Nieuws


29-04-2011 11:00

Op 12 mei en 14 juni 2011 vinden de eerste studiedagen 'Kosten en opbrengsten Duurzaam Bouwen' plaats. Het resultaat van de nauwe samenwerking tussen bbn adviseurs en het Lente-akkoord. De studiedagen zijn een logisch vervolg op de recente introductie van het rekenmodel van bbn adviseurs, dat inzichtelijk maakt wat Duurzaam (ver)Bouwen oplevert voor beleggers, gebruikers, projectontwikkelaars en overheid.

De twee studiemiddagen geven inzicht in de financiële consequenties van de verschillende milieuscores, zoals BREEAM, GPR en GreenCalc. Op 12 mei ligt de focus op nieuwbouw van duurzame kantoren; op 14 juni staan bestaande kantoren centraal. Sprekers als Arne Balvers (bbn adviseurs), Guus Berkhout (Triodos), Paul de Ruiter (architect), Eelco Horstman en Frank van der Sluys (DTZ Zadelhoff) vertellen vanuit hun eigen vakgebied over het financiële vraagstuk rond duurzaam vastgoed.

De studiemiddagen zijn bedoeld voor ontwikkelaars en beleggers. Deelname is kosteloos voor Lente-akkoord leden. Meer informatie over het programma en deelname op
www.lente-akkoord.nl.

22-04-2011 8:00

De Hanze Hogeschool heeft de Innovatieprijs Brandveiligheid 2011 gewonnen met het onderwijsprogramma HBO Minor Fire Safety Engineering. Na een korte introductie van de drie genomineerden, is via een publieksstemming de winnaar gekozen.

Dit gebeurde tijdens het Nationaal Brandveiligheidscongres 2011, op 21 april in Spant! te Bussum. De prijs is uitgereikt door Jack de Leeuw, directeur van kennisplatform voor de bouw SBR.

De minor is een onderwijsprogramma van een half jaar, voor HBO-bachelorstudenten van uiteenlopende opleidingen, die hun kennis willen verdiepen op het gebied van integrale brandveiligheid vanuit multidisciplinair perspectief.

Door de jury van de Innovatieprijs is gelet op een integrale visie op brandveiligheid en het verder kijken dan de standaardeisen die worden gesteld aan brandveiligheid.

De tweede plaats ging naar Fire Fighter Layer van Bartels ingenieurs voor Bouw & Infra en Voorbij betonsystemen en de derde plaats naar de Webtool brandwerende stalen puien, van Bouwen met Staal en Efectis Nederland.

Fire Fighter Layer betreft de ontwikkeling van een (inmiddels gepatenteerd) thermisch isolerend bekledingssysteem voor beton, dat dienst kan doen als (verloren) bekisting tijdens de bouw en als duurzaam en isolerend afwerkingsmateriaal met een levensduur van 100 jaar. Het systeem is ontwikkeld voor de tunnelbouw waar bij brand in zeer korte tijd zeer hoge temperaturen kunnen worden bereikt.

De webtool brandwerende stalende puien is een digitaal informatiesysteem voor het ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van brandwerende stalen puiconstructies en de beoordeling van de brandveiligheidsprestaties.

De jury heeft dit jaar voor het eerst nog drie andere inzendingen een eervolle vermelding gegeven. Die gingen naar (in willekeurige volgorde): Het afstudeerproject Simulatiemodel Firewall (een project van de TU Eindhoven in nauwe samenwerking met Efectis Nederland en Oskomera Group B.V.), het project Unieke brandcompartimentering voor het DHV hoofdkantoor in Amersfoort (door DHV B.V.) en het project FlameBlockerSystem (een ontwikkeling van ABB B.V, Gerco Brandpreventie en Knauf B.V.)

19-04-2011 10:30

Tijdens de Dag van de Bouw, op zaterdag 28 mei 2011, worden in totaal 220 bouwlocaties opengesteld voor het grote publiek. Bouwend Nederland is meer dan tevreden over het aantal openstelde projecten. De aangesloten bouwbedrijven zijn onverminderd enthousiast over de jaarlijkse open dag, die meer dan 100.000 bezoekers per jaar telt. 

"Vorig jaar waren er wat meer opengestelde projecten, maar zoals iedereen weet is de bouw nog niet uit het economische dal geklommen. Er wordt op dit moment beduidend minder gebouwd dus zijn er ook minder bouwlocaties die geschikt zijn voor een open dag", aldus Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman voorzitter. "Toch zijn we zeer tevreden met 220 deelnemende projecten. Wat nog belangrijker is, alle sectoren van de bouw zijn vertegenwoordigd. Nieuw- en verbouw, renovatie, infra, restauratie en combinaties daarvan. Ook de regionale spreiding van de projecten ziet er goed uit. Met ruim 200 opengestelde bouwplaatsen gaan we er weer een geslaagde open dag van maken. De Dag van de Bouw heeft tot doel om het grote publiek de vele positieve kanten van de bouw te laten zien. Voor Bouwend Nederland is daarom de verscheidenheid van projecten en spreiding van de projecten over het land belangrijk. Ook het initiatief zelf draagt bij tot een positief beeld over de sector; de bouw zegt niet alleen open en transparant te zijn, maar voegt de daad bij het woord, op 220 plaatsen in Nederland!"

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland en de aangesloten bouwbedrijven en maakt onderdeel uit van de campagne ‘De Bouw maakt het’. Dit jaar is het de zesde keer dat de Dag van de bouw plaatsvindt.Locaties en deelnemers aan de Dag van de Bouw zijn te vinden op de site www.dagvandebouw.nl

19-04-2011 10:00

Stereotype vrouwenberoepen als stewardess en model worden in Nederland het meest sexy gevonden. Piloot en militair staan bovenaan de lijst van meest sexy mannenberoepen. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder ruim duiezend respondenten naar het meest sexy beroep voor zowel mannen als vrouwen. Volgens Mark Borgman van NationaleVacaturebank.nl lijkt het erop dat men bij vrouwenberoepen uiterlijk vertoon belangrijk vindt en bij mannenberoepen verantwoordelijkheid.
 

15-04-2011 8:00

Drieënnegentig procent van de Europese kantoormedewerkers vindt dat een comfortabele, plezierige werkomgeving invloed heeft op de eigen productiviteit. Dit blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Fellowes, wereldwijd leverancier van accessoires voor de werkplek, naar de houding en mening van Europese medewerkers over de omstandigheden op hun werk.

Een goed zittende bureaustoel staat bovenaan de lijst voorwaarden die volgens de ondervraagden belangrijk zijn voor een prettige werkomgeving. Dit geeft aan dat met name het ergonomische aspect van de werkplek cruciaal is om prettig te kunnen werken. Het toenemende gebruik van laptops en tablet pc’s en de verschillende generaties op de arbeidsmarkt hebben een toenemende invloed op de werkomgeving. Steeds vaker zijn werkplekken onvoldoende uitgerust om prettig te kunnen werken, zo blijkt uit het onderzoek van Fellowes.

“54 Procent van de Nederlandse medewerkers heeft in de afgelopen drie jaar last gehad van pijnklachten die verband houden met een niet-ergonomische werkplek”, melden de onderzoekers. “Ondanks het feit dat 93 procent van de medewerkers vindt dat een oncomfortabele, onplezierige werkomgeving een negatieve invloed heeft op de eigen productiviteit, wordt er zowel door werknemers als werkgevers weinig ondernomen om de werkplek te verbeteren.”

Een goed zittende bureaustoel wordt door 85 procent van de Nederlandse medewerkers aangegeven als cruciaal voor een comfortabele werkplek. “Daarnaast vindt bijna de helft van de medewerkers een ruimte die speciaal op hun behoeften is afgestemd belangrijk. Echter, in veel omstandigheden is dit niet het geval. Dit blijkt uit het feit dat in totaal 86 procent van de Nederlandse medewerkers een gedeelte van zijn tijd doorbrengt met het herschikken van de werkplek om deze comfortabeler te maken. Ook op directieniveau geeft 78 procent van de ondervraagden toe regelmatig hun werkplek te reorganiseren.”

Johan Hereijgers, Country Manager Benelux bij Fellowes: “Het herschikken van de werkplek neemt gemiddeld 36,3 minuten per dag in beslag, wat zich vertaalt naar 17,4 achturige werkdagen per jaar verspilde tijd per medewerker. Naast tijdsverspilling is het evident dat een werkplek die niet goed is ingericht gevolgen heeft voor de gezondheid van de medewerker en leidt tot ongemak en pijnklachten. Werknemers kunnen zelf het heft in handen nemen om hun werkplek te verbeteren.”

Het continu herschikken van de werkplek kan volgens Fellowes worden tegengegaan door de juiste ergonomische hulpmiddelen te gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat midden- en senior managers en directieleden (72 procent) vaker de beschikking hebben over ergonomische hulpmiddelen dan junior managers (51procent). “Het is de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de werkgever om de gezondheidsklachten gerelateerd aan slechte ergonomische omstandigheden te reduceren. Maar aan beide zijden worden weinig initiatieven genomen om de omstandigheden te verbeteren.”

“Bijna alle medewerkers (94 procent) durven helemaal niets te zeggen tegen de directie over hun niet-ergonomische werkplekken. Vooral junior managers denken dat ze problemen veroorzaken als ze hierover wel iets zeggen (18 procent).”
Ook werkgevers ondernemen volgens de onderzoekers weinig om de werkplek te verbeteren. “Voor de ondervraagden die in de afgelopen twee jaar een nieuw dienstverband zijn aangegaan in Nederland, is slechts in 25 procent van de gevallen een risico-inventarisatie en evaluatie van de werkplek uitgevoerd als introductie bij de nieuwe werkgever. Dit is één van de laagste cijfers van Europa. Gek genoeg werd op de eerste werkdag aan 27 procent van de ondervraagden wel getoond waar de rookruimte is.”

Om de problemen met niet-ergonomische werkplekken onder de aandacht te brengen en gemakkelijker bespreekbaar te maken, heeft Fellowes een speciale website ingericht. Hier kunnen medewerkers een risicoanalyse  invullen aangaande hun eigen werkplek aan de hand van een aantal vragen. De risicoanalyse kunnen zij vervolgens gemakkelijk doorsturen aan hun werkgevers. Tevens vinden zij hier tips en tricks om de werkplek te verbeteren.

12-04-2011 11:00

Uit een onderzoek aan de Erasmus Universiteit wordt duidelijk dat wanneer werknemers uitdagende doelstellingen in hun baan krijgen, zij meer werk verzetten dan wanneer zij enkel een bonus krijgen. Met gerichte doelstellingen weten werknemers beter wat er van ze verwacht wordt en wat ‘goed werk’ is. Wanneer je geen doelstellingen stelt, maar alleen bijvoorbeeld een bonus, dan weten mensen niet precies wat er van hen verwacht wordt. Het is te onzeker en onduidelijk wat ‘goed werk’ is doordat er teveel ruimte voor interpretatie is. Een extra geldbedrag is natuurlijk wel goed voor de binding aan het bedrijf, maar commitment is iets anders dan prestatie.

12-04-2011 10:00

De wc-deur open je met je elleboog, het toiletpapier is op en het prullenbakje ziet er niet bepaald hygiënisch uit… Het is lang niet overal goed gesteld met de hygiëne in de horeca. Bijna de helft van de Nederlanders zegt om die reden het toiletbezoek in restaurant of kroeg te vermijden. Als we toch naar het toilet moeten, doet ruim 70 procent alles om de wc-bril niet aan te hoeven raken.

Maar vies of niet, horecatoiletten worden door ons toch voor diverse nevenactiviteiten gebruikt. Meer dan een kwart sms’t, twittert en e-mailt er lustig op los en ook bellen is onder één vijfde van de Nederlanders populair op het horecatoilet. Dat en nog veel meer blijkt uit een onderzoek van de fabrikant van tissue- en hygiëneproducten, Tork, uitgevoerd door PanelWizard. Hiermee wil Tork horecagelegenheden bewust maken van het feit dat het anders, schoner en hygiënischer kan.

We zijn een proper volkje: ruim een kwart van de Nederlanders wast de handen meer dan acht keer per dag. Misschien dat we daarom niet zo happig zijn op het gebruik van openbare toiletten. Met maar liefst 52,6procent wacht meer dan de helft van de vrouwen tot ze weer thuis is, hetzelfde geldt voor 29,3procent van de mannen. Bijna de helft (49,6procent) vindt de hygiëne in horecatoiletten onder de maat en het overgrote deel (70,9procent) vermijdt er elk contact met de wc-bril. Verder valt het 51,3procent van de vrouwen en 32,5procent van de mannen op dat er vaak geen toiletpapier is. Maar we gebruiken de toiletten wel degelijk – en niet alleen om naar de wc te gaan. 26,7procent gaat sms-en, twitteren of e-mailen met de mobiele telefoon, 21,4procent belt. In 2008 zat Nederland voornamelijk nog een krantje te lezen op het toilet (35,3procent), tegenwoordig vinden Nederlanders het interessanter om tijdens een toiletbezoek online te zijn.

Als Nederlanders wordt gevraagd wat ze het meest vervelend vinden bij een horecabezoek, blijkt dat vooral het geserveerd krijgen van slecht eten ergernis oplevert: 42,2 procent geeft aan dat onsmakelijke gerechten een avondje uit behoorlijk kunnen verpesten. Dan volgt op de tweede positie een slechte toilethygiëne, want 26,5 procent geeft aan dat dit aanzienlijk frisser, schoner en hygiënischer kan. De derde op de lijst van nare horeca-ervaringen is slechte bediening en service. Een kwart van de Nederlanders vindt onvriendelijk  personeel en lang wachten een enorme afknapper. Krenterig zijn we in elk geval niet, slechts 6,4 procent vindt een onverwacht hoge rekening de domper van de avond.

Het onderzoek naar hygiëne in de Nederlandse horeca is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. Aan het onderzoek namen 529 respondenten deel van 16 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reële spreiding in geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. 

11-04-2011 14:48

Op de Designweek van Milaan die plaats zal vinden van 11 tot en met 17 april presenteren DuPont en Disney  de ‘Tron designs Corian’. Een designtentoonstelling die geïnspireerd is door de film ‘Tron: legacy’ van Walt Disney Studios. Het globale effect en de uitdrukkingskracht van ‘Tron: Legacy’  heeft al tal van kunstenaars en ontwerpers in de mode, muziek, design en technologie geïnspireerd.

 

De art-direction van tentoonstelling zal worden uitgevoerd door DuPont en Disney. Voor de creatie zal gebruik worden gemaakt van het hightech bekledingsmateriaal DuPont Corian om een scenografie te creëren. Aangestuurd door Disney en DuPont zullen toonaangevende ondernemingen (zoals Altha, Capo d’Opera, Cappellini, Ernestomeda, Jacuzzi, Lago, Tao Esterno)en  architecten en ontwerpers (zoals Shai Akram, AquiliAlberg, Dror Benshetrit, Jordi Canudas, Giulio Cappellini, Nicolas Gwenael, Andrew Haythornthwaite, Setsu en Shinobu Ito, Lagostudio, Ilaria Marelli, Marco Piva) fascinerende ontwerpen en architecturale vormen creëren die geïnspireerd zijn op ‘Tron: Legacy’ en die de veelzijdigheid van het hightech bekledingsmateriaal DuPont Corian ten volle benutten, aldus een woordvoerder. Sony voorziet de tentoonstelling van geavanceerde audio- en video-uitrusting. Ook Light Tap, Luxit, Light Tape Luxit, DuPont, Imvelo en Shicon zullen hun bijdrage leveren.

 

De ‘Tron designs Corian’ designtentoonstelling maakt deel uit van het ‘Pitti Progetto Visconti’ evenementenprogramma. In dit project treedt architect Massimo Fucci, internationale consultant van DuPont Corian business, op als art-direction coördinator voor DuPont. Hij ontwerpt ook het design van de tentoonstelling. Volg de tentoonstelling onderstaand live!

09-04-2011 8:00

In het Deventer Ziekenhuis wordt op dit moment het schilderwerk onderhouden. "En dankzij het revolutionaire Decorad-systeem gaat dat snel, veilig en gastvrij", zegt een woordvoerder van schildersbedrijf Wolters. Decorad is een onfrarode 'drooglamp'.

Hoewel het ziekenhuis nog maar tweeënhalf jaar in gebruik is, staat het gebouw er natuurlijk al wat langer. Reden waarom schildersbedrijf Wolters BV vorig jaar al begon met het buitenschilderwerk en nu binnenshuis het gebouw onderhoudt.

Geheel in overeenstemming met de uitgangspunten van duurzaam bouwen, gebruikt Wolters voor het Deventer Ziekenhuis een uiterst milieuvriendelijke verf op waterbasis. Nieuw is dat de verf met een infrarode lamp wordt bestraald, die de watergedragen verf direct na het opbrengen droogt.

Chris Eilerts, van Schildersbedrijf Wolters  vindt het Deventer Ziekenhuis de uitgelezen plaats om de nieuwe techniek een primeur te geven. "Het gebouw moet er picobello uitzien, maar in een ziekenhuis wordt wel 24-uur per dag zorg verleend. Wij zijn daarom blij dat patiënten, bezoekers en het personeel van het Deventer Ziekenhuis dankzij de nieuwe lamp vrijwel geen overlast van de onderhoudswerkzaamheden ondervinden. De bordjes NAT kunnen we zo thuis laten."

De techniek om verf snel te laten drogen komt overigens uit de grafische en auto-industrie. Na enkele jaren ontwikkeling is de techniek nu ook beschikbaar voor schilderwerkzaamheden in de bouw. De verf en de lampdroging zorgen niet alleen voor efficiënter werken, maar ook voor minimale belasting van het milieu en verhoging van het serviceniveau naar bewoner of in dit geval patiënt. Speciale reparatiemiddelen en aangepaste verven kunnen met de UV-stand direct uitgehard worden.

08-04-2011 9:59

Op 14, 15 en 16 april 2011vindt in deBrabanthallente s-Hertogenboschde zesde editie plaats van de Nederlandse Restauratiebeurs. De Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI) geeft acte de presence met diverse activiteiten, waaronder een tweetal lezingen. De eerste, ‘Is er toekomst voor loodwit?’, wordt gehouden op 15 april 2011, 14.00 tot 18.00 uur. Hierbij aandacht voor de voor- en nadelen van dit duurzame doch toxische historische bouwmateriaal.Voor deelname aan deze middag zijn reductie-entreekaarten te krijgen via
info@restauratoren.nl

Op 16 april om 14.00 uur volgt een lezing getiteld ‘Een kijkje in de Amsterdamse herenhuizen’, gericht op monumenteneigenaren. De lezing is vrij toegankelijk voor bezoekers van de beurs.

06-04-2011 12:17

Jan Krediet is overgegaan tot de aanschaf van een tweede Ecocombi. De organisatie nam eerder als een van de eerste bedrijven deel aan een pilot van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De combinatie bestaat uit een motorwagen met twee middenasaanhangers. De totale lengte komt daarmee op 25,25 meter. Per rit kan het voertuig drie wisselbakken van ruim 130 kubieke meter vervoeren, dit in tegenstelling tot de reguliere wagens die twee wisselbakken kunnen vervoeren.

Volgens een woordvoerder leert de ervaring met de eerste Ecocombi dat dit een reductie van tienduizenden kilometers per jaar oplevert, met een aanzienlijke kosten- en brandstofbesparing als resultaat. Dit sluit aan bij de bedrijfsfilosofie van Jan Krediet, waar duurzaamheid als één van de speerpunten centraal staat.

Jan Krediet zal de Ecocombi met name inzetten voor intercompany-verkeer: het vervoer van wisselcontainers met meubelen van de hoofdvesting in Steenwijk naar de nevenvestigingen in Culemborg en Gilze en vice versa. Vervolgens worden de meubelen door chauffeurs via fijnmazige routes afgeleverd. Door een aantal technische aanpassingen aan het voertuig kan de combinatie met enkele handelingen ook worden ingezet in de reguliere distributie.

Nederland is het eerste land op het Europese continent waar Ecocombi’s ingezet worden.

06-04-2011 12:00

Met nog 2 maanden voor de boeg is het vakevenement 100% Design al bijna uitverkocht. De organisatie heeft dit jaar veel bestaande en nieuwe exposanten weten te trekken, mede door een goede start van de verkoop van standruimten eind vorig jaar.

De beurs vindt dit jaar voor de negende keer plaats en zal ook deze keer gehouden worden in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Op 100% Design is alles te vinden op het op het gebied van interieurdesign: van sanitair tot kantoor- en projektmeubilair, verlichting, tegels, vloerbedekking en woninginrichting. De beurs is gedurende 3 dagen te bezoeken. Op 26 en 27 mei is de beurs uitsluitend open voor vakpubliek en op zaterdag 28 mei is 100% Design toegankelijk voor al het publiek.

100% Design beschikt dit jaar weliswaar over één hal, maar doordat de standruimten wat kleiner zijn kunnen er honderdtwintig partijen deelnemen. Daardoor is het aanbod groter en gevarieerder dan vorige jaren. Door de kleinere standoppervlakten worden deelnemers nog meer uitgedaagd hun beste of nieuwste producten te tonen.

Op de beursvloer is ook plek voor startend talent op de campsites en toont de Willem de Kooning Academie een aanbod van eindexamenwerk van de laatste lichting afstudeerders.

Voor dit jaar is er een nieuwe entree ontworpen en zal het evenement dan ook een andere beleving bij binnenkomst bieden. Er is extra aandacht besteed aan de algemene aankleding van de ruimtenen en buitenruimte wordt dit jaar gebruikt voor verschillende presentaties van buitenmeubelen, waar uitgerust kan worden met een broodje of een drankje.

Gedurende de 3 dagen tijdens de beurs worden ook locaties in de stad Rotterdam bij het evenement betrokken. MINI verzorgt een gratis shuttleservice tussen de Van Nelle Ontwerpfabriek en een aantal locaties waar galeries, designwinkels of hippe horecagelegenheden kunnen worden bezocht.

Het vakevenement 100% Design is een goede gelegenheid om inspiratie op te doen, bij te praten met bekenden en nieuwe contacten te leggen.

05-04-2011 9:00

Energiebedrijf Eneco gaat energie leveren uit Braziliaanse houtchips. Tanac SA, een Braziliaanse leverancier van houtchips en Eneco Energy Trade  (de handelsafdeling van Eneco) hebben onlangs hun handtekening gezet onder het contract.

Het betreft de levering van FSC-gecertificeerde houtchips vanuit het Braziliaanse Rio Grande do Sul aan Europa. Eneco heeft ook de intentie om houtchips te gaan gebruiken voor de productie van warmte en elektriciteit voor haar eigen klanten.

Tanac SA is wereldwijd de grootste producent van tannine en exporteert vooral naar Europa en Azië. Daarnaast produceert het bedrijf jaarlijks circa 750.000 ton houtchips. De eigen houtplantages van Tanac en de geproduceerde houtchips zijn volledig FSC-gecertificeerd. Otavio Decusati, directeur van Tanac SA: “FSC-certificering is essentieel voor onze toekomst, aangezien duurzame grondstofproductie een vereiste is voor lange termijn leveranties naar Europa.” “De verwachting is dat Europa een belangrijke afzetmarkt zal worden voor onze houtchips,” zegt commercieel directeur Osmar Graff. “Door de groeiende vraag naar grondstoffen voor houtproducten en hernieuwbare energie nemen de mogelijkheden voor de export naar Europa van duurzame houtchips toe.”

Eneco Energy Trade ziet deze samenwerking als een vervolg op haar activiteiten als leverancier van duurzame biomassaproducten in Europa. “Met het aangaan van deze samenwerking op het gebied van houtchips verwerven we een sterke positie in een veelbelovend productieland”, aldus Guido Dubbeld, directeur van Eneco Energy Trade. “Brazilië maakt een snelle ontwikkeling door en biedt veel mogelijkheden voor biomassaprojecten.”

Vanaf maart 2011 treedt Eneco Energy Trade  op als verkoopagent van Tanac SA voor alle verkopen van houtchips op de Europese markt. De pulp en papier sector, de spaanplaatindustrie en de energiesector vormen de belangrijkste doelsegmenten. Naast de verkoop van houtchips zullen de partijen ook de mogelijkheden voor het opzetten van een productiefaciliteit voor houtpellets onderzoeken. De samenwerking heeft tevens betrekking op het toepassen van de criteria van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8080, waarin eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden zijn vastgelegd.

Tanac heeft nu reeds een grote hoeveelheid hoogwaardige houtchips beschikbaar voor transport naar Europa.

02-04-2011 8:00

 ‘Werkvoorbereiding nu nog efficiënter’ is het centrale thema op een seminar voor interieurbouwers bij Bemet in Veenendaal. Tijdens het seminar laat Bemet zien dat bedrijven veel tijd kunnen besparen op hun complete automatiseringsproces.  Het seminar vindt plaats op 19 april.

"Vaak zijn interieurbouwers zijn nog veel tijd kwijt met hun werkvoorbereiding. Zo worden bestellijsten soms nog handmatig ingevuld en levertijden en voorraden onderdelen stuk voor stuk berekend", aldus Bemet.

Het seminar voor interieurbouwers geeft inzicht in de manier waarop bedrijven tijd kunnen besparen op het complete automatiseringsproces. "Dit kan door gebruik te maken van het ERP-pakket Plan-de-CAMpagne en het CAD/CAM-systeem TopSolid’Wood."

"Het werkvoorbereidingsysteem Plan-de-CAMpagne zorgt voor een tijdbesparing op de administratieve handelingen van interieurbouwers. Zo kan men eenvoudig, snel en overzichtelijk calculaties maken, routings opzetten, bestellingen voorbereiden en voorraden automatisch checken. Op deze manier krijgt men een gedetailleerd overzicht van de productieplanning."

Met TopSolid’Wood kan men volgens Bemet naar eigen inzicht producten eenvoudig 3D modelleren. Hieruit volgen automatisch werktekeningen met een gedetailleerde stuklijst. "Daarna kan het product worden weergegeven in een compleet 3D-interieur voor de beleving van de klant. TopSolid’Wood zorgt dankzij de volledige integratie tussen CAD en CAM ook voor een goede aansturing van CNC-machines."

Door middel van een live-demonstratie laat Bemet tijdens het seminar naar eigen zeggen zien over een complete softwareoplossing voor de werkvoorbereiding voor de interieurbouw te beschikken: van offerteaanvraag tot aan de factuur.

Het seminar vindt plaats op dinsdag 19 april van 13.00-16.00 uur bij Bemet in Veenendaal. Geïnteresseerden kunnen zich voor dit seminar aanmelden via marketing@bemet.nlmarketing@bemet.nl

01-04-2011 9:40

Medewerkers die hun manager denken te plezieren door sneller door te werken en daarmee hun lunchpauze overslaan, zorgen juist voor miljoenen aan kosten voor het bedrijfsleven. Dat blijkt uit Brits onderzoek door BUPA onder duizend respondenten.

Zo nemen ruim zes miljoen Britse werknemers nooit lunchpauze, schrijft The Telegraph. Dit is volgens 34 procent te wijten aan de druk van hun managers, de helft geeft aan door te willen werken door de hoge werklast. Personeel dat niet gaat lunchen blijkt echter later op de dag veel minder productief te zijn. Rond 15.00 uur daalt de productiviteit behoorlijk vertelt 48 procent van de werknemers. Daarnaast zorgt het overslaan van de lunch bij één op de vijf werknemers voor veel stress.
 

01-04-2011 9:35

Het CfPB bestaat dit jaar tien jaar. Om dit te vieren, verlaagt het centrum de onderzoeksbijdrage voor het uitvoeren van een WODI Light - basisonderzoek met standaardrapportage - tijdelijk naar 5.000 euro (in plaats van 6.000 euro). De aanbieding loopt van 1 april 2011 tot 1 april 2012.

Met de WODI Light verkrijgen organisaties een beknopte inventarisatie van de beleving en het gebruik van de werkomgeving. Aan de hand van deze quick scan komen de belangrijkste successen en knelpunten van de werkomgeving aan het licht. WODI Light is een beknopt maar wetenschappelijk instrument dat het voor managers, gebouwbeheerders en vertegenwoordigers van werknemers mogelijk maakt om de belangrijkste aspecten van de gebruikersbeleving van (verschillende) gebouwen (uit een gebouwenvoorraad) te kunnen evalueren. Daarnaast kunnen ze zich op de scores benchmarken met andere organisaties. Ook stelt de WODI Light hen in staat op aspecten hun eigen streefwaarden vast te stellen en globaal zicht te krijgen op het gebruik van de werkomgeving.

Dataverzameling met WODI Light vindt plaats via een online enquête. De enquête bestaat uit 40 vaste vragen met betrekking tot negentien verschillende werkomgevingaspecten, het gebruik van de werkomgeving, de ervaren arbeidsproductiviteit en het belang dat medewerkers hechten aan de werkomgevingaspecten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Meer informatie op www.cfbp.nl.

01-04-2011 9:30

Om duurzaam design te promoten, komt REcentre met een educatief programma voor dit thema. Daarvoor werkt het platform samen met het vermaarde Institute without Boundaries, een postgraduaat opleidingsinstituut verbonden met het George Brown College in Toronto (Canada).

Het Institute without Boundaries is vooral actief op het gebied van design vanuit sociologisch, ecologisch en economisch oogpunt. De Sustainable Summer School, die plaatsvindt van 19 tot 25 augustus 2011, volgt deze methodologie en vormt zo de Europese evenknie. Doel van de cursus is deelnemers nieuwe inzichten te bieden via een intensief curriculum op het gebied van duurzaamheid en design. Docenten van het Institute without Boundaries versterken hiervoor het Euregionale lerarenkorps.

Het programma is gebaseerd op een interdisciplinaire designaanpak. De Sustainable Summer School richt zich op designers, studenten, leraren en geïnteresseerden met verschillende achtergronden, maar met één gemeenschappelijke interesse: duurzaamheid. Tijdens de cursus komen drie casestudies aan de orde: Publieke Ruimte, Voedsel en Water, verzameld onder het overkoepelende thema ‘Identiteit’. De workshops moeten resulteren in implementeerbare designconcepten. Meer informatie en registratie op www.recentre.org/sustainablesummerschool.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >