Nieuws


28-07-2009 10:57

De verhuizing van een compleet ziekenhuis, een ministerie of een bibliotheek. Een ingewikkelde, risicovolle en bijna militaire operatie. Voor verhuisbedrijven die dit vak beheersen, is er het keurmerk Professionele Project Verhuizer. Het PPV-certificaat is het kwaliteitslabel voor de top in bedrijfsverhuizingen.

Directeur Hans van Staalduinen van verhuisbedrijf Albers Euromovers in Alkmaar nam vrijdag 24 juli 2009 het PPV-certificaat in ontvangst.

Het Alkmaarse verhuisbedrijf is eerder dit jaar in handen gekomen van Hans van Staalduinen en maakt deel uit van het wereldwijd opererende samenwerkingsverband Euromovers. Van Staalduinen was in de afgelopen jaren bij het bedrijf betrokken en besloot na de overname vol in te zetten op kwaliteit. Met name op personeelsgebied, het wagenpark en de opslagfaciliteiten. De onderneming houdt zich naast (inter)nationale verhuizingen ook bezig met logistieke diensten op het gebied van ondermeer ICT vervoer, warehousing en archiefbeheer.

In Nederland zijn 36 bedrijven gecertificeerd met het PPV-keurmerk, dat garandeert dat dergelijke risicovolle en complexe bedrijfsverhuizingen schadevrij, snel en veilig en strak volgens draaiboek worden uitgevoerd. Met de inzet van gecontroleerd personeel en op een wijze die rekening houdt met mens en milieu. Het keurmerk wordt geborgd door regelmatige audits door Bureau Veritas Certification.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van VeriCert, een speciaal voor PPV ontwikkelde brancheaudit die kansen signaleert om kwalitatief door te ontwikkelen. Zodoende blijven PPV-verhuisbedrijven ook in de toekomst op het gewenste niveau presteren.

Het PPV keurmerk staat voor zes garanties:
Snelheid. Voorkoming dat bedrijfsprocessen onnodig lang worden onderbroken;
Integriteit van het verhuispersoneel. Kostbare ICT en vertrouwelijke documenten i vertrouwde handen; Veiligheid. Veiligheidscertificaten, beveiligde opslag en hoge kwaliteit verpakkingsmateriaal; Risicoreductie. Gediplomeerd personeel op alle niveaus; Gegarandeerde zekerheid. Duidelijke contracten en een netwerk van ‘preferred suppliers' op het gebied van systeembouw, ICT, kantoorinrichting, beveiliging en schoonmaak;
Helderheid. Eén vaste projectleider op HBO niveau die de regie voert en de opdrachtgever alle zorgen uit handen neemt.

Keurmerk PPV is onderdeel van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, de brancheorganisatie voor de verhuisbranche waarbij driehonderd verhuisbedrijven zijn aangesloten.
 

17-07-2009 16:16


Ondanks de sterk groeiende aandacht voor energiebesparing en klimaatverandering, is duurzame ICT in organisaties nog erg onbekend. Dat blijkt uit de recente ICT Barometer van Ernst & Young.

Ruim de helft van de managers heeft er nog nooit van gehoord. De plaats die duurzame ICT inneemt in organisaties is nog klein en de genomen initiatieven zijn dan ook minimaal. De bekendheid met duurzame ICT is het grootst in organisaties met meer dan 500 medewerkers (52 procent) en het kleinst bij de overheid en non-profit instellingen, waar 61 procent er onbekend mee is.

Hoewel duurzame ICT nauwelijks belangrijk wordt gevonden, doet de helft van de organisaties er wel degelijk aan door bewust apparaten uit te zetten tijdens afwezigheid of ’s nachts. Het efficiënte gebruik van printers is tevens een regelmatig voorkomend initiatief.

Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie geen initiatieven neemt op het gebied van groene ICT. De belangrijkste reden om dat wel te doen is het besparen van kosten, maar ook verantwoord ondernemen en de reputatie van de organisatie worden vaak genoemd.

De ondervraagden verwachten dat duurzame ICT belangrijker wordt binnen organisaties en dat, ondanks de economische crisis, de budgetten ervoor zullen groeien. Volgens de ondervraagde managers is duurzame ICT voornamelijk de verantwoordelijkheid van ICT-fabrikanten en de overheid.

Dick de Waard, partner bij Ernst & Young en gespecialiseerd in duurzaam ondernemen, geeft aan dat er nog veel te winnen is op het gebied van duurzame ICT. “Opvallend is dat met name binnen de overheid er veel onbekendheid met dit fenomeen is, terwijl diezelfde overheid besloten heeft om 100 procent duurzaam te gaan inkopen. De voorbeeldfunctie van de overheid komt op dit gebied bepaald niet uit de verf."

Over het feit dat ondervraagden de ICT-fabrikanten en de overheid verantwoordelijk houden voor duurzame ICT zegt De Waard: "Het is makkelijk om naar anderen te wijzen. Management met ICT-verantwoordelijkheid moet zich absoluut bewust zijn van een duurzame samenleving en de grote rol van groene ICT hierin. Daarbij is het goed om te beseffen dat initiatieven op het gebied van groene ICT ook geld kunnen opleveren."
 

17-07-2009 16:02

Met een prachtige opdracht van NEN bevestigt RH Stoelen wederom haar positie op het gebied van dynamisch zitmeubilair. NEN (het Nederlands Normalisatieinstituut) bestelde voor eigen gebruik 310 bureaustoelen en driehonderd conferentiestoelen bij RH.

Ook voor NEN is de aanschaf van nieuw kantoormeubilair geen sinecure. NEN te Delft nodigde voor de vervanging van het bestaande zitmeubilair alle leveranciers uit die voldoen aan de NPR1813 richtlijn voor de tender van 310 bureaustoelen en driehonderd conferentiestoelen. Na voorselectie en proefplaatsing kwam als bureaustoel de RH Extend als beste naar voren. Voor de conferentiestoelen is de RH Meetin uitgekozen.

Beide RH-modellen zijn bekleed met donkerblauw gekleurde wollen bekleding uit de Move collectie. Samen met RH-dealer KVS Kantoorinrichtingen uit Zwolle zijn de oude stoelen verantwoord afgevoerd en de nieuwe geïnstalleerd. Ook hebben inmiddels gebruikers persoonlijke instructies gekregen over de meest ideale stoelinstelling.

De combinatie van kwalitatief hoogstaande, ergonomische producten, de aansprekende filosofie omtrent het milieu en de klantgerichte service heeft ervoor gezorgd dat NEN uiteindelijk voor RH Stoelen heeft gekozen. Toon Mampaey – country manager in Nederland van het Zweedse RH – is uiteraard bijzonder blij met deze eervolle opdracht. "Ook bij NEN zet RH in op een langdurige relatie."
 

17-07-2009 15:57

Op woensdag 11 november 2009 vindt alweer de tiende editie plaats van het Nationaal Sustainability Congres. Deze jubileumeditie wordt gevierd met een 'zeer hoogwaardig en inspirerend programma' met het begrip 'Verandering' als de rode draad.

Na de edities in Rotterdam (2008) en Amsterdam (2009) zal dit jaar burgemeester Jozias van Aartsen namens de gemeente Den Haag als gastheer het congres openen. Dit wordt gevolgd door een debat over 'Change', met bijdragen van Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de SER), Johan van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds), Piet Moerland (de nieuwe CEO van Rabobank) en Baptiest Coopmans (lid RvB van KPN).

Voorts biedt het programma twaalf actuele, interactieve themasessies, ingevuld door de themapartners: Gemeente Den Haag, Rabobank, Athlon Car Lease, VolkerWessels, Climate Neutral Group, ministerie van VROM, Eneco, Provincie Zuid-Holland, De Energie Transitie, MVO Nederland en Leaders for Nature. "Deze vooraanstaande organisaties zullen hun duurzame ambities, initiatieven en ervaringen met de deelnemers delen", aldus de organisatie van het evenement.

In de middag staan Sustainability en Change in de VS centraal. Na opening door de Amerikaanse ambassadeur in Nederland zullen vooraanstaande Amerikaanse experts de nieuwe ambities en ontwikkelingen onder Barack Obama behandelen. Poolreiziger/klimaatonderzoeker Marc Cornelissen zal het Nationaal Sustainability Congres op inspirerende wijze afsluiten.
 

17-07-2009 15:30

Het gebruik van sneltoetsen is een gezonder alternatief dan het werken met een computermuis, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Ook medici dringen aan op een verminderd gebruik van de muis ten faveure van de sneltoetsen om gezondheidsklachten als rsi (Repetitive Strain Injury) tegen te gaan. Het bedrijf eXmouse biedt naar eigen zeggen een oplossing voor de rsi-problematiek.

Het memoriseren van sneltoetsen blijkt voor de meeste kantoorwerkers een moeilijke opgave. Het bedrijf eXmouse komt nu met een 'unieke leermethode' om de combinaties gemakkelijk meester te worden. "Voor vrijwel elke muisopdracht bestaat een sneltoetsalternatief", aldus de woordvoerder. "De basissneltoetsen zoals CTRL+S voor het opslaan van documenten en CTRL+C voor het kopiëren van content zijn bij veel computergebruikers bekend. Maar het totale aantal varianten is omvangrijk. Zo loopt het aantal sneltoetsen in de Office-programma’s al op tot enkele duizenden."

Hoe werkt de software-oplossing van eXmouse? "Fitkey Master maakt voor een individu een analyse van het computergebruik en stelt op basis hiervan een persoonlijk trainingsschema op. Het schema is gebaseerd op welke applicaties iemand gebruikt, en op zijn bestaande kennis. Gedurende een jaar wordt wekelijks een sneltoetsles per mail gestuurd. De gebruiker kan dus snel aan de slag, het geleerde direct in de praktijk brengen en hoeft geen software te implementeren."

Uit onderzoek van eXmouse blijkt volgens de woordvoerder dat gebruikers na een jaar ten minste 30 procent minder met de muis werken.

De Amsterdamse organisatie eXmouse is opgericht in 2005 en onderdeel van Banton Software Ltd. Het doel van de organisatie is om mensen met sneltoetsen te leren werken en daardoor rsi-klachten te voorkomen. Tot de klanten van eXmouse behoren De Nederlandsche Bank, Ministerie van OCW, diverse universiteiten en hogescholen.
 

17-07-2009 15:25

De omzet van de bouwsector is het tweede kwartaal van 2009 in mineur geëindigd. Gemiddeld ervaart bijna de helft van de bedrijven een dalende omzet ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Toch durven met name architecten zo langzamerhand weer op betere tijden te hopen. Dit blijkt uit de Bouwbarometer van USP en Bouwkennis.

Het zijn vooral de architecten en handelaren die de afgelopen periode zeer negatief beoordelen. De verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009 zijn wisselend. Terwijl handelaren nog massaal een omzetkrimp verwachten, kijken vooral architecten al weer enigszins omhoog.

De positieve verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2009 die de bouwkolom in de vorige Bouwbarometer had, zijn niet uitgekomen. Op klusbedrijven na ervaart de hele bouwkolom in het tweede kwartaal wederom een negatieve omzetontwikkeling ten opzichte van het jaar ervoor. Per saldo ziet drie op de tien bedrijven in de bouwkolom de omzet dalen. Hierbij past wel de kanttekening dat deze percentages bepaald worden ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008, voor de bouw een relatief goede periode. 

Klusbedrijven zijn de enige marktpartij die in hun omzet niet zien dalen in het tweede kwartaal. Per saldo zien evenveel klussers een groei als een daling van de omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit kan komen doordat deze bedrijven vooral actief zijn in de onderhoud- en renovatiesector. In tegenstelling tot de nieuwbouwsector is deze sector is redelijk stabiel, onder andere omdat woningeigenaren minder snel verhuizen en meer investeren in de huidige woning. De klusbedrijven zijn ook de enige partij die voor het derde kwartaal een lichte omzetgroei verwachten.

De verwachtingen van de overige marktpartijen met betrekking tot de omzet voor het derde kwartaal van 2009 zijn gemiddeld genomen ook iets positiever dan de ontwikkelingen in het tweede kwartaal. Toch verwachten nog steeds meer bedrijven een omzetdaling dan een omzetgroei. Handelaren zijn de enige marktpartij die negatiever is over het komende dan het huidige kwartaal. Van hen verwacht per saldo 58 procent een omzetdaling in het derde kwartaal.

Met name architecten zijn per saldo positiever over het derde kwartaal van 2009 Hoewel deze partije aan het begin van de bouwkolom lijden onder de vraaguitval in de utiliteits- en woningnieuwbouw, zijn architecten geneigd verder vooruit te kijken. Handelaren werken vaker op de korte termijn en baseren hun verwachtingen daarom sterker op het huidige, overwegend sombere sentiment. Architecten zien daarentegen al weer licht aan het eind van de tunnel, onder andere door andere door de extra investeringen van de overheid.
 

13-07-2009 11:22

International Management Forum (IMF) start in juli 2009 met de schriftelijke cursus ‘de nieuwe werkomgeving.’ De cursus gaat in op de nieuwste trends binnen kantoorinnovatie en alternatieve huisvestigingsstrategieën. Als u zich nu inschrijft ontvangt u GRATIS een 2-jarig abonnement op Inside Information!

De wereld verandert en de visie op werken verandert mee. De focus van kantoorinnovatie verschuift van ruimte- en kostenbesparing naar het optimaal presteren van de organisatie. De vraag is nu hoe organisaties nieuwe vormen van werken operationeel kunnen maken en tegelijkertijd een hogere productiviteit en effectiviteit kunnen realiseren. IMF gaat met haar schriftelijke cursus ‘de nieuwe werkomgeving’ in op deze vraag. De cursus sluit aan bij de allernieuwste inzichten en ervaringen hoe (kennis)medewerkers optimaal ondersteunen kunnen worden met nieuwe technologie, innovatie processen en een inspirerende werkplek. Huisvesting is daarmee een ingrijpend veranderingsproces geworden op het grensvlak van personeelsmanagement, facility management en IT management, dat nauw verbonden is met de strategie van de organisatie.

Wilt u meer informatie over deze schriftelijke cursus klik dan hier
 

10-07-2009 14:52

Het personeelsbestand van bedrijven in de bouwsector staat onder druk. Bijna een kwart van de bedrijven die actief zijn in de bouw zegt de afgelopen maanden personeel te hebben laten afvloeien. Daarnaast geeft nog eens ruim 10 procent aan nu nog een overschot aan personeel te hebben. Vooral bedrijven aan het begin van de bouwketen worden geraakt door dit gevolg van de economische crisis. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis voor het BouwKennis Jaarrapport Nederland 2009/2010.

In combinatie met de gevolgen van de vergrijzing in de bouwsector, zorgt de uitstroom van personeel voor een groot verlies aan werknemers en hun kennis. Dit terwijl de instroom achterblijft. Het is voor de continuïteit van bedrijven essentieel om vooruit te kijken en een langetermijnplanning te maken voor de invulling van het personeelsbestand. De huidige recessie zet het personeelsbeleid echter in een heel ander licht.
 

10-07-2009 9:08

Is het kunst, designkunst of toch gewoon meubilair? Op de expositie Layers - Richard Hutten mag de bezoeker het zelf bepalen. Gisteravond werd de expositie officieel geopend.

Richard Hutten is creative director bij kantoorinrichter Gispen/Lensvelt. Waar Huttens artistieke bemoeienis zoal toe kan leiden, bleek al op de Gispen-beursstand in Kortrijk, in oktober 2008. Nu kan het werk van Hutten ook dichter bij huis bekeken worden: de tentoonstelling Layers vindt plaats bij Gispen in Amsterdam.

Behalve het werk van Richard Hutten zijn op Layers ook designkunstmeubels te zien van onder meer Pieke Bergmans en Peter van der Jagt, Jasper Morrison en Werner Aisslinger.

De designcollectie van Richard Hutten werd in oktober 2008 overgenomen door Gispen. Het maakt nu deel uit van de collectie NgispeN, speciaal gericht op de woonsitiuatie.
 

09-07-2009 8:36

Onafhankelijk huisvestingadvies- & management bureau WIAR Real Estate Solutions in Rotterdam breidt uit door verdere groei in haar specifieke aanbod van huisvestingsoplossingen. Jeroen de Wolff heeft per 2 juni de functie van Projectleider op zich genomen.

De Wolff is na zijn studie Interieurarchitectuur & Design 10 jaar actief geweest als accountmanager en projectmanager op het gebied van projectmanagement en interieurprojecten. Hij heeft ruime ervaring bij het begeleiden en ondersteunen van grote huisvestingsprojecten en zal zich gaan richten op de begeleiding en ondersteuning van de huisvestingsprojecten binnen WIAR.
 

07-07-2009 10:11

Kantoorinrichter Samas Benelux heeft vandaag aangekondigd haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten onder de naam Aspa. De eigen producten van Samas worden voortaan ook verkocht onder deze merknaam.

De naamswijziging en herpositionering van het bedrijf volgt op de overname van Samas’ Benelux activiteiten door een consortium van financiële investeerders bestaande uit Tinseltown Investments en Stonehaven in juni van dit jaar. Samas Benelux ging hierna in zijn geheel en zelfstandig verder.

Aspa blijft actief in de Benelux met een direct, eigen verkoopkanaal en een regionaal dekkend netwerk van Aspa Business Partners en Aspa dealers. Voor de laatstgenoemde categorie werkt Aspa ook in de toekomst samen met haar voormalige Samas’ zusterbedrijven en blijft hierdoor exclusief distributeur voor de merken Drabert, Erco Interieurbouw, Falpro, Fortschritt, Martin Stoll, MBT, Schärf en SITAG.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het huidige bedrijf is om met nieuw elan de markt te bewerken en de organisatie nog verder te transformeren van een productgerichte focus naar een sterke marktoriëntatie en totaaloplossingen. Een nieuwe bedrijfsnaam is hierbij volgens de woordvoerder een belangrijk onderdeel.

Aspa is overigens geen nieuwe naam voor de kantoorinrichter. De basis van Aspa werd al gelegd in 1923. Edward Vis, Algemeen Directeur van Aspa licht de rebranding toe: “Aspa heeft een unieke herkomst, is authentiek, ambachtelijk en heeft een krachtige historie qua identiteit. Maar bovendien heeft het bedrijf een sterke, onderscheidende visie op de toekomst van werken en kantoorinrichting. In onze visie vormt kantoorinrichting namelijk een essentieel element bij het vormgeven, behouden en borgen van de identiteit van een organisatie. Het maakt aan medewerkers, klanten en omgeving duidelijk waar een organisatie voor staat."

Het nieuwe Aspa staat volgens Vis voor 'Authentiek, Samenwerkend, Passievol en Aansprekend'. "Dat drukt vooral de gedrevenheid en professionaliteit van onze medewerkers uit. Met de gezonde financiële basis die we sinds de verzelfstandiging weer hebben en onder een nieuwe naam, zijn we vol vertrouwen in een gezonde toekomst voor Aspa.“ 

Aspa zal de markt bewerken vanuit het 'belevingskantoor' The Village Office in Houten.
 

05-07-2009 20:33

Wanneer de pensioenleeftijd hoger zal komen te liggen, zal dit niet goed vallen bij de meeste Nederlanders. Uit onderzoek van TNS Nipo en CBS komt naar voren dat slechts 12 procent langer zou willen doorwerken na de huidige pensioenleeftijd, 65 jaar.

Een derde van de werknemers weet het nog niet en 57 procent voelt niets voor doorwerken. Ongeacht de wil om wel of niet door te werken, verwacht een derde van de Nederlandse werknemers dat ze niet in staat zullen zijn om hun huidige functie na hun 65e uit te voeren.

Bron: nationalevacaturebank.nl
 

03-07-2009 16:28

Dat het niet goed gaat met de kantoorwereld is een open deur. Kantoorinrichter Steelcase presenteerde deze week haar cijfers over het eerste kwartaal. De onontkoombare daling in de omzetcijfers is volgens de Amerikaanse onderneming 'within company estimates'.

De omzet in het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg 545 miljoen dollar. Dit betekent een daling van maar liefst 33,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. "De omzetcijfers werden negatief beïnvloed door ongunstige valutakoersen", aldus de woordvoerder van Steelcase.

Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal een verlies van 5,2 miljoen dollar. De daling in de winstcijfers wordt verklaard door een teruglopend aantal orders. Steelcase benadrukt dat deze daling wereldwijd optrad en binnen de door de onderneming vooraf verwachte kaders valt.

"Hoewel de vraagzijde van de markt momenteel in zwaar weer zit, zijn we blij met de positieve impact van de maatregelen die we getroffen hebben om deze crisis het hoofd te bieden" zegt James P. Hackett, president en CEO van Steelcase. "Ik wil met name ons personeel bedanken voor de inzet waarmee zij ons bedrijf door deze moeilijke tijden helpen."
 

03-07-2009 16:20

Het kantoor van Bouwfonds Ontwikkeling aan de Poortweg in Delft heeft een totale metamorfose ondergaan. Februari dit jaar startte Verwol Projectafbouw met het renoveren van de vijf verdiepingen. Eind juni is het project opgeleverd.

De renovatie heeft slechts vier en een halve maand in beslag genomen. Verwol Projectafbouw plaatste in het gehele kantoor ca. 650 vierkante meter systeemwand van het type Clearvison, zowel enkel- als dubbelglas en ruim 300 vierkante meter systeemwand afgewerkt met diversen soorten Vescom vinyl behang.

Opvallend detail zijn de op maat gemaakte kasten, die volledig zijn opgenomen in de Clearvision glaswanden. Voor de vloerafwerking is gekozen voor tapijt, parket en marmoleum, in totaal 22 verschillende types met elk hun eigen uitstraling. 

Als rode draad door de vijf verdiepingen loopt de stalen trappenpartij, die is voorzien van een volglazen balustrade en ingelegde houten treden. Deze vormt samen met de semi zwevende glazen bordesuitbouw met oppervlakte van 50 vierkante meter een echte eyecatcher. Zowel de trap als de glazen bordesuitbouw zijn door Verwol op maat gemaakt en gemonteerd.
"Door de eigen interieurafdeling en fabriek is Verwol in staat unieke maatwerk interieurs te vervaardigen", zegt de woordvoerder van nhet bedrijf. "Voor dit project is onder andere een receptiebalie met podium en uitgiftebuffet in het restaurant geleverd maar ook de pantry’s op de vijf verdiepingen zijn speciaal op maat gemaakt. Tenslotte zijn een aantal ladekasten met metaal bekleed en zijn de kopieerunits voorzien van gestoffeerde panelen."

Overige werkzaamheden van Verwol in het kader van dit project is divers schilderwerk, betimmeringen zoals (gevel)koven en het opnemen van brandwerende deuren.
 

02-07-2009 8:31

Verschuivingen bij Twynstra Gudde. Tanja ten Berge (35) en Audrey M.W. Rohen (40) zijn toegetreden als partner.

Ten Berge werkt sinds 1999 bij Twynstra Gudde. Zij begeleidt individuen, teams en organisaties in de zorg in hun ontwikkeling. Dit doet zij vanuit haar betrokkenheid en vermogen mensen te verbinden en in beweging te krijgen. Haar drijfveer is bij te dragen aan een betere zorg door de energie en aandacht binnen organisaties beter te richten op datgene waar het werkelijk om gaat: de interactie tussen zorgverlener en cliënt. Ze heeft ervaren dat er mechanismen werkzaam zijn die juist aandacht en energie aan de zorg onttrekken. Daar wil zij iets aan doen en het verschil maken. Ten Berge heeft een personeel- en organisatiekundige achtergrond (Vrije Universiteit Amsterdam).

Audrey M.W. Rohen werkt sinds 2000 bij Twynstra Gudde. Zij richt zich met name op lokale overheden. Centraal in haar opdrachten staat de vraag hoe mens en organisatie zo toe te rusten dat de ambities en opgaven van de lokale overheid goed gerealiseerd kunnen worden. Zij begeleidt bestuurders en managers bij het ontwikkelen en uitvoeren van organisatieverander- en ontwikkelstrategieën. Zij maakt daarbij gebruik van haar expertise op het gebied van veranderkunde, organisatiekunde, project- en programmamanagement. Binnen Twynstra Gudde managet zij de adviesgroep Overheid en Organisatie. Voordat zij bij Twynstra Gudde in dienst kwam was zij werkzaam bij Deloitte & Touche. Achtergrond: Bedrijfseconomie / International Management, aan de Rijksuniversiteit Maastricht.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >