Nieuws


28-09-2010 8:45

De afgelopen jaren is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Het tempo waarin dit gebeurt is echter laag. Bij jongeren is het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen ongeveer 10 procent. Voor de 45-plussers kan het oplopen tot 35 procent. Zo was in 2008 voor vrouwen van 15 tot 65 jaar het gemiddelde bruto-uurloon 81 procent van dat van mannen. Bij 15- tot 35-jarige vrouwen was het 90 procent, tussen 35 en 45 jaar 80 procent, terwijl vrouwen boven de 45 jaar minder dan 70 procent van het bruto-uurloon van mannen kregen. Het verschil in bruto-uurloon daalt maar langzaam. In de periode 2006-2008 is het verschil in bruto-uurloon afgenomen met 0,4 procent op jaarbasis.

Loonverschillen hangen sterk samen met de bedrijfstak. Bij de financiële instellingen bedroegen de gemiddelde uurloonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2008 meer dan 30 procent, terwijl deze in het onderwijs maar net boven de 15 procent uitkwamen.

Bij de 15- tot 25-jarigen verdienden de vrouwen in beide bedrijfstakken iets meer dan hun mannelijke collega’s, maar in hogere leeftijdsgroepen lopen de vrouwen snel een achterstand op. Bij de financiële instellingen verdienden vrouwen van 55 tot 65 jaar ruim 40 procent minder. In het onderwijs liep het verschil op tot bijna 20 procent.

De grote verschillen tussen de financiële instellingen en het onderwijs hebben te maken met hoeveel variatie er bestaat in functies en beloningen. Bij de financiële instellingen lopen deze veel meer uiteen, waarbij mannen oververtegenwoordigd zijn in de beter betaalde banen. In het onderwijs is de variatie veel kleiner.

23-09-2010 9:50

Managers die goed zijn in de genuanceerde vormen van vleierij, hebben een goede kans om carrière te maken binnen een bedrijf. Dit blijkt uit een managementonderzoek van twee Britse hoogleraren.

Tijdens het onderzoek werden 42 managers en directeuren ondervraagd om na te gaan welke benadering de meeste kans op een directieplaats heeft. Duidelijk is dat het voor je carrière heel zinvol kan zijn om bijvoorbeeld nadrukkelijk te benadrukken dat je hetzelfde over bepaalde dingen denkt als de directeur.

Deze vorm van vleierij werkt echter alleen maar als ze niet wordt gezien als geslijm, aldus de twee onderzoekers. Wie zijn bedoelingen te veel kenbaar maakt, wordt gezien als manipulatief.
 

21-09-2010 8:30

Els van der Plas is per 17 januari 2011 de nieuwe directeur van Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion. Zij volgt Dingeman Kuilman op, die zeven jaar directeur was van Premsela. Els van der Plas is momenteel directeur van het Prins Claus Fonds.
 

Met Van der Plas haalt Premsela iemand in huis met een brede visie op kunst en cultuur, die de Nederlandse vormgeving en mode nationaal en internationaal verder op de kaart kan zetten. Premsela opereert in een breed en groeiend designveld; met Els van der Plas zet de organisatie een volgende stap in de ontwikkeling tot een toonaangevend instituut. Els van der Plas: “Na meer dan dertien jaar Prins Claus Fonds heb ik zin in een nieuwe uitdaging waarbij ik mijn kennis, kwaliteiten en netwerk kan inzetten voor de Nederlandse designcultuur. Ik ben overtuigd van de kwaliteit, culturele waarde, en de internationale en economische kansen voor Nederlandse vormgeving en mode.”

Els van der Plas heeft het Prins Claus Fonds vanaf zijn ontstaan in 1997 opgebouwd tot een internationaal instituut voor cultuur en ontwikkeling dat staat voor kwaliteit en innovatie, en dat stevig is geworteld in het culturele veld. Van der Plas is (mede)verantwoordelijk voor de  internationale Prins Claus Prijzen en culturele projecten in onder andere Bagdad, Beiroet en Kinshasha. In 2003 zette ze het culturele noodfonds Cultural Emergency Response op, dat onder meer de Centrale Bibliotheek in Bagdad redde na de Amerikaanse inval. Op haar initiatief opende de organisatie in 2008 de Prins Claus Fonds Galerie, die werk toont van door het Fonds ondersteunde kunstenaars en activiteiten. Hier waren onder andere de tentoonstellingen over Congolese dandy’s en Syrische lingerie te zien.

Els van der Plas studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht. In 1988 richtte ze de Gate Foudation op ter stimulering van interculturele uitwisseling op het gebied van moderne en hedendaagse kunst. Van der Plas was lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam (2004-2009) en jurylid van de Curry Stone Designprijs in New York (2008). Op dit moment doet ze de redactie van het  boek The Art of African Fashion over Afrikaanse mode, dat wordt uitgegeven in 2011.

Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion creëert sinds 2003 vanuit een culturele invalshoek kansen voor de groei van de Nederlandse vormgeving. Bij alle projecten werkt Premsela intensief samen met een groot aantal partners. Samen met hen organiseert Premsela lezingen, debatten en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 


 

21-09-2010 8:30

De helft van de Nederlandse werknemers heeft nooit contact met zijn of haar hoogste baas. Ongeveer 27 procent zou de baas niet eens van gezicht herkennen. Dit staat in het onderzoek Undercover Boss van onderzoeksbureau De Vos & Jansen, waarvan tv-zender Veronica zondag de resultaten naar buiten bracht.

 Uit het online uitgevoerde onderzoek blijkt eveneens dat de helft van de werknemers het leuk vindt wanneer de allerhoogste baas een keer komt meewerken op de werkvloer, hoewel velen van de 788 ondervraagden vermoeden dat de baas die taken niet aan zou kunnen.

Veronica neemt vanaf vandaag  (21 oktober) de proef op de som in de Nederlandse versie van Undercover Boss. In dit realityprogramma gaan directeuren van grote Nederlandse bedrijven incognito de vloer op om er zo achter te komen wat er echt speelt in hun organisatie. Zo vermoedt 36 procent van de Nederlanders dat hun baas geen idee heeft wat er zich op de werkvloer afspeelt en denkt 48 procent dat de baas geen idee heeft waar de werknemers mee bezig zijn.

Het onderzoek wijst uit dat vrouwelijke bazen meer contact hebben met hun werknemers. Ook hebben werknemers het idee dat een vrouwelijke baas beter weet wat er op de werkvloer speelt dan een mannelijke manager. Vrouwelijke bazen wordt ook minder verweten te weinig op de werkvloer aanwezig te zijn. Zo vindt 48 procent van de werknemers met een mannelijke baas dat hij zijn gezicht te weinig laat zien, tegenover 19 procent van de werknemers onder vrouwelijke leiding. Van de ondervraagde medewerkers heeft bovendien 30 procent er wel vertrouwen in als hun bazin hun werkzaamheden overneemt, terwijl slechts 20 procent van de medewerkers met een mannelijke baas gelooft dat hij het er goed van afbrengt. (Bron: Zibb.nl)

20-09-2010 15:32

Voor de utiliteitsnieuwbouw waren 2008 en 2009 topjaren met productiewaarden van circa € 6,8 miljard. Vanaf 2010 slaat dat beeld volledig om, gevoed door een gedaalde vergunningverlening en de nasleep van de crisis. De nieuwbouwwaarde in de marktsector daalt tussen 2008 en 2011 met 41procent. In 2012 krabbelt zowel de marktsector als de totale utiliteitsnieuwbouw weer licht op. Dit blijkt uit de jongste prognoses voor de BouwKennis Marketing Score Card Marktomvang.

 

In de marktsector vinden pas investeringen plaats als dat de bedrijfsactiviteiten ondersteunt. Verbetering in de marktsector moet daarom komen van een duurzaam herstellende economie. Per subsector zijn er fundamentele verschillen te zien, maar er is één gemene deler. Voordat een beslissing tot uitbreiding of vernieuwing genomen wordt, moeten eerst de bezettingsgraden weer op peil komen. Uiteraard zal elke sector en ieder gebouwtype anders reageren op de conjuncturele schommelingen en maatschappelijke veranderingen.

 

In de industrie en bouwnijverheid valt de nieuwbouwproductie vanaf 2010 scherp terug. Cumulatief tot en met mei 2010 is er voor deze sector voor € 196 miljoen aan vergunningen verleend voor de nieuwbouw. Dat is een daling van 51 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009 en van maar liefst 75 procent ten opzichte van 2008. Dit komt door de forse vraagdaling naar productiehallen, eventueel met aangrenzende kantoorruimte. Het herstel in de (zware) industrie komt eerder dan in de laatcyclische bouwnijverheid. De waarde van de gereedmeldingen voor industrie en bouwnijverheid ligt de komende jaren tussen de € 700 miljoen en € 800 miljoen. 

 

De deelsector handel en horeca valt uiteen in groot- en detailhandel. De detailhandel kampt met teruglopende consumentenbestedingen. In combinatie met het al historisch hoge winkeloppervlak zorgt dat voor een teruglopende bouwopgave van winkelvastgoed. De groothandel gebruikt vooral (combinatie) bedrijfshallen en loodsen. Deze exportgerichte sector heeft geprofiteerd van de opleving op de wereldhandel. Dit effect is echter tijdelijk, aangezien het vooral door voorraadaanvulling werd gedragen. Hetzelfde effect geldt in grote lijnen voor de sector vervoer en communicatie. Maar voor de investeringen op gang komen moeten eerst de bezettingsgraden weer op orde komen. Hoopgevend is wel het sterke herstel op de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven, waar de groei van de goederenoverslag in het eerste halfjaar van 2010 in de dubbele cijfers uit is gekomen.

 

 De zakelijke dienstverlening is een afwisselende sector, bestaande uit bijvoorbeeld IT, accountants, architecten, schoonmakers en reisbureaus. Het gebruikte vastgoed bestaat voor een groot deel uit kantoren. Cumulatief tot en met mei ligt de waarde van de vergunningverlening ten behoeve van de zakelijke dienstverlening op € 152 miljoen, ver onder het langjarig gemiddelde (vanaf 2000) over de eerste vijf maanden van € 438 miljoen. De dalende trend zet voorlopig ook nog door. Overcapaciteit, hoge leegstandniveaus en demografische ontwikkelingen temperen de nieuwbouw van kantoren. In 2011 en 2012 zal de productiewaarde uitkomen op € 550 miljoen, 60 procent onder het niveau van 2008.

 

De nieuwbouwproductie in de budgetsector trekt zich barweinig aan van de crisis. Deze blijft tussen 2010 en 2012 stabiel. Er is zelfs sprake van een marginale toename tot bijna € 2,4 miljard. De productiewaarde voor de sectoren onderwijs en vooral gezondheidszorg zullen toenemen. Onder voorbehoud van de plannen van het kabinet in formatie, lijkt de post onderwijs geen sterke bezuinigingen te ondergaan. Het binnenklimaat van scholen is juist een punt van aandacht. Daaruit kan werk voor de bouwsector voortkomen, alhoewel dit vooral renovatieactiviteiten op zal leveren.

 

De ontwikkeling van de Nederlandse conjunctuur blijft omgeven door onzekerheid. Een dubbele dip – al dan niet via een tweede instorting van de VS of het afkoelen van de Aziatische groei – is niet uitgesloten. Afwijkingen ten opzichte van de economische voorspellingen kunnen met name de marktsector beïnvloeden. Daarom is zorgvuldigheid geboden bij deze prognosecijfers.

17-09-2010 10:15

George Jautze treedt toe tot de Raad van Commissarissen van Lips Capital Group. Na zijn vertrek bij ING Group en pensionering per 1 september richt Jautze zich nu onder andere op dit commissariaat bij Lips Capital Group. De RvC bestaat daarmee vanaf nu uit vier leden.

Ing. George J. Jautze (60) was voorheen CEO van ING Real Estate waar hij leiding gaf aan ING Real Estate Finance, ING Real Estate Development en ING Real Estate Investment Management. In die functie was hij verantwoordelijk voor de wereldwijde reorganisatie van ING RE.

CFO Jan Hendriks van Lips Capital Group is verheugd over de toetreding van Jautze. “Met zijn komst voegen we een kopstuk uit de vastgoedsector toe aan onze RvC. De grote kennis en ervaring van Jautze zijn voor Lips Capital Group een belangrijke toevoeging aan onze organisatie.”
De uitbreiding van de RvC moet een evenwichtige verdeling van de invloed tussen bestuur, RvC en de aandeelhouders van Lips Capital Group waarborgen. Hendriks: “De komst van Jautze bevestigt dat corporate governance, transparantie en een goed ondernemingsbestuur topprioriteit hebben bij Lips Capital Group. Wij focussen ons op een heldere strategie waarbij een optimale woon-, werk- en winkelomgeving voor alle gebruikers van ons vastgoed voorop staat.”

Voorzitter van de RvC van Lips Capital Group is prof. dr. Joop Bouma. In april 2010 zijn mr. Jan Boven en drs. Marjet van Zuijlen al toegetreden tot de RvC van Lips Capital Group, die daarmee nu compleet is.

Lips Capital Group richt zich als belegger en ontwikkelaar op vastgoed dat voldoet aan de wensen van gebruikers, waardoor het beter functioneert en uitstekend rendeert. Lips Capital Group bestaat uit de Business Units Lips R/E Investments, Lips Development en Lips Structured Finance.
 

14-09-2010 9:00

De werkgroep Arbo en Het Nieuwe Werken, waarin sociale partners en de overheid zijn vertegenwoordigd, presenteerde op maandagmiddag 13 september een handreiking: Het Nieuwe Werken, hoe blijf je er gezond bij? Dit gebeurde tijdens de Slim Werken en Slim Reizen Experience in de Jaarbeurs te Utrecht. De deelnemers kregen een brochure mee die gebaseerd is op deze handreiking.

Lars Lutje Schipholt, voorzitter van de werkgroep Arbo en Het Nieuwe Werken: “Het Nieuwe Werken biedt veel voordelen voor werkgevers en werknemers. Zo bevordert het voor werkgevers de klanttevredenheid, leidt het tot minder ziekteverzuim en kan het kosten besparen. Werknemers krijgen een betere afstemming tussen werk en privé, meer zeggenschap over de inrichting van werk en krijgen de mogelijkheid files te vermijden.

Arbeidsomstandigheden zijn een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De brochure geeft concrete tips om deze verantwoordelijkheid in te vullen, waarbij het accent niet ligt op controle, maar vooral op ’n gedegen voorbereiding, voorlichting, preventie en overleg met werknemers.

Het Kenniscentrum Werk & Vervoer is, samen met de Taskforce Mobiliteitsmanagement en enkele andere koplopers op het gebied van het zogenoemde Nieuwe Werken, één van de initiatiefnemers van de Arbo-handreiking, om zo werkgevers en werknemers op een pragmatische wijze te helpen met de huidige wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden in hun bedrijf.
 

13-09-2010 8:30

Lang heeft men gedacht dat RSI of klachten bij beeldschermwerkers te beteugelen of te voorkomen waren door tijdens het werk frequent korte pauzes van enkele seconden in te bouwen. Recente inzichten laten zien dat het effect van langere pauzes (van minimaal 3 minuten) veel groter is. Bovendien leiden deze volgens ErgoDirect International tot meer tijdwinst.

Aan het begin van deze eeuw kwam er vanuit wetenschappelijke hoek ondersteuning van het positieve effect van korte pauzes of zogenaamde micropauzes. Beeldschermwerkers met klachten konden in deze studies met minder klachten hun beeldschermwerk verrichten. De micropauzes waren goed in te voeren in de praktijk. Traditionele pauzesoftware programma’s herinneren medewerkers eraan om deze korte pauzes van 5-10 seconden te nemen. Analyses laten zien dat deze micropauzes door veel beeldschermwerkers ook geaccepteerd worden: 75 procent van de getoonde micropauzes wordt daadwerkelijk opgevolgd. Een goede oplossing dus: effectief en praktisch uitvoerbaar. Of toch niet helemaal?

Interventies van minimaal 3 minuten, aangevuld met micropauzes, blijken een veel groter effect te hebben dan micropauzes alleen. Dit blijkt uit een kritische herevaluatie van de uitgevoerde wetenschappelijke studies. Een verklaring voor het grotere effect is dat medewerkers uit zichzelf al veel micropauzes nemen en dat traditionele pauzesoftware hieraan slechts een onbeduidend aantal extra micropauzes toevoegt. Interventies, van minimaal 3 minuten, voegen echter wel extra pauzetijd toe tijdens beeldschermwerk. Hierdoor kan er meer afwisseling tussen beeldschermwerk en andere activiteiten plaatsvinden, waardoor medewerkers daadwerkelijk kunnen herstellen. Het aantal micropauzes tijdens een dag verder ophogen, heeft dus geen nut aangezien de concentratie dan te vaak wordt onderbroken. Dit is op zichzelf al ongunstig maar deze frequente pauzemeldingen leiden daarnaast tot veel irritaties bij medewerkers.

Organisaties kunnen meer effect halen uit hun 'pauzebeleid' door meer aandacht te geven aan het inlassen van (effectieve) interventies, van minimaal 3 minuten. Onderzoek laat zien dat langere interventies niet alleen effectief zijn in het beteugelen van (RSI) klachten, maar dat deze ook leiden tot een betere concentratie en extra tijdswinst. Effectieve interventies zijn dus ook een meerwaarde voor de grote groep medewerkers die géén klachten heeft! Om het concentratievermogen van alle beeldschermwerkers te herstellen is het nodig andere activiteiten uit te voeren die lang genoeg duren om de aandacht even van de werktaak af te halen.

ErgoDirect International is software-aanbieder die zich concentreert op ergonomische oplossingen. "Software-oplossingen van ErgoDirect International zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en getoetst door gerenommeerde wetenschappers en ergonomen", aldus het bedrijf. "Wat betreft R&D legt ErgoDirect International haar oor continue te luister bij haar klanten en de wetenschap. Wij weten wat de wensen en behoeften van onze klanten zijn en ontwikkelen daar ook naar."
Producten van ErgoDirect International worden gebruikt binnen ministeries, provincies, gemeenten, onderwijs, banken, (zorg)verzekeraars, (it)dienstverleners, industrie en vele andere bedrijfstakken.

09-09-2010 14:04

Een derde van in totaal tweeduizend ondervraagde werkgevers geeft aan op basis van de eerste indruk (binnen 1,5 minuut) een oordeel te vellen over een sollicitant, aldus een nieuwsbrief van NationaleVacaturebank.nl. Daarbij geeft 65 procent van alle respondenten aan dat kleding de doorslag kan geven wanneer twee overgebleven kandidaten even geschikt zijn.

Werkzoekenden hebben het meeste succes wanneer ze zich ingetogen en verzorgd kleden. Werkgevers geven aan dat de grootste afknapper bij vrouwen het dragen van diepe decolletés of te strakke t-shirtjes is. Mannen kunnen het beste gewoon in een pak verschijnen, meldt de banensite in de nieuwsbrief.
 

09-09-2010 13:55

Leiders worden niet geboren, ze worden gemaakt. Je hebt er alleen wel de juiste combinatie van leidinggeven en psychologie voor nodig. De twee disciplines zijn namelijk niet los van elkaar te zien en vormen de basis van iedere geslaagde manager (in spe). Met 'Het breinboek voor managers voor Dummies' leer je het beste uit de neurowetenschappen op je bedrijf toe te passen en een werksfeer en cultuur te creëren waar iedereen blij mee is. Dat meldt althans een persbericht over het boek.

De uitgave is gebaseerd op de laatste doorbraken in de neurowetenschappen en laat zien hoe je je hersenen kunt trainen om met succes te beïnvloeden, leiding te geven en elk team of bedrijf te veranderen. Het boek behandelt niet alleen het ‘hoe’, maar laat ook het evenzo belangrijke ‘waarom’ aan bod komen. In vijf delen en aan de hand van praktische informatie en oefeningen leer je je sterke en zwakke punten als leider te bepalen, een leiderschapsstijl te kiezen die het best bij je mentale en emotionele kenmerken past en je team tot volle ontplooiing te brengen.

Ook in deze 'Voor Dummies' ontbreekt het ‘Deel van de tientallen’ niet, met in dit boek onder andere ‘Tien tips om je mensen verstandig leiding te geven’:

  1. Neem leiders in dienst
  2. Profiteer maximaal van digitale kennis
  3. Breng de mensen op je hand
  4. Geef leiding door het voorbeeld te geven
  5. Pak conflicten aan
  6. Weersta de verleiding om op microniveau te managen
  7. Stel emotionele intelligentie op prijs
  8. Prijs je mensen, pluk de vruchten
  9. Geef feedback
  10. Ga rennen als je niet kunt beslissen

Auteur Marilee Sprenger is internationaal consultant in het neurowetenschappelijk onderwijs en adjunct-professor aan Aurora University, Illinois, waar ze hersengerichte strategieën en geheugencursussen doceert.

Het breinboek voor managers voor Dummies
ISBN 978-90-430-2067-2
368 pagina’s
 

08-09-2010 8:14

Loeff's patent, specialist in archivering, heeft de unieke prestatie geleverd om zes jaar op rij een nominatie te behalen voor één van haar producten bij de Benelux Office Products Awards.

Ook dit jaar is Loeff's patent er in geslaagd de jury van de Benelux Office Products Awards te overtuigen van de kwaliteit van één van haar archiveringsproducten. Het Loeff's patent bundelbeugelsysteem voor het snel leeghalen en bundelen van de ordner-inhoud is genomineerd in de categorie 'Best Bestaand Product'.

Bij deze verkiezingen waaraan jaarlijks door vrijwel alle bepalende fabrikanten van kantoorgerelateerde producten wordt deelgenomen, presteerde Loeff's patent in de afgelopen jaren goed. Zes nominaties op rij, toont volgens de firma zelf aan dat de archiefmiddelen van Loeff's patent 'al decennia onderscheidend zijn en nog altijd tot de top behoren'.

07-09-2010 9:00

Bouwend Nederland is verheugd over de voorgestelde maatregelen van het ministerie van Financiën. Vooral het verlaagde btw-tarief op arbeid bij renovatie- en onderhoudswerkzaamheden kan extra werk opleveren voor het midden- en kleinbedrijf in de bouwsector. Bouwend Nederland ziet met de voorgestelde maatregelen haar pleidooi in Den Haag voor een verlaging van het btw-tarief beloond. 
 
Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland: "We zijn hier al jaren mee bezig. Het is fantastisch dat het ministerie van Financiën nu met dit pakket aan maatregelen komt. De werkgelegenheid in de bouw en dan met name in het midden- en kleinbedrijf zal er bij gebaat zijn. Juist omdat deze maatregelen vooral op de consumenten zijn gericht. De consument is degene die het direct in zijn portemonnee gaat merken dat de btw op arbeid bij renovatie en onderhoud aan de woning is verlaagd. En juist die consument is de belangrijkste klant van het mkb in de bouwsector. De timing is, met het vrijkomen van de spaarloontegoeden, ideaal. Een beter moment om te investeren in de eigen woning, is haast niet denkbaar."
Bouwend Nederland hoopt dat het beschikbare budget een extra investeringsimpuls opwekt. De arbeidscomponent, die nu onder het lage 6 procent btw-tarief wordt gebracht, bepaalt immers ongeveer 50 procent van de totale kosten van een werk.
 

06-09-2010 8:30

Leolux goes East. De designproducent opent haar eerste brandstore in het hart van Moskou en heeft concrete plannen voor nog meer gespecialiseerde winkels in Rusland. De opening in de Russische hoofdstad vindt plaats op 16 september. Eerder dit jaar opende de meubelproducent uit Venlo een brandstudio op Madison Avenue in New York.

De Leolux brandstore in Moskou is ingericht volgens een speciaal door Leolux ontwikkeld concept. CEO Frank van Werkum: "De brandstore is eigenlijk een super gespecialiseerde interieurwinkel, waar de consument wordt ondergedompeld in de wereld van Leolux. We presenteren de modellen die internationaal sterk onderscheidend zijn en vullen die collectie aan met kunst, kastsystemen en accessoires. Het is echt een toppresentatie waar je als Nederlandse producent met trots naar kijkt."

De winkel in Moskou is de eerste van een reeks winkels die de producent opzet samen met haar Russische partner FTF-Interior. Gelijktijdig opent Leolux drie studio’s, een eenvoudiger concept waar Leolux slechts een deel van de winkel inricht. Twee van die studio’s bevinden zich in Sint Petersburg en één in Moskou. Om de activiteiten in Rusland te ondersteunen, lanceert Leolux, ook op 16 september, een Russische website: www.leolux.ru.

Voor de opening van de brandstore in Moskou is de crème de la crème van de Russische designwereld uitgenodigd. De Leolux designers Cuno Frommherz (CH) en Hugo de Ruiter (NL) zullen elk een masterclass verzorgen. De Nederlandse ambassade in Moskou stuurt een afvaardiging naar de opening.

02-09-2010 13:58

De komende Home&Interior beurs van 12 t/m 15 september in Nieuwegein, wordt volgens de organisatie een bijzondere editie. Ondanks een nog steeds moeilijke markt zijn namelijk nieuwe initiatieven zichtbaar. In Nieuwegein zal dat ondermeer duidelijk worden door de opening van een nieuw verlichtingscollectief, de vestiging van de Homebase van Crisp en de start van het Stalenlab. In totaal worden circa 45 nieuwkomers op de Home & Interior beurs verwacht.

 

In het verlichtingscollectief zijn dat: Koninklijke Philips Electronics, Masterlight B.V., Toplicht verlichting B.V., Hala Nederlandse Lampenfabriek, Light Trend, Herstal, Pulz, Belid en G. Van de Heg B.V, Expo Trading Holland B.V., Freelight B.V., Highlight B.V., Kinglight en Willemse verlichting B.V., Ztahl, Luux, Letex, Kloosterman Verlichting en Osram. Op 12 september aanstaande opent het collectief haar deuren. Om iedereen de gelegenheid te geven een bezoek te brengen aan dit nieuwe en grootste collectief van Nederland is er naast de opening van 12 t/m 15 september tevens een extra openstelling van het collectief op 19 & 20 september 2010.

 

In het Stalenlab zijn dat: : Luxaflex, Desso, Ado, Eijffinger, Perletta, Kobe, Pure & Original en Aristide. 

 

Elders in het centrum vindt u  Jaski 2 you, Kingsbridge, Gefra, Knudsen, Eronda, Mc Veer, Dudoq, Select Comfort, De Koninck, RB Collection, Kebe, XL Company, Royal International/ B-lissa,  Stylerz, Taupe Shutters, Zitlabel, Artanova, ALF + Dafre, Calia Italia, Cattelan, Elite, PF Collections, Rob Viool Home, Applbee Outdoor Furniture, Euretco, Wissenbach, Zitlabel, Dynamic Design, Kleijnenburg Kussens & Meer en Kitchen Trends.

 

Verder krijgen Intres en Euretco binnen het Home Trade Center een gezamenlijke nieuwe presentatieruimte. In deze sfeervolle omgeving worden ondernemers geïnformeerd over alles wat de organisaties te bieden hebben, in woord én beeld tijdens persoonlijke gesprekken.

 

Resysta & Resysta by Apple Bee presenteren een noviteit tijdens de beurs; Resysta. Resysta is 4 jaar geleden ontdekt in Taiwan en wordt al het hout van de toekomst genoemd. Het werd tot dan toe gebruikt als technische oplossing in de bouw in constructies die eigenlijk permanent in of onder water staan. Het is in 2005 door een Europese  firma opgepikt en door ontwikkeld tot wat het nu is. Apple Bee heeft nu een exclusiviteitsdeal met Resysta gesloten,  om het materiaal te verwerken in haar tuinmeubelen. De houten binnenmeubelen  kunnen nu ook buiten toegepast worden, zonder aanpassingen te doen om ze  buitengeschikt  te maken.

 

Voor vakbezoek is toegang gratis op vertoon van de toegangspas van het Home Trade Center. Voor overig vakbezoek bestaat de mogelijkheid om een entreebewijs te kopen. De openingstijden van de Home&Interior vakbeurs 2010 zijn op zondag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur, op maandag 13 september van 10.00 tot 19.00 uur en op dinsdag 14 en woensdag 15 september van 10.00 tot 18.00 uur. Zondag 12 september is tevens consumenteninformatiedag. Op 19 september is het verlichtingscollectief geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op maandag 20 september is het volledige centrum geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

www@tcnpp.com

02-09-2010 10:35

De acht weken bevallingsverlof waarop moeders recht hebben na de geboorte van hun kind, houdt de traditionele rolverdeling tussen vaders en moeders in stand. Dat concludeert psychologe Steffi Wiesmann van de Universiteit Utrecht in een rapport, waarop zij vrijdag promoveert.

Tijdens hun verlof bouwen moeders routine en vaardigheden op in de omgang met de nieuwe baby en die achterstand lopen vaders niet meer in. Gevolg: moeders blijven ‘als vanzelfsprekend’ meer voor de kinderen zorgen.

Volgens Wiesmann geldt in de meeste jonge gezinnen nog steeds een min of meer traditionele rolverdeling ondanks emancipatie en feminisme. De psychologe pleit voor een bevallingsverlof voor vaders, maar zolang dat niet is geregeld, vindt ze dat jonge vaders in elk geval enkele weken vakantie moeten nemen na de geboorte van hun kind.

Wiesmann stelt vast dat jonge ouders na de geboorte van hun eerste kind snel terugvallen in een klassiek rollenpatroon, waarbij vader zorgt voor het inkomen en moeder voor de kinderen. Ze voelen zich ook het meest verantwoordelijk voor die rol, al zouden ze de taken wel gelijk willen verdelen.

De Nederlandse oplossing van een deeltijdzorgverlof voor vaders werkt niet, aldus Wiesmann, omdat de jonge vaders hun achterstand op de moeder niet kunnen inhalen door een of twee dagen per week voor de baby te zorgen.

De psychologe adviseert jonge ouders om aan de keukentafel serieus te onderhandelen over de verdeling van de taken. Weliswaar bederft zo’n gesprek ‘de mythe van de romantische relatie’, zoals Wiesmann het uitdrukt, maar goede afspraken zijn nodig om tot een gelijke verdeling te komen. De gemaakte afspraken moeten regelmatig tegen het licht worden gehouden, zegt de promovenda.

 

02-09-2010 10:19

Nederlandse werknemers staken veel minder dan hun collega’s in de meeste andere EU-landen. Dat blijkt uit cijfers van een agentschap van de EU over de periode 2005-2009. Volgens dit overzicht gingen toen in Nederland jaarlijks gemiddeld 5,7 werkdagen per duizend werknemers verloren door stakingen.

Nederland eindigde in de staart van de ranglijst. Alleen in Luxemburg, Slowakije, Letland, Estland en Oostenrijk werd nog minder gestaakt.

Het vaakst vonden er stakingen plaats in Denemarken. Daar gingen jaarlijks gemiddeld 159,4 werkdagen per duizend werknemers verloren. Frankrijk eindigde met 132 verloren werkdagen als tweede en België met 78,8 dagen als derde.

De koppositie van Denemarken is vooral het gevolg van omvangrijke stakingen in de publieke sector in 2006 en 2008.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >