Nieuws


29-11-2010 10:58

Onlangs hebben in het ROVC TechCenter te Ede weer een aantal kandidaten succesvol het examen van de Hogere Opleiding Huisvestingskunde afgerond. Opleidingsinstituut The Office Opleidingen feliciteert van harte de volgende cursisten:

 

Judith Egberink van de gemeente Den Haag, met haar herbestemmingsplan van een oude school.

 

Svend van de Velde van Op ten noort blijdenstein Architecten in Utrecht, voor een aanpassingsmodel van een 'oud kantoor' naar de nieuwe, actuele eisen.

25-11-2010 9:14

Treinkaartjes, restaurant- en taxibonnen – maar liefst de helft van de 450 hoogopgeleide werknemers die Intermediair Weekblad ondervroeg over hun declaratiegedrag, declareert de kosten hiervoor niet en schenkt daarmee minstens 60 euro per jaar aan de baas. De voornaamste redenen om de kosten niet aan de werkgever terug te vragen zijn: ‘kleine bedragen’ (62 procent), ‘vergeten’ (44 procent) en ‘bonnetje kwijt’ (25 procent).

Te veel declareren komt veel minder voor: 6 procent van de respondenten zegt wel eens ten onrechte iets te hebben gedeclareerd als onkosten. 28 Procent denkt dat er collega's zijn die soms ten onrechte onkosten declareren.

Ongeveer de helft (52 procent) van de respondenten zou het liefst via internet declareren, maar slechts 20 procent kan online declareren. Dat declareren gebeurt bij 34 procent meteen na het maken van de kosten, terwijl 31 procent de bonnetjes opspaart tot een bepaald bedrag en dan pas de administratie gaat doen.

Als op kosten van de werkgever buiten de deur wordt gegeten, betaalt 46 procent de fooi altijd zelf – bij ambtenaren is dat zelfs 59 procent – terwijl 19 procent nooit uit eigen zak fooi betaalt.

Als we ervan uitgaan dat de respondenten representatief zijn voor de ruim twee miljoen Nederlandse hoogopgeleiden in loondienst – betekent dit dat werknemers per jaar minimaal 60 miljoen euro aan kosten niet declareren. Overigens wordt zeker driekwart miljard euro aan onkosten wél teruggevraagd.
 

23-11-2010 12:00

FSC Nederland heeft de genomineerden voor de FSC Bouw Award 2010 bekend gemaakt. De FSC Awards worden jaarlijks uitgereikt aan bedrijven en organisaties die zich de afgelopen tijd op een onderscheidende wijze hebben ingezet voor het stimuleren van verantwoord bosbeheer in het algemeen en de promotie van FSC in het bijzonder. De FSC Bouw Award 2010 wordt op dinsdag 30 november uitgereikt tijdens de bijeenkomst ‘Duurzaam Bouwen en Natuurbeheer’.

 Voor de FSC Bouw Award 2010 zijn genomineerd:

Blaauwlakenblok derde fase te Amsterdam (opdrachtgever: Woningstichting de Key, Amsterdam; aannemer: Schakel & Schrale; architectenbureau Vincent Smulders),

Nederlandlaan te Haarlem (opdrachtgever: Elan Wonen, Haarlem; aannemer: Mulder Obdam; architect: Kokon), Harnaschpolder te Delft (opdrachtgever: Vidomes, Delft; aannemer: Heddes Bouw; DP6 Architectuurstudio),

De St@art Apenheul te Apeldoorn (opdrachtgever: St. Apenheul, Apeldoorn; aannemer: Draisma; Architectenbureau Rau & Partners),

Wilhelminapark te Utrecht (opdrachtgever gemeente Utrecht; aannemer Smits-Vos),

Brug Zierikzee (opdrachtgever: gemeente Schouwen-Duiveland, aannemer: Haasnoot Bruggen).

De jury is verheugd dat steeds meer opdrachtgevers en aannemers kiezen voor FSC en op deze manier prachtige FSC-projecten uitvoeren. “Met de FSC Bouw Award willen we de inspanningen van de genomineerde bedrijven nog eens extra onder de aandacht brengen en onze grote waardering daarover uitspreken”, zegt Peter Fraanje, voorzitter van de jury.

19-11-2010 11:00

Tijdens de beurs Domotica & Slim Wonen is Osram Benelux BV als eerste, officiële KNX Technology Partner gepresenteerd. Dit nieuwe partnership voor fabrikanten en leveranciers levert producten en systemen die aan KNX-installaties te koppelen zijn. Hierdoor ontstaat in de markt van woning- en gebouwautomatisering een breed en compleet netwerk van leveranciers die de KNX Professionals optimaal ondersteunen en bedienen.

De KNX Technology Partner is bedoeld voor alle leveranciers die geen KNX-gecertificeerde producten hebben, maar wel met hun producten een rol spelen in de markt van gebouw- en woningautomatisering. Osram is hier een duidelijk voorbeeld van. Inmiddels hebben zich al bijna 300 installateurs en system integrators aangemeld als KNX Professional.

Steeds meer bedrijven leveren als fabrikant, leverancier, agent/importeur of groothandelaar producten en/of systemen die met KNX-installaties samenwerken. De KNX Professionals hebben ook behoefte aan die producten en systemen, omdat een woning- of gebouwautomatisering uit meer bestaat dan de elektrotechnische componenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten en systemen voor verwarming-, koeling- en klimaatinstallaties, beveiliging, audio- & videosystemen, verlichting en ict. In veel gevallen hebben deze systemen een eigen standaard, zoals IP, wifi, bluetooth, dvd, blu-ray, dali, DMX, BacNet of LON. Steeds meer KNX Professionals hebben de kennis, of zijn ernaar op zoek, om deze standaarden met KNX te integreren. KNX Technology Partners kunnen een belangrijke bijdrage leveren om die kennis bij KNX Professionals te vergroten. Het doel is om na Osram in de komende jaren tientallen KNX Technology Partners tot het netwerk te laten toetreden.

18-11-2010 10:17

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ICT~Office is Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland, gekozen tot voorzitter. Van Dorenmalen is de opvolger van Henk Broeders, die de brancheorganisatie 13 jaar heeft geleid.

Harry van Dorenmalen is bestuurslid van ICT~Office sinds juli 2005. Zijn verkiezing vindt plaats op voordracht van het bestuur van de brancheorganisatie. Martin Trampe, managing director Canon Nederland, is gekozen tot vice-voorzitter. Beiden zijn in functie voor een periode van 2 jaar. De nieuwe voorzitter vormt met de vertrekkend voorzitter en vice-voorzitter een driemanschap. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.

"Uitdagingen waar ons land de komende jaren voor staat op gebieden als gezondheidszorg, mobiliteit en klimaatverandering kunnen met behulp van ICT worden aangepakt en zelfs opgelost. Als nieuwe voorzitter zal ik het goede werk van Henk Broeders op dit gebied voortzetten, zodat de ICT-sector ook de komende jaren een prominente rol speelt in het dienen van de nationale agenda", aldus Van Dorenmalen.

Henk Broeders blijft als vertrekkend voorzitter deel uitmaken van het bestuur van ICT~Office. Broeders heeft intern zijn vertrek als voorzitter geruime tijd geleden aangekondigd. "Na 13 jaar is de tijd meer dan rijp voor een nieuwe voorzitter. Gezien de belangen die gemoeid waren met het World Congress on IT leek het mij wijs dat traject nog als voorzitter af te ronden. De uitgangssituatie voor de ICT-sector is zeer kansrijk. Harry van Dorenmalen is de juiste man om de volgende stap te zetten."

Het laatste officiële optreden van Henk Broeders als voorzitter is als gastheer van het Nationale ICT~Gala op 14 december, waarna Harry van Dorenmalen de functie van voorzitter zal overnemen.
 

17-11-2010 8:20

“Het Nederlandse bedrijfsleven kan veel meer uit Het Nieuwe Werken halen. Dit zei directeur Harro Hoencamp van OCS Workplaces onlangs op het congres ‘Over Het Nieuwe Werken’ in Utrecht.

"Wanneer bedrijven meer bereid zijn om de resultaten te delen die ze bereiken met investeringen in slimme kantoorconcepten, kunnen bestaande concepten sneller doorontwikkeld worden. Transparantie leidt tot meer innovatie in Het Nieuwe Werken-concepten. En, zodoende, tot meer milieuwinst en productiviteitsstijgingen”, zo vervolgt hij. Hoencamp presenteerde daar samen met mede-auteur Tjeu Verheijen (Workplace Innovator) het eerste exemplaar van het boek ‘The Changing Workplace’.

Dit gratis boek introduceert ‘The Changing Workplace’: een concept voor Het Nieuwe Werken dat OCS Workplaces in samenwerking met telecombedrijf Vodafone heeft ontwikkeld. In het boek zijn de meest recente resultaten opgenomen die Vodafone met Het Nieuwe Werken heeft bereikt.

The Changing Workplace@Vodafone is een best practice van Het Nieuwe Werken. De resultaten die Vodafone heeft bereikt, liggen volgens OCS Workplaces onder handbereik van iedere organisatie die de werkruimte wil beschouwen als een strategisch middel om organisatiedoelstellingen te bereiken. Harro Hoencamp hierover: “Op individuele basis bereiken veel bedrijven op dit moment goede resultaten met de introductie van een slim kantoorconcept. Het Nieuwe Werken levert onder andere meer werkplezier op, een hogere productiviteit en betrokkenheid bij de organisatie, lagere kosten en milieuwinst. Mijn waarneming is dat deze resultaten naar een hoger niveau geduwd kunnen worden als bedrijven hun bevindingen gaan delen. Op die manier creëren we input voor de kantoorinrichtingconcepten van de toekomst.’

16-11-2010 9:30

Bevolkingskrimp is in ons land onontkoombaar en zal de leefbaarheid in krimpgebieden aantasten. De Nederlandse bevolking als geheel zal nog tot ongeveer 2040 blijven groeien. Maar nu al krimpen gebieden in Groningen, Limburg en Zeeland. Deze demografische ontwikkeling zal zich de komende jaren als een olievlek over de rest van Nederland verspreiden. Het gevolg is dat het draagvlak voor voorzieningen, zoals winkels, scholen et cetera, in deze gebieden afneemt en de arbeidsmarkt krapper wordt. Acceptatie van het verschijnsel is een eerste stap om de bedreiging voor de leefbaarheid te pareren.

Dat blijkt uit de publicatie 'Demografische krimp, de nieuwe realiteit in perspectief' van Rabobank Nederland. De bank wil hiermee een bijdrage leveren aan de discussie over de uitdagingen die ons land op demografisch terrein te wachten staan. De krimp van onze bevolking zit er al decennia lang aan te komen. Oorzaak hiervoor is de sterke daling van het geboortecijfer in de jaren zeventig. De babyboom werd daardoor opgevolgd door kleinere cohorten. De ingezette vergrijzing is een voorbode van krimp. Sinds de jaren zeventig is Nederland een immigratieland. Immigratie is goed voor helft van de bevolkingsgroei. Maar immigratie kan vergrijzing en krimp niet stoppen. Zij kan deze hooguit uitstellen.

Verschillen in regionale bevolkingsontwikkeling zijn vooral het gevolg van binnenlandse migratie en in wat mindere mate van verschillen in natuurlijke aanwas. Bevolkingsomvang neemt af in regio’s die in economisch opzicht minder dynamisch zijn dan gemiddeld. De werkgelegenheidsontwikkeling in deze veelal perifere regio’s blijft (ver) achter bij het landelijk gemiddelde en daarom trekken jongvolwassenen er weg. Deze voortdurende (brain)drain roomt de natuurlijke bevolkingsaanwas af.

 Gevolgen van krimp zijn merkbaar in het voorzieningenaanbod, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. De daling van de bevolkingsomvang tast het draagvlak voor voorzieningen als scholen en winkels aan waardoor deze uiteindelijk verdwijnen. Een maatschappelijke ontwikkeling die door krimp wordt versterkt, is schaalvergroting. Op de woningmarkt leidt bevolkingskrimp tot een overschot aan woningen, waardoor de woningwaarde achterblijft. Daarbij komt dat de verhouding tussen hypotheek en woningwaarde juist in krimpregio’s nu al ongunstig is. Uiteindelijk kan bevolkingskrimp ook leiden tot een krappe arbeidsmarkt. Nu al oriënteert de beroepsbevolking in krimpregio’s zich voor werk op andere regio’s (pendel).

De auteurs van 'Demografische krimp, de nieuwe realiteit in perspectief' benadrukken dat het van groot belang is krimp en de gevolgen daarvan te accepteren. Gewaakt moet worden voor onterecht optimisme (‘het valt allemaal wel mee’). Regionale krimp is het gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die zich moeilijk laten sturen. Een (nieuw) economisch elan in krimpregio’s kan niet worden afgedwongen en daarom is (arbeids-)migratie onontbeerlijk om in het bestaan te voorzien. Daling van de woningwaarde kan alleen worden gepareerd met aflossing, in krimpregio’s en elders. En waar aanbieders van voorzieningen het laten afweten, rest inwoners niets anders dan zelf het heft in handen te nemen. Zelforganisatie door inwoners en bedrijven in krimpgebieden is de enige manier om de leefbaarheid hier in stand te houden.

16-11-2010 9:00

MKB-Nederland herkent zich niet in het positieve beeld dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schetst van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Niet alleen is het NVB-onderzoek beperkt van aard, uit ander onderzoek komt naar voren dat de kredietverlening wel degelijk nog een groot probleem is. De meest recente Financieringmonitor van Economische Zaken laat zien dat slechts 33 procent van de bedrijven financiering vindt bij de bank.

De Taskforce kredietverlening, waarin EZ, Financiën, MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB participeren, heeft de banken gevraagd onderzoek te doen naar kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Dat was nodig omdat de macrocijfers van De Nederlandsche Bank, die een lichte groei laten zien, niet stroken met de beleving van ondernemers en de cijfers uit de financieringsmonitoren.

Uit het onderzoek van de banken blijkt dat de kredietverlening is gegroeid. Onduidelijk is echter hoe deze groei tot stand is gekomen. Het aantal nieuwe leningen aan het mkb is de afgelopen twee jaar namelijk met 35 procent afgenomen, zo blijkt uit hetzelfde bankenonderzoek. De schijnbare groei aan kredietverlening kan daarom alleen worden verklaard vanuit het voltrekken van bestaande leningen. De taskforce heeft de opdracht om met het beschikbare bronnenmateriaal een zo compleet mogelijk beeld van de financiering aan het mkb te geven. Het interne onderzoek bij banken is daar slechts een onderdeel van.

MKB-Nederland betreurt het dat de NVB nu met een eenzijdig verhaal naar buiten komt, vlak voordat de taskforce later deze maand haar werkzaamheden afrondt. Gezien de tegenstrijdigheid is een belangrijke aanbeveling van de taskforce om op gezette tijden een gedegen, onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kredietverlening aan mkb-bedrijven.

Op www.ondernemerskredietdesk.nl kunnen ondernemers terecht met klachten en vragen over kredietverlening. (bron: www.mkb.nl)

15-11-2010 8:00

Randvoorwaarden zoals voldoende licht, een goed gebouw en gezond voedsel zijn essentieel voor het creëren van een ideale leeromgeving. Dat bleek vorige week tijdens een ronde tafelgesprek dat School Inside, het online inspiratie- en kennisplatform voor het creëren van de ideale leeromgeving in het onderwijs, organiseerde op het Insula College in Dordrecht.

Onder leiding van Sibo Arbeek, hoofdredacteur van het blad Schooldomein, bespraken Paul de Ruiter (Architectenbureau Paul de Ruiter), Heleen Schuit (Voedingscentrum), Michiel Kulik (initiatiefnemer Happy Healthy School), Eddine Sarroukh (lichtexpert van Philips), Theo van den Burger (Algemene Vereniging van Schoolleiders), Froukje van Dijken (BBA Binnenmilieu) en Richard Bruijne (woonbioloog) de voorwaarden waaraan een goede leeromgeving moet voldoen. Aan bod kwamen onderwerpen als architectuur, inrichting, onderhoud, beheer, binnenklimaat, omgang, sociaal klimaat en gezondheid.Tijdens het gesprek pleitte Heleen Schuit van het Voedingscentrum onder andere voor het verbannen van snoepautomaten van scholen en het invoeren van gezonde broodjes. Architect Paul de Ruiter wees erop dat voldoende daglicht zorgt voor een 10 tot 20 procent betere leerprestatie. Woonbioloog Richard Bruijne riep de scholen op om zelf in actie te komen tegen het slechte leerklimaat.  

Na afloop werd het Insula College dat in 2008 de Omgevingsprijs won (onderdeel van de cholenbouwprijs) ook nog bezichtigd onder leiding van architect Roel Bosch (DKV Architecten) en werd er gepraat met de leerlingen over hun ervaringen.

Het rondetafelgesprek werd georganiseerd door School Inside (www.schoolinside.nl), een site die actuele informatie, visie en praktische oplossingen biedt op het gebied van inrichting, luchtkwaliteit, gezondheid, voeding, duurzaamheid, bouw, veiligheid en onderhoud van scholen. Doel is de realisatie van een prettiger leer- en leefklimaat voor leerlingen, studenten en docenten.  

De site biedt tevens een podium aan een groot aantal onafhankelijke deskundigen op verschillende kennisgebieden. Naast een hoogleraar Onderwijskunde staan er bijvoorbeeld interviews met een kleurpsycholoog en de directeur Servicecentrum Scholenbouw op School Inside. Letterlijke schoolvoorbeelden laten zien hoe hun ideeën en tips de onderwijskwaliteit verbeteren.

12-11-2010 11:00

Cocoon viert dit jaar zijn 20ste verjaardag.En wel van 20 tot 28 november in de Brussels expo. Deze woonbeurs met ruim 300 exposanten toont de allerlaatste trends op het gebied van deco, walls, chic, garden en design. Plus aandacht voor de Belgische ontwerpers: Home Sweet Belgium toont wat België rijk is op het vlak van meubels.

11-11-2010 12:26

Het Duurzaam Inkopen van kantoren en het Energielabel Gebouw blijken effectieve instrumenten om energiebesparing en CO2-reductie bij kantoorpanden te realiseren. Dit blijkt uit onderzoek van DHV, dat in opdracht van Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst werd uitgevoerd. Een jaarlijkse energie- en CO2-reductie van 16 procent - ofwel 31.000 ton CO2 - is haalbaar vanaf 2020, alleen al door toepassing van de richtlijnen door de rijksoverheid.

Sinds dit jaar huurt en koopt de rijksoverheid alleen nog kantoren met minimaal een energielabel C. Agentschap NL en de Rijksgebouwendienst hebben DHV laten onderzoeken wat het energiebesparings- en het CO2-reductiepotentieel van dit beleid kan zijn. Verschillende scenario’s zijn doorgerekend. Hieruit bleek eveneens dat extra besparingen het snelst worden gerealiseerd als ook andere partijen de criteria gaan toepassen. “Indien ook lagere overheden en 20 procent van de markt het duurzaam inkopen beleid hanteren, zorgt dit voor een extra jaarlijkse besparing van 5 tot 6 procent in 2020 ten opzichte van 2010”, aldus onderzoeker Vincent Swinkels van DHV.

Ook de praktijk laat zien dat het beleid werkt. Alex Vermeulen, directeur Advies en Architecten bij de Rijksgebouwendienst: “We zien een positieve marktbeweging. De Rijksgebouwendienst heeft 11 procent van alle kantoren in gebruik en is daarmee de grootste individuele eindgebruiker van kantoren in Nederland. Dat heeft een stuwend effect. Gebouweigenaren blijken bij contractverlengingen nu al bereid verder te gaan dan de minimale eis van energielabel C.”

Het onderzoek wijst tevens uit dat de rijksoverheid in 2020 nauwelijks nog in gehuurde kantoorgebouwen met een energielabel F of G gehuisvest zal zijn. Het aantal gebouwen met een C-label zal sterk toenemen.
 

10-11-2010 8:34

Deze week is het ‘De week van het Nieuwe Werken’. Organisaties zijn drukdoende de faciliteiten hiervoor goed te regelen. De telefonische bereikbaarheid is zo'n punt om in dit proces goed te organiseren. Zakelijke servicenummers blijken een uitkomst te zijn voor flexibele telefonische bereikbaarheid, zonder verlies van het vaste bedrijfsnummer, zo meldt telefoonmaatschappij Zakelijkenummers.nl.

Het Nieuwe Werken biedt uitkomsten voor bedrijven én medewerkers, zoals reistijdverkorting en flexibele werktijden. Helaas kan het ook nadelige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de organisatie, zo vindt de telefoonmaatschappij. De grootste ergernissen ontstaan vaak wanneer klanten of relaties de organisatie of contactpersoon niet kunnen bereiken. Mobiele nummers bieden niet altijd een oplossing; de hoeveelheid aan verschillende 06-nummers in organisaties kan voor onduidelijkheid en onbereikbaarheid zorgen.

Zakelijkenummers.nl biedt naar eigen zeggen een ideale oplossing door het aanbieden van zakelijke servicenummers, die optimale bereikbaarheid én kwaliteit garanderen. Bedrijven die het flexibel werken willen stimuleren, maar ook continue bereikbaarheid willen verzekeren, kiezen met name voor een 088- servicenummer. Menno Poelen van Zakelijkenummers.nl verklaart: “Iedere medewerker krijgt een persoonlijk telefoonnummer waarmee ze zowel vast als mobiel bereikbaar zijn, ook vanuit het buitenland. Zo komen bellers altijd direct bij de juiste persoon of afdeling terecht. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling van het telefoonverkeer."

09-11-2010 9:00

Het Oostenrijkse Joanneum Research instituut heeft onlangs het effect onderzocht van het les krijgen in een houten omgeving op de gezondheid van scholieren. Geconstateerd werd dat de hartslag bij de scholieren die les kregen in massief houten lokalen met gemiddeld 8.600 slagen per dag afnam.

Voor het onderzoek werden 52 scholieren, verdeeld over vier klaslokalen, een jaar lang gevolgd. Twee klaslokalen waren gebouwd conform de gangbare standaard en twee waren van massief hout. Bij de scholieren werden regelmatig psychefysiologische onderzoeken uitgevoerd, op school en tijdens de vakanties. De kinderen waren meer ontspannen en beter aanspreekbaar. De ontspanning zette zich tevens 's nachts door. Op lange termijn heeft een lagere hartslag een gunstig effect op de levensverwachting.

05-11-2010 9:00

De Commissie Duurzaam Inkopen kantoorartikelen, die begin 2010 is opgericht, heet voortaan Sustainable Office. Met deze naamswijziging geeft de Commissie richting aan het internationale karakter. Sustainable Office is een branchebreed initiatief met het doel duurzame kantoorartikelen onder de aandacht te brengen en eindgebruikers beter te informeren over het bestaan van deze producten. Tegelijkertijd met de naamswijziging wordt ook een nieuw logo gelanceerd.

Sustainable Office werkt onder andere aan een database en website waarin kantoorartikelen worden opgenomen die voldoen aan de criteria van de productgroep Kantoorartikelen, zoals opgesteld door AgentschapNL. Ook werkt de commissie aan een overkoepelend, onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor kantoorartikelen. Het is de bedoeling op termijn ook  producten van andere productgroepen op te nemen, zoals Meubilair, Tonercartridges, Papier en Reproductie Apparatuur.

Bezoekers van de site kunnen in de toekomst producten zoeken op leverancier- of EAN-code, leveranciersnaam of productnaam. Zo wil Sustainable Office de vindbaarheid van duurzame kantoorartikelen vergroten en een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de werkplek. Daarbij richt Sustainable Office zich op inkopers, facilitair managers en CPO’s van (semi-)overheden en directeuren mkb. Leveranciers die hun producten willen laten opnemen in de database, kunnen dit aangeven bij Sustainable Office. De site wordt beheerd door branchevereniging OFFICE World, 070 - 318 00 31, info@officeworld.nl.

De Commissie Sustainable Office bestaat uit de volgende leden: Lyreco, Office Depot, Staples, Hamelin, Jalema, Esselte, Quantore en Pasklaar Communicatie. Het initiatief wordt breed ondersteund door OFFICE World, OSTAN en Novaka. AgentschapNL en MVO Nederland zijn agendalid van de commissie.

04-11-2010 10:11

Brits onderzoek wijst uit dat werkgevers in veel gevallen niet geloven dat een werknemer echt ziek is. Bijna driekwart geeft aan de ziekmelding in twijfel te trekken.

Iemand die zich geregeld ziek meldt, maakt volgens een groot deel van de werkgevers (75 procent) minder kans op promotie dan wel een salarisverhoging.

Een derde van de werkgevers gaat zelfs nog verder. Zij verwachten namelijk dat een werknemer met griep, diarree of een gebroken arm gewoon op het werk verschijnt.
 

04-11-2010 9:59

Vanaf nu kunnen mannen flirttips ontvangen die alleen bedoeld zijn voor mannen en vrouwen flirttips alleen bedoeld voor vrouwen. Afzender: de Universal Flirting Academy.

‘Is billenknijpen het niveau waar we op blijven hangen als we spreken over zakelijk flirten of gaan we eindelijk het beste halen uit mensen (mannen én vrouwen) op de werkvloer? Wat ons betreft – specialisten in zakelijk flirten – is het hoog tijd om de balans te herstellen’, aldus de ‘flirtacademie’ in een persbericht.

‘Man en vrouw zijn verschillend’, benadrukt de organisatie, die het tijd vindt voor een volgende stap: het inzetten van m/v-verschillen om het beste uit beide seksen te halen.

Belangstellenden ontvangen een maandagochtend bluestip en een vrijdagmiddag-netwerk-borreltip. Inschrijven voor deze flirttips kan door ‘flirtman on’ (voor mannen) of ‘flirtvrouw on’ (voor vrouwen) naar 2211 te sms’en (0,80 euro per sms, maximaal twee  per week). Afmelden kan door ‘flirtman off’ of ‘flirtvrouw off’ te sms’en.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >