te navigeren. Ook bevat de App een QR scanner alsmede een link naar de Swan-website. De Swan Products App is nu voor iPad beschikbaar in de Appstore, er volgt uiteraard nog een versie voor Android tablets én smartphones. De website is bereikbaar via http://www.swan-products.nl

21-11-2012 15:32

De organisatiecultuur ‘De Uitdager’ is dit jaar met 25 procent de meest voorkomende cultuur in Nederland. Kernwoorden van deze organisatiecultuur zijn: snelheid, vernieuwing, glamour, korte termijn, presteren en successen vieren. Het afgelopen jaar stond de uitdagende organisatiecultuur met 18 procent nog op de derde plek. Dit blijkt uit een analyse van Unique, waarbij de cultuur van ruim 455 Nederlandse organisaties getypeerd is door middel van de CultureScan.

In 2011 stond de zorgzame organisatiecultuur nog op de eerste plek, maar deze heeft dit jaar plaats moeten maken voor ‘De Uitdager’ met slechts 1 procent verschil. De zorgzame organisatiecultuur kenmerkt zich door: mensgericht, solidariteit, ontwikkeling, inspiratie en initiatief. Naast deze twee meest voorkomende culturen zijn er nog drie andere culturen die bij Nederlandse organisaties voorkomen: ‘De Leider’ (21 procent), ‘De Bewuste’ (18 procent), en ‘De Zakelijke’ (13 procent).

Een CultureScan-profiel wordt gevormd door een specifieke combinatie van organisatiewaarden die, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, bij meerdere mensen worden getoetst. Elke organisatie heeft een dominante organisatiecultuur, maar draagt ook kenmerken van de andere profielen in zich. De CultureScan is exclusief voor Unique ontwikkeld door onderzoeksbureau Motivaction.

“Een goede match tussen de organisatiecultuur en de mentaliteit van de werknemer is essentieel voor een plezierige en langdurige arbeidsverhouding. Organisaties kijken allang niet meer alleen naar de hard skills van een werknemer”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Voor werknemers zijn ook niet alleen de harde criteria van belang. Eerder bleek al uit ons kandidatenonderzoek dat organisatiecultuur het belangrijkste aspect is voor aantrekkelijk werkgeverschap. Hieruit bleek echter ook dat de uitdagende organisatiecultuur het minst populair is onder werkzoekenden. Werkgevers moeten zich bewust zijn van dit verschil zodat ze erop kunnen anticiperen.”

De belangrijkste resultaten van het kandidatenonderzoek zijn vormgegeven in de infographic ‘Wat iedere werkgever moet weten’. Deze infographic is aan te vragen en te bekijken op http://www.unique.nl/infographic.

21-11-2012 15:25

Binnen bedrijven bevindt zich vaak meer talent dan waar het management zich bewust van is. Meer dan de helft (52 procent) van de bedrijven heeft geen inzicht in het talent dat zij in huis heeft. Als reden noemen veel bedrijven dat talentontwikkeling binnen hun organisatie niet voldoende prioriteit heeft. Dit blijkt uit het rapport ‘Jong talent naar de top’ van ASA, specialist in bemiddeling van studenten en young professionals, waarin 275 bedrijven zijn bevraagd over talentontwikkeling.

Wanneer een bedrijf de talenten van medewerkers in kaart wil brengen, dan gebeurt dat meestal door middel van beoordelingsgesprekken (77 procent), 65 procent kiest voor het houden van interviews en 23 procent houdt talent-assessments om de talenten van hun medewerkers inzichtelijk te krijgen. Overige manieren zijn een persoonlijkheidstest (22 procent), rollenspel (17 procent), analytische capaciteitentest (11 procent) en een drijfverentest (7 procent).

“Het vermogen om talent aan te trekken wordt voor veel bedrijven de komende jaren één van de belangrijkste onderscheidende factoren”, stelt Jan van Gorkum, algemeen directeur van ASA. “Echter blijkt het uitvoeren van een effectieve talentstrategie nog vaak een uitdaging voor organisaties. Om deze reden hebben we onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken en verschillende best practises in kaart gebracht. Het rapport biedt bedrijven inzicht in effectieve talentontwikkeling en geeft handvatten om dit op een goede manier aan te vliegen. Om een gunstige concurrentiepositie te behouden, kunnen organisaties immers niet meer achterblijven en is het aantrekken van het juiste talent essentieel.”

Het Trendrapport van ASA over het aantrekken en behouden van jong talent is gratis aan te vragen via: www.asatalent.nl/trendrapport2012.

19-11-2012 8:00

De trend van een krimpende facilitaire markt zet door, al is deze niet zo verstrekkend als 2 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek naar de facilitaire markt van Twynstra Gudde in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

De crisis op de financiële markten is al 5 jaar onderweg, toch blijken er nog steeds mogelijkheden te zijn om op facilitaire kosten te besparen. De facilitaire marktomvang heeft een omvang van 33 miljard euro ten opzichte van 33,4 miljard euro in 2009, een krimp van 0,4 miljard euro oftewel 1,3 procent. ."Deze afname is niet verwonderlijk, gezien de leegstand en de daaruit voortvloeiende conclusies dat er bijvoorbeeld simpelweg minder vierkante meters schoongemaakt en beveiligd dienen te worden."

Voor de zesde keer heeft Twynstra Gudde samen met beroepsvereniging FMNeen grootschalig marktonderzoek verricht naar de omvang van de facilitaire markt in Nederland. Voor de derde keer worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd in een waardevolle uitgave ‘Het Facility Management Marktonderzoek 2012’. Deze uitgave geeft een overzicht met cijfers, trends en ontwikkelingen. 

De 5 belangrijkste trends en ontwikkelingen van dit moment op een rijtje:

- Kosten reduceren door innovatie
- Het Nieuwe Werken van hype naar realiteit
- Diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule
- Regie is de nieuwe standaard
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verliest terrein maar komt zeker terug

De resultaten uit het marktonderzoek bevestigen dat er, naar aanleiding van de voortdurende crisis en de grootschalige veranderingen in onze maatschappij, een nieuwe kijk op facility management is ontstaan. "Een nieuwe kijk op facility management die nieuwe manieren van werken en nieuwe manieren van organiseren tot gevolg heeft gehad. Deze nieuwe kijk wordt gekenmerkt door een duurzaam bewustzijn van de toegevoegde waarde van facility management."  Volgens Twynstra Gudde en FMN is het nu de tijd voor organisaties om daar strategisch op in te spelen.

Ian van der Pool, voorzitter ad interim van FMN, geeft een eerste reactie op de cijfers: “De facilitaire markt krimpt met 1,3% en dat valt mij eerlijk gezegd nog mee. Juist onze sector is gevoelig voor de effecten van bezuinigingen. Vaak kijken organisaties toch als eerste of de ondersteunende dienstverlening niet wat minder kan. Daarnaast leidt de zorgwekkend grote leegstand van kantoren tot verminderde vraag naar facilitaire dienstverlening.”

17-11-2012 8:00

Corporate Facility Partners (CFP), Planon en beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) hebben op 15 november tijdens de ALV van FMN een nieuwe app gelanceerd voor de iPad. De app Duurzame Huisvesting is een eenmalige uitgave met publicaties over duurzame gebouwen en duurzaam facility management.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de BREEAM Quickscan, succesvolle energiemonitoring in Antwerpen, één duurzaamheidsstandaard en de gedragscode Duurzame Eindgebruikers.

Het initiatief voor de app kwam van FMN-sponsoren CFP en Planon. In het kader van het onderwerp duurzaamheid is ervoor gekozen de uitgave zo duurzaam mogelijk te publiceren, en dat is digitaal op de iPad. Bovendien is duurzaam facility management voor zowel CFP, Planon als FMN een zeer belangrijk thema dat zij alle drie actief proberen te bevorderen.

Duurzame Huisvestingis de allereerste facilitaire app waar FMN bij betrokken is. FMN-voorzitter Ian van der Pool over de app: "Via deze app wordt op moderne wijze informatie over duurzaam faciliteren ontsloten en laagdrempelig aangeboden. Het leuke van een app boven een traditioneel tijdschrift, is dat gewerkt kan worden met bewegende beelden. In deze app zijn onder andere filmpjes te zien over Sustainability Management en Green Buildings"

De app is vanaf nu gratis te downloaden voor de iPad in de Apple Appstore of via www.fmn.nl/duurzamehuisvesting.

15-11-2012 10:00

Technische snufjes…ze worden steeds leuker, handiger en… slimmer! De standhouders van de beurs voor Domotica & Slim Wonen weten daar alles van. Deze landelijke beurs vindt op 21 en 22 november plaats in het futuristische Evoluon te Eindhoven en wordt georganiseerd door het nationale kenniscentrum op het vlak van woontechnologie; Smart Homes.

Deze beurs creëert een perfecte gelegenheid om nieuwe inzichten te krijgen, kennis uit te wisselen, contact te leggen en meer te leren over innovatieve oplossingen. Pas wie weet wat er bestaat, kan het gaan toepassen in de eigen omgeving. Domotica betreft een integratie van technologie en diensten die samen zorgen voor een betere kwaliteit voor wonen en leven, ook wel intelligent wooncomfort genoemd. Denk hierbij aan toepassingen om de woning veiliger te maken en voor het steeds interessanter wordende energiemanagement, maar ook nieuwe audiovisuele producten en telemedicine. Tijdens deze beurs treffen de 3.500 professionele bezoekers ruim honderd exposanten elkaar. Dit event is een uitgelezen kans voor zorginstellingen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, installateurs, architecten en adviseurs maar zeker ook particulieren om hun weg te vinden op het gebied van woontechnologie. In een informele sfeer kunnen zij zich prima oriënteren, niet alleen door het bezoeken van de vele stands, maar ook door het bijwonen van verschillende lezingen.

De beurs kent diverse themapleinen. Zo is er een AV plein op de begane grond, waar nieuwigheden rondom audiovisueel communiceren te vinden zijn.  Ring twee wordt omgetoverd tot de KNX Ring. En zowel het Energieplein als het Onderwijs en Innovatieplein zijn op ring drie te vinden. Op de vierde ring treft men ook diverse stands waar studenten van de Design Academy hun producten presenteren. Deze creatieve, inspirerende producten vielen op tijdens de Graduationshow tijdens de Dutch Design Week afgelopen oktober in Eindhoven. Hun vondsten hebben een link met slim leven en wonen.

De noviteitenroute leidt langs de stands waar de nieuwste snufjes, meest innovatieve producten en diensten getoond worden. Zo kunt u zich zo nog beter oriënteren op de laatste ontwikkelingen als het gaat om Domotica & Slim Wonen. Art Sound toont nieuwe oplossingen voor audioverdeling zoals inbouwspeakers en multi room audioversterkers. Schneider/Roombox kan besparingen realiseren in de opbouw van installaties met ruwe grondstoffen zoals staal en koper. Roombox zorgt ook voor bescherming tegen overstroom, aardlek en overspanning. Buva/Q-Stream heeft een uitgebalanceerde EC-motor en is daarmee een geluidsarm, energiezuinig en efficiënt ventilatiesysteem. Zelenko/digitalStrom komt het met innovatieve kroonsteentje. Ja heus! Met de digitale snoerdimmers van via bestaande stroomleidingen een intelligent netwerk verenigd worden. Eminent/e-Domotica biedt de mogelijkheid om vanuit één systeem beelden van de bewakingscamera te bekijken en het energieverbruik te controleren en tegelijkertijd te controleren of het licht wel uit is. De firma Leertouwer komt met DAT, een app die aangeeft welke systemen in een persoonlijke situatie zijn te integreren en een passend domoticavoorstel geeft.

Gedurende de Beurs Domotica & Slim Wonen kunnen bezoekers niet alleen kennis op doen bij de stands, maar wordt hen ook een interessant lezingenprogramma geboden. Professionals maken het publiek deelgenoot van hun (toekomst)visie, (nieuwe) inzichten, huidige ontwikkelingen, concrete oplossingen en/of technieken. Zo is de Castorzaal de 21ste ingeruimd voor de presentaties van de Smart Homes Award. In de Polluxzaal van het Evoluon zijn die dag lezingen over ‘de derde generatie akoestische bewaking’, ‘zorg op maat door service at home’,  ‘zorgoplossingen met privacy- en vluchtfunctie’, ’s werelds grootste telehealthcare onderzoek’. Een van de lezingen gaat over een visie op innovatieve technologie en zorgvernieuwing. Tevens wordt uitgelegd hoe de app met de naam DAT domotica maakt. Ook gaan professionals in op de verschuiving van de zorgvraag.
Op 22 november wordt een deel van de eerste congresdag herhaald, aangevuld met nieuwe lezingen over ‘meedoen en verbonden zijn. Hoe werkt dat zo’n community?’, een lezing over ‘verplicht stellen van mantelzorguren in de instelling’, en ook een lezing over hoe morgen alles anders is met toegangscontrole-oplossingen .
Vakgroep Uneto VNI verklaart de Bermudadriehoek in domotica. WDTM vertelt meer over de geboorte van een keurmerk. Tevens worden die dag de drie meest opvallende KNX-projecten gepresenteerd en de KNX Award uitgereikt. In de Verkerkzaal zijn beide dagen doorlopend presentaties over hoe de zorgwoning van de toekomst er uit ziet.

Stichting Smart Homes reikt dit jaar voor de vijfde maal de Smart Homes Award uit. Als nationaal kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen vindt Smart Homes het van groot belang dat gerealiseerde projecten de aandacht krijgen die ze verdienen. Op die manier kunnen mensen uit het vakgebied van elkaar leren en opgedane kennis als handvaten gebruiken voor toekomstige domoticaprojecten.
De jury heeft uit de inzendingen drie nominaties bekendgemaakt. Dit jaar zijn de genomineerde projecten toevalligerwijs allen verwant aan de zorgsector. De jury bestaat uit Willem van der Veere, manager vakgroep Do-It van Uneto VNI, Geja Langeveld coördinator AAL JP bij ZonMw en Dick Glaser, directeur HCX en voorzitter Deventer Energiecoöperatie. Aan hen de taak te beslissen welk project ze het meest vernieuwend of noodzakelijk vinden. De presentaties vinden 21 november plaats tussen 10.45u en 12.15u, waarna om 15.00 u de winnaar bekend wordt gemaakt.

De drie genomineerde projecten zijn:
1. Zorgcentrum de Bolder in Huizen - dynamische verlichting
2. Woonzorgcentrum Onze Stede - project Leefcirkels
3. Zorgvraaggerichte domotica 2.0 – ORO

Op www.beursdomoticaenslimwonen.nl is uitgebreidere uitleg over de projecten te vinden.

Tijdens de beurs zal niet alleen de winnaar van de Smart Homes Award maar ook de winnaar van de KNX Professionals Award bekend worden. De genomineerden, voor beide awards drie projecten, brengen hun project in een presentatie voor het voetlicht. De drie genomineerde projecten voor de KNX Professionals Award 2011 zijn:

1. Alpha-X Domotica - Flexibele aansturing met KNX iPad in tijdelijk operatiecomplex
2. Domotica Design - Energiemonitoring in nieuwe villa op basis van KNX
3. Domoticom - Totale integratie van alle installaties in luxe villa

De presentatie van de drie genomineerden start op 22 november om 12.30 uur in zaal Castor en de uitreiking van de award is iets later om circa 14.30 uur op de KNX Ring 2 .

Voor eenieder met een smartphone is er een app beschikbaar over de beurs Domotica & Slim Wonen. Via de app is het eenvoudig de zalen van de presentaties te vinden, maar ook favoriete stands en de noviteitenroute. Bezoekers kunnen tijdens de beurs via de applicatie gericht zoeken naar standhouders die passen bij hun vragen.

De Beurs Domotica & Slim Wonen is bedoeld voor beslissers en beïnvloeders van aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus, belangenverenigingen, interieurbureaus, beveiligingsbedrijven, facilitaire diensten, it-dienstverleners, installateurs, systemintegrators, zorginstellingen, corporaties, onderzoeksinstellingen, overheid. Ook belangstellende particulieren zijn welkom. Voor 36 euro per dag (incl. btw, maar ook inclusief lunch, drankjes en parkeren) is de beurs te bezoeken. Partners van Smart Homes en anderen die een relatiekaart hebben ontvangen wonen het evenement gratis bij.
Aanmelden kan via www.beursdomoticaenslimwonen.nl
 

13-11-2012 9:00

De technologische ontwikkelingen gaan snel. De ene innovatie volgt de andere in hoog tempo op. Hoewel touch LCD schermen nog steeds ongekend populair zijn, wil (bijna) iedereen vandaag de dag ook presentaties kunnen geven vanaf zijn smartphone of tablet. BIS brengt de nieuwste technologieën samen in het nieuwe Touch Experience Center in zijn hoofdkantoor in Ridderkerk, waar op 14 en 15 november inloopdagen worden georganiseerd.

Het BIS Touch Experience Center is een plek voor iedereen die tablets, PC’s, smartphones en laptops draadloos wil aansluiten op een beamer of LCD scherm en voor degenen die ook nog eens maximaal willen profiteren van de interactieve mogelijkheden van de hedendaagse techniek.

Jean Pierre Overbeek, CEO van de BIS groep, licht toe: “Wij merken dat presenteren met mobile devices, zoals tablets en smartphones, bij veel bedrijven hoog op het verlanglijstje staat, maar dat men niet goed weet hoe ze dat kunnen realiseren en wat daarvoor nodig is. Hier kunnen wij van dienst zijn. Ons gloednieuwe BIS Touch Experience Center is een prachtige ruimte vol interactieve touch technologie en BYOD integratie. Bovendien presenteren wij onze volledig zelf ontworpen meubellijn met geïntegreerde audiovisuele en ICT techniek: de BIS VisionLine.”

Het BIS Touch Experience Center biedt de mogelijkheid om interactief les te geven en te presenteren op supergroot formaat. Daarnaast is sprake van grensoverschrijdend samenwerken met synchroniserende digiborden. Daarnaast is het mogelijk omeenvoudig te presenteren vanaf tablet of smartphone (BYOD, bring your own device). Ook  unified collaboration, het samenwerken via snelle videoverbindingen behoort tot de mogelijkheden.
 
Het  BIS Touch Experience Center nodigt belangstellenden uit voor twee inloopdagen. op 14 en 15 november 2012 van 10.00 uur  tot  15.00 uur in het BIS hoofdkantoor (Rietdekkerstraat 14, 2984 BM in Ridderkerk). Aanmelden via de site:http://www.bis.nl/nl/evenementen.

12-11-2012 8:00

Materia schrijft drie prijsvragen uit om ontmoeting en co-creatie tussen architecten en bouwproducenten te stimuleren. De Co-Creatie Award is bestemd voor architecten en de Materia Award en Material Xperience Award zijn beide gericht op materiaalproducenten. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens Material Xperience van 4 tot en met 9 februari 2013 in de Jaarbeurs Utrecht.

Voor architecten is de Co-Creatie Award uitgeschreven. Zij kunnen een project of materiaaltoepassing indienen waarbij co-creatie tussen architect en producent goed naar voren komt. De winnaar krijgt een reis voor twee personen aangeboden naar Kopenhagen, inclusief een bezoek aan het gerenommeerde Architectenbureau 3Xn.

Alle materiaalproducenten kunnen hun meest innovatieve en inspirerende materiaal indienen voor de Materia Award. De eerste selectieronde wordt gedaan door leden van de Quality Council van Materia, maar uiteindelijk bepaalt de bezoeker van Material Xperience wie de winnaar wordt. De tien genomineerde materialen worden getoond in het Material Inspiration Centre in Amsterdam. Het winnende materiaal wordt gepresenteerd op een eigen cube.

Speciaal voor deelnemende producenten aan Material Xperience 2013 is de Material Xperience Award uitgeroepen. Hier is het de uitdaging om op de beurs het meest innovatieve en inspirerende materiaal te tonen. Er is een vakprijs en een publieksprijs. De winnaar wint een jaar lang gratis Premium Membership in het Materia Inspiration Centre en krijgt een gratis workshop Bereik de Architect.

05-11-2012 15:01

Intop, leverancier van onder meer allerhande hulpmiddelen in het kantoor, steunt het project Edukans. "Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd", aldus het bedrijf.

Edukans bereikt inmiddels 370.000 leerlingen in Nederland met acties als Schoenmaatjes en Going Global. Al deze jongeren worden door de actie bewust van het feit dat niet ieder kind op deze wereld naar school kan gaan. En dat zij er samen met Edukans wat aan kunnen doen.

Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Basisscholen, bedrijven en verenigingen zetten zich hiervoor in. Intop Europe zal deze gemaakte schoendozen aanvullen met bruikbare schoolspullen. "Hierdoor willen wij laten zien dat een kleine ondersteuning van producten een groot verschil maakt in een andere samenleving. Wij gaan creatief om met onze oude voorraad, en maken deze producten weer goed bruikbaar."

Wereldwijd gaan circa 67 miljoen kinderen niet naar school. "Daar moet iets aan gebeuren", aldus Intop. Edukans gelooft in scholing als meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden en meer leraren in ontwikkelingslanden.

 Edukans ondersteunt onderwijsprojecten in Ethiopië, India, Kenia, Oeganda en Peru.

04-11-2012 8:02

Thovip, leverancier van kunststof-, metaal- en rubberproducten, timmert al een tijd flink aan de weg als aanbieder, importeur en distributeur voor kabelmanagement en ergonomische producten. Wegens groei en verdere uitbreiding van het assortiment heeft het bedrijf besloten de activiteit ‘Ergonomics’ een eigen identiteit te geven.

"Op die manier willen we het marktaandeel voor kabelmanagement en ergonomie op de werkplek  nog verder te vergroten. Momenteel is de activiteit ‘Ergonomics’ ondergebracht in de core business", legt commercieel manager Mike Sanders uit. "We willen onze klanten meer duidelijkheid verschaffen van onze twee kernactiviteiten, Thovip Kunststofproducten en Thovip Ergonomics. We zijn nog steeds groeiende en het assortiment kabelmanagement producten, tft monitorarmen, cpu houders, electrificatie, werkplekverlichting, akoestischescheidingswanden en ergonomische producten wordt nog breder."

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een eigen website voor Thovip Ergonomics. "We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2013 de nieuwe website te kunnen lanceren", zegt Sanders. "Het betreft een overzichtelijke website met een totaalaanbod aan producten voor de optimale werkplekinrichting." Op deze manier kan Thovip Ergonomics zich optimaal focussen op de kantoor- en projectinrichters en meubelfabrikanten. "We zijn erg positief over de toekomst", besluit de commercieel manager.

03-11-2012 8:00

De veranderende bouwsector biedt nieuwe kansen voor talloze bedrijven. Dat zegt het nieuwe bureau BouwPR. "Opvallen en kleur bekennen is van levensbelang voor organisaties in de sector. Duurzaamheid en vraaggericht bouwen blijken meer dan ooit speerpunten waar opdrachtgevers sterk op sturen. Bedrijven die laten zien dat zij die twee zaken onder de knie hebben, vinden ook in crisistijd nieuwe opdrachtgevers. Het onlangs gestarte BouwPR ondersteunt bouwbedrijven hierbij."

Ondanks dat de markt in een aanzienlijke depressie zit, blijft er gebouwd en gerenoveerd worden. Maar hoe verloopt de keuzeprocedure voor een opdrachtgever voor de juiste aannemers, toeleveranciers en producenten? Rien Krol, PR-adviseur van BouwPR: “Bedrijven die zich onderscheiden op duurzaam bouwen en vraaggericht ontwikkelen hebben al een stap voor. Als je die werkwijze succesvol in de schijnwerpers zet, dan geef je zoekende opdrachtgevers een sterke prikkel om voor jou te kiezen.”

Een betrouwbaar imago én jezelf profileren in de branche door unieke of innovatieve projecten, zijn effectieve methoden om op te vallen. Krol: “Op deze manier laat je zien wat je in huis hebt, dat is de beste manier om te bouwen aan je imago.” BouwPR is gestart naar aanleiding van de kansen die er liggen voor bouwbedrijven op het gebied van publiciteit en naamsbekendheid.

Silvia Woudenberg, PR-adviseur van BouwPR: “We zien dat adverteren voor veel bouwbedrijven momenteel niet haalbaar is vanwege de hoge kosten. Wij bieden bedrijven die toch gezien willen worden een alternatief. Door te zoeken naar nieuwswaardige activiteiten in de organisatie, adviseren we over het effectief gebruik van bijvoorbeeld persberichten. Zo word je als bedrijf meer gezien bij zowel huidige als potentiële relaties.”

Sociale media worden ook in de bouwsector steeds vaker gebruikt. Naast publiciteit door persberichten, ontwikkelt BouwPR ook films met klantreacties voor publicatie op bijvoorbeeld YouTube. Woudenberg: “YouTube is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de nummer 2 zoekmachine in de wereld. Alleen Google is nog populairder. Hiermee zien we dat beeld steeds belangrijker wordt. Met die ontwikkeling wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om vindbaar te zijn op YouTube, bijvoorbeeld door referenties of een bedrijfspresentatie.”


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >