Nieuws


29-04-2009 8:42

Choqueren is Endemol wel toevertrouwd. Een nieuw format van het productiebedrijf maakt persoonlijke ontslagdrama's openbaar. In dat format, dat inmiddels aan het Amerikaanse Fox verkocht is, wordt een middelgrote onderneming gevolgd die iemand moet ontslaan. Niet het management kiest wie sneuvelt, maar het personeel.

Topman Paul Römer van Endemol aan het woord in het Algemeen Dagblad: "We beginnen met te vertellen wat iedereen verdient. Daarna laten we zien welke werknemers van waarde zijn voor het bedrijf. En wie de kantjes ervan afloopt. Wie verdient een loonsverhoging? En wie moet salaris inleveren? En wie moet worden ontslagen?''

Een Nederlandse variant van het programma wordt lastig. Rigide ontslagprocedures leiden tot een stuk minder spectaculair concept. Toch staat FNV nu al op de achterste benen. "Het is niet kies om ontslag als amusement op tv te brengen", aldus een woordvoerder. 

En Endemol? Die lacht in zijn vuistje om alle free publicity.
 

24-04-2009 15:19

Het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar is 85 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral middelgrote tot grote ondernemingen hebben het zwaar.

Grote ondernemingen (meer dan tweehonderd nensen in dienst) zagen het aantal faillissementen liefst 400 procent toenemen. Middelgrote ondernemingen (vijftig tot tweehonderd fte) zagen een toename van 136 procent.

Onderzoeksbureau Dun & Bradstreet stelt: "We zien dat nu ook bij grotere bedrijven de reserves opraken." Het omvallen van middelgrote en grote ondernemingen ging gepaard met stevig banenverlies. Zo'n 3.200 man kwam op straat te staan.

Noord-Brabantse ondernemers kwakkelen het meest. Daar gingen 263 bedrijven op de fles tegen 121 bedrijven in 2008. Utrecht volgt met 132 keer bankroet tegen 62 een jaar geleden. Het best gaat het in Zeeland - slechts een plus twee. Hard getroffen is de industriesector - een toename van 145 procent. De financiële sector zag het aantal faillissementen 90 procent toenemen.
 

23-04-2009 8:28

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het verlies in productiviteit als medewerkers veelvuldig funsurfen. Het blad Smart Business Strategies heeft hiernaar onderzoek gedaan en het blijkt dat steeds meer bedrijven het internetgebruik dan ook proberen in te perken.

Volgens het onderzoek worden steeds meer duidelijke richtlijnen opgezet voor internetgebruik en er meer sites worden geblokkeerd zodat medewerkers de sites niet meer kunnen gebruiken. In België worden bijvoorbeeld netwerksites al door 20 procent van de grotere bedrijven geweerd. Vooral de verzekeringsbranche en banksector zijn scherp in het opzetten van beleid omtrent internetgebruik tijdens werkuren.

Bron: Nationalevacaturebank.nl
 

21-04-2009 9:21

Duizenden bedrijven zijn meer geld kwijt aan administratiekosten rond de verpakkingenbelasting dan dat ze aan belasting voor de verpakking moeten betalen. Het omslagpunt ligt bij 42.000 kilo. Pas dan gaat het bedrijf meer belasting dan administratiekosten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van EIM in opdracht van MKB-Nederland en BDO CampsObers Accountants & Adviseurs.

Afhankelijk van het aantal soorten verpakkingen lopen de structurele administratieve lasten die met de verpakkingenbelasting zijn gemoeid op van 469 euro voor een eenvoudige administratie tot 6.225 euro voor een uitgebreide administratie. Een derde van de circa negenduizend bedrijven die belastingplichtig zijn, moet volgens het onderzoek de uitgebreide afvaladministratie bijhouden.

Aan eenmalige kosten zijn bedrijven nog eens 1.432 euro (eenvoudig) tot 10.000 euro (uitgebreid) kwijt. Daarmee komen de totale administratieve lasten voor de verpakkingenbelasting in 2008 op 53,4 miljoen euro.

De verpakkingenbelasting werd in 2008 ingevoerd om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal terug te dringen. Bedrijven die minder dan 15.000 kilo verpakkingsafval produceren zijn vrijgesteld van de heffing. Wrang is echter dat de circa tweeduizend bedrijven die tegen die grens aanzitten, ook voor duizenden euro’s een administratie moeten bijhouden om te bewijzen dat zij juist geen belasting hoeven te betalen.

MKB-Nederland vindt de administratieve lasten die met de verpakkingenbelasting zijn gemoeid onacceptabel en onevenredig hoog. Een ondernemer moet meer dan 42.000 kilo verpakkingen op de markt brengen voordat hij meer belasting betaalt dan hij aan zijn verpakkingenadministratie kwijt is. De ondernemersorganisatie wil dat de verpakkingenbelasting zodanig wordt veranderd dat de administratieve lasten in ieder geval niet hoger zijn dan de belasting zelf.

Een mogelijkheid is verhoging van de drempel waarboven belasting verschuldigd is. Mede vanwege de hoge administratieve lasten heeft de verpakkingenbelasting geen draagvlak onder ondernemers. Bedrijven storen zich aan de rompslomp, maar ook aan het feit dat de belasting geen milieueffect oplevert. Het grootste deel van de jaarlijkse opbrengst (250 miljoen euro van de 375 miljoen euro) gaat naar de algemene middelen. Veel ondernemers ervaren de belasting ook als oneerlijk.

Uit het EIM-onderzoek blijkt dat driehonderd bedrijven 70 procent van de verpakkingen in de markt zetten en duizend bedrijven 90 procent. Met die wetenschap rijst bij hen de vraag waarom zij moeten meedoen in een aanpak die in hun bedrijf geen effect heeft en alleen maar (administratieve) lasten met zich meebrengt.
 

21-04-2009 9:17

Philips ontslaat nog eens 225 werknemers in de lampenfabriek in het Vlaamse Turnhout, ten zuiden van Tilburg. Het bedrijf heeft dat maandag meegedeeld bij een bijzondere ondernemingsraadsvergadering, meldde vakbond ABVV.

Bij een ontslagronde waren in december al 264 mensen op straat gezet. Ook ruim driehonderd werknemers met een tijdelijk contract zijn al vertrokken. Bij Philips in Turnhout werken bijna tweeduizend mensen. Het bedrijf noemt de recessie als reden. De vraag naar nieuwe lampen, zoals gloeilampen, is sterk gedaald.
 

21-04-2009 9:10

Hans Bloemen (46) is als nieuwe Director Contract Sales van Office Depot Nederland aangesteld. Hij zal in deze functie samen met zijn team de nodige grote klanten bijstaan met raad en daad op het gebied van voorzieningen op en rond de werkplek. Hiervoor was Bloemen als commercieel directeur werkzaam bij Gispen International.

Met zijn ruime ervaring op het gebied van facility management is hij goed op de hoogte van de wensen van grote bedrijven.
“Mijn grootste ambitie is om in een sterke verkoop organisatie als Office Depot – welke sterk is georganiseerd rond haar klanten - te voorzien van de beste oplossingen in de werkomgeving tegen goede en concurrerende prijzen”, zegt Bloemen.
Volgens hem zijn daarbij zaken als service, snelheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid de sleutelwoorden en met het onlangs geopende magazijn van 23.500 vierkante meter in Zwolle kan Office Depot dat ook leveren.

Hans Bloemen heeft ruime ervaring binnen de overheid en het bedrijfsleven. Hij werkte onder andere bij Ahold en ISS. Daarnaast deed hij ervaring op binnen de interim- en advieswereld. Tevens was hij betrokken bij de oprichting van diverse facilitaire platforms zoals Creme en de NFC-index coöperatie. In 2003 is hij genomineerd voor Facilitair Manager van het jaar.

Office Depot Nederland Office Depot Inc. is wereldwijd één van de marktleiders op het gebied van de verkoop van kantoorartikelen, meubilair, computersupplies, services en papier. Het bedrijf verkoopt de producten via winkels, postorder, contract verkoop en E-commerce.

Het hoofdkantoor van Office Depot is gevestigd in de Verenigde Staten. De onderneming heeft een jaaromzet (2008) van ruim 14,5 miljard dollar, is actief in 48 landen en heeft wereldwijd 43.000 mensen in dienst. De e-commerce- afdeling van Office Depot kende een jaaromzet van 4,8 miljard dollar.
 

19-04-2009 12:46

De interieursector heeft volop last van de economische crisis. Toch moet het ergste nog komen. Dat zegt althans trendwatcher Adjiedj Bakas in zijn boek Beyond the Crisis, dat op 1 mei verschijnt.

“We gaan nog gewoon vakantie vieren deze zomer, hoewel meer in eigen land. Maar na de zomer komen forse klappen. De Beurskoersen dalen fors in september. Veel bedrijven hebben nog werk tot de zomer, maar de orderportefeuille voor de periode erna is dramatisch teruggelopen. Wankelende bedrijven kunnen nog steeds moeilijk krediet krijgen van banken, die eerst de eigen sores op orde willen krijgen. En institutionele beleggers willen banken niet te hulp snellen, omdat ze bang zijn dat banken genationaliseerd worden, zonder aandeelhouders te compenseren. Huizenprijzen blijven bovendien dalen. Ziedaar, de vicieuze cirkel waarin de economie beland is.”

Bakas spiegelt zijn eigen toekomstvisie aan die van economen, wetenschappers, bestuurders van banken, pensioenfondsen, verzekeraars, toezichthouders, maar ook mensen die tot nu toe op de achtergrond bleven in het duiden van de crisis, zoals financieel astrologen. Hij interviewde ze voor dit boek.

“Verschillende miljardairs beleggen volgens adviezen van financieel astrologen. Die voorspelden deze crisis al jaren geleden, toen de meeste economen het nog niet zagen aankomen. Door slim te beleggen en te hedgen, zijn deze mensen prima door de crisis gekomen. Sommigen melden mij nog steeds jaarlijks 25 procent aan winst op hun beleggingen te boeken, terwijl de meeste beleggers in de mineur zijn. Ik vind dat opmerkelijk. Ik voorspel dat slimme hedgefunds, zoals Paulson, het dit jaar prima zullen doen. En dat particulieren, die beleggen op basis van astrologisch advies, het ook goed zullen doen. Dat zijn de winnaars van de crisis, net als juristen, accountants, deurwaarders en curators overigens.”

Bakas voorspelt ook een forse toename van internetcriminaliteit in, of gerelateerd aan, de financiële branche. “Insiders uit de branche en criminelen, vooral uit Oost-Europa en Rusland, werken steeds vaker samen en zorgen voor forse schade. Steeds meer werkloze bankiers zullen verleid worden om mee te doen aan deze praktijken.” 

Bakas stelt dat de crisis zeker niet het einde vormt van het kapitalisme. “Dat zit in de genen van mensen, er is geen alternatief. De economie ontwikkelt zich in seizoenen en eens in de zoveel tijd hebben we een economische winter, zoals nu. Daarna komt altijd weer een economische lente, alleen duurt het nog tot eind 2011 voordat we het dieptepunt hebben bereikt. Daarna begint de klim uit het dal weer. In die tijd moeten we voor de massawerkloosheid slimme dingen verzinnen, bijvoorbeeld werkgelegenheid in de nieuwe energie-economie. We moeten de recessiestress aanpakken. En het optimisme en de vechtlust bij de mensen stimuleren. Tegelijkertijd moeten er harde maatregelen worden getroffen. De AOW en pensioenleeftijd moeten fors omhoog, mensen moeten productiever worden, voor luiheid, bureaucratie en gelapswans is geen ruimte meer, we moeten fors investeren in de jeugd en onderwijs en we moeten de mensen in het land voorbereiden op een totaal andere wereld en een totaal andere leefstijl. We worden structureel minder welvarend en moeten geluk in de nieuwe, postmateriële economie anders gaan invullen”. 

Op de Amsterdamse Beurs wordt medio mei, met Bakas'boek boek als vertrekpunt, een debat georganiseerd onder auspiciën van Beurs-topman Joost van der Does de Willebois, met als thema “Financiële Astrologie en de Beurs.” Daar wordt het boek ook ten doop gehouden voor de Nederlandse pers. Het boek bevat ook bijdragen van o.a. DNB-president Nout Wellink, ex-premier Wim Kok, profvoetballer Edgar Davids, Ronald Cohen (topman van hedgefund Apax), modetrendwatcher Ellen Haeser en topeconomen uit China, Japan en de VS.
 

17-04-2009 12:07

Inrichtingsland is een initiatief rijker: SPIN Rotterdam. Dit is een initiatief van een aantal specialisten op het gebied van inrichtingen voor het zakelijke interieur in het midden tot hogere segment.

SPIN staat voor Special Products for Interior Needs, Speciaal voor (interieur-) architecten en projectinrichters. In een permanente beurs presenteren de ondernemingen hun uitgebreide collecties op het gebied van onder meer kantoormeubelen, tapijten, exclusieve verlichting, Italiaans deurbeslag, maatwerk, horeca-inrichtingen, raambekleding, stofferingen, kunst, zitmeubilair en receptiebalies.

Het nieuwe intitiatief zal producten tonen van onder meer Karim Rashid, Brand van Egmond, Sunway, Enzo Berti, Artemide, Entra Italian doorhandles, Ultom Italia, Lorenzo Marcolin, Peter Donkersloot, Rolf Benz, Foscarini, Iguzzini, Ennia, InterfaceFlor, Forbo, Meco Office, PininFarina, Flos, Luceplan, Balta, Zambusi, Ritzenhof, Belux, Joop! Living, Neo-Neon, George Heidweiller, Tiller Gallerie, DeStoffeerderij, Desso, Evoline, Horecameubilair en S+P.

"De locatie in Rotterdam ligt centraal en er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid pal voor de deur", aldus een woordvoerder. "Er wacht u niet alleen een gastvrij onthaal, maar de deskundige bemanning kan met één aanvraag een complete prijsopgave van alle leveranciers - desgewenst voorzien van tekeningen en verlichtingsplannen - voor u verzorgen."

SPIN Rotterdam is vanaf half mei geopend. "Ter gelegenheid van de opening bijten de kunstenaars Peter Donkersloot en George Heidweiller de spits af. Zij exposeren tot eind juni hun werken."
SPIN is gevestigd aan de Stuttgartstraat 22 in Rotterdam.
 

17-04-2009 10:12

Aanstaande dinsdag 21 april vindt de uitreiking plaats van de eerste PPI Projectinrichting Award. Dit is een prijs die in het leven geroepen is door de branchevereniging Platform Projectinrichting (PPI).

De genomineerden voor de award zijn: Erkamp Projectservice uit Heiloo met het project ‘Renovatie Raad van State te Den Haag’; Abeln Projectstoffering uit Almelo met het project ‘Gemeentehuis Dinkelland’; Boerhof Projectinrichters uit Raalte met het project ‘Kantoorpand Rijksoverheid’. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 21 april vanaf 16.30 uur in Brasserie Bellevue in Amersfoort.
 

17-04-2009 9:50

Voor wie het in alle economiosche consternatie wellicht even ontgaan was: dé designbeurs stat weer voor de deur. Van 22 tot en met 27 april vindt in Milaan de jaarlijkse Salone Internazionale del Mobile plaats.

De redactie van Inside Information wordt dezer dagen overspoeld met uitnodigingen voor allerlei produuctpresentaties en andere bijzondere evenementen. In Milaan kunnen blijkens de Inside-postbus van de afgelopen dagen onder (veel) meer Pastoe, Modular Lighting, Corian, Artek, Brand Van Egmond, Vitra, Design Academy Eindhoven, Ahrend, Ben van Berkel, Maarten Baas en Offecct gevonden worden.

Bovengenoemde bedrijven (en vele vele anderen) zijn overigens niet allemal te vinden in het mooie nieuwe beurscomplex van MIlaan. Ook de zo langzamerhand befaamde Zona Tortona is een publiekstrekker van formaat. We schreven naar aanleiding van de beurs van vorig jaar al dat deze 'culturele wijk' de eigenlijk beurs dreigt te overvleugelen. Of deze tendens zich doorzet? We houden u op de hoogte.
  

15-04-2009 11:05

Het gonsde al enige tijd van geruchten, maar gisteren ging de kogel definitief door de kerk. Kantoorinrichter Kembo uit Veenendaal is failliet.

Twee weken geleden schudde het bedrijf al op de grondvesten. Toen werd door de kantonrechter in Utrecht op basis van een 'financiële noodsituatie' per 15 april ontslag verleend aan 22 medewerkers. Deze noodzakelijk geachte aderlating is evenwel niet genoeg gebleken. Op 14 april werd het definitieve failliet van het Veenendaalse bedrijf uitgesproken. “Voor de resterende 41 medewerkers is door mij ontslag aangezegd met inachtneming van de bepalingen uit de faillissementswet”, zegt curator Edward Dijxhoorn.

De curator meldt in gesprek te zijn met gegadigden voor een doorstart van Kembo. “Er is belangstelling van verschillende partijen”, aldus Dijxhoorn. “Het is afhankelijk van de biedingen van deze partijen hoeveel werkgelegenheid er uiteindelijk behouden kan blijven.”

Niet alleen de medewerkers, ook de klanten van Kembo gaan een onzekere periode tegemoet. Hoewel het bedrijf zijn best doet alle orders alsnog uit te leveren, kan er in individuele gevallen een kink in de kabel ontstaan. “Er kunnen zich juridische complicaties voordoen”, aldus Dijxhoorn. “Zo zou het kunnen gebeuren dat een leverancier een beroep doet op eigendomsvoorbehoud.”

Kembo ('Kom Eerst Maar Bij Ons') is een middelgroot bedrijf dat sinds jaar en dag opereerde in het midden- en hogere segment van de kantoor- en zorginrichtingsmarkt. Het bedrijf werd opgericht door Willem Gispen en Ru Meijer. Sinds een aantal jaren was het bedrijf ook actief in de particuliere markt.
 

14-04-2009 8:36

Office Technology en Bene werken sinds 2004 samen en hebben via deze samenwerking het merk Bene in België bekend gemaakt. De strategie van Office Technology en Bene is in België gericht op een nog grotere marktexpansie. Daarom heeft Office Technoloy per 1 april haar naam veranderd in Bene Belgium.
 

10-04-2009 12:10

Het gaat als gevolg van de kredietcrisis niet bijzonder goed met de bouwsector. Reden temeer dus voor de sector om zich positief te presenteren. Dit zal dan ook gebeuren tijdens de Dag van de Bouw, op 6 juni.

Op 250 bouwlocaties verspreid door heel Nederland, houdt Bouwend Nederland met de aangesloten bedrijven voor de vierde keer open huis. Van 10.00 tot 16.00 uur kan het publiek kennis maken met de vele boeiende en verrassende aspecten van de bouw. 

"Met rondleidingen en speciale acties kan het publiek de bouw eindelijk van dichtbij bekijken", meldt bouwend Nederland. "In die opzet is de Dag van de Bouw in korte tijd uitgegroeid tot een omvangrijk landelijk evenement met unieke projecten en enthousiaste bezoekers."

Dit jaar worden meer dan honderdduizend bezoekers verwacht. Dit kunnen omwonenden en passanten van een bouwproject zijn, maar ook medewerkers, familie en relaties van het bouwbedrijf. "Ook komen veel mensen langs die gewoon graag een uitstapje in de omgeving maken. Iedereen is welkom!" 

Dit jaar doen ruim 250 bouwprojecten mee. Al deze locaties zijn zaterdag 6 juni eenmalig toegankelijk en de bouwbedrijven geven toelichtingen op hun project. Vaak zijn er ook kinderactiviteiten.

De bouwlocaties zijn heel divers: kantoren, scholen, wijken, huizen, tunnels, sluizen en wegen. Speciale projecten zijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, CS Rotterdam, Rijksmuseum Amsterdam, Verbreding A2 en Hanzelijn Dronten (twee kanten).

"Nieuw is dat de Dag van de Bouw een thema heeft. Dit jaar is dat het thema duurzaamheid. De bouwbedrijven kunnen de bezoekers veel over dit onderwerp vertellen, over duurzame materialen, tot nieuwe vormen van isolatie en de eisen op het gebied van luchtkwaliteit." 

Jacqueline Cramer, minister van Ruimte en Milieu geeft op 6 juni het startschot voor de Dag van de Bouw bij de nieuwbouw van het gemeentehuis van Bronckhorst (Gld). Het nieuwe gemeentehuis is het eerste gebouw in Nederland met een energie-prestatiequotiënt (EPQ) van 0,36. Het is dus een zeer duurzaam gemeentehuis.
 

10-04-2009 11:57

Steeds meer ondernemers zijn vrouw. In 1992 was slechts 10 procent van de ondernemers vrouw, tegenwoordig is dat 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

"In het algemeen is het zo dat het aandeel van vrouwen in het ondernemerschap groeit,’’ bevestigt een woordvoerder van MKB Nederland. Ruud Ververs van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel sluit zich hierbij aan. "Van de startende ondernemers is een steeds groter deel vrouw. In 1995 en 2000 was dat nog 38 procent, in 2005 48 procent. Hoogstwaarschijnlijk ligt het nu boven de 50 procent."

Volgens Ververs zijn vooral de kleding- en textielbranche erg populair onder vrouwelijke ondernemers. "Naar verhouding kiezen vrouwen ruim twee keer zo vaak voor die branche als mannen." Ook de interieurwereld heeft een hoog percentage vrouwen. Anders ligt het in de sectoren elektronica en automotive.
 

10-04-2009 10:27

De effecten van de kredietcrisis zijn rond de jaarwisseling duidelijk zichtbaar geworden in de installatiebranche. Dat blijkt uit de zogenoemde Aanbestedingsbarometer van BouwKennis in samenwerking met Deerns en Grontmij.

In zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige discipline zijn de prijzen aan het eind van 2008 onder de standaardbegroting uitgekomen. De verwachting is dat de prijzen in het eerste kwartaal van 2009 nog verder zullen dalen. 

De kredietcrisis zorgt voor bijzonder onzekere tijden in de bouwbranche en zeker ook in de installatiesector. De invloed hiervan is in het vierde kwartaal van 2008 al duidelijk terug te zien in een dalend prijsniveau. De prijzen in de elektrotechnische discipline zijn in het laatste kwartaal van 2008 fors gedaald en uitgekomen op ruim 6 procent onder de standaardbegroting. In de werktuigbouwkunde bleven de prijzen aan het eind van 2008 stabiel op een niveau van 1 procent onder de standaardbegroting.
 

08-04-2009 8:49

Voor mensen met spierklachten in nek en schouder is er een nieuwe remedie. Een onderhemd met elektroden. Patiënten krijgen dan een signaal als ze deze spieren niet goed ontspannen. Volgens de leverancier blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bij 50 à 60 procent van de patiënten de klachten afneemt. Het hemd is voor mensen die hun spieren niet goed ontspannen tijdens hun werk.
 

07-04-2009 9:08

Wetenschappelijk inzicht in de commerciële waarde van design voor het bedrijfsleven. Dat is het doel van onderzoek door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de TU Delft.

Het onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd door de BNO en het Ministerie van Economische Zaken. Bij wijze van officiële start ontving EZ-minister Maria van der Hoeven het onderzoeksplan 'Design en Effectiviteit' uit handen van Tom Dorresteijn, voorzitter van de BNO. De resultaten komen in 2011 beschikbaar.

Minister van der Hoeven: "Innovatie is belangrijk en omvat veel meer dan nieuwe uitvindingen. Het is belangrijk voor ondernemers zich te onderscheiden. Wat we zouden willen is dat elke ondernemer, juist ook in het MKB dat belangrijk is voor onze economie, door dit onderzoek gaat nadenken of design een goed middel is in de concurrentiestrijd. Want nationaal en internationaal wordt creativiteit in ondernemerschap steeds belangrijker."

"Dat design een belangrijk concurrentiewapen is in de huidige economie, daar is iedereen eigenlijk wel van overtuigd. En er zijn al onderzoeken die dat bevestigen. Maar wat ontbreekt is wetenschappelijk onderzoek dat een hard, causaal verband aantoont tussen de investeringen in design en het economisch-commerciële resultaat," aldus BNO-voorzitter Tom Dorresteijn.

In zijn ogen is het onderzoek nuttig om bedrijven die nog aarzelen meer inzicht te verschaffen in de functie van design, ook in de tijd van economische neergang. "Het heeft voor bedrijven niet veel zin om meer van hetzelfde te bedenken of steeds verder door te gaan met kaasschaafprocedures om kosten te besparen. Wat meer dan ooit nodig is, is creatief denken: het vernieuwen of verbeteren van producten en diensten zodat een bedrijf zich een sterkere positie op de markt verwerft. Er kan er tenslotte maar één de goedkoopste zijn. De rest zal iets anders moeten bedenken."

Reeds in 2004 maakte de BNO zich hard voor het onderzoeken van de toegevoegde waarde van design. Dat resulteerde in de onderzoeksmethode Design Effect waarmee inzicht werd gegeven in de effecten van designprojecten. Daarop volgde in 2008 het project Best Practices met cases uit het MKB waarbij design een belangrijke rol speelde in het versterken van de positie van ondernemingen. Het BNO-aandeel in de financiering van het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting Pictoright.
 

07-04-2009 9:04

De omzetwaarde in de Nederlanse industrie daalt in 2009 met bijna 12 procent. Daarmee heeft deze sector het meeste last van de financiële crisis en de wereldwijde recessie. Ook de groothandel (min 7,5 procent) en het transport (min 7,2 procent) krijgen het voor de kiezen, net als bijna alle sectoren. Alleen de sector detailhandel-food laat nog een plusje zien van bijna 2 procent hogere omzetwaarde. Dit blijkt uit de Cijfers & Trends sectorprognoses 2009 van Rabobank.

De door Rabobank voorspelde krimp van de Nederlandse economie met 4 procent in 2009 raakt nu bijna alle sectoren. De economische tegenwind door de financiële crisis leidt tot een negatieve binnenlandse dynamiek. Dat betekent een lagere investeringsbereidheid, een hogere werkloosheid en dalende consumentenbestedingen. Hierdoor daalt de omzetwaarde in 2009 gemiddeld over alle sectoren met bijna 5 procent (2008: plus 5,5 procent). Per sector zijn de vooruitzichten als volgt. Veel bedrijven in de chemie, metaal- en elektrotechnische industrie zijn sterk exportgericht en maken deel uit van internationale productieketens. De Nederlandse goederenuitvoer bestaat voor circa 45 procent uit industriële producten. Vraaguitval in het buitenland leidt dan automatisch tot productieverlies in Nederland.

Als reactie neemt ook de investeringsbereidheid bij producerende bedrijven sterk af. Vooral de producenten van kapitaalgoederen (machine-industrie, transportmiddelenindustrie et cetera) én hun toeleveranciers ervaren hier duidelijk de gevolgen van. Eigenlijk kan binnen de industrie alleen de foodindustrie zich op dit moment enigszins aan het wereldwijde 'domino-effect' in de economie onttrekken. Breed herstel in de sector kan pas weer plaatsvinden bij aantrekken van het wereldhandelsvolume en het herstel van vertrouwen bij zowel producenten als consumenten. Vooral bouwbedrijven die zich richten op nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen zien hun orderportefeuilles leeglopen. Het aantal nieuwbouwwoningen valt terug naar 60.000 à 65.000 in 2010 (2008: 79.000 woningen). De verwachting is dat de productie in de utiliteitsnieuwbouw in 2009 met circa 6 procent daalt (2010: -10 procent). Alleen de bouw voor de publieke sector (zorg, onderwijs en openbaar bestuur) blijft nog redelijk 'overeind' en stabiliseert deze in 2009 en 2010.
 

03-04-2009 8:51

De gebruikskosten van kantoorruimte zullen naar verwachting wereldwijd dalen als gevolg van een verder krimpende vraag. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur DTZ naar de wereldwijde gebruikskosten van kantoorruimte in 114 zakendistricten in 49 landen.

Er zijn grote verschillen in de kosten per werkplek. Binnen West-Europa heeft Parijs de hoogste kosten per werkplek, op de voet gevolgd door Londen. In vergelijking met Parijs en Londen is een werkplek in Amsterdam ruim de helft goedkoper. Nederlandse steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijken met hun lagere kosten per werkplek, aantrekkelijke vestigingslocaties te zijn voor (buitenlandse) bedrijven.

Uit het wereldwijde onderzoek van DTZ blijkt dat Tokyo, onder andere vanwege het grotere ruimtegebruik per werkplek, Londen inmiddels heeft ingehaald als duurste kantoorlocatie. In Tokyo is het ruimtegebruik per werkplek 13,4 vierkante meter tegen 10,9 vierkante meter in Hongkong en Londen (West End) en 7,8 vierkante meter in Moskou.

Sinds 2001 was Londen (West End) op basis van kosten per werkplek de duurste kantoorlocatie, maar de stad eindigt nu als vijfde in de ranglijst. ‘Central 5 wards’ (de vijf wijken in Tokyo met de grootste concentraties kantoorgebouwen) voert de ranglijst aan. Amsterdam neemt in de wereldwijde ranglijst de 35e plek in. Den Haag en Rotterdam volgen respectievelijk op een 70e en 77e plek.

Veel van de grootste zakendistricten van Noord-Amerika - waar de financiële crisis haar oorsprong vindt – zullen de gebruikskosten van kantoorruimte zien dalen in 2009. Andere markten in de Noord-Amerikaanse regio zullen naar verwachting redelijk stabiel blijven. Heel Europa en het Azië/Pacific-gebied (APAC) krijgen te maken met een daling van gebruikskosten van kantoorruimte. Dit door het vooruitzicht van een dreigende verzadiging van het aanbod op sommige markten en de krimpende vraag naar kantoorruimte als gevolg van de toenemende populariteit van flexwerken.

DTZ’s analyse van de gebruikskosten van kantoorruimte is gebaseerd op de toegewezen ruimte per kantoormedewerker in 114 zakendistricten over de hele wereld. Omdat het ruimtegebruik per werkplek in ieder zakendistrict anders is als gevolg van plaatselijke werkmethoden en cultuur, maakt het criterium toegewezen ruimte per kantoormedewerker een betere vergelijking mogelijk van de totale gebruikskosten van kantoorruimte. Bij vergelijking op basis van toegewezen ruimte wordt immers niet alleen rekening gehouden met de ruimte van een bureau of afgescheiden werkplek, maar ook met de gemeenschappelijke ruimten die exclusief ter beschikking staan aan de huurder/gebruiker.
 

01-04-2009 23:38

Ook in de maling genomen gisteren? U was niet de enige. In de OCG-nieuwsbrief van 24 maart 2009 werd een artikel vermeld waarin OCG een nieuw middel gebruikt om kandidaten te beïnvloeden bij vragen over het CV. In het artikel, met als titel 'Liegende sollicitant valt nog sneller door de mand' werd aangegeven dat het werving- en selectiebureau in samenwerking met haar Australische naamgenoot een nieuw waarheidsserum tot haar beschikking heeft in de strijd tegen de sollicitant die liegt in het CV.

In totaal reageerde 6 procent van de lezers op dit artikel. Hieronder enkele reacties die OCG op het artikel kreeg:
* Is dit volledig legaal?
* Kunnen wij een versie van de onderzoeksuitkomsten krijgen van uw Australische naamgenoot?
* Is dit geen omstreden werkwijze? Het lijkt mij duidelijk dat leugens in het CV vanzelf naar voren komen zodra iemand aan de slag gaat.
* Wie liegt er niet in zijn CV?
* Het is belangrijk om de juiste ervaring in huis te halen, maar dit gaat wel erg ver!

OCG heeft de mensen die gereageerd hebben op de hoogte gesteld van de 1 april-grap. Het werving- en selectiebureau beloont de orgineelste 1 april-grap met een verrassing.

Links naar 1 april-grappen:
Youtube ondersteboven op 1 april
Woopra gebruikt webcam van bezoekers
Labrador van Hillary Clinton vermist in Scheveningen 
Ministerraad buigt zich over 1 aprilgrap Donner
Worm wordt op 1 april actief
Wilders wordt minister van Den Helder
Nieuwe stadion De Graafschap in de vorm van een tractorband
Hans van der Togt: nieuwe presentator van Comedy Central
Mobiele paddoshop in Rotterdam
3 in 1 Google

OCG geeft tot slot nog wat inkoppertjes ter inspiratie:
Bij iemand die tegen over je zit een extra muis aansluiten op z'n computer en die af en toe een duwtje geven. Stuur iedereen een mailtje met  handig te gebruiken sneltoetsen voor op het werk: Windowtoets+L = sluiten alle internetpagina's; Alt+F4 = openen Outlook.
 

01-04-2009 8:53

Een groep Russische kantoordames staat op het punt wereldberoemd te worden dankzij hun 'synchroon zwemact' van achter het bureau. Het filmpje heeft al meer dan een miljoen kijkers getrokken op YouTube. De kantoormeisjes van een architectenbureau deden mee aan een wedstrijd wie het best een olympische discipline kon nadoen.

Ze werden uit de honderden inzendingen als winnaar gekozen en ontvingen omgerekend bijna 4.000 euro. Maar tot hun verbazing ging het succes daarna nog even door en werd hun filmpje ook op You Tube een grote hit. "Normaal zien mensen ons tijdens ons werk alleen met onze bovenlijven. Nu konden we eindelijk onze mooie benen showen", aldus één van de kantoormeisjes. De dames namen het filmpje stiekem op tijdens hun lunchpauze.

http://www.knurps.nl/2009/03/filmpje-russische-kantoordames-hit-op-internet.html
 

01-04-2009 8:50

Meer dan 25 procent van de medewerkers vindt dat zij de beste nieuwe inzichten krijgen voor het nemen van zakelijke beslissingen als de kantooruren voorbij zijn. Dit staat te lezen op Nationalevacaturebank.nl.

Ook vakanties kunnen voor de zakelijke beslissingen van grote waarde zijn. Dit blijkt uit onderzoek van HP onder bijna vijftienhonderd medewerkers van middelgrote bedrijven in Europa. Dit komt omdat managers op deze momenten tot rust kunnen komen en er meer ruimte is voor creatieve ideeën. In Nederland geeft bijna de helft van deze medewerkers aan niet geïnspireerd te raken op kantoor zelf. Overigens een getal dat ver boven het Europese gemiddelde van 22 procent ligt.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >