Nieuws


30-01-2012 21:03

Nederlandse werknemers zetten in 2012 de werkvoornemens op persoonlijk vlak bovenaan. 23 Procent van hen wil meer voor zichzelf opkomen en 39 procent wil zorgen voor een betere werk/privé-balans. Dit blijkt uit online onderzoek van Unique onder 995 respondenten. Unique bracht met dit onderzoek de goede werkvoornemens voor 2012 in kaart. De uitkomsten laten zien dat de voornemens verschoven zijn ten opzichte van vorig jaar en dat werkvoornemens op zakelijk gebied in belang zijn afgenomen.

De andere goede voornemens, zoals het volgen van een opleiding en promotie maken, hebben dit jaar minder stemmen gekregen. Vorig jaar voerden deze voornemens nog de boventoon in de ranking. In 2011 wilde 30 procent een opleiding volgen en dit jaar is dat aandeel 26 procent. Promotie maken is 10 procent in belang gedaald. Dit jaar wil namelijk 12 procent van de Nederlandse werknemers en werkzoekenden promotie maken.

“De mooiste verklaring van deze verschuiving is, dat de voornemens van vorig jaar in de praktijk zijn gebracht waardoor men zich nu op andere voornemens kan richten”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique. “Of dat ook werkelijk zo is? Dat zouden we nader moeten onderzoeken. Voor werkgevers is het in ieder geval belangrijk om te weten wat er speelt onder werknemers. Op die manier kun je goed op de wensen van werknemers inspelen. Zo profileer je de organisatie niet alleen als aantrekkelijk werkgever, maar breng je aantrekkelijk werkgeverschap echt in de praktijk.”

Unique doet continu onderzoek onder werkgevers en werknemers. In samenwerking met TNO voert Unique jaarlijks de MKB Marktmonitor uit. Het thema van de MKB Marktmonitor 2011-2012 is aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden. De resultaten en meer informatie over het onderzoek zijn te vinden op: www.unique.nl/nieuwetijden/pers

27-01-2012 10:14

Desko kantoormeubelen en BasicKantoor zijn een samenwerking begonnen en hebben flexibele kantoorfaciliteiten gerealiseerd voor de startende ondernemer, zzp’er, freelancer en flexwerker.

Eén van de faciliteiten is een volledig ingerichte flexwerkplek met snel internet. Het meubilair is verzorgd door Desko kantoormeubelen.  De werkplekken zijn naar postuur en voorkeur in te stellen. Desgewenst kan voor korte of langere tijd een eigen kantoorruimte worden gehuurd. “Een ideale oplossing als de klant tijdelijk een vast kantoor nodig heeft, want je bent natuurlijk vrij om het kantoor naar eigen smaak en identiteit in te richten”, aldus directeur Michael Kuiper.

Verder kan de klant tegen een vaste vergoeding per maand gebruikmaken van het vestigingsadres van één van de filialen. De ondernemer staat dan met correspondentie- en vestigingsadres ingeschreven op het adres van BasicKantoor of Desko Kantoormeubelen. Dit biedt een imagovoordeel van een zakelijk onderkomen en privé- en werkadresgegevens blijven gescheiden.

BasicKantoor heeft drie vestigingen, waarvan twee in Amsterdam (Zuidoost en Sloten) en één in Torremolinos (Spanje). Desko heeft locaties in Vianen en Purmerend. Het aantal werkplekken per locatie varieert van 16 in Vianen en 40 in Purmerend tot 80 in Amsterdam Zuidoost.  De locaties zijn centraal gelegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en parkeren is gratis.

27-01-2012 10:10

Zondag 5 februari opent de Home & Interior beurs haar deuren in Nieuwegein. Naast de nieuwste collecties kunnen bezoekers tijdens de beursdagen (5, 6, 7, 12 en 13 februari) ook meediscussiëren over de ontwikkelingen in de branche. De organisatie heeft twee interessante sprekers uitgenodigd: Cor Molenaar, buitengewoon hoogleraar Emarketing & Distance Selling, brengt zijn boodschap die ook staat omschreven in zijn boek “Het einde van winkels” (maandag 6 februari om 17.00 uur). En Wassilli Zaffiris, samen met Ben Steenstra schrijver van “Ik ben niet alleen op de wereld”. Dit boek over ondernemen met Meaning Full Profit als doel, werd door ABN-AMRO genomineerd als ondernemersboek van het jaar (maandag 13 februari om 13.00 uur). Meer informatie op www.hometradecenter.nl en www.homeandinterior.nl

24-01-2012 14:30

De komende maanden heeft het Nationaal Renovatie Platform weer een aantal excursies en studiedagen op het programma staan. Zo bezoeken de deelnemers onder andere genomineerde projecten en winnaars van de Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor de beste renovatie- en transformatieprojecten. Onderwerp van studie zijn onder andere het Bouwbesluit 2012 en Transformatie en fiscaliteit. Het Nationaal Renovatie Platform zet zich in om bestaande gebouwen een nieuwe toekomst te geven.

Er staan zeer diverse excursies op de planning. Tijdens de excursie ‘Duurzaamheid en Het Nieuwe Werken’ wordt op 16 februari een bezoek gebracht aan het loftkantoor van Levob in Amersfoort  en aan de Politieacademie in Apeldoorn (winnaar Gulden Feniks 2011, categorie Renovatie). Beide prachtige projecten die laten zien hoe men duurzaamheid en Het Nieuwe Werken slim samen kan laten vloeien in een renovatieproject. 

Andere excursies van het Nationaal Renovatie Platform staan in het teken van gebiedstransformatie, tijdelijk herbestemmen/studentenhuisvesting en transformatie van oude hallen. Tijdens deze excursies wordt een bezoek gebracht aan bijzondere projecten, waaronder monumentale fabriek Spoelerij Tricot, een getransformeerde Tramwerkplaats en het industriepark DRU in Ulft dat is omgetoverd tot een inspirerend gebied voor cultuur en ontspanning.

Tijdens de NRP-studiedagen is er aandacht voor Het Nieuwe Bouwbesluit 2012, mogelijkheden en kansen van renovatie en transformatie door middel van quick scans en transformatie en fiscaliteit.

De agenda van het Nationaal Renovatie Platform voor de komende maanden:

  • 16 februari 2012 - NRP-Excursie Duurzaamheid en Het Nieuwe Werken
  • 1 maart 2012 - NRP-Studiedag Bouwbesluit 2012: verdieping
  • 16 maart 2012 - NRP-Excursie Gebiedstransformatie
  • 10 april 2012 - NRP-Studiedag Quick scans voor renovatie en transformatie
  • 19 april 2012 - NRP-Excursie Tijdelijk herbestemmen/studentenhuisvesting
  • 24 mei 2012 - NRP-Excursie Transformatie Tramwerkplaats Winschoten en de Oude Remise Nieuweschans
  • 31 mei 2012 - NRP-Studiedag Transformatie en fiscaliteit


De excursies zijn bestemd voor maximaal dertig deelnemers en gaan door vanaf vijftien belangstellenden. Bij de studiedagen geldt een aantal van vijftig deelnemers als maximum, met een minimaal aantal van twintig. Op de website van het Nationaal Renovatie Platform, www.nrplatform.nl, is meer informatie te vinden over het programma, de tijden en de kosten.
 

24-01-2012 9:15

Een Bouwteam, met experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen gaat zich buigen over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het Bouwteam heeft opdracht gekregen van minister Liesbeth Spies om in een Toekomstagenda Bouw aan te geven hoe door een vraaggerichte en vernieuwende aanpak de bouwindustrie nieuwe opbrengsten kan aanboren en de kosten en risico’s kan beperken. Minister Spies heeft het Bouwteam gevraagd de Toekomstagenda Bouw dit voorjaar af te ronden.

Voorzitter van het Bouwteam is Joop van Oosten, oud-bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM Groep. Het kabinet installeert het Bouwteam vanwege het grote belang van de bedrijfstak voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. De woning- en utiliteitsbouw is met zo’n 6,5 procent van het BBP goed voor zo’n 350.000 banen. Maar door de economische crisis zijn de investeringen en werkgelegenheid sterk teruggevallen en dalen de rendementen. Door het beter benutten van de verdienmogelijkheden, in te zetten op kostenbeheersing en het beperken van de risico's moeten de sector en de Nederlandse economie aan slagkracht winnen. De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) schat dat er in 2012 hooguit 12.000 nieuwbouwwoningen verkocht zullen worden, tegen 43.000 voor de crisis.

Het Bouwteam nodigt alle partijen uit de sector uit een bijdrage te leveren aan een investerings- en innovatieagenda en kijkt ook nadrukkelijk naar de betrokkenheid van marktpartijen die van buiten de bouw- en vastgoedsector komen, bijvoorbeeld energiebedrijven, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien zal het Bouwteam kritisch kijken naar de bestaande wet- en regelgeving en bezien of noodzakelijke vernieuwingen hierdoor worden gehinderd.

De bonden en werkgevers hebben positief gereageerd op het initiatief. John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw is positief: "Dit team komt geen dag te vroeg.Wij pleiten al langer voor een deltaplan om de bouw uit het slop te trekken en de sector bouwrijp te maken voor na de crisis. Tijdens de crisis kampt de bouw met een gebrek aan opdrachten, maar na de crisis zal de bouw lijden onder een tekort aan goed opgeleide vakmensen.” Ook de werkgevers zijn positief over de benoeming van het Bouwteam. Bouwend Nederland steunt het initiatief. De branchevereniging verwacht op korte termijn goede aanbevelingen over belangrijke ontwikkelingen zoals de toenemende vraag- en vervangingsmarkt.
Het Bouwteam bestaat naast voorzitter Joop van Oosten uit de volgende leden: Karin Laglas, Marjet Rutten, Arjan Schakenbos, Daan van der Vorm en Bert van Delden.

19-01-2012 11:10

Ruim negen op de tien Nederlanders (92 procent) voelt zich wel eens somber, meestal door financiële zorgen (47 procent) of het verlies van naasten (40 procent). 14 Procent van de Nederlanders voelt zich doorgaans depressief, een kleine 4 procent zelfs zwaar depressief. De meeste Nederlanders (62 procent) voelen zich echter over het algemeen (heel erg) opgewekt. Online zelfhulptools tegen depressie zijn bij het grote publiek nog niet in zwang. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ.
 
Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders zegt regelmatig of zelfs vaak depressieve gevoelens te hebben. Driekwart van de Nederlanders geeft aan wel eens last te hebben van minimaal één van de symptomen die bij depressie horen. Vooral een verstoord slaappatroon (37 procent) en rusteloosheid (37 procent) komen regelmatig voor.

Jeanette Horlings-Koetje, directeur Zorginkoop van VGZ: “Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders denkt dat er een taboe op depressie rust en ruim een derde (36 procent) vindt dat depressie echt iets van deze tijd is. Tegelijkertijd heeft slechts 24,6 procent wel eens gehoord van online zelfhulptools voor depressieve klachten. Juist bij depressies en de schaamte die mensen daarbij voelen, biedt online hulp uitkomst. Met programma’s als Moodlifter, Beating the blues en Kleur je leven, die we bij VGZ gratis aanbieden aan onze verzekerden, kunnen mensen in de anonimiteit van de eigen thuisomgeving hulp krijgen als ze zelf hun sombere gevoelens niet te boven komen. Dit is bewezen effectief, dus we hopen dat we hiermee de drempel om hulp te zoeken helpen verlagen.”

Ruim negen op de tien Nederlanders (92 procent) zijn wel eens somber. Vooral financiële problemen (47 procent), het verlies van naasten (40 procent) of gezondheidszorgen (33 procent) zijn hier de oorzaak van. Vrouwen voelen zich vaker wel eens somber dan mannen, zij zijn ook gevoeliger voor de problemen van vrienden of familie (37 procent versus 21 procent) en voor eenzaamheid (26 procent versus 19 procent). Mannen worden vaker dan vrouwen somber van stress op werk of school (32 procent versus 25 procent). Vijftigplussers zijn minder vaak somber dan gemiddeld (86 procent versus 92 procent), terwijl jongeren zich minder vaak dan gemiddeld (extreem) opgewekt voelen (40 procent versus 62 procent).
 
Nederlanders menen dat somberheid kan zorgen voor gezondheidsklachten (58 procent), minder sociale contacten (58 procent) en slapeloosheid (58 procent). Goede remedies tegen somberheid zien Nederlanders in: tijd voor jezelf nemen (52 procent) en veel buiten zijn (46 procent). Ook een goed gesprek (39 procent), rust nemen (38 procent) en sporten (37 procent) zouden hierbij kunnen helpen. Vrouwen zien ook oplossingen in aan leuke dingen denken (36 procent versus 27 procent), yogalessen nemen (14 procent versus 7 procent) of een keer goed shoppen (10% vs. 3%). Mannen zien hun heil eerder in sporten (43% vs. 31%) of een goed glas wijn (13 procent versus 8 procent). Mensen die zich structureel depressief voelen denken vaker dan gemiddeld dat een bezoek aan een psycholoog of huisarts (31 procent versus 17 procent) of antidepressiva (22 procent versus 6 procent) een oplossing kunnen zijn voor depressieve gevoelens.

De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. Ieder kwartaal brengt de Nationale Zorgbarometer een themaonderzoek naar buiten. De resultaten van het themaonderzoek naar preventie in de zorg in Nederland staan op de website van de barometer. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl. Dit kan het hele jaar door. VGZ gebruikt deze zorgwensen om te kijken hoe ze de zorg in Nederland kan verbeteren.
 

19-01-2012 9:13

Per 1 januari 2012 verwelkomde de VMRG dertien projectbedrijven op het gebied van zonwering. Deze bedrijven, die verenigd zijn in Romazo-Projecten, vormen binnen de VMRG de Sectie Licht- en warmteregulering.

Jos Stoit, voorzitter van Romazo-Projecten: “Ik zie dit als een strategische samenwerking gericht op een duurzame toekomst. Daar gaan we voor in 2012 als brancheorganisatie Romazo-Projecten."

Stoit vervolgt: "Kennisdeling leidt tot kennisvermeerdering en dat is nodig in onze toekomstige gebouwde omgeving. Daarom heeft Romazo-Projecten besloten om samen te werken met de VMRG en de sectie ‘Licht- en warmteregulering’ te gaan vormgeven binnen de VMRG. Een uitstekend voorbeeld waarin de projectbedrijven op het gebied van zonwering kennis kunnen delen met de gevelbouwers en vice versa. Meer kennis leidt tot innovatieve oplossingen om een duurzame gebouwde toekomst te garanderen. Mede daarom deze stap van Romazo-Projecten en de VMRG."
Jos Stoit, voorzitter van Romazo-Projecten. 

19-01-2012 9:04

Optimisme over de omzetgroei in 2012 overheerst bij ondernemend Nederland. Maar liefst 73 procent van het MKB verwacht het komende jaar groei te realiseren. Dit is één van de belangrijkste resultaten van de MKB Marktmonitor 2011/2012. Unique en TNO deden voor het 3e jaar op rij grootschalig onderzoek onder bijna vierduizend ondernemers.

Met de MKB Marktmonitor kijken ondernemers terug op 2011 en vooruit naar de komende jaren. Zij zijn persoonlijk geïnterviewd over economische en personele ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden.

Ondanks de eurocrisis is ondernemend Nederland positiever dan voorgaande jaren, zo blijkt uit resultaten van de MKB Marktmonitor. In 2010 sprak 68 procent een groeiverwachting uit en in 2009 was dat 62 procent. Om de groei in 2012 te kunnen realiseren wil 62 procent van de ondernemers nieuwe producten en diensten ontwikkelen, 54 procent wil het één-op-één contact met relaties intensiveren en 53 procent wil nieuwe markten aanboren.

Op landelijk niveau zijn de verwachtingen vooral in Limburg hoog gespannen. Daar verwachten relatief veel ondernemers komend jaar te gaan groeien in omzet. In Friesland, Groningen en Noord-Holland daarentegen verwachten relatief weinig ondernemers te gaan groeien. Inzoomend op branches, blijkt dat de meeste ondernemers omzetgroei verwachten in de industrie, de handel en de horeca. De branches waarin ondernemers aanzienlijk minder positief zijn, betreffen bouw, verhuur en handel in onroerend goed, overheid, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg.

Naast omzet zijn personele ontwikkelingen ook een belangrijk onderdeel van de MKB Marktmonitor. 55 Procent van de ondernemers verwacht komend jaar nieuw personeel aan te nemen. 28 Procent van de ondernemers geeft aan de flexibele schil de komende 2 jaar uit te breiden. Over de vergrijzing lijken ondernemers zich weinig zorgen te maken. 38 Procent verwacht helemaal geen krapte en bijna 30 procent verwacht wel krapte, maar geen bezettingsproblemen.

“Ondernemend Nederland staat bekend om haar optimisme. Dat optimisme blijkt terecht. 54 Procent van de ondernemers geeft aan in 2011 omzetgroei te hebben gerealiseerd. Dit komt overeen met de verwachting die MKB’ers vorig jaar hadden. Daarnaast heeft 41 procent vorig jaar het personele bestand uitgebreid. Dat de personele groei achterblijft op de omzetgroei is een normaal verschijnsel. Ook dit jaar komt dat weer in de vooruitblik naar voren. Ondernemers gaan pas personeel aannemen als de omzetgroei is gerealiseerd, eerst zien, dan geloven”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique.

De MKB Marktmonitor geeft reacties en bevindingen van 3.880 ondernemers weer. Zij gaven in de maanden juni tot en met september in een persoonlijk interview antwoord op verschillende vragen over de economische ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden. Dit jaar is de MKB Marktmonitor aangevuld met een onderzoek onder werknemers. De resultaten hiervan zijn in augustus 2011 bekend gemaakt. De expertises van Unique en TNO zijn gecombineerd om dit onderzoek tot een succes te maken. TNO heeft al veel programma’s ontwikkeld speciaal voor het MKB en beschikt over de kennis om onderzoeken wetenschappelijk verantwoord uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft Unique uitgebreide kennis van het MKB en beschikt zij over een uitgebreid netwerk dat het hele segment omvat.
 

17-01-2012 9:45

De nieuwe strategische samenwerking CO2-Prestaties is een initiatief van drie bedrijven op het gebied van CO2-certificering. Vanaf begin 2012 bundelen zij expertise over CO2-management met jarenlange ervaring in de bouw, infra en installatietechniek. Wie binnen drie maanden niveau 3 op zak wil hebben, kan zich door hen laten begeleiden bij het beklimmen van de CO2-Prestatieladder. Een lunchbijeenkomst op 15 maart 2012 over duurzaam ondernemen op het Bouw&Infrapark in Harderwijk zet de nieuwe samenwerking kracht bij.

CO2-Prestaties is een initiatief van Bouw & Gezond, CO2 Management en DeJong&Verder. Zij begeleiden bedrijven in de bouw-, infra- en installatiesector naar certificatie van de CO2-Prestatieladder op niveau 3 of hoger. CO2-Prestaties verzorgt alle documentatie inclusief de administratieve afhandeling. Klanten gebruiken de  CO2-Management Applicatie die volledig is ontwikkeld voor de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Om niveau 3 te behalen is een doorlooptijd van drie maanden reëel. Kijk op www.co2-prestaties.nl voor meer informatie over deze nieuwe samenwerking.

Het nieuwe CO2-Prestaties plaatst haar initiatief in breed perspectief tijdens een informatieve lunchbijeenkomst over duurzaam ondernemen in de bouw, infra en installatietechniek op 15 maart 2012 op het Bouw&Infrapark in Harderwijk. Dit perspectief wordt mede mogelijk door inleidingen van bedrijven die vertellen over hun strategie en aanpak. Eén van de sprekers is Johan Middelkamp, directeur van Sallandse Wegenbouw. Hij stelt centraal hoe zijn bedrijf duurzaam ondernemen concreet vormgeeft. Het bedrijf heeft overigens reeds niveau 5 van de CO2-Prestatieladder bereikt.Tegelijkertijd presenteert het nieuwe CO2-Presentaties zich aan de markt met een toelichting van de ladder en de stappen voor de certificatie. Met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is iedere onderneming bezig, vermindering van CO2-uitstoot is daarvan een belangrijke graadmeter. Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming steeds meer onderdeel wordt van het bedrijfsbeleid, de bouwsector boekt daarin veel voortgang. Dat komt voor een belangrijk deel door het beheersen van CO2-uitstoot.

Aanmelden
De bijeenkomst is voor bedrijven in de sector die zich oriënteren op CO2-certificatie en is met name interessant voor wie visie en aanpak wil horen van bedrijven die al langer met duurzaam ondernemen bezig zijn. De bijeenkomst duurt van 12.00 tot 14.00 uur. Kosten zijn 45 euro ex BTW en inclusief lunch. Aanmelden kan direct op de website van CO2-Prestaties (www.co2-prestaties.nl).

17-01-2012 9:15

Leegstandbeheerder Camelot Europe maakte  onlangs haar omzetcijfers over 2011 bekend. “De totale concernomzet kwam uit op 20,1 miljoen euro, een stijging met ruim 32 procent ten opzichte van de 15,2 miljoen euro vorig jaar.

Het aantal medewerkers is gestegen naar boven de 200. Nieuwe vestigingen in Rotterdam, Glasgow en Zwolle hebben direct een bijdrage geleverd aan de winst. Ook konden we de eerste omzet in Duitsland noteren”, aldus CFO Peter Habraken. CEO Joost van Gestel licht toe: “Het besef dat leegstand steeds vaker langdurig en structureel is, is nu bij vastgoedeigenaren overal in Europa goed doorgedrongen. Ze kiezen voor een pro-actieve aanpak en schakelen daarbij ervaren, gecertificeerde leegstandbeheerders in. Vooral onze nieuwe dienst ‘Make Space Pay’, waarbij we inkomsten realiseren door leegstand te benutten als film-, parkeer-, opslag- of evenementenlocatie is hard gegroeid. Ook nieuw is de fors gestegen vraag naar het invullen van lege kantoren met flexibele werkruimtes voor startende bedrijven, ambachtslieden en kunstenaars op basis van tijdelijke contracten. Eigenaren realiseren op die manier toch rendement uit ruimtes die anders ongebruikt blijven. Voor elk pand ontwikkelen we een aanpak voor het bewonen, bewaken, beheren, benutten en verzekeren op maat.” In 2012 zal Camelot verder investeren in groei. “Zowel door het openen van nieuwe kantoren in Utrecht, Berlijn en Bristol, als door uitbreiding van onze werkzaamheden. Het succes van ons eerste permanente transformatie in Eindhoven smaakt naar meer. We gaan de komende jaren nog eens 30.000 vierkante meter kantoor uit de markt te halen en ombouwen naar woonruimte”, aldus van Gestel.

16-01-2012 9:15

De Stichting PassiefBouwen.nl heeft vijf genomineerden bekendgemaakt voor de PassiefBouwen Award 2011. Voor deze prijs komen projecten in aanmerking, die in de loop van 2011 zijn afgebouwd en voorzien van het keurmerk PassiefBouwen Keur.

 

Waar het eerder bij de PassiefBouwen Award vooral inzendingen uit de renovatiehoek betrof, zijn er nu ook veel deelnemers met nieuwbouwprojecten. En dat is niet gek, aldus Hendrik Nolles van Stichting PassiefBouwen.nl: “Het aantal Nederlandse projecten dat volgens de normen van het Passief Bouwen certificaat wordt gebouwd of gerenoveerd, groeit.  De inzendingen voor de PassiefBouwen Award 2011 waren hierdoor divers van aard.” De award wordt voor de derde keer uitgereikt op donderdag 26 januari tijdens vakbeurs GEVEL in Ahoy Rotterdam. De uitreiking vindt om 16.00 uur plaats in het Gevel Theater.

 

De genomineerden zijn:

Potstal, nieuwbouw, sociale huurwoningen, Beek
Opdrachtgever: Woningstichting Bergh ’s-Heerenberg
Architect: Loko Architecten Arnhem
Adviseur PassiefBouwen: Landstra Bureau voor Bouwfysica Doesburg

 

Dammekant, nieuwbouw, particuliere woning, Bodegraven
Opdrachtgever: Familie Buitenhuis Bodegraven
Architect: Daniël de Witte Bodegraven
Adviseur PassiefBouwen:  DWA Bodegraven

 

Het Nieuwe Gijmink, nieuwbouw, sociale huurwoningen, Goor
Opdrachtgever: Viverion Goor
Architect: BDC Architecten Rijssen
Adviseur PassiefBouwen: Nieman Raadgevende Ingenieurs Zwolle

 

Odyzee, nieuwbouw, school, Kloetinge
Opdrachtgever: Stichting Emergis Kloetinge
Architect: RDH Architecten en Stedenbouwkundigen Middelburg
Adviseur PassiefBouwen: Trecodome Roosendaal

 

Groenewoud, renovatie, sociale huurwoningen, Tilburg
Opdrachtgever: TBV Wonen Tilburg
Architect: Kuin & Kuin Architecten Den Bosch
Adviseur PassiefBouwen: Trecodome Roosendaal

 

Meer informatie over de projecten is te vinden via www.passiefbouwen.nl onder de link ‘Projecten’.

 

 

13-01-2012 14:57

Op 1 februari a.s. wordt Rob Kars (53) de nieuwe algemeen directeur van CBM, de brancheorganisatie voor de woonmeubelindustrie en interieurbouwbedrijven als algemeen directeur. Hij is de opvolger van Harry Nieuwenhuis die per 1 maart a.s. vertrekt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Kars was de laatste drie jaar algemeen directeur van De Unie, de vakorganisatie voor veelal leidinggevenden in het midden en hoger kader. Daarvoor heeft hij verschillende directeurs- en managementsfuncties bekleed, onder andere bij het Achmea-concern en in de uitzendwereld. Samen met adjunct-directeur Kees Zwetsloot zal hij vanaf 1 maart leidinggeven aan het CBM-bureau. In de bedrijfstak zijn circa 17.000 personen werkzaam; de omzet is 2,3 miljard. De CBM telt 26 medewerkers.

13-01-2012 14:46

Na bijna veertig jaar aan het Weena-Zuid gaat Eckhart binnenkort verhuizen. De twee nieuwe vestigingen sluiten volgens de interieurinrichter beter aan bij de kernactiviteiten qua interieurarchitectuur, designmeubilair en projectinrichting. Beide vestigingen hebben een eigen karakter en functionaliteit. De Haagse vestiging (Noordeinde 160) is een Interior Design Store & Gallery en in Rotterdam (Groothandelsgebouw, Weena 711) staan Interior Design Concepts & Projects centraal. Wegens de verhuizing houdt Eckhart de komende drie maanden een uitgebreide opruiming. Meer informatie op www.eckhart.nl.

12-01-2012 10:01

Hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten in plaats van op de zaak, zijn daar in grote meerderheid bijzonder positief over. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair samen met onderzoeksbureau SatisAction onder elfduizend hoogopgeleide medewerkers van zeventig (middel)grote Nederlandse bedrijven. Bijna vijfduizend van hen blijken hun werk deels thuis te doen.

77 Procent van hen kan zich thuis (veel) beter concentreren; 78 procent zegt thuis effectiever te werken. Eveneens 78 procent vindt dat door thuiswerken de eigen werk-privébalans is verbeterd (geen gedoe over kinderen uit school halen bijvoorbeeld). Slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken. "Dat thuiswerkers zó ontzettend positief zijn, verbaast ons. Het verwateren van de grens tussen werk en privé heeft immers ook nadelen, zoals een gevoel nooit meer echt vrij te zijn", zegt Kees Versluis, chef redactie Intermediair.

Hoogopgeleide werknemers van it- en consultancybedrijven blijken het positiefst over thuiswerken en de bereidheid van de baas om dat mogelijk te maken. Helemaal bovenaan staat it-bedrijf Macaw; medewerkers geven gemiddeld het rapportcijfers 8,13 voor de thuiswerkcultuur bij hun bedrijf. Vlak daarna volgt adviesbureau AT Osborne; derde staat de Caesar Groep.

Opvallend is dat werknemers van bedrijven met een positieve thuiswerkcultuur, doorgaans ook erg tevreden zijn over de werksfeer in het algemeen. Zo kwam Macaw in 2010 en 2011 als beste uit de bus in het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek. Ook andere bedrijven die hoog scoren in het thuiswerkonderzoek stonden in 2011 hoog in het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek.

Medewerkers van commerciële bedrijven zijn doorgaans positiever over de thuiswerkmogelijkheden dan hoogopgeleiden bij de (semi-)overheid. Met name gemeenteambtenaren geven hun werkgever een lage score waar het op thuiswerken aankomt.

Top 10 beste thuiswerkbedrijven
1. Macaw 8,13
2. AT Osborne 8,09
3. Caesar Groep 7,89
4. Ormit 7,85
5. RDW 7,79
6. Ciber 7,73
7. PGGM 7,68
8. SNS Reaal 7,65
9. Twynstra Gudde 7,59
10. ANWB 7,39

Op www.intermediair.nl/thuiswerken is de top-40 van beste thuiswerkbedrijven in Nederland te vinden.

52 Procent van de deelnemers aan het Intermediaironderzoek meldt overigens meer over te werken sinds ze aan het nieuwe werken doen. Opvallend is dat hoogopgeleiden niet bang zijn dat veel thuiswerken leidt tot onzichtbaarheid en dus minder waardering van collega’s en de baas. Slechts 6 procent van de ondervraagden geeft aan zelf zichtbaarder te worden doordat andere collega’s veel thuiswerken. En maar 4 procent meent op kantoor meer gewaardeerd te worden omdat anderen thuis aan het werk zijn.
 

12-01-2012 9:11

Op  23 december jongstleden zijn drie van de vijf kandidaten geslaagd voor het diploma van de Hogere Opleiding Huisvestingskunde van The Office Opleidingen. Twee kandidaten hebben besloten aan het eerstvolgende examen deel te nemen. Aangezien als examenlocatie gekozen was voor theater De Hanzehof in Zuthpen, kan met recht gesproken worden over een ‘succesvol optreden’ van de deelnemers.

 

 

Geslaagd zijn:
Lotte Verhoeven, gemeente Amsterdam, Dienstverlening en Facilitair Management
Jarno Meijer, account manager Leferink Office Works BV Haaksbergen
Roy Boermans, account manager Leferink Office Works BV Haaksbergen.

Als huisvestingskundige zijn zij nu expert op het terrein van 'organisatiegericht huisvesten'.

Op 20 maart aanstaande start een nieuwe opleiding Hogere Huisvestingskunde. Vroeg inschrijven is aantrekkelijk, want er geldt tot 21 januari een vroegboekkorting van 8 procent op de cursussen Marco Polo én de Opleiding Hogere Huisvestingskunde.

Voor meer informatie: www.theofficeopleidingen.nl

11-01-2012 8:43

De markt voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in Nederland is in 2011 verder gegroeid met 1,6 procent. ICT~Office verwacht ook voor 2012 een lichte stijging en wel met 0,6 procent. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van Heliview Research onder ICT-gebruikers en lidbedrijven van ICT~Office ten behoeve van de jaarlijkse ICT~Marktmonitor.

 

De economie zal in 2012 naar verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) krimpen. De verwachte groei van de ICT-bestedingen met 0,6 procent is echter positief. De verwachting van het CPB is dat de investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven in 2012 zullen dalen met 6 procent; ook de bestedingen van de overheid zullen naar verwachting dalen met 1 procent. De ICT-sector laat daarmee een licht positiever beeld zien dan de vooruitzichten voor het gemiddelde van de Nederlandse economie.

 

De bestedingen op het gebied van software laten een positief beeld zien en worden in 2012 verwacht te groeien met 2,4 procent. Applicatiesoftware zal naar verwachting met 4,4 procent sterk stijgen, systeemsoftware kent met een verwachte -0,5 procent een lichte daling. Het gebruik van applicaties zal in 2012 verder groeien. Dit geldt voor zowel bedrijfsapplicaties als 'apps' voor tablets en smartphones. Dienstverlening zal naar verwachting een lichte daling laten zien (-0,2 procent). De bestedingen op het gebied van zowel professionele (o.a. consultancy) als ondersteunende (o.a. onderhoud) dienstverlening dalen, respectievelijk met -0,1 en -0,5 procent. De bestedingen inzake hardware en kantoortechnologie zullen dit jaar dalen met -0,4 procent. Dit wordt voornamelijk verklaard door de sterk dalende bestedingen aan servers, PC's, printers en kantoortechnologie. De segmenten storage, bekabeling extern en overige computerhardware (waar tablets onderdeel van uitmaken) laten daarentegen een forse stijging zien in de verwachtingen voor 2012. Bestedingen op het gebied van telecom en internet zullen met 0,5 procent groeien, waarbij vooral mobiele diensten en telecomhardware (o.a. netwerkapparatuur en mobiele telefoons) weer in omvang zullen toenemen.

 

In 2011 zijn de ICT-bestedingen gegroeid met 1,6 procent. Dit is een verdere toename ten opzichte van de groei van 1,1 procent in 2010. De bestedingen in de IT (ICT zonder telecommunicatie) stegen in 2011 eveneens met 1,6 procent. De markt is met name in de eerste helft van het jaar aangetrokken, in de tweede helft van 2011 werden de effecten van de crisis duidelijker merkbaar. De softwarebestedingen zijn in 2011 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2010. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een stijging van bestedingen in de applicatiesoftware. Hierbij speelt de verdere opkomst van trends als Cloud Computing en Software as a Service (SaaS) een grote rol.

 

De telecombestedingen stegen het afgelopen jaar met 1,5 procent. Vooral de stijging in vaste data-diensten (+3 procent), mobiele diensten (+2 procent) en telecomhardware (+3,7 procent) zorgde ervoor dat de telecombestedingen groeiden. Vaste telefonie-diensten daalden wederom afgelopen jaar (-3 procent).

 

De hardware-uitgaven stegen in 2011 met 0,4 procent, waarbij voornamelijk het segment printers en MFP's daalde (-2 procent). Het segment servers, midrange en mainframes kende met -0,3 procent een lichte krimp ten opzichte van 2010. De besteding aan PC's is in 2011 licht gestegen met 1 procent; overige computerhardware (o.a. tablets) liet een stijging van 5 procent zien. De bestedingen aan kantoortechnologie zijn in 2011 met -5,5 procent fors gedaald.

 

In het afgelopen jaar heeft de professionele dienstverlening een stijging gekend van 2,7 procent. Dit is mede te verklaren door de uitvoering van een kleine inhaalslag aan ICT-projecten, die in 2010 nog uitgesteld waren. Ondersteunende dienstverlening zoals onderhoud liet een daling zien (-2 procent). In totaal is de IT-dienstverlening in 2010 daarmee gestegen met 1,2 procent.

11-01-2012 8:20

RapidPro mag zich na de eerste editie in 2011 al direct het grootste 3D-printing evenement in de Benelux noemen. De 3D printing technologie is inmiddels volwassen geworden en kan op vele gebieden worden ingezet. Op de beursvloer staan meer dan 50 aanbieders van totaaloplossingen, inclusief de wereldwijde marktleiders van applicaties en apparatuur. Dit jaar wordt in een apart gedeelte van de beurs ook aandacht besteed aan de mogelijkheden voor thuisgebruik rond het thema “RapidPro at home”.

 

Els van de Ven, Manager Vakbeurzen en Congressen bij de organisatie Mikrocentrum, verwacht dit jaar 2000 bezoekers, ruwweg een verdubbeling ten opzichte van het al zeer goed bezochte evenement in 2011.

 

RapidPro is het jaarlijkse evenement voor de totale keten van het snel maken van prototypes, het snel ontwikkelen van producten en het snel en efficiënt produceren. Denk hierbij aan additieve manufacturing (3d-printing), rapid prototyping, rapid tooling, vacuümvorm technieken, gieten, meten, scannen en digitaliseren maar ook aan oppervlaktebehandelingen en grondstoffen. RapidPro wordt georganiseerd door Mikrocentrum en vindt plaats 25 en 26 januari 2012.

 

Een 3D-printer kan voorwerpen driedimensionaal afdrukken. Dit gebeurt door het laag na laag opbouwen van het product vanuit een 3D-CAD model. Een veelgebruikte methode is FDM (Fused Deposition Modelling) waarbij een dunne sliert plastic als een soort tube tandpasta op een substraat wordt gelegd om vervolgens laag voor laag het product verder te vormen. Een andere techniek is Selective Laser Sintering (SLS), waarbij met behulp van een laser dunne laagjes nylon met elkaar versmolten worden tot de juiste vorm. Deze techniek is iets duurder, maar wel nauwkeuriger en werkt voor holle delen zonder supportstructuur. Daarnaast zijn er nog diverse andere technologieën en zijn er diverse variaties mogelijk in materialen variërend van (bio)plastic, keramiek, metaal etc.

 

 

 

RapidPro biedt met ruim 50 exposanten en een uitgebreid lezingenprogramma met diverse internationale sprekers een compleet overzicht van het volledige vakgebied inclusief de laatste trends en ontwikkelingen.

 

De huidige 3D-printers worden vooral toegepast in bedrijven die productconcepten ontwikkelen en tijd willen besparen door het zelf maken van modellen met 3D-printen. Gebruikers zijn o.a. actief in de medische industrie, lucht- en ruimtevaart, architectuur en machinebouw maar ook in de entertainmentindustrie zoals de game-industrie en de filmindustrie. Ook kunstenaars gebruiken 3D printers om hun creaties supersnel en met een grote mate van ontwerpvrijheid direct vorm te geven. Eigenlijk zijn de mogelijkheden onbeperkt en komen er voortdurend nieuwe applicatiegebieden bij.

 

Door het goedkoper worden van de 3D-printers komt deze techniek nu ook binnen bereik van consumenten en zelfstandige ontwerpers.  Zo worden er goedkope zelfbouwpakketten aangeboden van 3D-printers gebaseerd op open source technologie, maar zijn er ook goedkope kant-en-klare apparaten te koop voor thuisgebruik of voor professionele zzp-ers en kleine servicebedrijven. Het 3D-printen van zeer nauwkeurige onderdelen kan nu met een geometrische nauwkeurigheid van 15 micron en wanddiktes tot 0,1 mm. Naast snelle prototyping kunnen kleine (gepersonaliseerde) onderdelen gelijktijdig geproduceerd worden in seriegroottes tot bijvoorbeeld 2500 stuks.

 

Naast 3D-printen is er op RapidPro ook veel aandacht voor allerlei andere vormen van het snel maken van prototypes en producten en allerlei technologieën die dit ondersteunen. Het biedt de bezoeker de gelegenheid om een keuze te maken uit diverse alternatieven en de voor- en nadelen van alle technologieën eenvoudig naast elkaar te zien en te kunnen vergelijken.

 

RapidPro 2012 vindt plaats op 25 en 26 januari in Koningshof te Veldhoven. Zowel de vakbeurs als het congres zijn gratis te bezoeken. U kunt zich hiervoor aanmelden via  www.rapidpro.nl

10-01-2012 9:30

Houthandel Van Loon, opererend vanuit Wijk en Aalburg, is de beste hardhoutleverancier van 2011. De verkiezing is een initiatief van vakblad ‘Houtwereld’.

Een grote schare particuliere klanten, maar ook mensen uit de houtbranche, aannemerij en vele aan de bouw gelieerde sectoren, spreken lovend over dit familiebedrijf. Enkele kernwoorden zijn: snel, eerlijk, degelijk, betrouwbaar, professioneel, vakmanschap, consistent, stipt, netjes, klantvriendelijk, alert, gedreven, gepassioneerd, oplossingsgericht en flexibel. De voorraad van Van Loon wordt betiteld als groot, compleet, veelzijdig, betaalbaar, van een hoge kwaliteit en ingesteld op zowel grote als kleine orders. Men stelt het verder op prijs dat de onderneming met behulp van specials en maatwerk inhaakt op specifieke wensen en met de klant meedenkt.

05-01-2012 9:12

Een goed getraind lichaam in slechts 20 minuten per week. Dat wil toch zeker iedereen? Het lijkt bijna onmogelijk, maar Fit20 heeft bewezen dat het kan! Zo beweert althans een 'jubelend' persbericht.Urenlang zweten in de sportschool is niet langer nodig. Bij het nieuwste fitnessconcept kun je zelfs je gewone kleding aanhouden, want transpireren is er niet bij, vervolgt het persbericht, dat Fit20 ideaal noemt voor zowel mensen voor wie sporten slechts een verplichting is, als voor diegenen die weinig tijd hebben.

Volgens Fit20 gaat het niet om de hoeveelheid trainingsuren, maar om de intensiviteit van de training. Er wordt gebruik gemaakt van het mechanisme van spierfalen, oftewel het moment dat de spieren zo hevig gaan trillen dat ze de oefening niet langer aankunnen. Juist door 'tot het gaatje' te gaan, wordt het lichaam sterker, aldus het Fit20-principe. Hoe je dat doet zonder te transpireren, meldt het persbericht niet.

De nieuwe trainingsmethode richt zich vooral op mensen die vanwege een drukke baan of druk gezinsleven nauwelijks aan sporten toekomen en veilig willen trainen. Fit20 geeft hen de mogelijkheid om onder begeleiding van een personal trainer even snel tussen twee afspraken door aan de conditie te werken. Zo bevinden de trainingsstudio's zich veelal op kantoorparken.
Uiteindelijk is de nieuwe manier van fitnessen echter geschikt voor iedereen. Meet- en merkbaar resultaat wordt beloofd binnen drie maanden.

Vestigingen van fit20 zijn te vinden via www.fit20.nl

05-01-2012 8:52

Na het succes van vorig jaar, vormen Canon en Océ weer één team op de Grafische Vakbeurs 2012. Onder de noemer ‘Samen Scoren’ presenteren zij een gemeenschappelijk aanbod van de nieuwste professionele printoplossingen waarmee grafische bedrijven bij hun klanten kunnen scoren.

Tijdens de Grafische Vakbeurs – van 7 tot en met 9 februari in Hardenberg – geven Canon en Océ op één stand hun visitekaartje af door het tonen van de laatste technologische innovaties op het gebied van hardware van Canon in combinatie met de workflow-oplossingen van Océ. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van software solutions te zien die Canon en Océ bieden, zoals oplossingen voor variabel data printen, Web2Print, fotoboeken, workflow (ook grootformaat) en cross media. De gemeenschappelijke stand beslaat 364 vierkante meter en bevindt zich in hal 5, standnummers 508/509/515/516.

Het beursthema ‘Samen Scoren!’ is ook een knipoog naar het EK voetbal. Aangezien Canon één van de hoofdsponsors is van het Uefa Euro 2012TM voetbaltoernooi dat in de zomer van 2012 in Polen en Ukraine zal plaatsvinden, zullen veel van de getoonde applicaties in het teken staan van voetbal. Door het tonen van aansprekende voorbeelden hopen Canon en Océ grafische ondernemers te inspireren tot het ontwikkelen van nieuwe applicaties voor hun klanten.

Op de stand laten de twee bedrijven het complete proces zien – van het maken en bewerken van foto’s tot het printen van documenten en producten. Daarnaast is er extra aandacht voor softwareoplossingen in de speciaal daarvoor ingerichte ‘sportsbar’. Daar tonen de bedrijven software solutions voor diverse toepassingen: VDP, W2P, workflow, fotoboeken en cross media. Grafische ondernemers met verschillende budgetten kunnen uit deze selectie van solutions kiezen om hun opstelling mee te versterken.
 

03-01-2012 10:00

Na Ajax heeft ook Manchester City FC gekozen voor een opblaasbare trainingshal van Poly-Ned uit Steenwijk.

De Engelse topclub was al enige tijd op zoek naar de juiste oplossing voor het overkappen van een van hun trainingsvelden en trainer Roberto Mancini was na het zien van de Poly-Ned luchthal bij Ajax overtuigd.  Deze hal wordt in tegenstelling tot die van Ajax ieder zomerseizoen in een dag weer gedemonteerd. En ook de opbouw van de hal kost slechts één dag tijd.  In het verleden leverde Poly-Ned ook al een hal bij Bolton Wanderers, tevens een Premier League club. Na het overkappen van de schaatsbaan van Deventer en de luchthal bij Ajax leverde het Steenwijkse bedrijf dus opnieuw een opvallend project.

01-01-2012 10:45

Klanten van T-Mobile en Vodafone hebben tijdens de jaarwisseling minder sms'jes verstuurd, maar fors meer gebruikgemaakt van mobiel internet. Dat meldt de website nu.nl.Tussen het traditionele piekmoment, van 22.00 uur tot 04.00 uur, werd 6,2 terabyte verbruikt, een hoeveelheid die te vergelijken is met het downloaden van 1,3 miljoen mp3-nummers. Volgens T-Mobile is het gebruik van mobiel internet tijdens oud en nieuw met 107 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen 3 terabyte werd verbruikt.

In totaal verstuurden de klanten van T-Mobile 28 miljoen sms'jes. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen dertig miljoen sms-berichten werden verstuurd, aldus nu.nl.

Het aantal telefoongesprekken steeg met 2,4 procent naar 8,5 miljoen.Andere providers hebben hun cijfers nog niet bekendgemaakt.

Ook bij Vodafone werd massaal gebruik gemaakt van mobiel internet. Op het piekmoment is het verbruik verdubbeld ten opzichte van vorig jaar tijdens de jaarwisseling.
Er werd ook flink gebeld en ge-sms’t. In totaal voerden klanten bij Vodafone 6,5 miljoen gesprekken en werden er 26 miljoen sms’jes gestuurd, een lichte daling vergeleken met voorgaande jaren, meldt nu.nl.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >