Nieuws


27-06-2011 12:05

Alweer enige tijd opereren Docugroup.nl en Ma-Ar Montage op de Nederlandse markt. Vanaf 1 januari 2009 om precies te zijn. Beide bedrijven vullen elkaar aan, maar opereren ook zelfstandig. Docugroup.nl richt zich met name op de documentenstroom binnen een organisatie. Dit gaat van verhuizen tot opschonen en van verplaatsen tot digitaliseren. Daar waar een archief verplaatst of geplaatst dient te worden komen de monteurs van Ma-Ar Montage in actie.

De laatste tijd is een aantal grote projecten gerealiseerd. Daar waar de mensen van Docugroup.nl ruim 3 kilometer ingebonden tijdschriften moesten verplaatsen en herrangschikken bij de Koninklijke Bibliotheek, waren de monteurs van Ma-Ar montage werkzaam bij het regionaal archief Brewinc in Doetinchem en het historisch archief van de Rabobank te Utrecht. Nadat de werkzaamheden bij de KB waren afgerond mocht men het predicaat van 'Prefer Supplier' in ontvangst nemen. De bedrijven staan onder leiding van Ineke en Geert Beijers.
 

27-06-2011 11:45

Op 24 juni zijn in Ede de examens gehouden van de Basiscursus Inrichtingskunde van The Office Opleidingen.

 

Alle tien deelnemende kandidaten zijn geslaagd. Negen van hen hebben de nieuwe eindexamenopdracht 'Human Resource' uitgevoerd, waarbij het gaat om het inrichten van een frontoffice en backoffice van een HR-adviesbureau met 14 medewerkers en een veelheid aan activiteiten.De examenkandidaten zijn glansrijk geslaagd: hun gemiddelde cijfer was: 7,4. Eén kandidaat deed nog met goed gevolg een eerdere examenopdracht.

 

Als examinatoren zijn opgetreden: Jos Flierman (JFK-kantoordesign), Frans Kleverlaan (Total Office Concepts), Rinus Vos (Rinus Vos & Partners), Anne-Mieke Willemsen (Willemsen advies),  Dick Cardinaal (Achmea) en GertJan Turk (Turbit-interieur).

Geslaagd zijn:

 

Robin Salm / Wini kantoordesign, Waalwijk

Christian Vos / SKO compleet in kantoren, Oldenzaal

Rob Brendel / SKO  compleet in kantoren, Oldenzaal

Leonie Smit / Pactor Project & Interior Solutions, Amsterdam

Martijd Koster / BCI projectinrichting, Neede

Raymond Bosch / Ideska kantoor+ projectinrichting,Nijmegen

Mark Prinsen / Terborgse handelsonderneming, Apeldoorn

Chris Wiegeraad / Schaffenburg Office Furniture, Zwijndrecht

Guido Snijders / Bruynzeel Storage Systems, Panningen

Een tiende kandidaat, namens de gemeente Den Haag, slaagde eveneens, maar wil anoniem blijven.

24-06-2011 9:37

Swegon AB, de Zweedse fabrikant van totaalpakketten voor binnenklimaatregeling, verwacht een omzet van meer dan 300 miljoen euro in 2011. CFO Orjan Ahlgrenverklaart de positieve verkoopresultaten als volgt: “De economische hoogconjunctuur, uitbreiding van onze productiecapaciteit en ons allesomvattende aanbod, tot stand gebracht door strategische overnames in de voorbije jaren.”

Het Zweedse bedrijf verdubbelde de afgelopen vijf jaar zijn omzet naar 241 miljoen euro en verwacht in de komende jaren een nog sterkere groei. Dit jaar is de doelstelling ruim 300 miljoen euro. “Dat zou een groei van 39% betekenen. We verwachten bovendien zelfs betere resultaten voor 2011”, aldus Ahlgren. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar ventilatie- en airconditioningapparatuur, bouwt Swegon nieuwe productielijnen die binnenkort in gebruik worden genomen in drie van de vijf fabrieken; twee fabrieken worden verder uitgebouwd.

23-06-2011 11:03

De lancering van het Initiatief Platform Rotterdam (IPR) vond gisteren plaats tijdens een bijeenkomst op RDM Campus in Rotterdam. IPR is een onafhankelijk platform voor bouwinitiatieven en vastgelopen of uitgestelde projecten in Rotterdam. Het doel is partijen met elkaar te verbinden die mogelijkheden zien in het vlottrekken, ondersteunen of initiëren van diverse ontwikkelingen. IPR is een initiatief van by-AMR en is ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Anjelica Cicilia, bouwvrouw van het jaar 2009 en eigenaar van by-AMR, licht toe waarom een IPR belangrijk is voor de stad.

 

"Het IPR faciliteert, verbindt en biedt een podium om tot actie te komen. De aanleiding was om in dit ‘Mac Gyver’ tijdperk een initiatief platform op te richten voor de vele vastgelopen en uitgestelde bouwprojecten. Een groep 3e jaars ROP (Ruimtelijke Ordening & Planologie) studenten van de Hogeschool Rotterdam heeft in opdracht van by-AMR het platform verder ontwikkeld. De vastgoedwereld is een kei in het ontkennen van problemen. Door de crisis is dat nu heel anders. Roep om hulp is gemeengoed aan het worden en dat biedt kansen voor een andere aanpak", aldus Cicilia. "Samenwerking tussen disciplines is het sleutelwoord.De interesse in IPR was vanaf het begin erg groot. De eerste pilots werden dan ook snel aangemeld. Als parttime docent betrokken aan de Hogeschool zie je wat het samenwerken met de studenten kan opleveren. Zij zijn erg creatief en nog niet belemmerd in hun benadering. Dit levert vaak hele interessante oplossingen op. De samenwerking tussen studenten en marktpartijen vormt ook de basis voor het platform."

 

Tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van 25 marktpartijen en de gemeente, gaven een aantal participanten waaronder, Woonbron Ontwikkelbedrijf, Proper Stok en het Rotterdams Milieu Centrum een toelichting op hun ingebrachte pilotproject. Xander van Beers van Woonbron Ontwikkelbedrijf deed een oproep aan coproducenten voor het Nieuwe Dorp. Joziene van de Linde liet namens Proper Stok zien hoe zij in een coalitie met de gemeente en Comwonen aan het project Bospolder Tussendijken werken. Daarnaast waren er inspirerende presentaties van BYTR en Hollands Licht over respectievelijk het procesmatig vergroenen van de stad en het opzetten van een businesscase voor de Bijlmerflat Kleiburg.

 

Op de vraag waarom nog een platform antwoordt Cicilia: "Ik ben lang op zoek geweest naar een dergelijke platform. Dat was er gewoonweg niet. De meeste platforms in Nederland zijn gericht op kennis ontwikkelen en kennisdelen. En dat is ook hard nodig maar we moeten ook tot actie komen. Ik ben constant bezig met partijen aan elkaar te linken om initiatieven van de grond te krijgen. Partijen die gewend waren dat projecten vanzelf binnenkwamen zien nu dat ze zelf zaken moeten initiëren om voor continuïteit te zorgen. Toekomstige ontwikkelingen zullen meer en meer worden geënt op lokale omstandigheden. En daarom starten we in Rotterdam met een Rotterdams netwerk."

 

Het kernteam van het IPR bestaat momenteel uit by-AMR en de Hogeschool Rotterdam. Deze zal de komende tijd verder uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de verschillende disciplines uit de bouw.

23-06-2011 10:59

Een derde van werknemers ziet op tegen de vakantieperiode. 13 procent laat weten dat vakanties niet goed worden afgestemd en 20 procent vindt deze periode niet te doen zonder de inhuur van vakantiekrachten. Dit blijkt uit het online onderzoek van Unique dat ieder jaar in kaart brengt hoe de Nederlandse werknemer de zomerperiode op het werk tegemoet ziet.

 

Aangezien veel mensen afwezig zijn en de werkdruk hierdoor vaak stijgt, blijven de zomermaanden binnen veel organisaties een uitdaging. Het aandeel werknemers dat op ziet tegen de vakantieperiode is niet geslonken ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast vindt 58 procent dat vakanties goed worden afgestemd en 9 procent ziet de periode zonnig tegemoet vanwege de inzet van vakantiekrachten. 

 

“Veel medewerkers zien nog tegen de zomerperiode op, terwijl de inhuur van vakantiekrachten toeneemt. Vorig jaar is er ook al een stijging van de vraag naar vakantiewerk geconstateerd. Het zou mooi zijn als deze tendens doorzet, waardoor medewerkers minder tegen deze maanden op gaan zien en hun werkplezier toeneemt. Juist met het oog op de komende krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om medewerkers te binden aan de organisatie”, aldus Gurth Severien, HR directeur Unique.

 

Om vakantiekrachten en werkgevers te matchen heeft Unique voor de zomerperiode de site www.vakantiewerk.nl. Om werkgevers extra te bewegen tot de inhuur van vakantiekrachten, selecteert Unique wekelijks een werkgever die de eerste week van de plaatsing gratis krijgt.

21-06-2011 9:30

Lean Bouwen is niet meer weg te denken uit de bouwsector. Door betere samenwerking en afstemming worden projecttijden verkort met wel 50 procent en zijn kostenbesparingen van 20 procent geen uitzondering. Daarnaast wordt op een veel leukere manier, met elkaar en met respect voor vakmanschap, zeer hoge kwaliteit gerealiseerd.

Arpa traint en adviseert bedrijven in Lean Bouwen en organiseert op dinsdag 15 en woensdag 16 november  2011 in Veldhoven een grootse tweedaagse inspiratie-en opfristraining. Inmiddels hebben meer dan 3.000 mensen bij Arpa een training Lean Bouwen gevolgd. Maar Lean Bouwen volledig implementeren in de bedrijfsvoering vraagt om continue aandacht. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die al kennis hebben van Lean Bouwen maar dit verder willen uitbouwen, of voor mensen die frisse energie en nieuwe ideeën kunnen gebruiken over hoe Lean toe te passen. Uiteraard met als doel processen verder optimaliseren, meer geld te besparen en de kwaliteit te verbeteren.

Inschrijven

Inschrijven voor de Masterclass Lean Bouwen & Ketensamenwerking kan via de website www.arpa.nl of  door een mail te sturen naar  info@arpa.nl. Bellen kan ook, op nummer 040-212 10 55.

21-06-2011 9:30

SBR presenteert de nieuwe publicatie ‘Bouwen volgens de regels’. Deze geeft antwoord op de vraag waaraan bouwplannen in publiekrechtelijk opzicht moeten voldoen.

Op basis van dit naslagwerk wordt snel helder welke procedures een rol spelen bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.Voor elk van de procedures geeft deze publicatie aan in welke gevallen een bepaalde procedure noodzakelijk of mogelijk is en wanneer en door wie deze procedure kan worden gestart. Ook is benoemd welke rechterlijke of beroepsinstanties in deze procedure een rol spelen, op welke termijnen bij het doorlopen van deze procedure gelden en wat de gevolgen van de genomen beslissing (kunnen) zijn. De kennis is bedoeld voor opdrachtgevers/projectontwikkelaars, ontwerpers/adviseurs en bouwondernemers.

De publicatie kost 49, 00 ( excl. btw) en is aan te vragen bij SBR. 

20-06-2011 11:26

Veel Rotterdamse bouwprojecten, wijk- en wegverbeteringen lopen ruim een half jaar vertraging op. De plannen zijn al klaar, inclusief offertes, maar het gros daarvan gaat vanwege bezuinigingen voorlopig in de ijskast. Op 7 juni kondigde Rotterdam een gunningenstop af die duurt tot 2012. Dat blijkt uit een kaderbrief van B&W aan de gemeenteraad op 16 juni, waarin staat dat ‘de verplichtingenstop die in 2011 is ingevoerd in ieder geval tot het einde van dit jaar gehandhaafd wordt.’

 

"Dit betekent dus dat veel aanbestedingen niet gegund worden. Tientallen bouwbedrijven hebben er al maanden tijd, geld en energie in gestoken om de plannen zo efficiënt mogelijk uit te werken en die opdrachten binnen te halen. Allemaal voor niets, blijkbaar. De gemeente legt de offertes in de la. Onbegrijpelijk", vindt Niels Ruyter, regiomanager van Bouwend Nederland in Zuid-Holland. "De aankondiging van een gunningenstop sloeg al in als een bom, maar een verlenging tot het einde van het jaar is niet uit te leggen. Er staat veel werk gepland in Rotterdam, daar kun je geen half jaar extra voor nemen. De stad is erg goed op weg met verbetering en ontwikkeling. Leg je dat opeens stil, dan breek je af waar je aan begonnen bent. Daarom sturen we vandaag een brandbrief aan B&W."

 

B&W schrijven in de brief welke projecten op de lange termijn in ieder geval wel door moeten gaan. Ruyter: "Mooi dat er voor de lange termijn een strategie is, met een visie waar het na 2015 met de stad heen moet. Maar voor de kortere termijn is dat ook nodig." Voorlopig lijdt de gemeente nog aan geldgebrek, ook omdat er te weinig gebouwd wordt. In de brief staat: ‘De bouwsector trekt niet zo snel aan als was gedacht, daardoor blijft gemeente fors verlies lijden op de grondexploitatie en dalen de uit bouw en vastgoed gerelateerde inkomsten’.

 

Ruyter: "Juist daarom moet je als gemeente blijven investeren: de stad wordt er aantrekkelijker van. Nu het economisch beter gaat, trek je daarmee bijvoorbeeld ook particuliere investeerders, corporaties en bewoners over de streep. Dat levert al snel geld op. Zet je dat vliegwiel nu stil, dan schiet je in je eigen voet. We verwachten dat de gemeente die logica ook ziet en snel meer duidelijkheid geeft. Het moet toch mogelijk zijn om aanbestedingen eerder te gunnen dan pas in 2012."

17-06-2011 11:47

Zoekt en gij zult vinden. Dit moet in ieder geval opgaan voor opdrachtgevers die via een nieuw, landelijk platform genaamd dutch-creative.nl op zoek zijn naar creatief talent. Dutch-creative.nl is een gratis dienst voor de creatieve industrie waarop bureaus en freelancers hun projecten kunnen publiceren. Het doel van Dutch Creative is het koppelen van creatief talent aan opdrachtgevers in de creatieve industrie en het bedrijfsleven.

 

Dutch Creative doet dit door de portfolio’s van creatieve makers zichtbaar te maken en door praktische zoekcriteria aan te bieden aan de hand waarvan opdrachtgevers gericht werk kunnen bekijken dat voor hen relevant is. Zo hoopt het platform hiermee een bijdrage te leveren aan het creatiever en innovatiever maken van Nederland.

 

De zoektocht naar talent

Opdrachtgevers kunnen een watchlist aanmaken om de makers die ze interessant vinden te volgen. Bezoekers van de site kunnen werk selecteren binnen een creatieve discipline of werk dat voor een specifieke branche gemaakt is. Ook kan gezocht worden op een groot aantal trefwoorden, waardoor bijvoorbeeld al het werk dat gemaakt is voor een specifieke opdrachtgever bekeken kan worden. Het werk kan bekeken worden door te sorteren op meest recent, meest bekeken of meeste likes.

 

Op dit moment staan ruim 700 creatieve projecten op de site. De database zal naar verwachting van de uitgever van de site de komende maanden doorgroeien naar vele duizenden projecten. In het najaar zullen nieuwe diensten op Dutch Creative aangeboden worden, die bedrijven in de creatieve sector en hun opdrachtgevers verder helpen bij het vinden van de juiste match.

 

Nederland barst van creatief talent, maar opdrachtgevers weten de weg naar de creatieve makers niet altijd goed te vinden. Daarom is Dutch Creative opgericht. Het doel van dit initiatief is het aanbod van creatief talent en hun projecten op een aantrekkelijke manier zichtbaar en doorzoekbaar te maken. Met als beoogd resultaat dat opdrachtgevers en creatieven elkaar gemakkelijker weten te vinden.

 

Breed scala

Dutch Creative richt zich op de zakelijke creatieve dienstverlening en omvat sectoren als gaming, product design, service design, internet, reclame, communicatie, grafische vormgeving, illustratie, fotografie, animatie, sound design, mode, styling, architectuur en ruimtelijke vormgeving.

16-06-2011 8:28

Metos, actief op het gebied van grootkeukenapparatuur, neemt per direct de service en het onderhoud aan bakkerijproducten van zusterbedrijf Becker/Bongard over. Een beslissing die is genomen om de kwaliteit van deze dienstverlening ook in de toekomst te waarborgen.

Becker/Bongard is gespecialiseerd in ovenbouw voor de professionele bakkerij en geniet al jarenlang grote bekendheid in de bakkerijwereld. Metos heeft, verspreid over heel Nederland, 44 servicemonteurs met een hoog opleidingsniveau en vele jaren ervaring in de foodservice. De bakkerijproducten van de klanten van Becker/Bongard zijn dus bij Metos in goede handen. Directeur Service Henk Oltvoort: “Wij zijn er van overtuigd een betrouwbare en kundige partner te zijn voor de klanten van Becker/Bongard. Ook op het gebied van preventief onderhoud. Zowel op nieuwe als reeds eerder geleverde producten.”

De servicedienst van Metos kenmerkt zich door een heldere en strakke organisatie. Rapportage gebeurt via een digitaal systeem waardoor de gegevens voor klanten snel zichtbaar zijn op een Customer Portal. “Dit biedt veel voordelen op het gebied van helderheid en controleerbaarheid”, aldus Oltvoort.

Zowel Metos als Becker/Bongard behoren tot de Italiaanse Ali groep, een wereldspeler op het gebied van grootkeukenapparatuur.
 

16-06-2011 8:21

Als het aan de FNV ligt, dan worden werkgevers verplicht gesteld om sollicitanten van 55 jaar en ouder altijd uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Met deze maatregel hoopt de FNV de moeilijke positie van de oudere werkzoekende te verbeteren. Daarnaast wil de FNV het voor werkgevers mogelijk maken om oudere werknemers voor minder geld een paar maanden op proef te laten werken.
 

16-06-2011 8:15

De Dutch Green Building Council organiseert de Dutch Green Building Week. De inmiddels meer dan 340 organisaties en bedrijven die zijn aangesloten bij DGBC onderstrepen hiermee het grote belang van duurzame gebouwen voor een gezondere leefgemeenschap. Onder de noemer ‘Parade van duurzaamheid’ worden allerlei duurzaamheidsinitiatieven tijdens dit nationale evenement in de schijnwerpers gezet. De Dutch Green Building Week wordt gehouden van 19 tot en met 23 september.

“Met de Dutch Green Building Week sluiten we aan bij de World Green Building Week. Wereldwijd bundelen organisaties in de vastgoed, bouw en aangrenzende branches in dezelfde week hun krachten en wijzen we op de uitdagingen van de aanpak van mondiale klimaatverandering”, legt DGBC-bestuurslid en ABN AMRO vice-president Special projects Annemarie van Doorn uit.

Met de Dutch Green Building Week hoopt DGBC nieuwe manieren van denken en werken in de bouwketen te stimuleren. Annemarie: “Hierin spelen de Young professionals van participanten een belangrijke rol. Dit is bovendien een prachtkans om de wereld te laten zien dat Nederland qua duurzaamheid flink aan de weg timmert. Dat duurzaam ontwikkelen en bouwen hier steeds meer voet aan de grond krijgt, zie je alleen al aan het aantal participanten dat zich de afgelopen jaren bij DGBC aansloot.”

DGBC nodigt als initiatiefnemer haar participanten van harte uit een activiteit te organiseren. “De Dutch Green Building Week staat helemaal in het teken van duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van onze participanten bijdragen aan het invullen van de programma’s, de organisatie en communicatie in elke regio. Samenwerken en interactie staan centraal.”

Meer over de Dutch Green Building week en de programma’s in de vijf regio’s is te vinden op internet: www.dutchgreenbuildingweek.nl.

15-06-2011 8:00

Thovip BV is in de branche al langer bekend als leverancier, groothandel en importeur van
kunststof,- metaal- en rubberproducten voor o.a. de meubelindustrie. Eind 2009 heeft Thovip zijn assortiment kabelmanagement-producten verder uitgebreid met als
doel marktleider in Nederland te worden van kabeldoorvoeren, kabelbeugels, cable grips,
kabelgoten, kabelslangen en meer. “Met succes mag wel gezegd worden”, aldus Mike Sanders, sales manager en verantwoordelijk voor dit assortiment.

Omdat er naast het assortiment kabelmanagement producten steeds meer vraag uit de markt kwam naar ergonomische oplossingen is Thovip hierop ingegaan en heeft zijn assortiment verder uitgebreid met een keuze aan CPU-houders, tft-monitorarmen, toolbarsystemen en overige ergonomische oplossingen. Tevens werd er een flink assortiment aan elektrificatie (inbouw, opbouw en onderbouw) en (akoestische) scheidingswanden toegevoegd aan het programma. Nu, ruim anderhalf jaar later staat er een totaalpakket van producten voor een complete ergonomische werkplekinrichting. “We luisteren goed naar de vraag uit de markt en proberen in te spelen op alle vragen, trends en oplossingen” vervolgt Sanders. “Door een totaalpakket aan te bieden, heeft de klant de mogelijkheid alles op het gebied van een optimale en ergonomische werkplekinrichting onder een dak onder te brengen.  Hierdoor creëren we het populaire one-stop-shopping principe. We timmeren nu ruim anderhalf jaar hard aan de weg om naast het kabelmanagement ook een belangrijke speler in de markt van ergonomische producten te worden en dat werpt z’n vruchten af. We gaan een positieve tijd tegemoet”.

14-06-2011 9:30

De tentoonstelling NIJVER|heden laat de ontwikkeling zien van industriële processen. Gastcuratoren Rianne Makkink en Jurgen Bey leggen verbanden tussen productieprocessen uit het Zuiderzeeverleden en die van vandaag. Het is allemaal te zien in het Zuiderzeemuseum in Enkhhuizen.

Zij nodigden nationale en internationale ontwerpers / kunstenaars uit, die industriële processen opnieuw uitvinden in allerlei machines, installaties en ontwerpen.

De komst van de Afsluitdijk in de vorige eeuw had een geweldige invloed op de lokale economie en cultuur van het Zuiderzeegebied en bracht een enorme bedrijvigheid op gang. Het vakmanschap van toen is een voorloper van de grootschalige industrie van nu. Al deze industriële fasen kunnen oplossingen bevatten die uitkomst bieden in hedendaagse vraagstukken. Via het erfgoed uit het verleden, langs de ontwerpmachines van nu, wordt vast een blik geworpen op toekomstige oplossingen.
 
Hansje van Halem (grafisch ontwerp) Klaske Oenema (introductie animatie), Atelier NL, Maarten Kolk, Lucas van Vugt, Florian de Visser, Studio FormaFantasma, mischer 'traxler, Kieren Jones, Jetske Visser, Merel Karhof, Raw Color, Marloes ten Bhömer, Dirk van der Kooij, EDHV, Mark Braun, ZIETA Prozessdesign, Will Shannon, Unfold & Tim Knapen, Trikoton, Jelte van Abbema, Sonja Bäumel, Elisa Strozyk, Studio Glithero, Greetje van Helmond. De toegepaste kunst afdeling van het Sandberg Instituut presenteert projecten in de vijf huizen van het openluchtmuseum.

De tentoonstelling NIJVER|heden, wordt gemaakt in samenwerking met Premsela en het Sandberg Instituut en wordt mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. De tentoonstelling  is te bezichtigen tot 12 februari 2012.

13-06-2011 14:00

De eerste leveranciers hebben hun producten op de website van Sustainable Office (voorheen Commissie Duurzaam Inkopen Kantoorartikelen) gezet.  Inkopers en eindgebruikers kunnen  vanaf nu eenvoudig en snel kantoorproducten vinden die voldoen aan de criteria van de overheid. Het aantal producten op de website zal in de komende maanden flink toenemen.

De website van Sustainable Office, www.sustainable-office.eu, helpt inkopers snel duurzame kantoorartikelen te vinden. De site omvat een database waarin kantoorproducten worden opgenomen die voldoen aan de criteria van de productgroep kantoorartikelen, zoals die zijn opgesteld door AgentschapNL in opdracht van het ministerie Infrastructuur & Milieu. Bezoekers van de website kunnen producten eenvoudig zoeken door het aangeven van de Leverancier- of EAN-code, leveranciersnaam of productnaam. Met de website wordt de vindbaarheid van duurzame kantoorartikelen veel eenvoudiger, waardoor het inkoopproces sneller verloopt.


Efficiënter inkopen

"Met de website hebben inkopers en eindgebruikers een middel om snel kantoorproducten te vinden die voldoen aan de criteria", aldus voorzitter Cees van Manen. "Zowel eindgebruikers als leveranciers zijn nu veel tijd kwijt met het zoeken naar de juiste producten. Met deze website besparen dus beide partijen veel tijd en geld." Op termijn zullen ook producten van andere productgroepen opgenomen worden, zoals Meubilair, Tonercartridges, Papier en Reproductie Apparatuur. Sustainable Office richt zich met de website op inkopers, facilitair managers en CPO's van (semi-)overheden en het MKB.

 

Label

Naast de website en database werkt Sustainable Office ook aan een overkoepelend, onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor kantoorartikelen, waarbij productgroep archivering als pilotproject dient. "In deze pilotgroep wordt een score kaart ontwikkeld, die in een later stadium ook op andere productgroepen toegepast kan worden", legt Van Manen uit. Het label moet vergelijkbaar zijn met het energielabel, waarin verschillende niveaus (A t/m G) bestaan.

10-06-2011 10:00

Professor Ergo, onderdeel van ergonomiespecialist Fellowes, heeft een marktonderzoek uitgevoerd onder kantoormedewerkers in Europa rond de ergonomische gesteldheid van hun werkplek. Hieruit blijkt dat in Nederland de helft van de medewerkers de afgelopen drie jaar last heeft gehad van pijnklachten die verband houden met een niet-ergonomische werkplek. Bovendien nemen Nederlandse bedrijven en medewerkers nauwelijks maatregelen door middel van ergonomische toepassingen in tegenstelling tot Europese bedrijven.

 

Bijna de helft van de Nederlandse kantoorwerkers vindt dat een werkomgeving die speciaal op hun behoeften is afgestemd belangrijk is voor hun welzijn. Omstandigheden die hier invloed op hebben zijn temperatuur, verlichting, afmetingen en netheid van de werkomgeving. Maar de comfortabele bureaustoel heeft de grootste invloed vindt 85 procent van de medewerkers. Zowel ergonomie als de werkomgeving zijn dus belangrijke punten van aandacht op kantoor.

 

Nederlanders en ergonomie
Van alle werkgerelateerde klachten die voortvloeien uit een verkeerde werkhouding komen in Nederland rug- en nekpijn, gespannen en pijnlijke schouders en rsi het meest voor. De vrouwelijke kantoormedewerker heeft meer last van deze klachten dan haar mannelijke collega. Nederlanders gebruiken minder ergonomische toepassingen om klachten te voorkomen of te verminderen. Vooral de documenthouder, bureaulamp en polssteun worden in Nederland minder gebruikt dan in de andere onderzochte landen. Meer dan een derde van de Nederlanders gebruikt zelfs helemaal geen oplossing.

 

Werkgevers en –nemers
Ondanks het feit dat 93 procent van de medewerkers vindt dat een comfortabele, plezierige werkomgeving directe invloed heeft op zijn productiviteit, wordt er in Nederland weinig aandacht besteed aan de ergonomie van de werkplek. Dit geldt zowel voor de werkgever als de werknemer. 88 Procent van de bedrijven schendt de EC-richtlijn, waarin bepaald wordt dat bedrijven jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie moeten uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat slechts bij een kwart van de medewerkers die bij een nieuwe werkgever is gestart in de afgelopen twee jaar zo’n risico-inventarisatie en evaluatie van de werkplek is uitgevoerd.

 

Het onderzoek
De landen die in het onderzoek zijn opgenomen zijn Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. De steekproef van ruim drieduizend kantoormedewerkers, waarvan vijfhonderd Nederlanders, omvat mensen uit verschillende bedrijfstakken waarin verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Het MKB en grote bedrijven met meer dan tweehonderdvijftig medewerkers zijn ongeveer gelijk verdeeld, net zo als de man-vrouwverhouding.

09-06-2011 12:50

Nederlandse werknemers verzuimen 7 dagen per jaar. Daarnaast rapporteert 55 procent van de Nederlandse bedrijven een afname van het verzuim. Dat meldt adviesbureau Mercer op basis van een onderzoek onder Europese werkgevers.

Oostenrijkse medewerkers verzuimen met gemiddeld 9 dagen per jaar het meest. In Duitsland en Frankrijk ligt het gemiddelde op 8 en in Polen gaat het net als in Nederland om gemiddeld 7 dagen. Het minste aantal dagen verzuim is te vinden in Ierland, Portugal en Spanje, waar het gaat om gemiddeld 4 dagen per jaar.

In het algemeen gelooft 27 procent zegt dat dit cijfer is afgenomen. Per land verschillen deze cijfers echter aanzienlijk. In Nederland (55 procent) en Ierland (54 procent) rapporteren veel ondernemingen een afname in het verzuim.

Spier-pees-bot-klachten, geestelijke gezondheidsklachten en kanker worden genoemd als de top drie veroorzakers van verzuim. Maar het meest opzienbarende cijfer dat volgens Mercer uit het onderzoek naar voren komt, is dat maar liefst 45 procent van de onderzochte ondernemingen geen enkel idee heeft van de top drie oorzaken van verzuim.

"Veel ondernemingen laten geld liggen op het gebied van verzuimmanagement", aldus Lex Moerings van Mercer Nederland. Volgens hem doen werkgevers er goed aan om zich breder te richten op de achterliggende oorzaken en kosten van arbeidsongeschiktheid.

Bron: Mercer

08-06-2011 8:00

Telecombedrijf Vodafone is vandaag in Amsterdam uitgeroepen tot de winnaar van de eerste Winning Workplace Award. Deze prijs is voor kantoorgebruikers die op een vooruitstrevende en innovatieve manier invulling geven aan nieuwe huisvestingstrends. Vodafone krijgt de award voor zijn  volledig verbouwde hoofdkantoor in Maastricht. Met de hulp van projectinrichter OCS Workplaces heeft Vodafone Nederland op deze locatie haar eigen concept voor Het Nieuwe Werken ontwikkeld en geïmplementeerd. Vastgoeddienstverlener Jones Lang LaSalle, initiatiefnemer van deze award, roemt vooral de resultaten die Vodafone met Het Nieuwe Werken heeft bereikt.

De Winning Workplace Award is uitgereikt tijdens Provada, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam. Met deze award wil Jones Lang LaSalle bijdragen aan het inzicht bij marktpartijen én overheden dat Nederland toe moet naar een vraaggestuurd aanbod op de kantorenmarkt.

Vodafone’s uitdaging is meer merkbeleving en klanten echt centraal stellen Vodafone Nederland heeft begin vorig jaar haar volledig verbouwde kantoorlocatie in Maastricht geopend. Hier werken de 2.600 Vodafoners in een nieuw kantoorinrichtingconcept. Bij het ontwerpen van dit concept heeft Vodafone de merkwaarden van het bedrijf voorop gezet: het bedrijf wilde dat de werkomgeving meer ging doen voor de manier van werken, het gewenste imago. Daarnaast moest het kantoorconcept bijdragen aan het efficiënter en effectiever maken van de werkprocessen: de klant centraal. Met de hulp van projectinrichter OCS Workplaces uit Den Bosch heeft Vodafone Nederland vervolgens haar eigen concept voor Het Nieuwe Werken ontwikkeld en geïmplementeerd. Basis voor dit concept is The Changing Workplace. The Changing Workplace, een verbijzondering van Het Nieuwe Werken, ziet de werkomgeving als strategisch middel van de organisatie en neemt de (merk)waarden van het bedrijf als vertrekpunt bij het ontwikkelen van een kantoorinrichtingsconcept. Volgens CEO Jens Schulte‐Bockum van Vodafone Nederland kreeg zijn organisatie, door het huisvestingsvraagstuk vanuit veel invalshoeken te benaderen, een krachtig concept in handen om gewenste veranderingen te ondersteunen. Of zoals hij het zelf zegt: “Het Nieuwe Werken is vertaald naar onze business, ons merk, onze mensen en onze werkomgeving: we noemen het ‘mobile working@Vodafone.’ De nieuwe kantooromgeving is intuïtief opgepakt door de medewerkers, wat echt heel bijzonder is om mee te maken.”

In de loop van 2010 werd duidelijk dat de resultaten van mobile working de verwachtingen overtroffen. Ruim een jaar na de opening van het nieuwe kantoor kan Vodafone zeggen dat mobile working het werkplezier van haar medewerkers heeft vergroot en bovendien tot kostenbesparingen heeft geleid. Een paar van de resultaten, die ook de jury van de Winning Workplace Award onderstreept, in vogelvlucht:
‐ Door mobile working en een praktische cleandesk-policy delen 100 Vodafone‐medewerkers gemiddeld 60 shared desks (dit was 110 desks per 100 medewerkers). Per shared desk is gemiddeld ruim 5 vierkante meter aanwezig. De facilitykosten zijn met bijna 50 procent gedaald.
‐ De communicatielijnen zijn verkort. Uit medewerkeronderzoek (bron: Medewerkerstevredenheidonderzoek Vodafone 2010) blijkt meer betrokkenheid bij het merk en bij de collega’s.
‐ Time to market is omlaag gegaan, onder andere door transparantere bedrijfsprocessen. Er wordt meer gedaan op minder vierkante meter. In totaal is de hoeveelheid kantooroppervlakte met 45 procent afgenomen.
‐ Vodafone’s 'footprint' op het milieu is verminderd. Nieuw duurzaamheidbeleid, gekoppeld aan mobile working, heeft geleid tot een afname van het aantal leaseauto's en meer medewerkers die met het openbaar vervoer reizen. Hierdoor is het brandstofverbruik in een half jaar tijd met 22 procent gedaald. Tegelijkertijd is dus de CO2‐uitstoot verminderd. Het aantal gevlogen kilometers is met 50 procent afgenomen. Advies‐ en ingenieursbureau DHV becijferde onlangs dat Vodafone met mobile working jaarlijks per medewerker 750 kilo CO2 minder produceert. Een besparing van 25 procent. Voor de totale organisatie is dat gelijk aan de CO2‐opname van 45.000 bomen. Hiernaast geeft het management van Vodafone Nederland nog een aantal (extra) effecten van mobile working zoals het aantrekken/behouden van toptalent, kostenbesparing op huisvesting en meer betrokkenheid van de medewerkers bij het merk.

Met het winnen van de Winning Workplace Award is mobile working@Vodafone nu Nederlands beste ‘best practice van Het Nieuwe Werken’. De resultaten die Vodafone heeft bereikt, liggen volgens OCS Workplaces onder handbereik van iedere organisatie die de werkruimte wil beschouwen als een strategisch middel om organisatiedoelstellingen te bereiken.

07-06-2011 10:00

Het kabinet verlengt het lage btw-tarief op verbouwingen met drie maanden. "Hiermee kunnen duizenden bouwers weer even voort. Natuurlijk hoopten we op een verlenging tot het eind van het jaar, maar we zijn toch blij dat het kabinet een besluit genomen heeft. Er is nu duidelijkheid, plus een soepele overgangsperiode", aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.
 
"Bouwend Nederland zette in op verlenging en een soepele overgangsperiode, omdat door die abrupte einddatum de vraag al terugliep vanaf maart, april. Deze voortzetting is bescheiden maar waardevol. Alle beetjes helpen bij het herstel van de bouwsector, waar de crisis zwaar heeft toegeslagen en nog steeds woedt. Daarnaast verwachten we dat binnenkort de Woonvisie van minister Donner meer structurele maatregelen zal bevatten waardoor de woningmarkt weer in beweging komt."
 
Bij renovatie en herstel van woningen mag ‘arbeid’ nog onder het lage btw-tarief van 6 procent gebracht worden bij klussen die voor 1 juli aangenomen zijn. Voor alle opdrachten geldt dat ze voor zaterdag 1 oktober afgerond moeten zijn.
"Iedereen moet duidelijk beseffen dat het normale btw-tarief van 19 procent dus weer volledig geldt voor alle projecten die ná 1 juli worden aangenomen en/of ná 1 oktober worden opgeleverd. Daar mag geen misverstand over zijn", benadrukt Brinkman. "Positief is dat deze uitloopperiode lucht geeft voor al die klussen die niet voor 1 juli opgeleverd konden worden."
 
"Verlenging is mooi voor de bouw, maar natuurlijk ook goed voor de duizenden Nederlanders die hun huis willen verbeteren. In de afgelopen negen maanden lieten veel mensen bijvoorbeeld hun huis energiezuiniger maken, of men liet een serre aanbouwen. Met al die grote en kleine extra opdrachten konden in totaal 4.000 mensen in de bouw aan de slag blijven, die anders ontslagen hadden moeten worden’’, zo schetst Brinkman de effecten van de maatregel. Uit recent onderzoek blijkt dat de bouw- en installatiesector 5 procent extra omzet - ofwel 2,2 miljard euro - kon genereren dankzij het lage btw-tarief op arbeid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 78 procent van de bedrijven voor verlenging is.
 

06-06-2011 11:20

Op 14 juni 2011 vindt de tweede studiedag 'Kosten en opbrengsten Duurzaam Bouwen' plaats. Het resultaat van de nauwe samenwerking tussen bbn adviseurs en het Lente-akkoord. De studiedag is het vervolg op de geslaagde eerste studiemiddag over duurzame nieuwbouw van kantoren. Dit keer staat het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen centraal.

Op 22 april 2008 werd het Lente-akkoord getekend. Een afspraak tussen overheid en marktpartijen om op korte termijn steeds energiezuiniger te gaan bouwen. Doel is om de CO2-uitstoot terug te dringen en het gebruik van eindige energiebronnen te beperken. Met als einddoel om in 2020 energieneutrale gebouwen te realiseren. Deelnemers aan het Lente-akkoord zijn de Minister van WWI, de Minister van VROM, Bouwend Nederland, Neprom en NVB.

Duurzame herontwikkeling is vandaag de dag bij veel kantoren een belangrijke optie om het kantoor aantrekkelijk en verhuurbaar te houden of te krijgen. Milieulabels als Breeam, GPR of GreenCalc geven inzicht in de mate van duurzaamheid van een gebouw. Wat zijn de financiële consequenties van de verschillende milieuscores? Wat kost het en wat levert het op? De studiemiddag geeft inzicht in dit thema.

Bbn werkt nauw samen met het Lente-akkoord om kennis over Duurzaam Bouwen te vergroten en te delen. Deelnemers aan de studiedagen worden geholpen om (financieel) inzicht te krijgen in hun eigen duurzaamheidambities. Welke investeringen in duurzaamheid zijn gerechtvaardigd, wat levert dit op en wie profiteren er allemaal van? Sprekers Arne Balvers (bbn adviseurs), Guus Berkhout (Triodos) en Eelco Horstman (DTZ Zadelhoff) vertellen vanuit hun eigen vakgebied over het financiële vraagstuk rond duurzaam vastgoed.

De studiemiddagen worden met name georganiseerd voor ontwikkelaars en beleggers. Deelname aan de studiedag is kosteloos. Meer informatie over het programma en deelname vindt u op www.lente-akkoord.nl. Inschrijven kan tot 14 juni. Inmiddels hebben beleggers en vastgoedadviseurs zoals Altera Vastgoed, Delta Lloyd, NSI, Jones Lang LaSalle en Savills en ook de Rijksgebouwendienst (Rgd) zich aangemeld. Dat zal leiden tot interessante discussies over kosten en waardering van duurzaamheid.

Basis voor de studiedagen is het rekenmodel dat inzicht geeft in de kosten van Duurzaam (ver)Bouwen, door bbn geïntroduceerd op 10 maart jl. Bij de totstandkoming en het gebruik van gebouwen zijn veel verschillende partijen betrokken. Vaak doet de ontwikkelaar of eigenaar investeringen in allerlei duurzame maatregelen, terwijl de baten terecht komen bij andere partijen. Zoals lagere energielasten, meer comfort en een hogere arbeidsproductiviteit voor de gebruiker. Ook opbrengsten van duurzaamheid, zoals minder leegstand of een hogere restwaarde voor de belegger, maakt bbn met dit model als onafhankelijk adviseur inzichtelijk.

01-06-2011 10:49

De Interieur Foundation kondigt met veel trots de Belgische designer Lowie Vermeersch aan als nieuwe voorzitter. Hij volgt in deze functie José Carlier op. Naast het voorzitterschap zal Vermeersch ook de invulling van de Design Biënnale interieur 2012 voor zijn rekening nemen als curator.

Na enkele maanden van intensieve voorbereidingen van de 23e Design Biënnale Interieur, die volgend jaar plaats vindt van 19 tot 28 oktober, werd Lowie Vermeersch door de raad van bestuur verkozen tot nieuwe voorzitter van de Interieur Foundation.

Lowie Vermeersch startte eerder dit jaar zijn eigen ontwerpstudio Granstudio op. Daarnaast zal hij dus ook het voorzitterschap en de taak van curator van de Biënnale Interieur 2012 op zich nemen. Hij wordt daarin bijgestaan door operationeel directeur Colette Deceuninck en artistiek directeur Dieter Van Den Storm. De Interieur Foundation besloot dat het toe was aan vernieuwing en ging daarom op zoek naar een frisse wind in het team. Zo zorgen de stabiele continuïteit en de slagkrachtige vernieuwing ervoor dat de Biënnale een nieuwe boost krijgt en de toekomst meer dan ooit verzekerd is.

"In een periode waarin design steeds meer aan belang en erkenning wint, willen we de rol van Interieur verder versterken door anders te blijven uitpakken. Daar heeft de Design Biënnale Interieur altijd het verschil gemaakt", zegt Vermeersch. "De toekomst belooft scherper te worden, met een duidelijke Interieur identiteit die internationaal nog meer de aandacht moet trekken. Hoe we dat doen? Zonder nu al te veel van onze creatieve denkpatronen vrij te geven, kan ik zeggen dat de zintuiglijke beleving centraal zal staan."

De komende maanden wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de volgende editie van Belgiës Interieur event. Binnen een paar weken worden de vernieuwde Interieur Awards gelanceerd.

01-06-2011 10:39

De projectmarkt is een complex gegeven. De juiste partners samenbrengen blijkt niet altijd evident. Daarom lanceren de Meubelbeurs Brussel en Intirio op 8 en 9 juni een nieuw event: ContRact. ContRact is een Benelux-event van contractspecialisten voor contractspecialisten in de interieur-, decoratie- en meubelsector.

Het aanbod is gefocust op de totale interieurinrichting van projecten. De exposanten zijn fabrikanten en leveranciers die zich op deze markt gespecialiseerd hebben en dus vertrouwd zijn met de eisen ervan. Zij brengen dan ook vaak specifieke producten op het gebied van design of functie, die aan de verwachtingen van deze sector beantwoorden.

De doelgroep van (interieur) architecten, voorschrijvers, studiebureaus en professionals uit de hotellerie is een moeilijk te benaderen maar zeer gegeerde klantengroep. Ook de zorgconsumenten willen prettig en aangenaam verblijven in een sfeervolle omgeving, als die maar functioneel is. ContRact brengt naar eigen zeggen vraag en aanbod van de projectmarkt samen volgens een b2b-concept uniek voor de Benelux.

In een vernieuwend en hedendaags totaalconcept krijgt elke exposant de ruimte om zijn productgamma voor te stellen. Het open standplan gebaseerd op een regelmatige vijfhoek wordt eventueel aaneengeschakeld tot een grotere oppervlakte. Van bij het onthaal tot ’s avonds laat zijn er hapjes en drankjes voorzien voor exposant en bezoeker. De bar is ook de plaats bij uitstek voor een ander belangrijk aspect van dit evenement: social networking. Het industriële complex van Tour&Taxis in Brussel is een uitstekend kader voor dit tweedaags evenement.

Op woensdagavond 8 juni om 19:00 uur stelt Julien de Smedt op zijn eigen manier enkele van zijn projecten voor. Julien De Smedt (www.jdsarchitects.com) is de oprichter van JDS, een jong multidisciplinair architectenkantoor met vestigingen in Brussel, Kopenhagen en Oslo dat focust op architectuur en design, van stedenbouw tot object en meubelen.

ContRact brengt een dertigtal exposanten samen. De klemtoon ligt op contacten leggen en informatie verstrekken aan de hand van een aantal kenmerkende producten. De uiteindelijke bedoeling van ContRact is een katalysator te zijn voor deze groeiende markt, die ook blijk geeft van een sterk dynamisme. 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >