Nieuws


25-03-2009 22:54

Roel Cals is op 24 maart 2009 gekozen tot bestuurslid door de leden van de vereniging voor Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). Cals is werkzaam bij Rockwool Benelux, marktleider in brandveilige steenwol-isolatieoplossingen en ziet de BBN als een belangrijk samenwerkingsverband van organisaties die streven naar een hoog niveau van bouwkundige brandveiligheid. Met deze bestuursfunctie willen hij en Rockwool het belang van brandveilige bouwmaterialen en -constructies verder op de kaart zetten en expertise delen op het gebied van brandveiligheid.

Roel Cals is werkzaam bij Rockwool Benelux als Directeur Marketing & Sales. Hij is verantwoordelijk voor brandveilige en energie-efficiënte producten en diensten voor de bouwsector. Roel ziet het bevorderen van de brandveiligheid door toepassing van brandveilige bouwmaterialen als een belangrijk maatschappelijk thema, waar hij zich niet alleen binnen Rockwool, maar ook als bestuurslid van de BBN voor wil inzetten.

"Brandveiligheid verdient de hoogste prioriteit om de risico's voor personen, bezit en milieu te minimaliseren. Het toepassen van brandveilige bouwmaterialen en -constructies maakt de leef- en woonomgeving veiliger. Ik ben voorstander van een preventieve benadering, om brandveiligheid al tijdens de bouw zoveel mogelijk te beïnvloeden via brandveilige bouwmaterialen en constructies. Preventieve maatregelen op bouwkundig gebied dienen daarom de hoogste aandacht te krijgen. Ik zie de BBN als dé organisatie om het belang van bouwkundige brandveiligheid goed op de kaart te zetten."

Rockwool is verbonden aan de BBN sinds de oprichting en draagt de vereniging een warm hart toe. Het bedrijf onderschrijft het belang van promotie van brandveiligheid, brandveilig bouwen, construeren en isoleren in Nederland. Rockwool's steenwol-isolatieproducten worden veelvuldig toegepast in de bouw. Rockwool's steenwol is onbrandbaar en valt in de hoogste Europese brandklasse A1 (EN 135011), kent nauwelijks rookontwikkeling, geen druppelvorming, geen vlamoverslag en beschermt constructies tegen brand.

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de organisatie van ongeveer veertig vooraanstaande toeleveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. BBN beoogt verbetering van de bouwkundige maatregelen die branden kunnen helpen beheersen en de effecten van eventuele brand verminderen of teniet doen.

De BBN streeft het volgende na: de promotie van brandveiligheid en brandveilig bouwen, het behartigen van de belangen van de leden, praktische informatievoorziening, het bewaken van regelgeving in de praktijk, beïnvloeding en opstellen regelgeving, actieve lobby voor duidelijke en praktische brandveiligheid.

De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in steenwolproducten. Als speler in de isolatiemarkt levert Rockwool duurzame oplossingen voor energie-efficiënte en brandveilige gebouwen, met een optimale geluidswering en klimaatbeheersing. Daarnaast biedt de groep oplossingen voor sectoren als industrie, glastuinbouw, petrochemie en scheepsbouw.

De Rockwool Group, opgericht in 1909, heeft meer dan twintig fabrieken in Europa, Azië en Noord-Amerika. De groep telt ruim 8.500 werknemers die in 2008 een omzet realiseerden van 1,8 miljard euro. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hedehusene (Denemarken). De Rockwool Group is, onder de naam Rockwool International A/S, genoteerd aan de beurs van Kopenhagen.

Rockwool Benelux, een volledige dochter van Rockwool International A/S, bundelt de productie-, marketing- en verkoopactiviteiten in Nederland, België en Luxemburg. In de Benelux zijn circa twaalfhonderd mensen werkzaam die in 2007 een omzet genereerden van 280 miljoen euro. Het hoofdkantoor van Rockwool Benelux staat in Roermond.
 

24-03-2009 9:09

Je kunt de krant niet openslaan, de radio of televisie niet aanzetten zonder te worden geconfronteerd met berichtgeving over de economische malaise. Praten we het onszelf aan en moeten we daar eerst eens mee stoppen of is het de hoogste tijd om actie te ondernemen? Een kritische beschouwing van de huidige economische situatie en een inventarisatie van de mogelijkheden die er zijn om de negatieve gevolgen voor uw bedrijf te beperken, lijken op zijn plaats. De Centrale Bond van Meubelfabrikanten heeft daarom op 6 april een bijeenkomst gepland waar de voorgaande problematiek aan de orde zal worden gesteld.

Meer specifiek is het de bedoeling dat een drietal externe sprekers de financiële en organisatorische kant van de problematiek zal belichten. A. Brusse en J. Pieters van accountantskantoor Ernst & Young zullen deelnemers aan de bijeenkomst informeren over met name de do’s maar ook over de don’ts bij het ondernemen in woelige tijden. Uitgebreid stilgestaan zal worden bij het belang van het versterken van de cashpositie van bedrijven, de zorg voor de continuïteit in de financiering, het managen van overhead en het belang van het besteden van aandacht aan fiscale zaken.

Daarnaast is M.M.G.J. Ros van Ros managementregie gevraagd om te vertellen over zijn ervaringen als turn-around-manager. Waar kijkt hij naar als hij een bedrijf binnenkomt en hoe pakt hij een reorganisatie aan. Tot slot zal ook mevrouw Hègï van de CBM ingaan op arbeidstijdmanagement; een optimale afstemming tussen werkaanbod en productieaanbod door gebruikmaking van de flexibiliseringsinstrumenten in de CAO en de wet kunnen de ondernemer enige lucht verschaffen. Indien dit onvoldoende soelaas biedt, zal een reorganisatie in sommige gevallen onvermijdelijk blijken. Hègï zal ook stilstaan bij dat scenario.

De bijeenkomst op 6 april wordt gehouden in het Hotel Mercure te Nieuwegein. Aanmelden kan via de CBM.
 

24-03-2009 9:05

Tien Limburgse koploperbedrijven en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben, in aanwezigheid van minister Cramer van VROM, een manifest ondertekend dat als inspiratiebron moet fungeren voor een gezamenlijke cradle-to-cradle aanpak. Naast Rockwool Benelux, marktleider in steenwol-isolatieoplossingen, tekenden Océ, DSM, Sabic, Van Houtum Papier, Smurfit Kappa Roermond Papier, Van Gansewinkel, Gulpener Bierbrouwerij, Koninklijke Mosa en Floriade 2012.

De ondertekening vond plaats op 16 maart 2009 tijdens de Netwerkdag Duurzaam en Bereikbaar Limburg op de TEFAF-beurs in Maastricht. Namens Rockwool zette Roel Cals, Directeur Marketing & Sales, zijn handtekening onder het manifest.

Limburg is een warm voorstander van het C2C-concept. De provincie ziet het als een duurzaamheidsconcept dat nieuwe vormen van bouwen en produceren mogelijk maakt die niet alleen het milieu sparen, maar ook het welzijn van mensen bevorderen en economisch perspectief bieden. De provincie streeft ernaar om op nationaal én Europees niveau een voortrekkersrol te vervullen op C2C-gebied door vooraanstaande bedrijven in de regio te verbinden, te stimuleren en te ondersteunen. Hiertoe heeft zij zogenaamde ‘Overlegtafels’ in het leven geroepen waar de top van het Limburgse bedrijfsleven bij elkaar komt om ideeën uit te wisselen en initiatieven te ontplooien. Dit heeft onder meer geleid tot het C2C-manifest waarin tien koploperbedrijven het gedachtegoed van C2C onderschrijven.

Rockwool is een van deze bedrijven. Pieter Hartog, Algemeen Directeur van Rockwool Benelux, ziet in de kringloopgedachte een reflectie en bevestiging van de Rockwool-filosofie: “Iedere onderneming is verantwoordelijk voor haar producten, ook nadat deze de fabriek hebben verlaten. Wij kennen al jaren een professionele recyclingservice waarbij gebruikte steenwolproducten worden verwerkt tot grondstof voor nieuwe steenwolproducten. Daarnaast dragen wij met onze kennis van en ervaring met duurzame isolatieoplossingen bij aan de ontwikkeling van C2C-concepten gericht op de realisatie van gezonde, energieproducerende gebouwen. C2C is voor ons dan ook niet nieuw, maar wel een stimulans om de technologische kringloop verder te sluiten en samen met andere partijen te werken aan de totstandkoming van een duurzamere wereld; er is immers nog veel te doen.”
 

22-03-2009 17:49

Jongeren gebruiken meer geprinte materialen dan oudere collega's. Van de generatie Y werknemers, gebruikt 85 procent vaak of zelfs altijd geprinte of geschreven materialen bij het maken van zakelijke beslissingen. Van de 55-plussers in het MKB kan 59 procent niet zonder papier bij besluitvorming.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van HP onder bijna vijftienhonderd werknemers in het MKB in zeven Europese landen, te weten Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland en Duitsland. Dit meldt de digitale nieuwsbrief van Ariës, die verwijst naar de website managersonline.nl.

De uitkomst van het door HP geïnitieerde onderzoek is opmerkelijk: de jongst onderzochte werknemers groeiden op in een digitale wereld. Toch gebruiken zij het meeste papier op de werkvloer. Daniëlle Snoeij, MKB Marketing Manager bij HP Imaging & Printing Group, onderstreept dit: "Jongeren zijn opgegroeid met computers en maken veel gebruik van social media. Je zou verwachten dat zij op de werkvloer weinig behoefte hebben aan geprinte materialen. Niets blijkt minder waar; het paperless office is nog niet binnen handbereik."

"Mensen die informatie op papier lezen, begrijpen een tekst sneller en onthouden deze beter, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Iowa. Hersenen gaan anders om met teksten op papier dan op een scherm. Wat dat betreft is het heel verstandig om sommige documenten te printen", aldus Snoeij.

Naast pen, papier en geprinte materialen worden de PC en de laptop veel gebruikt (78 procent) bij zakelijke besluitvorming. Het MKB raadpleegt ook rekenmachines (51 procent) en smartphones (19 procent) bij het nemen van beslissingen op de werkvloer. Van deze hulpmiddelen is de laatste categorie generatiegevoelig; slechts 6 procent van de 55-plussers gebruikt een smartphone op zo'n moment.
 

22-03-2009 17:31


De NCRV komt vanaf donderdag 26 maart 2009 (20.30 uur, Ned. 1) met het nieuwe programma Geboren leiders. Voor dat programma worden acht leidersfiguren een Afrikaans regenwoud in gestuurd. Dat meldt een woordvoerster van de NCRV.

Deelnemers van het programma zijn in het dagelijks leven onder meer directeur of manager. Ze staan samen voor een gevaarlijke taak, namelijk een trektocht door een haast ondoordringbaar Afrikaans regenwoud, het thuis van de met uitsterven bedreigde berggorilla's.

'Wie van deze acht leiders zal als een echte zilverrug, de leider van de berggorilla's, uit het prachtige, maar gevaarlijke regenwoud stappen?' Dat is de vraag die de tv-makers zich stellen.

De expeditie bestaat uit mensen die in het dagelijks leven de touwtjes stevig in handen hebben en die altijd zelf bepalen wat er gebeurt. "Alleen onder goed leiderschap kan deze tocht volbracht worden. Om de beurt krijgt één van hen de zeggenschap over de anderen. Na 9 weken afzien bepaalt de groep wie van hen de beste leider is", legt de NCRV-zegsvrouw uit.

De managers hebben continu te kampen met dilemma's. Moet je als leider alles uitleggen of wordt respect afgedwongen door daden en is het handig of juist niet om met een secondant te werken?
 

22-03-2009 17:27

Er is grote animo om te exposeren op de vakbeurs Elektrotechniek. Zeven maanden voor de beurs loopt de deelnemerswerving vóór in vergelijking met 2007. Zo'n 10 procent meer bedrijven heeft zich ingeschreven. Op basis van de eerste animo-onderzoeken verwacht VNU Exhibitions Europe ruim dertigduizend bezoekers.

"Uitstekende signalen", aldus projectmanager Irene Moon. "Zeker nu kunnen exposanten er alles aan doen om meer omzet te halen en marktaandeel te vergroten. De markt is volop in beweging. Dit biedt ruimte om te groeien. Bezoekers zijn zoekende naar kostenbesparingen en onze beurs is daarvoor het medium." Elektrotechniek vindt plaats van 28 september tot en met 2 oktober 2009 in Jaarbeurs Utrecht.

De eerste voorjaarbeursbeurzen van VNU Exhibitions Europe, zoals de Internationale BouwBeurs, de Vakantiebeurs en de NOT zijn goed bezocht. Juist in deze tijd blijkt dat bedrijven op zoek zijn naar kostenbesparende oplossingen. Zo ook kostenbewaker Ard Paardekooper van het ingenieursbureau Fluor tijdens de BouwBeurs: "Ik ben op zoek naar kostencalculatiesystemen. Op de kosten letten is iets dat iedereen bezighoudt, zeker in deze tijd."
Project Manager BouwBeurs Aart Wisgerhof is tevreden. "De Internationale BouwBeurs heeft exposanten gebracht wat ze in deze tijden nodig hebben. Positivisme en leads. De bezoekers zijn in groten getale naar Utrecht afgereisd", zegt Wisgerhof. De verwachting is dat hetzelfde geldt voor Elektrotechniek.

De vakbeurs Elektrotechniek merkt in positieve zin iets van de recessie. Het aantal exposanten is gestegen met 10 procent in vergelijking met hetzelfde moment in 2007. "Een aantal exposanten heeft een kleinere standlocatie afgenomen, maar willen per se aanwezig zijn. Bedrijven beseffen: de klant is zoekende. Die kan, juist nu, zijn klant alleen aan zich binden met slimme, kostenbesparende oplossingen. Om die te vinden zoekt hij meedenkende leveranciers die hij op de beurs persoonlijk wil ontmoeten", schetst Moon. "Het persoonlijke contact op een beurs zorgt voor vertrouwen. En vertrouwen is in deze tijd van groot belang."

Naar aanleiding van het onderzoek dat gehouden is onder de Fedet leden in januari jl. verwacht Fedet-voorzitter Hans Segers dat de branche in 2010 weer op peil is: "Elektrotechniek is nu eenmaal onmisbaar voor de samenleving. Denk alleen maar aan energiedistributie, licht, communicatie en klimaatbeheersing."

VNU Exhibitions Europe en Fedet zijn van mening dat een dynamische markt kansen oplevert voor bedrijven die bereid zijn om te investeren. "De dynamiek van de markt en de vraag naar kostenbesparende oplossingen zorgt ervoor dat bedrijven juist nu naar elkaar op zoek zijn en tijdens Elektrotechniek kan men elkaar vinden."
 

20-03-2009 15:27

Erkamp Projectservice uit Heiloo is genomineerd voor de PPI-Award 2009. Het Platform Projectinrichting (PPI) is een overkoepelende instantie voor de projectbranche (te vergelijken met de BOVAG voor de autobedrijven) die tot doel heeft het kwaliteitsniveau van de projectbedrijven in Nederland te verhogen.

Onder alle leden is de mogelijkheid geboden om één project per deelnemer in te dienen, die door een deskundige jury wordt getoetst op verschillende criteria als kwaliteit, moeilijkheidsfactor, innovatie, veiligheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en klanttevredenheid.

Erkamp Projectservice bv heeft de renovatie van de Raad van State te Den Haag als project ingediend. De heer Wim Leering vertelt: "We hebben bij deze renovatie projecttapijt van LongLife decoratief verwerkt. De vernieuwende factor hierbij is dat dit tapijt, in tegenstelling tot de meeste andere projecttapijten, niet geheel verlijmd wordt, maar dat het aangebracht wordt op dubbelzijdig tape en toch geschikt blijft om met zwenkwielen (bureaustoelen) op te werken."

"Doordat er niet verlijmd wordt, blijft de vloer schoon. Dit betekent dat indien de vloerbedekking in de toekomst vervangen moet gaan worden, het niet noodzakelijk is om de vloeren uit te vlakken. Dit is het MVO-aspect: de kosten voor het opnieuw uitvlakken van de vloeren worden bespaart door het ontbreken van oude lijmresten", aldus Wim Leering.

Het project de Raad van State is een van de drie projecten die uit alle inzendingen zijn genomineerd. "Deze nominatie sluit goed aan bij onze gedachten betreffende 'groen' ondernemen" aldus Leo Erkamp. "Wij proberen met de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten het milieu zo weinig als mogelijk te belasten. Als bedrijf zijn wij bezig met het Cradle to Cradle principe. Leuk detail hierbij is dat wij als eerste vloerenbedrijf in Nederland het ISO 14001 certificaat toegewezen hebben gekregen."

De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de PPI-award 2009 vindt plaats op 21 april.
 

20-03-2009 15:14

Deze week presenteerde het Centraal Plan Bureau (CPB) het rapport 'Centraal Economisch Plan 2009' met de conclusie dat Nederland in een diepe recessie verkeert. In reactie op dit rapport roept de Nederlandse cradle-to-cradle voortrekster Anne-Marie Rakhorst op tot investeringen in duurzaam bouwen.

“Door te investeren in duurzaam bouwen maakt het kabinet de keuze om niet alleen op korte termijn een impuls te geven aan de Nederlandse economie, maar ook een duidelijke visie op lange termijn na te streven: op het gebied van duurzaamheid kan Nederland zich ook internationaal onderscheiden.”

Als voorbeeld heeft Rakhorst, onlangs genomineerd voor de Vastgoedmarkt Award, met haar bedrijf Search Ingenieursbureau een nieuw hoofdkantoor gebouwd dat voorziet in haar eigen energiebehoefte. “Goed voor het milieu, goed voor de mensen, geen meerkosten bij de bouw, geen energierekening meer in de toekomst; dit is dé oplossing!”

De gevolgen van de kredietcrisis worden zichtbaar en merkbaar. Er wordt minder geïnvesteerd, projecten worden uitgesteld of stopgezet en bedrijven zoeken naar methodes om kosten te besparen. Het antwoord hierop is eenvoudig volgens Anne-Marie Rakhorst: duurzaam (ver)bouwen. Als voorbeeld noemt zij het nieuwe hoofdkantoor van Search in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant). Het kantoor wekt zelf energie op, zuivert lucht en water, en zowel bij de bouw als bij de inrichting is waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen.

De toegepaste kennis vormt inmiddels input voor de plannen voor een duurzame (her)bestemming en renovatie van projecten zoals de binnenstad van Rotterdam, Greenpark Venlo en kantorenpark Park 20|20 in Hoofddorp. “Het mes snijdt aan twee kanten”, aldus Rakhorst. "Duurzame bouw is qua kosten vergelijkbaar met conventionele bouw, maar levert direct na oplevering geld op. Doordat het kantoor haar eigen energie opwekt, is er geen sprake meer van een gasrekening. In een tijd waarin de fossiele brandstoffen opraken en de energierekening in de nabije toekomst de huurprijs zal gaan benaderen, is dit dé manier om kosten te besparen en een nieuwe crisis te voorkomen."

“Daarnaast is duurzaam bouwen tevens het antwoord op de klimaatcrisis. Doordat het gebouw zelf energie opwekt middels schone energiebronnen als zon en wind, is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nihil. Het zuiveren van lucht en water draagt zelfs bij aan het schoner maken van de omgeving”, betoogt Rakhorst.
 

18-03-2009 11:53

Een derde van de Nederlandse werknemers boven de 50 jaar is qua gezondheid of inzetbaarheid niet klaar voor een hogere AOW-leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek voor de LifeGuard BedrijfsGezondheidsIndex 2008 (BGI), onder 10.447 werknemers bij 81 bedrijven uit verschillende sectoren.

Van de onderzochte werknemers van 50 jaar en ouder heeft 34 procent een verminderd werkvermogen. Deze vijftigplussers zijn minder gezond, voelen zich minder productief, verzuimen vaker en zorgen voor meer medische kosten. Doorwerken tot 67 jaar is voor deze groep dan ook een lastige opgave.

Het bedrijf LifeGuard stelt jaarlijks haar BGI op, met dit jaar naar aanleiding van de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd, speciale aandacht voor de generatie medewerkers die het dichtst op de AOW-leeftijd zit. Gezondheid wordt binnen de BGI opgevat als een toestand van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Naast de gezondheid van werknemers worden ook belangrijke determinanten van gezondheid en werkvermogen meegenomen zoals leefstijl en gedrag en werkbeleving.

Bron: Gidsonline
 

17-03-2009 8:51

Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie slaat op vrijdag 20 maart de eerste paal voor de bouw van de Kromhout Kazerne in Utrecht. Op de kazerne komen circa drieduizend mensen te werken.

Op het bestaande terrein van de Kromhout Kazerne (aan de Utrechtse Herculeslaan, tegenover voetbalstadion De Galgenwaard) wordt het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht gevestigd alsmede onderdelen van het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. De bouw van de initiële tweeduizend werkplekken wordt naar verwachting eind 2010 afgerond.

Twee weken geleden is er een aanvullende overeenkomst getekend voor de realisatie van nog eens duizend werkplekken. Naar verwachting kan eind 2011 de gehele Kromhout Kazerne worden opgeleverd. Komfort realiseert, exploiteert, beheert en onderhoudt de Kromhout Kazerne. Komfort heeft alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, facilitaire diensten, onderhoud en beheer aangeboden in een geïntegreerd Dbfmo-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) met een looptijd van 25 jaar. Het totale contract vertegenwoordigt een waarde van circa 450 miljoen euro.

Binnen Komfort werken Ballast Nedam, Strukton en John Laing samen met onder andere Meyer en Van Schooten Architecten, Karres en Brands landschapsarchitecten en ISS Facility Services.
 

17-03-2009 8:49

GO-Living opent op 21 maart tussen 10.00 en 17.00 uur de deuren van de nieuwe showroom op de Industrieweg 4-6 in Wormerveer.

GO-Living introduceert milieuvriendelijke design open haarden op bio-ethanol. Voor deze vorm van woonsfeer is veel belangstelling, want naast milieuvriendelijk zijn de haarden fraai vormgegeven. Ze zijn leverbaar als inbouw-, glas- en losstaande modellen. Naast advies en interieurontwerp wordt door interieurvormgever Guido Decoussemaecker, de eigen meubel- en verlichtingslijn, zorgvuldig geselecteerde woonproducten en kunstfotografie vormgegeven.
 

17-03-2009 8:48

Het gebruik van vlasscheven - een restproduct van de vlasteelt en daarmee een oneindige grondstof - is al ruim 35 jaar letterlijk en figuurlijk de kern van FAAY wandsystemen. Qua milieubewustheid was producent Faay Vianen naar eigen zeggen zijn tijd ver vooruit, hoewel de gehele bedrijfsvoering toen nog niet aan milieuwetgeving kon worden getoetst, simpelweg omdat zo’n toets er niet was.

Tijden veranderen. In de huidige ISO 14001-normen zijn allerlei zaken vastgelegd die niet alleen met milieuverantwoorde materialen te maken hebben, maar ook met bedrijfsvoering en productiemethoden. Immers, wat is een milieuvriendelijk product waard als de methode volgens welke het tot stand komt, het milieu geweld aandoet? Dat Faay Vianen het milieu een warm hart toedraagt, blijkt al uit de keuze voor vlasscheven als belangrijkste grondstof. Het is dan ook logisch dat het bedrijf sinds medio januari 2009 het ISO 14001-certificaat heeft behaald. Daarmee behoort het bedrijf tot de 40 procent van Nederlandse bedrijven in de bouwkolom die nu en op de lange duur maatschappelijk verantwoord en duurzaam milieuvriendelijk willen produceren.

Directeur Mark Faay: “Wij zeggen niet alleen dat we duurzaam produceren, maar kunnen dat nu ook officieel aantonen. Op onze lauweren rusten is er echter niet bij, we zullen blijven innoveren om toch steeds een stapje verder te zetten. Milieubewustwording en -bewustzijn bij alle mensen binnen ons bedrijf is dan ook een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden.”

Het ISO 14001 milieumanagementsysteem is gericht op het controleren en verbeteren van allerlei milieugerelateerde bedrijfsprestaties. Daarbij zijn er drie belangrijke uitgangspunten: het voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van milieurisico’s en het voortdurend streven naar het verbeteren van de milieuprestaties van een bedrijf/organisatie. De internationaal geaccepteerde norm ISO 14001 bepaalt waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Aan de hand van ISO 14001 kan Faay de milieueffecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering beheersen en verminderen, onder meer door bewust om te gaan met het verbruik van energie, water en grondstoffen.
 

13-03-2009 1:15

De recessie heeft gevolgen voor de vraag naar kantoorruimte. Een vijfde van de kantoorgebruikers is door de economische tegenwind te ruim behuisd en zou willen inkrimpen. Dit stelde vastgoedadviesbureau Jones Lang Lasalle (JLL) woensdag.

Volgens JLL kijkt meer dan de helft van de kantoorgebruikers naar hun huisvesting. Ze onderzoeken onder meer mogelijkheden om hun huurlasten te verlagen en ongeveer 20 procent van de kantoorgebruikers geeft zelfs aan in te gaan krimpen als de mogelijkheid zich voordoet.

Eén van de alternatieven voor huurders die te veel ruimte hebben is doorverhuren. JLL ziet naar eigen zeggen een grote toename van de onderhuur.

JLL verwacht dat in Nederland dit jaar ongeveer 1,1 miljoen vierkante meter kantoor zal worden opgenomen. Dit betekent ten opzichte van het topjaar 2007 ongeveer een halvering. Deze volumes zijn vergelijkbaar met de opname tijdens de vorige economische teruggang in Nederland, begin deze eeuw na het klappen van de internetzeepbel.

De daling is volgens JLL niet gelijk verdeeld over Nederland. De Randstad maakt een zachte landing. Hier bedraagt de leegstand nu gemiddeld 5,5 procent, ten opzichte van 12 procent in heel Nederland.
 

11-03-2009 22:36

De krappere arbeidsmarkt leidt ertoe dat sollicitanten meer gaan liegen over hun CV. Dat concludeert The Risk Advisory Group naar aanleiding van onderzoek in Groot-Brittannië.

Het jaarlijkse onderzoek werd in 2008 voor de zesde maal gedaan. Ruim 2.900 CV's werden onder de loep genomen. Het aantal CV's waarin leugens voorkwamen, steeg met 14 procent ten opzichte van 2007. In het laatste kwartaal van 2008, toen de recessie steeds voelbaarder werd, bevatte meer dan driekwart van de CV's minstens één onwaarheid.

Vooral met functietitels wordt de waarheid niet nauw genomen, maar 53 procent liegt zelfs over zijn volledige arbeidsverleden. De vraag naar steeds hoger opgeleid personeel mist hier ook zijn uitwerking niet: hierover liegt 22 procent van de sollicitanten.

De onderzoekers wijzen bedrijven erop dat zij als gevolg van de recessie bij sollicitanten meer op hun hoede moeten zijn. Zeker waar medewerkers snel in de financiële problemen kunnen komen, lopen bedrijven grotere risico's.
 

10-03-2009 8:33

Architecten zien voor gemeenten een belangrijke rol weggelegd om de bouwcrisis te overwinnen. Daarin verschilt deze beroepsgroep van andere partijen in de bouwsector, die vinden dat het een gezamenlijke taak van de regering en de banken moet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 560 architecten, aannemers en klusbedrijven.

USP noemt het enigszins verrassend dat 20 procent van de architecten gemeenten als belangrijke steunfactor zien. Het komt hierbij met name neer op het naar voren halen van reeds geplande projecten, investeren in nieuwe projecten en het sneller afhandelen/versoepelen van de procedures omtrent bouwen. Dit laatste geldt bij de architecten niet alleen voor gemeenten, maar ook voor de provinciale en landelijke overheid (56 procent). Van de bouw in zijn geheel vindt 33 procent dat de regering de sector moet steunen en 24 procent ziet een rol weggelegd voor de banken.

Onlangs maakten verschillende steden en de provincie Noord-Brabant plannen bekend om de recessie te lijf te gaan. Rotterdam zegde 200 miljoen euro toe voor onder meer de financiering van nieuwe bouwprojecten. Deze week volgde Noord-Holland, dat bijna 1 miljard euro uittrekt om de bouw in de provincie uit het slop te trekken.
 

10-03-2009 8:31

Kenniscentrum voor de bouw SBR nodigt belangstellenden uit voor een visiebijeenkomst over hoogwaardig isolerende kozijnen. Met het oog op energiezuinig bouwen en het verhogen van de isolatiewaarde van de gebouwschil, is het heel belangrijk dat ook de isolatiewaarde van kozijnen wordt verbeterd. Diverse fabrikanten gaan deze middag in op de laatste stand van de techniek.

De ontwikkelingen rond hoogwaardig isolerende kozijnen gaan snel. Welke innovatieve oplossingen bieden leveranciers en productontwikkelaars nu al? Belangrijke vragen voor elke ontwerper en bouwer die energieneutraal bouwen serieus neemt. In deze Visiebijeenkomst reikt SBR innovatieve oplossingen aan op het gebied van hoogwaardig isolerende kozijnen. Met het oog op het verhogen van de isolatiewaarde van de gebouwschil, is het heel belangrijk dat ook de isolatiewaarde van kozijnen wordt verbeterd. De isolatiewaarde van de (van oudsher zwakke schakel) glas is al veel beter. Leveranciers en productontwikkelaars van kozijnen trekken er nu hard aan om ook voor dit bouwdeel de isolatieachterstand in te lopen. Diverse fabrikanten laten zien wat men kan verwachten aan ontwikkelingen, op het gebied van hout, maar ook het aluminium en kunststof kozijn komen aan bod. Het programma bevat ook een algemeen deel, waarin de uitdagingen en kansen van het kozijn in de ogen van een architect, een bouwfysicus en een uitvoerende partij worden belicht.

De bijeenkomst wordt gehouden op 21 april in het Mariënhof te Amersfoort.
 

06-03-2009 23:28

De MBO-stage komt in gevaar omdat er steeds meer concurrentie is van VMBO-stagaires. Vooral de leerlingen op de lagere MBO-niveau's hebben last van deze concurrentie.

Ook de regeringspartijen zijn in toenemende mate verontrust door de ontwikkeling. Zij pleiten dan ook voor de verankering van stageplekken in bijvoorbeeld de CAO's.

Een goede stage blijft voor alle leerlingen belangrijk om ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over goed geschoold personeel. Ook NationaleVacaturebank.nl constateert een stijging van bijna 60 procent in een jaar tijd in het aantal kandidaten met als keuze leer-werk overeenkomst of stage.
 

06-03-2009 23:10

Uit onlangs uitgevoerd onderzoek van NationaleVacaturebank.nl blijkt dat niet iedere werkgever de sollicitatieprocedure helemaal afhandelt. Zo krijgt slechts een kleine meerderheid van de sollicitanten daadwerkelijk een reactie op zijn of haar sollicitatie.

Van de 39 procent die bericht krijgt bij afwijzing, krijgt minder dan de helft te horen waarom hij is afgewezen. "Voor sollicitanten is het van belang dat zij te horen krijgen waarom ze zijn afgewezen. Daarbij onderschatten werkgevers het effect van het niet reageren op het imago van het bedrijf", aldus Van der Neut, marketing manager van NationaleVacaturebank.nl.
 

06-03-2009 9:10

De werkloosheid in Nederland is in 2008 gedaald tot 3,9 procent, zo schrijft het CBS in een publicatie van 2 maart. Landelijk daalt de werkloosheid al 3 jaar achter elkaar en heeft sinds 2002 het laagste niveau bereikt.

Opmerkelijk is wel dat de daling van de werkloosheid het sterkste was in de vier grote steden in Nederland. De provincies Flevoland en Groningen kenden de grootste dalingen in de werkloosheid. De afgelopen jaren zijn dankzij de verschuivingen de werkloosheidspercentages in de provincies dichter bij elkaar komen te liggen. In de laatste maanden van 2008 steeg de werkeloosheid in Nederland weer licht.
 

06-03-2009 9:05

De vrijdagmiddagborrel met collega's lijkt niet meer van deze tijd. Naast het feit dat bijna 65 procent van de werknemers op de vrijdagmiddag geen borrel heeft met collega's, vindt één op de drie van de ondervraagden deze afronding van de week niet leuk.

Van de werknemers die wel een vrijdagmiddagborrel hebben, vindt ruim één op de tien dit een goed moment om de werkzaken verder te bespreken. "Opvallend, je zou juist zeggen dat mensen klaar zijn met werk en graag willen ontspannen", aldus Martijn Van der Neut, marketing manager van NationaleVacaturebank.nl.

Opvallend is verder dat van de werknemers die wel een vrijdagmiddagborrel hebben, 29 procent aangeeft dat deze meestal al voor 20.00 uur eindigt. Het merendeel hiervan (19 procent) is zelfs tussen 18.00 uur en 19.00 uur afgelopen.
 

06-03-2009 8:45

Bijna 30 procent van de werknemers (tussen 18 en 29) in Nederland zou minder loon willen aannemen als zij een zinvoller baan zouden hebben. Uit een onderzoek van Kelly Services is gebleken dat de inhoud van het werk en of het zinvol werk is, steeds belangrijker wordt voor werknemers.

"Werknemers kennen waarde toe aan hun werk, wat persoonlijk bevredigend is, die voor competenties en zelfvertrouwen zorgt en wat helpt bij het behalen van doelstellingen op lange termijn", aldus Patricia Becker, algemeen directeur Kelly Services Benelux.

Verder valt uit het onderzoek op dat maarliefst 65 procent van de werknemers tussen de 30 en 47 het aankomende jaar op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging in het werk.

Bron: nationalevacaturebank.nl
 

05-03-2009 9:27

Werknemers moeten zich meer aanpassen aan het bedrijf waar zij net aan de slag zijn gegaan zo blijkt uit onderzoek van Fischer College of Bussiness. Uit onderzoek van de universiteit blijkt namelijk dat veel slechte gewoontes uit de vorige betrekking worden meegenomen naar een nieuw bedrijf. Een slechte ontwikkeling, aldus de onderzoekers, omdat hierdoor ook andere collega's worden afgeremd in hun prestaties.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat eenzelfde cultuur, normen en waarden zeer bevorderlijk is voor de snelle integratie van nieuwe medewerkers. Het devies is dan ook om meer mensen aan te nemen die passen binnen uw bedrijf of zich goed kunnen aanpassen aan de cultuur van het bedrijf

Bron: nationalevacaturebank.nl
 

03-03-2009 9:13

Koninklijke Ahrend opent morgen een nieuwe showroom in Dubai. Deze showroom past in de internationaliseringsstrategie van de kantoorinrichter.

De showroom in Dubai bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte eist onder andere de Ahrend Jetstream – een tafel in de vorm van een vliegtuigvleugel - de aandacht voor zich op. Het tweede deel is een ‘living showroom’. Hier werken Ahrend-specialisten die iedere dag het gebruik van het meubilair ervaren èn tonen. Hier zijn onder meer Mehes, Revolt en Facet toegepast, drie klassiekers van de hand van Friso Kramer. Naar de beste traditie van ‘Dutch design’ is de ruimte open en functioneel. 

De showroom in Dubai is een joint venture met The Kanoo Group. The Kanoo Group is één van de meest vooraanstaande familieondernemingen in de Verenigde Arabische Emiraten, met meer dan honderd jaar ervaring in internationaal zakendoen. De onderneming is actief op talloze gebieden, waaronder scheepvaart, toerisme, olie en gas, cargo en chemie. Daarnaast heeft zij een groot aantal joint ventures met internationale marktleiders, onder andere op het gebied van financiële dienstverlening, industriële verven, metaal en software.

Bij binnenkomst in de nieuwe showroom wordt de bezoeker direct geconfronteerd met de Ahrend Jetstream, ontworpen door Marijn van der Poll. Deze tafel is de romantiek van de vroege commerciële luchtvaart, gevangen in een schaalmodel van een vliegtuigvleugel. De tafel is solide en imposant. Ahrend verwacht dat deze tafel het goed gaat doen in deze regio; hij is eigenzinnig en prestigieus.

Ontwerper Marijn van der Poll bracht een groot deel van zijn jeugd door in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Hij studeerde in 2002 af aan de Design Academy Eindhoven. Van der Poll runt sinds 2000 zijn eigen bedrijf onder de naam Marijn van der Poll/North. Zijn ontwerpen zijn overal ter wereld gepubliceerd in toonaangevende bladen als Domus, Wallpaper en Time. Zijn ontwerpen zijn tentoongesteld in en zijn onderdeel van collecties van galerieën en musea zoals het Victoria & Albert Museum, de Rocket Gallery in Tokio en het Louvre in Parijs. Producten ontwikkelt hij zowel in eigen beheer als in opdracht.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >