Nieuws


30-03-2010 9:25

Uit recent bedrijfsmatig onderzoek onder BNA-leden blijkt dat het gebruik van 3D-programma's die geschikt zijn om te bimmen binnen een jaar nagenoeg is verdubbeld. 81 procent van de respondenten gebruikt 3D-Cadprogramma's in het ontwerpproces. Van deze groep gebruikt bijna de helft programmatuur die geschikt is om te bimmen. De BNA stimuleert het gebruik van 3D-Cadprogramma's en het toepassen van bouwinformatiemodellen (BIM) als middel om de communicatie in het bouwproces te verbeteren en faalkosten te reduceren.

De cijfers uit het onderzoek geven aan dat architecten de nieuwe technologie die noodzakelijk is om te kunnen bimmen massaal omarmen en investeren in innovatie. Van de 19 procent van de respondenten die nog geen 3D-Cadprogrammatuur gebruikt zegt ruim een kwart dit binnen een jaar te zullen gaan doen en in totaal ruim de helft zegt binnen vijf jaar te zullen gaan werken met 3D-Cadprogramma's.
26-03-2010 10:00

Telewerken heeft de toekomst. Blijkens een rapport van ICT-dienstverlener Capgemini kan de overheid kan de komende 10 jaar 7,5 miljard euro (!) besparen, wanneer alle ambtenaren vanaf 2011 een kwart van de tijd thuis zouden gaan telewerken. Dat is in een periode van onontkoombare bezuinigingen natuurlijk een aantrekkelijke optie.

Eén en ander blijkt uit het rapport Trends in Mobiliteit van Capgemini. Van de door de Capgemini-onderzoekers verwachte besparing is 80 procent het gevolg van lagere huisvestingskosten voor de overheid. De resterende 20 procent is het verwachte resultaat van de lagere reiskosten die invoering van telewerken tot gevolg heeft. 

Volgens Capgemini moet de overheid in de eerste 5 jaar 700 miljoen euro investeren om het telewerken te faciliteren. In dezelfde periode staat daar evenwel een opbrengst van 3,5 miljard euro tegenover.

Het gaat bij de investeringen vooral om geld voor werkplekken bij de ambtenaren thuis: bureaus, bureaustoelen en laptops. Voorts is geld nodig voor de herinrichting van overheidskantoren, zoals vermindering van het aantal werkplekken en de inrichting van interactieve vergaderruimtes.

Telewerken is niet helemaal nieuw voor de overheid. Ook op dit moment werken ambtenaren al wel thuis, maar dat leidt tot nog toe slechts beperkt tot het verminderen van het aantal werkplekken op kantoren, stelt Capgemini.
 

25-03-2010 10:43

Nederlandse werknemers zijn ontevreden over de invloed die zij hebben op de klimaatbeheersing op de werkplek. De 4.400 werknemers die deelnamen aan het jaarlijkse facilitybelevingsonderzoek van Integron, gaven dat aspect van de werkplek een 5,9, de laagste score in het hele onderzoek. De algehele tevredenheid over de werkplek groeide daarentegen. De snelheid van de computer en de kwaliteit van het inloggen van buitenaf kregen een beduidend betere waardering dan een jaar eerder. De kwaliteit van het bureau, de bureaustoel en de computer werd dit jaar eveneens beter gewaardeerd. Het rapportcijfer voor alle aspecten van de werkplek steeg van 6,9 naar 7,5.

Het representatieve onderzoek besloeg tien kwaliteitsgebieden: gebouw, schoonmaak, catering, werkplek, klimaat, beveiliging, receptie, servicedesk, kopieer- en printomgeving en afval. Het rapportcijfer voor het totaal van de facilitaire taken steeg van 6,98 naar 7,39. De gemiddelde waardering voor de werkplek ligt daar met 7,5 dus net boven.

De waardering voor het klimaat op de werkplek is in het onderwijs het laagst. Medewerkers in die sector spraken een vernietigende 4,8 uit. Ook in de sector overheid/non-profit (5,6), industrie (5,4), de zorg (5,8) en de financiële dienstverlening (5,5) werden op dit vlak onvoldoendes gescoord.

Naast waardering geeft het onderzoek ook inzicht in het belang van de verschillende kwaliteitsgebieden. Daaruit blijkt dat werknemers de servicedesk en de werkplek het meest belangrijk vinden. Het belang en de waardering combinerend, levert dat een wensenlijstje op dat wordt aangevoerd door schoonmaak van sanitair, gevolgd door klimaat van de werkplek, kwaliteit van de oplossingen die de servicedesk biedt, en de responssnelheid van de servicedesk. "Zowel de schoonmaak als het klimaat op de werkplek is van grote invloed op het welbevinden van de werknemer en daarmee dus ook op het werkplezier, de motivatie en uiteindelijk de productiviteit", aldus Integron-directeur Stephan van Gelder. "Dat bleek vorig jaar al en wordt nu nogmaals bevestigd. Ik denk dat het een wake-up call voor werkgevers is."

Voor het grootschalige tevredenheidsonderzoek naar facilitaire dienstverlening binnen Nederlandse bedrijven zijn eind 2009 4.400 werkenden in elf sectoren van de Nederlandse economie ondervraagd. Het onderzoek betrof de branches bouw en installatie, detailhandel, financiële dienstverlening, groothandel, industrie, ICT en telecommunicatie, transport en logistiek, overheid en non-profit, onderwijs, professionele dienstverlening en zorg. Integron wil het onderzoek jaarlijks blijven herhalen om zo ontwikkelingen in de tevredenheid over facilitaire diensten in Nederland te kunnen benoemen. Het volgende rapport, ‘Facilitybeleving in Nederland', verschijnt begin 2011.

Integron is deskundig op het gebied van tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Het onderzoeksbureau is in 1993 opgericht in Rotterdam en heeft ruim zestig medewerkers in dienst.

 

25-03-2010 10:12

Veel organisaties denken momenteel na over hun bijdrage in de maatschappij; willen we winst of continuïteit, gaan we voor groen of is de economische groei belangrijker? Directies en management teams zijn niet alleen bezig met het hier en nu, maar juist ook met de toekomst.

JBK, Back2Basic Training en Pi organisatieadvies komen regelmatig organisaties tegen die worstelen met deze verschillende paradoxen. Dagelijks adviseren zij de mens in de organisatie met als doelstelling; op een prettiger manier werken. Of dit nu gaat om een andere werkplek, de ontwikkeling of de werkomgeving, zij stellen dat organisaties groepen mensen zijn die graag samen op een prettige manier iets willen bijdragen aan de maatschappij.

Reden te meer om een evenement te organiseren waar duurzaam, mensgericht en 'anders' centraal staan. In een interactief middagprogramma geven toonaangevende bedrijven uit de regio inzicht in de wijze waarop deze organisaties denken en ondernemen. Altijd met de mens als middelpunt.

Henk van Eijk (WNK) vertelt over denken in kansen met focus op werk eerst en dan aanpassen. Dick van de Bunt, Juan Nibbelink en Glynn Jones (Werkterrein) informeren over de 'ideale' werkvloer vanuit de wetenschap dat elke organisatie en ieder mens uniek is. Aart van Veller (wijzijnkoel) geeft inzicht in hoe men met de juiste kennis ervaring een organisatie kan laten groeien tot een duurzame, klimaatneutrale én winstgevende onderneming.

Inschrijven via: www.andersdenken.nu
Locatie: Saplaza Haarlem
Datum: 15 april 2010; 14.00 uur - 18.30 uur

16-03-2010 16:27

Op het terrein van Universiteit Twente heeft BAM Utiliteitsbouw regio Oost het gebouw Carré en Hal B gerealiseerd. Het project omvat circa veertigduizend vierkante meter laboratoria en onderwijsruimten ingedeeld in een Carré-vormig gebouw, verbonden met het bestaande gebouw Hal B. Naast BAM Utiliteitsbouw zijn Wijma uit Kampen en Stiho Zwolle bij het bouwproject betrokken.

In het project is veel FSC-gecertificeerd hout gebruikt. Als zichtwerk is er enerzijds Plato Oslo hout verwerkt aan de gevels en anderzijds azobé als vlonderconstructie in het binnengebied. De binnengevels van de bovenste bouwlaag van Carré zijn volledig afgewerkt met diagonaal aangebracht houten delen van FSC-gecertificeerd Plato Oslo. Op de buitengevels van Carré worden de delen afgewisseld met zwarte en rode stalen roosters. Het Plato Oslo hout is geleverd door Stiho Zwolle. In zijn totaliteit is een slordige 17.000 strekkende meter hout verwerkt. Voor de vlonderconstructie in het binnengebied is gebruik gemaakt van FSC-azobé geleverd door de firma Wijma uit Kampen. De vlonder is circa 140 meter lang.

16-03-2010 11:48

Op het terrein van Universiteit Twente heeft BAM Utiliteitsbouw regio Oost het gebouw Carré en Hal B gerealiseerd. Het project omvat circa veertigduizend vierkante meter laboratoria en onderwijsruimten ingedeeld in een Carré-vormig gebouw, verbonden met het bestaande gebouw Hal B. Naast BAM Utiliteitsbouw zijn Wijma uit Kampen en Stiho Zwolle bij het bouwproject betrokken.

In het project is veel FSC-gecertificeerd hout gebruikt. Als zichtwerk is er enerzijds Plato Oslo hout verwerkt aan de gevels en anderzijds azobé als vlonderconstructie in het binnengebied. De binnengevels van de bovenste bouwlaag van Carré zijn volledig afgewerkt met diagonaal aangebracht houten delen van FSC-gecertificeerd Plato Oslo.

Op de buitengevels van Carré worden de delen afgewisseld met zwarte en rode stalen roosters. Het Plato Oslo hout is geleverd door Stiho Zwolle. In zijn totaliteit is een slordige 17.000 strekkende meter hout verwerkt. Voor de vlonderconstructie in het binnengebied is gebruik gemaakt van FSC-azobé geleverd door de firma Wijma uit Kampen. De vlonder is circa 140 meter lang.

12-03-2010 15:47

Volgende maand wordt in Amsterdam voor het eerst het evenement Building Holland gehouden. Dat meldt platformorganisatie Booosting. Bezoekers van het evenement kunnen er zich onder meer vergapen aan een heus Duurzaamheidspaviljoen.

In het Duurzaamheidspaviljoen worden onder meer presentaties, workshops en lezingen gegeven. Ook worden er innovatieve en duurzame bouwsystemen getoond voor gevels, daken en vloeren. Aan de orde komen aspecten als lichtbouwen, integraal bouwen, industrieel bouwen en 'future proof' bouwen.  Tal van Booosting aangeslotenen maken deel uit van het uitgebreide sprekersveld.

Building Holland 2010 is een nieuw totaalevenement voor woningbouw, utiliteitsbouw en openbare ruimte. Het omvat de deelevenementen BouwRAI, Urban Design en Gebouwtechniek en vindt paats van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 april in de RAI in Amsterdam.
 

10-03-2010 16:30

Topontwerper Jan des Bouvrie is gisteren - 9 maart - gearresteerd. Dat meldt de Telegraaf. De bekende Naardense interieurarchitect zou betrokken zijn bij vastgoedfraude. Grappenmakers zouden kunnen opmerken dat Des Bouvries voorliefde voor het witmaken van alles wat hij aanraakt zich nu blijkbaar ook heeft uitgestrekt tot zijn financiële administratie.

Des Bouvrie werd gisteren naar verluidt aangehouden door rechercheurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD. Ook zou er in zijn villa een huiszoeking hebben plaatsgevonden. De arrestatie van Des Bouvrie hangt volgens de Telegraaf samen met een onderzoek naar belastingfraude in de provincie Utrecht. Hierbij werd de fiscus voor ten minste 1,5 miljoen euro opgelicht. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al twee verdachten aangehouden.
 

09-03-2010 15:54

Kees Vriesman (65) is vanaf 5 maart de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Bouwkwaliteit. Per 8 december 2009 is Henry M. Meijdam afgetreden als voorzitter, na vanaf 1 mei 2008 de organisatie geleid te hebben.

Vriesman heeft grote bestuurlijke ervaring en was tot 1 januari 2010 waarnemend burgemeester in Den Helder. Hij heeft directiefuncties bekleed bij overheidsorganisaties (Staatsbosbeheer, VROM) en bedrijfsleven in de bouw en in de financiële wereld. Tevens vervult hij enkele commissariaten en bestuurlijke functies.

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is in 1987 opgericht met als doel de coördinatie van certificatie voor de bouw te verzorgen. Zij regelt kwaliteitscertificatie in de bouw als koepel voor kwaliteitskeurmerken. Vanuit haar onafhankelijke positie voert zij certificatiestelsels uit en begeleidt zij bij de ontwikkeling van nieuwe certificatie-systemen. Stichting Bouwkwaliteit adviseert aan en voert taken uit voor de overheid en is kenniscentrum voor certificatie en bouwregelgeving. SBK fungeert als platform voor de coördinatie en harmonisatie van (Europese) keuringsgrondslagen en is liaison voor Nederland voor de Richtlijn Bouwproducten en de Europese bouwregelgeving en -certificering. De stichting publiceert keuringsgrondslagen en erkende kwaliteitsverklaringen op de website www.bouwkwaliteit.nl. Bouwproducten en –processen met erkende kwaliteitsverklaringen voldoen aan meetbare, objectieve prestatie-eisen, zowel van de overheid als van de markt.

08-03-2010 11:24

Cadac Group en Portiva zijn een strategische samenwerking aangegaan om hun producten in de sectoren Bouw & Infra vergaand te integreren. Cadac Organice van de Cadac Group en Bouwlogics van Portiva zijn softwareproducten die zijn ontwikkeld om respectievelijk intern en extern processen effectiever en efficiënter te laten verlopen.

"Door de grote investeringen die gemoeid zijn met grote bouw -, infra - en engineeringprojecten zijn besparingen die met deze oplossingen worden gerealiseerd al snel aanzienlijk", meldt een woordvoerder. "In projecten worden door inzet van Cadac Organice en Bouwlogics al snel tonnen per project bespaard. Bouwlogics wordt bij grote en middelgrote bouw- en infra projecten ingezet als projectomgeving waarin alle betrokken partijen informatie kunnen delen en workflow- en procesgestuurd kunnen beheren."

Bouwlogics is een volledige branchespecifieke webbased (SaaS) oplossing, gericht op (externe) ketenintegratie. Grote bouwconsortia en bedrijven als BAM en instanties als Rijkswaterstaat maken gebruik van Bouwlogics. Yvo van Wijk, Directeur Portiva: "Onze klanten onderschrijven de roep om informatie uitwisseling door het gehele bouwproces. De integratie met Cadac Organice is daar een meer dan logisch gevolg van. Juist ook omdat de twee oplossingen veel uitgangspunten in het gebruik delen."

Cadac Organice is een gebruiksvriendelijke document management oplossing voor projectgeoriënteerde engineering- en bouwbedrijven en is met name gericht op het ondersteunen van interne bedrijfsprocessen. Cadac Organice is volledig gebaseerd op SharePoint technologie en draait lokaal bij de gebruiker voor een maximale gebruikerservaring. 

Ben Spreen, Sales Manager van Cadac Organice BNL: "Door de samenwerking met Portiva zijn wij in staat om onze klanten een nog completere oplossing te bieden in het beheren en delen van projectinformatie tussen alle projectpartners." De integratie van beide oplossingen betekent volgens beide betrokken aanbieders een nieuwe fase in de mate van ketenintegratie in de engineering- infra- en bouwsector.

Op de beurs Bouw & ICT in de Jaarbeurs Utrecht is op 17 en 18 maart een demo te bekijken.

05-03-2010 13:54

Politiek is Rotterdam wellicht een rommeltje, maar in de culturele wereld is er nog wél bereidheid om overeenkomsten te sluiten. Afgelopen week kwamen Volker Wessels Vastgoed, Synchroon en de gemeente Rotterdam overeen een House of Design te realiseren in de Maasstad.

Het House of Design wordt een multifunctioneel complex waarbinnen het Duitse designconcept Stilwerk een grote rol speelt. Het bouwwerk komt op het snijvlak van de Kop van Zuid en Katendrecht te staan. De bouw begint in 2012; naar verwachting wordt het gebouw in 2015 in gebruik genomen.

Het programma omvat ongeveer 70.000 vierkante meter aan winkels, horeca, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en woningen. Het thema van het House of Design is ‘Design, Lifestyle en Living’, waar bij de verschillende functies het ontwerpconcept Stilwerk wordt toegepast. Dit is een formule voor design en lifestyle voor het hogere marktsegment.

Het ontwerp en de stedenbouwkundige visie zijn gemaakt door de Duitse architect Egbert Kossak en Renner Hainke Wirth Architekten. Belangrijke kenmerken van het ontwerp zijn robuuste havenarchitectuur in combinatie met een opbouw van lichte terrasappartementen op de hogere verdiepingen.

Het House of Design vormt een belangrijk onderdeel van de ambitie om de Rijnhaven tot een centrumstedelijk gebied te transformeren

05-03-2010 13:14

Hollands glorie in Shanghai. In de Chinese stad vindt vandaag de opening plaats van het Dutch Culture Centre. Het centrum is gevestigd in een voormalige fabriekshal in de wijk Jing'An en vormt onderdeel van de Wereld Expo die op 1 mei Shanghai van start gaat. 

Zes maanden lang moet het centrum plaats bieden aan tentoonstellingen, concerten, dansvoorstellingen en andere optredens van Nederlandse en Chinese kunstenaars.

Voormalig Concertgebouw-directeur Martijn Sanders stelde in opdracht van de Nederlandse overheid een programma van zes maanden samen. "Doel is nadrukkelijk het samenbrengen van Chinese en Nederlandse kunstenaars'', aldus Sanders. "We hopen met gezamenlijke tentoonstellingen en optredens de basis te leggen voor langdurige samenwerkingsverbanden.''

De eerste tentoonstelling bestaat uit werk van acht Chinese en Nederlandse topontwerpers, onder wie architecten Rem Koolhaas en Ai Weiwei. Sanders is blij het wereldberoemde duo in de openingstentoonstelling bijeen te hebben kunnen brengen. "We verwachten veel aandacht te krijgen.''

04-03-2010 12:48

Het is geel en een hit onder de Nederlandse consument. We hebben het over de uitvouwbare lunchbox van Maaslander. Binnen een maand tijd zijn er al zeventienduizend broodtrommels besteld. Een recordaantal.

 Het succes van de lunchbox actie is te danken aan het feit dat de broodtrommel terug is van weggeweest. Dit komt doordat steeds meer mensen weer thuis gesmeerde boterhammen meenemen naar het werk. Een conclusie die Jan Willem Grievink, directeur van FoodService Instituut Nederland, trok tijdens de Horecava 2010. In de zelf meegebrachte lunch ziet de consument een goedkoper alternatief voor de bedrijfskantine.

De lunchbox in- en uitgevouwen

Ook uit het Nationale Cateringonderzoek 2009 van Foodstep blijkt dat de broodtrommel terrein wint. De omzet op de cateringmarkt voor bedrijfsrestaurants daalde in 2009 met 2 procent. Dit had vooral te maken met teruglopende bezoekersaantallen en afnemende bezoekfrequentie. Opmerkelijk was het feit dat meer medewerkers toegang kregen tot een bedrijfsrestaurant, maar het aantal kopers desondanks niet toenam.  Verder kwam naar voren dat meer dan de helft van de werknemers (ook bij aanwezigheid van een bedrijfsrestaurant) in 2009 koos voor de vertrouwde broodtrommel.  De invloed van de recessie en de hiermee gepaard gaande zuinigheid bleek een belangrijke drijfveer. (Bron: Misset Catering, februari 2010).

Een maand na de aftrap van de nieuwe Maaslander commercial op TV, op 8 februari, zijn er al zeventienduizend uitvouwbare broodtrommetjes besteld. Tegen inlevering van 3 actiepunten kan de consument de lunchbox online gratis aanvragen.

Sinds de start van de actie wordt er iedere minuut een lunchbox besteld. Zelfs op Twitter en Marktplaats staan al oproepen voor actiecodes. Door het succes van de actie is Maaslander bijna door de voorraad lunchboxen heen. Hoewel het een op=op actie is, heeft men besloten extra lunchboxen bij te bestellen.

04-03-2010 12:03

Sinds 1 maart 2010 kent Amersfoort een nieuw kantoorconcept, TiPii. TiPii is een kantoorconcept gericht op ZZP'ers en kleine bedrijven. In tegenstelling tot traditionele aanbieders van kantoorruimte biedt Tipii een volledig flexibel werkplek-concept.

Oprichter Michiel Hendrikse: "Veel kleine bedrijven en ZZP'ers zoeken een professionele werkruimte. Bij veel aanbieders van kantoorruimte worden ze dan geconfronteerd met huurcontracten van 6 maanden tot 5 jaar en hoge huurlasten vanwege allerlei services die er aan het contract vastzitten. Bij TiPii doen we dat anders. Hier huur je een werkplek. Afhankelijk van je werkzaamheden van de dag kies je je werkruimte", aldus Hendrikse.

Een werkplek bij TiPii wordt volledig ‘plug&play' aangeboden. Bureau, internet, vergaderlocatie, coachingsruimte, schoonmaak, opslag alles is inclusief. Zelfs voor de koffie hoeft niet extra betaald te worden. Ieder contract is per maand opzegbaar. Hendrikse: "Leuker kunnen we het niet maken."  

Tipii is gevestigd op de Algolweg 3 in Amersfoort, direct naast de A28 en A1. Er zijn plannen voor uitbreiding naar Apeldoorn, Arnhem en Zwolle.

 

04-03-2010 10:43

Later deze maand begint in Utrecht de beurs Zorg & ICT. Het evenement vindt plaats van 30 maart tot en met 1 april in de Jaarbeurs.

"De ontwikkelingen op het gebied van zorg in combinatie met ICT volgen elkaar razendsnel op", stelt de beursorganisatie. "Tijdens de vakbeurs Zorg & ICT, van 30 maart tot en met 1 april in Jaarbeurs Utrecht, nemen bezoekers kennis van de innovaties, trends en nieuwe producten die de combinatie van deze dynamische sectoren oplevert."

Drie onderwerpen lopen als een rode draad door de vakbeurs: het elektronisch patiëntendossier (EPD), serious gaming en domotica. De opmars van dit laatst aspect binnen de zorg lijkt niet te stuiten. De mogelijkheden van domotica zijn onbegrensd. In een domotica-omgeving worden zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere huiselijke activiteiten door verschillende elektrische apparaten en netwerken gebruiksvriendelijker gemaakt.

De ontwikkelingen rondom domotica komen uitgebreid aan bod tijdens Zorg & ICT. Zo is er een speciaal Domotica Paviljoen waar bezoekers alles vinden over de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegankelijke (meestal technologische) oplossingen en diensten in de persoonlijke woon- en leefomgeving. Ook vinden er op het paviljoen dagelijks een vijftal lezingen plaats die ingaan op de achtergronden van domotica. Experts zijn hier aanwezig om allerhande vragen te beantwoorden.

04-03-2010 10:41

'Hou de bouw fit!’ is het actuele thema van de vakbeurs Bouwbeurs Noord-Nederland. Deze vakmanifestatie voor iedereen die werkzaam is in de bouwbranche vindt plaats van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 maart in de TT Hall in Assen. De deelnemers presenteren de nieuwste en meest innovatieve bouwmaterialen. De exposanten spelen in op de actuele thema’s in de bouwbranche, zoals kosten- en energiebesparing en de huidige economische crisis.

De huidige economische crisis raakt de bouwbranche fors. Tijdens Bouwbeurs Noord-Nederland presenteren exposanten hun ideeën, visie en mogelijke oplossingen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. En dat is nodig, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS heeft de bouwsector in 2009 fors moeten inleveren ten opzichte van 2008. Het omzetverschil bedraagt liefst 3 miljard euro. Procentueel gaat het om een krimp van 4,5 procent. De burgerlijke en utiliteitsbouw is het hardst geraakt met een omzetdaling van maar liefst 8 procent. Gespecialiseerde aannemers en installateurs zagen hun omzet met 4 procent dalen. De aangekondigde crisis- en herstelwet zou het tij dit jaar moeten keren voor de sector, maar vanwege de val van het kabinet lijkt dit voorlopig van de baan en krijgt de bouwbranche niet de impuls die zo hard nodig is. Het doel van de crisiswet was om procedures voor grote bouw- en infrastructurele projecten te versnellen.

De beurs zal uiteraard niet direct de crisis bezweren, maar Bouwbeurs Noord-Nederland biedt wel een uitstekend platform om als branche de krachten te bundelen. Een bezoek aan Bouwbeurs Noord-Nederland, is na registratie, gratis. Bezoekers kunnen zich inschrijven op www.bouwbeursnoord.nl. De beurs vindt plaats van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 maart 2010 in de TT Hall in Assen. De openingstijden zijn van 12.00 uur tot 21.00 uur. Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 maart 2010 vindt in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch ook de regionale Bouwbeurs Zuid-Nederland plaats. www.bouwbeurszuid.nl

04-03-2010 10:39

Hoe men moet bouwen  volgens de normen van cradle-to-cradle is te zien  op zaterdag 6 maart tijdens een  open huis in een  unieke energieneutrale woning  op Steigereiland in IJburg. In dit huis zijn de nieuwste en interessantste technieken van duurzaam bouwen toegepast. Tevens wordt, ten overstaan van het bouwteam, het eerste PassiefBouwen Keurmerk overhandigd voor gebouwde projecten.

 

Na het succes van een energie-efficiënte woning op Steigereiland, heeft FARO voor een tweede versie op een Passief huis ingezet. Dit woonhuis 2.0 is energie-neutraal en is volgens de normen van cradle to cradle gebouwd. Deze woning krijgt nu als eerste in Nederland het Keurmerk van PassiefBouwen voor een gebouwd project. Eerder kreeg deze woning al het PassiefBouwen Keurmerk voor het ontwerp. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan projecten die aan de strenge eisen van Passief bouwen voldoen. Met controles tijdens de bouw, een blowerdoortest en controle van de ventilatieinstallatie bij oplevering en op het eerst mogelijke moment een infraroodcontrole wordt getest of het project conform het ontwerp en volgens passiefnormen is gebouwd.FARO hoopt de kennis en ervaringen die opgedaan zijn met de bouw van dit huis,  in onderdelen, of volledig, snel te kunnen aanwenden bij ontwerpen van toekomstige en grotere projecten.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het open huis.  Aanmelden kan nog via e-mail: pr@faro.nlDit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken .  www.faro.nl

01-03-2010 16:34

Afbouwers waren in 2009 het meest tevreden met Velux. Dat meldt onderzoeksorganisatie Bouwkennis. "Deze producent van daglichttoepassingen houdt op het gebied van klanttevredenheid een nipte voorsprong op Obimex en Forbo Eurocol." 

Het onderzoek Klanttevredenheid Afbouw wordt jaarlijks uitgevoerd onder montagebedrijven, kleine aannemers, klusbedrijven, stukadoors, tegelzetters, schilders en architecten. Het onderzoek verdeelt fabrikanten en handelaren naar verschillende productgroepen en beoordeelt hen op twaalf belangrijke criteria. 

De top van de ranglijst over 2009 wordt bezet door Velux. Deze producent van daglichttoepassingen wordt op de voet gevolgd door groothandel van plafonds, wanden en verlichting Obimex en lijmenproducent Forbo Eurocol. De verschillen in gemiddelde tevredenheid zijn echter zeer klein. Den Braven (kitten) en BASF (mortels) komen volgens afbouwers op plaats vier en vijf als het om klanttevredenheid gaat.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >