Nieuws


27-05-2011 17:27

QaMP Projectontwikkeling BV heeft recent een nieuw kantoor in Ugchelen betrokken. De reden voor de verhuizing is volgens eigenaar John Kampkuiper uitbreiding van werkzaamheden en personeel waardoor de oude huisvesting te klein was geworden. Ook verdere professionalisering van het bedrijf vroeg om meer ruimte en een andere uitstraling. Met de nieuwe huisvesting wordt hieraan voldaan.

QaMP ontwikkelt onder meer woningen en heeft zich de laatste jaren toegelegd op de ontwikkeling van zorggerelateerde projecten, zoals de uitbreiding van Rumah Saya in Ugchelen, een landelijke groeimarkt door veranderende inzichten in zorgconcepten en de hiervoor gewenste huisvestingsvoorzieningen.

QaMP projectontwikkeling bv. is gevestigd aan de Ugchelseweg 177 7339 CH Ugchelen.
Zie ook: www.qamp.nl.

  

26-05-2011 10:23

Dit jaar viert Donkergroen het 50-jarig jubileum. In al die jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijk werkende organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende kijk op de beleving van de binnen- en buitenruimte.

In 1961 is het bedrijf opgericht door naamgever Hessel Donker. Gestart met een bakfiets als kantoor en wat tuingereedschap, staat er na een halve eeuw een sterke organisatie met ruim zeshonderd vakmensen en twaalf locaties in het land. In het 50e jaar van het bestaan wordt tevens de omzetgrens van 50 miljoen euro gepasseerd. 

Donkergroen werkt onder andere voor overheden, woningcorporaties, bedrijven, instellingen en particulieren. De voornaamste bedrijfsactiviteiten zijn: ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen en terreinen in de breedste zin van het woord. Het varieert van ontwerp en aanleg van landschappen, (dak)tuinen, natuurlijk speelterreinen tot aan integrale groenplanning, duurzame onkruidbestrijding en boomverzorging. Daarnaast ontwikkelt Donkergroen eigen groenconcepten, zoals EverGreen Care, Kindnatuurlijk spelen en VITAtuinen.
 

24-05-2011 9:30

Kennisplatform voor de bouw SBR nodigt belangstellenden uit voor  het Duurzaamheidscongres 2011 op 21 september in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Centraal staat de vraag ‘Hoe kun je een materiaal, bouwdeel of gebouw flexibel in de toekomst inzetten, zonder aan waarde te verliezen?' Sprekers zijn onder andere voormalige minister Jacqueline Cramer en Michael Braungart, één van de bedenkers van Cradle-to-Cradle.

“We willen verantwoord omgaan met onze omgeving. Dat betekent dat we doordachte keuzes moeten maken. De bestaande voorraad en de leegstand van dit moment stellen architecten, adviseurs en andere bouwprofessionals voor een grote opgave: ze maken ons bewust van de vragen die we onszelf al vroeg in het ontwerpproces moeten stellen. Tijdens het SBR Duurzaamheidscongres 2011 bespreken we die keuzes en de duurzame mogelijkheden, voorbeelden en praktijkervaringen op elk niveau: van gebouw tot bouwdeel tot materiaal”, legt SBR-projectmanager Cindy Vissering uit.

Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en een serie parallelsessies. Die zijn ingedeeld naar de schaalniveaus gebouw – bouwdeel – materiaal. Door de parallelsessies loopt een rode draad, die laat zien hoe je duurzaamheid op de verschillende niveaus kunt meten. Ook wordt duidelijk hoe rekeninstrumenten en hulpmiddelen kunnen ondersteunen in het ontwerpproces.

Het concert begint om 10.00 uur n wordt rond 16.50 uur afgesloten.  Kosten: € 345,00 per deelnemer (ex. 19% btw). Geïnteresseerden kunnen exposeren tijdens dit congres. Hiervoor kan men contact opnemen met Bram van der Valk voor de mogelijkheden, tel. 010 – 206 59 59. Voor meer informatie: www.sbr.nl/duurzaamheidscongres.

17-05-2011 9:15

Het nieuwe Bouwbesluit wordt op 1 januari 2012 van kracht. Diverse organisaties waaronder VNO-NCW, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, Neprom en Bouwend Nederland zijn de afgelopen maanden betrokken bij het overleg met de diverse ministeries. Het nieuwe Bouwbesluit betekent minder lasten en een actualisering van milieubepalingen. Het besluit stelt eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren.

16-05-2011 14:34

Tijdens 100% Design houden een club branchegenoten onder de naam Design Brands Connect een gezamenlijke presentatie ‘Werken 2.0’. Design Brands Connect bestaan uit Wilkhahn, Kvadrat, Benelux, Nespresso, Interfaceflor, Eikelenboom Licht en Gelderland. Design Brands Connect presenteert zich in de Theefabriek op de eerste etage waar ‘ontmoeten’ in een gastvrije en inspirerende omgeving centraal staat.  Daarnaast organiseren zij een Meet&Greet op 26 en 27 mei vanaf 17.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje.

13-05-2011 15:00

Vorige maand betrok Piet Boon een nieuw internationaal hoofdkantoor in Oostzaan. Voor de eerste keer in het bestaan van het bedrijf zijn alle kantoren, showrooms en stijlkamers onder één dak te vinden. In totaal beslaat het kantorencomplex, dat ontworpen is door Piet Boon zelf, ruim 6.500 vierkante meter. Een tweede pand wordt naar verwachting eind deze zomer opgeleverd. De showrooms zijn geopend vanaf 9 juni 2011. Tussen mei en eind oktober organiseert Piet Boon verschillende evenementen op het nieuwe hoofdkantoor.

13-05-2011 9:00

De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) heeft architect Chris de Weijer van DP6 architectuurstudio in Delft aangetrokken als gastinspirator voor het themadossier ‘Groen en duurzaam’. Chris zal ideeën aandragen en adviseren over de invulling van dit thema.

Architecten vormen een belangrijke doelgroep voor VMRG-bedrijven. Vandaar de interactie op steeds wisselende thema’s waarmee VMRG architecten wil inspireren. Het thema ‘Groen en Duurzaam’ oftewel ‘Green inspirations’ is de opvolger van het vorige thema ‘Licht’. De gevel, de gebouwschil, speelt een belangrijke rol in de duurzaamheid van een gebouw. Deze kan functies vervullen die bijdragen aan het milieu (de natuurlijke omgeving) en aan het binnenmilieu (comfort). Daarmee is de gevel een belangrijk onderdeel van de milieubelasting en bepalend voor het energieverbruik van een gebouw.

Weijer noemt voor dit thema het belang van een integrale benadering van architectuur en techniek, geïnspireerd op de fysische logica die de natuur ons biedt. Bij voorkeur te bereiken door zo eenvoudig mogelijke systemen.

Het dossier over groen en duurzaam bouwen is te volgen op http://www.vmrg.nl/themadossiers/green-inspirations.

10-05-2011 9:00

BECO is een internationaal opererend adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. Het bedrijf helpt klanten naar het vinden van oplossingen die de synergie tussen economische, milieu en sociale winst versterken. Soms door praktische ondersteuning of tools te bieden, soms door met een frisse blik naar beleid te kijken, maar altijd gericht op resultaat. Het gaat daarbij om slim en verantwoordelijk ondernemen op een manier die bij de organisatie past: verder durven doordenken en bewust omgaan met mensen en middelen.

Het strategisch belang van duurzaamheid voor uw bedrijfsvoering is duidelijk. Steeds meer bedrijven plaatsen duurzaamheid hoog op de agenda. Toch blijkt dat het echt verankeren van duurzaamheid in de hele organisatie moeilijk blijft. Welke keuzes moet je maken en welk instrument of welke aanpak werkt het beste?

Op dinsdagmiddag 7 juni van 13:30 tot 18:00 uur organiseert Beco in het Groothandelsgebouw te Rotterdam een bijeenkomst waarin verschillende mogelijkheden de revue passeren om duurzaamheid in het hoofd, hart en de handen van uw bedrijf te krijgen.”

De bijeenkomst start met twee inspirerende gastsprekers: Timmo Terpstra van Peeze Koffiebranderij en Roel van der Palen van Ahrend. Zij delen hun aanpak en ervaringen. Hierna volgt een debat onder leiding van Jan Bom, hoofdredacteur van P+. Aan het debat nemen vertegenwoordigers deel van de  MVO Prestatieladder, de CO2 Prestatieladder, FIRA,  ISO 26000, Uneto- VNI en Nutreco over de verschillende routes die je kunt volgen en instrumenten die je kunt inzetten bij het vormgeven en verankeren van duurzaamheidsbeleid. Na het debat kan  men twee korte, informatieve presentaties bijwonen van twee van bovengenoemde panelleden naar keuze.

Deelname aan het programma is kosteloos.

Aanmelden moet wel voor 1 juni via antwoord@beco.nl onder vermelding van Expeditie Beco: Duurzaamheidsmanagement en uw contactgegevens. Meer informatie:  Timo Cochius, 06-23431259 of cochius@beco.nl

06-05-2011 9:10

REcentre organiseert van 19 april tot en met 5 juni een tentoonstelling rond praktijkvoorbeelden van bedrijven die de economische noodzaak van duurzaamheid uitdragen. De educatieve tentoonstelling is te zien in Centre Céramique in Maastricht. Aan de hand van informatieve panelen en een filmpje krijgen bezoekers voorbeelden te zien van succesvolle toepassing van duurzaamheid en duurzaam design in de strategie van bedrijven als Jalema uit Reuver, Ro&Ad uit Bergen op Zoom, Mosa uit Maastricht en Océ uit ‘s Hertogenbosch. De tentoonstelling is bedoeld als inspiratie voor andere bedrijven en ter informatie van geïnteresseerden in duurzaamheid.

De grootst gemene deler is dat deelnemende bedrijven dat duurzaamheid geen ecologische hype is, maar een economische noodzaak: duurzaamheid als competitief voordeel. Elk bedrijf vult dat op eigen wijze in. Zo werkt Jalema aan de cradle-to-cradle certificering van archiefsystemen en kantoorartikelen. Ro&Ad ontwierp het ‘groenste’ Praxisgebouw van Nederland. Mosa blaast oude tegels nieuw leven in en Océ least printers met een servicegarantie.

05-05-2011 9:15

Voor de keuze van een nieuwe werkgever zijn de factoren zoals sfeer en cultuur van een organisatie het meest bepalend. Van de Nederlandse (latent) werkzoekende vindt 48 procent deze factoren het belangrijkst. Daarnaast vindt 33 procent van de werknemers de inhoud van de functie en het takenpakket van doorslaggevend belang.

Dit blijkt uit een online onderzoek van Unique. ‘Salaris en andere arbeidsvoorwaarden’ en ‘imago en uitstraling’ zijn factoren die aanzienlijk minder van belang zijn. Voor 16 procent van de respondenten zijn salaris en andere arbeidsvoorwaarden wél het meest bepalend voor de keuze van een nieuwe werkgever.


 

03-05-2011 10:00

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft tijdens een bijeenkomst over Breeam–NL in logistiek vastgoed in het Bouwhuis in Zoetermeer het derde  Breeam-NL oplevercertificaat in Nederland uitgereikt. De Belgische ontwikkelaar WDP scoorde opnieuw met een grote logistieke site, dit keer voor de Ter Beke Fresh Food Group, in Wijchen bij Nijmegen. De site behaalde 3 sterren.

Een Breeam-NL Nieuwbouw oplevercertificaat wordt toegekend aan een daadwerkelijk neergezet gebouw en is permanent geldig. Dit in tegenstelling tot een ontwerpcertificaat. Dat wordt namelijk toegekend aan een gebouwontwerp (dat er dus meestal nog niet fysiek is). Een ontwerpcertificaat is níet permanent geldig, maar verloopt als het gebouw is opgeleverd. De reden dat de DGBC dit onderscheid in ontwerp- en oplevercertificaat maakt, is het feit dat een duurzaam gebouwontwerp (bevestigd met een ontwerpcertificaat) niet per definitie ook leidt tot een duurzaam gebouw. Wijzigingen tijdens de bouw, of na afloop door bijvoorbeeld een gebouwgebruiker, kunnen veel teniet doen.

Tijdens een gezamelijke bijeenkomst van Verelst Industriebouw, WDP, DGBC en Tebodin werd ingegaan op de ervaringen met Breeam-NL van diverse partijen in de bouwkolom. Zo waren er presentaties van WDP, Aannemer Verelst Industriebouw, de betrokken consultants Tebodin, DGBC als beheerder van Breeam in Nederland, Kingspan als leverancier bouwmateriaal, de eigenaar Ter Beke en de C2N – Breeam assessor. Ook Heineken gaf een presentatie over hoe belangrijk duurzaamheid voor hen is.
 

02-05-2011 10:33

Tijdens de installatievakbeurzen in Gorinchem en Venray informeerde Wecycle beursbezoekers over de gescheiden inzameling en recycling van energiezuinige lampen en bijbehorende armaturen. Bedrijven kunnen gasontladingslampen met een totaalgewicht vanaf 50 kilo, gratis laten ophalen door Wecycle. Wecycle zet dit jaar daarom extra in op voorlichting aan installateurs. Deze groep verzamelt volgens Wecycle nog onvoldoende lampen en armaturen. Diverse bezoekers van de stand hebben zich inmiddels aangemeld als Wecycle-inzamelpunt.

Wecycle neemt dit jaar deel aan meerdere installatiebeurzen om installateurs en andere professionals in de bouw beter te informeren over het gescheiden inzamelen van energiezuinige verlichting zoals spaarlampen, LED-lampen, tl-buizen en bijbehorende armaturen. Energiezuinige lampen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn als ze na gebruik in het milieu terechtkomen. Armaturen kunnen PCB-houdende condensatoren bevatten die niet in het reguliere afval terecht mogen komen. Daarom moeten ook deze gescheiden worden ingezameld en gerecycled.

Veel installateurs weten nog niet dat deze lampen en armaturen apart bewaard en ter recycling aangeboden moeten worden. Op de installatiebeurzen in Gorinchem en Venray informeerde Wecycle bezoekers over lampen- en armatureninzameling, het Wecycle-inzamelsysteem en werden Jekko’s, een inzamelhulp voor thuis, uitgedeeld.
Wecycle is tijdens de installatievakbeurzen een onderzoek gestart naar de kennis, houding en het gedrag van installateurs omtrent het scheiden en apart inzamelen van lampen en armaturen. Naar verwachting zullen de eerste resultaten uit dit onderzoek later dit jaar bekend worden gemaakt.

01-05-2011 3:00

Uit onderzoek van de universiteit van Kopenhagen blijkt dat werknemers die af en toe online een filmpje mogen kijken of hun privémail lezen een stuk productiever zijn dan werknemers die dat niet mogen.

Voor het onderzoek werden twee groepen afzonderlijk getest. De ene groep mocht naar een grappig internetfilmpje kijken en de andere groep niet. De opdracht werd na 10 minuten uitgevoerd waarnaar de groep die de video had bekeken  aanzienlijk minder fouten maakte dan de andere groep, die de video niet had bekeken.  Bedrijven zouden hun werknemers internetpauzes moeten geven. Dit zou een logische evolutie zijn van één van de belangrijkste uitvindingen van de 20e eeuw: de koffiepauze, aldus de onderzoekers.


 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >