Nieuws


30-12-2010 14:30

Heeft u een leuke kerstborrel achter de rug op het werk? En was uw baas daar bij? Als het om Britse werknemers gaat, ziet een groot deel van hen de baas liever niet verschijnen op de kerstborrel. Maarliefst 20 procent van de Britten zegt dat ze liever niet hebben dat de baas op de kerstborrel komt. Dit blijkt uit onderzoekvan T.G.I Friday’s. Daarnaast vindt 30 procent van de respondenten dat ze geen lol meer hebben zodra de baas binnenkomt.

Ruim een kwart gaat eerder van de kerstborrel weg als hun leidinggevende op het feestje komt. Het onderzoek laat verder zien dat een kwart van de Britten bang is dat ze op het op de borrel niet kunnen laten om hun baas te vertellen wat zij echt van hem vinden. 10 Procent van de werknemers denkt dat de kerstborrel hierdoor uit de hand kan lopen. 
 

30-12-2010 14:24

Uit onderzoek van opleidingsinstituut ISBW blijkt dat drie op de tien werknemers ontevreden is over het jaarlijksebeoordelingsgesprek. Verder geeft 25 procent van de werknemers aan dat er nauwelijks tot geen concrete actieplannen worden ontwikkelend in het eindejaarsgesprek.

Aan de kant van de werkgevers heerst er voornamelijk tevredenheid, 94 procent ervaart het beoordelingsgesprek juist als nuttig en leerzaam. “We zien in de praktijk dat werkgevers en werknemers vaak niet met hetzelfde verwachtingspatroon het beoordelingsgesprek in stappen. Dit leidt uiteindelijk tot ontevredenheid bij één van de partijen”, aldus Else Slegers, algemeen directeur van ISBW.
 

30-12-2010 14:17

MK2 Audiovisueel breidt uit en daardoor verhuist het magazijn naar een ander pand. Vanaf 6 januari 2011 is het MK2-magazijn op Minervum 7360 in Breda te vinden (vlakbij de eerdere locatie op nummer 7352).
 

27-12-2010 12:12

Onder de naam Caterplaces gaan Indomo, Metos en Retera Interieurwerken op projectbasis werken aan vernieuwende inrichtings- en keukenconcepten voor de horeca- en grootkeukenbranche.

“Caterplaces is het antwoord op de toenemende vraag vanuit de markt naar een geïntegreerde projectaanpak. We praten dan voornamelijk over grote, bijzondere inrichtings- en keukenconcepten die multidisciplinair moeten worden ingevuld en waar beleving centraal staat.” Aan het woord is Roland Moesman, verkoopdirecteur van grootkeukenfabrikant Metos. “Door deze unieke alliantie kunnen wij nu de crème de la crème op het gebied van inrichting, grootkeukentechniek en -toebehoren aanbieden. Wij, Indomo, Metos en Retera Interieurwerken, mogen ons zonder uitzondering beschouwen als toonaangevende specialist op ons eigen vakgebied en in de samenwerking leidt dat tot vernieuwende oplossingen voor onze opdrachtgevers.”

Eén van de belangrijkste argumenten om met Caterplaces in zee te gaan is volgens Moesman de efficiënte werkwijze. “Ongeacht de omvang van het project hebben opdrachtgevers bij ons slechts één aanspreekpunt. Dat betekent in de praktijk geen onnodige overlegsituaties meer met meerdere partijen, maar een perfecte coördinatie en een gedegen onderlinge afstemming door een van onze professionals. De kans op storende fouten en vervelende vertragingen worden hierdoor tot een minimum beperkt. Onze aanpak leidt dan ook onherroepelijk tot kostenreductie.”
 

24-12-2010 9:54

De inzending voor de Gulden Feniks, voorheen de Nationale Renovatie Prijs, is geopend. Projectteams van bijzondere renovatie- en transformatieprojecten kunnen tot 31 januari 2011 inzenden.

Doel van de Gulden Feniks is het bevorderen van de kwaliteit van renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Bovendien wil de onafhankelijke jury met deze prijs hergebruik van de bestaande voorraad onder de aandacht brengen van een breed publiek. In het voorjaar van 2011 maakt de jury de genomineerden bekend. De prijsuitreiking is in juni 2011 op PROVADA in de Amsterdam RAI.

De Gulden Feniks is de opvolger van de Nationale Renovatie Prijs, die sinds 1985 om de twee jaar is uitgereikt en indrukwekkende prijswinnaars heeft opgeleverd. Tegenwoordig vraagt renovatie om een veel bredere aanpak. De jury legt bij de beoordeling daarom meer nadruk op duurzaamheid en het creëren van toekomstwaarde. Bovendien wordt de prijs voortaan jaarlijks uitgereikt.

De naam Gulden Feniks verwijst naar het  beeld dat de winnaars ontvangen. De feniks symboliseert de herrijzenis uit de as van de mythologische vogel. Met de naamswijziging is tevens een nieuwe inzendingscategorie geïntroduceerd. Naast de categorieën Renovatie en Transformatie van gebouwen is de categorie Gebiedstransformatie toegevoegd.
De Gulden Feniks is de enige prijs die exclusief voor de bestaande voorraad is. Uniek aan de Gulden Feniks is verder het karakter van een integrale prijs. Het gaat om duurzaamheid, functionele kwaliteit, culturele en maatschappelijke waarde, proceskwaliteit, economische aspecten, innovatie en techniek.

Opdrachtgevers, architecten, aannemers, gemeenten en andere direct betrokkenen kunnen renovatie- en transformatieprojecten indienen die zijn opgeleverd in de periode van oktober 2008 tot en met december 2010. Voor de categorie gebiedstransformatie neemt de jury de uitgevoerde planonderdelen uit deze periode in het licht van de gehele gebiedstransformatie in beschouwing.
Uitgebreide informatie over de voorwaarden en criteria staan op www.guldenfeniks.nl.

De beoordeling van de inzendingen in opdracht van de Stichting Nationaal Renovatie Platform is in handen van een deskundige en breed samengestelde jury. De prijs wordt mogelijk gemaakt door partners uit de vastgoed-, bouw-, ontwerp-, en financiële sector die de Stichting Nationaal Renovatie Platform steunen. Deze onafhankelijke stichting stimuleert hergebruik van de bestaande voorraad door belangenbehartiging en kennisverspreiding.

24-12-2010 9:16

De website Sustainable Office is vorige maand officieel gelanceerd tijdens het congres Duurzaam Kantoor 2011. Op de website worden in de toekomst kantoorartikelen getoond die voldoen aan de criteria, zoals die zijn opgesteld door AgentschapNL. De opening werd verricht door Wiana Partakusuma, Programmadirecteur Duurzaam Inkopen I&M.

De website Sustainable Office, www.sustainable-office.eu, is een initiatief van de gelijknamige commissie Sustainable Office, een branchebreed initiatief om duurzame kantoorartikelen onder de aandacht te brengen en eindgebruikers beter te informeren over het bestaan van deze producten. De komende tijd wordt de website gevuld met duurzame kantoorproducten.

De commissie werkt tevens aan een overkoepelend, onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor kantoorartikelen. Het is de bedoeling op termijn ook producten van andere productgroepen op te nemen zoals Meubilair, Tonercartridges, Papier en Reproductie Apparatuur.

Bezoekers van de website kunnen in de toekomst producten zoeken door het aangeven van de Leverancier- of EAN-code, leveranciersnaam of productnaam. Op deze manier wil Sustainable Office de vindbaarheid van duurzame kantoorartikelen vergroten en zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de werkplek. Sustainable Office richt zich met de database op inkopers, facilitair managers en CPO’s van (semi-)overheden en directeuren mkb. Leveranciers die met hun producten willen worden opgenomen in de database, kunnen contact opnemen met Sustainable Office. Na beoordeling zal de leverancier worden toegevoegd.

De Commissie Sustainable Office bestaat uit Lyreco, Office Depot, Staples, Hamelin, Jalema, Esselte, Quantore en Pasklaar Communicatie. Het initiatief wordt breed ondersteund door OFFICE World, OSTAN en Novaka. AgentschapNL en MVO Nederland zijn agendalid. De website wordt beheerd door branchevereniging OFFICE World, info@officeworld.nl.

23-12-2010 9:44

Uit onderzoek van OfficeTeam blijkt dat naar verwachting 85 procent van de Nederlandse bedrijven dit jaar een eindejaarsfeest organiseren voor hun medewerkers. Van alle landen in Europa is Nederland daarmee koploper en is het het land met het hoogste percentage.

Dat het daarnaast verstandig is om te organiseren als werkgever blijkt uit het feit dat 1 op de 3 Nederlanders zo’n feest ziet als een blijk van waardering voor hun harde werk tijdens het afgelopen jaar. Daarnaast zien zij dit als een kans om met mensen in contact te komen waarmee ze normaal niet spreken (28 procent). Het verhoogt de moraal (13 procent) en het is een kans om senior management te ontmoeten (6 procent).
 

23-12-2010 9:41

Kleinschalige netwerkbijeenkomsten met toegevoegde waarde voor de genodigden: die hebben de toekomst. Dat zegt Miriam Notten, directeur van La Red, Nederlands grootste netwerkadviesorganisatie. “Weten wie er komen en aandacht hebben voor je gasten, dat zijn de kerst- en nieuwjaarsborrels waarvoor mensen graag tijd inruimen.”

Met het nieuwe jaar in zicht, stromen langzamerhand de uitnodigingen weer binnen voor kerst- en nieuwjaarsborrels. Tijd is echter een kostbaar goed en mensen kiezen zorgvuldig waar ze wel en waar ze geen gehoor aan zullen geven. La Red constateert dat het een verdringingsmarkt is, waarbij het vechten is om de juiste mensen op jouw borrel te hebben. Meerwaarde bieden is daarvoor vereist.

Hoe? Door zorgvuldig te kiezen wie je uitnodigt. Betrokken mensen die hun sociale kapitaal voor jouw organisatie willen inzetten. Als gastheer voorbereid zijn op degenen die zullen komen is vereist. Notten: “Weten wie het zijn en aandacht hebben voor je gasten, betekent dat elke gastheer/-vrouw (van wethouder tot CEO) zelf de gasten ontvangt. En bovendien vanaf het begin tot het einde aanwezig is en een actief gastheerschap invult. Nog te vaak zijn het de ingehuurde hostesses bij de deur die zorgen voor het gastvrouwschap.”

Ook denken veel organisaties dat zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen het belangrijkste doel is van zo’n potentiële netwerkbijeenkomst. Niets is echter minder waar. Want bij groepen van meer dan zeventig mensen, komen mensen nauwelijks in beweging om eens met een ander te gaan praten. Notten: “De optimale groepsgrootte is tussen de veertig en zeventig mensen. Dan is het voor de organisatie ook goed mogelijk om interactie te bevorderen en daarmee de netwerkfunctie te optimaliseren.”

Voor een goed voorbeeld van hoe het moet gaat Notten graag terug in de tijd. “In de film Breakfast at Tiffany’s uit 1961 speelt Audrey Hepburn de ultieme gastvrouw. De wijze waarop zij mensen ontvangt, op hun gemak stelt en aan anderen koppelt, daaraan hebben mensen behoefte. Wie dat begrijpt, organiseert de netwerkborrel van de toekomst.”

La Red is in 2003 door Ing. Miriam Notten opgericht. Het is de grootste netwerkadviesorganisatie van Nederland.
 

22-12-2010 8:24

De vierde druk van ‘Bouwen met groen en glas – in uitvoering’ is onlangs verschenen. Dit boek behandelt het concept bouwen met groen en glas, waarmee optimaal gebruik gemaakt wordt van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen.


Het boek toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Uiteindelijk resultaat? Een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een lager energieverbruik voor koelen en verwarmen.
De vierde druk van dit boek is een ongewijzigde herdruk van het vorig jaar verschenen ‘Bouwen met groen en glas – in uitvoering’. Daarvoor heette het boek ‘Bouwen met groen en glas’. Het grootste verschil is dat de meest recente druk niet alleen nieuwe technieken en nieuwe concepten introduceert, maar ook reeds gerealiseerde projecten, zoals de nieuwbouw van het regionale hoofdkantoor van Rabobank Westland en de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten.
'Bouwen met groen en glas – in uitvoering’ is inmiddels ook vertaald in het Engels, Frans en Duits.

21-12-2010 9:00


Flatscreens hebben het landschap in kantoren veranderd. Ze nemen minder ruimte in beslag, hebben een goede resolutie en een geringe reflectie. Bovendien zijn ze relatief licht, zuinig met energie en geven ze weinig warmte af. Maar het grootste voordeel is dat ze handzaam zijn, helemaal als ze aan een flexibele arm worden bevestigd. Met de monitorarm M2 van Humanscale kunnen hoogte, diepte én kijkhoek met een simpele handbeweging in een ergonomische positie worden ingesteld, terwijl de monitor stabiel blijft.  
Humanscale ontwikkelt producten vanuit een vast beginsel. Henk Smit, Country Manager Benelux van het bedrijf licht dit toe: “Als goed design een functioneel probleem simpel en elegant oplost, is het resultaat altijd eerlijk en tijdloos.” Maar ook het milieu speelt volgens Humanscale een belangrijke rol: “Door de lichte constructie, waarin voornamelijk gerecycled aluminium is toegepast, verbruiken de producten weinig grondstoffen en wordt het productieproces sterk vereenvoudigd. De M2 is in onze ogen dan ook functioneel, veilig, duurzaam en biedt een opmerkelijke prijs/kwaliteit-verhouding.”

www.humanscale.com

21-12-2010 8:30

Functionaliteit en een trendy vormgeving gaan samen in de nieuwe iPad standaard Itchi. De unieke standaard is uitgevoerd in massief hout en heeft een tijdloze uitstraling die in elk eigentijds interieur past.

De Itchi is bedoeld als standaard voor de iPad, maar ook zonder iPad is de Itchi een krachtig object. Door het mooie, robuuste design is de houten standaard een waar kunstwerk in huis of op kantoor. De Itchi is in drie houtsoorten uitgevoerd, die het object ieder hun eigen speciale structuur en kleur geven. Hout is een natuurlijk materiaal waardoor elk exemplaar uniek is. De iPad standaard is afgewerkt met een natuurlijke olie, waardoor hij in het gebruik alleen maar mooier wordt.

De Itchi is een ontwerp van studio Blick. Het ontwerpbureau is ontstaan vanuit de samenwerking van een ambachtelijke meubelmaker en een interieurontwerper. Verrassend frisse ontwerpideeën in uitvoeringen van hoogwaardige, veelal houten materialen kenmerken de collectie van dit tweetal. In de Itchi zijn deze kenmerken terug te vinden: een praktisch bruikbaar en tevens fraai ontwerp in een duurzame massieve houtsoort met FSC keurmerk. De Itchi is verkrijgbaar in eikenhout, kersenhout en notenhout. De iPad standaard is te bestellen via: www.i-customs.nl

20-12-2010 9:34

Het traditionele kerstpakket is in populariteit gestegen ten opzichte van 2009. Bijna een derde (32 procent) van de Nederlandse werknemers geeft aan het liefst een traditioneel kerstpakket te ontvangen als kerstgeschenk. Dit blijkt uit online onderzoek van Unique onder ruim vijfhonderd respondenten. De kerstbonus staat nog steeds op de eerste plaats, de helft van de respondenten geeft aan het liefst een bonus te ontvangen. In 2009 was dit 60 procent. De bonus is dit jaar dus minder populair.

De populariteit van het kerstpakket is met 8 procent gestegen. In 2009 behaalde dit kerstgeschenk namelijk slechts 24 procent van de stemmen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat dit jaar de geschenkbon meer gewenst is. In tegenstelling tot vorig jaar (8 procent), ontvangt nu 12 procent het liefst een bon voor de kerst. De donatie aan een goed doel is dit jaar met 1 procent gestegen, 7 procent vindt dit een geschikt kerstgeschenk.

“Mensen zijn weer wat positiever gestemd dan eind vorig jaar”, stelt Nicole Tollenaar, HR directeur bij Unique. “Toen wilden de meeste mensen een financieel extraatje aan het eind van het jaar. De druk van de economische crisis is voor veel mensen wat meer van de ketel, dus zien we nu dat het kerstpakket toch ook erg gewaardeerd wordt door werknemers en dat de bonus 10 procent in populariteit gedaald is.”
 

17-12-2010 9:31

Het duurzaam inkopen van kantoren en het Energielabel Gebouw blijken effectieve instrumenten om energiebesparing en CO₂-reductie bij kantoorpanden te realiseren. Dit blijkt uit onderzoek van DHV, dat in opdracht van Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst werd uitgevoerd. Alleen al door toepassing van de richtlijnen door de rijksoverheid is een jaarlijkse energie- en CO₂-reductie van 16 procent - oftewel 31.000 ton CO₂ - haalbaar vanaf 2020.

Sinds dit jaar huurt en koopt de rijksoverheid alleen nog kantoren met minimaal een energielabel C. Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst hebben DHV laten onderzoeken welk energiebesparings- en het CO₂-reductiepotentieel dit beleid heeft. “Indien ook lagere overheden en 20 procent van de markt het duurzaam-inkopenbeleid hanteren, zorgt dit voor een extra jaarlijkse besparing van 5 tot 6 procent - ofwel 144.000 CO₂- in 2020 ten opzichte van 2010”, aldus onderzoeker Vincent Swinkels van DHV.

Ook de praktijk laat zien dat het beleid werkt. Alex Vermeulen, directeur Advies en Architecten bij de Rijksgebouwendienst: “De Rijksgebouwendienst heeft 11 procent van alle kantoren in gebruik en is daarmee de grootste individuele eindgebruiker van kantoren in Nederland. Dat heeft een stuwend effect. Gebouweigenaren blijken bij contractverlengingen nu al bereid verder te gaan dan de minimale eis van energielabel C.”

Het onderzoek wijst tevens uit dat de rijksoverheid in 2020 nauwelijks nog in gehuurde kantoorgebouwen met een energielabel F of G gehuisvest zal zijn. Het aantal gebouwen met een C-label zal sterk toenemen.

10-12-2010 9:00

De Vlaamse absurdist en cartoonist Luc Zeebroek, alias Kamagurka, heeft zich laten inspireren door een nieuwe kunststroming: ‘dakraamkunst’. In schilderijen verwerkt hij dakramen om een andere kijk op de wereld te geven. Kamagurka: “Een schilderij is eigenlijk een venster op de wereld. Ik wil kijken wat er gebeurt als ik in dat venster een dakraam steek.” De schilderijen met als titel ‘Dakraamkunst’ zijn geïnspireerd doordat hij in zijn eigen atelier dagelijks werkt onder het daglicht dat door dakramen binnenkomt. De expositie van deze ‘Dakraamkunst” schilderijen is tot 31 januari 2011 te bewonderen in het Daglicht Advies Centrum van VELUX Nederland in De Meern.
 

09-12-2010 9:39

Eric Everard, voorzitter en oprichter van easyFairs, is gekozen tot President van de UFI, the Global Association of the Exhibition Industry. Tijdens de slotceremonie van het 77e UFI congres, die plaatsvond in het Marina Bay Sands-complex in Singapore op 13 november 2010, nam hij officieel het stokje over van aftredend President Manfred Wutzlhofer.

Everard maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal kansen en uitdagingen voor de sector onder de aandacht te brengen. Hij benadrukte dat hij zijn invloed als President zal gebruiken om nieuwe initiatieven aan te moedigen en waar mogelijk te ondersteunen. Zijn speech, genaamd ‘Keeping Our Doors Open’, kende de volgende prioriteiten:
• Nieuwe technologieën: de beurzen- en evenementenbranche heeft ten opzichte van andere branches, zoals de retail- en reisbranche, minder snel gebruik gemaakt van de mogelijkheden van online technologieën. Deze technologieën zijn de sleutel voor het openen van deuren’ en het vergroten van het bereik van het medium.
• Social media: de beurzen- en evenementenindustrie moet social media omarmen om een groter draagvlak bij bezoekers- en exposantengroepen te realiseren en het moet daarnaast alle mogelijkheden en invloeden van social media verwelkomen.
• Lidmaatschap: UFI moet er naar streven om een wereldomvattende organisatie te worden en daarbij moeten nieuwe leden worden aangetrokken en verwelkomd.
• Duurzaamheid: UFI moet zich beter inzetten op dit gebied. Er zijn genoeg mogelijkheden voor de branche om milieuvriendelijke maatregelen te treffen bij live evenementen.
• Special Interest groepen: UFI moet trots zijn op zijn diversiteit aan leden en kan hier meer rendement uit halen door discussies aan te gaan die dwars door regio’s en functies heen gaan.

Everard zal de UFI tot en met november 2011 leiden, waarna hij zijn taken zal overdragen aan dr. Arie Brienen CA, CEO Jaarbeurs Holding, tijdens het 78e UFI Congres in Valencia. Hij is pas de tweede Belg die deze functie inneemt. De eerste was de burgemeester van Brussel, Lucien Cooremans, één van de leidende personen achter de wereldtentoonstelling Expo 58.

EasyFairs is wereldwijd organisator van tijd- & kostenefficiënte vakbeurzen. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Brussel en een internationaal netwerk van vestigingen en organiseert vakbeurzen in België, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

UFI is de vereniging van werelds grootste beursorganisatoren en beursgebouwen, alsmede van de grote nationale en internationale beursverenigingen en geselecteerde partners van de beurzenindustrie. UFI’s belangrijkste doel is het vertegenwoordigen, promoten en ondersteunen van de zakelijke belangen van haar leden en de beurzenindustrie.
UFI vertegenwoordigt meer dan 550 lidorganisaties in 84 landen over de hele wereld. Bijna negenhonderd internationale vakbeurzen zijn drager van het UFI approved label, een kwaliteitsgarantie voor zowel bezoekers als exposanten.
 

08-12-2010 8:35

BIS, een bedrijf dat zich richt op audiovisuele totaaloplossingen en inrichting van communicatieve ruimtes, heeft eind november het ISO14001 certificaat behaald en de al eerder behaalde ISO9001-certificering verlengd. Met deze certificeringen wordt volgens het bedrijf bevestigd dat 'de dienstverlening van BIS zich kenmerkt door professionele procedures en processen op het gebied van milieu, kwaliteit en klantgerichtheid'.

Gedurende vier auditdagen bezochten twee leadauditoren van TÜV alle afdelingen en vestigingen van BIS in Nederland. Daarbij bezochten ze ook enkele lopende installatieprojecten. Vervolgens werd volgens BIS de conclusie getrokken dat het bedrijf 'een volwassen kwaliteitssysteem heeft, veel aandacht besteedt aan klanttevredenheid en beschikt over een milieumanagementsysteem dat goed is geïmplementeerd en breed wordt gedragen'. Jean Pierre Overbeek, CEO van de BIS groep, ziet in beide certificeringen de bevestiging van de koers die BIS vaart. “Dag in dag uit doen al onze medewerkers hun uiterste best om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn. Wij mogen ieder jaar – ook dit jaar weer – vele duizenden ruimtes inrichten met audiovisuele oplossingen voor informatieoverdracht. We ‘hameren’ daarbij keer op keer op kwaliteit, klanttevredenheid en milieuvriendelijkheid. Ik vind het mooi om te zien dat dat vruchten afwerpt en door een onafhankelijke organisatie als TÜV wordt bevestigd."

07-12-2010 10:00

De ICT Barometer toont een duidelijk herstel aan van de ICT-branche. Van kleine bedrijven tot grote ondernemingen en van commerciële sectoren tot de overheid; alle respondenten geven aan dat ze weer investeren in ICT. Zowel bij software, hardware en externe ICT-services nemen de investeringen toe en de ICT-bestedingen zijn terug op het niveau van 2008. Dit blijkt uit de Ernest & Young ICT-barometer.

Het ICT-budget toont een consequent groeiende lijn. 38 Procent van de ondervraagde managers en professionals verwacht dat het ICT-budget het komende jaar zal groeien, 19 Procent verwacht een daling en de rest blijft evenveel investeren. De ICT Indicator stijgt van 95 naar 121 punten. Ook de ICT Horizon laat een groeiverwachting zien voor de komende twaalf maanden. Casper Kruijt van Ernst & Young: “Als de trend, zoals we die sinds eind 2009 zien, doorzet dan zitten we in januari weer op het hoogtijniveau van 2004-2007.”

De barometer laat verder in de afgelopen twee maanden een duidelijke toename in de vraag naar externe ICT’ers zien. Begin dit jaar was er nog sprake van krimp. Vooral in de handel/industrie en bij middelgrote bedrijven (20-100 werknemers) is een groeiende vraag naar externe ICT’ers waarneembaar. Casper Kruijt: “Ondanks of misschien juist dankzij aangekondigde bezuinigen zien we zelfs in de overheidssector de vraag naar externe ICT’ers toenemen.” De vraag naar interne ICT’ers is terug op het niveau van 2008, maar toont nu weinig beweging. Alleen bij middelgrote bedrijven (20-100 werknemers) neemt de vraag naar interne ICT’ers toe.

Casper Kruijt: “Ondanks de positieve signalen zien we toch ook de eerste tekenen van de bezuinigingseffecten van de overheid. 4 procent van de overheidsmanagers zag in september een afname van interne ICT’ers en dat aantal stijgt in november naar 12 procent.” Andere sectoren zoals dienstverlening doen het goed, al is het niveau van 2008 nog niet bereikt. De sectoren productie en industrie laten een wisselend beeld zien met iets afnemende groei van het ICT-budget, maar wel een duidelijke groei van investeringen in hard- en software. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van de export en anderzijds door de terughoudende Nederlandse bedrijfsinvesteringen. ICT in de sector handel lijkt zich weer te herstellen, parallel aan de toegenomen consumentenbestedingen. Hier geldt: de budgetten stijgen en het aantal externe ICT’ers neemt toe. De bodem van het dal lijkt hier gepasseerd te zijn.

06-12-2010 10:03

Heijmans Utiliteitsbouw gaat in Haarlem het kantoor van de provincie Noord-Holland renoveren en uitbreiden met nieuwbouw. Dat zijn Heijmans en de Provincie Noord-Holland overeengekomen op 2 december jongstleden. Het betreft het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem. De huidige huisvesting is verouderd en te klein, waardoor een aantal ambtenaren verspreid over de stad werkt. Met de opdracht is een aanneemsom gemoeid van 15,5 miljoen euro.

Het bestaande provinciekantoor telt zes bouwlagen, met een gezamenlijk vloeroppervlak van 19.000 vierkante meter. Hier worden 960 flexibele werkplekken met overlegmogelijkheden gecreëerd. De renovatie omvat het vervangen van de gevel en het complete inbouwpakket.
De nieuwbouw, op de binnenplaats van het bestaande gebouw, omvat 800 vierkante meter in twee bouwlagen. In dit gebouw komt de nieuwe entree.

Heijmans Utiliteitsbouw heeft deze opdracht gekregen omdat zij de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. Dat wil zeggen dat Heijmans Utiliteitsbouw het hoogst scoorde op de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Belangrijke kwaliteitsaspecten zijn het verkorten van de bouwtijd en het voorkomen en beperken van overlast voor direct betrokkenen. Ook de wijze waarop direct betrokkenen geïnformeerd worden over de impact en voortgang van dit bouwproject was een belangrijk gunningscriterium. Het betreft hier immers een binnenstedelijk bouwproject waarbij omgevingsmanagement een belangrijke rol speelt.

De Provincie Noord-Holland richt de blik bewust op de langere termijn, want duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. Centraal in de ontwerpen staan het gebruik van duurzame materialen en het terugdringen van het energieverbruik. De nieuwbouw en renovatie van het provinciekantoor moet zelfs een voorbeeldproject worden, waarbij het energielabel van G naar A++ stijgt en de GPR duurzaamheidsscore uitkomt op 9,1.

Heijmans Utiliteitsbouw start met de renovatie en bouw medio december 2010. De oplevering is naar verwachting in september 2012. Daarna wordt het gebouw verder ingericht.
 

03-12-2010 8:59

Als Nederlandse werknemers mochten kiezen, wil bijna een kwart (24 procent) het liefst een fitnessruimte op het werk hebben. De fitnessruimte wordt op de voet gevolgd door een massageruimte met fysiotherapeut (23 procent). Dit blijkt uit een online onderzoek van Unique, specialist in bemiddeling van officemedewerkers. Ruim twaalfhonderd respondenten gaven antwoord op de vraag: welke faciliteit zou jij het liefst op kantoor willen hebben?

Andere wensen die op het lijstje staan zijn een café/restaurant (17 procent), een gebedsruimte (6 procent) en een kapper (5 procent). Een tandarts of bedrijfsarts staat niet hoog op de wensenlijst van de kantoormedewerker, slechts 3 procent geeft aan dit het liefst op de werkvloer te willen hebben. Tot slot geeft 22 procent aan dat zij geen behoefte heeft aan dit soort extra faciliteiten op kantoor.

“De lijn tussen werk en privé wordt steeds dunner”, constateert Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique. “Door 'Het Nieuwe Werken' is thuiswerken steeds gangbaarder, maar je ziet ook steeds vaker dat er sport-, ontspannings- en andere faciliteiten worden geboden op de werkvloer. Dat maar 22 procent aangeeft hier geen behoefte aan te hebben, laat zien dat de manier van werken sterk aan het veranderen is. Werk wordt mee naar huis genomen en aan de andere kant worden privé-zaken ook op het werk afgehandeld.”
 

03-12-2010 8:34

Office Depot, een internationaal leverancier van kantoorartikelen en -diensten, heeft aangekondigd hoofdpartner te worden van 3FM Serious Request 2010. Office Depot zal in samenwerking met Radio 3FM en het Nederlandse Rode Kruis diverse acties organiseren om zoveel mogelijk geld op te halen voor de stille slachtoffers van HIV en aids in Afrika.

Vanaf 6 december tot en met 24 december doneert Office Depot bij iedere in Nederland geplaatste bestelling van minimaal 99 euro een bedrag van 10 euro aan het Nederlandse Rode Kruis, waarmee pakketten worden samengesteld met schoolartikelen. Op deze manier draagt Office Depot bij aan het leveren van een toekomstperspectief voor kinderen die door aids hun ouders en daarmee hun toekomst kwijtraken.

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is één van onze speerpunten. Door onder andere papier, pennen, schriften en andere schoolspullen beschikbaar te stellen, zal een groot aantal kinderen naar school kunnen, waardoor ze een kans op een betere toekomst krijgen”, aldus Wim de Goei, Regional Vice President Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij Office Depot.

Het Glazen Huis van 3FM Serious Request  zal dit jaar in Eindhoven staan. Vanaf 18 december zullen de radiopresentatoren Coen Swijnenberg, Gerard Ekdom en Giel Beelen een week lang zonder eten vanuit het Glazen Huis radio maken. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Nederlandse Rode Kruis. Het thema van dit jaar is ‘Kinderen en HIV’. HIV/aids doodt jaarlijks twee miljoen mensen wereldwijd.  Als gevolg van de ziekte verliezen veel kinderen hun ouders of zijn ouders niet in staat voor eigen kinderen te zorgen. Het Nederlandse Rode Kruis ontfermt zich over deze kinderen en draagt bij in het eerste levensonderhoud en de primaire zorg. Daarnaast wil het Nederlandse Rode Kruis ervoor zorgen dat deze kinderen een toekomst hebben en voorziet het in scholing, in boeken, schooluniformen en schoolgeld.
 

01-12-2010 8:25

Duurzaamgebouwd.nl werd onlangs uitgeroepen tot Beste Bouwsite 2010. Deze verkiezing is in de zomer uitgeschreven door Cobouw en leverde ruim 200 inzendingen op.

Meer dan 1.700 bouwprofessionals stemden op hun favoriete website. Wietse Walinga, uitgever van Duurzaam Gebouwd, vertelt: “Duurzaamheid is enorm hot, maar toch slagen veel concepten op dit gebied niet. Het woord duurzaamheid is een garantie voor veel hits via zoekmachines - zestig procent van de bezoekers komt zo bij ons terecht - maar dat is geen garantie voor succes. De sleutel ligt bij de hoge kwaliteit van de vormgeving, het expertpanel en de onafhankelijke redactie.”
Walinga is erg blij met de prijs: “Dit hadden we echt nooit durven denken. Geweldig dat zoveel mensen op ons hebben gestemd, daar wil ik ze dan ook hartelijk voor bedanken. Mooi dat de vakjury het laatste zetje heeft gegeven door ons als beste bouwsite te kiezen. Ons uitgangspunt is om goede kwaliteit content te bieden en zo het kennisdelen te faciliteren. De Linkedin-groep heeft inmiddels ruim 1.800 deelnemers en daarnaast gaan we volgend jaar drie congressen en minimaal vier seminars organiseren. Verder verschijnt natuurlijk het magazine in een oplage van minmaal 8.000 exemplaren.”

Het is een succesvolle periode voor Duurzaam Gebouwd. Eerder deze week werd de site genomineerd voor de LOF Prijs 2011. De LOFPrijs voor Vakinformatie is dé jaarlijkse vakprijs voor uitgevers voor beroep, bedrijf & branche.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >