Nieuws


27-02-2009 8:43

De kantorenmarkt zal zich de komende periode gaan ontwikkelen zoals in de jaren tachtig: de opname van kantoorruimte zal als gevolg van de economische situatie drastisch gaan verminderen. Dat meldt DTZ Zadelhoff.

De vastgoedadviseur onderzocht het effect van de economische groeiverwachting op de kantooropname in Nederland. DTZ Zadelhoff acht het niet ondenkbaar dat het totale aantal kantoorruimtemeters dat van gebruiker wisselt, zich rondom de een miljoen vierkante meter zal bewegen in 2009.

De ontwikkeling van de economische groei en de jaarlijkse opname op de kantorenmarkt hangen sterk met elkaar samen. Immers, de mate van economische groei werkt door in de (kantoor)werkgelegenheid. Bart Vink: “Minder werkgelegenheid leidt tot minder benodigde werkplekken, wat uiteindelijk minder vraag naar kantoorruimte betekent. Voor 2009 verwachten wij dat de totale kantooropname niet verder komt dan circa een miljoen vierkante meter. Dat is een forse daling vergeleken met het sinds de millennium-wisseling opgetekende jaarlijkse gemiddelde van 1,8 miljoen vierkante meter." 

In het huidige economische klimaat zou het volgens DTZ Zadelhoff onverstandig zijn als sommige gemeenten vasthouden aan de bouwplicht voor nieuwe kantoren. “Door opschorting van de nieuwbouw zal de verhuurbaarheid van bestaand vastgoed verbeteren, wat op termijn een positieve uitwerking heeft op de (kantoren)leegstand”, aldus Bart Vink. DTZ Zadelhoff ziet verder kansen in herbestemming en herontwikkeling van bestaand vastgoed.
 

26-02-2009 9:23

Hufters op de werkvloer vormen een serieus obstakel voor succes. Dat meldt managementsite.nl. Hufterigheid is vijandig gedrag tegenover collega's, dat zich onder meer uit in pesten, kleineren en tiraniniseren.

Volgens managementsite.nl kan een te groot percentage hufters op de werkvloer belemmerend werken. Zo wordt geschat dat 25 procent van de slachtoffers van pesten veel verzuimt en/of ontslag neemt. Stevig leidinggeven kan een goede manier zijn om hufterig gedrag uit te bannen.
 

25-02-2009 8:20

Volgens een onderzoek van Servcorp naar bedrijfsetiquette blijkt het vloeken het meest vervelende gedrag op kantoor. Ook het te hard praten, in de ochtend niet groeten en de telefoon op de speakerstand zetten, worden genoemd als grote ergernissen.

Bijzonder is wel dat gedrag per land tot verschillende reacties kan leiden. Zo is het in Nederland tamelijk gebruikelijk om een baas bij zijn of haar voornaam te noemen terwijl dit door bijna 19 procent van de Chinezen als onacceptabel wordt beschouwd. Waar iedereen het over eens blijkt te zijn is dat het lenen van kantoorartikelen niet geaccepteerd wordt.
 

24-02-2009 9:04

VNU Exhibitions Europe lanceert een nieuwe project: Greenbuild. Deze beurs Greenbuild vindt plaats van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 januari 2010 in Ahoy te Rotterdam. Het is een nieuwe beurs op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen.

Samen met de vakbeurzen Gevel en Licht & Architectuur zal Ahoy Rotterdam de place to be zijn voor de architect, aldus de organisatie. Om de behoefte aan een beurs op het gebied van duurzaam bouwen te toetsen, heeft VNU Exhibitions Europe twee grootschalige onderzoeken uitgevoerd om de behoefte te inventariseren. Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de ondervraagde architecten zich oriënteert op duurzaam bouwen. De manier waarop ze dit doen is vooral via beurzen (meer dan 50 procent). Meer dan de helft (57 procent) staat (zeer) positief tegenover een professionele vakbeurs op het gebied van duurzaam bouwen.

Richard Butter, Project Manager Greenbuild constateert: “Redenen genoeg om het startsein voor Greenbuild te geven.” Greenbuild richt zich met name op de architect. Butter: “De architect heeft behoefte aan kennis en logica op het gebied van duurzaam bouwen. Greenbuild brengt in kaart wat er op het gebied van duurzaam bouwen mogelijk is en speelt daarmee in op een maatschappelijke trend.” Op Greenbuild zijn exposanten aanwezig die duurzame bouwmaterialen aanbieden en bedrijven die energiebesparende bouwoplossingen aanbieden. Vanzelfsprekend spelen isolatie en technische aspecten daar een grote rol in. “De nichebeurs richt zich naast het aanbod van duurzame producten, vooral op de kennisoverdracht over duurzaam bouwen. Een vooruitstrevend seminarprogramma zorgt ervoor dat de bezoeker optimaal geïnformeerd wordt”, aldus Butter.

Binnen het concept van Greenbuild is ruimte voor zestig exposanten. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen zijn er deelnamecriteria vastgesteld. De eerste reacties op de nieuwe beurs zijn positief. Butter zegt: “Greenbuild vindt tegelijkertijd plaats met Gevel en Licht & Architectuur. Dit is een ideale kapstok om het nieuwe concept aan op te hangen. De primaire doelgroep is al aanwezig in Rotterdam, dus de stap naar een nieuw evenement is snel gemaakt.” Butter: “Het thema Duurzaam staat continu in de belangstelling en is steeds meer een focus voor ondernemers. Deze aandacht rechtvaardigt het initiatief een zelfstandig evenement te organiseren. Duurzaamheid is zijn ideologische jas ontgroeid en wordt maatschappelijk steeds relevanter, mede doordat de verwachting is dat er vanuit de overheid steeds strengere bouwregels met betrekking tot duurzaam bouwen komen.”
 

24-02-2009 8:54

Zes bouwprojecten zijn genomineerd voor de Nationale Renovatie Prijs 2009. Drie projecten in de categorie utiliteitsbouw Renovatie en drie in de categorie Woningbouw Renovatie. Onder de nominaties zijn Las Palmas in Rotterdam en Selexyz in Maastricht.

Juryvoorzitter A. Thomsen maakte de nominaties bekend op de stand van SBR tijdens de Bouwbeurs in Utrecht. Hij gaf aan dat het aantal en de kwaliteit van de inzendingen de jury tevreden stemt. “Het niveau gaat elke editie weer omhoog. Gevolg van de toenemende professionalisering is dat er ook steeds meer ervaring in de projecten wordt gestoken. De verschillen aan de top worden daarmee minder en echte toppers die ver boven de rest uitsteken zeldzamer.”

In de categorie Utiliteitsbouw Renovatie zijn het Hoofdkantoor MTV (Amsterdam), Selexyz (Maastricht) en Las Palmas (Rotterdam) geselecteerd. In de categorie Woningbouw Renovatie zijn De Dichterlijke Vrijheid (Rotterdam), Jobsveem (Rotterdam) en De Bakens (Zwijndrecht) de drie kanshebbers. Voor de twaalfde editie van de Nationale Renovatie Prijs zijn 101 projecten ingezonden, waarvan 47 projecten Woningbouw Renovatie en 54 projecten Utiliteitsbouw Renovatie.

De uitreiking van de NRP 2009 vindt plaats tijdens de Nationale Renovatiedag op 13 mei 2009 in de Lloydzaal van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Daarnaast zal er dan een extra duurzaamheidsprijs worden uitgereikt door de Dutch Green Building Council en een extra innovatieprijs door kenniscentrum voor de bouw SBR.
 

23-02-2009 15:20

Feestbeesten zijn uit, net als bouwvakkers. De 'carrièreman' is door de Nederlandse vrouiw uitgeroepen tot leukste type man van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de datingsite Relatieplanet.nl.

Ruim een derde van de ondervraagde vrouwen geeft de voorkeur aan een man die zijn leven wijdt aan zijn loopbaan. De levensgenieter bleef steken op 32 procent. Brave huisvaders behoren met 22 procent niet tot de favorieten van de vrouwen. Maar dat is altijd nog beter dan bouwvakkers en feestbeesten, die blijven steken op een paar procent.
 

23-02-2009 11:32

Afgelopen nacht vond voor de 81e keer de Oscaruitreiking plaats. De internationaal befaamde architect en ontwerper David Rockwell tekende voor de dramatische en verrassende setting van het Kodak Theatre in Hollywood met een toneelgordijn van meer dan honderdduizend Swarovski kristallen en tientallen LED-schermen. Grote winnaar was de film ‘Slumdog Millionaire’ die vele Oscars in de wacht sleepte.
 

22-02-2009 22:44

Het is vrij normaal om verliefd te worden op een collega aldus de algemeen directeur van Unique, Michel de Lassacquere. Je brengt immers zeer veel tijd door met je directe collega's, in een groot aantal gevallen zelfs meer dan met de directe partner. Uit onderzoek van Unique blijkt dan ook dan meer dan de helft van de mensen wel eens verliefd is geweest op een collega.

Bij slechts 35 procent van alle werkgerelateerde verliefdheid wordt dit ook geopenbaard. De directeur heeft zelfs het vermoeden dat het aantal liefdes op het werk in de komende periode sterk kan toenemen omdat medewerkers bij elkaar steun zoeken.

Bron: nationalevacaturebank.nl
 

20-02-2009 15:54

Inspirerend èn verantwoord interieurontwerp. Dat is het thema van een bijeenkomst van de Vereniging Integrale Bio Logische Architectuur (VIBA). De bijeenkomst wordt gehouden op 5 maart in Den Bosch.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Ingrid Hendrickx, Interieurarchitect BNI. Vanuit het perspectief van een interieurontwerp wordt bekeken hoe je maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen; als klein bedrijf èn als wereldwijde onderneming. Hoe selecteer je materialen en producten? Welke criteria leg je aan?

Ingrid Hendrickx vertelt hoe zij als klein bedrijf, maatschappelijk verantwoord onderneemt. Daarnaast heeft zij sprekers uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen organisatie dieper ingaan op dit thema. Dit zijn Stella van Himbergen, project manager bij Dutch Design in Development (DDiD). Daarnaast zal Wessel Breeuwsma, directeur van Herman Miller Nederland ingaan hoe dit bedrijf omgaat met dit thema.
 

20-02-2009 8:37

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld glas-in-loodramen, leibedekking of over interieurrestauraties? Of wilt u de laatste informatie over wet- en regelgeving of over financiering van een restauratie? Dan is het misschien een goed idee om de Nederlandse Restauratiebeurs te bezoeken.

De beurs vindt plaats op 23, 24 en 25 april 2009 in de Brabanthallen in Den Bosch.
 

17-02-2009 8:12

Nederlandse vaders willen wel meer tijd aan de zorg voor hun kinderen besteden, maar ze willen geen werkdag opofferen voor een vaste papadag. Dit blijkt uit onderzoek van IkVader.nl en de Negenmaandenbeurs, dat gisteren werd gepresenteerd.

Vaders willen massaal meer tijd aan de zorg en opvoeding van hun kinderen besteden. Liefst 89 procent van de ondervraagden vindt het een goed idee wanneer mannen minder betaald werk gaan verrichten zodat ze meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Maar de manier waarop die zorgtijd wordt ingedeeld, houden ze het liefst in eigen hand. Invoering van een ‘verplichte papadag', waar de FNV onlangs voor pleitte, wordt afgewezen. 78 Procent is niet bereid een werkdag in te ruilen voor een papadag. Driekwart zegt dat ouders in vrijheid moeten kunnen kiezen wat voor hen de beste oplossing is.

De mannen geven de voorkeur aan flexibilisering van hun werktijd. De meeste vaders verwachten niet dat er op het werk problemen ontstaan wanneer zij meer tijd aan zorg gaan besteden. Integendeel, 81 procent denkt op het werk ‘beter te presteren' wanneer zij beter in staat worden gesteld tijd vrij te maken voor hun kinderen. Een minderheid ziet meer nadelen dan voordelen. Zo verwacht 28 procent van de vaders op het werk ‘kansen te missen' wanneer ze een dag in de week voor hun kinderen gaan zorgen, 37 procent denkt dat een papadag erg lastig te combineren is met het werk.

Verder wordt duidelijk dat de bestaande verlofregelingen te kort schieten. 70 Procent van de vaders vindt dat ouderschapsverlof en levensloopregeling onvoldoende mogelijkheden bieden om de zorg te kunnen delen. En ook het kraamverlof - dat momenteel twee dagen bedraagt - wordt als te kort ervaren: 92 procent van de mannen is voor uitbreiding.

41 Procent denkt hierbij aan tien werkdagen, 31 procent aan vijf werkdagen terwijl 18 procent meent pas na drie weken weer aan de slag te kunnen. Op de vraag wie uitbreiding van het kraamverlof moet betalen, stelt bijna de helft (48 procent) dat werkgevers en overheid in de buidel moeten tasten. Een kwart wil zelf ook bijdragen.

Het onderzoek van IkVader.nl en de Negenmaandenbeurs werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 421 vaders met overwegend jonge kinderen. 74 Procent van de ondervraagden heeft kinderen van 0 tot 8 jaar. 92 Procent van de vaders is getrouwd of woont samen. 79 Procent van hen werkt full-time, 21 procent part-time.

De Negenmaandenbeurs wordt gehouden van woensdag 18 tot en met zondag 22 februari 2009 in Amsterdam RAI.
 

15-02-2009 8:29

De elektrische heteluchtdrogers die in duizenden openbare en projecttoiletten gebruikt worden, kunnen voor een sterke toename zorgen van het aantal bacteriën op de handen, na het wassen. De drogers besmetten tevens de wasruimten waarin ze zijn geïnstalleerd. Wetenschappers van de Universiteit van Westminster, Engeland, maakten deze opmerkelijke resultaten deze week bekend tijdens een online seminar. 

In dit onderzoek hebben wetenschappers voor en na het wassen van de handen de bacteriën op de handen van de proefpersonen gemeten. In dit onderzoek zijn drie droogmethoden met elkaar vergeleken door de bacteriën na het drogen van de handen te analyseren. De drie droogmethoden zijn: met een papieren handdoek, een traditionele heteluchtdroger en een moderne hogesnelheidsdroger. 

Gebruikers is de afgelopen jaren verteld, dat een elektrische handdroger de meest hygiënische methode is om handen na het wassen te drogen. Deze stelling lijkt als vaststaand feit te zijn geaccepteerd: in een onlangs gehouden consumentenonderzoek werd vastgesteld dat 58 procent van de inwoners van de UK denkt dat handdrogers hygiënischer zijn dan katoenen handdoekjes en papieren handdoekjes. Dit nieuwe onderzoek toont juist aan dat gebruikers juist een verhoogd risico lopen op ziekten door het gebruik van heteluchtdrogers. 

Uit het onderzoek is het namelijk volgende gebleken.
• Na het wassen en drogen van handen met de heteluchtdroger was het aantal bacteriën toegenomen met gemiddeld 186 procent op de vingertoppen en met 230 procent op de handpalmen.
• Drogen met de hogesnelheidsdroger verhoogde het totaal aantal bacteriën op de vingertoppen met gemiddeld 53 procent en op de handpalmen met 9 procent.
• Na het wassen en drogen van handen met een papieren handdoek was het totale aantal bacteriën op de vingertoppen verminderd met 77 procent en op de handpalmen met 78 procent. 

De opdracht tot het onafhankelijke onderzoek werd gegeven door het European Tissue Symposium (ETS), een handelsorganisatie die 90 procent van de Europese papierindustrie vertegenwoordigd. Roberto Berardi, president en woordvoerder van de ETS, vertelt: “De resultaten van alle onderdelen van dit onderzoek tonen aan dat er alleen papieren handdoekjes gebruikt moeten worden op locaties waar hygiëne de allerhoogste prioriteit heeft. Zoals in ziekenhuizen, gezondheidsklinieken, scholen, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, keukens en andere ruimten waarin voedsel wordt bereid. Daarnaast is het gebruik van papieren handdoeken zeer bevorderlijk voor betere hygiëne in elke gelegenheid waar mensen samenkomen, zoals fabrieken, kantoren en restaurants.”

Hij voegt daaraan toe: “Het gebruik van papieren handdoeken resulteert in een belangrijke afname van het aantal bacteriën op de handen, een duidelijk voordeel in vergelijking met de waargenomen toename voor beide typen elektrische handdrogers die werden getest in dit onderzoek. Daarnaast is het minder aannemelijk dat papieren handdoeken andere gebruikers en de wasruimte zelf besmetten. Inderdaad suggereren deze bevindingen dat een gebruiker beter zijn handen niet kan wassen en drogen als de wasruimte alleen is uitgerust met een heteluchtdroger of een hogesnelheidsdroger."
 

13-02-2009 8:46

Het Hunter Douglas-product MegaView heeft op de R+T Beurs in Stuttgart de innovatieprijs in de wacht gesleept.

"Het MegaView-systeem biedt extra uitzicht", aldus de aanbieder over het bekroonde product. "De Jaloezieën zijn er in alle kleuren en sluiten op dezelfde manier als de normale 25 mm brede jaloezieën. Bij opening verdubbelt echter het zicht naar buiten doordat twee lamellen 'clusteren' en zo een bredere opening van creëren."

R+T is een Internationale vakbeurs voor rolluiken, poorten en zonwering. De beurs, die meer dan 100.000 vierkante meter expositieruimte beslaat, wordt momenteel gehouden (tot en met zaterdag 14 februari).
 

12-02-2009 8:35

Werknemers boven de 45 zijn ondernemend, energiek en internet-vaardig. Deze 'ervaren generatie' haalt veel voldoening uit werk, meldt bureau Oudstanding.

TNO ondervroeg, in opdracht van uitzendbureau Oudstanding, ruim 1.753 Nederlanders van 45 jaar en ouder. Deze groep is representatief voor de populatie 45-plussers die graag (meer) wil werken; het leeuwendeel (1.135) is op zoek naar een baan, 397 hebben er al een en 214 zijn ZZP'er. De respondenten halen de meeste voldoening uit hun werk en daarna uit familie en vrienden. Zij achten zich goed in staat te werken en 85 procent voelt zich fit en gezond.

Hun kennis en ervaring met computers doet niet onder voor de rest van de beroepsbevolking: 89 procent maakt op het werk en/of thuis gebruik van nieuwe technologische toepassingen en 81 procent zit thuis regelmatig aan de computer.

De ervaren krachten zijn op veel gebieden inzetbaar: zakelijke dienstverlening (40 procent), communicatie (28 procent), de publieke sector (23 procent) en onderwijs, techniek en welzijn (elk 19 procent). Vooral werken in de dienstverlening is populair. Van het onbenutte potentieel zou 19 procent graag een mentortaak op zich nemen.
 

12-02-2009 8:32

Het kabinet overweegt de btw in de bouw te verlagen om de sector een impuls te geven en daarmee te economie als geheel te steunen. Het gaat om het tarief van 19 procent voor onderhoud van bestaande woningen en kantoren. Dat zou mogelijk omlaag kunnen naar 6 procent. Dat schrijft het Financieele Dagblad afgelopen maandag (9 februari 2009) op basis van bronnen rond het kabinet.
 

12-02-2009 8:22

Leeftijdsdiscriminatie verboden? In de praktijk wordt 30 procent van de sollicitanten afgewezen op leeftijd. Dit meldt NationaleVacaturebank.nl naar aanleiding van eigen onderzoek.

Die 30 procent behoren dan nog tot de gelukkigen die te horen krijgen waarom ze zijn afgewezen - of die überhaupt iets te horen krijgen. Maar liefst 41 procent zegt geen enkele reactie op hun sollicitatie te hebben ontvangen. Meer dan de helft van de wel gestuurde afwijzingen bevat geen opgaaf van redenen.

Met de verdere procedure is het ook niet best gesteld, in ieder geval niet volgens de 625 respondenten op het onderzoek. In sollicitatiegesprekken blijkt er vaak onduidelijkheid te zijn over het salaris en is de werkgever regelmatig slecht voorbereid. Daarnaast worden er te persoonlijke vragen gesteld.
 

11-02-2009 9:07

Het vaktijdschrift Inside Information is in een nieuw jasje gestoken. De vormgeving van het enige opiniërende vaktijdschrift op het gebied van projectinrichting en (interieur)architectuur is opvallend veranderd.

 

Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van veel en fraai beeldmateriaal en zijn de actuele achtergrondartikelen, reportages, columns en interviews met beleidsbepalers strakker en aantrekkelijker vormgegeven. De belangrijkste pijler van het magazine blijft de onafhankelijke en journalistieke opstelling. Het team van gespecialiseerde auteurs durft vraagtekens te zetten bij gewoontes en conventies in de branche. Een vakgebied dat vele verrassende invalshoeken kent, die het waard zijn om professioneel te worden beschreven op een spraakmakende, ongebonden en tikkeltje eigenwijze manier.

 

Inside Information verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van tienduizend exemplaren in Nederland en België. De gemiddelde omvang bedraagt ruim honderd pagina’s. De diverse aspecten van kantoor- en projectinrichting en interieurarchitectuur komen in elke editie uitgebreid aan bod. Deze worden weergegeven in de katernen Meubilair, Vloer/Wand & Plafond, Ontwerp en Verlichting. Daarnaast worden in het katern Actueel de laatste ontwikkelingen binnen de branche belicht en presenteren bedrijven en organisaties hun producten en diensten in het katern Productnieuws. In het Themakatern tenslotte, diept de redactie een specifiek onderwerp extra uit.

10-02-2009 8:28

In steeds meer CAO's worden afspraken gemaakt over langer werken, zo blijkt dat al bijna 30 procent van de onlangs afgesloten CAO's hieromtrent regelingen bevatten.

Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat deze trend, ondanks de recessie, in 2009 alleen nog maar verder doorzet. Er worden maatregelen getroffen om medewerkers langer en/of flexibeler aan het werk te houden. Al deze regelingen zijn bedoeld om straks de krapte, als gevolg van de vergrijzing, op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden.

De stimulans die wordt gebruikt is vaak een persoonlijk budget of meer salaris. Doordat werkgevers flexibeler omgaan met de beloning voor de flexibiliteit en langer doorwerken zijn ook de vakbonden steeds meer bereid om vernieuwde afspraken te maken.
 

10-02-2009 8:27

De vernieuwde website van systeemwand- en plafondspecialist Faay Vianen is online. De site ziet er overzichtelijker uit, waarbij beeldmateriaal een veel prominentere plaats heeft gekregen.

Product- en vooral projectbeschrijvingen vormen een groter aandeel van de site, waardoor de Faay-systemen inzichtelijker worden gemaakt. Behalve dat men door een ingrijpend veranderde structuur sneller bij de informatie is die men zoekt, is de site er ook op andere punten van gebruiksvriendelijkheid flink op vooruit gegaan. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de Wandcalculator. Daarmee komt men in drie stappen tot een indicatie hoeveel het kost om een ruimte op te delen met Faay-wanden.

Ook handig en in de vernieuwde site sneller te vinden: de online Bouwwijzer. Deze geeft snel en duidelijk aan welke FAAY-producten en -systemen in welke situaties toepasbaar zijn. Ook een vernieuwing is de viertaligheid van de site: Nederlands, Engels, Duits en Frans. De reden is dat Faay zijn activiteiten op de internationale markt sterk heeft weten uit te breiden.

Een andere wetenswaardigheid is dat Faay Vianen B.V. sinds begin februari ISO14001-gecertificeerd is.
 

06-02-2009 16:37

Gebouwen worden steeds slimmer. Wie benieuwd is naar de toekomstige mogelijkheden, wordt aangeraden een bezoek te brengen aan het Congres Domotica. Het evenement wordt gehouden op 1 april in het Evoluon te Eindhoven.

Domotica ontwikkelt zich in razend tempo van simpele via draadjes aan elkaar geknoopte apparaten tot meedenkende intelligente woontechnologie. De mogelijkheden worden daarmee welhaast onbeperkt. Werd domotica in de beginjaren vooral toegepast om senioren te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen, nu krijgt domotica een nieuwe dimensie.

Het congres ‘Domotica voor duurzaam, veilig en comfortabel wonen’ belicht alle aspecten van technologie, gebruik, ervaringen en nieuwe mogelijkheden van domotica.

 

06-02-2009 9:23

Kantoorgebruikers zijn bereid om meer huur te betalen voor een energiezuiniger pand. Uit onderzoek van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff en TU Delft is gebleken dat huurders maximaal driekwart van de te verwachten besparingen in energiekosten extra willen betalen aan huur. Bovendien wordt een energiezuiniger kantoorgebouw - en daarmee lagere servicekosten - sterk gewaardeerd door kantoorgebruikers.

Hoewel de investeringen in duurzame oplossingen voor kantoorgebouwen pas op lange termijn worden terugverdiend, nemen eigenaren steeds vaker het initiatief om energiebesparende maatregelen te nemen. Het onderzoek naar de huisvestingsvoorkeuren van kantoorgebruikers is uitgevoerd door DTZ Zadelhoff in samenwerking met Gerald Snoei en Philip Koppels van de afdeling Real Estate & Housing van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.

Als een eigenaar van een kantoorpand energiebesparende maatregelen neemt, zal hij een flinke investering moeten doen. Het resultaat van die investering is dat het energieverbruik vermindert, waarmee de energierekening en de servicekosten dalen. De energiebesparing komt daarmee vooral ten goede van de huurder. Wanneer de eigenaar zelf ook profiteert van zijn investering, neemt de bereidheid om te investeren toe.

Om inzicht te krijgen in de betalingsbereidheid voor de energiezuinigheid van een kantoorgebouw deed DTZ Zadelhoff representatief onderzoek onder 127 kantoorgebruikers in Nederland. Bart Vink, Hoofd Research van DTZ Zadelhoff: "De resultaten uit ons onderzoek geven aan dat energiezuinigheid een belangrijke rol speelt in de huisvestingskeuze van kantoorgebruikers. Doorgaans blijkt een kantoorgebruiker bereid om voor een energiezuiniger pand extra huur te betalen én er zijn aanwijzingen dat daarnaast de verhuurbaarheid toeneemt."

Een betere energieprestatie wordt door kantoorgebruikers sterk gewaardeerd. Vink: "De onderzoeksresultaten wijzen uit dat slecht presterende gebouwen bij voorbaat het overwegen niet waard zijn. Een verbetering van de energieprestatie vermindert daarmee het leegstandsrisico voor de eigenaar. Dat is een stimulans voor eigenaren om in energiezuinige maatregelen te investeren."
 

06-02-2009 9:18

Uit onderzoek door psychologen van de Rutgers University in de V.S. blijkt dat vrouwen die zich tijdens hun sollicitatie presenteren als ambitieus, competitief en capabel daar net zoveel nadeel van ondervinden als degenen die zich competent, maar bescheiden opstellen.

De onderzoekers trekken de conclusie dat vrouwen gedoemd zijn: ze doen het immers nooit goed. Mannen komen echter wél weg met een macho sollicitatiestijl. Sterker nog, die aanpak wordt geprefereerd boven een meer mens- en samenwerkingsgerichte aanpak. Mannen die zich op die manier presenteren, worden zelfs minder sociaal vaardig dan vrouwelijke kandidaten bestempeld.

Sollicitatiecommissies hebben de neiging bij vrouwen meer te letten op sociale vaardigheden dan op competenties, zodat het voor vrouwen bijna onmogelijk wordt een goede indruk te maken. Vrouwen die zich onderdanig opstellen, worden niet als competent gezien en vrouwen die zich dominant en zelfverzekerd opstellen, wordt al snel een gebrek aan sociale vaardigheden verweten. HR zou volgens de onderzoekers daarom veel objectievere criteria moeten hanteren om sollicitanten te beoordelen en HR-managers moeten getraind worden in het herkennen en uitsluiten van vooroordelen.

Groot nadeel van die voorkeur voor onderdanig gedrag bij vrouwen is dat het risico bestaat dat bedrijven niet de meest geschikte personen in dienst nemen die ze juist het hardst nodig hebben om uit de recessie te komen. Juist in deze tijden van economische crisis zijn ‘typisch vrouwelijke' eigenschappen als altruïsme, mensgerichtheid, samenwerkingsgerichtheid en openheid geschikter bij het leiden van een onderneming.
 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >