Nieuws


28-08-2009 16:26

Naar aanleiding van de samenwerking met de rolluiken-, markiezen en zonweringsector hebben de bedrijven verenigd in de ZPL (Zonwering Project Leveranciers) besloten de naam van hun branchevereniging te wijzigen in Romazo Projecten.

Met de toevoeging van de branche Romazo Projecten is de vereniging Romazo nu onderverdeeld in vier branches: Romazo Consumenten, Romazo Fabrikanten, Romazo Rolluiken en Romazo Projecten. "Een resultaat van de samenwerking met andere Romazo branches is een onlangs uitgebracht TNO-rapport waaruit naar voren komt dat zonwering een belangrijke bijdrage kan leveren aan energiebesparing en CO2-reductie", meldt een woordvoerder van de brancheorganisatie.
 

28-08-2009 16:22

Gyproc maakt de genomineerden bekend voor zijn nationale binnenafbouwprijs, de zogenoemde Gyproc Trophy 2009. De vier genomineerden zijn Schelp Bouw & Interieur met het Cultureel Centrum Den Boogaard in Moergestel, Van Vonderen Interior Contractors B.V. met Jobsveem Rotterdam, MAT Nederland B.V met het Conservatorium Amsterdam en R. Muis Inrichtingen B.V. met de Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. 

De Gyproc Trophy is een binnenafbouwprijs die Gyproc toekent aan Gyproc Professionals, een selecte groep van hoogwaardige montagebedrijven in de binnenafbouw. De trofee gaat naar de Gyproc Professional die bij een specifiek bouwproject op de meest innovatieve, creatieve en vakkundige manier gebruik heeft gemaakt van Gyproc-systemen.

Initiator van deze competitie is Saint-Gobain Gyproc, marktleider in lichtgewicht systemen voor de droge binnenafbouw. Elk even jaar wordt de internationale, elk oneven jaar de nationale Trophy uitgereikt. Gyproc maakt de winnaar bekend op 25 september 2009 tijdens de vierde Gyproc Professionals-dag. De Nederlandse winnaar van 2009 wordt afgevaardigd naar de Internationale Trophy op 4 juni 2010 in Amsterdam.

De jury bestaat dit jaar uit prof.ir. Hans Ruijssenaars (architect, em. hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven – Architectonische Ontwerpen), ing. Jan Bol (bouwjournalist ), prof.dr.ir. Jos Lichtenberg (hoogleraar Bouwproductontwikkeling, Technische Universiteit Eindhoven), en ir. Ad Maas Eur. ing. (manager Ontwikkeling en Technische Service Gyproc Nederland).

“Maar liefst twintig Gyproc Professionals zonden een opvallend bouwproject in. Het niveau lag net als voorgaande jaren weer bijzonder hoog”, zegt Peter Janmaat, algemeen directeur van Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V.. “Tot de inzendingen behoorden bekende bouwprojecten met opvallende interne constructies. Deze varieerden van architectonische hoogstandjes bij de nieuwe Rabozaal van de Stadsschouwburg Amsterdam en de Hogeschool Utrecht tot en met het plafond met skisporen van de skihal in Terneuzen. Bij alle projecten zijn op uiterst opvallende en vakkundige wijze Gyproc-producten ingezet."
 

28-08-2009 8:45

De vertegenwoordigers van de belangrijkste belangenorganisaties uit de ontwerp-, (interieur-) architectuur, mode- en gamingsector hebben de handen ineen geslagen. Op 7 augustus 2009 gaven de voorzitters en directeuren van de branche- en beroepsorganisaties BNA, BNO, BNI, DGA en Modint elkaar een stevige hand en daarmee was de oprichting van de Federatie Dutch Creative Industries een feit.

De intenties die deze organisaties nog maar een paar maanden daarvoor naar elkaar hadden uitgesproken, werden daarmee tevens in een ambitieus plan geconcretiseerd. Belangrijkste reden voor deze krachtenbundeling is enerzijds 'de behoefte aan stroomlijning en afstemming van de vele bestaande initiatieven' en anderzijds de behoefte aan 'een gezamenlijk gedragen midden- en lange termijn visie op de rol en positie van de creatieve zakelijke diensten tegen het licht van economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen'.

Volgens Han Bekke, algemeen directeur van MODINT, kunnen alleen door structurele samenwerking kansen worden ontwikkeld en duurzaam benut, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. "We hebben het gevoel dat de sector nu weer in de lead komt en dat is belangrijk voor onze leden", zegt BNI-voorzitter Christine van Gemert.

"De sector neemt haar verantwoordelijkheid en we verwachten een positieve respons van de overheid en uitvoeringsorganisaties zoals SenterNovem", aldus initiatiefnemer en tijdelijk voorzitter Rob Huisman, directeur van de BNO. "We dagen de overheid, die overigens op veel fronten goed werk doet, uit om de kansen die deze unieke samenwerking biedt te helpen verzilveren", vervolgt z’n DGA-collega Frank van Oirschot. En net als z’n collega’s beschouwt hij samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie als een van de belangrijke doelstellingen van de federatie. "Niet alleen tussen de branches onderling maar ook met organisaties en kennisgebieden daarbuiten."

Geïnspireerd door het succes van Britse Design Council zien de federatiepartners langzaam de contouren van een Dutch Creative Council voor zich opdoemen. "Wat zou het mooi zijn als we de kracht van onze sector op een soortgelijke consistente wijze kunnen uitbouwen", droomt Huisman hardop. Maar eerst dient er ambitieuze en door de sectorgedragen lange termijn visie te worden ontwikkeld.

De federatie hoopt nog dit jaar een strategische agenda tegen het licht te kunnen houden, bij voorkeur tijdens een gemeenschappelijk congres. De betrokken organisaties vertegenwoordigen meer dan 5.000 bedrijven en beroepsbeoefenaren in de sectoren design (grafische vormgeving, industrial design), mode, architectuur, interieurarchitectuur en gaming) met een gezamenlijke omzet van ruim 11 miljard euro.

Branche- en beroepsorganisaties met gelijkgerichte belangen worden uitgenodigd zich aan te sluiten. Ketenorganisatie Designlink voert vooralsnog het secretariaat van de federatie.
 

27-08-2009 8:24

De ICT-bestedingen staan nog altijd onder druk vanwege de economische crisis. Bij de overheid zullen de komende 12 maanden naar verwachting de bestedingen wel groeien op het gebied van ICT en software. Dit in tegenstelling tot andere sectoren, waar de verwachte afname groter is dan de verwachte groei.

Deze resultaten zijn afkomstig uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young, een periodiek terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot de vraag naar personeel, het beschikbare budget en de verwachte investeringen op ICT-gebied.

Vanaf begin 2009 is er sprake van een dalende vraag naar externe ICT'ers. Er is echter ook sprake van een lichte daling in de vraag naar interne ICT'ers. De daling in de vraag naar ICT'ers is van toepassing op alle sectoren, met uitzondering van de overheid waar de vraag op peil blijft. De afname in vraag is het grootste in bedrijven met meer dan 500 medewerkers. "Zowel voor externe als interne ICT'ers zien wij nog geen herstel optreden", stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. "Het is met name de sector dienstverlening die in de afgelopen 2 maanden rode cijfers toont voor de afname van interne ICT'ers. Juist vanuit deze sector komen momenteel berichten over het weer opstarten van stilgelegde ICT-projecten."

Ten aanzien van het ICT-budget zijn de meningen onder de ondervraagden verdeeld. Maar liefst 28 procent van de managers en ICT-professionals verwacht dat het budget het komende jaar zal dalen, terwijl 25 procent een stijging verwacht. In de overige gevallen blijven de bestedingen op hetzelfde niveau. Per saldo blijft het ICT-budget op peil, weliswaar is dit een verbetering ten opzichte van april 2009 (21 procent groei en 39 procent daling). "Het herstel zet nog niet echt door", aldus Verschuur, "opvallend is dat de overheid meer blijft investeren in ICT, terwijl binnen andere sectoren nog steeds sprake is van een daling van de budgetten". Met name grote bedrijven met meer dan 500 medewerkers kampen met een krimpend ICT-budget, terwijl de kleinere bedrijven (tot 20 medewerkers) van plan zijn het komende jaar meer te investeren in ICT.

Bezuinigingen vinden vooral plaats op het gebied van externe ICT-services. De bestedingen aan hardware blijven gelijk en er is een groeiende tendens voor softwarebestedingen. Ten opzichte van april 2009 is er wel sprake van een verbetering voor de bestedingen van zowel externe ICT-services als hardware.
 

26-08-2009 8:23

De afdeling research van DTZ Zadelhoff wordt per 1 september versterkt met Frank van der Sluys. Hij is het nieuwe hoofd van de afdeling.

Van der Sluys (29) was werkzaam als Consultant Research & Concepts bij ING Real Estate Development Nederland. Daarvoor werkte hij twee jaar als Research Manager bij Dynamis waar hij onder andere verantwoordelijk was voor alle landelijke rapporten.
De afdeling Research van DTZ Zadelhoff publiceert jaarlijks diverse onderzoeksrapporten over de Nederlandse vastgoedmarkt. Keer op keer bewijst DTZ Zadelhoff de markt goed aan te voelen door grondig onderzoek en uitgebreide analyses. De afdeling Research van DTZ Zadelhoff biedt een breed scala aan onderzoeksdiensten voor onder meer beleggers, gebruikers, vastgoedondernemingen en overheden. Ook wordt veelvuldig samengewerkt met de internationale collega’s van de DTZ groep.
 

21-08-2009 1:30

Uit onderzoek van Securitas blijkt dat één op de tien werknemers wel eens een collega ziet frauderen. De meeste fraudegevallen hebben betrekking op het meenemen van adressenlijsten of concurrentiegevoelige informatie bij ontslag. Een gebrek aan loyaliteit en schulden van de werknemer zijn volgens Securitas de belangrijkste redenen. Ook blijkt uit het onderzoek dat één derde van de ondernemers niets onderneemt om dergelijke fraude tegen te gaan.
 

21-08-2009 1:00

Stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden lopen meer gevaar op de werkvloer dan vaste krachten. Onderzoek van de Arbeidsinspectie wijst uit dat er in de afgelopen jaren veel ongelukken zijn geweest onder tijdelijke krachten.

Tijdelijke krachten zijn volgens het onderzoek minder ervaren en worden niet altijd goed geattendeerd op de gevaren. Reden genoeg om de controle aan te scherpen, vindt de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken. Tot het einde van dit jaar zullen extra controles worden uitgevoerd bij zowel bedrijven als uitzendbureaus en scholen.
 

20-08-2009 23:46

Tijdens de vakbeurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs in Utrecht is er op 29 september 2009 een ontbijtcongres over domotica en infrastructurele oplossingen. De organisatie is in handen van de Stichting Elux, KNX Professionals, Uneto-Vni en Stichting Smart Homes.

Alle signalen in de markt wijzen erop dat domotica een steeds belangrijker rol gaat vervullen. De installateur die daarin een rol wil spelen, moet echter meer dan alleen technisch onderlegd zijn. De opdrachtgever vraagt nadrukkelijk om een adviseur. Om die taak goed op zich te kunnen nemen, hebben installateurs specifieke kennis nodig. Het ontbijtcongres moet bijdragen aan of een aanzet geven tot die specifieke kennis.
 

18-08-2009 9:27

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kartaal van 2009 opnieuw flink gedaald. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden stonden er eind juni 2009 nog 127.000 vacatures open. Dit zijn er 25.000 minder dan een kwartaal eerder. Vooral in het bedrijfsleven waren er minder vacatures.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal vacatures ligt nog wel boven het dieptepunt in 2003, toen er 90.000 open stonden. De daling van het aantal vacatures komt vooral omdat er weinig vacatures zijn ontstaan. In praktisch alle sectoren van de economie verminderde het aantal vacatures. De grootste daling vond plaats in de commerciële dienstverlening, waar doorgaans de helft van het aantal vacatures is te vinden. In deze sector liep het aantal vacatures terug van 79.000 naar 63.000.
 

18-08-2009 9:15

Profielen, raamsystemen, rolluiken, deurpanelen, verandasystemen, beveiligings- en automatische sluitsystemen, toegangscontrole, hang- en sluitwerk, dichtingsmaterialen, ventilatieroosters, machines en gereedschappen, glas en toebehoren en software. Zo maar een greep uit het brede assortiment dat te zien zal zijn tijdens de Polyclose van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 januari 2010 in Flanders Expo in Gent.

Naast de traditionele sectoren die Polyclose groot gemaakt hebben, is de sector zonwering uitgegroeid tot een volwaardige sector met ruim dertig exposanten. In 2008 werd de dertiende editie bezocht door 16.249 bezoekers uit ruim 32 landen. Een kleine 350 exposanten uit verschillende landen pakten groots uit en deze trend zet zich ook weer voor de komende editie door. Polyclose ging op alle vlakken de hoogte in. De stands worden steeds mooier, kleurrijker en origineler afgewerkt, maar vooral hoger gebouwd. Een ontwikkeling die de filosofie van de beurs onderstreept. Het gaat namelijk niet om kwantitatieve cijfers maar om kwaliteit. Iets wat ook door de exposanten onderstreept wordt. Energiebesparende noviteiten

Voortbordurend op de in 2006 ingevoerde nieuwe wetgeving op het gebied van binnenklimaat, zijn er talloze ontwikkelingen gaande in ramen, deuren en kozijnenland. Met name bij de sectoren ventilatie en zonwering. Ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat de warmte in de winter binnen en in de zomer buiten blijft. Het mooie is dat nagenoeg alle bedrijven zich tegenwoordig ook bezighouden met verantwoord ondernemen. Niet alleen op het gebied van hun producten, maar ook qua algehele instelling richting milieu, klant, leverancier en niet te vergeten het eigen personeel om niet onnodig veel energie te verspillen. Opvallend was het grote aantal Nederlandse exposanten en bezoekers. Een bewijs dat deze vakbeurs binnen de Benelux de aangewezen plek is waar professionals alles kunnen vinden wat ze zoeken. Om nog maar te zwijgen van de vele internationale bezoekers uit alle delen van de wereld. Uiteraard uit alle landen van Europa, maar vooral opvallend waren de vele Oost-Europese belangstellenden. Een interessante ontwikkeling, want daar bevinden zich uiteraard de groeimarkten. Tot slot meldden zich ook bezoekers uit landen als IJsland, Rusland, India en Turkije.

Maar naast de Belgen wint ‘den Hollander’ het nog steeds van de rest. Een bevestiging van het feit dat de aanwezigheid van Nederlandse standbemanning als vanzelfsprekend gezien wordt tijdens Polyclose, aldus Marja Nieuwveld, woordvoerster voor Polyclose, die toevallig zelf Nederlandse is. Informatie over standhuur of bezoek: www.polyclose.be.
 

18-08-2009 9:12

Stayokay heeft een nieuw, trendy city hostel geopend in de markante Kubuswoningen in Rotterdam. De unieke architectuur is al 25 jaar een trekpleister voor binnen- en buitenlandse toeristen. De expressieve en kleurrijke paalwoningen liggen in het centrum van de stad, vlakbij de Oude Haven. 

Naast de 49 kamers heeft Stayokay Rotterdam een restaurant, een bar en twee zalen voor vergaderingen en workshops. Voor de inrichting is het interieurconcept van ontwerper Edward van Vliet als uitgangspunt genomen. Het Stayokay hostel is gerealiseerd in een deel van de beroemde kubuswoningen.

De woningen zijn ontworpen door de Nederlandse architect Piet Blom en gebouwd tussen 1982 en 1984. Alle 49 kamers, met totaal 245 bedden, zijn voorzien van douche en toilet. Elke kamer is anders. De lichtval is nergens gelijk, ook de afmetingen en het uitzicht niet. De wanden wijken of komen naar je toe. Om het effect van de kubus te versterken, hangt er in het gebouw een grote interieurkubus met de punt naar beneden. Vier loopbruggen en een lift doorsnijden deze extra kubus en verbinden de verdiepingen.

Stayokay Rotterdam heeft een strak en modern interieur, met een frisse en gastvrije uitstraling. Een interieur dat is afgestemd op de behoefte van gasten aan privacy en een zekere luxe. Het city hostel bruist door dynamische rode en oranje kleuraccenten. In de comfortabele kamers zijn warme natuurtinten gebruikt.

Enkele kamers zijn voorzien van flexibele stapelbedden, die door een speciale constructie eenvoudig in een een- of tweepersoonsbed te veranderen zijn. Het hostel heeft kamers voor 2 tot 8 personen en is geschikt voor zowel individuele gasten als families en groepen.
 

18-08-2009 8:53


Profielen, raamsystemen, rolluiken, deurpanelen, verandasystemen, beveiligings- en automatische sluitsystemen, toegangscontrole, hang- en sluitwerk, dichtingsmaterialen, ventilatieroosters, machines en gereedschappen, glas en toebehoren en software. Zo maar een greep uit het brede assortiment dat te zien zal zijn tijdens de Polyclose van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 januari 2010 in Flanders Expo in Gent. Naast de traditionele sectoren die Polyclose groot gemaakt hebben, is de sector zonwering uitgegroeid tot een volwaardige sector met ruim dertig exposanten.

In 2008 werd de dertiende editie bezocht door 16.249 bezoekers uit ruim 32 landen. Een kleine 350 exposanten uit verschillende landen pakten groots uit en deze trend zet zich ook weer voor de komende editie door. Polyclose ging op alle vlakken de hoogte in. De stands worden steeds mooier, kleurrijker en origineler afgewerkt, maar vooral hoger gebouwd. Een ontwikkeling die de filosofie van de beurs onderstreept. Het gaat namelijk niet om kwantitatieve cijfers maar om kwaliteit. Iets wat ook door de exposanten onderstreept wordt.

Voortbordurend op de in 2006 ingevoerde nieuwe wetgeving op het gebied van binnenklimaat, zijn er talloze ontwikkelingen gaande in ramen, deuren en kozijnenland. Met name bij de sectoren ventilatie en zonwering. Ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat de warmte in de winter binnen en in de zomer buiten blijft. Het mooie is dat nagenoeg alle bedrijven zich tegenwoordig ook bezighouden met verantwoord ondernemen. Niet alleen op het gebied van hun producten, maar ook qua algehele instelling richting milieu, klant, leverancier en niet te vergeten het eigen personeel om niet onnodig veel energie te verspillen. Opvallend was het grote aantal Nederlandse exposanten en bezoekers. Een bewijs dat deze vakbeurs binnen de Benelux de aangewezen plek is waar professionals alles kunnen vinden wat ze zoeken. Om nog maar te zwijgen van de vele internationale bezoekers uit alle delen van de wereld. Uiteraard uit alle landen van Europa, maar vooral opvallend waren de vele Oost-Europese belangstellenden. Een interessante ontwikkeling, want daar bevinden zich uiteraard de groeimarkten. Tot slot meldden zich ook bezoekers uit landen als IJsland, Rusland, India en Turkije.

Maar naast de Belgen wint ‘den Hollander’ het nog steeds van de rest. Een bevestiging van het feit dat de aanwezigheid van Nederlandse standbemanning als vanzelfsprekend gezien wordt tijdens Polyclose, aldus Marja Nieuwveld, woordvoerster voor Polyclose, die toevallig zelf Nederlandse is. Informatie over standhuur of bezoek: www.polyclose.be
14-08-2009 16:34

ICT~Office heeft in een brief aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken haar bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen rond TenderNed. TenderNed is een IT-systeem bedoeld om bedrijven en de (semi)overheid te ondersteunen bij aanbestedingen en administratieve lasten te verminderen. Ondanks eerdere beloftes is TenderNed echter nog steeds niet operationeel. ICT~Office, de branchevereniging van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland is op z'n zachtst gezegd 'not amused'.

ICT~Office behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting politiek en overheid. Met een achterban die 30 miljard euro omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office naar eigne zeggen 'dé belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Officesector'.

Met de bouw van TenderNed zal een geavanceerd IT-systeem in het leven geroepen worden waarmee aanbestedende diensten op innovatieve wijze worden ondersteund bij hun aanbestedingstrajecten. Zo kunnen bedrijven zich zonder onnodig hoge administratieve lasten voor overheidsopdrachten aanmelden of op opdrachten kunnen inschrijven. De realisatie van TenderNed verloopt al enige tijd uiterst problematisch, zo meldt ICT~Office. "Anders dan vorig jaar in het vooruitzicht is gesteld, lukt het kennelijk niet de eerste fase van het beoogde IT-systeem medio dit jaar operationeel te krijgen. Deze ontwikkeling is zeer te betreuren, temeer daar er zich ook al in een eerder stadium knelpunten rondom de bouw van het systeem hebben voorgedaan", aldus de branchevereniging.

Al vaker heeft ICT~Office uitgesproken dat de overvloed aan aanbestedingsregels, de complexe procedures en de papierwinkel van de aanbestedingspraktijk haar een doorn in het oog zijn. Een bedrijf dat wenst mee te dingen naar een overheidsopdracht, moet soms dikke pakketten papier indienen. Vaak vragen overheidsinstanties onnodig steeds weer naar dezelfde informatie. Talloze MKB-bedrijven laten de overheid als potentiële opdrachtgever daarom links liggen, maar ook grote ondernemingen zien zich steeds meer geconfronteerd met zware bureaucratische en administratieve lasten van de aanbestedingspraktijk. In tijden van recessie is dat extra zorgelijk. Het is pijnlijk te constateren dat de overheid in haar inkoopbeleid daarmee zichzelf uiteindelijk ook buiten spel dreigt te zetten, wat vanuit een publieke verantwoordelijkheid ronduit een slechte zaak is.

Het belang van TenderNed voor de aanbestedingspraktijk is evident, aldus ICT~Office. "In het onlangs gepubliceerde conceptvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet worden alle aanbestedende diensten in ons land wettelijk verplicht gebruik te gaan maken van TenderNed. Het is nog onzeker of TenderNed beschikbaar is op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt."

ICT~Office is eens te meer teleurgesteld over de ontwikkelingen rondom TenderNed, nu ICT~Office al in 2007 heeft aangegeven dat de zogenoemde 'Masterfile' een oplossing is voor het herhaald gebruik van basisdocumenten bij aanbestedingen. "Tot onze verbazing werd de Masterfile eenvoudigweg van de hand gewezen met een beroep op de invoering van TenderNed uiterlijk medio 2009. Hoewel de scope van de Masterfile zeker minder ver gaat dan het beoogde TenderNed, had dit in een latere fase goed kunnen worden ingepast in TenderNed. Met het inzetten van de Masterfile had een deel van de knelpunten in de aanbestedingspraktijk al vanaf 2007 opgelost kunnen zijn", aldus het schrijven van ICT~Office.

Nu TenderNed naar het lijkt voorlopig het licht nog niet ziet, staan aanbestedende diensten en bedrijfsleven in de aanbestedingspraktijk nog met lege handen. In het belang van het ICT-bedrijfsleven biedt ICT~Office aan om samen te werken aan een oplossing. Bijvoorbeeld door een ICT~Haalbaarheidstoets uit te voeren. Dit is een advies dat in een vroegtijdig stadium aangeeft of een gewenst ICT-project tot een succes leidt.
 

14-08-2009 8:53

Op 17 juli 2009 vierde het team van MK2 Audiovisueel dat hun organisatie 10 jaar geleden is gestart onder de naam 'MK2 Visuele Media'. In het voorjaar van 1999 besloten de oprichters Jeroen van Doorn en Roel Vermaat de handen ineen te slaan om een eigen bedrijf op te zetten.

Van Doorn en Vermaat zweren bij een combinatie van creatieve, geïntegreerde oplossingen, hoogwaardige kwaliteit, vlekkeloze service en onderhoud en hebben dit gedachtegoed ook overgedragen op het flexibele team. De bedrijfsactiviteiten van de beginjaren, te weten het installeren van boardrooms en auditoria, zijn inmiddels uitgebreid tot de ontwikkeling en advies van professionele audiovisuele systeemintegratie bij talloze overheden, onderwijsinstellingen en toonaangevende zakelijke dienstverleners. Daarnaast voert MK2 een moderne en uitgebreide verhuurvloot met de meest uiteenlopende apparatuur om ook de meest geavanceerde communicatie in elke denkbare situatie te faciliteren.

Inmiddels zijn de verschillende centrale diensten van MK2 in vier panden aan het Minervum langs de A27 gevestigd. Ooit gestart met vier personen ontwikkelde MK2 zich in 10 jaar tot een solide bedrijf met ruim honderdtwintig professionele medewerkers die vanuit vier vestingen, Breda, Eindhoven, Amsterdam en IJmuiden de zakelijke markt bedienen.

MK2 presteert tegen de marktsituatie in verrassend goed: de halfjaarcijfers zijn gezond positief te noemen. MK2 zal op een later moment dit 2e lustrum gepast vieren met haar relaties.
 

11-08-2009 10:11

Houtprofessionals over de hele wereld kunnen elkaar voortaan vinden op www.timberexchange.com. Op deze nieuwe site gaan de 250 belangrijkste houtsoorten in elke denkbare vorm, bewerkt en/of onbewerkt, snel van producent naar professionele gebruiker en worden de incourante voorraden van de één courant voor de ander.

De afgelopen jaren zijn de traditionele schakels tussen producent en professionele gebruiker steeds meer verdwenen in de houthandel. Dit komt onder meer omdat er tegenwoordig minder vakkennis aanwezig is in de tussenhandel. Producenten, zagerijen, agenten, importeurs, handelaren en grotere industrieën zoeken elkaar daarom steeds vaker via internet. Timberexchange speelt op een professionele manier in op deze behoefte aan een online platform voor vraag en aanbod om direct en specifieke zaken te doen.

Initiator Joep van Esser was 40 jaar actief in de internationale naaldhouthandel en bedacht deze laagdrempelige formule. Houtprofessionals betalen geen inschrijfkosten of jaarlijkse bijdrage. Ze kunnen onbeperkt en volledig anoniem gratis partijen plaatsen. Alleen bij een match betalen ze een kleine vergoeding. Dat leidt tot een optimale online afstemming tussen vraag en aanbod op de houtmarkt voor professionals. Met dit concept onderscheidt Timberexchange zich van vergelijkbare initiatieven. De informatie op Timberexchange.com is in de veertien belangrijkste wereldtalen beschikbaar.
 

08-08-2009 10:49

Een Brits onderzoek onder duizend managers wijst uit dat de meeste managers minder dan 7 uur per nacht slapen. Naargelang hun carrière vordert wordt dit alleen maar minder. 

80 Procent van de managers wordt minstens eenmaal per nacht wakker en heeft een kwartier nodig om terug in slaap te raken. Hoe hoger je functie in het bedrijf, hoe langer dit duurt. Een CEO heeft gemiddeld 30 minuten nodig om  opnieuw de slaap te vatten.

Slaaptekort is funest voor de concentratie, multi-tasken en het inschatten van risico's.
 

06-08-2009 8:45

Met de lancering van de website griepophetwerk.nl komt het bedrijf Minigrip met advies en een preventiepakket voor werkgevers. Met een korte vragenlijst worden de werkgevers geattendeerd op de gevaren van de Mexicaanse griep en de eigen situatie. Het preventiepakket dat beschikbaar wordt gesteld bevat middelen om de Mexicaanse griep te voorkomen en biedt bescherming tot maximaal vijf werknemers.
 

06-08-2009 8:39

Van alle Europese landen heeft Nederland niet te klagen met een gemiddelde werkweek van 39,9 uur.

Onderzoek van Eurofound wijst uit dat de meeste landen gemiddeld langere werkweken hebben dan Nederland. Vooral in Oost-Europa ligt het gemiddelde hoger. Na de Roemenen wonen de harde werkers voornamelijk in Polen, Letland en Tsjechië, waar gemiddeld 41,7 uur per week wordt gewerkt.

Bent u op zoek naar landen waar u minder hoeft te werken, dan zijn Frankrijk (38,4 uur) en België (38,6 uur) uw beste keuze.
 

06-08-2009 8:29

Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van IntelligenceGroup blijkt dat tijdens deze recessie het overgrote deel van de Nederlandse beroepsbevolking net zo loyaal  aan hun werkgever is als onder normale economische omstandigheden.

16 Procent geeft aan dat de huidige omstandigheden juist de reden is om langer bij de huidige werkgever te blijven. Slechts 6 procent meldt dat zij aan het einde van de crisis direct op zoek gaat naar een andere baan.
 

05-08-2009 9:01

Het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte in Nederland is gedurende de eerste 6maanden van 2009 toegenomen. De opname (de kantoor- en bedrijfsruimte die op de vrije markt is verkocht of verhuurd), is gedaald. Zo meldt het rapport ‘Nederland Compleet’ van adviesbureau DTZ Zadelhoff.

De opname van kantoorruimte is met 40 procent gedaald naar een niveau van 500.000 vierkante meter. Dit is sinds het begin van dit decennium nog niet zo laag geweest. Het wordt volgens het rapport mede veroorzaakt door uitstel van verhuisbeslissingen, het afslanken van bedrijven en bedrijfsbeëindigingen. Frans van Toor, partner van DTZ Zadelhoff, verantwoordelijk voor Investments en Research: “Van herstel in de markt is op dit moment nog geen sprake. De werkloosheid zal naar verwachting aanzienlijk verder stijgen. Dat werkt in alles door, de consumptieve bestedingen, de houding van de banken en de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte. Toch verwachten we voor de tweede helft van 2009 een stabiele marktsituatie.”

De factsheets van het adviesbureau tonen elk half jaar de vastgoedontwikkelingen in alle regio’s van het land. Uit de voorgaande rapporten (januari 2009) bleek dat de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt in 2008 nog in beperkte mate ‘last’ hadden van de internationale kredietcrisis en economische recessie. Wel waren er de eerste tekenen van een teruglopende markt. DTZ Zadelhoff voorspelde dat het effect van de crisis in 2009 goed merkbaar zou worden op de gebruikersmarkten. Deze voorspelling is uitgekomen, getuige het opgelopen aanbod en de teruggevallen opname op zowel de kantoren- als bedrijfsruimtemarkt in de eerste helft van 2009. Van Toor hierover: “In februari spraken we de verwachting uit dat de totale opname in de kantorenmarkt in 2009 naar verwachting op circa 1.000.000 vierkante meter uitkomt. Deze prognose blijft gezien de halfjaarlijkse cijfers van kracht.” In de bedrijfsruimtemarkt is het aanbod toegenomen met ruim 9 procent en de opname gedaald met 32 procent naar een niveau van 950.000 vierkante meter. DTZ’s prognose voor de totale opname in 2009 bedraagt 1.800.000 vierkante meter. In de bedrijfsruimtemarkt zitten grote regionale verschillen. Zo zijn er begin dit jaar in Rotterdam en de omgeving van Breda nog een aantal grote logistieke bedrijfsgebouwen verhuurd. In andere regio’s bleven de meer omvangrijke transacties uit.

In ‘Nederland Compleet’ van DTZ Zadelhoff zijn de nationale en regionale factsheets voor de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt gebundeld. Hiermee geeft de vastgoedadviseur meer inzicht in de laatste stand van zaken op én de historische ontwikkeling van de regionale en landelijke vastgoedmarkten. In de bundel zijn belangrijke marktindicatoren opgenomen, zoals het aantal banen, voorraadontwikkeling, opname, aanbod, leegstand, huurprijzen, transacties en aanvangsrendementen.
 

04-08-2009 9:42

De omzet van de bouwsector is het tweede kwartaal van 2009 in mineur geëindigd. Gemiddeld ervaarde bijna de helft van de bedrijven een dalende omzet ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008, terwijl 15 procent de omzet zag groeien.

Het zijn vooral de architecten en handelaren die de afgelopen periode zeer negatief beoordeelden. De verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009 zijn wisselend. Terwijl handelaren nog massaal een omzetkrimp verwachten, kijken vooral architecten al weer enigszins omhoog. Dit blijkt uit de Bouwbarometer van USP en BouwKennis.

De positieve verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2009 die de bouwkolom in de vorige Bouwbarometer had, zijn niet uitgekomen. Op klusbedrijven na ervaart de hele bouwkolom in het tweede kwartaal van 2009 wederom een negatieve omzetontwikkeling ten opzichte van het jaar ervoor. Per saldo ziet drie op de tien bedrijven in de bouwkolom de omzet dalen. Hierbij past wel de kanttekening dat deze percentages bepaald worden ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008, voor de bouw nog altijd een relatief goede periode.

Klusbedrijven zijn de enige marktpartij die in hun omzet niet zien dalen in het tweede kwartaal. Per saldo zien evenveel klussers een groei als een daling van de omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit kan komen doordat deze bedrijven vooral actief zijn in de onderhoud- en renovatiesector. In tegenstelling tot de nieuwbouwsector is deze sector is redelijk stabiel, onder andere omdat woningeigenaren minder snel verhuizen en meer investeren in de huidige woning.

De klusbedrijven zijn ook de enige partij die voor het derde kwartaal een lichte omzetgroei verwachten. De verwachtingen van de overige marktpartijen met betrekking tot de omzet voor het derde kwartaal van 2009 zijn gemiddeld genomen ook iets positiever dan de ontwikkelingen in het tweede kwartaal. Toch verwachten nog steeds meer bedrijven een omzetdaling dan een omzetgroei. Handelaren zijn de enige marktpartij die negatiever is over het komende dan het huidige kwartaal. Van hen verwacht per saldo 58 procent een omzetdaling in het derde kwartaal.

Met name architecten zijn per saldo positiever over het derde kwartaal van 2009 (-21 procent ten opzichte van -45 procent). Hoewel beide partijen aan het begin van de bouwkolom lijden onder de vraaguitval in de utiliteits- en woningnieuwbouw, zijn architecten geneigd verder vooruit te kijken. Handelaren werken vaker op de korte termijn en baseren hun verwachtingen daarom sterker op het huidige, overwegend sombere sentiment.

Architecten zien daarentegen al weer licht aan het eind van de tunnel, onder andere door andere door de extra investeringen van de overheid. Voor de bouwende partijen zal dit op korte termijn weinig opleveren door de lange procedures. Architecten zullen deze opdrachten in de ontwerpfase al eerder op hun bureau krijgen.
 

02-08-2009 21:47

Meer dan 25 procent van de mannelijke werknemers en 18 procent van de vrouwelijke werknemers denkt dat ze het als leidinggevende beter zouden doen dan hun eigen baas. Dit blijkt uit een Brits onderzoek van Investors in People.

Vooral wat betreft communicatie en eerlijkheid valt de baas aan alle kanten in te halen. Veel leidinggevenden hebben slechte communicatieve vaardigheden en bijna een vijfde van de ondervraagden gelooft dat hun baas wel eens met de eer van andermans werk is gaan strijken.

De leidinggevende die delegeert is de meest populaire manager, gevolgd door het strenge maar rechtvaardige type, dat rekening houdt met de carrièreontwikkeling van zijn werknemers.
 

02-08-2009 1:15

Eén op de vier werknemers kijkt in de baas zijn tijd naar de Tour de France. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder 750 respondenten.

Florence Schmit, uitgever van NationaleVacaturebank.nl: "De Tour de France wordt natuurlijk altijd gereden in een periode dat het wat rustiger is op de werkvloer en dat zorgt ervoor dat werknemers eerder geneigd zijn om te kijken. Daarbij zijn er waarschijnlijk veel managers met vakantie waardoor er veel minder controle is."
 

02-08-2009 1:15

Werknemers die ook maar de lichtste verschijnselen vertonen van de Mexicaanse griep moeten verplicht thuisblijven. Dit schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief aan bedrijven en werkgeversorganisaties.

Ook moet een werknemer die net terug is van vakantie en binnen 7 dagen na thuiskomst griepsymtonen krijgt, direct naar de huisarts. Meubelgigant Ikea gaat nog verder. Het bedrijf vraagt zijn personeel niet langer in de hand te niezen, maar in de holte van de elleboog.

(Bron: NationaleVacaturebank.nl)
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >