Nieuws


30-07-2010 9:19

Een hoge leeftijd vormt een grotere belemmering voor het vinden van een baan dan een lage opleiding. Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen. Onder mensen met alleen basisschool was die verhouding drie tegen een. Dit blijkt uit de UWV kwartaalverkenning een publicatie van het kenniscentrum van uitkeringsinstantie UWV.

Werkgevers die een vacature hebben, kiezen voor het vervullen daarvan meestal iemand uit die al een baan had. Van alle werknemers die in 2009 werden aangenomen was een kwart in de periode daarvoor werkloos.
Ruim de helft (55 procent) van de aangenomen personen bestond uit mensen die van baan wisselden en 8 procent was schoolverlater. Slechts 2 procent was 55 jaar of ouder.

Bedrijven blijken vooral behoefte te hebben aan goed opgeleid en niet te oud personeel, aldus de analyse. Maar van de UWV-klanten die op zoek zijn naar werk, is 22 procent ouder dan 55 en 25 procent ongeschoold. De helft van alle langdurige werklozen is 55 jaar of ouder.

In de periode van juli 2008 tot en met juni 2009 namen werkgevers in totaal 886.000 mensen aan, 15 procent minder dan een jaar daarvoor. Het aantal aangenomen 55-plussers daalde met 36 procent veel meer dan het gemiddelde en kwam uit op 14.000.
Vorig jaar nam de vraag naar ongeschoold personeel wel toe met 15 procent tot 210.000. Maar nog niet de helft (91.000) van de vacatures werd daadwerkelijk vervuld door mensen met alleen basisschool. In de andere gevallen werden zij verdrongen door sollicitanten met een hogere opleiding.
 

27-07-2010 17:24

Xerox kondigt de benoeming aan van Jacques Guers als president van Xerox Europe. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de sales- en marketingactiviteiten in zeventien landen in West-Europa. Guers volgt Armando Zagalo de Lima op, die eerder dit jaar werd aangesteld als President Xerox Global Customer Operations.

Sinds juli 2009 was Guers actief als president van Xerox Developing Markets Operations. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de groei van business in opkomende markten en landen wereldwijd, waaronder Latijns Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, Centraal- en Oost-Europa, India en Rusland. Guers kwam al in dienst bij Xerox in 1980 en werkte sindsdien in verschillende sales-, service- en marketingfuncties. Ook was hij General Manager van Xerox Frankrijk.

“Jacques is een ervaren leider met veel kennis van onze Europese activiteiten”, vertelt Armando Zagalo de Lima. “Hij beschikt over een gedegen curriculum vitae met veel ervaring op het gebied van behaalde resultaten, tevreden klanten en het inspelen op kansen.”

Hervé Tessler volgt Guers op als president Xerox Developing Markets Operations.

Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling en beheer, en document outsourcing. Via ACS, a Xerox Company, dat in februari 2010 door Xerox is overgenomen, is Xerox ook in staat uitgebreide business process outsourcing en IT-outsourcing diensten te bieden.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Xerox Corporation is met 130.000 mensen actief in meer dan 160 landen.
 

27-07-2010 17:18

Studenten en starters op de arbeidsmarkt maken geen gebruik van social media bij het zoeken naar een baan. Dit blijkt uit onderzoek van ASA Student, het grootste studentenuitzendbureau van Nederland, gespecialiseerd in het uitzenden van HBO- en WO-studenten. In totaal gaven tweehonderd studenten en starters antwoord op de vragen over de inzet van hun online netwerk. Ondanks de toename in het gebruik en de aandacht die social media krijgen, gaf 65 procent van de respondenten aan social media niet in te zetten bij hun zoektocht naar een baan.

Meer dan de helft van de studenten en starters denkt dat social media niet zullen helpen bij het vinden van een baan. 34 Procent ziet zijn activiteiten op social media namelijk niet als werkgerelateerd en 23 procent ziet het alleen als een middel om gevonden te worden, niet om zelf op zoek te gaan. Slechts 14 procent zet social media in om te netwerken met potentiële nieuwe werkgevers.

Studenten en starters zijn zich wel bewust van de manier waarop ze online te vinden zijn en de invloed die social media hebben op hun banenkansen. 62 Procent van de respondenten geeft aan rekening te houden met zijn online verschijning en past zijn profielen aan of schermt ze zelfs bewust af tijdens een periode van sollicitaties. Slechts 5 procent geeft aan dat het niet uitmaakt wat er online over hem of haar te vinden is.

Katinka Habermehl-Reuling, algemeen directeur van ASA Student: “Er wordt momenteel veel gesproken over social media, misschien zelfs wel meer dan het daadwerkelijk wordt gebruikt. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt in ieder geval dat onze doelgroep zich nog niet of nauwelijks bewust is van de extra kansen en netwerkmogelijkheden die social media kunnen bieden en het meer als een informeel privénetwerk ziet. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van social media op de voet en zullen hier, passend bij de wensen van onze doelgroep, gericht op inspelen.”

ASA Student, een werkmaatschappij van USG People, is sinds 1968 actief op de Nederlandse markt als nichespeler in de uitzendbranche en is naar eigen zeggen marktleider in het uitzenden van HBO- en WO-studenten. ASA Student opereert met drie labels: ASA Student Uitzendbureau, ASA Student Campus en Ad Rem Young Professionals. ASA Student Uitzendbureau bemiddelt HBO- en WO-studenten naar een bijbaan op het moment dat zij willen bijverdienen. ASA Student Campus richt zich met vestigingen in hogescholen op het bemiddelen van studenten naar studierelevante bijbanen en opdrachten. Ad Rem Young Professionals is specialist in de bemiddeling van hoger opgeleide young professionals met 0 tot 5 jaar werkervaring. ASA Student heeft een landelijk netwerk van meer dan veertig vestigingen die zijn gevestigd op A-locaties in studentensteden. In juli dit jaar sleepte ASA Student voor de derde keer de titel Flexspecialist van het jaar in de wacht.
 

22-07-2010 5:00

Werknemers moeten elk jaar zo veel mogelijk hun vakantiedagen opnemen. MKB-Nederland en VNO-NCW willen zo voorkomen dat bedrijven op kosten worden gejaagd als zij in één keer een groot aantal dagen opnemen. Ook langdurig zieken die wel op vakantie kunnen, moeten hun dagen opnemen.

Werknemers kunnen straks minder lang hun vakantiedagen opsparen. Onlangs besloot het kabinet om de verjaringstermijn van deze dagen in te korten van 5 naar 1,5 jaar.

Dit geldt niet voor de vrije dagen die boven de twintig wettelijke verlofdagen zijn vastgelegd in de cao. Ook niet voor vakantiedagen van langdurig zieke werknemers, omdat uitspraken van het Europese Hof dat in de weg staan.

De kabinetsmaatregel leidt nog tot teveel hoge kosten voor werkgevers, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in Het Financieele Dagblad. Nederland is het enige EU-land waarin werkgevers geen vrije dagen aan werknemers kunnen toewijzen.
Ook betwijfelen de werkgeversorganisaties of de kortere verjaringstermijn kostenneutraal zal zijn voor werkgevers, zoals het kabinet belooft. Volgens het Europese Hof moeten zieke werknemers evenveel vakantiedagen kunnen opbouwen als gezonde werknemers.

Nu bouwen zij de helft van het aantal dagen op. Als zieke werknemers meer dagen gaan opbouwen, kost dat het bedrijfsleven tientallen miljoenen per jaar.
Verder pleiten de werkgeversorganisaties in het krantenartikel ervoor dat in cao's geen extra vrije dagen worden vastgelegd, maar extra geld. Dan kunnen werknemers zelf kiezen of ze extra vrije dagen kopen.
 

21-07-2010 4:00

Verreweg de meeste werkende Nederlanders (73 procent) kunnen de collega’s en de baas tijdens de vakantie prima vergeten. Dat stelt Uitzendbureau Randstad op basis van onderzoek waarvoor ruim achthonderd werknemers werden ondervraagd.

Hoger opgeleiden vormen de uitzondering op de regel. Zij zijn tijdens hun vakantie het meest met hun werk bezig. Vier op de tien hoger opgeleiden wordt tijdens de vakantie zelfs geregeld over werkzaken gemaild en gebeld.

Vooral de jongere generatie is vaker ‘getrouwd’ met het werk. De babyboomers daarentegen zetten het werk relatief goed van zich af.

Het onderzoek werd in 24 landen uitgevoerd. In de meeste landen geeft een derde van de werkenden aan dat ze op vakantie met hun werk bezig zijn. Internationaal gezien scoort Nederland dus laag met aan het werk denken voor de tent of op het strand.
 

20-07-2010 4:30

Werkgevers mogen jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract laten werken. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover.

Nu ontstaat na 3 jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract een vast dienstverband. Dat wordt straks na 4 jaar of bij het vijfde contract.

Het kabinet wil zo voorkomen dat jongeren tijdens de crisis onnodig op straat komen te staan. De wetswijziging vindt mede op verzoek van de Tweede Kamer plaats (motie Rutte).

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het wetsvoorstel de jeugdwerkloosheid verder bestrijden. Vooral jongeren worden hard getroffen door de huidige economische crisis.

De tijdelijke maatregel geldt in principe tot 1 januari 2012. Als de economische crisis daarna nog aanhoudt, kan de maatregel worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.

Werkgevers die in onzekere tijden geen perspectief kunnen bieden op een vast dienstverband, hebben misschien nog wel ruimte om iemand op tijdelijke basis in dienst te houden. Jongeren maken op deze manier als de crisis voorbij is meer kans op verlenging van het dienstverband.

De maatregel gaat in zodra deze is gepubliceerd in het Staatsblad.
 

19-07-2010 5:00

AGC breidt zijn kleurengamma Colorbel, glas voorzien van een emaillaag, uit. Het standaardkleurenpalet gaat van twaalf naar dertig kleuren. Tevens zijn er zes metallics verkrijgbaar.

Colorbel is een volvlak geëmailleerd glas. De emaillaag wordt door middel van een thermische behandeling op hoge temperatuur in het glasoppervlak ingebrand. Het resultaat is een veiligheidsglas met een optimale mechanische weerstand en gegarandeerde kleurenstabiliteit. Colorbel is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en kan als enkel glas en als isolerende beglazing worden toegepast. Gebruikt als borstwering verbergt Colorbel de ondoorzichtige delen en structuren van de gevel. In combinatie met doorzichtbeglazing kan een volledig glazen gevel worden gecreëerd. Afhankelijk van de gebruikte kleuren kan een optimale harmonie of juist een contrasterend effect worden verkregen.

Met de uitbreiding van het kleurenpalet Colorbel voldoet AGC aan een toenemende vraag vanuit de markt naar kleurrijke oplossingen.
 

17-07-2010 5:00

Ochtendmensen maken makkelijker carrière dan mensen die pieken in de avonduren. Dit komt vooral doordat vroege vogels pro-actiever zijn en beter in staat om in te spelen op problemen. Dat meldde de website nu.nl op 6 juli op basis van onderzoek van de Duitse bioloog Christoph Randler van de Universiteit van Heidelberg.

“Het blijkt dat kinderen die graag vroeg opstaan veelal betere resultaten behalen op school. Dat leidt ze vaak naar de betere universiteiten en dat zorgt dan weer voor een beter carrièreperspectief”, legt Randler uit in het zomernummer (juli/augustus) van Harvard Business Review.

De professor biologie betrok 367 universitaire studenten bij zijn onderzoek en vroeg hen onder meer naar het tijdstip op de dag waarop ze ze zich het meest energiek voelen en hoe ze zichzelf in staat achten situaties naar de eigen hand te zetten. Een hoger percentage ochtendmensen dan avondmensen zegt zichzelf doelen te stellen voor de langere termijn en aandrang te voelen om ‘dingen te bereiken’.

Vooral jonge mensen tot 30 jaar blijken het liefst in de avonduren te leven, aldus Nu.nl. Hoewel zij door de bank genomen minder productief zijn, blijkt uit eerdere studies dat avondmensen wel slimmer en creatiever zijn en meer gevoel hebben voor humor.

Tussen de 30 en de 50 jaar is het aantal ochtend- en avondmensen in evenwicht, onder vijftigplussers zijn meer ochtendmensen.
 

14-07-2010 4:30

De Ministerraad stemde eind juni in met het voorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet. Het wetsvoorstel geeft spelregels voor de inkoop door overheidsinstanties en moet de huidige aanbestedingswet gaan vervangen.

Al vele jaren ervaren bedrijven talloze knelpunten in hun commerciële relatie met de overheid. De huidige praktijk kenmerkt zich volgens branche-organisatie ICT-Office door gebrek aan professionaliteit bij de overheid als opdrachtgever. Overheidsinstanties weten soms nauwelijks wat ze willen en kunnen inkopen, aldus ICT-Office. Hierdoor worden inkoopprocedures op dit moment vooral formalistisch ingestoken. Daarnaast vormen de kosten voor inschrijving voor bedrijven een groot probleem, mede omdat ze worden opgezadeld met een peperdure, nodeloze en bureaucratische papierwinkel.

In het wetsvoorstel worden bestaande problemen niet of halfzacht aangepakt, vindt de branche-organisatie. Zo voorkomt het wetsvoorstel niet dat veel bedrijven (in het bijzonder MKB-bedrijven) buiten de boot van de overheidsmarkt vallen. Daarnaast krijgt de overheid vrij spel bij het opzadelen van bedrijven met wurgcontracten. Het wetsvoorstel draagt tevens niet bij aan een effectieve en efficiënte besteding van publieke middelen. ICT~Office hoopt dan ook dat het wetsvoorstel, evenals het vorige wetsvoorstel, door het parlement van tafel wordt geveegd.
 

12-07-2010 5:15

Amsterdam staat met Los Angeles op een gedeelde dertiende plaats op de ranglijst van wereldsteden met de meeste verkeershinder. Binnen Europa is Amsterdam koploper. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek dat het ICT-bedrijf IBM liet uitvoeren onder bijna 8200 automobilisten in twintig wereldsteden. De resultaten werden maandag bekendgemaakt.

IBM liet al sinds 2008 onderzoek doen in de Verenigde Staten. Het is voor het eerst dat het bedrijf nu een wereldwijd onderzoek heeft laten uitvoeren om inzicht te krijgen in het fileleed. ''IBM doet eigen onderzoek om te kijken wat er speelt voor het ontwikkelen van technische middelen om verkeersproblemen op te lossen'', aldus een woordvoerder.

Het slechtst scoorden Beijing, Mexico City, Johannesburg en Moskou. Stockholm heeft de minste overlast en is de aangenaamste stad voor automobilisten.
Bij het onderzoek kregen alle deelnemers dezelfde vragen voorgelegd. Aan de orde kwamen thema's als de duur van de reistijd, de hoogte van de brandstofprijzen, stress door autorijden en totale stilstand van het verkeer.

Als uitsluitend naar de reistijd gekeken wordt, scoorde Amsterdam het slechts van de zeven West-Europese steden die meededen aan het onderzoek. De Amsterdammers hebben met 31,5 minuten de langste reistijd. De gemiddelde reistijd in Londen en Stockholm is 29,6 minuten, gevolgd door Berlijn (28,3 minuten), Milaan (27,7), Parijs (27,6) en Madrid (27,5).
Opvallend is verder dat Amsterdammers het minst klagen over de lange reistijd naar hun werkplek.
 

10-07-2010 5:15
Het is zomer en de temperatuur loopt buiten en binnen gestaag op. FNV Bondgenoten roept werknemers dan ook op het te melden als zij problemen hebben met het werken in de warmte. "We raden de mensen aan zich luchtig te kleden, maar doe het wel beschaafd", aldus een woordvoerder.

Uit eerder onderzoek van FNV Bondgenoten kwam naar voren dat de meeste werknemers zich ergeren aan collega's die zich te luchtig kleden op het werk. Vooral een zichtbare blote buik bij mannen bleek veel weerstand op te roepen. Meer dan de helft van de werkenden stoort zich daaraan.

Een kwart van de ondervraagden heeft moeite met 'flipfloppende' collega's. 'Het mag allemaal wel, maar het is de vraag of je je collega's er een plezier mee doet.'

Hitte op de werkvloer moet wel serieus genomen worden, waarschuwt de organisatie. "Hitte kan sneller dan je denkt leiden tot ernstige gezondheidsschade. Zeker in een klimaat als het onze waar hoge temperaturen vaak hand in hand gaan met een hoge luchtvochtigheid", waarschuwt de bond.

Werknemers die problemen hebben op de werkvloer kunnen zich via de site bij de bond beklagen. Naast luchtige kleding adviseert de FNV mensen veel te drinken, vaker pauze te houden en als dat kan verkoeling op te zoeken. "In overleg met de werkgever natuurlijk."
 
08-07-2010 5:00

Metos BV, inrichter van grootkeukens en bedrijfsrestaurants en gevestigd in het Gelderse Ruurlo, opent in oktober een tweede vestiging. Locatie: Amsterdam Zuid-Oost. Het frequent ontmoeten van klanten, het overbrengen van kennis uit de praktijk en het demonsteren van de nieuwste grootkeukentechnieken zal hier centraal komen te staan.

Verkoopdirecteur Roland Moesman licht toe: “Als dé grootkeukenspecialist van Nederland willen wij op alle terreinen toonaangevend zijn. Ook in het één-op-één contact met onze relaties. Hiervoor waren wij al geruime tijd op zoek naar een multifunctionele omgeving, waar we behalve praktijk- en productdemonstraties ook workshops en seminars kunnen verzorgen, klantenbijeen-komsten kunnen organiseren en andere activiteiten voor relaties. In Ruurlo, waar onze ontwerpafdeling en onze eigen roestvrijstaalproductie zijn ondergebracht, ontbreekt het hiervoor simpelweg aan de ruimte. Met onze vestiging in Amsterdam beschikken we straks over een ideaal ‘meetingpoint’. Centraal in Nederland, dus goed bereikbaar voor onze klanten.”

Metos Amsterdam zal naar verwachting begin oktober worden geopend.
 

07-07-2010 9:00

Thuiswerken wordt vooralsnog niet gestimuleerd door werkgevers, zo blijkt uit onderzoek van Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. Dat terwijl werknemers juist wel thuis willen werken.

Het onderzoek (onder 909 werknemers) is uitgevoerd in opdracht van Plantronics,  een bedrijf dat zich naar eigen zeggen inzet om thuiswerken gemakkelijker en voordeliger te maken voor zowel werknemer als werkgever. Maar liefst 62 procent van de ondervraagden gaf aan dat mobiel werken door de werkgever niet wordt aangemoedigd. Drie procent van de respondenten gaf aan dat mobiel werken contractueel is vastgelegd. Een kleine tien procent krijgt van zijn werkgever middelen of een vergoeding ter beschikking.
De percentages zijn opmerkelijk. Een onderzoek van TNS NIPO (in opdracht van Microsoft Nederland) gaf eerder namelijk aan dat een kwart van de Nederlanders graag (meer) wil thuiswerken. Thuiswerken blijkt bovendien de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde onder jonge hoogopgeleiden, vooral voor vrouwen en jongeren die een universitaire opleiding hebben gevolgd, zo onderzocht Intermediair Imago Onderzoek in opdracht van VNU Media. "De cijfers en voordelen zijn evident. Toch blijven bedrijven terughoudend wat betreft thuiswerken", aldus Philip Vanhoutte, Managing Director EMEA bij Plantronics. "Het zijn nu vooral werknemers met eigen initiatief die een voortrekkersrol innemen maar voor veel bedrijven is het geven van vrijheid aan de werknemer taboe. Laat staan dat ze een actieve houding aannemen of het stimuleren."
Daarnaast krijgen deze bedrijven volgens schrijver Ben Kuiken veelvuldig te maken met mentaal verzuim. "Fysiek zijn de werknemers wel aanwezig maar mentaal zijn ze afwezig." Dat mentaal verzuim zou in organisaties drie tot zelfs acht maal zo hoog zijn als ziekteverzuim. Van de 225 werkbare dagen gaan maar liefst 78 als niet productief verloren.

Werkgevers missen door hun afwachtende houding bovendien kansen om kosten te besparen, betrokkenheid van werknemers te vergroten en de productiviteit en capaciteiten van hun werknemers optimaal te benutten, vindt Peil.nl. Reiskosten, kosten voor parkeerplaatsen en werkplekken zijn posten waar eenvoudig op bespaard kan worden. Bovendien is de Nederlandse werknemer productiever als hij thuis werkt, zo blijkt uit eerder onderzoek van Peil.nl. Maar liefst driekwart geeft aan thuis per tijdseenheid meer arbeid te verrichten dan op kantoor. Daarnaast is 75 procent loyaler naar de werkgever indien zij de mogelijkheid krijgt thuis te werken.

05-07-2010 10:16

Onlangs hebben elf deelnemers aan de Basiscursus Inrichtingskunde van The Office Opleidingen mondeling examen afgelegd. Bijna alle kandidaten haalden een ruime voldoende. De geslaagden zijn: 

 

Ruud Kettering (Terborgse handelsonderneming)
Vincent Smit (Ahrend Inrichten)
Lysbeth Tol (Gemeente Almelo)
Maaike Ceballos (Gemeente Almelo)
Phi Nguyen (Vepa office Furniture)
Geert Volders (RDW)
Vincent Weisbeek (Drentea)
Bart Oelen (Ahrend inrichten)
Yvonne van Veen (Assmann Nederland)
Marc Cremers (Gemeente Roermond)

 

Gemiddeld werd opvallend hoog gescoord door zowel 'inrichters' als 'faciliteerders'. Een compliment waard!

 

Wilt u uw vakkennis ook snel naar een hoger niveau brengen? Klik hier voor de opleidingen van The Office Opleidingen.  

04-07-2010 8:30

Het blijft een leuke hobby: ongefundeerd koffiedik kijken. Maar conclusies trekken op basis van wetenschappelijke data is natuurlijk beter. Bij het Fraunhofer Instituut in Duitsland is men in dit laatste gespecialiseerd. Recent opende het instituut een 'kantoor van de toekomst'. Aldaar wordt middels tests onderzocht hoe de kantooromgeving in de toekomst het best ingericht kan worden.

Het bijzondere kantoor is te vinden in het Duitse Duisburg. Samen met een honderdtal partners realiseerde het Fraunhofer Instituut aldaar een centrum met een vloeroppervlak van 5.200 vierkante meter. Het zogenoemde Fraunhofer-inHaus2 is in een recordtijd van 14 maanden neergezet, waarbij intelligent bouwen als uitgangspunt gold.

In het gebouw zijn verschillende testruimtes te vinden met behalve kantoorfaciliteiten bijvoorbeeld ook hotelkamers en verpleeginrichtingen. In deze ruimtes worden allerlei testst uitgevoerd, onder meer betrekking hebbend op de beleving van gebruikers en de kwaliteit van het binnenklimaat. Het doel is een ruimte vorm te geven en in te richten, die met het oog op het kantoorwerk van morgen aan de hoogste normen van leefbaarheid voldoet. 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >