Nieuws


27-01-2011 10:00

Management development specialist Ormit is het beste bedrijf om je als starter te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair onder 10.571 werknemers van 65 organisaties met meer dan honderd werknemers.

Ormit biedt een 2-jarig management traineeship aan pas afgestudeerde academici met maximaal 3  jaar werkervaring. De trainees werken in die tijd bij vier verschillende bedrijven. Daarnaast krijgen ze persoonlijke coaching, loopbaancoaching, opleiding en intervisie. Ormit ontwikkelt ook management traineeships en managers binnen organisaties.

De organisaties die deelnamen aan het onderzoek van Intermediair kregen een vragenlijst voorgelegd over de scholingsmogelijkheden en carrièremogelijkheden die zij boden. Daarbij is ook gevraagd naar de cultuur – de mate waarin collega’s elkaar aanmoedigen – en de ruimte die er is voor coaching en ontwikkeling. Ormit scoorde vooral hoog op cultuur en coaching. De drie daaropvolgende bedrijven, ICT dienstverlener Ciber, ICT dienstverlener Caesar Group en accountancy bedrijf PwC, scoorden vooral op scholing en coaching. Marketing intelligence dienstverlener 2Organize is vijfde dankzij uitgebreide aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Veel organisaties bieden goede scholingsmogelijkheden maar besteden minder aandacht aan coaching of persoonlijke ontwikkeling. "Je eerste baan is heel vormend", zegt Mirjam Baars van onderzoeksbureau SatisAction. Zij voerde voor Intermediair het onderzoek en promoveerde op leren in bedrijven. "Het is funest als jouw eerste baas jou vertelt welke cursus jij moet doen en welke richting jij op moet gaan. De beste bedrijven om je te ontwikkelen zijn bedrijven die jou veel eigen verantwoordelijkheid geven voor je eigen loopbaan, die jou vragen wat jij wil en daarna gaan kijken hoe het bedrijf dat kan ondersteunen."
 

25-01-2011 9:45

Houtafval is (weer) goud waard. Tenminste in de Verenigde Staten. De prijzen stegen daar in het derde kwartaal van 2010. Een kentering, want de prijzen bevonden zich vanaf 2009 ( tijdelijk) in een neergaande lijn. Dit had alles te maken met de olieprijzen, die in deze economisch zwakke tijd daalden. Nu stijgen de prijzen van het hout afval echter weer. Houtafval vanuit het bos steeg zelfs met 19 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2010.

Over een langere periode zijn de prijzen van biomassa flink gestegen. In vergelijking met vier jaar geleden is de prijs van afvalhout, afval uit zagerijen en houtafval uit bossen met zo’n 50 procent gestegen. De verwachting is dat de komende jaren de prijzen verder zullen stijgen. Dit in verband met de wereldwijd toenemende vraag naar energie. 

20-01-2011 15:45

We ontkomen er niet aan: Het Nieuwe Werken. Overal zijn er discussies gaande en worden seminars gehouden over hoe wij in de toekomst ons werk zullen organiseren en uitvoeren. Maar hoe nieuw de manier van werken ook is: de basiskennis over kantoorinrichting is onontbeerlijk. Binnenkort start dan ook de Basiscursus Inrichtingskunde van The Office Opleidingen: de start voor Het Nieuwe Werken.
 

De Basiscursus Inrichtingskunde is ontwikkeld in samenwerking met specialisten uit de kantoor- en projectinrichting en het facilitair bedrijf, zowel uit het bedrijfsleven als overheidsinstellingen. Deze basisopleiding is de enige in zijn soort in Nederland en komt tegemoet aan de vraag vanuit de kantoor- en projectinrichting en het facilitaire bedrijf. Deelnemers worden opgeleid tot inrichtingskundige en hebben kennis en inzicht in de breedte van het inrichtingsvak en zijn professionele gesprekspartners.

 

De cursus omvat de volgende onderdelen:
Werken op kantoor en kantoorvormen (nu en straks)
Ergonomie, Arbowet, normen en richtlijnen
Zitmeubelen
Kantoorwerkplekken, beeldschermwerkplekken
Overige werkplekken en werkruimten
Communicatieve ruimten
Opbergmeubelen, archivering
Werkomgeving (licht, lucht, geluid) Materiaalkennis en milieuaspecten

Startdata cursus: 22 februari en 3 maart 2011


Klik hier voor meer informatie
Klik hier om u direct in te schrijven

20-01-2011 10:04

Uit onderzoek van de Europese politieorganisatie Europol blijkt dat werknemers die onder werktijd  social media sites als Facebook, Hyves en LinkedIn bezoeken, zij op hetzelfde moment bedrijfsnetwerken blootstellen aan virussen en andere gevaarlijke software.

Europol baseert haar bevindingen op onderzoek naar het gebruik van internet in de VS, waar het volgens de organisatie algemeen geaccepteerd is om onder werktijd Facebook en soortgelijke sites te bezoeken. Ruim 30 procent van de MKB-bedrijven zou via dat soort sites geïnfecteerd zijn met schadelijke software en 35 procent van die bedrijven liep financiële schade op.
 

20-01-2011 9:45

Ir. R.P. (Rob) Van Wingerden, lid van raad van bestuur Koninklijke BAM Groep, is toegetreden tot het algemeen bestuur van Bouwend Nederland. Van Wingerden volgt daarmee Nico de Vries op.

Rob van Wingerden (49) neemt plaats in het algemeen bestuur namens de sectie Infra Groot. "Via mijn plek in het algemeen bestuur van Bouwend Nederland hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de sector in zijn geheel. Onze sector kent ontzettend veel goede ondernemingen. Ik vind het belangrijk dat zij, door de vereniging in Bouwend Nederland, veel meer vernieuwend gaan samenwerken. Het aanwezige potentieel is enorm, maar moet en kan beter benut worden om onze klanten nog beter te bedienen."

De vereniging Bouwend Nederland kent een algemeen bestuur en een bestuur. Beide besturen zijn representatief voor de ledenkring. Grote, middelgrote en kleine ondernemingen, actief in zowel de woning- en utiliteitsbouw als in de infrastructuur, zijn vertegenwoordigd. Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Het bestuur telt acht leden, onder voorzitterschap van Elco Brinkman.
 

19-01-2011 8:20

Intop Europe heeft 3D Tradelink onlangs overgenomen. Vanaf 1 februari worden alle bedrijfsactiviteiten van 3D officieel overgedragen.

Met deze overname versneld Intop de groei van haar organisatie. Daarbij laat ze haar huidige ergonomische activiteiten instromen in 3D Tradelink, meldt een schrijven van Intop.
Door samenvoeging van de ergonomische assortimenten en alle werkplek accessoires is er nu een assortiment ontstaan waarmee de dealers en meubelfabrikanten elke werkplek compleet naar wens kunnen samenstellen met één totaalleverancier. Tevens is er door deze overname een organisatie ontstaan met nog meer vakkennis, ervaring en service met betrekking tot ergonomische producten.


Per 1 februari zal 3D Tradelink fysiek verhuizen naar het hoofdkantoor van Intop Europe in Heesch. Technisch gezien blijven Intop Europe en 3D Tradelink gescheiden bedrijven die elkaar onderling zullen versterken met kennis en middelen.
 

17-01-2011 8:00

RSI kan grotendeels worden verklaard uit psychische factoren. Dat blijkt uit promotieonderzoek van de Maastrichtse wetenschapper Marjon van Eijsden. "“Bij het aanhouden van de klachten speelt de manier waarop men zijn klachten beleeft en als psychische last ervaart een grote rol”

Muisarmen, tegenwoordig niet meer RSI maar KANS genoemd (klachten arm, nek, schouder), komen nog steeds veel voor en zorgen voor hoge kosten. Fysiotherapie en houdingstherapie geven onvoldoende resultaat, zelfs bij beginnende klachten. Bij het ontstaan van KANS spelen stressvolle werksituaties en een perfectionistische instelling een grote rol. Dat stelt Marjon van Eijsden in haar proefschrift 'Risks and recommendations in WRULD'.

Bij het aanhouden van de klachten speelt de manier waarop men zijn klachten beleeft en als psychische last ervaart een grote rol. Risicofactoren zoals een perfectionistische instelling en angst, waaronder angst voor pijn waardoor activiteiten worden vermeden, verdienen meer aandacht. In de behandeling van KANS zou dan ook begeleiding door een psycholoog (voor perfectionistische personen) en een gedragstherapeut (voor angstige personen) opgenomen moeten zijn. Bovendien is sport belangrijk voor KANS patiënten. Fitte personen ervaren minder last. 

15-01-2011 11:10

Volgens de Yoxa Interim Monitor zit de ZZP-markt weer duidelijk in de lift. Zo geeft bijna de helft van de interimmers aan dat ze volledig bezet zijn met opdrachten, een jaar geleden was dit nog 38,5 procent. Ook is het aantal opdrachten flink toegenomen: 27 procent van de ZZP’ers ziet een toename in het aantal opdrachten, december 2009 was dit nog slechts 12 procent. Steeds meer ZZP’ers zien bovendien de vergrijzing en het tekort aan instroom van jongeren en hoger opgeleiden als gunstige ontwikkelingen. Ze plukken de vruchten van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
 

14-01-2011 14:15

Mbo-leerlingen van HMC Rotterdam (ook wel bekend als het Hout- en Meubileringscollege) hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een bijzondere opdracht in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Primair Projekt en Ynno. In korte tijd hebben deze derdejaars leerlingen die de opleiding Interieuradviseur volgen een concept bedacht en uitgevoerd in de nieuwe Maastoren Rotterdam voor een mobiel en flexibel ontmoetingscentrum. 

De opdracht is voortgekomen uit een vraag van Gemeente Rotterdam om de leegstand in de stad in te zetten voor ‘Het Nieuwe Werken’. De ambitie was om de leegstaande kantoorunits optimaal vorm te geven  tot een plek waar ambtenaren elkaar en de stad kunnen ontmoeten en waardoor de efficiency kan worden vergroot. Hiermee kan geld worden bespaard, het fenomeen ‘netwerken’ vergroot en slimmer worden gewerkt.

De leerlingen hebben deze opdracht vorm weten te geven door deel te nemen in een denktank bestaande uit de Servicedienst van Gemeente Rotterdam, het projectinrichtingsbedrijf Primair Projekt en Yunno, het adviesbureau voor de nieuwe manier van werken.

Vanuit dit overleg hebben de leerlingen een testomgeving gecreëerd in de Maastoren Rotterdam met ruimtes die bestuursvergaderingen, creatieve bijeenkomsten, concernbijeenkomsten en gedeelde werkplekken mogelijk maken. Al deze ruimtes hebben in vorm, sfeer en materiaal een verbinding met de stad Rotterdam door de thema’s Kralingen, Kop van Zuid en het Havengebied die erin zijn verwerkt.

Het HMC is sinds 1929 de enige mbo vakschool waar alle opleidingen met hout, meubel of interieur te maken hebben, met onderwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam. Door middel van professionele docenten en intensieve contacten met het bedrijfsleven worden de leerlingen opgeleid voor een beroep in de praktijk.

12-01-2011 8:20

ErgoDirect International, leverancier van oplossingen voor gezonder, slimmer én efficiënter beeldschermwerk, maakt bekend dat inmiddels 100.000 gebruikers van RSI-software (de zogenaamde pauzesoftware) zijn overgestapt naar CtrlWORK, persoonlijke effectiviteit software.

CtrlWORK helpt beeldschermwerkers om hun taken met de computer sneller, beter en met minder inspanningen te verrichten, aldus ErgoDirect. 'CtrlWORK voorkomt zowel fysieke als mentale vermoeidheid, waardoor niet alleen de gezondheid, maar óók de prestatie van beeldschermwerkers aantoonbaar wordt verbeterd. CtrlWORK stimuleert beeldschermwerkers door ze sneltoetsen te leren die tijd besparen en (ongezond) muisgebruik terugdringen', aldus het schrijven. CtrlWORK draagt door persoonlijke terugkoppeling bij aan bewustwording welke de basis is voor gedragsverandering tot slimmer, efficiënter én gezonder beeldschermwerk, zo meldt het schrijven van ErgoDirect.

“Pauzesoftware kon ons niet helpen medewerkers bewust te maken van de voordelen van slimmer, efficiënter en gezonder beeldschermwerk. Veel mensen schakelden de pauzesoftware uit omdat ze het zo irritant vonden en er zoveel last van hadden”, aldus Sim Coenradi, HSE-manager bij Maersk Line.
“Mensen zonder klachten vonden de traditionele pauzesoftware gewoon waardeloos omdat ze in hun ogen onnodig pauzes kregen opgedragen. Ze zeiden dat het hun functioneren belemmerde en raakten daardoor gedemotiveerd. Veel medewerkers probeerden de pauzesoftware dan ook van hun PC te slopen”, aldus Geek van der Zalm, verantwoordelijk voor uitvoering ARBO-beleid bij Akzo Nobel Car Refinishes. Geek vervolgt: “CtrlWORK doet wat het moet doen maar niet overdreven, niet hinderlijk. Mensen reageren zeer positief op de tips die CtrlWORK geeft. Zo hebben we met CtrlWORK geen hinder meer van gebruikers die klagen over onnodige pauzes. Zelfs de managers zijn met CtrlWORK gebaat en enthousiast.”

“Onze medewerkers zijn zeer gecharmeerd van de tips die CtrlWORK geeft en doen er ook wat mee. CtrlWORK maakt ze bewust dat ze de hele dag achter het beeldscherm zitten en helpt ze om op tijd even wat anders te doen,” aldus Coenradi van Maersk Line. Hij vervolgt: “Iedereen, inclusief een aantal zeer fervente tegenstanders van pauzesoftware, is heel positief over CtrlWORK. Het feit dat mensen worden beloond voor hun positieve werkgedrag vinden we bij Maersk Line een groot plus. Ons hele senior management team stond dan ook vierkant achter de keuze om pauzesoftware, vanwege de vele irritaties, te vervangen door CtrlWORK.”

CtrlWORK is een veel beter en prettiger programma om mee te werken en op te volgen dan pauzesoftware, aldus één van de CtrlWORK gebruikers binnen Maersk. “CtrlWORK is niet alleen moderner, gebruiksvriendelijker en beter doordacht dan pauzesoftware maar het biedt ook beduidend meer bruikbare en persoonlijke aanbevelingen dan pauzesoftware”, vult een van de CtrlWORK-gebruikers binnen Akzo Nobel Car Refinishes aan.
“Het verheugt ons om in de praktijk te ervaren dat onze keuze, om met onze klanten de wens voor slim, efficiënt en gezond beeldschermwerk op een positieve manier invulling te geven, in de praktijk zo uitzonderlijk goed door eindgebruikers wordt ontvangen”, aldus John van Hooft, directeur en ergonomie software expert bij ErgoDirect International. Van Hooft vervolgt: “We zijn trots dat al bijna tweehonderd bedrijven gebruik maken van de CtrlWORK, persoonlijke effectiviteit software. Voldaan zijn we echter nog lang niet. Er is nog veel efficiencyvoordeel te halen in de wijze waarop mensen computertaken uitvoeren. Ons team van wetenschappers en deskundigen is zeer gemotiveerd om dit, voor veel bedrijven nog braakliggende terrein, verder te ontginnen.”

11-01-2011 9:30

De International Copper Association heeft FSB toegelaten tot haar organisatie. Vanwege de toepassing van een unieke legering in de bronzen producten van de Duitse deurbeslagspecialist, krijgt FSB de mogelijkheid om het speciale keurmerk voor antimicrobieel brons op haar producten te vermelden.

De International Copper Association (ICA) is een organisatie die als doel heeft om het gebruik van koper wereldwijd te promoten. Volgens het ICA biedt het gebruik van koper een essentiële bijdrage aan de vorming van het leven, de vooruitgang in de wetenschap en technologie en een hogere levensstandaard in de gehele wereld. Sinds december 2010 heeft ook FSB toegang gekregen tot het netwerk van de ICA. De bronzen deurkrukken van FSB bevatten namelijk een speciale, koperen legering die ervoor zorgt dat de deurkrukken een kiemdodende werking krijgen. Hierdoor krijgen bacteriën, waaronder ook de ziekenhuisbacterie MRSA, geen kans om te overleven op de bronzen deurkrukken van FSB.

Het doel van de ICA is dan ook om ontwerpers en architecten van ziekenhuizen erop attent te maken dat het gebruik van bronzen deurkrukken van groot belang is in de strijd tegen besmettingen in ziekenhuizen. Gezondheid Besmetting door het aanraken van gebruiksvoorwerpen is een groot probleem binnen de gezondheidszorg. Alleen al in de EU raken jaarlijks circa vier miljoen mensen besmet dankzij infecties die zij hebben opgelopen in een ziekenhuis of zorginstelling. In december werd nog bekend dat in het VU Medisch Centrum op de afdeling oncologie de MRSA-bacterie was geconstateerd. Dat leidde tot een tijdelijke opnamestop en artsen en verpleegkundigen kregen te maken met aangepaste maatregelen. Juist deze MRSA-bacterie is een probleem voor zorginstellingen, omdat de bacterie resistent is voor antibiotica Brons Toepassing van brons met de juiste legering helpt bij de strijd tegen bacteriële kiemen en juist ook MRSA. Uit onderzoek dat is gecontroleerd door het US Environmental Protection Agency (EPA) is gebleken dat op antimicrobieel brons meer dan 99,9 procent van de aanwezige bacteriën binnen twee uur worden gedood. De snelheid waarin deze kiemen afsterven, heeft te maken met de legering van het materiaal. Legeringen met een kopergehalte van ongeveer 60 [procent kennen een lage kiemdodende werking. De legering van de deurkrukken van FSB kent echter een kopergehalte van 92 procent en beschikken daarom over een hoge kiemdodende werking. Het ICA constateert dat antimicrobieel brons het meest effectieve antimicrobiële materiaal is dat gebruikt kan worden voor gebruiksvoorwerpen. De organisatie pleit daarom voor wereldwijde toepassing van antimicrobieel brons in gebruiksvoorwerpen om zo besmetting in zorginstellingen, openbaar vervoersvoertuigen, onderwijsinstellingen en in overige openbare verwerken.

Door de toelating tot de ICA krijgt FSB nu de mogelijkheid om haar bronzen producten te voorzien van het speciale ICA-keurmerk. Dit keurmerk geeft de garantie dat het product kiemdodend is. Daarnaast geeft het ICA aan dat de bronzen producten van FSB over de volgende eigenschappen beschikken:

Eind 2010 heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen als eerste zorginstelling in Nederland haar Ambulant Oncologisch Centrum volledig voorzien van bronzen, kiemdodende deurkrukken. De afdeling in het Groningse ziekenhuis is nu uitgerust met deurkrukken uit de 1163 productfamilie, die is ontworpen door de bekende Duitse architect Hans Kollhoff en bezitten een desinfecterende werking.

Over FSB
Sinds de oprichting van FSB in 1881 houdt de deurbeslagfabrikant uit het Duitse Brakel zich bezig met productinnovaties en nieuwe trends. Het designprincipe van FSB producten is gebaseerd op de kennis dat deurkrukken tot langdurige gebruiksgoederen behoren en daarom van een tijdloze moderniteit dienen te zijn. Daarnaast kenmerken de producten van FSB zich door hoge kwaliteit, dat zich onder andere in de vormgeving en ergonomische kwaliteit manifesteert.

11-01-2011 9:00

Uit een Europees onderzoek van MarketResponse blijkt dat slechts één op de tien Nederlandse werknemers denkt dat de kans bestaat dat ze in 2011 hun baan verliezen. In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlander hiermee zeer positief ingesteld. Gemiddeld houden drie op de tien West-Europeanen er rekening mee hun baan te verliezen. In Frankrijk is dat percentage met vier op de tien het grootst. Zes op de tien Nederlanders geven aan dat ze verwachten snel een nieuwe baan te vinden, mochten zij dan toch hun baan verliezen

07-01-2011 9:37

De zintuiglijke beleving van de mens in vastgoed staat centraal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Vastgoed & Beleving’. Sprekers presenteren de laatste onderzoeken, meest recente praktijkervaringen en innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot de invloed van daglicht, groen, geur, kleur en muziek op de mens in onder meer kantoren, winkels, woningen en parkeergarages. Zij geven praktische adviezen voor de optimale exploitatie van vastgoed, rekening houdend met de expertise in de (omgevings)psychologie en biologie. De zintuiglijke waarnemingen beïnvloeden namelijk het gedrag, de gezondheid en het welzijn van de mens in vastgoed.

De bijeenkomst vindt plaats in CORPUS 'reis door de mens' in Oegstgeest, een markant gebouw aan de A44 in de vorm van een zittend mens van 35 meter hoog. In dit innovatieve belevingscentrum kunnen bezoekers op spectaculaire wijze zien, voelen en horen hoe het menselijk lichaam werkt.

Sprekers zijn ir. Atto Harsta, oprichter Stichting Living Daylights en directeur Aldus bouwinnovatie (Daglicht en Groen), drs. Kim van der Leest, directeur Biologische Technologie bij Triple E (Kleur, Geur en Muziek) en drs. Mark van Hagen, senior adviseur afdeling Marktonderzoek en Advies bij de NS (Beleving op stations). Voorzitter van NeVaP, Hans Touw FRICS, treedt op als dagvoorzitter. Hij is werkzaam als Directeur Assetmanagement bij Vesteda.

06-01-2011 10:26

Uit eten op kosten van je toekomstige baas en er een baan aan overhouden ook, wie wil dat nou niet? Deze gedachte is de kern van het nieuwe initiatief van wervingsexpert Kelly Services, in samenwerking met Netwerkorganisatie Zo! Donderdag 13 januari vanaf 17.30 uur is commercieel talent in de regio Arnhem van harte welkom in Club Fifth Avenue te Arnhem. Daar komen ze in contact met bedrijven die belangstelling hebben voor hun capaciteiten. Aanmelden kan op http://www.etenopkostenvandebaas.nl/

"Solliciteren verloopt nog vaak zo formeel, terwijl heel veel zaken informeel - door te netwerken - tot stand komen", vertelt Quirijn Kamp  van Kelly Services in Arnhem. "Toen ik het daar met Harm Slump van Netwerkorganisatie Zo! over had, ontstond ons idee: al netwerkend een nieuwe baan vinden."

Het concept is eenvoudig. Iedereen met commercieel talent is welkom op dit informele netwerkevenement. Tijdens de bijeenkomst presenteren bedrijven uit de regio zich en vervolgens is er - onder het genot van een hapje en een drankje - uitgebreid gelegenheid om informeel kennis te maken. Een DJ zorgt voor muziek en de middag wordt afgesloten met een etentje in stijl, op kosten van de toekomstige baas.

"Wie toe is aan een nieuwe stap in z'n carrière en zich wil oriënteren op de mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt is van harte uitgenodigd. De doelgroep is breed, het kunnen studenten, herintreders, ouderen of jongeren zijn", aldus Kamp.

Eten op kosten van de baas
* Donderdag, 13 januari 2011 van 17.30 uur tot 23.00 uur
* Club Fifth Avenue, Korenmarkt 26, 6811 GW Arnhem

De Amerikaanse oprichter William Kelly startte in 1946 's werelds eerste uitzendorganisatie. Sindsdien is Kelly Services Inc. uitgegroeid tot een wereldwijde HR-organisatie met meer dan 2800 vestigingen in 38 landen. Kelly Services staat genoteerd in de top-5 van 's werelds grootste uitzendorganisaties.

ZO! is de open manier van netwerken. Zonder verplichtingen, vrijblijvend. Je kunt zelf besluiten of en hoe je aan ZO! activiteiten meedoet, hoe vaak en wanneer.
 

05-01-2011 9:04

De ICT Barometer van Ernst & Young toont aan dat ICT bij de overheid minder ontwikkeld is dan bij andere sectoren. 82 Procent van de respondenten in de sector dienstverlening geeft aan dat zij thuis kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk, terwijl maar 64 procent van de respondenten bij de overheid deze mogelijkheid heeft.

Mobiliteit en de toepassing van open source blijkt nog niet populair bij overheid. Bovendien hebben weinig overheidsinstanties ruimte voor een CIO (Chief Information Officer). Op het gebied van ICT-beleid moet nog veel gebeuren bij de overheid. Het verschil tussen de sector overheid en de sector dienstverlening is groot. Zo ziet 22 procent van de overheidsrespondenten een CIO in hun organisatie, bij de sector dienstverlening is dat 35 procent. Weinig overheidsmedewerkers hebben een laptop van de organisatie; 21 procent bij de overheid, terwijl 46 procent bij hun collega’s in de sector dienstverlening hierover beschikt. Ook thuiswerken is niet voor alle overheidsmedewerkers mogelijk. Waar 64 procent van de overheidsrespondenten aangeeft van thuis uit op het netwerk te kunnen, ligt dat aantal in de dienstverlenende sector op 82 procent.

Open source
Bij 15 procent van de ondervraagde overheidsmanagers werkt de organisatie met open source software, terwijl dat percentage in de sector dienstverlening op ruim het dubbele (32 procent) staat. Guill van den Boom, partner bij Ernst & Young, vertelt: “Binnen de overheid geldt dat open source software de voorkeur heeft boven gesloten source software. Daar blijkt in de praktijk nog weinig invulling aan te worden gegeven. Het is niet verwonderlijk dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar de besparingen die open source overheden kan brengen.”
Opvallend is verder het relatief beperkte deel van de overheidsorganisaties dat een CIO kent. Guill van den Boom: “De aanstelling van de eerste CIO’s binnen de Rijksoverheid en bij de gemeenten Amsterdam en Rotterdam krijgt nog te weinig navolging. Naar mijn idee zouden alle grote gemeentes een CIO of IT-directeur moeten hebben. ICT is een complex en integraal aspect van de bedrijfsvoering geworden.”

04-01-2011 9:00

Op 19,20 en 21 januari 2011 vindt de dertiende editie plaats van de vakbeurs Facilitair in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. Facilitair is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét vakevenement in de facilitaire sector. Ook dit jaar initieert kantoorinrichter JBK een bijzondere samenwerking waarin negen specialisten uit de branche zich zullen presenteren binnen één beursstand. Waar veel bedrijven tijdens de beurs zich individueel vertegenwoordigen op de vakbeurs Facilitair, bundelen deze negen specialisten juíst hun krachten om een totaalconcept te presenteren. “Alle verschillende oplossingen komen samen in één concept, wat onze stand tot een beleving zal maken voor de bezoekers van de beurs. Deze samenwerking laat zien hoe de specialismen van onze partners bijeenkomen in een totaaloplossing”, vertelt Harald Westerman van JBK.

Een inspirerende werkomgeving bestaat uit meerdere componenten die allemaal in de stand zijn verwerkt: van interieurbeplanting van Bruinsma Hydrokultuur en ergonomische 3D bureaustoelen van Wilkhahn, tot modulaire vloertegels van InterfaceFLOR en Open Ceilings' creatieve oplossingen voor systeemplafonds, de stand laat zien hoe verschillende oplossingen gecombineerd kunnen worden. Als specialist in kantoorplekken laat Amerland de mogelijkheden binnen het nieuwe werken zien en ook het designmeubilair van Artifort zijn in de algehele stand verwerkt. Daarnaast presenteert HECLA hoe audiovisuele oplossingen in de werkplek geïntegreerd kunnen worden.

 "Het standontwerp is uniek omdat alle partners hier met hun oplossingen in terugkomen. Anders dan een display waar slechts op staat wat we doen, kan de bezoeker direct ervaren hoe deze samenwerking in de praktijk tot stand komt”, legt Wim Hees uit. Wim Hees Interieurbouw is naast partner ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de stand. Ook een blik op de toekomst nemen alle partners mee in hun presentaties, zo kunnen alle bezoekers zelf ervaren hoe de nieuwste designs in kantoormeubilair, de interactive table of de plantenwand bijdragen aan een efficiënte en prettige werkplek. Kaarten voor de vakbeurs Facilitair op 19,20 en 21 januari 2011 zijn gratis te verkrijgen na voorregistratie via www.facilitair.net. 

01-01-2011 1:15

In 2011 gaat de papieren direct mail weer helemaal terugkomen. Die voorspelling doet DM Creatieve Communicatie in Haarlem, gespecialiseerd in direct marketing. Het bureau wordt in zijn voorspelling ondersteund door onder meer de Rijks Universiteit van Groningen. Die heeft onderzocht wat het effect is van papieren mailings tegenover e-mailings. Uit die resultaten blijkt dat direct mail vele malen effectiever is dan e-mail en dat de emotie tegenover post ook veel positiever is.

Stopten marketeers voorheen grote budgetten in online campagnes en virals, in 2011 wordt het 'back to basics' voor adverteerders denkt Marco Mok, directeur van DM Creatieve Communicatie. “Dat effect wordt overschat. Op internet krijgt een reclame-uiting amper aandacht. Bovendien komt er nog een effect bij waardoor papieren direct mail nog meer opvalt. Er wordt steeds minder per post verstuurd, zodat een reclamemailing veel minder concurrentie heeft op de deurmat. En een mailing die meer opvalt, levert automatisch een hoger rendement op.”

Nog een opvallende ontwikkeling is dat het mailen door de opkomst van digitaal drukwerk verschuift van massamailings naar gepersonaliseerde mailpieces in kleinere aantallen. Ook de drukkosten van papieren mailings zijn de laatste jaren sterk gedaald door de fors toegenomen concurrentie in de grafische sector. Marco Mok: “Daarnaast besteden bedrijven tegenwoordig ook meer aandacht aan het mailpack en zijn de databases kwalitatief beter geworden. Die effecten vertalen zich door in de hogere respons op papieren mailings.”

Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen in opdracht van TNT blijkt ook dat mail via de post en vooral opvallende mailingcampagnes bijzonder goed worden gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de hogere respons op leuke campagnes. Mok: “DM Creatieve Communicatie haalt soms een respons van meer dan 50 procent. Maar dan hebben we het niet over een standaard mailinkje, maar over een DM-campagne waar goed over is nagedacht en waarvoor voldoende budget beschikbaar is om een campagne te ontwikkelen.”
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >