Nieuws


26-12-2009 10:42


Als het aan de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ligt, komt er nooit een kilometerheffing. Onderzoek van BusinessCompleet.nl wijst uit dat 65 procent van de ondernemers tegen stemt. Erger nog, een kwart van de ondervraagden verwacht zelfs een toename van het aantal files door de kilometerheffing. Bijna 60 procent denkt daarnaast dat de kosten van het autorijden verder zullen stijgen.

 

26-12-2009 10:25

Uit de jaarlijkse eindejaarsenquête van NationaleVacaturebank.nl, gehouden onder drieduizend ondernemers, blijkt dat er ook een onverwachte positieve bijwerking is aan de crisis. Door de economische omstandigheden kunnen veel ondernemers meer tijd en aandacht besteden aan hun privéleven. In 2008 gaven de ondernemers de balans tussen werk en privé nog een 5,8. Dit jaar wordt deze met een 6,4 beoordeeld. Verder blijkt uit de enquête dat ondernemers nog altijd veel zelfvertrouwen hebben. Ze waarderen de prestaties van hun eigen bedrijf ten opzichte van de concurrent met een 7,1. Voor komend jaar verwacht ruim 65 procent een beter resultaat te behalen.
 

25-12-2009 13:37


Een loonsverhoging zit er dit jaar niet in voor het personeel van café 't Arendsnest in Amsterdam. Maar de personeelsleden die een contract ondertekenen waarmee ze beloven niet te roken tijdens de werkuren krijgen een bonus van 4 procent op het salaris. Het was Peter van der Arend al langere tijd een doorn in het oog: rokende personeelsleden. De steeds terugkerende rookpauze kost tijd en personeel dat de sigaret oprookt in de deuropening van het café, dat oogt ongastvrij voor binnenkomende gasten.

De eigenaar van twee biercafés in Amsterdam, 't Arendsnest en de Beer Temple, besloot daarom tot een opvallende maatregel. Wie belooft niet meer te roken tijdens werkuren krijgt een bonus van 4 procent op het salaris. "Ik heb navraag gedaan bij mijn accountant en die gaf aan dat je als ondernemer een bonus mag geven en deze mag intrekken als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan."

Van de zes personeelsleden roken er vier en is één gestopt sinds een half jaar. Volgens Van der Arend aarzelt er nog één om te tekenen, maar gaan de overige rokers wel overstag per 1 januari. Ook de niet-roker moet tekenen om de bonus te kunnen ontvangen. Wie het contract heeft ondertekend en toch 'betrapt' wordt met een sigaret kan een boete tegemoet zien die bijvoorbeeld ten goede komt aan het overige personeel. "Ik wil er geen geld aan verdienen."

Bron: Arbeidsvoorwaarden / Misset Horeca

Zie ook:
Vijf weken paffen

 

24-12-2009 10:00

77 Procent van de werknemers matigt hun drankgebruik niet tijdens de kerstborrel, zij drinken juist teveel. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder 626 respondenten. Verder komt naar voren dat 24 procent van de werknemers dit jaar geen borrel heeft, in tegenstelling tot het jaar ervoor.

Van de grote groep drinkende werknemers, geeft ruim eenderde aan zelf ook teveel te drinken op de kerstborrel. Collega's zijn niet altijd blij met dit gedrag. 44 Procent ergert zich aan dronken collega's, terwijl 32 procent het wel grappig vindt. Florence Schmit, uitgever van NationaleVacaturebank.nl: "De crisis heeft weinig verandering gebracht in de manier waarop de kerstborrel wordt gevierd. 3 Jaar geleden, ruim voor de crisis, hebben we hetzelfde onderzoek gehouden. Werknemers drinken nog steeds veel op de kerstborrel van het werk en een groot deel van de collega's blijft zich hieraan ergeren."

Meer dan de helft van de werknemers heeft dit jaar gewoon een kerstborrel. "Opvallend is dat, ondanks dat de meerderheid van de werknemers wel een borrel heeft, toch nog bijna een kwart dit jaar er geen heeft. Het is zonde omdat dit een uitgelezen moment is om op een positieve en informele manier als collega's onder elkaar te zijn", aldus Schmit. Bijna eenderde van de werknemers heeft overigens, ongeacht de crisis, nooit een borrel.
In vergelijking met 3 jaar geleden zijn werknemers kieskeuriger geworden in het wel of niet naar de kerstborrel gaan. Drie jaar geleden liet een kleine 12 procent de aanwezigheid op de kerstborrel afhangen van welke collega's gingen. Inmiddels is dit aantal gestegen naar 15 procent.
 

23-12-2009 8:43Een prachtige prijsvraag voor jonge architecten. Op initiatief van dax en Trespa is de prijsvraag ‘Moments of Inspiration’ uitgeschreven. Architecten die in 2007 of later zijn afgestudeerd en architectuurstudenten worden uitgedaagd om voor twee locaties een bestaand pand een nieuw ‘smoel’ te geven. Het ontwerp moet realistisch zijn en tot in het detail zijn uitgedacht. Men streeft ernaar om het winnende ontwerp eind 2010 in uitvoering te nemen. De kick-off van ‘Moments of Inspiration’ is op 27 januari 2010 in Rotterdam, in de Antarctica Lounge van Gevel2010.

Zie ook:
Prijs beloont ambitie
BIjzondere platen in LA

 

23-12-2009 8:38


In de Utrechtse Jaarbeurs vindt woensdag 10 en donderdag 11 februari de tweede editie plaats van Onderwijs & ICT. Dit groots opgezette vakevenement biedt een podium aan ruim tachtig bedrijven en belangenorganisaties die de nieuwste mogelijkheden en ontwikkelingen tonen op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT.

De exposanten informeren de bezoekers over de nieuwste ICT-ontwikkelingen voor alle typen onderwijs, variërend van administratieve systemen tot educatieve software en van leermiddelen tot innovatieve ICT-oplossingen en -diensten. In samenwerking met toonaangevende educatieve uitgeverijen is op de beursvloer een Didactiek- en ICT-paviljoen ingericht en ook Open Source staat in het middelpunt van de belangstelling met een eigen paviljoen. Onderwijs & ICT telt bovendien een theater met praktijkgerichte presentatiesessies.

 

Zie ook:
Beloftevolle ICT-barometer
Imtech bundelt Security-krachten
YNNO verzelfstandigd in SQwin
Europese aanbesteding
Ahrend richt gedeelte ICSE in
Krimpend ICT-budget, maar:
 

22-12-2009 10:21


Het symposium Investeren in Besparen is bedoeld voor facility managers, gebouw- en vastgoedbeheerders die op een slimme manier energie en kosten willen besparen. Het nemen van energiebesparende maatregelen kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Toch lonen dit soort investeringen de moeite omdat ze de energierekening aanzienlijk verlagen. Maar hoe kan de facilitymanager, gebouw- of vastgoedbeheerder slim investeren in energiebesparing? En hoe onderbouwt hij het rendement van de maatregelen richting de financiële afdeling en de beslissers in de organisatie?

 

Het symposium Investeren in Besparen geeft antwoord op deze vragen. Investeren in Besparen vindt plaats op 9 februari 2010 in Cinemec in Ede. Het symposium wordt georganiseerd door SenterNovem. Vooraanstaande specialisten uit de energie-, en installatie-, en facilitaire sector delen hun kennis en ervaring, zowel in lezingen als workshops. Enkele namen: Flip Verwaaien (TNT Real Estate), Albederdien Kenbeek (Sanoma Uitgevers, en genomineerd als Facility Manager van het Jaar) en Gerben Kuipers (directeur CineMec). In de middaguren kunnen de deelnemers aan het symposium kiezen uit een negental workshops en kan men een bezoek brengen aan de beursvloer, waar de nieuwste energiebesparende maatregelen en producten met een korte terugverdientijd zijn te vinden.

22-12-2009 10:01


In 2015 is 100 procent van het naaldhout, 85 procent van het plaatmateriaal en 50 procent van het hardhout duurzaam geproduceerd. Deze forse taakstelling is vastgelegd in het actieplan Bewust met hout, dat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) hebben opgesteld. Het actieplan is bedoeld om een sterke impuls te geven aan het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten in de hele houtketen.

De VVNH en NBvT willen met het actieplan alle schakels in de houtketen mobiliseren om over te stappen op duurzaam geproduceerd hout. Zij willen dit doen door de duurzame keuze voor de ondernemer de gemakkelijke keuze te maken, door praktische belemmeringen weg te nemen en door een gezamenlijke promotiecampagne op te starten. Tijdens de Nationale Houtdag nam Minister Cramer (VROM) het actieplan in ontvangst. "Duurzaam bosbeheer kun je niet alleen. Ik juich het samenwerkingsverband van partijen in de houtketen dan ook van harte toe. Ik roep daarom overheden op om duurzaam hout in te kopen door de Nederlandse inkoopcriteria voor hout te gebruiken."

 

Het actieplan Bewust met hout is bedoeld om een sterke impuls te geven aan de vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Adjunct-directeur Paul van den Heuvel van de Koninklijke VVNH: “Enkele jaren geleden vormde de beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd hout het grote knelpunt. Nu blijkt de vraag achter te blijven. Daarom zullen alle schakels in de houtketen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om ook in deze tijd van economische teruggang boseigenaren te stimuleren hun bossen duurzaam te beheren.” De Nederlandse Vereniging van Houtagenten, de Algemene Vereniging Inlands Hout, Verduurzaamd Hout Nederland, de Vereniging van Houtskeletbouwers, de Vereeniging van Importeerende Groothandelaren in Hout, de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) en de FOSAG ondersteunen het actieplan en dragen bij aan de uitrol. Directeur Jan Douma van de NBvT: “Wij zijn ontzettend blij dat deze brancheorganisaties supporter zijn van het actieplan. De crux van het plan zit wat ons betreft in de samenwerking. Zo gaan we onder andere samen inventariseren welke praktische knelpunten onze leden ervaren bij het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en proberen deze op te lossen. De duurzame keuze moet de makkelijke keuze worden.”

 

Zie ook:

Dutch Design in Development (DDiD)
D&B beoordeelt financiële stabiliteit
Comfortabel leefklimaat met CO2-reductie

Braungart geeft stoel weg
Velux in Kopenhagen

21-12-2009 11:28


Kinnarps en Samas GmbH laten er geen gras over groeien. Na de aankondiging van het Zweedse Kinnarps het noodlijdende Duitse Samas over te willen nemen, richtten beide kantoormeuubelfabrikanten eind vorige week een gezamenlijke BV op. Doel: de gestroomlijnde uitlevering van Samas-producten richting Duitse klanten.
 


De Kinnarps-Samas BV is bedoeld om Samas te ondersteunen bij het nakomen van verplichtingen op het gebied van bijvoorbeeld uitlevering en garantiebepalingen. Overigens wordt met betrekking tot de definitieve overname door Kinnarps nog een slag om de arm gehouden: de overname zou nog kunnen afketsen, bijvoorbeeld wanneer bij Samas onvermoede lijken in de kast worden gevonden.
 

Met de oprichting van de BV wordt de (voorlopige) continuïteit van Samas verzekerd. De BV staat overigens geheel los van de activiteiten van de reeds bestande Kinnarps-BV in Duitsland. 

Zie ook:
Soap Samas duurt voort

18-12-2009 14:49


Nog even en het is januari. En dat betekent dat het 'beursgeweld' weer losbarst. In Keulen bijvoorbeeld. Tijdens de aldaar gehouden Internationale Möbelmesse (IMM)zal sanitair-fabrikant Dornbracht zich van haar beste kant laten zien.

Naar aanleiding van de Passagen 2010, die in het kader van de internationale meubelbeurs IMM Cologne plaatsvinden, presenteert Dornbracht voor de eerste keer het nieuwe tentoonstellingsproject 'Revolving Realities'. "De installatie is de actuele bijdrage aan de Dornbracht Edges serie, die uit projecten op het raakvlak tussen architectuur, design en kunst bestaat", aldus de fabrikant van designkranen.

De installatie met als curator Mike Meiré stamt van de groep Interpalazzo. 'Revolving Realities' is een reactieve installatie, die speelt met het gevoel van realiteit doordat een plaats en een object steeds weer nieuw wordt waargenomen en ervaren. "Door het bespelen van de oppervlakken met verschillende beelden, texturen en animaties wordt het object tot een spiegel van wisselende werkelijkheden. Er ontstaat een reële virtualiteit die zich tegenover de gebruikelijke virtuele realiteit plaatst."

De installatie wordt uitgebreid met een modulaire lichtenscenering. Lichtsnoeren verdelen zich over een buitenvlak van 600 vierkante meter en creëren een verbinding tussen kerninstallatie en haar omgeving. "Impulsen worden opgenomen en teruggeleid naar de buitenliggende ruimte die tot een resonantielichaam wordt en een reflexieve dialoog met de kerninstallatie aangaat. Object, ruimte en toeschouwer verbinden zich zo tot een communicatieve eenheid."

Interpalazzo is een collectief van mediakunstenaars, opgericht door Martin Hesselmeier, Andreas Muxell en Carsten Görtz. Voor 'Revolving Realities' werkt Interpalazzo samen met de geluidsperformer Markus Schmickler, die voor het project een eigen soundtrack componeert.

Benieuwd geworden? eze expositie én nog veel meer zijn te zien tijdens de IMM. Het Keulse evenement vindt plaats van 19 tot en met 24 januari 2010. 

Zie ook:

Gesprekken van Dornbracht 
Prijs voor geplagieerde fabrikant
Smaakvolle soberheid op sanitairbeurs

18-12-2009 14:35Gevelpanelenfabrikant Trespa heeft de DME (Design Management Europe) award gewonnen. Deze prestigieuze prijs bekroont Europese bedrijven en organisaties die design op een strategische manier integreren in hun bedrijfsvoering.

Volgens de jury is Trespa erin geslaagd om architecten te inspireren door middel van vernieuwende gevelconcepten waardoor een hoger niveau in architectuur behaald kan worden.

Trespa wist in de categorie grote bedrijven internationale concurrenten als Achmea, Rabobank en LEGO achter zich te laten en treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars Virgin Atlantic (2008) en Loewe (2007).

Fred Collopy, jurylid van Design Management Europe (DME) licht de keuze voor Trespa als winnaar toe: “Architecten worden met de gevelconcepten van Trespa op een juiste manier voorzien in hun behoeftes en raken door hen geïnspireerd. Het helpt ze te presteren en te innoveren. Dit alles leidt tot nieuwe mogelijkheden qua architectuur.”

Aart Jan van der Meijden, sales director van Trespa: “Het is een kroon op ons werk om onze ambitie - een rol te spelen in de realisatie van moderne architectuur - terug te zien in het jurycommentaar. Wij varen al enkele jaren een consistente koers met design als hoofdrol in onze bedrijfsfilosofie en producten.”

Zie ook:
BIjzondere platen in LA
Trespa in New York 
Innovatieprijs 2007 voor WNF 
Noviteiten van Trespa 
Bekendmaking genomineerden Bouwbeurs 
Verouderde kantoren renoveren

15-12-2009 9:51


Het conjunctuurbeeld was eind november beter dan eind oktober. Dit komt vooral door het lichte herstel van de economie en doordat het aantal faillissementen verder is afgenomen. Er kondigt zich voorzichtig iets van een herstelfase af, aldus het CBS.

Alle indicatoren presteren nog wel onder hun langjarig gemiddelde. De economie kromp in het derde kwartaal van 2009 met 3,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De krimp is daarmee minder groot dan die in de eerste twee kwartalen van 2009. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het derde kwartaal met 0,4 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De toename volgt op vier kwartalen waarin de kwartaal-op-kwartaalgroei negatief was. Het consumentenvertrouwen steeg van -19 in oktober naar -14 in november. Hiermee zette de opgaande lijn door. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren iets minder optimistisch over de toekomstige omzet dan in oktober. De stemming onder ondernemers in de industrie verbeterde in november. De productie van de industrie was in oktober 7 procent lager dan in oktober 2008. In de periode augustus-oktober waren gemiddeld 403.000 personen werkloos. Dit zijn er vierduizend meer dan in de vorige driemaandsperiode. Het aantal banen was in het derde kwartaal 143.000 lager dan een jaar eerder. De daling van het aantal uitzenduren is afgevlakt. Er stonden eind september 128.000 vacatures open. Dit zijn er vrijwel evenveel als eind juni.
 

 

Zie ook:

Meubelfabrikanten sluiten moeilijk jaar af
Grootste daling in commerciële dienstverlening
Magazine DTZ Zadelhoff
Ambachtslieden hebben weinig last van crisis
Trendwatcher voorspelt:
Industrie zwaarst getroffen door recessie

 

15-12-2009 9:40


Tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen staat het terugdringen van de CO2-uitstoot centraal. Een gemiddeld huishouden in Nederland produceert alleen door verlichting jaarlijks 325 kilo CO2. Door efficiënt gebruik te maken van daglicht en natuurlijke ventilatie in een woning  of kantoorruimnte kan op een milieuvriendelijke manier een optimaal binnenklimaat worden gecreëerd terwijl de energierekening laag blijft.

In de nieuwe webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’ op www.velux.nl wordt uitgelegd hoe men zelf een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot, het milieu kunnen sparen en tegelijk een comfortabel leefklimaat kunnen creëren door gebruik te maken van daglicht en natuurlijke ventilatie. In Europa wordt ongeveer 40 procent van de totale energieconsumptie gebruikt om gebouwen te verlichten, verwarmen, koelen en ventileren. Vooral verlichting draagt in hoge mate bij aan het energieverbruik en daarmee aan de uitstoot van CO2. Dit terwijl veel meer gebruik kan worden gemaakt van daglicht. De zon is een natuurlijke, krachtige en gratis bron van energie.

Om gebruik te maken van deze energie is het belangrijk een ruimte te voorzien van voldoende glasoppervlak. (Dak)ramen met een ligging op het zuiden en/of westen kunnen in hoge mate thermische energie opleveren en kunnen ervoor zorgen dat kunstlicht pas later op de dag aangedaan hoeft te worden. De energie kan tevens gebruikt worden om de kamers op natuurlijke wijze te verwarmen en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de woning en een beter milieu.

Om uit te leggen hoe de gebruiker het beste om kan gaan met daglicht en natuurlijke ventilatie, terwijl het woonklimaat comfortabel blijft, heeft Velux de webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’ ontwikkeld. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd hoe bewoners in hun woning optimaal gebruik kunnen maken van daglicht en ventilatie. En met zonwering, want in de zomer kan de kamertemperatuur door de zon ook te hoog worden. Door op een juiste manier buitenzonweringen of rolluiken toe te passen en ramen ’s avonds open te zetten voor koeling en natuurlijke ventilatie kan een comfortabel woon- en werkklimaat worden gecreëerd met een positief effect op het milieu en de energierekening. Ook hoe hiermee het beste omgegaan kan worden, wordt uitgelegd in de webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’. Velux wil tevens een actieve bijdrage leveren aan een nieuwe generatie van energie-efficiënte woningbouw die een gezond binnenklimaat met voldoende daglicht en frisse lucht garandeert met behoudt van de kwaliteit in architectuur.

De meeste van de vijftienduizend deelnemers aan de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen zullen dagelijks door het Velux Huis, die het conferentiegebied verbindt met het Metro station, heenlopen. Tijdens hun wandeling door dit paviljoen ervaren zij zelf hoe duurzame architectuur een belangrijke rol kan spelen in de wereldwijde inspanningen om de klimaatveranderingen te voorkomen. Velux wil haar eigen wereldwijde CO2-uitstoot door verschillende initiatieven en investeringen in 2020 met 50 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 2007.

 

Zie ook:

Mooie order Aura Light
Tweede Velux Model Home
Flexibel en energiezuinig bouwen
Anti-cyclisch investeren
Klimaatboekhouding goed voor milieu
Duurzame ambities
Verwarming met houtpellets
Pionier in spaanplaat
Christensen presenteert visie
Milieuinstrument kantoorinrichter
Balta zet dak duurzaam in
FSC voor duurzame grafische diensten
LedNed claimt wereldprimeur
Nostalgie in nieuwe vorm
Primeur voor LEDNED

11-12-2009 11:57"De magie van DuPont Corian blijft evolueren", dat zegt de woordvoerder van DuPont naar aanleiding van de introductie van 22 nieuwe kleuren voor het bij interieurarchitecten populaire materiaal Corian.

"Na een doorgedreven ontwikkelingsproces van twee jaar inzake kleur en esthetiek, met inbegrip van trendanalyse, marktonderzoek en uitgebreide laboratoriumtesten, introduceert DuPont in Europa, het Midden-Oosten en Afrika een reeks van 22 nieuwe kleuren waarin Corian verkregen kan worden", medlt de woordvoerder. 

De nieuwe kleuren komen volgens DuPont tegemoet aan uiteenlopende wensen op het vlak van stijl en toepassing in zowel commerciële als residentiële interieurs, van keuken- en badkamerwerkbladen tot verlichtingsarmaturen. "Alle kleuren zijn verkrijgbaar in een plaatdikte van 12 mm, terwijl de kleur Designer White ook kan worden verkregen in een dikte van 6 mm."

Negen van de nieuwe kleuren (behorend tot de Eco-Terrazzo collectie en de Eco-Concrete collectie) bevatten gerecycleerd materiaal en zijn het eerste tastbare resultaat van een meerjarig productie- en marketingprogramma van DuPont om massieve oppervlaktematerialen op de markt te brengen die zowel performant als esthetisch verantwoord zijn en duurzaam voor het milieu geproduceerd worden.

De 22 nieuwe kleurvarianten vanaf januari 2010 verkrijgbaar zijn in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "Tegelijkertijd worden 22 bestaande kleuren geleidelijk aan uit het gamma verwijderd, zodat het totale aanbod in de regio op 100 kleuren blijft", zegt de woordvoerder.

De ontwikkeling van deze 22 nieuwe kleuren werd gecoördineerd door architect Massimo Fucci.

Zie ook:
DuPont Corian op sprookjesgevel
Kenmerk loftarchitectuur
Veiling in Brussel 
40 Years/40 Designers
 

11-12-2009 11:40


Zowel het nieuwe operagebouw van Oslo, het spectaculaire Olympische Stadion van Beijing, als de renovaties van Duitse musea en historische klassiekers zoals het Bauhaus in Weimar. Het zijn allemaal architecturale projecten die een plaatsje vonden in de laatste editie van DLW References, het referentiewerk van Armstrong.

"Deze prachtige en originele publicatie documenteert met kleurenfoto’s, vloerplannen en situatietekeningen zowel buitengewone als kleinschalige, maar vooral prachtig uitgevoerde architecturale projecten, die allemaal gebruik maken van Armstrong vloerbedekking", zegt de DLW-woordvoerder. De illustraties worden aangevuld met korte notities in het Duits en het Engels.

Een tweetal jaar geleden publiceerde Armstrong zijn eerste referentieboek. "Een hele schare architecten was betrokken bij de productie van dit boek. Ze gebruikten het als een platform om hun eigen projecten voor te stellen. De bedoeling was om lezers een bron van inspiratie te verschaffen."

Ook voor deze laatste uitgave stuurden een groot aantal architecten bijdragen in, en Armstrong maakte er een representatieve selectie van. Bouwwerken uit de educatieve, culturele en commerciële sector, en ook uit die van de detailhandel en de gezondheidszorg, scheppen een breed beeld van de huidige internationale architecturale trends.

"Dit boek van topkwaliteit en met harde kaft bevat ook historische gebouwen. Hiervoor is een goede reden: het merk DLW, dat deel uitmaakt van Armstrong, werkt al bijna een eeuw samen met designers en architecten. Tijdens de Bauhausperiode van Walter Gropius was linoleum een zeer gewild vloermateriaal."
 In zijn voorwoord, dat uitstekend past bij dit jubileumjaar, heeft Prof. Bernd het over de enorme invloed die de Bauhausschool ook vandaag nog heeft op hedendaagse architecten.

Wie een exemplaar wil van het nieuwe referentiewerk, kan contact opnemen met Armstrong via de lokale verkoop of rechtstreeks, op het adres commercial-flooring.nl@armstrong.com.

Zie ook:
Tapijt nog niet uit de gratie 
Desso zet in op hergebruik 
Terugname tapijt 
Advertorial Armstrong
Ruim 140.000 vierkante meter producten 
Bioguard: hygiëne en luchtkwaliteit
 

11-12-2009 11:31Boerhof Projectinrichters heeft naar eigen zeggen binnen Europa de eerste Cradle to Cradle tapijttegel geleverd en gelegd. "De tegel ligt in Deventer bij Dienst Regelingen, een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit." Fabrikant van de Cradle to Cradle-tegel is Desso.

"Een Cradle to Cradle-tapijttegel is een tegel die tot nieuwe grondstoffen verwerkt kan worden", aldus Boerhof. "Met die grondstoffen worden weer nieuwe tapijttegels geproduceerd." Voor een overheidsinstantie als het Ministerie van LNV is het duurzaamheidsaspect uiteraard belangrijk. Zij vroegen Boerhof Projectinrichters dan ook om een maatschappelijk verantwoord inrichtingsconcept voor hun kantoorlocatie.

"Door goede wederzijdse contacten was Boerhof op de hoogte van de ontwikkeling van een Cradle to Cradle tegel bij fabrikant Desso. We zien onszelf als intermediair tussen de ideeën van een klant en de mogelijkheden die leveranciers kunnen bieden." Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat volgens de woordvoerder hoog in het vaandel bij Boerhof Projectinrichters. 

Zie ook:
Drie genomineerden PPI Award 
Verwarming met houtpellets
Tapijt nog niet uit de gratie
Desso zet in op hergebruik
Fabrikant op streek met duurzaamheid 
C2C-filosofie vindt aanhang in Denemarken
Braungart geeft stoel weg
Lezing van Steelcase en OCS
Duurzaamheid in het interieur
 

11-12-2009 9:25"Casala blijft ook in 2010 de juiste partner voor het leveren van meubilair aan overheden." Dat meldt de leverancier van projectmeubel naar aanleiding van de op stapel staande inwerkingtreding van een op duurzaamheid gerichte overheidsmaatregel.

Vanaf 1 januari 2010 gaan Nederlandse Rijksoverheden alleen nog duurzame producten inkopen. Hiervoor zijn in samenwerking met SenterNovem richtlijnen opgesteld. "Casala producten worden geproduceerd volgens de eisen die aan de productgroep kantoormeubilair gesteld worden", medlt de woordvoerder van het bedrijf uit Culemborg. "Daarnaast wordt ook voldaan aan de ISO normen met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid."

Casala voldoet naar eigen zeggen aan alle criteria voor het duurzaam inkopen van kantoormeubilair. "Deze criteria zijn op 28 juli jongstleden voor het laatst gewijzigd door SenterNovem en zullen vanaf 1 januari 2010 gelden voor centrale- en lokale overheden."

De Rijksoverheid heeft als ambitie om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015. "Het programma 'Duurzaam Inkopen' stimuleert overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van producten en diensten", aldus een woordvoerder van SenterNovem.

Tafels en stoelen van Casala hebben een levensduur van minimaal 5 jaar en vervangende onderdelen kunnen minimaal 10 jaar na verkoop nageleverd worden, meldt Casala. "Alle gebruikte materialen en grondstoffen voldoen aan de gestelde eisen. De materialen die in producten verwerkt zijn, met uitzondering van oppervlaktebehandelingen, zijn van elkaar te scheiden. Samenstellingsetiketten zijn per product beschikbaar. Directieverklaringen en testrapporten van de producten zijn opvraagbaar."

Bewustheid op het gebied van milieu is volgens de woordvoerder bij Casala doorgevoerd tot in de productie. "De Feniks stoel is hier een voorbeeld van. Bij de productie van Feniks zijn uitsluitend composteerbare, recyclebare en her- gebruikte materialen toegepast. Daarnaast wordt samengewerkt met betrouwbare, ISO 14001 en 9001 gecertificeerde leveranciers. Deze eigenschappen maken van Feniks een duurzame stoel."

Zie ook:
Casala zet in op duurzaamheid
Drukbezocht 'groen' evenement 
Kantoorgigant prikkelt toeleveranciers
Nationale Dubodag 
Organisaties slaan handen ineen 
Duurzaamheid comfortabel?
Verbeterdoel 30 procent 
Utiliteit energiezuiniger
Uitbreiding stoelenlijn Casala
Kantoorinrichter nu ook in Londen 
Awards voor kantoorproducten

 

11-12-2009 9:06Anjelica Cicilia is uitgeroepen tot winnaar van de Building Passion Vrouw van het Jaar Award. Cicilia is commercieel directeur van architectenbureau KOW Den Haag. De prijs is bedoeld om te laten zien dat ook vrouwen het ver kunnen schoppen in de nog altijd door mannen overbevolkte bouwkolom.

Ir. Anjelica Cicilia studeerde Bouwkunde en Civiele Techniek aan de Universiteit op Curaçao (1999) kwam naar Nederland en studeerde als stedenbouwkundige af aan de TU Delft in 2003. Tijdens haar studie werkte ze bij 3D BluePrint Technologies onder andere aan de nieuwbouw van het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Begin 2006 maakte Cicilia de overstap naar KOW waar ze leiding gaf aan KOW LAB, de 'kraamkamer' van KOW. Als commercieel directeur is Anjelica Cicilia eindverantwoordelijk voor de acquisitie en communicatie van het Haagse architectenbureau.De jury van de 'vrouwenprijs' stond onder voorzitterschap van Architect-hoofdredacteur Harm Tilman en bestond verder uit Heleen Mees, Myrthe Hilkens, Ellen Sander en Hans Lensvelt.
Bij de beoordeling hebben diverse criteria meegespeeld, waaronder  de toekomstgerichtheid, de visie en de 'passie voor bouwen' van de genomineerden.

Behalve Anjelica Cicilia waren ook Maartje Lammers (24H Architecture), Sabine van den Boom (Heddes Bouw), Michelle Prins (DEC, Volker Wessels) en Elphi Nelissen (Nelissen Ingenieursbureau) genomineerd.

Zie ook:
Nominaties Building Passion Vrouw bekend
Inside information nr 5 - 2009 (Column)
 

04-12-2009 15:57Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland worden dezer dagen volop prijzen uitgedeeld. In Duitsland werden deze week de iF product design award-winnaars bekend gemaakt.

De Duitse bekendmaking kan met recht een 'prijzenregen' worden genoemd: van de 2486 inzendingen werden er maar liefst 778 met een prijs beloond. In de categorie Office/Business vielen onder meer de volgende producten in de prijzen: de Filo (Bene), de Alite (Brunne), de Salida (Drabert), de Amos en de Avein (Kokuyo Furniture), Slim office (Arco contemporary furniture), de Leopard (Okamura Corporation), too 2.0 (Brunner group) en de stoel On (Wilkhahn).

Met de huidige prijzenregen is het iF-sprookje overigens nog niet uit. In maart 2010 wordt uit de huidige winnaars een vijftigtal gold awards gekozen. Wij houden u hierover op de hoogte...

 

04-12-2009 15:42Feest bij Moooi. Op 11 december vindt in de Moooi Gallery in Amsterdam een presentatie plaats van de nieuwste producten van het designlabel van Marcel Wanders.

Bezoekers kunnen op 11 december kennis nemen van producten in categorieën als licht, leer en luxueuze accessoires. En zoals altijd bij Moooi geschiedt dit in ultrahippe omstandigheden. Belangstellenden wordt aangeraden zich niet te gewoontjes uit te dossen... 

Zie ook:
Moooi in België 
Design in Amsterdam 
Joel Degermark / Inside 2-2008
 

04-12-2009 15:31De nieuwe huisvesting van Unisoft Retail Solutions en HIPnet op bedrijvenpark Haven Zeven in Waalwijk mag in veel opzichten bijzonder heten. Trekt de karaktervolle architectuur van het Udense bureau Arceau niet de aandacht, dan wel het immense ledboard aan de gevel dat op dynamische wijze met de automobilist op de A59 communiceert.

"Binnen ontlokken de hoogwaardige afwerking en moderne inrichting een gegarandeerd wow!", zegt een woordvoerder van ATOP, het bedrijf dat de complete afbouw van dit unieke kantoorgebouw verzorgde.Unisoft is één van de grootste point-of-sale leveranciers van Europa en biedt retailers sinds de oprichting in 1985 innovatieve winkeloplossingen van planning, inkoop, logistiek, verkoop, EDI, uitgebreide managementinformatie tot financiële administratie. Unisoft/HIPnet draait uitstekend en telt zo’n 60 medewerkers, die tot voor kort hun werkplek hadden in een drietal kantoren in Waalwijk (naast een vestiging in het Belgische Mechelen). Vanwege de groei ontstond behoefte aan één centrale, representatieve locatie, waar alle afdelingen van de Nederlandse vestiging kunnen worden samengevoegd en waar voldoende ruimte is voor verdere expansie.

Aannemingsbedrijf Van Gerwen Industriebouw uit Uden realiseerde in opdracht van de firma Zomerdijk uit Gilze een prachtig nieuw kantoorpand, dat Unisoft en Hipnet inmiddels als huurders hebben betrokken. “Het is een luxe pand,” verzekert Anton van Gemert van GBA Bouwbegeleiding & Advies, die in opdracht van VGI de bouwbegeleiding op zich nam. “Een kantoor met een geweldige uitstraling, volgens een slim ontwerp. De vijf verdiepingen hebben bijvoorbeeld Infra+ vloeren, waarin alle installaties zijn weggewerkt."De klimaatbeheersing wordt geregeld door een geavanceerd warmte-koude systeem dat gebruikmaakt van aardwarmte en aardkoeling. Ook alle armaturen zijn milieuvriendelijk. "Al die maatregelen hebben ertoe geleid dat de overheid voor dit kantoor een groensubsidie heeft toegekend. Als de eigenaar dat wil, komt het pand zo in aanmerking voor groenlabel A.” 

De complete afwerking van het nieuwe kantoorgebouw is uitbesteed aan ATOP. Van Gemert: “In dit geval werd ATOP op pad gestuurd met een ontwerp van Arceau, maar op belangrijke punten als kleurstellingen en materiaalgebruik kwam dat ontwerp in samenspraak tot stand. We kennen ATOP als een betrouwbare partner, die perfect werk levert, keurig volgens afspraak."

Hetr bedrijf leverde onder meer de systeemwanden, plafonds, schuifwanden, tegel- en schilderwerk, kozijnen en deuren, meubelwerk voor de entree en de pantry’s op de verdiepingen, vloerbedekking, trappenhal. "ATOP stuurt alle partijen aan, zorgt dat alle werkzaamheden naadloos op elkaar worden afgestemd, draagt de gehele verantwoordelijkheid. Zo’n totaaloplossing is voor ons natuurlijk wel zo makkelijk en efficiënt.”

Zie ook:
Kenmerk loftarchitectuur
Swingende inrichting elektronicawinkel
Plan om nog dit jaar dertig winkels te openen

04-12-2009 9:09Wij meldden het dezer dagen al eerder: het jaar loopt ten einde en dus worden er allerhande awards uitgereikt. Deze week was het de beurt aan de Venuez Hospitality & Style Awards. De prijs voor het beste interieurontwerp ging naar restaurant Moskou in Deventer.

Moskou in Deventer is een multifunctionele venue waar bar, restaurant en sushibar zich verenigen. De jury roemde de succesvolle uitvoering van de indeling, die zorgen voor een zeer dynamisch karakter. "Iedere ruimte heeft zijn eigen sfeer en uitstraling, maar allen beschikken zij over een gemeenschappelijke ziel."

"De verbouwing van het pand is met veel respect uitgevoerd, waardoor de charme is behouden. Dit wordt nog eens extra versterkt door de bevlogen houding van de ondernemers."

Andere awards gingen naar onder meer Paul Hermanides (Hospitality & Style Award 2009), Lola's Amsterdam (Best Style Bar), Trouw Amsterdam (Best Hospitality Concept) en Rex Hilversum (Best use of Technology).

04-12-2009 8:46


Tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen volgende week wordt aandacht geschonken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot van gebouwen en het gebruik van duurzame zonne-energie. Speciaal ter gelegenheid van de top is door zonwering-aanbieder Velux in Kopenhagen een Green Architecture Tour op poten gezet.

"Gedurende de VN klimaattop zijn deelnemers van harte welkom om een bezoek te brengen aan verschillende architectonische duurzame projecten die onderdeel zijn van de Green Architecture Tour", aldus een woordvoerder van Velux. 

"Toekomstige gebouwen dienen CO2 neutraal te zijn en tegelijkertijd de beste condities in binnenklimaat te garanderen met voldoende daglicht en frisse lucht. Passieve zonne-energie voor verlichten en verwarmen is dé sleutel om de CO2 consumptie van gebouwen te verminderen."

Ramen dragen volgend Velux voor een belangrijk deel bij aan de energievoorziening. Met voldoende daglichttoetreding wordt bespaard op elektrische verlichting en daarnaast verwarmt passieve zonne-energie de woning in het stookseizoen. "Wij willen een actieve bijdrage leveren aan een nieuwe generatie van energie-efficiënte woningbouw die een gezond binnenklimaat met voldoende daglicht en frisse lucht garandeert met behoudt van kwaliteit in architectuur."

De meeste van de 15.000 deelnemers aan de conferentie zullen dagelijks door het Velux Huis heenlopen, die het conferentiegebied verbindt met het metrotation. "Tijdens hun wandeling door dit paviljoen ervaren zij zelf hoe duurzame architectuur een belangrijke rol kan spelen in de wereldwijde inspanningen om de klimaatveranderingen te voorkomen, aangezien gebouwen wereldwijd 40 procent van de totale energieconsumptie voor hun rekening nemen."

Naast het Velux Huis hebben conferentiedeelnemers en pers van 7 tot 18 december 2009 ook de gelegenheid om andere praktijkvoorbeelden van duurzaam bouwen te bezoeken in de ‘Green Architecture Tour’ zoals het nieuwe klimaatvriendelijke gebouw van de Universiteit van Kopenhagen ‘Green Lighthouse’, het energierenovatieproject van het Osram Valhalsgade Culture Centre van de gemeente Kopenhagen, het CO2 neutrale voorbeeld van een gerenoveerd rijtjeshuis SOLAR Prism en het CO2 neutrale optop appartement SOLTAG.

Zie ook:

Lezing Harsta
Tweede Velux Model Home 
'Daglicht in gebouwen' 
Verwarming met houtpellets 
Lichtkoepel voldoet aan Politiekeurmerk
Christensen presenteert visie 
Voor goede schoolprestaties: 
Inschrijving Velux Award van start

03-12-2009 11:00


Janneke Richter haalde afgelopen week (eind november 2009) het nieuws met haar conclusie dat pauzesoftware te weinig bijdraagt aan de variatie in lichamelijke belasting tijdens beeldschermwerk om klachten aan arm, nek en schouder (KANS) te voorkomen. Ze pleit voor drastischere maatregelen zoals sporten tijdens de lunchpauze om de eentonige belasting tijdens kantoorwerk te doorbreken.

Richter trekt de toegevoegde waarde van pauzesoftware in twijfel door te stellen dat mensen zelf al regelmatig pauzeren tijdens het werk en door te stellen dat de spierbelasting tijdens computerwerk en afgedwongen pauzes door pauzesoftware niet van elkaar verschillen.

Voordat bedrijven pauzesoftware in de ban doen, is het van belang om te kijken naar neveneffecten van pauzesoftware. Pauzesoftware kan namelijk de prestatie van beeldschermwerkers verhogen. Hierdoor kunnen medewerkers hun werkdruk verlagen, wat op zich al positief is, en tevens het risico op tal van lichamelijke en geestelijke klachten voorkomen. Meerdere studies hebben laten zien dat medewerkers de tijd die ze aan extra pauzes van pauzesoftware besteden, terugverdienen door fitter en geconcentreerder te werken, met als bonus een extra 5 tot 10 minuten tijdswinst op dagbasis en minder fouten in het uitgevoerde werk. De toegevoegde waarde van pauzesoftware zit hem in het feit dat medewerkers een herinnering krijgen om het computerwerk te onderbreken, met name de onderbrekingen van meerdere minuten die essentieel zijn.

Uit onderzoek blijkt dat mensen zelf vergeten bewust een onderbreking tijdens het werk in te lassen.

Medewerkers kunnen hun tijdswinst mogelijk nog vergroten door hun aandacht tijdens pauzes van de werkzaamheden af te halen. Australische onderzoekers hebben laten zien dat medewerkers die tot 20 procent van hun werktijd surfen op het internet 9 procent productiever zijn dan collega's die niet regelmatig surfen op het internet. Ook vanuit de time management literatuur komt de aanbeveling om elk uur de aandacht van het werk te halen.

De suggestie van Richter om te gaan sporten tijdens lunchpauzes is evenwel vruchtbaar. Meer dan een derde van de beeldschermwerkers werkt namelijk door tijdens de lunchpauze. Echter, sporten tijdens lunchpauzes is lang niet voor alle medewerkers aantrekkelijk. Daarnaast is het maar de vraag of sporten in het algemeen de benodigde variatie in spierbelasting oplevert. Op de racefiets of achter je pc zitten is immers meer van hetzelfde. Een alternatief is om kortdurende krachtoefeningen te doen voor de spieren die het werk verrichten tijdens beeldschermwerk. Het is bekend dat kortdurend veel kracht leveren de spieren ontspant en dat het herstel van chronische KANS sneller gaat.

De studies van Janneke Richter laten zien dat traditionele pauzesoftware voor verbetering vatbaar is. Door pauzes af te dwingen heeft pauzesoftware daarnaast bij menig beeldschermwerker een slechte naam. Moderne opvolgers van traditionele pauzesoftware nemen de inzichten uit onderzoeken zoals die van Richter reeds mee en  dwingen daarnaast onderbrekingen niet af, maar laten door terugkoppeling zien wat er te winnen is voor medewerkers en organisatie. Bedrijven en medewerkers doen er dus goed aan om te bekijken wat moderne pauzesoftware voor hen kan betekenen.

Dr. Stefan Ijmker is werkzaam als consultant voor ErgoDirect, een organisatie gericht op innovatieve oplossingen voor efficiënt en gezond beeldschermwerk. Hij is aan het VU medisch centrum in Amsterdam gepromoveerd op het ontstaan van KANS bij beeldschermerkers.

 


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >