Nieuws


25-01-2010 16:23


Tussen 14 en 16 januari werd Polyclose in Gent/België bezocht door 15.508 bezoekers uit 32 landen. Ruim 300 exposanten uit verschillende landen hebben er alles aan gedaan om deze editie weer tot een volwaardige vakbeurs te maken. 

Op het vakgebied van de raam-, deur-, gevel-, toegangstechniek en zonwering is geen vergelijkbare beurs in de Benelux. Opvallend was ook, dat steeds meer exposanten hun stands opsierden met natuurlijk groen. Mooie planten en bloemen zorgden voor het juiste sfeertje om de technische snufjes onder de aandacht te brengen. Gezien het feit dat Polyclose een tweejaarlijkse vakbeurs is, waren er weer veel nieuwe ontwikkelingen te ontdekken. Het duurzaam ondernemen dat zich twee jaar geleden al had aangediend, heeft zich verder ontwikkeld en is binnen de gehele bouwsector gemeengoed geworden. De kreten duurzaam en passief bouwen zijn geen modetrends, maar zullen binnenkort de norm zijn waar ze nu nog de uitzondering vormen. Dit is goed zichtbaar in de ontwikkelingen van de producten die tijdens Polyclose te zien waren. Aan alle kanten wordt getracht om het energieverbruik te reduceren en het binnenklimaat te verbeteren. Alles in het teken van het milieu. Naast duurzaam ondernemen zijn ook geïntegreerde oplossingen, het samenvoeging van disciplines, energiebesparende noviteiten en duurzaam-/passief bouwen de items die de aandacht trokken. De volgende Polyclose staat in de agenda voor 12, 13 en 14 januari 2012.

 

Zie ook:

'Steeds meer last van slecht binnenklimaat'
Polyclose presenteert breed assortiment
Vakbeurs Polyclose presenteert breed assortiment
Onderzoek door leverancier videoconferencing

25-01-2010 9:03


De Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde (NVIH) houdt binnenkort haar eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Op dinsdag 9 februari zal gesproken worden over het thema 'Kennen en gekend worden'.

De NVIH werd in september 2009 oipgericht. Doel van de vereniging is het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsniveau van haar leden. Deze houden zich bezig met de huisvesting van kantoorhoudende organisaties.

De bijeenkomst van 9 februari vindt plaats in de Village Office, het kantoor van inrichter Aspa in Houten. Van 13:00 uur tot 17:30 uur zal onder meer gesproken worden over 'het nieuwe werken', 'cradle to cradle', en 'het nut van netwerken'. Ook is er aandacht voor de transformatie van gebouwen.

Belangstellenden kunnen zich nog tot en met 27 januari opgeven via info@nvih-nederland.nl

Zie ook:
NVIH van start

25-01-2010 8:25Opnieuw een drukke week voor geinteresseerden in interieur, architectuur en aanverwante disciplines. In het Rotterdamse Ahoy-complex wordt eind deze week een aantal relevante evenmenten gehouden. Op 28 januari vindt er bijvoorbeeld het congres Greenbuild plaats.

Tijdens het congres Greenbuild is het hoofdthema: het veranderende proces bij duurzaam bouwen. Dit wordt toegelicht vanuit de praktijkervaring met nieuwbouw en renovatie. Onder andere door de ontwerper van het prestigieuze project ‘De watertoren’ in Bussum.

"De architect is een van de belangrijkste schakels in de verduurzaming van de gebouwde omgeving", meldt de congresorganisatie. "De klant vraagt om een duurzaam eindproduct voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Maar duurzaam ontwerpen komt niet alleen door gebruik te maken van andere materialen. Het ontwerpproces bij duurzaam bouwen is 180 graden veranderd ten opzichte van traditioneel bouwen."

Sprekers tijdens het congres Greenbuild zijn onder andere Menno Kooistra, Michiel Haas, Bob Kuster, Wouter Beck, Jamie van Lede, en Stefan van Uffelen. De dag staat onder leiding van Gerard Vos, de hoofdredacteur van magazine/weblog Duurzaam Gebouwd. Het volledige programma is te vinden op http://www.greenbuild.nl/

"Wegens de grote belangstelling voor Greenbuild is het helaas niet voor iedereen meer mogelijk het congres te bezoeken", aldus de organisatie. "Het maximum aantal plaatsen is 500. Belangstellende kunnen op donderdag 28 januari vanaf 11:00 uur een toegangsvoucher voor het congres Greenbuild afhalen bij de infobalie (naast de garderobe) in Ahoy Plaza. 

Gelijktijdig met Greenbuild vinden de vakbeurzen Gevel, Licht & Architectuur en het evenement Material Xperience plaats in Ahoy Rotterdam. “Gevel wordt voor de vierde keer georganiseerd en staat binnen de architectuurwereld bekend als een geweldige beurs”, zegt Richard Butter Project Manager Gevel en Licht & Architectuur. “Voor de doelgroep is het interessant dat de evenementen tegelijk plaats vinden. Material Xperience is een combinatie van een speciale expositie en lezingen door keynote speakers die een bijzondere kijk hebben op de laatste materiaalinnovaties. Het voornaamste onderdeel van Material Xperience wordt gevormd door de Materia-expositie, een presentatie van de nieuwste materialen en de toepassingen.” 

Gevel, Licht & Architectuur en Material Xperience worden gehouden van 27 tot en met 29 januari 2010. De beurzen zijn met dezelfde toegangskaart te bezoeken.

Zie ook:
Trends in armaturen: 
Presentatie tijdens Licht en Architectuur 
Wereldarchitectuur bij Gevel 2010 
'Licht doet leven' 
Organisaties slaan handen ineen 
Licht & Architectuur 2010 
Thema 'Licht en Architectuur 2010' 
'Innovatief en grensverleggend' 
Daglicht en duurzaamheid
 

22-01-2010 10:01De kogel lijkt door de kerk: met ingang van 1 februari maakt Samas GmbH onderdeel uit van Kinnarps. Dan zal door de betrokkenen de definitieve handtekening worden gezet onder de overname-overeenkomst.

De overnameperikelen begonnen in december, toen het Zweedse Kinnarps bekend maakte (het overgebleven Duitse deel van) Samas te willen overnemen. De interesse van Kinnarps houdt verband met de ambitie van het Zweedse bedrijf. Volgens een woordvoerder zou het overgenomen Samas een belangrijke bouwsteen kunnen vormen voor de gewenste Europese groei van Kinnarps.

Henry Jarlsson, CEO van Kinnarps, ziet grote mogelijkheden: "Dankzij de overname verwerven we productiefaciliteiten en een bedrijvennetwerk in een veelbelovende markt, die veelal georiënteerd is op binnenlandse aanbieders."

De overname heeft gevolgen voor het personeel van Samas. Het Duitse tijdschrift Mensch & Büro meldt dat zo'n 230 van de in totaal achthonderd Duitse Samas-medewerkers voor hun baan moeten vrezen.

Samas GmbH is het voormalige zusterbedrijf van Aspa in Houten (het voormalige Samas Benelux). Voor Aspa verandert er niets door de overname. "We hebben een exclusiviteitsovereenkomst met ons voormalige Duitse zusterbedrijf", zegt Valerie Goncalves van Aspa. "Die overeenkomst blijft gewoon geldig. We zullen dus de komende jaren gewoon de producten blijven leveren van de Samas-dochters. Voor ons is het dus business as usual."

Zie ook:
Einde kantoorgigant 
Voorschot op overname Kantoorgigant 
Soap Samas duurt voort 
Jarl Andersson startte bedrijf in 1942 
Standplaats Frankfurt
 

22-01-2010 9:24Het Center for People and Buildings (CfPB) uit Delft presenteert de Indicator 2010. De CfPB Indicator 2010 geeft de gemiddelde waardering van medewerkers uit 40 verschillende casestudies over negentien verschillende werkomgevingaspecten.

"Steeds meer bedrijven zien in dat de werkomgeving van invloed is op het goed functioneren van de organisatie", aldus de woordvoerder. 

De beleving van werkomgevingen wordt door het Center for People and Buildings jaarlijks gevat in de CfPB-Indicator. Het CfPB doet sinds 2001 onderzoek naar de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Sinds enkele jaren wordt er zeer regelmatig onderzoek gedaan bij verschillende organisaties, onder andere naar de beleving van de werkomgeving. Hiervoor wordt het werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) ingezet. Op basis van de 40 casestudies die het CfPB gedaan heeft in 2007, 2008 en 2009 is een representatief beeld verkregen van de gemiddelde waardering van de werkomgeving.

De CfPB Indicator 2010 is een referentiewaarde waarmee organisaties een scherper beeld krijgen van de sterke en minder sterke kanten van de eigen werkomgeving. Organisaties kunnen zich vergelijken met de CfPB Indicator 2010, maar ook met de bovengemiddeld scorende organisaties, met organisaties met vergelijkbare kantoorconcepten (bijvoorbeeld innovatieve kantoren) of met organisaties uit een bepaalde sector (bijvoorbeeld onderwijs).

Naast inzicht in de (on)tevredenheid over negentien werkomgevingaspecten is ook inzicht verkregen in de overall waardering in de vorm van rapportcijfers voor de organisatie, het werk en werkproces, de faciliteiten, het huisvestingsconcept, de mate waarin men de werkomgeving als prettig ervaart en de mate waarin men de werkomgeving ondersteunend vindt aan de productiviteit.

De aspecten waar de meeste mensen tevreden over zijn, zijn de bereikbaarheid van het gebouw, de communicatiemogelijkheden en sociale interactie en de verlichting. De aspecten waar de meeste mensen ontevreden over zijn, zijn de concentratiemogelijkheden, de privacy en het binnenklimaat. Opvallend is ook dat men over de organisatie en de inhoud en complexiteit van het eigen werk positiever oordeelt dan over de werkomgevingaspecten.

Zie ook:
Kennisintensief EFMC Amsterdam 
Topconferentie kantoorvernieuwing 
Seminar op 21 juni in DDC 
Inside Information nr 3-2007
 

19-01-2010 9:07


De markt voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) herstelt zich in 2010 licht van de sterke daling in ICT-bestedingen vorig jaar. In 2009 zijn de ICT-bestedingen in Nederland gedaald met 5,8 procent. De sterkte van deze daling is voornamelijk te wijten aan de sterke druk op de prijzen bij met name hardware en professionele dienstverlening.

ICT~Office verwacht dat de ICT-bestedingen in 2010 stijgen met 1,1 procent. De marktomvang in 2010 komt daarmee uit op 29,4 miljard euro. In 2009 zijn de ICT-bestedingen gedaald met 5,8 procent. Bestedingen in de IT (ICT zonder telecommunicatie) zagen een daling van 8,3 procent. Vooral in de eerste drie kwartalen van 2009 waren de gevolgen van de economische recessie sterk voelbaar. De hardware-uitgaven daalden vorig jaar het sterkst met 11,4 procent, met een sterke neergang voor pc's (-13 procent) en copiers en printers (-14 procent). Deze daling is voor een groot deel te wijten aan lagere prijzen en een verschuiving naar goedkopere producten, zoals netbooks.

De daling van IT-dienstverlening komt voornamelijk van de professionele dienstverlening die met 13 procent terugliep. Veel lopende contracten zijn onder druk van klanten opengebroken en tarieven naar beneden bijgesteld. Doordat organisaties de vernieuwing van hun software hebben uitgesteld of over zijn gestapt naar nieuwe, goedkopere concepten (bijvoorbeeld software as a service) zijn de bestedingen aan software afgenomen met 4,1 procent. De telecombestedingen daalden het afgelopen jaar met 3,6 procent. Terwijl de uitgaven voor mobiele spraak- en datadiensten per saldo gelijk bleven, daalden de vaste spraakdiensten en telecomhardware sterk. Bestedingen in software en dienstverlening groeien in 2010 met respectievelijk 2,0 en 2,1 procent. De groei van de dienstverlening zit vooral nog in de ondersteunende dienstverlening, zoals onderhoud. Doordat vervangingsinvesteringen in hard- en software in 2009 zijn achtergebleven, zal de onderhoudsbehoefte hiervan toenemen. De bestedingen aan hardware zullen in 2010 dalen met 1,1 procent.

Verder zullen de prijzen in de gehele ICT-branche in 2010 nog onder druk blijven staan. Organisaties zullen in 2010 doorgaan met het verlagen van de kosten en tevens hun kritische bedrijfsprocessen verder stroomlijnen. ICT is daarbij onontbeerlijk en daardoor zullen de ICT-bestedingen stijgen, zij het nog beperkt. Deze stijging komt voor een deel ook uit de opkomst van software als dienst in plaats van product (software as a service). Dit maakt het vooral voor MKB-bedrijven eenvoudiger om te kiezen voor verdere automatisering van bijvoorbeeld financiële administratie en klantenbeheer. Bestedingen in telecom en internet zullen in 2010 een lichte stijging laten zien, waarbij mobiele diensten het meest profiteren, terwijl uitgaven aan telecommunicatiehardware niet of nauwelijks groeien.

 

Zie ook:

Overeenkomst start op 1 januari 2010
Eindejaarsenquête wijst uit
Beloftevolle ICT-barometer
Krimpend ICT-budget, maar:
Productie van Lichtbloem
Onderzoek Ernst & Young
Kantoorinrichter moet aan de bak

18-01-2010 10:08


De Keulse beurs IMM is altijd een uitstekende gelegenheid om de stand van zaken van de Duitse meubelindustrie te presenteren. Ook dit jaar grijpt de branchevereniging Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) de kans aan de (inter)nationale branche hierover te verwittigen. Conclusie: het gaat maar matigjes in Duitsland.De befaamde Internationale Moebelmesse (IMM) begint morgen. Maar afgelopen week maakte de VDM bij monde van directeur Dirk-Uwe Klaas reeds bekend dat de Duitse meubelindustrie in 2009 gemiddeld zo'n 10 procent omzet heeft moeten inleveren. Daarmee ligt de omzet van de Duitse meubelindustrie weer op het niveau van 2006.
 

Zoals te verwachten was de grootste terugval te noteren in de sector projectmeubelen. Hier moest zo'n 17 procent ingeleverd worden. Ook in de sector woonmeubelen was sprake van een terugval. Hier bedroeg de omzetkrimp ruim 12 procent. 

Met betrekking tot de export heeft de economische crisis eveneens zijn sporen nagelaten. In 2009 werd in dit opzicht grofweg 10 procent ingeleverd. Klaas hoopt en verwacht dat een succesvolle IMM (van 19 tot en met 24 januari) en een Duitse belastingmaatregel in 2010 positieve effecten zal hebben op de resultaten van de Duitse meubelindustrie.

Zie ook:
Kantoormeubels wél in de plus 
Einde aan Duitse dip 
Meubelindustrie oosterburen krabbelt uit het dal 
IMM achter de rug
 

18-01-2010 9:03Was het vorige week met de vakbeurs Facilitair en Heimtextil al druk in beurzenland, deze week is het zo mogelijk nog hectischer. Met de Domotex in Hannover en de Internationale Moebelmesse (IMM) in Keulen kunnen interieurspecialisten hun lol op.

Januari is een echte interieurbeurzen-maand. En dat is niet erg: na een lange evenementloze periode staat heel de interieursector bij de aanvang van het nieuwe jaar te popelen om nieuwe dingen te laten zien. Dat was vorige week zo, op de vakbeurs Facilitair, en dat zal deze week niet anders zijn.Op dit moment (maandag 18 januari) kunnen interieurliefhebbers zich onderdopen in de vloerenwereld in Hannover, waar nog tot en met 19 januari de Domotex én het architectuurevenement ContractWorld gehouden wordt.

Vanaf 19 januari is het vervolgens de beurt aan de IMM in Keulen, Ook hier zijn, zeker na het Orgatec-loze 2009 naar verwachting weer tal van projectmeubelinnovaties te zien. Wie na Hannover en Keulen nog niet genoeg heeft, kan vanaf 22 januari ook nog terecht in Parijs, waar alweer een editie van Maison & Objet op de rol staat. En daarna volgt in Rotterdam ook nog Licht& Architectuur en Gevel.

Een verslag van de hectische januari-maand is spoedig te vinden op deze website én in de eerste uitgave van Inside Information in 2010.   

Zie ook:
Aanbieders slaan handen ineen 
Designgeweld op IMM
Domotex 2010
Local World Table in Rotterdam 
Fotograaf legt persoonlijkheid vast
Wereldarchitectuur bij Gevel 2010
Gebouw als energieproducent 
Vergadervisie van Gispen
UItreiking tijdens Material Xperience
Organisaties slaan handen ineen
 

15-01-2010 9:19


Ahrend, Desso en Van Gansewinkel Groep zetten gezamenlijk in op facilitaire cradle-to-cradle-dienstverlening op het gebied van het inrichten van zakelijke ruimten, zoals kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen. Zij lichten deze diensten toe op een gezamenlijke stand tijdens de vakbeurs Facilitair 2010, die op dit moment in ’s Hertogenbosch wordt gehouden.

Het is volgens een woordvoerder van Ahrend de eerste maal dat drie vooraanstaande Nederlandse ondernemingen zo vergaand samenwerken op dit gebied. Dit gebeurt onder de noemer ‘Meet cradle to cradle interior’, waarbij vloeren, meubilair en afvalmanagement integraal worden aangeboden. 

Ahrend, Desso en Van Gansewinkel hebben zich nadrukkelijk verbonden aan de cradle-to-cradlefilosofie van Braungart en McDonough en laten zich op dit gebied adviseren door EPEA, het adviesbureau van Michael Braungart. Braungart is mondiaal bekend als co-auteur van de bestseller 'Afval is voedsel'. Hierin wordt de cradle-to-cradlefilosofie beschreven, die uitgaat van productietechnieken waarbij geen afval wordt gestort of verbrand. Materialen en producten moeten namelijk ofwel (in de biosfeer) verteren of als voedsel dienen, een nieuw leven krijgen of (in de technosfeer) als grondstof dienen voor een nieuw product.


Cradle to Cradle-filosoof Michael Braungart.

“Het is uniek dat drie vooraanstaande ondernemingen zich gezamenlijk presenteren middels één boodschap op de beurs Facilitair”, aldus Manager Marketing en Communicatie Remon van Rijn. “Daarnaast is Ahrend de eerste Nederlandse producent die in 2010 met C2C-gecertificeerde producten komt.”

De beursdeelname sluit aan bij de ambitie van Ahrend om per 2020 de productkringlopen volledig gesloten te hebben en op de wens van de inrichter om door middel van ‘co-creation’ intensief samen te werken met partners binnen en buiten de branche. 

Onder de noemer ‘Ahrend Facility Care’ biedt Ahrend een groot aantal duurzame diensten aan. Deze zijn gebaseerd op de levenscyclus van een interieur. Een voorbeeld van een duurzame dienst is Next Life. Van Rijn: “Next Life houdt in dat bestaand meubilair wordt gerevitaliseerd en hergebruikt. Kasten worden in de ontlakstraat van Ahrend van hun oude laklaag ontdaan en vervolgens opnieuw gespoten, desgewenst in een andere kleur. Stoelen worden diepgereinigd, opgeknapt en opnieuw gestoffeerd. Het meubilair is weer als nieuw - tegen lage kosten – en krijgt een volgend leven. Aan het einde van de cyclus worden onderdelen gerecycled. Hiermee besparen organisaties geld en sparen zij het milieu.”

De vakbeurs Facilitair is hét vakevenement voor iedereen die werkzaam is binnen het facilitair management binnen zorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Facilitair 2010 bestaat uit vier deelbeurzen: Onderwijs Facilitair, Overheid Facilitair, Bedrijf Facilitair en Zorg Facilitair. "Ahrend is in al deze marktsegmenten als inrichter actief, met specifieke assortimenten en toegespitste vormen van dienstverlening."

Zie ook:

'Ministerie van LNV heeft primeur' 
Boerhof legt duurzame tapijttegel 
Braungart geeft stoel weg 
NOW Flagshipstore 
Cradle to Cradle to Sense 
Lezing van Steelcase en OCS 
Op Amsterdams hoofdkantoor 
Duurzaamheid in het interieur 
Rakhorst op de planken 
Ahrend richt gedeelte ICSE in 
Geïntegreerde creativiteit
 

 

15-01-2010 8:54Een van de highlights op het komende evenement Material Xperience is de presentatie van de Local World Table; een concept van ontwerper Gerard der Kinderen. Material Xperience vindt plaats van 27 tot en met 29 januari in Ahoy Rotterdam.

Local World Table bestaat uit tien tafels van telkens een ander materiaal, waaronder leer, bamboe, glas, zink, acrylaat en epoxyhars. "Een visueel én tactiel spektakel", aldus Gerard der Kinderen. Hij  timmert met zijn merk ZinX stevig aan de weg; zowel in binnen– als buitenland.

Der KInderen is pas een jaar bezig, maar had al presentaties in Milaan, New York, Parijs, Londen en Tokio en Seoul. Zijn Local World Table concept wordt nu in samenwerking met Materia groots gepresenteerd op de komende Material Xperience beurs. 

Het idee achter het tafelconcept is simpel: een tafel die op verschillende plekken ter wereld lokaal wordt geproduceerd, met lokale materialen door lokale bedrijven. Gerard der Kinderen: "Ik lever de ontwerptekeningen en de vier beslagdelen waarmee iedereen een Local World Table kan maken. Onafhankelijk van het gekozen materiaal geven de aluminium beugels de constructie haar stabiliteit. Zo ontstaan er afhankelijk van de lokale ambachten, specialismen en toegepaste materialen lokale tafels die overal verschillend zijn, maar wel mijn handtekening dragen."

Alle getoonde Local World Tables zijn vooralsnog ook verkrijgbaar via ZinX, het eigen meubelmerk van Gerard der Kinderen. "Maatwerk altijd mogelijk", vult de ontwerper aan.

Material Xperience vindt plaats van 27 tot en met 29 januari in Ahoy, Rotterdam, gelijktijdig met de beurzen Licht & Architectuur en Gevel.

Zie ook:
Wereldarchitectuur bij Gevel 2010
'Licht doet leven' 
Licht & Architectuur 2010 
Thema 'Licht en Architectuur 2010' 
'Innovatief en grensverleggend' 
Daglicht en duurzaamheid
 

15-01-2010 8:43Het Prins Bernhard Cultuurfonds honoreert de aanvraag van Stichting Items met een bedrag van 10.000 euro voor de vernieuwing en ontwikkeling van de Items-website. Via zijn ‘fonds op naam’ levert inrichter Ahrend hieraan een bijdrage van 6.000 euro.

Items is een tweemaandelijks tijdschrift over design. Na het faillissement van de uitgever van Items kampte het tijdschrift met een fors gat in zijn begroting. Om het blad verder te kunnen ontwikkelen met behoud van zijn onafhankelijke redactionele koers en inhoudelijke kwaliteit, vroeg Items het Prins Bernhard Cultuurfonds om een eenmalige doorstartbijdrage. Deze bijdrage is mede bestemd om de urgente vernieuwing en ontwikkeling van de Items-website te realiseren.

Het tijdschrift Items onderscheidt zich door zijn focus op de culturele betekenis van het design, en door die culturele dimensie in alle ontwerpvakken kritisch te belichten. Items is al 27 jaar actief in Nederland.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt jaarlijks zo’n 4.000 projecten, waarvan er 750 een landelijk en ruim 3.000 een meer regionaal karakter hebben.

"Bedrijven die serieus overwegen cultuur te ondersteunen, kunnen dat op veel manieren doen, onder andere via een Cultuurfonds op (bedrijfs)naam", aldus Ahrend in een toelichting. "In alle gevallen is het Prins Bernhard Cultuurfonds een partner die zowel op nationaal als regionaal niveau de ervaring, kennis, capaciteit en het benodigde netwerk heeft."

Voor Ahrend selecteert het Cultuurfonds projecten binnen de gekozen doelstelling op het terrein van beeldende kunst. Ook kijkt het Cultuurfonds hoe Ahrend haar relaties, werknemers en klanten kan betrekken bij het werk dat vanuit het Ahrend Fonds wordt ondersteund.

Zie ook:
Indrukwekkende designtraditie
Overeenkomst met Ronald McDonald
NOW Flagshipstore
SoftCells gezamenlijk op markt gebracht 
Kantoorinrichter breidt mogelijkheden uit 
Red Dot voor Ahrend 360 
Boek kantoorinnovatie Prof. Vink 
Kantoorgigant prikkelt toeleveranciers 
Gratis meubilair voor congres 
Milieuinstrument kantoorinrichter 
Europese aanbesteding 
Ahrend richt gedeelte ICSE in

11-01-2010 15:49


Nog een maand te gaan en dan zal de Passenger Terminal Amsterdam in het teken staan van duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, aanbieders van duurzame energiesystemen en bestuurders ontmoeten elkaar tijdens de conferentie en vakbeurs Econergie 2010.

Op de eerste dag van de conferentie, 4 februari, zal onder andere Bas Ambachtsheer, algemeen directeur van Cofely Energy Solutions zijn visie geven op duurzame energieopwekking. “Ik zou willen dat duurzame energieopwekking een sterk decentraal karakter had waarbij grote delen van het land hun eigen energievoorziening hebben ingeregeld”, vertelt Bas Ambachtsheer. Naast Bas Ambachtsheer zullen zo’n veertig experts op 4 en 5 februari inzicht geven in de kansen en mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energieconcepten in de gebouwde omgeving …..

Meer informatie: www.econergie.nu

 

Zie ook:

Toparchitect plaatst kanttekeningen
Nieuwe koeltechniek voor LED's
Mondiale ambities, lokaal speerpunt
Negenduizend ledlampjes
Symposium over kostenbesparing
Windmolen voorzien van led-verlichting
Amsterdamse architect 'doet' Mauritshuis
Daglichtrijk parkeren

11-01-2010 15:42


Proteus Systems Europe te Waardenburg heeft de activiteiten van Ithema b.v. uit Eindhoven overgenomen. Ithema was sinds 1999 actief in de markt met software oplossingen voor ontwerpers, producenten en fabrikanten in met name de houtverwerkende industrie. Proteus Systems Europe ontwikkelt al meer dan 20 jaar software voor de bouw, de bouwtoeleveringsindustrie, de interieurbouw en de houtbranche.

Voor Proteus Systems betekent deze uitbreiding een versterking van haar marktpositie op het gebied van CAD/CAM in de Benelux. Proteus zal zich daarbij gaan richten op de groei van de verkoopactiviteiten van de Alphacam software. Alphacam is een krachtige CAD/CAM oplossing voor de hout-, kunststof-, steen- en metaalbranche met name gericht op het aansturen complexe 3-, 4- en 5- assige CNC freesmachines. Voor de overige producten gevoerd door Ithema wordt een oplossing gezocht met de betreffende leveranciers. Niet alleen activiteiten en producten van Ithema, maar ook een aantal ervaren medewerkers van Ithema zullen door Proteus Systems worden ingezet. Hierdoor wordt de kennis met betrekking tot de producten direct overgedragen en gewaarborgd. Tevens zal het partnernetwerk van CNC-machine- en gereedschapsleveranciers alsmede opleidings- en kenniscentra waar Ithema nauw mee samenwerkte door Proteus Systems voortgezet worden.

“Wij zijn erg verheugd met deze ontwikkeling” zegt Theo van den Berg, directeur van Proteus Systems Europe. “Door deze overname zullen we, ook in de huidige uitdagende marktomstandigheden, onze strategische doelstellingen sneller bereiken. Wij kunnen een groter deel van de markt bedienen en we realiseren een breder oplossingenpakket.”

 

 

11-01-2010 10:04


Volgens de ANWB was de ochtendspits vanochtend opvallend rustig. Klaarblijkelijk vormt het huidige winterweer een katalysator voor het innovatieve telewerken: steeds meer kantoorpersoneel werkt dezer dagen vanuit huis. Met dank aan koning winter. 

Uit recent onderzoek van TNS NIPO blijkt dat een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking in 2010 ook zonder sneeuw vaker wil gaan thuiswerken. 43 procent van de ondervraagden gaf in hetzelfde onderzoek aan een betere balans te willen tussen werk en privé.


Sneeuw en gladheid bevordert thuiswerken.

De TNS Nipo-enquête werd onlangs gehouden in opdracht van Microsoft Nederland onder meer dan 600 Nederlandse werknemers. Uit het onderzoek bleek eveneens dat in het afgelopen jaar 47 procent van de respondenten wel eens thuis werkt. 24 procent van hen gaf aan één of meerdere dagen vanuit een flexibele werkplek de taken te hebben uitgevoerd.

Zie ook:
Thuiswerken minder populair
Thuiswerken of kantoortuinieren?
Onderzoek naar flexibel kantoorwerken
Thuiswerken belangrijke oorzaak Trendwatcher Bakas: 'thuiswerken is de toekomst'
 

 

11-01-2010 9:33


Verwonderlijk is het niet: de leegstand van kantoren is gedurende het crisisjaar 2009 verder toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van DTZ Zadelhoff.

DTZ Zadelhoff publiceerde vorige week de factsheets voor de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt, waarin de actuele marktgegevens voor de verschillende regio's in Nederland zijn gebundeld. "In onze voorgaande bundel (medio 2009) concludeerden wij dat de kredietcrisis een aanzienlijke invloed heeft gehad op de gebruikerskant van de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt", aldus de woordvoerder. 

Nu een half jaar later is opnieuw sprake van een daling in het aantal opgenomen vierkante meters kantoor. "Opvallend is dat de sterkte van de daling afneemt ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009. De opname komt over heel 2009 uit op 1,1 miljoen vierkante meter."

Het aanbod van kantoorruimte in Nederland is met 12 procent gestegen en komt uit op 6,7 miljoen vierkante meter. Kantoorhoudende bedrijven zijn in deze tijd veelal genoodzaakt kritisch te kijken naar huisvestingskosten. "Interessant is te zien dat veel bedrijven besloten in hun pand te blijven gezien de vele contractverlengingen die in 2009 werden gesloten op de Nederlandse kantorenmarkt."

Zie ook:

Economie groeit weer 
Van der Sluys naar DTZ
Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek
Rapport over kantoor- en bedrijfsruimte 
Quintet tekent SEM-overeenkomst 
Onderzoek Twynstra Gudde 
Magazine DTZ Zadelhoff
Onderzoek naar SEM-bouwen
Ranglijst verhuurtransacties kantoren
Onderzoek DTZ naar werkplekkosten
 

 

11-01-2010 9:27


De recessie in de bouwsector houdt voorlopig aan. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Economisch Bureau van ING. Dit jaar krimpt de bouwproductie naar verwachting met 6,7 procent. Ook in 2011 zal de utiliteitsbouw blijven krimpen.

“De infrasector krijgt na 2010 te maken met de gevolgen van dalende overheidsuitgaven. Waarschijnlijk is de bouwproductie pas weer in 2017 op het niveau van topjaar 2008”, aldus het ING Economisch Bureau. Dit jaar en volgend jaar verwacht het bureau een daling van de nieuwbouw van de utiliteitsbouw van respectievelijk 15,3 en 6,0 procent. “De recessie heeft er voor gezorgd dat de productie in veel bedrijfstakken enorm is teruggeschroefd waardoor veel bedrijven nu met een flinke overcapaciteit worstelen.”

Zie ook:

Minder werken alternatief voor ontslag 
Economie groeit weer 
Meubelfabrikanten sluiten moeilijk jaar af
Utiliteitsbouwproductie daalt
Rapport over kantoor- en bedrijfsruimte
Architecten kijken omhoog
 

08-01-2010 11:32


Op maandag 4 januari heeft Sjeik Mohammad bin Rashid al-Maktoum, de Emir van Dubai, de Burj Dubai (Dubai-Toren) officieel geopend. Met een hoogte van 828 meter is de Burj Dubai het hoogste bewoonde gebouw ter wereld. OP de 124ste verdieping werden deuren van Boon Edam toegepast.

Tijdens de bouw stond de toren bekend onder de naam Burj Dubai, maar tijdens de opening werd de toren herdoopt tot Burj Khalifa. "Tijdens de bouw van dit iconische pand zijn vele records verbroken, waarvan de installatie van de twee hoogst geplaatste draaideuren ter wereld van Boon Edam op de 124e verdieping er één is", aldus de woordvoerder van Boon Edam.

Op de 124e verdieping van het reusachtige gebouw ligt 'At the Top', het hoogstgelegen uitzichtplatform ter wereld, waar Boon Edam twee transparante glazen draaideuren van het type handbediende Crystal Tourniket heeft geplaatst. "Deze deuren passen door hun transparantie perfect binnen de gevel, waar toeschouwers een spectaculair uitzicht hebben over Dubai."Omdat de draaideuren op een hoogte van 442mtr geplaatst zijn, moesten ze speciaal geconstrueerd worden om extreme weercondities en een hoge windbelasting te kunnen weerstaan. De twee bijzondere draaideuren zijn hiermee de hoogst geplaatste draaideuren ter wereld.

In totaal heeft Boon Edam zes Crystal Tourniket draaideuren geplaatst in het gebouw. De overige vier zijn te bewonderen in de Concourse en Residential lobby van het prestigieuze gebouw.

Zie ook:
Ontwikkeling van Boon Edam
Ingangstechniek in Mumbai 
Boon Edam in Hong Kong 
Nieuw speelveld voor koninklijk bedrijf 
Ingangstechnieken voor groeimarkt
 

08-01-2010 11:23Gebouwen als energieproducenten een utopie? Niet meer, stelt de organisatie van de vakbeurs Econergie. "Gebouwen zijn niet alleen maar energieverbruikers. Duurzame gebouwen kunnen tegenwoordig zelfs zoveel energie opwekken dat ze van energieconsument een energieproducent worden." De derde editie van Econergie vindt plaats op 4 en 5 februari.

Econergie is een nationaal evenement bestaande uit een conferentie en een vakbeurs. Het richt zich op de praktische toepassingen van duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Econergie 2010 wordt gehouden in de Passenger Terminal Amsterdam (PTA).

Econergie 2010 bestaat uit een tweedaagse conferentie en een vakbeurs. Het conferentieprogramma behandelt een groot aantal actuele thema’s. De eerste dag is beleidsmatig van opzet. Zo geeft een aantal sprekers zijn toekomstvisie op duurzame energie in de gebouwde omgeving anno 2015. Ook komt het stimuleren van duurzame energieopwekking door lokale overheden aan de orde.

Onderwerpen die op 4 februari behandeld worden zijn praktijkervaringen met klimaatneutraal bouwen en met duurzame projectontwikkeling in zowel binnen- als buitenland. Ook verschillende energiesubsidies en andere financieringsvormen voor duurzame energie komen aan de orde. Op de tweede conferentiedag, 5 februari, komt de praktijk aan bod. Duurzame energieconcepten in stads-, woning-, en utiliteitsbouwontwerp passeren de revue zoals zonne- en windenergie en warmte- en koudeopslag. Ook worden het marktpotentieel en bouwkundige aspecten besproken.

Op de vakbeurs zijn de diverse toepassingen in de praktijk te zien. De doelgroepen die de organisator, Europoint uit Zeist, verwacht te treffen op zowel de conferentie als de vakbeurs zijn lokale bestuurders, beleidsmakers, woningcorporaties, ingenieurs, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, energiebedrijven, aanbieders van duurzame energiesystemen en andere belanghebbenden.

De conferentiemanager van Econergie, Ilona Leuvenkamp, is erg tevreden over de invulling van het conferentieprogramma. “Ik ben blij dat zo veel bedrijven die betrokken zijn bij dit onderwerp hun medewerking aan Econergie verlenen door hun verhaal over duurzame energie aan het publiek te vertellen. Wij krijgen erg veel complimenten over de kwaliteit van het programma in de zin dat het volledig en vernieuwend is en dat de sprekers hooggekwalificeerd zijn. Ik kijk dan ook erg uit naar dit energieke evenement in de sobere februarimaand”, aldus Leuvenkamp.

Zie ook:
Drukbezocht 'groen' evenement
Groene LED-verlichting
Prijs voor TU/e-onderzoek
Flexibel en energiezuinig bouwen
Onderzoek inzameling spaar- en tl-lampen
Bouwpakket van 2 miljoen euro 
LightRec onderzoekt e-waste stroom 
Duurzame ambities
Nieuw TNT-hoofdkantoor
Seminar houtbouw
 

07-01-2010 8:35Afgelopen zomer ging het Centraal Planbureau (CPB) nog uit van een groei van de werkloosheid in 2009 van 5,5 procent, uiteindelijk bleef deze steken op 5 procent. De verwachting over 2010 wordt nog nadrukkelijker naar beneden bijgesteld: van 9,5 procent afgelopen zomer naar 6,5 procent volgens de meest recente prognose. De belangrijkste reden voor deze meevaller is dat het totale werk over meer mensen wordt verdeeld. Minder werken is daarmee een relevant alternatief geworden voor 'werken of niet werken'.

Zie ook:
Economie groeit weer
Meubelfabrikanten sluiten moeilijk jaar af
Duurzame ambities
Rapport over kantoor- en bedrijfsruimte
Trendwatcher voorspelt:
Industrie zwaarst getroffen door recessie
Geboren leiders
Brits onderzoek wijst uit:
Niet reageren: deuk in imago
CBS-cijfers
Na grote volgen de kleinere bedrijven
Jonge vaders langer bij kroost
In 2009 laagste aantal werklozen ooit
Mbo- en hbo-er moeilijk te vervangen
Solidariteit onder druk
Alarmbellen bij woord 'werkloos'
Voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid:

 

07-01-2010 8:31Het begrip werkfruit deed 2 jaar geleden haar intrede met het convenant overgewicht van Paul Rosenmöller. Werkfruit is het gratis beschikbaar stellen van fruit aan werknemers, om zo de gezondheid te bevorderen, meldt de nieuwsbrief van nationalevacaturebank.nl. Vanaf deze maand volgt er een nieuw offensief. Zo komen er op tweehonderd stations ruim twaalfhonderd werkfruit-posters te hangen, is er een speciaal promotieteam en is de website werkfruitonline.nl vernieuwd. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers wel interesse hebben in werkfruit, maar het door de economische crisis in 2009 geen prioriteit hebben gegeven. Het geplande mediaoffensief moet hier verandering in brengen.

Zie ook:
Eten wat de baas zegt 

 
 

06-01-2010 11:15

Prestatieverbetering en kostenbesparing. Dat zijn de thema’s die Gispen tijdens de beurs Facilitair 2010 presenteert. Samen met Heuvelman Sound & Vision heeft Gispen de visie ‘Slim Vergaderen’ ontwikkeld. Deze visie met de naam Gispen MVOptimise belicht alle aspecten van het overleggen binnen de organisatie om efficiënt te kunnen vergaderen. De beurs Facilitair vindt 13, 14 en 15 januari plaats in De Brabanthallen in Den Bosch.

Gispen en Heuvelman bieden tijdens de beurs de combinatie van drie invloedgebieden. Dit 'nieuwe vergaderen' geeft aandacht aan de wijze van vergaderen en de emotionele aspecten die daarbij meespelen. De technische en digitale toepassingen bepalen in sterke mate de wijze van communicatie tijdens de vergadering. Verder zorgt de uiteindelijke fysieke uitwerking voor de optimale omgeving voor het vergaderen.

Gispen MVOptimise is opgebouwd uit een drietal modules die naar gelang het betreffende project toegepast kunnen worden. Er wordt gekeken naar verlenging van het gebruik van de werkplekken, een actualisatie hiervan en een besparing van de m2 voor de werkomgeving. Binnen deze modules zijn bouwstenen beschikbaar voor optimalisatie op detailniveau. De basis voor de feitelijke uitvoering van het uit losse onderdelen bestaande pakket is het non-stop principe. Medewerkers kunnen met een minimale onderbreking hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Naarmate de optimalisatie meerdere bouwstenen gaat bevatten zal een actieplan per afdeling gemaakt worden.
 

05-01-2010 8:46


Kees van der Graaf versterkt de Raad van Commissarissen van 3M Nederland B.V. Zijn belangrijkste taken zijn het adviseren van het management en toezicht houden op de zakelijke aangelegenheden binnen het bedrijf.

Van der Graaf (59) werkte onder meer 32 jaar bij Unilever in diverse marketing- en bestuursfuncties. In zijn laatste functie was hij lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor het herstellen van de groei van het bedrijf binnen de Europese markt. Behalve lid van de Raad van Commissarissen van 3M, is Van der Graaf partner van Team Heiner Management Programmes. In deze functie richt hij zich op de verkoop, ontwikkeling en uitvoering van teamperformance programma’s. Verder is hij verbonden aan de business school IMD te Lausanne. Lesgeven, coachen en onderzoek doen naar leiderschapscapaciteiten behoren tot zijn takenpakket.

Naast zijn professionele werkzaamheden, is Van der Graaf oprichter en voorzitter van verschillende stichtingen. Met Stichting FSHD levert hij een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD. Bovendien richtte hij samen met de voetballers van het Nederlands Elftal de Stichting Spieren voor Spieren op, een organisatie ter ondersteuning van kinderen met een spierziekte.

 

 

05-01-2010 8:40


In 2015 is 100 procent van het naaldhout, 85 procent van het plaatmateriaal en 50 procent van het hardhout duurzaam geproduceerd. Deze forse taakstelling is vastgelegd in het actieplan Bewust met hout, dat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) hebben opgesteld. Diverse brancheorganisaties hebben inmiddels laten weten zich actief in te willen zetten om de doelstelling te realiseren.
Het actieplan is bedoeld om een sterke impuls te geven aan het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten in de hele houtketen. De VVNH en NBvT willen met het actieplan alle schakels in de houtketen mobiliseren om over te stappen op duurzaam geproduceerd hout. Zij willen dit doen door de duurzame keuze voor de ondernemer de gemakkelijke keuze te maken, door praktische belemmeringen weg te nemen en door een gezamenlijke promotiecampagne op te starten. Tijdens de Nationale Houtdag in december nam Minister Cramer (VROM) het actieplan in ontvangst. “Duurzaam bosbeheer kun je niet alleen. Ik juich het samenwerkingsverband van partijen in de houtketen dan ook van harte toe. Ik roep daarom overheden op om duurzaam hout in te kopen door de Nederlandse inkoopcriteria voor hout te gebruiken”, aldus de minister.

Het actieplan Bewust met hout is bedoeld om een sterke impuls te geven aan de vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Adjunct-directeur Paul van den Heuvel van de Koninklijke VVNH: “Enkele jaren geleden vormde de beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd hout het grote knelpunt. Nu blijkt de vraag achter te blijven. Daarom zullen alle schakels in de houtketen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om ook in deze tijd van economische teruggang boseigenaren te stimuleren hun bossen duurzaam te beheren.” De Nederlandse Vereniging van Houtagenten, de Algemene Vereniging Inlands Hout, Verduurzaamd Hout Nederland, de Vereniging van Houtskeletbouwers, de Vereeniging van Importeerende Groothandelaren in Hout, de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) en de FOSAG ondersteunen het actieplan en dragen bij aan de uitrol. Directeur Jan Douma van de NBvT: “Wij zijn ontzettend blij dat deze brancheorganisaties supporter zijn van het actieplan. De crux van het plan zit wat ons betreft in de samenwerking. Zo gaan we onder andere samen inventariseren welke praktische knelpunten onze leden ervaren bij het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en vervolgens proberen we deze problemen op te lossen. De duurzame keuze moet de makkelijke keuze worden.” In 2008 was 58 procent van het geïmporteerde hout in Nederland door VVNH leden afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. Voor hardhout was dit 19 procent, plaatmateriaal 49 procent en naaldhout 77 procent. Daarbij zijn FSC en PEFC meegenomen en het aandeel MTCC dat door Keurhout als duurzaam is bestempeld.

 

Zie ook:

Mondiale ambities, lokaal speerpunt
Forbo 'schuift aan' bij klimaattop
Eindejaarsenquête wijst uit
inside information nr 6-2009
Domotex 2010
Duurzaam kantoorgebouw in Waalwijk
Velux in Kopenhagen
Toenemende aandacht voor milieu
Overeenkomst met Ronald McDonald
Bouw Ignatius Gymnasium gestart
Drukbezocht 'groen' evenement

 

 

04-01-2010 11:32


Het college van de gemeente Utrecht is akkoord gegeaan met de definitieve gunning van de bibliotheek Utrecht aan architectenbureau Rapp+Rapp. Het ontwerptraject kan nu echt van start, meldt de gemeente. Dit betekent dat de controverse omtrent de ontwerpen van Rapp+Rapp en het concurrerende bureau VMX definitief ten einde is.

"De nieuwe bibliotheek wordt een gebouw dat letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding spreekt", stelt dse gemeente Utrecht. "Het nieuwe gebouw wordt geen klassiek ‘bewaarhuis van boeken’." Door de toevoeging van organisaties zoals Artplex (film & uitgaan) en Kunstuitleen wordt het volgens de gemeente dè plek in Utrecht voor informatie, verdieping, ontspanning en ontmoeting.De stichtingskosten voor de bouw van de nieuwe Bibliotheek (inclusief woningen en parkeergarage) bedragen ruim 90 miljoen euro. De gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het doorontwikkelen van visie tot Voorlopig Ontwerp. Deze is naar verwachting eind 2010 klaar. Volgens de huidige planning opent de nieuwe bibliotheek in 2015. 

Op 13 oktober 2009 stemde het college in met de voorlopige gunning aan Rapp+Rapp. Hiertegen is geen beroep ingesteld. Ook de verificatie is goed verlopen. Dat wil zeggen dat de gesprekken met architectenbureau Rapp+Rapp voldoende vertrouwen geven het ontwerptraject te starten. Rapp+Rapp wordt meegegeven dat het geen donker en somber gebouw moet worden, maar juist een uitnodigend gebouw.

Het gunningstraject werd vorig jaar landelijk nieuws toen Rapp+Rapp via een kort geding een nieuwe beoordeling van alle ontwerpen afdwong. In juli 2008 kwamen de Rotterdammers als beste uit de bus bij de aanbesteding, maar toen bleek dat er een fout was gemaakt bij de telling. De opdracht werd vervolgens aan VMX Architects toegewezen. Uiteindelijk trok dit laatsgenoemde bureau dus alsnog aan het kortste eind.

Zie ook:

Uitspraak over architectuuropdracht: 
Gemeente Utrecht teruggefloten 

04-01-2010 9:02Verrassend nieuws uit de ICT-sector: de sector krabbelt op. Na een moeilijk jaar is de laatste maanden van het jaar is herstel zichtbaar, voornamelijk op het gebied van bestedingen. Dat blijkt uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young, een periodiek terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Na een jaar van inkrimping lijkt de vraag naar externe ICT’ers zich te stabiliseren, terwijl tevens de vraag naar interne ICT’ers op hetzelfde niveau blijft. Bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers, in het bijzonder in de sectoren productie en industrie, wordt nog altijd fors gesneden in het bestand van externe en interne ICT’ers. Voor het eerst sinds maanden neemt in het MKB echter de vraag naar ICT’ers juist toe.

“Voorzichtigheid lijkt de trend voor werkgevers en werknemers in ICT voor 2010.” aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership. “ Het wordt een transformatiejaar voor ICT. Geen of nauwelijks groei voor interne en externe ICT’ers. Wel forse groei in de budgetten voor hard- en software en nauwelijks groei in externe ICT-services. Dus ruim baan voor vernieuwing en/of aanpassing van datacenters, ERP, webomgevingen, verdere doorvoering van efficiency en van de financiële- , CRM, logistieke en HR-systemen. Outsourcing zal verder groeien, maar anders dan in 2004-2008. Bedrijfskritische ICT wordt in 2010 steeds vaker teruggehaald van outsourcing.”

De budgetten voor ICT voor 2010 worden bij een groot deel van de organisaties naar boven bijgesteld. Maar liefst 36 procent van de managers en ICT-professionals verwacht dat het budget in 2010 zal groeien, wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van april 2009 toen er nog sprake was van een aanzienlijke krimp. De sectoren handel en distributie steken met kop en schouders boven de andere sectoren uit wat betreft de verwachte groei van interne en externe ICT’ers en budgetten.

Zie ook:
Beloftevolle ICT-barometer
Krimpend ICT-budget, maar: 
Onderzoek Ernst & Young
Thuiswerken minder populair
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >