Nieuws


29-09-2011 2:00

De diensten van het Arnhemse Groenproject, onderdeel van Presikhaaf Bedrijven dat
interieurbeplanting en het onderhoud op kantoren verzorgt, worden overgenomen
door Ten Brinke Interieurbeplanting BV.

De overname is een voorbeeld van de nieuwe weg die Presikhaaf Bedrijven inslaat om haar activiteiten onder te brengen bij ondernemers en zich te richten op haar core-business: het
ontwikkelen en begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Twee medewerkers van het
Groenproject worden op deze wijze duurzaam geplaatst bij Ten Brinke.

Uitgangspunt voor de overname is dat de dienstverlening tot volle tevredenheid van de klant
blijft gehandhaafd en dat medewerkers hun talenten kunnen blijven ontwikkelen.

Het Groenproject, onderdeel van Intratuin Arnhem dat geëxploiteerd wordt door Presikhaaf
Bedrijven heeft als doel: mensen aan het werk te helpen door hun talenten te ontwikkelen. Ten Brinke Interieurbeplanting BV uit Zevenaar neemt de bedrijfsactiviteiten over en blijft samen met Presikhaaf Bedrijven zorgen voor het ontwikkelen en toeleiden van medewerkers naar de arbeidsmarkt.

Pascal ten Brinke is een ervaren ondernemer en zal de activiteiten van het Groenproject Intratuin Arnhem overnemen en de diensten met zijn kennis en kunde van interieurbeplanting verder uitbouwen. De medewerkers van Presikhaaf Bedrijven die de activiteiten nu verzorgen, worden per 1 oktober gedetacheerd bij Ten Brinke Interieurbeplanting BV.

Voor de huidige klanten van het Groenproject Intratuin Arnhem betekent dit dat de dienstverlening per 1 oktober 2011 door Ten Brinke Interieurbeplanting verzorgd wordt. Presikhaaf Bedrijven zal Ten Brinke Interieurbeplanting blijven ondersteunen en zorgen voor
goede medewerkers met groene vingers die hun vak verstaan.
 

26-09-2011 8:21

Burgemeester Van Gijzel tekende op  26 september, tijdens zijn werkbezoek aan Taiwan en China) het lidmaatschap van de Global Cities Design  Organisation (GDCO). Dat gebeurde tijdens de zogeheten Inaugural General Assembly in Yangzhou. Doelstelling van GDCO is de organisatie van de jaarlijkse Global Design Cities Summit als platform voor gewenste kennisuitwisseling met een focus op Urban Design.

Door zich aan te sluiten bij de GDCO bevestigt Eindhoven volgens een woordvoerder van de gemeente op het gebied van design tot de wereldtop te horen. Andere steden die uitgenodigd zijn om lid te worden zijn onder meer Amsterdam, Ankara, Bejing, Buenos Aires, Kaapstad, Hamburg, Helsinki, Hongkong, Lissabon, Montreal, Rotterdam, Seoul, Turijn en Yanji.

"Ieder jaar kan een van de partnersteden zich kandidaat stellen om ‘president city’ te worden. De uitverkoren stad organiseert dat jaar de summit. De GDCO is een netwerk van wereldsteden die behalve de jaarlijkse summit ook een tweejaarlijkse General Assembly houden. Die assembly waar burgemeesters elkaar ontmoeten is, los van de inhoudelijke doelstelling, uit relationeel oogpunt een interessant netwerk op mondiaal burgemeestersniveau."

21-09-2011 10:56

Het nieuwe werken wordt steeds verder toegepast in het bedrijfsleven. Mobiele werkplekken op kantoor, thuis werken via verbinding met het online bedrijfsnetwerk en overleg voeren via video meetings en conference calls; de werkende mens leeft tegenwoordig grotendeels in een techno omgeving.  Het effect van deze evolutie is zakelijk gezien erg positief: efficiëntie, bereikbaarheid, snelheid en rendement. Maar er is een keerzijde die door bedrijven zwaar wordt onderschat. Welk effect heeft het nieuwe werken op de spil van deze virtuele verschuiving: de mens, werknemer en collega?

 

Bill Gates beschreef in ‘The New World of Work (2005)’ zijn visie op deze ontwikkeling. Door de overload aan digitale informatie en communicatie, zoals vertienvoudiging van emailverkeer, raakt de computergebruiker overspoeld en dat resulteert in stress, Techno Stress. De praktijk bevestigt deze conclusie, in het Verenigd Koninkrijk is een derde van al het ziekteverzuim gerelateerd aan stress. In Nederland kost stress gerelateerd ziekteverzuim inmiddels al zo’n 2.1 miljard per jaar (blatter et.al 2006). Het bedrijfsleven beseft dat de consequenties van Het Nieuwe Werken niet enkel positief en winstgevend zijn, verzuim is een kostbare post.

 

Drie wetenschappers, Prof Dr. Erik Peper, Prof Dr. Alan Hedge, Prof Dr. Peter Vink, met directe raakvlakken op het gebied van Het Nieuwe Werken, Techno Stress en De Mens, delen hun kennis tijdens diverse lezingen. De feiten en adviezen die zij deze dag presenteren, stellen organisaties in staat duurzame stappen te zetten op weg naar Techno Gezondheid  i.p.v. Techno Stress. Dit congres is bedoeld voor interne en externe professionals die verantwoordelijk zijn voor de beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van Informatie Technologie en Het Nieuwe Werken. kortom, veilig en gezond werken.

 

Datum  : Vrijdag 4 november 2011.
Locatie : World Trade Center Rotterdam

 

Meer informatie en aanmelden:  via de speciale congres website www.technostress.eu

20-09-2011 9:00

Wim Ledder, voorzitter van Facility Management Nederland (FMN)  heeft tijdens de kick-off van de Dutch Green Building Week een zogenaamde ‘Gedragscode voor duurzame eindgebruikers’ gelanceerd. De gedragscode is een initiatief van FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en heeft als doel het gezamenlijk stimuleren van de verduurzaming van de werkomgeving alsmede het versnellen van de verduurzaming van gebouwen.

Wim Ledder: “De eindgebruiker speelt een belangrijke rol in de verduurzaming. FMN en DGBC willen met deze code de eindgebruikers bewust maken van de rol die zij kunnen spelen en hen stimuleren om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.” Zowel FMN als DGBC zullen hun leden gaan uitnodigen om de code te tekenen.

Ledder vervolgt: “Met de ondertekening van de code geven partijen aan dat duurzaamheid van de werkomgeving in het beleid van de organisatie is opgenomen of zal worden ontwikkeld en geïmplementeerd in 2012. Daarnaast vragen we organisaties hun kennis en ervaring te delen met anderen.”

FMN zal in samenwerking met DGBC een aantal workshops gaan ontwikkelen voor FMN-leden en andere belangstellende gebruikers. Doel is bewuste duurzame eindgebruikers en eindgebruikers die dat willen worden, bij elkaar te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast zullen er handreikingen komen om duurzaam te acteren.

Ondertekenaars van de gedragscode spreken onder andere de intentie uit om bijvoorbeeld alleen een nieuw pand te ontwikkelen als er geen bestaand alternatief voor handen is. Ook neemt de gebruiker van het pand (ook als huurder) de verantwoordelijkheid voor het pand dat wordt achtergelaten. Verder wordt van de ondertekenaar een actief milieubeleid verwacht.  

19-09-2011 10:13

Vrouwen in leidinggevende posities hebben een hoge status nodig om serieus genomen te worden, maar moeten zich gelijktijdig vrouwelijk gedragen om aantrekkelijk te zijn. En dat terwijl vrouwelijk gedrag per definitie statusverlagend is.

Veel vrouwen ervaren dit dilemma, daarom organiseert het bureau Nobbe Mieras 'Speak up dear!' Tijdens dit evenement in Hilversum worden hoogopgeleide vrouwen getraind in het beter en vooraal meer spreken in het openbaar.

Het evenement wordt gehouden op 17 november en geopend door een inspirerende vrouwelijke spreker, namelijk Aaf Brandt Corstius. Hierna krijgen de aanwezige vrouwen  een inleiding op het onderwerp ‘status’ door Farah Nobbe en Natalie Mieras en gaan ze in workshops aan de slag met hun eigen presentatievaardigheden. De dag wordt feestelijk afgesloten met een diner. Het event biedt vrouwen de inzichten en de inspiratie die ervoor zorgen dat ze beter gehoord worden.

Speak up dear!   -  17 november 2011        
Doelgroep:      Hoogopgeleide vrouwen
Deelnemers:   Maximaal 60
Spreker:          Aaf Brandt Corstius
Tijden:             13.30 - 20.30 uur
Locatie:           Landgoed Zonnestraal te Hilversum
Kosten:           345 euro per deelnemer (of 295 euro bij voorintekening voor 17 oktober).


www.nobbemieras.nl
 
 

18-09-2011 18:07

Iets meer dan de helft van de Nederlandse werknemers (57 procent) beoordeelt hun arbeidsvoorwaarden als ‘goed tot zeer goed'. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer onder ruim achttienhonderd werknemers.

De werknemers zijn vooral tevreden over het aantal vakantiedagen en pensioen. Het minst tevreden zijn zij met de kinderopvangregelingen. Op www.arbeidkanduurzaam.nl is per sector de tevredenheid over afzonderlijke arbeidsvoorwaarden terug te vinden.

De arbeidsvoorwaarden van de deelnemende bedrijven zijn in 51 procent van de gevallen toereikend voor werknemers, een daling van 10 procent ten opzichte van 2006. Nederlandse werknemers hebben voor een aanzienlijk deel het idee dat het gras bij de buren groener is; 59 procent geeft aan van mening te zijn dat de arbeidsvoorwaarden bij andere bedrijven in de sector beter zijn. Arnout Korteweg, Market Leader Benelux bij Mercer: "Bedrijven investeren veel in het arbeidsvoorwaardenpakket, het is dan ook belangrijk dat zij zorgen dat de werknemers dit waarderen. Communicatie is erg belangrijk om inzicht in en daarmee waardering over arbeidsvoorwaarden te creëren."

Werknemers zijn het meest tevreden over:

1. aantal vakantiedagen (65 procent)
2. Pensioen (60 procent)
3. Bijdrage zorgverzekering (59 procent)
4. Bedrijfshulpverlening (49 procent)

Het minst tevreden zijn werknemers over de mogelijkheden van kinderopvang (34 procent).

Het arbeidsvoorwaardenpakket speelt met name een rol in de beslissing om te blijven bij het bedrijf, 38 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit een rol speelt. Bij de indiensttreding is het pakket aan arbeidsvoorwaarden uiteraard ook een factor waar werknemers, zij het in mindere mate namelijk 33 procent, rekening mee houden bij het maken van hun beslissing. Het geven van een eigen invulling aan het pakket wordt door de respondenten als prettig ervaren.

Korteweg: "Door alle arbeidsvoorwaardenfacetten strategisch op elkaar af te stemmen is het mogelijk om werknemers optimaal, duurzaam en tevreden aan het werk te houden. Bedrijven moeten een afweging maken tussen de kosten van de arbeidsvoorwaarden die ze inzetten en de tevredenheid en productiviteit van werknemers waar de arbeidsvoorwaarden van invloed op zijn. Tevens is de wijze waarop arbeidsvoorwaarden worden aangeboden cruciaal, denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzemenu's."
 

15-09-2011 12:22

Woensdag 14 september sloot de Home & Interior beurs 2011. Met circa achtduizend bezoekers lagen de bezoekersaantallen 10 procent lager dan 2010. De kwaliteit van het bezoek was goed. Vakbezoekers reageren positief op de nieuwe strategie van de beurs en op het aanbod en de ontwikkelingen in het Home Trade Center. In het licht van de algemene marktontwikkelingen geven de meeste exposanten aan tevreden te zijn over de behaalde resultaten tijdens de afgelopen dagen.

Deelnemers aan het woontextielplein van de Home & Interior beurs hadden veel zorg en aandacht aan hun presentaties besteed. De verdieping van de productgroep woontextiel in het Home Trade Center sluit aan bij de wens van de gemiddelde vakbezoeker om zich breed en op één locatie in Nederland te kunnen oriënteren op het actuele interieuraanbod. Voor de eerste keer werd deze beurs een stylistendag georganiseerd. De opkomst van deze doelgroep was groot. Het programma bestond naast een bezoek aan de exposanten van de beurs uit een programma van presentaties en workshops. Het Home Trade Center organiseerde de stylistendag  in samenwerking met de deelnemers van het Stalenlab, de NIA Academie en Crisp.

Het verlichtingscollectief is met de start van deze Home & Interior beurs in zowel oppervlakte als exposanten wederom gegroeid. Er zijn veel nieuwe producten te zien bij dit grootste collectief van verlichtingsaanbieders in Nederland. Om iedere professionele bezoeker ruim de gelegenheid te geven het nieuwe aanbod van verlichting te bekijken is het verlichtingscollectief zondag 18 september aanstaande geopend. Ook op maandag 19 september is het verlichtingscollectief, naast de andere exposanten in het centrum, open.

Op maandagavond 12 september maakte Anne-Marie Burger, directeur van het Home Trade Center bekend welke exposanten een Home & Interior Award hebben gewonnen. De Presentatie award is gewonnen door BAAN meubelen. De Collectie award is gewonnen door MERKwaardig meubelen.

Traditiegebtrouw was de consument  op de eerste dag van de beurs welkom in het Home Trade Center. Circa tweeduizend consumenten brachten een bezoek aan de beurs. Gratis interieuradvies en workshops moodboards maken waren onderdeel van deze open dag. ERA makelaardij Nederland presenteerde een deel van hun landelijke aanbod en waren beschikbaar voor advies.
 

14-09-2011 10:37

Rapid prototyping, rapid manufacturing, rapid tooling, 3D printen, stereolithography en lasersinteren: wat betekent het, wat kunnen we ermee doen en waarvoor wordt het gebruikt?

 

Met de tentoonstelling 'Materia goes 3D Printing” probeert het Materia Inspiration Centre in IJburg de verwarring weg te nemen die rond het begrip 3D-printen bestaat. Iedereen weet er wel iets vanaf of heeft erover gehoord, maar hoe het nu precies in elkaar zit is vaak nog niet helemaal duidelijk. Door middel van films, lezingen, een grote collectie aan uiteenlopende 3D-geprinte producten, het uitlichten van toekomstige projecten, het presenteren van één of meerdere 3D-printers en nog veel meer worden de verschillende technologieën omschreven, beschreven en uitgelegd. Op de tentoonstelling zal onder andere werk worden getoond van Janne Kytannen, Hans Palacios, Oscar Rottink en Bram Geenen.De tentoonstelling loopt van 8 september 2011 tot 18 januari 2012.

13-09-2011 9:00

Ondanks het feit dat 3,5 miljoen Nederlanders minimaal twee uur per dag werken met een computer, laat hun typevaardigheid te wensen over. Zo typt een op de vijf werknemers nog met twee vingers en kan twee derde niet blind typen. Deze slechte typevaardigheid leidt tot een fors tijdverlies. Dat blijkt uit een onderzoek van ECDL, het Europees Computer Rijbewijs, uitgevoerd met Maurice de Hond onder ruim 2.000 Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de Nederlandse werknemers en een groot deel van de studenten nog steeds niet blind kan typen. Ongeveer 80 procent denkt minimaal een kwart sneller te kunnen werken wanneer zij blind zouden kunnen typen. Zelfs 22 procent van de mensen zegt hetzelfde werk in de helft van de tijd te kunnen doen. Een andere uitkomst is dat jongeren beter typen dan ouderen, en lager opgeleide werknemers slechter dan mensen met een hogere opleiding. Ook laat het onderzoek zien dat vrouwen beter scoren dan mannelijke werknemers. Slechts een kwart van de Nederlanders kan blind typen. Dit houdt in dat je met negen of tien vingers kan tikken, zonder op het toetsenbord te kijken.

Een belangrijke oorzaak van de onvoldoende typevaardigheid is dat het overgrote deel van de mensen - bijna 50 procent - zichzelf met vallen en opstaan het typen heeft aangeleerd, zo wijst het onderzoek uit. Met als direct gevolg een vertraging van het werk door de slechte techniek en waarschijnlijk ook een verkeerde lichaamshouding - met alle gevolgen van dien. "Om blind te kunnen typen is voor vrijwel alle mensen een bepaalde vorm van opleiding en training een vereiste", zegt Roy Osinga, directeur van ECDL - het Europees Computerrijbewijs.

"Wie wil leren zwemmen, gaat ook naar zwemles en sluit dat af met een zwemexamen. Dat geldt voor blind leren typen eveneens. Onderwijs en bedrijfsleven zouden daar gezien de te behalen tijdswinst best wat harder op mogen sturen." Als de gebrekkige typevaardigheid verbetert, resulteert dit in een enorme tijdwinst, wat de arbeidsproductiviteit ten goede komt. Daarnaast betekent een goede typevaardigheid vaak ook een betere lichaamshouding en daarmee meer ontspannen werknemers.

Volgens Roy Osinga van ECDL Nederland bevestigen de uitkomsten van het onderzoek de noodzaak om te investeren in verbetering van de typevaardigheid in Nederland. Osinga: "Kunnen typen is een elementaire basisvaardigheid. Velen beheersen die vaardigheid nog steeds onvoldoende, ondanks dat de computer gemeengoed is en mensen er dagelijks mee werken. Het goede nieuws is dat iedereen het kan leren. Vooral organisaties met werknemers tussen 30 en 55 jaar kunnen veel winst boeken. Maar ook scholieren en studenten die veel achter de computer zitten en werkstukken maken kunnen daarmee winst boeken. Onderwijs heeft een sleutelpositie als het gaat om het verankeren en doorontwikkelen van deze basisvaardigheid. Ongeacht hoe snel mensen nu al typen: gemiddeld genomen kan het na een opleiding tientallen procenten sneller." ( bron: www.parool.nl)

12-09-2011 10:09

Op 17 en 18 oktober aanstaande komt AutoCAD-'Goeroe' Lynn Allen naar Nederland. Zij zal tijdens een twee-daags AutoCad evenement te Amstelveen onbekende en verborgen kwaliteiten van het programma zichtbaar maken en geeft tevens een vooruitblik op de toekomst van AutoCAD.


Beide dagen bevatten twee presentaties van Lynn Allen, daarnaast zal ook Jean-Pierre van Gastel een presentatie verzorgen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het nieuwe 2D-BouwMenu, de nieuwste mogelijkheden van HP met ePrint & Share en aan de toekomst van HP’s professionele Workstations. Verder vindt er tijdens de pauze en na afloop een markt plaats, waarbij er nadere toelichtingen wordt gegeven en er bovendien diverse producten worden gepresenteerd van GTX, de ontwikkelaar van RasterCAD.

 

Per dag zijn er voor dit evenement 140 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.autocadgebruikersdag.nl en deelname is gratis.

10-09-2011 4:00

De grootste interieurvakbeurs van Nederland gaat morgen van start. Van 11 tot en met 14 september kunnen geïnteresseerden in Nieuwegein terecht voor Home and Interior.

Home Trade Center wil het leading platform voor de interieurbranche zijn. Aanbieders van interieurproducten en andere branchegerelateerde organisaties presenteren en ontmoeten elkaar in Nieuwegein. Op een oppervlakte van 35.000 vierkante meter zijn meer dan 225 merken aanwezig.

Voor meer info www.homeandinterior.nl

Voor een blik op een aantal van de noviteiten: http://www.homeandinterior.nl/hi/nl/noviteiten
 

09-09-2011 9:05

De Blum groep heeft onlangs het boekjaar 2010/2011 afgesloten en liet een belangrijke groei optekenen. In vergelijking met het vorige jaar steeg de omzet van de Oostenrijkse beslagproducent met 12,1 procent tot 1,166 miljard euro. Het bedrijf deed het zelfs beter dan tijdens het recordjaar 2007-2008.

Wereldwijd waren er op jaarbasis 5.304 personen bij het bedrijf tewerkgesteld. Deze maand starten 68 nieuwe leerlingen een technische opleiding bij Blum (drie ervan bij Blum VS), in het totaal worden bij de beslagproducent vanaf volgende herfst 261 leerlingen opgeleid.

In het voorbije boekjaar evolueerden bijna alle markten positief. Een meer dan gemiddelde groei kon worden opgetekend in de regio's Oost-Europa en Azië. Verheugend noemt Blum ook het feit dat in de Verenigde Staten voor de eerste keer na 3 jaar weer een lichtjes positieve tendens kan worden vastgesteld, waarbij het niveau nog altijd duidelijk onder dat van de jaren voor de vastgoedcrisis ligt.

De prijs voor staal is in het voorbije boekjaar gestegen. In het volgende boekjaar zal volgens een Blumwoordvoerder niet alleen rekening moeten worden gehouden met verder stijgende staalprijzen, maar ook met hogere kosten voor kunststof, zink, verpakkingsmateriaal en veredeling.

Nationaal, in Oostenrijk dus, kon in Werk 4 in Bregenz weer een bouwfase afgesloten worden. In Werk 6 in Gaißau werd door de verbouwing van het hoogbouwmagazijn het aantal palletplaatsen aanzienlijk uitgebreid en aan de toekomstige logistieke uitdagingen aangepast. In Werk 3 in Höchst (technisch centrum) werd met de volgende bouwfase begonnen. Hier worden bijkomende capaciteit gecreëerd voor ateliers, de ontwikkelings- en testafdeling, en testruimtes. Deze nieuwbouw wordt volgens de meest moderne milieutechnische standaards uitgerust. Zo is er bijvoorbeeld een fotovoltaïsche installatie voorzien.

In de Oekraïne is deze zomer een nieuw verkooppunt in Lemberg geopend. Een ander groot project ging in Nieuw-Zeeland van start. Hier kreeg de dochtermaatschappij van Blum een modern magazijn en nieuwe kantoren om de klanten een nog betere service te kunnen bieden. Bij Blum Polen werd met de uitbreiding van het magazijn begonnen.

De totale investeringen van de Blum groep in het boekjaar 2010-2011 bedroegen 85,5 miljoen euro.
 

08-09-2011 8:57

Werknemers willen graag begeleiding door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers geeft aan dat dit een werkgever aantrekkelijk maakt. Daarnaast zegt 38 procent begeleiding door een interne coach te willen. Unique heeft deze gegevens achterhaald in een onderzoek onder ruim vierduizend respondenten.

Coaching blijkt belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Slechts 6 procent zou heel graag een externe opleiding volgen en 3 procent een interne. Een vijfde van de werknemers laat de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zwaar meewegen in de aantrekkelijkheid van een werkgever. Tot slot vindt 12 procent regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden heel belangrijk.

“De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe loopbaancoach is opvallend”, vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling."

De Unique-directeur vervolgt: "Ook zijn tegenwoordig vaardigheden van een persoon vaak belangrijker dan de genoten opleiding, waardoor deze in belang kan dalen. Daarnaast kunnen werknemers via een coach hulp krijgen bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk. Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt. Ook binnen Unique wordt de waardering van een coach bevestigd. Wanneer onze werknemers hier behoefte aan hebben, bieden we vanuit USG People hulp van jobcoaches aan.”
 

07-09-2011 9:24

In Leidschenveen wordt voor Knotz kinderopvang een nieuw fris kinderdagverblijf gebouwd dat door een gepatenteerd klimaatsysteem én energiezuinig is én een zeer goed binnenklimaat heeft. Om dit te realiseren hebben TNO en acht bedrijven de handen ineen geslagen om goede en energiezuinige klimaatconcepten voor kinderdagverblijven te ontwikkelen.

Het gepatenteerde klimaatsysteem, dat zowel simpel als ingenieus is, is volgens TON eerder met groot succes getest bij Villa Knotz in Delft. "De resultaten daar logen er niet om", aldus TNO in een persbericht. "Het binnenklimaat bij Knotz is meetbaar verbeterd. En dat is goed voor de gezondheid van de kinderen en het personeel. Door het plaatsen van een kleine, stille ventilator boven het systeemplafond wordt frisse buitenlucht naar binnen gezogen. In het plafond zijn kleine openingen aangebracht die de lucht, in met name de slaapkamers, continu verversen zonder dat dit tocht oplevert." Piet Jacobs, onderzoeker bij TNO, noemt de goede samenwerking van de betrokken bedrijven de belangrijkste succesfactor van deze pilot.

Het binnenmilieu in kinderdagverblijven is vaak onder de norm. De situatie is vergelijkbaar met die in scholen, waar volgens TNO 80 procent van de gebouwen niet aan de nieuwbouwnormen voldoet. "De kwaliteit van de lucht, oververhitting in de zomer en het geluid van installaties of van buiten, zijn hier oorzaken van. Bij kinderdagverblijven zijn met name de ventilatie en de temperatuur in de slaapruimte een probleem. Betere klimaatsystemen zijn daarom gewenst."

De nieuwbouw van het kinderdagverblijf van Knotz kinderopvang in Leidschenveen wordt toegerust met een verbeterde versie van het in Delft geteste klimaatconcept. Zowel in het ontwerp van het pand als in de technologie van het klimaatconcept wordt rekening gehouden met de bijzondere eisen voor het binnenklimaat in kinderdagverblijven.

TNO en Knotz kinderopvang werken bij de ontwikkeling samen met architect Mecanoo, adviseur DGMR, elektrotechnisch installateur Reno, leverancier van zonwering Hogenboom, ontwikkelaar van fijnstoffilters Virus Free Air, ventilatiespecialist Bergschenhoek en MakeMoreSense, leverancier van draadloze sensornetwerken, die de werking ook online inzichtelijk zal maken.

07-09-2011 9:16

In het kader van het tienjarig bestaan organiseert het Center for People and Buildings een drietal bijeenkomsten met als centraal thema ‘Wat betekent de werkomgeving voor u?’. Tijdens de bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;

 

Sfeer en samenwerking – i.s.m. Steelcase
De functie van het kantoor verandert. Het wordt steeds meer een plaats voor ontmoeting, inspiratie, samenwerken. Dat stelt nieuwe eisen aan de inrichting van de werkomgeving. Hoe creëer je een prettige sfeerrijke werkomgeving waar je mensen graag komen, en dat zonder de controller op je nek te krijgen? Wat vinden medewerkers daarbij vooral belangrijk? En op welke wijze kan de (fysieke) werkomgeving helpen om de samenwerking te verbeteren. Is een meer open en gevarieerder werkomgeving voldoende of moet er meer gebeuren?
Datum: 29 september van 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: Steelcase Amsterdam

 

Creatief en comfortabel – i.s.m. BMA Ergonomics
De Romeinen wisten het al. Voor een gezonde geest heb je een gezond lichaam nodig. Een comfortabele, ergonomisch verantwoorde werkplek is een belangrijke randvoorwaarde voor ons functioneren. BMA Ergonomics heeft zich gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige bureaustoelen en doen onderzoek naar het gebruik hiervan. Een gezonde en open geest wordt steeds belangrijker. Creatief moet je zijn, anders overleef je niet. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe bevorder je de creativiteit van je mensen en leid je deze in goede banen? En wat kan de werkomgeving daar aan bijdragen?
Datum: 3 november van 15.00 tot 19.00 uur
Locatie: BMA Ergonomics Zwolle


Rust en ruimte – i.s.m. de Belastingdienst en Ecophon
Indikken is de trend. We zitten steeds dichter op elkaar. Dat is goed voor de samenwerking, kennisdeling en creativiteit.Toch wordt niet iedereen hier blij van. Sommige mensen hebben last van alle drukte om zich heen en kunnen zich maar moeilijk concentreren. Ze zouden graag meer ruimte hebben en het liefst een plekje voor zichzelf. Wat zegt de wetenschap? Moeten/kunnen we wat met deze signalen? De Belastingdienst start in  oktober in Hoofddorp met een pilot om een open en toch rustige werkomgeving te creëren. Hierbij zijn i.s.m. Ecophon vergaande akoestische maatregelen getroffen.
Datum: 7 december van 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: vestiging Belastingdienst Hoofddorp

Voor meer informatie en inschrijven:

http://www.cfpb.nl/activiteiten/

07-09-2011 8:30

Bedrijven kunnen in 2011 en 2012 zo'n 18.000 euro subsidie ontvangen voor sociale innovatie. Dat meldt het Agentschap SZW. "De administratieve lasten zijn beperkt: de subsidie kan simpel en snel worden aangevraagd en afgerekend. Deze subsidie is daarmee ook aantrekkelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen."

Werkgevers ontvangen de subsidie om een externe adviseur in te huren. "De adviseur voert een project uit waarmee bedrijfsprocessen worden verbeterd of de duurzame inzetbaarheid vergroot. Procesverbetering is het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen. Duurzame inzetbaarheid ziet toe op het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer."

Door te innoveren op deze Nieuwe Werken-gerelateerde thema’s vergroten werkgevers volgens Agentschap SZW de arbeidsproductiviteit van hun bedrijf. De subsidies kunnen worden aangevraagd van maandag 3 oktober 2011 tot en met maandag 31 december 2012. Het totale subsidiebudget is 24 miljoen euro. De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

06-09-2011 9:30

De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks in rekening brengt, gaat verdwijnen. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en de Kamers van Koophandel.

Volgens minister Verhagen moeten ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen. “De ondersteuning voor ondernemers moet effectiever en goedkoper”, aldus de bewindsman. “Dat betekent betere en gerichte service zonder dat ondernemers daarvoor ieder jaar een acceptgiro krijgen.” De heffingen kosten ondernemers in totaal 160 miljoen euro per jaar. Eerder maakte minister Verhagen al bekend dat de heffing in 2012 tien procent lager wordt. Vanaf 1 januari 2013 verdwijnt de heffing helemaal. Hierdoor hoeven er niet langer 2,2 miljoen acceptgiro’s verstuurd te worden, wat vijf miljoen euro per jaar scheelt. Bovendien hoeven ondernemers niets meer in te vullen en terug te sturen. Dat scheelt twaalf miljoen euro aan administratieve lasten.

Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering van de KvK. De twaalf regionale KvK’s worden ondergebracht in één organisatie: het Ondernemersplein. Ook Syntens – een organisatie die innovatie in het MKB stimuleert – gaat hier in op. Het Ondernemersplein zal via de begroting van EL&I worden betaald.Ondernemers kunnen straks bij het Ondernemersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, BTW-nummers en inschrijving in het handelsregister. In oktober stuurt minister Verhagen een uitgewerkt plan voor het Ondernemersplein naar de Tweede Kamer.

05-09-2011 10:50

Zaterdag 24 september aanstaande vindt de Nationale Akoestiekdag 2011 plaats.
 “Een ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom
het thema geluid, akoestiek en gezondheid waar een keur aan sprekers hun
ervaringen zullen delen”, aldus organisator Group4Wellness. De locatie is het Servicecentrum Viba Expositie in Den Bosch, waar ook 1500 vierkante meter
tentoonstelling te zien is over gezond bouwen, wonen en werken.

 


Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste
keuzes in gezonde woon, werken leefomgevingen. Er worden lezingen gegeven
en er bevindt zich tevens een uitstalling van meetapparatuur, materialen
en producten met betrekking tot een goede akoestiek ,van geselecteerde
fabrikanten.

 

 

Inschrijven kan via: http://denationaleakoestiekdag.nl

05-09-2011 8:00

De inrichting en het beheer van de gebouwde omgeving beïnvloeden de veiligheid van mensen. Uiteenlopende maatregelen maken en houden een omgeving veilig. Deze maatregelen zijn nu overzichtelijk verzameld op de nieuwe website voor Veilig Ontwerp en Beheer: www.veilig-ontwerp-beheer.nl.

De site biedt overzicht en maakt wegwijs in de diversiteit aan mogelijke maatregelen voor specifieke locaties. Het laat zien hoe de gebouwde omgeving al vanaf de ‘tekentafel’ sociaal veiligwordt vormgegeven, ingericht en beheerd. De maatregelen zijn beschreven aan de hand van de vuistregels uit het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer: Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid en Aantrekkelijkheid.

Op de site worden deze toegelicht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, ondersteund door een (internationale) bibliotheek met relevante publicaties. Gericht zoeken naar maatregelen kan op schaalniveau (zoals stad, wijk of woning), gebruiksfunctie (bijvoorbeeld uitgaan, parkeren of vervoer) en thema (bijvoorbeeld beheer of preventie).

De site is bedoeld voor studenten en professionals, zoals (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, planologen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met veiligheid van (en in) de gebouwde omgeving. De site heeft een interactief karakter; professionals op het gebied van veilig ontwerp en beheer in de gebouwde omgeving kunnen hun kennis delen en ervaringen toevoegen. Iedereen heeft op een gemakkelijke en laagdrempelige manier toegang tot de waardevolle informatie.

De website is ontwikkeld door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer. Een brede klankbordgroep, bestaande uit onder meer ontwerpers, beleidsmedewerkers en veiligheidsexperts uit het werkveld werkten en werken mee bij de ontwikkeling en vulling van de site. De site functioneert daarbij ook als een netwerkplatform voor aangeslotenen bij de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >