Nieuws


29-10-2010 14:00

Met het ontwikkelen van een roundtop computer - de Revo Round - moeten de karakteristieke Aziatische gelaatstrekken voor toekomstige generaties bewaard blijven. Aanleiding was onderzoek aan de medische faculteit van de Universiteit van Shanghai, waaruit een schokkende evolutionaire ontwikkeling naar voren kwam. “Bij regelmatig gebruik van de gewone rechthoekige computerschermen dreigt de typische Chinese aanblik te verdwijnen”, zegt professor Zhou Hongan. Metingen bij 150.000 Chinese baby’s gedurende de afgelopen 20 jaar wijzen uit dat de positie van de ogen in het gezicht is veranderd. In het huidige tempo is de gehele Aziatische populatie binnen drie generaties veroordeeld tot een westers uiterlijk.

De Revo-Round moet deze ontwikkeling dus tegengaan. De roundtop computer is ontwikkeld door Revo-Round en was oorspronkelijk een afstudeerproject van vier studenten aan de Jiao Tong-universiteit In Shanghai. Het project wordt ondersteund door een Nederlandse investeerder: de medeoprichter van de site www.efactor.com en adviseur van de TAO Group, de holding van onder meer Jimmy Woo. Een eerste prototype is inmiddels getest op een kleine groep, met bevredigende resultaten.

29-10-2010 9:00

Per 1 oktober 2010 is Jacqueline Cramer benoemd tot hoogleraar Duurzaam innoveren bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tevens wordt zij benoemd als nieuwe directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD).

Als hoogleraar Duurzaam innoveren zal Cramer zich inspannen om onderwijs en onderzoek op het gebied van innovatie te combineren met duurzaamheid. Zij richt zich daarbij vooral op entrepreneurship. Haar speciale interesse gaat uit naar het stimuleren van ondernemerschap bij studenten, gericht op het toepassen van kennis ten behoeve van nieuwe producten en/of diensten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Daarnaast wordt Cramer per 1 januari 2011 directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD). Dit is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, TNO, Deltares, KNMI en KWR Watercycle Research Institute, waaraan ook het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM meewerken. Het UCAD beoogt de aanwezige fundamentele en toegepaste kennis op het brede terrein van ‘aarde en duurzaamheid’ te bundelen en te vermarkten en samen te werken met private (industriële) partners en overheden, in binnen- en buitenland.

28-10-2010 8:30

Dat de recessie enkel nadelen met zich mee brengt wordt onder andere door de Randstad Werkmonitor ontkracht. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een kwart van alle werknemers zich juist dankzij de recessie beter heeft kunnen ontwikkelen. Deze zogenaamde recessiegroeiers kregen er in de economische uitdagende tijden extra taken en verantwoordelijkheden bij. Daardoor konden ze een extra groei doormaken, die onder gelijkblijvende omstandigheden niet gerealiseerd was.
 

28-10-2010 8:30

Topmannen die voortdurend zeggen dat de zaken er fantastisch voor staan, zijn minder goed te vertrouwen. Ook managers die in de wij-vorm praten in plaats van de ik-vorm, liegen vaker.

Professoren David Larcker en Anastasia Zakolyukina van de prestigieuze Stanford Universiteit in de VS waarschuwen om kritisch te zijn als CEO’s zich in een stortvloed van positieve woorden hullen.

De onderzoekers namen bijna dertigduizend persconferenties onder de loep, waarin topmannen de kwartaalcijfers nader toelichtten. In een op de tien gevallen moesten de cijfers later naar beneden worden bijgesteld. Bij de topmannen die de resultaten veel te rooskleurig naar buiten hadden gebracht, ontdekten de hoogleraren overeenkomsten in het taalgebruik.
 

26-10-2010 9:30

Nederland is halverwege in de richting van een echt bouwministerie. Met de komst van een nieuw departement Infrastructuur en Milieu is Bouwend Nederland verheugd over de samenvoeging van grote delen van de ministeries VROM en V&W, onder bestuurlijke kwaliteit in de personen van mevrouw Schultz van Haegen en de heer Atsma.

Er is echter nog meer winst te behalen, door ook ‘Wonen’ (ofwel Volkshuisvesting) en de Rijksgebouwendienst (RGB) in deze portefeuille op te nemen. Die dossiers zijn ongetwijfeld in goede handen bij de zeer ervaren minister Donner (BZK), maar op weg naar een echt bouwdepartement zou volledige integratie de optimale keuze zijn, zo luidt de mening van branche-organisatie voor de bouw,  Bouwend Nederland.

 

26-10-2010 9:30

Werknemers hechten meer waarde aan een flexibele werkplek dan aan een hoog salaris. Dat blijkt uit het Cisco Connected World Report, een onderzoek dat werd uitgevoerd onder 2600 werknemers en IT-managers uit dertien landen.

Aan het onderzoek deden geen Nederlanders mee, maar wel werknemers uit onder andere VS, het VK, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië, zo is te lezen op de website vanP&OActueel. "Er komt duidelijk uit het onderzoek naar voren dat de wens van medewerkers om mobieler en flexibeler te worden in hun werk- en levensstijl, overal ter wereld heel sterk is. Het is ook duidelijk dat organisaties een IT-infrastructuur moeten omarmen die overal toegankelijk is, om zo concurrentievoordelen te behalen”, meent Michel Schaalje, technisch directeur van Cisco Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn ook toepasbaar op Nederland, vindt Schaalje. “Flexwerken wordt hier steeds normaler. In ongeveer 20 procent van de CAO’s is er al iets over opgenomen. Er wordt ook breed gebruik van gemaakt, al ligt er een zwaartepunt bij de jongere generaties. Wat je in elk geval ziet, is dat bij flexwerkers werk en privé redelijk met elkaar verweven zijn. Ze hechten ook veel waarde aan flexwerken.”

De verwachtingen van werknemers rond flexwerken liggen hoog. Zo verwacht 66 procent van hen dat de IT afdeling ervoor zorgt dat werknemers met elk apparaat, persoonlijk eigendom of van het bedrijf, toegang kunnen krijgen tot bedrijfsnetwerken en informatie, op elk gewenst moment en op elke plek. Tevens bestaat de verwachting dat werknemers in de toekomst ook verbinding kunnen maken via daarvoor minder traditionele apparaten, zoals televisies en navigatiesystemen.

Voor 13 procent van de werknemers is flexibiliteit om overal te kunnen werken zo belangrijk dat het invloed heeft op hun bedrijfsloyaliteit. Ook heeft de mogelijkheid tot flexwerken voor 12 procent van de werknemers invloed op de keuze van een baan. Bovendien zegt maar liefst twee op de drie werknemers dat ze een baan met minder salaris, maar met meer flexibiliteit in het gebruik van apparaten, toegang tot sociale media, en mobiliteit prefereren boven een beter betaalde baan zonder deze flexibiliteit.

Nederland doet het goed als het gaat om techniek, zegt Schaalje. “We hebben een hoge mate van bandbreedte: er zijn bijvoorbeeld veel aansluitingen voor kabel en adsl. Daardoor kunnen mensen ook gemakkelijk thuiswerken. Waar we nog minder ver in zijn, en wat echt zal moeten veranderen, is de houding van sommige middenmanagers. Zij willen mensen zien werken om te kunnen controleren of ze wel aan het werk zijn. Terwijl het veel beter is om mensen af te rekenen op prestaties, op hun output. De overheid zou hier een groter voorbeeld in kunnen geven, dan wat ze nu doet." Bron: zibb.nl

21-10-2010 17:20

Jalema BV uit Reuver neemt grote delen van het onlangs failliet verklaarde Atlanta over. Beide partijen hebben daartoe een intentieovereenkomst getekend.

In de overeenkomst is geregeld dat Jalema de Atlanta-fabriek in Reuver, waar kunststof spuitgiet artikelen (zoals brievenbakjes en andere bureauaccessoires) geproduceerd worden overneemt. Van de Atlanta-fabriek in Hoogezand neemt Jalema alle machines over, die onder andere werkmappen, hangmappen en bedrijfsformulieren produceren.

Daarmee is de werkgelegenheid voor de werknemers in Reuver gewaarborgd en ook in Hoogezand kan een aantal medewerkers weer aan de slag. Jalema wil graag zo snel mogelijk de productie opstarten om de klanten weer te kunnen leveren.

Algemeen directeur drs. Joan Westendorff is erg blij met de deal. “De delen die wij overnemen sluiten perfect aan bij onze huidige activiteiten. Een bekend merk als Alzicht hangmappen voegt iets wezenlijks toe aan onze productportfolio. Verder zijn wij natuurlijk gespecialiseerd in het produceren van mappen en kunnen zodoende ook de andere producten zoals de Spectrum mappenlijn gaan leveren. Daar wij feeling hebben met het grafische werk is ook de productie van bedrijfsformulieren en zogenaamde message books iets dat aansluit bij onze huidige activiteiten. De fabriek in Reuver tenslotte ligt voor ons gunstig – in dezelfde straat – dus dit was een logische optie. We gaan proberen alles met ingang van vandaag weer op te starten zodat we weer snel aan het leveren zijn. Ook gaan we een aantal personeelsleden overnemen zodat de knowhow behouden blijft. We denken hiermee een mooi merk voor de Nederlandse markt te behouden en willen er de schouders onder zetten om de Atlanta producten snel weer bij de klanten te hebben.”

De fabriek in Reuver blijft doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm en met het aanwezige personeel. Jalema gaat in Hoogezand voorlopig produceren en zal ook daar personeelsleden aan het werk houden. Jalema zal in Groningen de bedrijfsformulieren en mappen blijven produceren en op termijn de productie van onder andere de Alzicht hangmappen naar Reuver verplaatsen.

In de Benelux zullen de Atlanta-producten via de Jalema verkooporganisatie verkocht gaan worden. Klanten kunnen met vragen echter ook gewoon terecht bij Atlanta in Hoogezand waar mensen stand-by zijn om vragen te beantwoorden.

De productportfolio van Jalema is hiermee een stuk breder en interessanter geworden. Jalema levert al vele jaren aan de kantoorvakhandel en zal dus nu een nog attractievere partner worden, benadrukt het bedrijf zelf in een persbericht.

Jalema, opgericht in 1947, is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in professionele archiefsystemen, office supplies en archiefopslag. Onder de Jalema groep valt ook het bedrijf I-FourC dat zich gespecialiseerd heeft in digitalisering van documentprocessen.

Kantoorartikelenfabrikant Atlanta in Hoogezand werd half september failliet verklaard. Het bedrijf, dat in 1917 werd opgericht, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer en moest op 17 september de poorten sluiten. De bewindvoerder van Atlanta, René Luinstra, heeft steeds aangegeven goede kansen te zien voor een overname van het bedrijf. Er waren diverse partijen in beeld om Atlana (gedeeltelijk) over te nemen.

De vestiging van Atlanta in Coevorden is buiten het faillissement gebleven. Het gaat hier om een zelfstandige vestiging.
 

20-10-2010 8:02

De populariteit van conference calls neemt toe. Dit terwijl de effectiviteit te wensen overlaat. Althans, dat blijkt uit het onderzoek van Plantronics onder 1.000 werknemers in Nederland.

Kristie van den Broek, marketingmanager Benelux en Nordics bij Plantronics legt uit: "Ons onderzoek laat zien dat conference calls alleen nuttig zijn als de kwaliteit van het stemgeluid uitstekend is, achtergrondruis zo laag mogelijk is en men het toestel niet hoeft vast te houden. Een toenemend aantal mensen verspilt hun eigen tijd en die van anderen door het voeren van ineffectieve gesprekken. Net als het voorzien in ondersteunende technologie, zouden bedrijven hun personeel de fundamentele regels van conference calls moeten leren om zo het onderste uit de kan te halen wat betreft kosteneffectief en productief zakendoen."

De verdere resultaten? Zo'n 44 procent van de ondervraagden is afhankelijk van conference calls, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is meer dan ooit tevoren. Gemiddeld wordt er in vergelijking met 12 maanden geleden een half uur durende call per week meer gehouden. Toch geeft bijna de helft (46 procent) van de ondervraagden aan de aandacht niet bij het gesprek te kunnen houden. Dit wordt veroorzaakt door achtergrondgeluiden en het langdurig gebonden zijn aan de telefoon. De calls zijn daardoor niet alleen inefficiënt, ze wekken ook irritatie op. 42 procent van de ondervraagden irriteert zich aan het feit niet te kunnen horen wat er bediscussieerd wordt in het gesprek.
Doordat deelnemers mentale afwezigheid vertonen tijdens een call en door het gebrek aan training is meer dan een derde van de ondervraagden zelden betrokkenheid en niet in staat zijn mening te geven waardoor ze terugvallen in de rol van notulist of slaper.

Opvallend is dat 28 procent met name de gezichtsuitdrukking of echte reactie van de gesprekspartners mist. Ook het te laat komen van gesprekspartners (20 procent) of erger nog Houdini’s – mensen die er ongemerkt tussen uit piepen – blijken redenen tot irritatie.

Het onderzoek van Plantronics laat verder zien dat bijna de helft van de werknemers op kantoor wekelijks aan een of meerdere conference calls deelneemt. Afgelopen jaar was kostenbesparing voor bijna drie kwart van de gevallen de reden om meer gebruik te maken van conference calls, gevolgd door onderbezetting (21 procent) en milieuaspecten (7 procent). Vooral de HR-sector en kunst- en cultuurbedrijven gebruiken conference calls om kosten te besparen.
Ondanks de toegenomen afhankelijkheid van zakelijke conference calls heeft de meerderheid (90 procent) nooit een formele training gevolgd voor het zo goed mogelijk leiden van het gesprek en beschikt slechts 7 procent over ondersteunende technologieën zoals een ruisonderdrukkende headset of een geschikte kantoorruimte.
Naast het verminderen van reiskosten en het in acht nemen van milieuaspecten, ondersteunt het gebruik van conference calls ook flexibel werken. Van de Nederlandse werknemers geeft 44 procent aan dat telefonische meetings een positief effect hebben op het flexibel kunnen werken. In IT & Telecom vond zelfs 58 procent van de respondenten dat ze voordeel behaalden doordat ze in staat zijn om zaken te doen vanaf een locatie naar eigen keuze.

Plantronics is naar eigen zeggen wereldleider in persoonlijke audiocommunicatie voor professionals en consumenten: van Unified Communication-oplossingen tot bluetooth-headsets. Dankzij bijna 50 jaar ervaring in innovatie en klantgerichtheid biedt Plantronics ongeëvenaarde audio-ervaring en kwaliteit.

19-10-2010 9:00

Cogen Projects uit Driebergen is dit jaar de winnaar van de Energie Innovatieprijs voor het meest innovatieve, energiebesparende product. Cogen won de prijs met het Tribronsysteem, een verwarmings- en koelsysteem voor gebouwen op basis van biomassa en een drietal bronnen. Elmer van Krimpen, adjunct-directeur van F&B Specialisten in Energie en Milieu, presenteerde de uitreiking tijdens de vakbeurs Energie in de Brabanthallen (12,13 en 14 oktober)  in 's-Hertogenbosch. De prijs, een mediacheque van Energiegids.nl  ter waarde van 5.000 euro, werd overhandigd door Harmen Weijer. Het juryrapport noemde het Tribronsysteem: een leuk concept, zeker innovatief, wellicht weinig domino-effect, wel veel besparing, hoge marketing waarde, koppeling met warmte koude opslag en photo voltaisch  (zonnecellen) maakt het voor woonwijken extra interessant.

18-10-2010 12:41

Bent u nu uitgebreid aan het lunchen? Dan bent u een uitzondering. Uit onderzoek blijkt dat een belangrijke maaltijd per dag, de lunch, zeer vaak wordt verwaarloosd door werknemers.

Twee op drie werknemers luncht wel, maar verlaat daarbij niet de werkplek en blijft gewoon doorwerken. Eén op de tien werknemers slaat zelfs vrijwel altijd de lunch over. Gemiddeld wordt er bij een grote werkdruk 16 minuten besteed aan de lunch.

Slechts 3 procent van alle respondenten geeft aan dat ze de aanbevolen periode van één uur nemen voor de lunch.
 

15-10-2010 15:00

Tijdens de Nationale Staalbouwdag half oktober ontving Warehouses De Pauw Nederland (WDP) het allereerste oplevercertificaat van Breeam-NL Nieuwbouw uit. Dit keurmerk voor de beoordeling van de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen in Nederland werd uitgereikt door de Dutch Green Building Council (DGBC). WDP kreeg het certificaat voor het ontwikkelde en gebouwde distributiecentrum voor Kühne + Nagel in Tilburg. Score: good (twee sterren).

Een Breeam-NL Nieuwbouw oplevercertificaat wordt toegekend aan een daadwerkelijk neergezet gebouw en is permanent geldig - dit in tegenstelling tot een ontwerpcertificaat. Dat wordt namelijk toegekend aan een gebouwontwerp dat er meestal nog niet fysiek is. Een ontwerpcertificaat is níet permanent geldig, maar verloopt als het gebouw is opgeleverd. De reden dat de DGBC dit onderscheid in ontwerp- en oplevercertificaat maakt, is het feit dat een duurzaam gebouwontwerp (bevestigd met een ontwerpcertificaat) niet per definitie ook leidt tot een duurzaam gebouw. Wijzigingen tijdens de bouw, of na afloop door bijvoorbeeld een gebouwgebruiker, kunnen veel teniet doen.  WDP heeft met het oplevercertificaat met de good-score laten zien dat de ambitie tijdens het ontwerp (ook een good-score) gehaald is.

Het logistiek platform in Tilburg verhuurt WDP voor vijf jaar vast aan logistieke groep Kühne + Nagel als middelencentrum voor een grote Nederlandse retailer. De site heeft een oppervlakte van 27.500 vierkante meter. WDP heeft het oude pand gesloopt, de site gesaneerd en een nieuw state-of-the-art logistiek pand gebouwd met een oppervlakte van 17.000 vierkante meter. Aldus realiseerde WDP een bijdrage tot duurzaam grondgebruik. De totale geschatte investeringswaarde op deze site bedraagt 15 miljoen euro.
 

12-10-2010 8:30

Hebo Kozijnen in Hengevelde nodigt belangstellenden uit voor de zogenaamde  ‘Efficiënt Bouwen Dagen’. Het thema voor deze editie:  ‘van EPC naar EPG’. De dagen staan gepland op  9, 10 en 11 november. Samen met Alvon /Heembeton, de Mâr Houtkonstrukties, IJB Groep, Trappenfabriek Vos, Sanipod, Archivision en uiteraard HEBO wordt gedurende deze dagen dieper ingaan op het efficiënter maken van het bouwproces, maar vooral ook het beter isoleren van de schil van de woning. Verschillende bedrijven hebben allerlei innovaties op het gebied van gunstigere waarden voor het isoleren van de woning. Daarnaast zal Adviesburo Nieman een algemene presentatie geven omtrent de ontwikkelingen op het gebied van de EPC. Nadere informatie en inschrijven: www.hebo.nl

11-10-2010 15:08

De genomineerden voor de Building Passion Vrouw van het jaar Award zijn gekozen. In deze Internationale editievan het Building Passion boek worden 100 + 1 Nederlandse vrouwen in de bouw gepresenteerd die in het buitenland werkzaam zijn, of buitenlandse vrouwen die in Nederland hun carrière hebben opgebouwd. Met haar tweede boek wil initiator Laura Stevens laten zien hoe deze vrouwen omgaan met de zakelijke cultuurverschillen.

 

Uit de ruim 100 dames heeft de jury vijf kandidaten genomineerd die kans maken om dit jaar Building Passion Vrouw van het jaar te worden. De genomineerden zijn: Mariana Idiarte (Mariana Idiarte, Amsterdam), Dorte Kristensen (Atelier PRO, Den Haag), Angela Mannaerts (PMT, Milan), Beatriz Ramo (STAR, Rotterdam) en Mariet Schoenmakers (AM, Nieuwegein). De genomineerden voldoen aan meerdere van de volgende selectiecriteria: vanuit eigen power gegroeid, rolmodel, aantoonbaar vernieuwend in herkenbare resultaten, vechtlust en doorzettingsvermogen, leiderschap: capaciteit om invloedrijke rol te spelen, samenwerking in de keten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationaal gericht zijn.

 

De voorzitter van de jury Anjelica Cicilia (by-AMR©, Rotterdam) werd vorig jaar gekozen tot Building Passion vrouw van het jaar. De overige juryleden zijn Sabine van den Boom (Vandenneboom, Overveen), Mick Eekhout (3TU Speerpunt Bouw, Delft), Mildred Hofkes (Bureau Hofkes Reputatiemanagement, Haarlem), Kees van Iwaarden (Heddes Bouw, Hoorn) en Japke Bouma (nrc.next, Rotterdam).


Begin december zal tijdens de boekpresentatie in Delft de winnares bekend worden gemaakt.

11-10-2010 9:24

Nederland is een nieuwe marktspeler op het gebied van duurzaam organiseren en huisvesten rijker: Human Space. Het bedrijf werd opgericht door  John Venneman, Wiro van Vilsteren en Frank Verberne.

Human Space is volgens de oprichters een 'eigentijdse, professionele en onafhankelijke netwerkorganisatie waar de disciplines huisvesting, organisatiekunde en inrichting in samenhang worden ingezet'.  Dit doen zij onder de noemer ‘duurzaam organiseren en huisvesten’.

"De klanten van Human Space zijn kennisintensieve- en administratieve organisaties die hun organisatie en huisvesting willen of moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en Duurzaam ondernemen", aldus het drietal. 

De oprichters John Venneman, Wiro van Vilsteren en Frank Verberne zetten hun ruim 75 jaar ervaring in om organisatie te begeleiden, van visie- en conceptontwikkeling tot realisatie en implementatie. "Kernwoorden die de visie en werkwijze van Human Space typeren zijn transformatie, duurzaam, integraal, resultaatgericht en persoonlijk."

De droom en ambitie van Human Space is het bieden van ruimte aan mensen en organisaties om zich onderscheidend en duurzaam te ontwikkelen. "Over het creëren van eigenzinnige omgevingen  voor eigentijdse organisaties. Over anders werken en daarom anders huisvesten en inrichten. Over het zoeken naar de optimale match tussen mens en ruimte."

Op 13 oktober vindt in Makeblijde te Houten de kick-off van Human Space plaats. Vier sprekers geven een toelichting op duurzaam organiseren en huisvesten.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >