Nieuws


26-06-2009 16:18

Hoog bezoek aanstande maandag bij InterfaceFLOR in Scherpenzeel. Interface-topman Ray Anderson zal in eigen persoon aanwezig zijn op het kantoor in Scherpenzeel.

Ray Anderson is de topman van Interface, die sinds jaar en dag pleit en strijdt voor een duurzamer wereld. Lang voor Al Gore en Michael Braungart deed Anderson zich reeds kennen als een 'groene' ondernemer.

In Scherpenzeel zal Anderson aanstaande maandagmiddag een lezing geven over zijn 'groene' uitgangspunten.  
 

26-06-2009 16:11

Niet alleen de beurs zelf, ook het 'offsite'-programma van 100% Design werd goed bezocht. Dat meldt Montis, één van de deelnemers aan het offsite-programma.

Van 11 tot en met 13 juni was de historische 100 jaar oude Kuypers-machinefabriek het decor waar Montis samen met een aantal talentvolle, bekende en minder bekende kunstenaars, architecten, producenten en leveranciers in een sfeervolle entourage exposeerde.

"De expositie in dit monumentale industriële gebouw is spontaan neergezet in het verlengde van de 100% Design beurs. Meer dan 1000 bezoekers hebben gedurende deze drie dagen een bezoek gebracht aan de Piekstraat. De combinatie van mode, kunst, design meubelen en producten zorgden voor een interessante mix en hebben dit tot een onderscheidend event gemaakt."

Montis presenteerde tijdens het evenement haar Montis+ collectie. Hierin zijn creatieve modellen ondergebracht uit de bestaande collectie die vooral een decoratieve functie hebben, maar waar ook op gezeten kan worden. "Denk hierbij aan het krukje van Miss Judith van Demakersvan en de ‘zitballen’ Playtime van Studio Job, nieuw in de Montis+ collectie is de zitzak-stoel Lazy Bastard van Bertjan Pot. Verder waren er prototypes te zien: Kate van Cris Bartels, a restless chairacter van Pepe Heykoop en Unfold van Patricia Vernooij."

Montis+ kan gezien worden als een soort proeftuin voor nieuw talent. Het gaat om creatieve ontwerpen, waarbij het originele denken belangrijker is dan de daadwerkelijke functionaliteit. De modellen zijn vernieuwend, maar voldoen (nog) niet volledig aan de basiswaarden van Montis: vernieuwing, kwaliteit, identiteit, comfort, toepasbaarheid én reproduceerbaarheid. Door deze modellen op te nemen in de Montis+ collectie, krijgen de ontwerpen tóch een kans en onderzoekt Montis in hoeverre ze reproduceerbaar zijn en in welke oplage.
 

26-06-2009 16:02

De Vereniging van leveranciers voor airconditioningapparatuur, Verac, is het niet eens met de 'ongenuanceerde berichtgeving' rondom het onderzoeksrapport van het Planbureau voor de leefomgeving.

Volgens dit onderzoek zijn airconditionings en koelinstallaties bij ongewijzigd beleid in 2050 voor 14 procent verantwoordelijk voor de mondiale CO2- emissies door het broeikasgas HFK’s. VERAC stelt echter dat het gebruikte koudemiddel een arbitraire factor is, aangezien dit slechts bijdraagt aan de Global Warming Potential (GWP) als er sprake is van emissie. GWP is de bijdrage aan het broeikaseffect uitgedrukt in CO2-equivalenten.

Sinds het Montreal Protocol uit 1997 is de druk om de regelgeving vanuit Europa en de VS aan te scherpen strek vergroot. Met name in Nederland is een emissiepreventiebeleid van toepassing welke op een professionele wijze door de branche tot uitvoering wordt gebracht met als gevolg dat er in Nederland zeer lage emissieverliezen optreden.

Aan de opkomende industrielanden in Azië en het Verre Oosten is in het Montreal Protocol meer ruimte gegeven om het emissiepreventiebeleid vorm te geven. Voor deze landen gelden minder strenge eisen. De huidige koudemiddelen, zoals HFK’s, zijn aangepast aan de mondiale afspraken die in het Kyoto-Protocol met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen (HFK’s) zijn vastgelegd. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan.

In de regelgeving wordt sterk ingespeeld op de CO2 reductie. Deze synthetische koudemiddelen zijn stabiele chemische verbindingen die geen bedreiging vormen voor de mens en geen milieuschade veroorzaken, zolang men de installatie gesloten houdt. HFK-installaties staan derhalve onder controle voor lekdichtheid, waarbij de branche verplicht is voor utiliteitsinstallaties een sluitende koudemiddel boekhouding bij te houden in een daarvoor bestemd logboek.

Een alternatief voor deze gassen zijn de natuurlijke koudemiddelen. Deze gassen vormen geen gevaar voor het klimaat, maar hebben een ander risico. Sommige zijn brandgevaarlijk, zoals propaan en isobuthaan, andere vormen een gevaar voor de veiligheid van de mens. Apparaten met toepassing van natuurlijke koudemiddelen hebben in relatie tot HFK-gassen operationeel gezien ook meer energie nodig, hetgeen een nadelig effect voor het milieu heeft. Om over te gaan op deze koudemiddelen dienen strengere veiligheidsmaatregelen getroffen te worden.

Bij nieuwe gassen, zowel chemische als natuurlijke, dient goed te worden gekeken naar de totale impact. De Total Equivalent Warming Impact (TEWI) is een eerste goede maat hiervoor en zegt iets over het totaal van het gebruikte koudemiddel en de energie die nodig is om de installatie te laten functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat momenteel geen alternatieve koudemiddelen beschikbaar zijn met een lagere TEWI waarde dan de huidige HFK koudemiddelen.

De airconditioning kost energie, maar als deze ook gebruikt wordt in de warmtepompmodule kan dit een groot voordeel opleveren ten opzichte van conventionele systemen voor verwarming. De airconditioning, lees warmtepomp is juist een systeem waarmee CO2 emissies voorkomen worden ten opzichte van conventionele systemen die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Derhalve zijn warmtepompen ook door de Europese Commissie erkend als duurzame energie oplossingen en staan hiermee qua duurzaamheid op gelijke voet met windenergie en zonne-energie oplossingen.

De conclusie die het Planbureau voor de leefomgeving trekt door aan te geven dat HFK’s een bedreiging vormen voor het klimaat, dient volgens VERAC genuanceerd te worden en doet juist onrecht aan de bijdrage die warmtepompen (lees airconditioners) kunnen hebben in de preventie van CO2-uitstoot en klimaatverandering.
 

26-06-2009 8:11

Desque Eindhoven is verhuisd. Het nieuwe adres luidt: Klokgebouw 210, 5617 AC Eindhoven. Momenteel wordt er druk gewerkt aan het gereed maken van de nieuwe showroom. 

"Ons tijdelijke bezoekadres is Klokgebouw 10H in Eindhoven", aldus Joris Bosman van Desque. "Uiteraard blijven wij bereikbaar op ons huidige telefoonnummer 040-2960696."
 

23-06-2009 9:20

De vier formules: Giebels, Stiho, KEUR afbouwcentrum en Baars & Bloemhoff introduceren: Bouwplein. Met dit nieuwe concept wordt het afhalen van materialen eenvoudig door een divers assortiment op één locatie aan te bieden. Naast tijdsbesparing is deze locatie een ontmoetingsplek om kennis en ervaring van het vak uit te wisselen met andere vak-mensen in de bouw.

Op Bouwplein ligt een divers assortiment materialen op voorraad, zoals gereedschappen, ijzerwaren, hout, plaat- en bouwmaterialen, decoratieve plaat-materialen, ruwbouw-, afbouwproducten en hulpmaterialen.Naast het afhalen van materialen is bezorging ook mogelijk. Voor alle bezorgorders en voorbewerkte orders van de aangesloten formules vindt de distributie plaats door de ervaren distributiecentra in de directe omgeving.

Maar Bouwplein wil meer bieden. zo wil het inspirator zijn voor diezelfde bouwprofessional. Daarnaast is Bouwplein een kennispunt waar elke bouwvraag een antwoord krijgt. Ook biedt Bouwplein diverse facilliteiten en diensten aan, denk aan vak demo's, ontbijt en lunch op het plein, narrowcasting of het gebruiken van een vergaderruimte op Bouwplein. Bouwplein wil hét scharnierpunt voor de bouw worden, waar professionals elkaar ontmoeten, inspireren.

Bouwplein is sinds 23 maart 2009 geopend met de eerste vestiging te Amsterdam Amstel, H.J.E. Wenckebachweg 165. De officiële opening staat gepland voor donderdag 25 juni van 14.00 uur tot 19.00 uur.
 

19-06-2009 13:23

De kosten per werkplek in Nederlandse kantoorgebouwen zijn in 2008 met 4 procent gestegen ten opzichte van 2007. Dat blijkt uit de NFC Index 2008, die onlangs werd gepresenteerd. De facilitaire kosten per werkplek bedroegen vorig jaar 10.434 euro, een stijging van 432 euro ten opzichte van 2007.

De grootste stijging in de index van 2008 komt voor rekening van de huisvesting. Deze steeg met maar 9 procent, hetgeen neerkomt op een verhoging van 15 euro van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Deze stijging wordt volgens de onderzoekers vooral veroorzaakt door een sterke stijging van de huurprijzen en een toename van de onderhoudskosten per werkplek.

De omvang van de kantoorplek kwam in 2008 uit op 18,5 vierkante meter. Dit is vrijwel exact dezelfde waarde die in 2007 werd gemeten. Opvallend is voorts dat de ICT-kosten voor de vierde achtereenvolgende maal zijn gedaald. 

De NFC Index geeft een beeld van de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen in Nederland. De index is volgens de onderzoekers uitgegroeid tot een ijkpunt voor kantoorhoudende organisaties bij de vaststelling van kaders voor facilitaire kosten en prestaties voor het volgende begrotingsjaar. 
 

19-06-2009 12:21

Facilitaire dienstverleners moeten zich internationaal organiseren. Dat stelt de International Facility Alliance (IFA), de organisatie die zich deze week voor het eerst presenteerde in Amsterdam op de European Facility Management Conference 2009 (EFMC).

"Doordat lokale aanbestedingen op het terrein van schoonmaak, catering en beveiliging steeds vaker pan-Europees van aard worden, moeten facilitaire dienstverleners zich internationaal sterker organiseren om aan de marktvraag te voldoen", aldus de woordvoerder tijdens het evenement. "Doen zij dit niet dan maken zij minder kans in aanmerking te komen voor opdrachten met dienstverlening in meerdere landen tegelijk." 

IFA is een coöperatieve onderneming tussen facilitaire dienstverleners, opgericht om pan-Europees georiënteerde opdrachtgevers services te bieden vanuit één bron, zonder verlies van lokale kennis en expertise. "De partners in de alliantie zijn alle zelfstandige spelers, behorend tot de top drie op hun thuismarkt in facilitaire services en het management ervan."

IFA gaat direct van start met partners in Spanje en Portugal, Duitsland, Ierland, Hongarije, Bulgarije en Roemenie, Nederland, België, Frankrijk en Engeland. De alliantie is een initiatief van Facilicom uit Schiedam. Drijvende kracht achter IFA is Facilicom Facility Solutions (FFS). “Op deze wijze vullen we de groeiende Europese marktvraag in en bieden we een zeer goed - zo niet beter - alternatief ten opzichte van bestaande grote internationaal opererende organisaties”, aldus Rogier Verbeek, directeur van FFS.

De laatste jaren is er een forse toename van het aantal Europese aanbestedingen. “IFA is nu al nauw betrokken bij diverse aanbestedingsprocedures met een pan-Europees karakter. En omdat we in 2009 een verdubbeling van dit type aanbestedingen verwachten ten opzichte van vorig jaar, sluiten we niet uit dat de groep alliantiepartners van het eerste uur zich uitbreidt met nieuwe partners, bijvoorbeeld in Scandinavië”.

IFA is een alliantiestructuur waarbij partners kunnen toetreden als aandeelhouder. Vooralsnog is Facilicom enig aandeelhouder. IFA verwacht op niet al te lange termijn bestaande en nieuwe partners als medeaandeelhouder te kunnen verwelkomen.
 

19-06-2009 11:15

In het Okura Hotel in Amsterdam vond deze week de European Facility Management Conference (EFMC) 2009 plaats. Er was op het evenement veel belangwekkends te beluisteren.

EFMC wordt jaarlijks gehouden in een andere Europese stad. Omdat de conferentie dit jaar in Nederland plaatsvond, was het Delftse Centre for People and Buildings nauw betrokken bij de organisatie van het evenement.

Dat de Delftse inbreng zijn vruchten afwierp, bleek met name tijdens de vele lezingen tijdens de research-conferentie. Hier werd op hoog niveau gediscussieerd over de huidige staat van onderzoek in de wereld van het facilitair management. Onderzoekers uit diverse landen presenteerden hun meest recente onderzoeksresultaten, waarna vaak levendige discussies volgende over de relevantie van de gepresenteerde empirische data..

Grootste gemene deler tijdens de research-lezingen: ondanks alle empirische data is er (nog?) geen eenduidige blauwdruk te geven voor bijvoorbeeld 'het ideale kantoor'. Of, zoals één van de deelnemers an de discussies het formuleerde: "de precieze relatie tussen de invulling van de ruimte en de productiviteit van de gebruikers is de Heilige Graal van ons vak."

Behalve research-lezingen, werden er in het Okura Hotel op 16 en 17 juni ook drukbezochte business-lezingen gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten lag de nadruk meer op de praktische aspecten van facilitair management.

De volgende editie van de EFMC vindt plaats in juni 2010. Plaats van handeling: Madrid.
  

19-06-2009 9:43

Boerhof Projectinrichting uit Heeten gaat over de grenzen. Dit voorjaar is de aanbesteding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Boerhof Projectinrichters en Facilitylinq gegund. Dat meldt dagblad De Stentor.

De aanbesteding betreft het leveren van stoffering (vloerbedekking, gordijnen e.d.) en meubilair ten behoeve van alle buitenlandse vestigingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ambassades en kanselarijen.

In de meeste gevallen zal Boerhof Projectinrichters ook de vloerbedekking leggen en de gordijnen monteren. "Dit is onder meer afhankelijk van de 'politieke situatie' in het land, dus of het verantwoord is om daar als Nederlands bedrijf te werken", aldus Boerhof in een toelichting.

De eerste opdracht is de ambassade in Londen, waar Boerhof Projectinrichters op dit moment aan het stofferen is. Het betreft onder meer het leggen van tapijttegels in vier fasen. "Binnenkort staan er nog diverse andere buitenlandse projecten, zowel binnen als buiten Europa op de planning, onder meer de ambassade in Brussel."
 

19-06-2009 9:03

De jaarlijkse beurs 100% Design in Rotterdam is weer achter de rug. Volgens de beursorganisatie is het evenement wederom zeer geslaagd verlopen. De Best of the Best-award ging dit jaar naar Johanson Design.

"De vakdagen zijn druk bezocht en de zaterdag voor alle publiek bleek ondanks het mooie weer toch ook een goede dag", aldus de beursorganisatie. "In totaal hebben gedurende drie dagen bijna 7000 bezoekers de Van Nelle Ontwerpfabriek weten te vinden."

De winnaar van de Best of the best wedstrijd is de ‘Rib chair’ van Johanson Design (via Arthur Eltink Agencies). Deze stoel kwam als beste uit de bus van 6 nominaties die de jury dit jaar had geselecteerd. "Wat de stoel bijzonder maakt is dat het frame volledig is opgenomen in de rug en zitting van de stoel, gemaakt van vilt, van gerecyclede PET-flessen", aldus de jury. "Dit maakt dat de stoel niet alleen prettig aanvoelt, maar ook nog eens heel ‘groen’ is: 99% van de materialen is gerecycled en opnieuw recyclebaar’."

De prijs voor de beste stand ging dit jaar naar DUM by Dumoffice.
 

19-06-2009 8:23

Vanaf heden is Muurbloem Wallfashion in Nederland exclusief verkrijgbaar via Wilhelmine van Aerssen Agenturen. Dat meldt het bedrijf uit Amsterdam.

"Door het bundelen van de expertise van beide bedrijven zullen de producten van Muurbloem toegankelijker worden voor een breed publiek", aldus de woordvoerdern van Wilhelmine van Aerssen.

Wilhelmine van Aerssen vertegenwoordigt sinds meer dan 25 jaar een aantal prestigieuze, internationale interieurmerken. Muurbloem is een Utrechts ontwerpbureau voor in- en exterieurs en productvormgeving.

Muurbloem is trots op haar eerste vaste collectie. Deze is gebundeld in een stalenboek, dat vanaf heden verkrijgbaar is via Wilhelmine van Aerssen Agenturen.
 

16-06-2009 8:50

Meinema bv is failliet. De rechtbank in Amsterdam heeft aan de Amsterdamse kantoorinrichter een curator toegewezen. Meinema is vooral actief in de zakelijke dienstverlening en levert zowel aan profit- alsook aan non-profitorganisaties.
 

16-06-2009 8:37

Creatieve talenten met verfrissende, innovatieve ideeën, kunnen tot 28 augustus dit jaar hun ontwerp voor een stoel insturen voor de derde Thonet Mart Stam prijs, een initiatief van vakblad de Architect en meubelproducent Thonet. Deze prijs, genoemd naar de pionier op het gebied van modern meubeldesign, bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en de speciaal ontworpen Mart Stam Award.

Het ontwerp, een stoel geschikt voor gebruik op kantoor of in de woning, moet zijn gemaakt in de periode 1 augustus 2008 – 31 juli 2009. De prijsuitreiking is op donderdag 26 november 2009 in de Schiecentrale te Rotterdam. Eerdere prijswinnaars zijn Wouter Scheublin met de Framestoel en Alexander Pelikan met de stoel Plastic Nature. Deze jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor ontwerpers draagt de naam van Mart Stam, de in 1899 in Purmerend geboren, toonaangevende architect en vormgever. Mart Stam experimenteerde met stalen buizen en is de uitvinder van het sledeframe, ook wel de Freischwinger genoemd. Zijn basisidee van de sledestoel wordt nogal eens de belangrijkste meubelinnovatie van de 20ste eeuw genoemd. In 1931 startte bij Thonet in het Duitse Frankenberg de productie van de S 43, een stoel die tegenwoordig behoort tot de belangrijkste klassiekers van de stalen buismeubelen. De stoel is ruim 75 jaar onafgebroken in productie bij Thonet en is nog steeds één van de bestsellers uit de collectie. “Om steeds nieuwe, moderne producten aan haar collectie toe te voegen, is Thonet continu op zoek naar talent en naar vernieuwende ontwerpen. Deze jaarlijkse prijs geeft Thonet de kans met ontwerpers in contact te komen en stimuleert ontwerpers om hun ontwerpen voor te leggen aan experts en daarmee educatieve feedback te krijgen”, aldus Frans M. Bruinsma, directeur van Thonet in Nederland.

Inzenden Ontwerpers worden uitgenodigd een ontwerp te maken voor een stoel, voor gebruik op kantoor of in de woning. Gevraagd wordt een basisontwerp, dat geschikt is voor het maken van een prototype. De inzending moet bestaan uit een tot drie ontwerptekeningen op A3 formaat (in tweevoud) en een 3D model (in enkelvoud). Genomineerden en de winnaar worden aangewezen door een jury bestaande uit Odette Ex (Ex Interiors), Stefan Schöning en Ingeborg de Roode (Stedelijk Museum Amsterdam). Secretaris van de jury is Harm Tilman (de Architect). Bij de beoordeling let de jury op de functionaliteit en het karakter van de stoel. Een ander belangrijk aandachtspunt is het materiaalgebruik. De inzending blijft het geestelijk eigendom van de maker. Zie voor inlichtingen over de voorwaarden en wijze van inzenden: www.lai2009.nl.
 

16-06-2009 8:31

Tijdens de jaarlijkse examenexpositie van het Hout- en Meubileringscollege (HMC) exposeren de examenkandidaten van alle hout-, meubel- en interieuropleidingen het project waarmee ze hun twee-, drie- of vierjarige opleiding hebben afgerond. De examenexpositie is dit jaar te zien op de twee locaties van het HMC. Van 30 juni tot en met 2 juli in Amsterdam en op 7 tot en met 9 juli in Rotterdam. Iedereen is welkom van 13.00-17.00 uur of 13.00-21.00 uur.

De HMC-leerlingen geven zelf een uitleg over hun ontwerp van boot, (restauratie)meubel, muziekinstrument of interieur en over de constructie, het materiaal en het hele voortraject. De diversiteit aan ontwerpen en bouwwerken is ook dit jaar weer enorm en varieert van ambachtelijk tot hip.

Wat te denken van een stijlvol flatscreen meubel, een geschenkelde zitbol, maar ook twee motoren binnen de richting Meubelmaken. Eén ervan is bekleed met padouk en de ander voorzien met onderdelen van esdoorn. Bij Meubelontwerpen is een zeer vernuftig juwelendoosje, een tafeltje compleet met verpakking, een wijnrek voor de presentatie van wijnen ‘on the move’ en een fragiel ogend maar toch zeer sterke stoel te zien.

Bij de richting Houten Jacht- en Botenbouw valt een scheepsinterieur in de vorm van een pantry en een bemanningshut te bewonderen. Wat Meubelrestauratie betreft, zijn er op historisch verantwoorde wijze 18e- en 19e-eeuwse meubelen gerestaureerd en binnen Bouwrestauratie is bijvoorbeeld gewerkt aan een chinees modern tuinhuisje met traditionele verbindingen.

Qua houten muziekinstrumentenbouw staat een drietal houten akoestische gitaren met staalsnaren in de etalage en de timmerafdeling (specialisatie houtskeletbouw) toont diverse schaalmodellen van houten villa’s.
De leerlingen van Meubelstofferen presenteren banken en fauteuils, gestoffeerd met zelf gekozen materiaal en stof. Verder springen bij de richting Interieur een vliegtuig als feestgelegenheid en een super chique snackbar- en bioscoopinterieur in het ketelhuis Amsterdam eruit. Maar ook: een inrichting van een nachtclub, een klassieke inrichting van een landgoed en een gemeenschapsruimte van een kerk. Het bijzondere aan het laatste project is dat het ook werkelijk uitgevoerd gaat worden.

Tijdens de expositie wordt een aantal leerlingen genomineerd voor de Innovatie- en Aanmoedigingsprijs van het SVM Innovatiefonds. Deze prijzen zijn bedoeld om talentvolle leerlingen te helpen hun producten verder te ontwikkelen en eventueel op de markt te brengen. Een deskundige vakjury zal op nader aan te kondigen locatie en datum de winnaars bekendmaken.
 

14-06-2009 21:51

Tot 2008 was in de Nederlandse kantorenmarkt sprake van een gestage groei. Uit het Nationaal Kantorenmarktonderzoek 2009 van Twynstra Gudde blijkt dat vanaf de tweede helft van 2009 de vraag naar kantoorruimte zal inzakken en de totale kantooroppervlakte in gebruik zal krimpen.

Het merendeel van de gebruikers verwacht op korte termijn een afname van het aantal medewerkers onder druk van de economische crisis. Deze afname zet in ieder geval door tot in 2012 en is waar te nemen in alle kantoorhoudende branches. Omdat de vraaguitval in de kantorenmarkt met name speelt bij de grotere kantoorhoudende organisaties, verwacht Twynstra Gudde de komende jaren een sterke daling van het opnamevolume van de markt.

Het uitstellen van projecten en het afstoten van kantoren worden door gebruikers aangegeven als de belangrijkste bezuinigingsmaatregel op de korte termijn. Op de lange termijn kiest het merendeel van de gebruikers voor de toepassing van flexibele kantoorconcepten. Toepassing van deze concepten leidt in de opvatting van Twynstra Gudde in ieder geval tot het vergroten van de weerstand tegen de crisis. Dit effect kan ook worden bereikt door het intensiveren van samenwerkingsverbanden tussen gebruikers in het beheer en het gebruik van kantoorruimte. Ook tijdens crisissituaties kan gestuurd worden op kostenbeheersing en kunnen optimale huisvestingskosten worden bereikt.

Twynstra Gudde voerde het onderzoek uit bij driehonderd Nederlandse kantoorhoudende organisaties, waaronder de grootste kantoorgebruikers in Nederland. Het onderzoek geeft verder opmerkelijke inzichten in de wijze waarop kantoorgebruikers de komende jaren gaan bezuinigen op huisvestingskosten.

De volledige resultaten van het onderzoek worden donderdag 18 juni 2009 gepresenteerd tijdens de Provada in Amsterdam. Een bundeling van de resultaten staan ook beschreven in een researchpaper, deze is gratis te bestellen.
 

12-06-2009 10:34

De bouwsector heeft een goed imago onder zorg- en onderwijsinstellingen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy, uitgevoerd onder functionarissen in het (voortgezet en mbo-) onderwijs en de zorg (zorg- en verzorginstellingen). De betrokken functionarissen zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van hun organisatie.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SBR, het kenniscentrum voor de woning- en utiliteitsbouw. De respondenten, die beroepshalve veel met partijen uit de bouw te maken hebben, laten zich weinig beïnvloeden door de beeldvorming in de media. Men gaat meer uit van de eigen ervaringen en die zijn overwegend positief. Negen op tien betrokkenen vindt imago bouwsector positief of neutraal.

Voor 35 procent van de onderwijsinstellingen (voortgezet en MBO onderwijs) heeft de bouwsector zelfs een goed imago. Hetzelfde geldt voor 34 procent van de zorginstellingen. Onder het grootste gedeelte van de respondenten heeft de bouw een neutraal imago.
Onder de respondenten bij wie de bouw wél een slecht imago heeft (onderwijs 10 procent en zorg 8 procent), is gevraagd of dit ook van invloed is op de relatie met partijen uit de bouw waar zij mee te maken hebben. Voor 57 procent van de respondenten uit de zorg bij wie de bouw een slecht imago heeft, beïnvloedt dit niet de relatie, evenals voor 48 procent van deze respondenten uit het onderwijs. Respondenten bij wie het slechte imago wel invloed heeft op de relatie, geven aan alerter te zijn en enigszins wantrouwend tegenover de sector te staan.

Juist in de zorg en het onderwijs (de budgetsector) kan worden verwacht dat ook in de komende jaren de bouwproductie stabiel zal zijn, of zelfs zal groeien, vanwege investeringen door de overheid. Overheden stellen zich namelijk anticyclisch op in tijden van recessie, zo ook in deze kredietcrisis. De marktsector volgt daarentegen de conjunctuur, hetzij met een vertraging van grofweg enkele jaren.

De gezondheidszorg wordt in 2010 zelfs de belangrijkste sector binnen de utiliteitsbouw, aldus BouwKennis (in samenwerking met Rom Bult). Momenteel is dat nog de zakelijke dienstverlening.
 

12-06-2009 9:49

Op dit moment is de beurs 100% Design in Rotterdam in volle gang. Het evenement vindt plaats van 11 tot en met 13 juni in de Van Nelle Ontwerpfabriek. Eerste indruk: dit 'enige evenement op het gebied van interieurdesign in Nederland' heeft nadrukkelijk last van de economische tegenwind.

'Twee boksers in de laatste ronde van een gevecht'. Aldus typeert Frank Lambalk van exposant Voortman de huidige inrichtingsbranche. "De boksers gaan nog net niet tegen de grond, maar kunnen ook geen vuist meer maken." De beeldspraak van Lambalk is treffend. Want inderdaad laat de crisissfeer zich op de eerste dag van het Rotterdamse evenement goed voelen.

Natuurlijk zijn er in Rotterdam wel een aantal nieuwe producten te zien (bijvoorbeeld bij Haworth, VDS, Interface en op de 'camp sites' van jonge ontwerpers). Maar op het merendeel van de stands is het toch voornamelijk 'oud nieuws'. Voor degenen die vorig jaar op de Orgatec waren en afgelopen april de Salone in MIlaan bezochten, viel het 'nieuwsgehalte' van de beurs erg tegen. "Ik dacht dat het ooit de bedoeling was dat er hier alleen nieuwe producten getoond werden", aldus de enigszins vileine opmerking van de VDS-woordvoerder. "Maar dat uitgangspunt is door de organisatie klaarblijkelijk losgelaten."

Voorts opvallend was de kleine omvang van de beurs. Vermoed moet worden dat een flink aantal exposanten heeft afgezien van beursdeelname uit economische motieven. Dit laatste is in ieder geval te hopen voor de organisatie. Want wanneer op de beurs ontbrekende aanbieders als Vitra, Ahrend, Gispen, Moroso, Modular, Artifort, Erco Lighting, Arco, Linteloo en Dark geen conjuncturele maar structurele motieven hebben om de Van Nelle Designfabriek links te laten liggen, dan moet dat op de langere termijn beschouwd worden als een serieuze bedreiging voor het sympathieke Rotterdamse evenement. Zonder topmerken geen topbeurs.
 

09-06-2009 10:09

De vakbeurs Elektrotechniek 2009 in Jaarbeurs Utrecht belooft ook dit jaar, ondanks de crisis, een levendige beurs te worden. Een week lang, van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober staat de Jaarbeurs vol met noviteiten, activiteiten, lezingen en seminars.

"Elektrotechniek 2009 wordt de vakbeurs om de kansen die de crisis biedt, te verzilveren. Er komen méér exposanten naar de beurs dan twee jaar geleden. Het aanbod van innovatieve producten die energie besparen en installatiegemak opleveren, is groter dan ooit. Voor bezoekers is dit dé gelegenheid om partners te vinden waarmee je sterker uit de crisis komt”, zegt Irene Moon, project manager Elektrotechniek 2009 bij VNU Exhibitions Europe. Het projectteam van Elektrotechniek 2009 ligt vóór op het geplande schema. Het aantal exposanten dat zich heeft ingeschreven voor deze elektrotechnische vakbeurs voor industrie en installateur, is groter dan twee jaar geleden. Irene Moon rekent erop dat uiteindelijk zo’n 400 bedrijven hun innovatieve oplossingen gaan tonen. Dat betekent niet dat de crisis helemaal voorbij gaat aan de beurs. “In het aantal vierkante meters doen we een stap terug, omdat bedrijven voor een meer bescheiden formaat stand kiezen.”

Dat neemt niet weg dat het totale aanbod dus groter zal zijn. Met name kleinere exposanten zien kansen in deze tijd. Niet voor niets is als thema dit jaar gekozen voor Innovatie & Relatie. Irene Moon: “Vorige keer puilden de orderportefeuilles in de hele sector uit. Nu zijn installateurs en de industrie vooral op zoek naar innovatieve producten om energie te sparen, CO2-uitstoot te reduceren en kosten te besparen dankzij installatie- en gebruiksgemak. Daar tonen de exposanten oplossingen voor, waarmee je als bezoeker op de lange termijn je positie kunt versterken. Het aanbod van innovaties is groter dan op de vorige edities. Dat valt bijvoorbeeld af te leiden uit het aantal inzendingen voor de ETOP Award.” De investeringsbereidheid bij installateurs en de industrie is nog steeds hoog, ondanks de crisis.

Onderzoek in opdracht van VNU Exhibitions Europe onder potentiële bezoekers van Elektrotechniek 2009 toont aan, dat 45 procent van de ondervraagden nog dit jaar concreet gaat investeren. “Zij kiezen bewust voor anticyclisch investeren zodat ze bij de volgende opleving van de markt klaar zijn om er maximaal van te kunnen profiteren”, zegt Irene Moon. Het aspect relatie uit het thema van de beurs komt vooral tot uiting in de kans die de huidige tijd biedt om kritisch naar het aanbod van je leveranciers te kijken. VNU Exhibitions Europe heeft het afgelopen voorjaar gemerkt dat de vakbeurzen méér bezoekers trekken die ook nog iets langer op de beurs blijven. “Men wordt even niet in beslag genomen door de hektiek van de dag. Bezoekers hebben tijd om naar duurzame oplossingen en relaties te zoeken, die meerwaarde opleveren op het moment dat de economie weer aantrekt. Dat biedt kansen voor zowel de exposanten als de bezoekers van de beurs.” Elektrotechniek 2009 is komend najaar dé plek om bestaande relaties te versterken maar ook om nieuwe relaties aan te gaan.
 

09-06-2009 9:47

Vanaf nu is op afstand bestuurbare huiselektronica voor iedereen bereikbaar. Met Domotica Lease bieden Tovèrli en Ribank domotica op afbetaling. Daarmee zijn zij de eersten en brengen zij dé toepassing van de 21ste eeuw ook binnen handbereik van de kleinere portemonnee.

Domotica, een samenvoeging van het Latijnse woord domus (huis) en het achtervoegsel tica (afgeleid van onder andere informatica, telematica en robotica), is een verzamelnaam voor systemen waarmee elektronica in huis op afstand bestuurbaar wordt. Denk aan het hoger zetten van de verwarming of het aanzetten van de oven terwijl je nog op je werk zit. Of zelfs het uitdoen van het koffiezetapparaat terwijl je halverwege de Autoroute du Soleil zit, op weg naar wat toch echt een zorgeloze vakantie moet worden. Kiest de klant voor Domotica Lease, dan kiest hij voor afbetaling in maandelijkse termijnen. Hij betaalt geen afsluitkosten en hoeft geen dure taxatie of extra verzekeringen af te nemen om de lening rond te krijgen. Wél heeft hij de keuze om risico's ten gevolge van overlijden of arbeidsongeschiktheid af te dekken. Gaat het bij de aanleg van het domoticasysteem om verbetering of onderhoud van de eigen woning, dan is de rente fiscaal aftrekbaar. Tovèrli, specialist in lichtregeltechnieken, en kredietverstrekker Ribank slaan de handen ineen voor dit unieke concept.

Directeur Rob Oey van Tovèrli verwacht veel van de samenwerking. "Wij hebben onszelf al ruimschoots bewezen met wat wij leverden voor onder andere Atrium, Hilton, Radison SAS en het Amstel Hotel. Nu pakken we door en kunnen ook kleinere huishoudens genieten van onze producten. Dankzij de samenwerking wordt Domotica voor iedereen betaalbaar."
 

08-06-2009 8:16

Nederland loopt qua vermindering van papierverbruik voorop in Europa: 74 procent van de Nederlandse managers werkt voornamelijk met digitale informatie ten opzichte van 66 procent van de Europese managers. Dit blijkt uit onderzoek van Steelcase, uitgevoerd door Ipsos, in zes Europese landen.

In de kantooromgeving blijven vasthouden aan papier is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de mobiliteit. Papieren documenten en een persoonlijk archief zijn niet toegankelijk voor meerdere medewerkers, waardoor het delen van informatie, ofwel kennisoverdracht, gehinderd wordt. Bijkomend probleem is dat het de fysieke mobiliteit van medewerkers remt. Veel bedrijven werken met document management systemen, maar zijn nog niet geheel gedigitaliseerd. Steelcase levert kantoormeubelsystemen die de mobiliteit van werknemers kan versterken in ‘papierarme kantoren'.

Uit het onderzoek blijkt dat het ‘papierloze kantoor' in Europa nog geen gemeengoed is, er is eerder sprake van een ‘papierarm kantoor'. Tussen Europese landen blijken grote verschillen te bestaan in de mate van papiergebruik, maar over het geheel genomen is Europa op de goede weg. Gemiddeld werkt tweederde van de Europese werknemer (66 procent) voornamelijk met digitale informatie.

Nederland steekt met kop en schouders boven de rest van Europa uit: 74 procent van de ondervraagden werkt voornamelijk met digitale informatie. In Italië loopt men achter, hier werkt 58 procent met papieren informatie.

Werken met digitale informatie vervangt het gebruik van papier gedeeltelijk en wordt er toch geprint dan is dat met een ander doel. Archiveren met behulp van papier gebeurt alleen in kleine volumes en is gericht op de korte termijn. Prints zijn steeds vaker voor slechts tijdelijk gebruikt, zo worden e-mails bijvoorbeeld uitgeprint, waarbij de houdbaarheid en kwaliteit van de print minder belangrijk zijn. Aan het printproces worden dus andere eisen gesteld, een duurzaam printproces en recycling van papier nemen in belang toe.

De afgelopen 3 jaar heeft zich een duidelijk trend afgetekend: in Europa wordt er steeds minder papier gearchiveerd. Nederland is wederom koploper, hier geeft 71 procent van de respondenten aan dat  ze steeds minder papier archiveren en verwachten dat dit in de toekomst nog minder te gaan doen. Alleen in Italië zegt een krappe meerderheid van de ondervraagden (53 procent) dat zij juist meer zijn gaan archiveren en dat verwachten te gaan doen.

Minder printen wordt in veel organisaties actief gepromoot. Vooral in Engeland en Frankrijk waar 43 procent van de werknemers aangeeft dat het reduceren van het aantal prints een actief beleid is. In Europa ligt dit gemiddeld op 30 procent en Nederland zit in de middenmoot. Maar of deze instructies ook leiden tot minder printen is de vraag. Gezien de objecten die op de werkvloer het meest gebruikt worden kan men veronderstellen dat dit niet het geval is. Over het algemeen zijn in Europa netwerkprinters (61 procent) nog steeds een van de meest gebruikte objecten op de werkplek, vlak na de vaste computer (82 procent) en de aanpasbare stoel (79 procent). In alle Europese landen wordt de laptop nog maar voor circa een kwart gebruikt op de werkplek. Van de Europese werknemers hebben 38 procent een persoonlijke printer op hun werkplek. Duitsland staat hierbij in sterk contrast met Nederland met respectievelijk 52 procent en 17 procent.

Minder gebruik maken van papier heeft gevolgen voor de behoefte aan opbergruimte. Om opbergsystemen zo optimaal mogelijk te gebruiken vinden de ondervraagden het belangrijk dat ze worden afgestemd op hun persoonlijke behoeften (31 procent) en op de uit te voeren werkzaamheden (50 procent). Het opbergelement Moby is bijvoorbeeld mobiel en eenvoudig aanpasbaar. Met behulp van diverse organisatieaccessoires aan de binnen- en buitenzijde kunnen werknemers de Moby inrichten naar eigen behoeften. Een ander voorbeeld is de 1+1, die een assortiment handige organisatieaccessoires voor snelle toegang tot individuele en gedeelde informatie biedt. 1+1 Komt tegemoet aan de mobiliteitbehoefte van werknemers en de steeds groeiende diversiteit aan op te bergen documenten en materialen.

‘Steelcase probeert met haar producten steeds in te spelen op wensen uit de markt. Ondanks de digitalisering blijven werknemers printen. Zolang dit het geval is moeten werknemers, ook als ze geen gebruik maken van een laptop, mobiel kunnen zijn binnen en buiten het papierarme kantoor', aldus de Serena Borghero, marketingmanager Benelux bij Steelcase.

Het onderzoek, in opdracht van kantoormeubelfabrikant Steelcase, werd in 2007 gehouden onder 2.400 managers in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland. Van de ondervraagden waren er vierhonderd Nederlander.
 

06-06-2009 9:38

Het gaat slecht in de bouw. Als gevolg van de huidige crisis zullen er in Nederland het komende jaar naar verwachting meer dan tienduizend banen gaan verdwijnen in de bouwkolom. Ook in Blegië heeft de sector het zwaar. Bij onze zuiderburen worden daarom de nodige maatregel getroffen, zo blijkt uit een onderzoek vab BouwKennis.

Bijna vier op de tien Belgische bedrijven spant zich extra in om personeel te behouden. Vooral onder fabrikanten, hoofdaannemers en installateurs komt dit veelvuldig voor. Het geven van meer verantwoordelijkheden aan medewerkers is hiervoor een populaire strategie, terwijl ook salarisverhogingen regelmatig worden ingezet om personeel te behouden. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis voor het BouwKennis Jaarrapport België 2009/2010.

"Het kwalitatieve arbeidstekort is in toenemende mate een uitdaging aan het worden voor de bouwsector. Gedwongen ontslagen door de recessie zorgen voor een verlies aan kennis. Daarbij zullen de komende jaren veel ervaren vaklui met pensioen gaan. Veel bedrijven geven dan ook aan maatregelen te nemen om de ervaren vakmensen die ze in dienst hebben ook in dienst te houden." 
 

03-06-2009 8:32

Thuiswerken is sinds dit jaar ineens minder in trek. Gaf een jaar geleden nog 51 van de 100 werknemers aan gedeeltelijk vanuit huis te werken, nu is dat aantal gedaald tot 47. Dit blijkt uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young. Dat is een terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young, vermoedt dat de huidige crisis een rol speelt in de teruggang in het thuiswerken. "Je kunt je voorstellen dat werknemers in tijden dat er grote druk op organisaties staat ervoor kiezen wat vaker hun gezicht op kantoor te laten zien om zo letterlijk in beeld te blijven. Tegelijkertijd is het ook heel goed mogelijk dat organisaties onder het motto 'alle hens aan dek' een meer controlerende houding aannemen en daarom tijdelijk minder enthousiast zijn over thuiswerken."

Verdere gegevens uit die enquête? Ook de wekelijkse hoeveelheid thuisgewerkte uren nam af: van elf naar tien. Mogelijk speelt de huidige crisis een rol in de teruggang, aldus Ernst & Young. De afname in het thuiswerken is opmerkelijk omdat bijna één op de drie werknemers ieder jaar weer groei in het thuiswerken verwacht en slechts een zeer kleine minderheid een afname voorspelt.

Het enthousiasme van organisaties is echter minder groot: driekwart wil het aantal thuiswerkuren op het bestaande niveau houden terwijl de voorstanders van groei en krimp elkaar in evenwicht houden. Hoewel het binnen de meeste organisaties (76 procent) in principe mogelijk is om voor een deel thuis te werken, wordt dit maar door weinig organisaties (9 procent) aangemoedigd. De voorkeur voor thuiswerken versus werken op kantoor is ongeveer gelijk verdeeld: een derde werkt liever thuis, een derde liever op kantoor en de rest heeft geen voorkeur.

De voorkeur voor thuiswerken is relatief groot binnen de overheid, onder kleine organisaties en onder 50-plussers. Werknemers jonger dan 35 jaar en vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd bij de thuiswerkers. Belangrijkste argumenten voor het thuiswerken zijn dat men minder wordt gestoord en flexibeler en efficiënter kan werken. Het milieu, de zorg voor kinderen en de filedruk zijn overwegingen die minder zwaar wegen in de keuze om vanuit huis te werken.
 

02-06-2009 11:22

Fritz Hansen heeft bekendgemaakt dat in het moederbedrijf veertig van de 260 medwerkers dienen te verdwijnen. Dat meldt de branche-organisatie Euwid, die zich beroept op de Deense krant Børsen. De ontslagen vallen niet alleen in het moederbedrijf in Allerød, maar ook in de buitenlandse dochterondernemingen. Fritz Hansen noemt de verwachte omzetdaling als oorzaak voor de maatregel.
 

02-06-2009 11:20

Steelcase Werndl AG, de Duitse dochter van Steelcase Inc., heeft het boekjaar 2008-2009 (dat afliep op 29 februari) uitstekend afgesloten met een omzetstijging van 12,8 procent.

De omzet van Steelcase Werndl AG bedroeg 214 miljoen euro, in vergelijking met 190 miljoen euro in het vorige boekjaar. Daarmee houdt het bedrijf in Duitsland een marktaandeel van 9 procent, aldus de onderneming.

Sterkste bedrijfsonderdelen zijn traditioneel de systeemmeubels en scheidingswanden. Verrassend goed presteerde ook de ‘zitmeubelen’. Hier steeg de omzet tot 42,8 miljoen euro, tegen 34,5 miljoen euro in het vorige boekjaar.

De wereldwijde omzet van Steelcase Inc. Bedroeg in het boekjaar 2008-2009 922 miljoen dollar.
 

02-06-2009 10:10

De Green Room van het Dialogues House (ABN AMRO-gebouw, Amsterdam Zuid-Oost) heeft een metamorfose ondergaan. De meubels in de heringerichte ruimte zijn vrijwel alle ontwerpen van Richard Hutten. Ze zijn voor het eerst te zien en worden toegelicht op donderdag 4 juni van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Richard Hutten is internationaal gezien waarschijnlijk de bekendste en in ieder geval een van de meest onconventionele Nederlandse ontwerpers. Hij is een belangrijke exponent van de stroming DROOG Design, een collectief dat experimentele projecten initieert en spraakmakend werk van jonge ontwerpers presenteert.

Hutten studeerde in 1991 af aan de Design Academy te Eindhoven. In zijn eigen studio maakt hij ontwerpen voor meubels, producten, interieur en tentoonstellingen. Zijn werk maakt deel uit van de permanente collectie van onder andere het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Vitra Design Museum in Weil am Rhein en het San Francisco Museum of Modern Art.

Philippe Starck gebruikte enkele ontwerpen van Hutten voor het interieur van het Delano Hotel in Miami en het Mondrian Hotel in Los Angeles. "De functie van een ontwerp is het beginpunt en mag nooit eindpunt zijn. Lekker zitten is niet het enige. Het gaat er om wat je als ontwerper toevoegt: dat kan een verhaal zijn, techniek, materiaalkeuze of vorm. Een nieuw product moet er toe doen. Is het dat niet, dan is het overbodig."
 

02-06-2009 9:19

Herstructurering van houtskeletbouw. En dat nog wel volgens het cradle-to-cradle principe. Dat is het thema van een symposium op dinsdag 16 juni 2009. De organisatie is in handen van Centrum Hout en de Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB). Als voorbeeld is gekozen voor het herstructureringsproject De Zunne, dat op dit moment wordt gerealiseerd in Groningen.

Project De Zunne, uitgevoerd in opdracht van woningbouwcorporatie Lefier, is onderdeel van de herstructurering van de wijk De Wijert-Noord en bestaat ondermeer uit 22 betaalbare stadswoningen en tien sociale huurwoningen die worden gebouwd met als uitgangspunt de cradle to cradle gedachte. Daarnaast zijn belangrijke uitgangspunten: energiezuinig, goede geluidsisolatie en ventilatie, minder warm in de zomer en comfortabel en veilig wonen. Het instrument GPR dubo is gehanteerd om het plan te toetsen op haar duurzaamheid. Houtskeletbouw blijkt hiervoor de meest geëigende bouwmethode. De opdrachtgever woningbouwcorporatie Lefier, architecten Inbo adviseurs en bouwer VDM zullen het project en achtergronden toelichten. Daarnaast zijn een afvalverwerkingsspecialist en ook de nabij gelegen opleiding - die met haar leerlingen een actieve rol spelen bij het project- bereid gevonden om een toelichting te geven op belangrijke aspecten rondom het project.

Achtergrondinformatie over het project is te vinden op www.wonenindezunne.nl Na afloop van de presentaties zal een bezoek worden gebracht aan de, in verschillende uitvoeringsstadia, in aanbouw zijnde woningen. Het symposium vindt plaats van 14.00 uur tot circa 18.00 uur. Vanaf 13.00 uur worden deelnemers aan het symposium met een lunch ontvangen.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >