Nieuws


29-08-2008 9:37


Meer dan de helft (54 procent) van de bedrijven en instellingen in Nederland heeft naar eigen zeggen problemen geschikt personeel te vinden. Personeelsfunctionarissen verwachten dat de concurrentie om de goede arbeidskrachten in hevigheid toeneemt. Dit blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van Randstad.

Meer dan acht van de tien van de onderzochte organisaties verwacht de komende jaren moeite te hebben de juiste medewerkers te vinden. De grote uitstroom van oudere medewerkers verergert de situatie, vooral personeelsmanagers in de industrie en bij de overheid maken zich zorgen. De vergrijzingsproblemen lijken het grootst in de zorg, terwijl de zakelijke en financiële dienstverleners hier relatief juist weinig last van hebben.
Bij wervingsproblemen gaat het om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het personeelsaanbod; de opleiding en de werkervaring schieten vaak tekort. Daarnaast merken veel ondervraagden op dat jongeren van nu minder gedreven zijn dan vorige generaties (64 procent), dat mensen minder gemotiveerd overkomen (51 procent) en dat werken voor steeds meer mensen een bijzaak is (24 procent).
Aan het onderzoek werkten 580 HR-functionarissen van bedrijven met meer dan vijf medewerkers mee. Bij 36 procent van de deelnemende organisaties is het personeelsbestand het afelopen jaar gegroeid.

Bron: Gids online

29-08-2008 9:26


Het gat tussen het gedrag dat medewerkers van hun managers verwachten en het gedrag dat ze daadwerkelijk vertonen, is aanzienlijk, toont het nieuwste Europese onderzoek van Krauthammer aan. De verwachtingen van medewerkers worden op een aantal basispunten niet waargemaakt. En toch lijkt 70 procent van de medewerkers  nog steeds vertrouwen in zijn manager te hebben, ondanks hun tekortkomingen.

Het onderzoek geeft duidelijke signalen  dat medewerkers bepaald gedrag verwachten van hun manager, zoals het gezamenlijk analyseren van problemen, hen betrekken bij het oplossen van dilemma's, het spontaan toegeven van hun fouten en om het vragen van feedback bij medewerkers over hun eigen presteren. Maar het blijkt dat medewerkers maar in ongeveer de helft van de gevallen krijgen wat ze willen.

"Het is  frappant dat het basisprincipe van  de manager van 'mensen vooruit  helpen' zo zwak  scoort, vertelt Ronald Meijers, Co - Chairman Executive Board van Krauthammer. "Wat zou er gebeuren met de kwaliteit van het management als er duidelijke normen zouden komen voor gewenst en ongewenst gedrag van de manager? Aan de andere kant wordt het 'moderne management' pas 100 jaar beoefend. Dus laten we hoop houden en realistisch blijven. Net als opvoeden, is managen niet eenvoudig en wordt het onderschat en er wordt niet genoeg effort in gestopt. Dat is niet juist. Management grijpt diep in in het dagelijks leven van mensen, het is gewoon te belangrijk om te verwaarlozen," voegt hij toe.

Ondanks het feit dat het onderzoek aanzienlijke tekortkomingen in managementgedrag aantoont, heeft 68 procent van de medewerkers vertrouwen, of zelfs veel vertrouwen, in hun manager. Vertrouwen is dus blijkbaar bestand tegen tekortkomingen in het gedrag van de manager. Toch  heeft 14 procent van de medewerkers geen vertrouwen in zijn manager en 4 procent geen enkel  vertrouwen, of zelfs wantrouwen jegens zijn manager. Er is dus nog steeds ruimte voor verbetering.

 

Het onderzoek richt zich op vier gebieden waarvan Krauthammer vindt dat ze onmisbaar zijn voor duurzame prestaties, namelijk:

1.         Hoe managers zelf-discipline tonen

2.         Hoe managers richting geven

3.         Hoe ze een beslissing nemen

4.         Hoe ze zorgen dat afspraken nagekomen worden

 

Binnen deze vier gebieden zijn dertig belangrijke managementgedragingen onderzocht. De top tien van meest gewenste vormen van gedrag wijzen erop dat medewerkers meer willen samenwerken met hun manager:

91 procent wil graag dat de manager  problemen samen analyseert; 47 procent ervaart dit zo.

80 procent wil dat  de manager een gezamenlijke oplossing zoekt in een conflictsituatie; slechts 47 procent van de managers doet dit.

75 procent wil graag dat  de manager hen betrekt bij het oplossen van problemen en dilemma's; 38 procent ervaart dit zo.

 

Daarnaast zouden medewerkers graag zien dat de manager vertrouwen heeft in hun welwillendheid, aangezien:

82 procent van de manager verwacht dat hij zijn fouten spontaan toegeeft; 46 procent ervaart dit.

76 procent van de manager verwacht dat hij de juiste context creëert voordat hij een verandering implementeert; 32 procent ervaart dit zo.

73 procent wil dat zijn manager bezwaren erkent en vragen gebruikt om een antwoord te formuleren; dit gebeurt in 33 procent van de gevallen.

 

De eerste Krauthammer Observatory is in april 2007 gepubliceerd en de komende 4 jaar zal Krauthammer het managementgedrag in Europa jaarlijks onderzoeken. Als basis voor het onderzoek wordt een dashboard - een model voor managementgedrag - gebruikt. De komende jaren wordt dit dashboard gevuld met nog meer gegevens over het gedrag dat medewerkers graag van hun manager zien en het daadwerkelijke gedrag van de manager.

 

U kunt het volledige onderzoek hier downloaden: http://www.krauthammer.nl/content.cfm?media=13&id=1626

24-08-2008 21:28


Bedrijven steken vooral tijd en geld in nieuwe werknemers. Wie langer dan 5 jaar in dienst is, wordt genegeerd. Adviezen van de HR-afdeling hebben vaak weinig invloed. Dit zijn enkele opmerkelijke conclusies uit onderzoek door IT-dienstverlener Raet.

Van de ondervraagde organisaties investeert 95 procent het meeste geld in werknemers die korter dan 5 jaar in dienst zijn. Medewerkers die langer in dienst zijn worden totaal vergeten. Deze praktijk strookt niet met de visie van Nederlandse HR-adviseurs. Zij geven op grote schaal aan dat het juist gaat om het 'binden en boeien' van personeel.

Volgens de onderzoekers treedt de afdeling HR zelden sturend op en worstelt het met het innemen van de prominente positie 'in de lijn'. En dat terwijl de afdeling HR volgens de onderzoekers voldoende kennis en overzicht heeft om ook op de langere termijn te zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plek zit.

De HR-adviseur blijkt in de praktijk weinig invloed op aanname van personeel te hebben; zijn advies krijgt vaak niet meer dan een vrijblijvend karakter. De leidinggevende bepaalt wie zijn team mag komen versterken. Bij slechts één op de tien organisaties mag de HR-adviseur een dwingend aannameadvies geven.
Voor dit onderzoek zijn ruim 440 bedrijven met meer dan honderd medewerkers ondervraagd.

Bron: gidsonline.nl

 

22-08-2008 8:44


Het rookverbod in Nederland zorgt ervoor dat er vaker spullen van de werkvloer verdwijnen. Althans dit zegt beveiligingsonderzoeker Gerard Bongers.

Doordat medewerkers steeds in en uitlopen om te roken valt er nauwelijks nog te controleren of er spullen van het bedrijf worden meegenomen. Verder wijst Bongers erop dat het rookverbod de veiligheid van bedrijven nog op andere vlakken in gevaar brengt. Rokende werknemers laten bij mooi weer namelijk de deur nogal eens openstaan. Dit zijn de momenten waar insluipers op wachten.

Bron: nationale vacaturebank.nl
22-08-2008 8:42


Hoogopgeleide sollicitanten vertonen steeds vaker asociaal of arrogant gedrag. Vooral in sectoren met een groot tekort aan personeel weten werknemers dat ze niet meer hoeven te strijden om die felbegeerde functie. Dat schrijft De Pers.

Sommige sollicitanten zijn zo lui dat ze niet eens de vacature lezen. Ook gebeurt het dat sollicitanten zonder afmelding niet op komen dagen bij een tweede of derde gesprek. Het gedrag van sollicitanten komt door een gebrek aan motivatie. Ook zijn ze vaak niet serieus op zoek naar een nieuwe baan, maar willen weten of ze ergens anders een hoger salaris kunnen krijgen.

21-08-2008 8:46


Het nieuwe hoofdkantoor van Centric in Gouda is opgeleverd en behoort tot de tien duurzaamste gerealiseerde kantoorgebouwen van Nederland. Deze top 10 is gebaseerd op de ambitieuze GreenCalc-maatlat, die OVG Projectontwikkeling en de Rijksgebouwendienst als leidend meetsysteem voor utiliteitsgebouwen gebruiken. Centric is trots dat het nieuwe hoofdkantoor een Greencalc C-klasse gebouw is. De huidige marktconforme kantoorgebouwen vallen in de Greencalc D-klasse of lager.

In het nieuwe hoofdkantoor zijn onder andere de volgende energiebesparende maatregelen genomen: voor de koeling in de zomer en de verwarming in de winter beschikt het gebouw over een systeem van koude-warmte-opslag. Dit systeem maakt gebruik van de temperatuur van water dat uit de bodem wordt opgepompt;

de tl-verlichting langs de ramen past zich aan aan de hoeveelheid licht die door de ramen valt en verlichting schakelt alleen in bij aanwezigheid van personeel; de kranen in de toiletten zijn voorzien van bewegingssensoren; voor de computerruimte heeft Centric een Free Cooling in laten bouwen, een koelconcept dat handig gebruik maakt van de koele buitenlucht. Uitgaande van het door de overheid wettelijk voorgeschreven Energie Prestatie Certificaat (Energielabel) valt het nieuwe hoofdkantoor in de A+ klasse. Hieraan voldoen momenteel alleen zeer duurzame gebouwen.

GreenCalc+ is een hulpmiddel voor het beoordelen en vergelijken van de mate van duurzaamheid van gebouwen. De duurzaamheid wordt berekend door het bepalen van de belasting die het gebouw gedurende zijn bestaansperiode (bouw, exploitatie en sloop) op het milieu heeft. Bij de berekening wordt de milieubelasting van het materiaalgebruik, energiegebruik en watergebruik van een gebouw meegenomen.

De milieu-index gebouw (MIG) wordt bepaald door de milieukosten van het te beoordelen gebouw met standaardgebruiker te vergelijken met die van een referentie(kantoor)gebouw. Bij het referentiegebouw wordt uitgegaan van materialen en installaties die gangbaar waren in 1990 (de index = milieukosten referentie/milieukosten ontwerp x 100). Hoe hoger de index is, hoe milieuvriendelijker het gebouw is. Het referentiegebouw uit 1990 heeft een index van 100. Naast de GreenCalc index is er ook een labelklasse-indeling gemaakt. Een marktconform gebouw anno 2008 scoort label D. Een gebouw dat gebouwd is volgens de minimale eisen uit het bouwbesluit (in 2008) scoort label F. GreenCalc+ is ontwikkeld door de stichting Sureac.

Centric biedt gespecialiseerde totaaloplossingen op het gebied van consultancy, IT solutions, software engineering, e-business, systems integration, managed ICT services en training. Centric is actief in diverse branches, waaronder centrale en decentrale overheid, financiële dienstverlening, retail, woningcorporaties, groothandel en zorg. Door de groeiende omvang van het bedrijf en de solide financiële positie, realiseert Centric grootschalige projecten en kan de organisatie continuïteit garanderen. Centric heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, Roemenië, Zweden en Zwitserland. De ICT-organisatie Centric is onderdeel van Centric BV, waar circa 9.700 medewerkers werkzaam zijn. Centric BV levert automatiseringsdiensten, financiële diensten (Finace) en advies- en ingenieursdiensten (Oranjewoud). Centric BV heeft in de eerste helft van 2007 een omzet geboekt van 374,8 miljoen euro, de winst over deze periode bedroeg 18,6 miljoen euro.

http://www.centric.nl/
http://www.greencalc.com/

21-08-2008 8:38


Een Amerikaans onderzoek raadt vrouwen af om boos te worden op de werkvloer. Vrouwen die openlijk hun boosheid tonen, worden door hun baas en collega's als incompetent beschouwd, blijkt uit het onderzoek van de Yale University en de Northwestern University.

Bij boze vrouwen wordt volgens de onderzoekers verondersteld dat ze de controle over alles kwijt zijn. Wanneer een mannelijke collega zijn geduld verliest, heeft dat volgens de onderzoekers daarentegen weinig gevolgen.

20-08-2008 8:42


Wat er ook verandert op de werkvloer; het kerstpakket lijkt een blijvertje. Volgens een peiling op de website van P&Oactueel blijkt dat werknemers ook dit jaar weer massaal kunnen rekenen op een kerstpakket.

P&O'ers vinden namelijk dat het kerstpakket een mooie traditie is en zeker niet afgeschaft moet worden. Slechts 14,3 procent van de P&O'ers vindt dat het kerstpakket een achterhaald fenomeen is. Jaarlijks worden 4,9 miljoen kerstpakketten uitgedeeld. Driekwart van de werknemers kiest het liefst zelf een kerstpakket uit in plaats van een standaard pakket te ontvangen.

Bron: nationale vacaturebank.nl

19-08-2008 15:06

Weleens gehoord van een boreout? Het is het 'saaie neefje' van de burnout. Maar liefst 15 procent van de werknemers verveelt zich. Nietsdoen levert net zoveel stress op als teveel moeten verzetten. Moeheid, irritatie en lusteloosheid slaan toe: symptomen van een boreout.

Zo schrijven de Zwitserse organisatieadviseurs Werder en Rothlin in het managementboek Diagnosis Boreout. Zij stellen dat ongeveer 15 procent van de kantoorwerkers zich verveelt. In een tijd waarin drukte en stress zijn uitgegroeid tot statussymbool, is verveling taboe. Wie weinig te doen heeft op het werk, houdt zijn mond uit angst te worden gezien als klaploper. Zowel onderbelasting als verveling en desinteresse kunnen leiden tot een boreout, schrijven Rotlin en Werder.

Bron: nationale vacaturebank.nl
19-08-2008 15:01


Het blijkt slecht gesteld te zijn met de originaliteit van vacatureteksten. Dat komt naar voren uit onderzoek van AMC Academie, die hiervoor meer dan honderdduizend vacatureteksten heeft bekeken.

Zo moeten kandidaten in de vacatures voornamelijk flexibel en zelfstandig zijn. Daarnaast zijn alle bedrijven in Nederland vooral professioneel en dynamisch. De term zelfstandigheid komt het vaakst voor in vacatures. Het werd in 36 procent van de vacatureteksten gebruikt. Vivian Tsang van AMC Academie raadt organisaties aan specifieker te zijn. 'Als je jezelf dynamisch noemt, schrijf dan ook op waarom'.

Bron: nationale vacaturebank.nl
17-08-2008 21:47
 


Bijna 40 procent van de Nederlandse werknemers mist tijdens een vakantie de sfeer op de werkvloer. Dit blijkt uit de onlangs afgesloten poll van Creyf's Uitzendbureau.

Dit bureau stelde meer dan 560 werknemers de vraag: Wat mis je het meest aan je werk tijdens een vakantie? Van alle respondenten geeft 27 procent aan dat ze tijdens de vakantie moeten wennen aan het onregelmatige ritme. Ook bekent 20 procent van de werknemers de collega's te missen. Daarnaast missen de respondenten (15 procent) het gebruik en inzetten van kennis en ervaring tijdens een vakantie.

14-08-2008 11:09


Het oordeel van werknemers met een tijdelijke baan over hun bejegening blijkt meer af te hangen van mogelijkheden die het tijdelijke werk hen biedt, dan van gelijkheid ten opzichte van vaste krachten. Dit concludeert promovendus Jeroen de Jong van de Universiteit van Tilburg.

Een opmerkelijk onderzoeksresultaat is dat tijdelijke werknemers hun arbeidsrelatie als eerlijker beoordelen dan vaste werknemers, terwijl de arbeidsvoorwaarden voor veel tijdelijke werknemers juist slechter zijn. De Jong leidt hieruit af dat tijdelijke en vaste krachten niet dezelfde beoordelingscriteria hanteren.

Dat tijdelijke medewerkers een arbeidsrelatie als eerlijk ervaren, blijkt niet af te hangen van gelijkheid en billijkheid ten opzichte van vaste krachten. Andere aspecten van tijdelijk werk, zoals motieven om voor tijdelijk werk te kiezen, behoeften, macht en verwachtingen ten aanzien van kansen en mogelijkheden die het tijdelijke werk biedt, blijken het oordeel wel te beïnvloeden. De Jong concludeert op grond daarvan dat de beperkte duur van een arbeidscontract een zwakke plek is in het streven naar eerlijke en gelijke behandeling. Tijdelijke werknemers met het vooruitzicht op een vaste baan lopen een groter risico op uitbuiting, doordat ze gevoelens van oneerlijke behandeling kunnen rationaliseren en daardoor ook genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.

 

Bron: gidsonline.nl

 

 

14-08-2008 10:43


Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en brancheverenging ICT Office hebben onlangs afspraken gemaakt over energiebesparing in de ICT-branche. De ICT-bedrijven (verenigd in ICT Office) zetten zich in om de energie-efficiency met 30 procent te verbeteren over de periode 2005-2020.

Uit recent onderzoek blijkt dat in de ICT sprake is van een sterke groei van het elektriciteitsverbruik. In 2020 is mogelijk sprake van een verdubbeling van het gebruik ten opzichte van 2006. Vooral datacentra zijn verantwoordelijk voor de groeiende elektriciteitsvraag. Om hier wat aan te doen, hebben Heemskerk en de ICT-branche nu de handen ineen geslagen. De ICT-branche gaat participeren in de zogenoemde meerjarenafspraken (MJA3) over energiebesparing. De belangrijkste afspraak daarbij is het streven van de ICT-branche om de energie-efficiency met 30 procent te verbeteren over de periode 2005 - 2020.

ICT Office stelt samen met haar leden plannen op om dit doel te bereiken. Ook wordt een studie gemaakt hoe de ICT-branche in 2030 tot een energie-efficiency van 50 procent kan komen. Economische Zaken faciliteert het proces via uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het opstellen van de plannen, het ondersteunen van de invoering, de jaarlijkse monitoring van de afspraken en het organiseren van bedrijvendagen om ICT-bedrijven voor te lichten over de mogelijkheden om energie te besparen.

In andere branches worden al goede resultaten geboekt met deze meerjarenafspraken. Op basis van de eerste MJA's is in 15 jaar een energiebesparing van 2 procent per jaar bereikt. "Duurzaamheid is één van de peilers van het kabinetsbeleid. De MJA die we hebben gesloten met de ICT-branche sluit hier goed bij aan", aldus staatssecretaris Heemskerk. Theo Rinsema, bestuurslid van ICT Office: "ICT-bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Niet alleen door zelf minder energie te gebruiken, maar ook door energiebesparing te realiseren in andere sectoren met hulp van slimme ICT-toepassingen."

 

 

 

 

14-08-2008 9:29


Gladgeschoren mannen maken sneller carrière dan mannen met stoppels. Wilt u als man hogerop komen in het bedrijfsleven? Brits onderzoek wijst uit dat vrijwel alle topmannen in de bestuurskamers van grote concerns baardloos zijn.

Eén van de weinige uitzonderingen is Richard Branson van onder meer de luchtvaartmaatschappij Virgin. Volgens stijlgoeroe Peter York worden baarden geassocieerd met hippies of alternatievelingen.
14-08-2008 9:22

Wie gaat praten over een salarisverhoging doet er goed aan met een flinke dosis humor aan tafel te gaan zitten. Volgens het tijdschrift Carp zit je gebakken als je aan het begin van het gesprek een opmerking maakt als 'doe mij maar twee ton en een slof sigaretten, dan praten we nergens meer over'.

Humor is volgens Carp goed om het ijs te breken en kan 'imponeren'. Ook met grappen kun je de 'tegenstander' uitputten om er een zo fraai mogelijke salarisverhoging uit te slepen.
12-08-2008 8:22


Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli van de Universiteit van Utrecht constateert dat werk mensen gelukkig maakt.

Werken geeft het leven zin, is goed voor lichaam en geest en biedt mensen de kans hun talenten te ontwikkelen. Verder blijkt dat de bevlogenheid van werknemers toeneemt als hun baan carrieremogelijkheden biedt, als ze redelijk zelfstandig de werkdag kunnen vullen en als ze prettige collega's hebben. Ook ouderen die blijven werken verpieteren minder snel dan mensen die vroeg met pensioen gaan. Volgens de hoogleraar kunnen mensen die overspannen zijn beter blijven werken dan thuis blijven.

 

Bron: Nationale Vacaturebank.nl

12-08-2008 8:18


De meerderheid van de hoogopgeleiden solliciteert liever niet via een werving- en selectiebureau. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Ruim driekwart van de 403 respondenten geeft aan liever direct bij een werkgever te solliciteren. Over vacatures die door recruiters zijn uitgezet, zijn hoogopgeleiden sceptisch. Ein op de vijf hoogopgeleide werkzoekenden slaat de vacatures van werving- en selectiebureaus altijd over. Van de overige vier hoogopgeleiden passeren twee personen het bureau door direct bij de opdrachtgever te solliciteren.

 

Bron: Nationale Vacaturebank.nl

11-08-2008 8:10


Managers van het vrouwelijke geslacht genieten meer achting dan hun mannelijke collega's. Bovendien krijgen vrouwen meer krediet naarmate zij ouder worden. In een onderzoek onder vierhonderd managers van een Brits onderzoeksbureau versloegen vrouwen de mannen op alle fronten. In het onderzoek moest de manager zichzelf punten toekennen aan hun manier van leiding geven. Drie directe collega's deden vervolgens hetzelfde. Hieruit kwam voort dat vrouwen niet alleen beter scoorden, maar ook dat vrouwen beter overkomen op het personeel als ze ouder zijn dan 39 jaar.

Bron: Nationale Vacaturebank.nl
07-08-2008 9:22


In vergelijking met andere OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) werken Nederlanders weinig. Nederland is het OESO-land met het laagste aantal gewerkte uren per werkende.

De Nederlandse werknemer werkt gemiddeld minder dan 1.400 uur per jaar, terwijl Amerikanen meer dan 1.900 werken. Een Griekse werknemers komen zelfs tot 2.000 uur. Daar staat tegenover dat de arbeidsparticipatie in Nederland wel weer relatief hoog is, circa 5 procent hoger dan het Europees gemiddelde.

Bron: Nationale Vacaturebank.nl

07-08-2008 9:07


Volgens communicatiecoach Carmine Gallo moeten managers meer en beter communiceren met hun medewerkers. Ze moeten bovendien leren hun boodschap kort en krachtig over te brengen.

Gallo benadrukt bovendien het belang van lichaamstaal bij het overdragen van een boodschap. Door op een goede manier met het lichaam te communiceren, komt het verhaal beter over en zijn luisteraars geinteresseerder. Tot slot geeft Gallo aan dat managers ook altijd hun enthousiasme moeten tonen. Als een manager niet enthousiast is, waarom zou een medewerker dat dan wel worden?

Bron: Nationale Vacaturebank.nl
07-08-2008 9:04


Drie op de vier werknemers doet wel eens aan een practical joke. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder 507 respondenten.

Maar liefst 73 procent van de respondenten zegt regelmatig practical jokes uit te halen op de werkvloer. Slechts 18 procent zegt geen grappen uit te kunnen halen vanwege de bedrijfscultuur. Verder blijkt dat vooral vrouwen en nieuwe collega's regelmatig in de maling worden genomen. Ook managers vormen wel eens het doelwit. Het plegen van neptelefoontjes, het verwisselen van computerstekkers en het verstellen van de bureaustoel zijn onder de grappenmakers het populairst.
07-08-2008 8:17


Door werknemers meer te laten lopen, kan het ziekteverzuim met gemiddeld 41 procent worden teruggebracht. Dat blijkt uit het Australische experiment Global Corporate Challenge. Hierbij sponsoren bedrijven teams van zeven werknemers die beloven per dag minimaal tienduizend stappen te zetten. Uit de evaluatie blijkt dat elke geinvesteerde dollar 3,26 dollar opbracht door de sterke daling van het ziekteverzuim.
07-08-2008 8:15


Een derde van de Nederlandse vrouwen heeft liever een man dan een vrouw als collega. Dat blijkt uit de Randstad Werkmonitor. De vrouwen die hun seksegenoten maar lastige collega's vinden, hebben overigens pech. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in de praktijk vrouwen toch veelal met vrouwen werken en mannen met mannen.

Volgens de werknemers worden de beste resultaten geboekt met teams waarin mensen van verschillende sekse, leeftijd, opleiding en culturele achtergrond werken. Dit zou komen omdat dergelijke teams vanzelf problemen vanuit verschillende kanten benaderen.   

 

Bron: Nationale Vacaturebank.nl

05-08-2008 8:22

Inschrijven voor de Dutch Design Awards (DDA) 2008 is vanaf vandaag mogelijk. Het beste Nederlandse design is online in te schrijven in de categorieën ‘Communicatie', ‘Product' en ‘Ruimtelijk' op http://www.dutchdesignawards.nl/. Daarnaast is er de RADO Young Designer Award voor pas afgestudeerden. De inschrijving sluit op 21 augustus.

De ontwerpen die dit jaar in aanmerking komen zijn geproduceerd of gepubliceerd tussen 1 augustus 2007 en 1 augustus 2008. Het economisch belang van de Nederlandse vormgeving is een belangrijk criterium. Het ontwerp is of zal beschikbaar komen voor de Nederlandse markt.

Naast het online inschrijven scouten selectiecommissies dit jaar actief in het werkveld. De leden van de commissies bestaan uit mensen met vakkennis, benadrukt de organisatie. De selectiecommissies wijzen uit het totale aanbod, dus zowel de werken vanuit scouting als de online inzendingen, drie genomineerden aan per subcategorie. De internationale jury beslist uiteindelijk wie er op zaterdag 18 oktober met één van de awards in het spotlicht staan.

Zowel genomineerden als winnaars komen op de tentoonstelling en in de catalogus van DDA. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de Dutch Design Week van zaterdag 18 oktober tot en met zondag 26 oktober.

Een nieuwe opzet, een nieuw team én een nieuwe naam voor de zesde editie van de Dutch Design Awards. Hierbij hoort natuurlijk een nieuw gezicht. Het team van Studio Dumbar ontwikkelde, ook dit jaar weer, de nieuwe visuele identiteit van DDA. De wedstrijd vormt de kern van de Dutch Design Awards. In de hoofdcategorieën Communicatie, Product en Ruimtelijk worden in totaal twintig Dutch Design Awards uitgereikt. Daarnaast wijst de jury een overall prijs - ‘The Golden Eye' - toe aan het meest succesvolle product van 2008. De wedstrijd omvat verder een aantal speciale prijzen; de publieksprijs Audi Design Award, de RADO Young Designer Award en vier Special Awards: Best Practice Award, Piet Zwart Oeuvre Prijs, Design for All Award en de Toon van Tuijl Award.

 

http://www.dutchdesignweek.nl/

www.dutchdesignawards.nl

 

05-08-2008 8:16

Dertien procent van ondernemend Nederland sms't tijdens zijn of haar vakantie met de secretaresse. Terwijl slechts 2 procent aan zijn of haar secretaresse denkt tijdens de vakantie. Deze uitkomsten blijken uit recent vakantie onderzoek door zibb onder 323 nieuwsbrieflezers van zibb, bizz en Zakenauto.
03-08-2008 9:56


Er zijn twee groepen mensen die nachtdiensten draaien: de ene groep vindt 's nachts werken fijn, de andere groep wil nachtdiensten graag ontvluchten maar doet het omdat de uren goed uitkomen. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

Vrouwen met kinderen hebben vaak een hekel aan nachtdiensten maar doen het om overdag de kinderen niet naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te hoeven sturen. Om dezelfde reden werken vrouwen ook vaak ' s avonds en in het weekend. Zij krijgen daarom vaker ruzie met hun partner over huishoudelijke taken en wie wat op welk tijdstip moet doen.

Een tweede groep nachtwerkers is juist tevreden over de werktijden en de vrijheid die nachtdiensten vaak geven. Er zijn meestal geen managers 's nachts en de medewerkers kunnen samen ' zonder veel gedoe' gewoon hun werk doen. Deze groep nachtwerkers bestaat vaak uit mensen zonder kinderen of eenverdieners met kinderen.

 

Bron: Gids Online

02-08-2008 9:06


Canadees onderzoek door psychologen van de universiteit van Alberta heeft iets opmerkelijks aangetoond: ongelukkige werknemers zouden volgens het onderzoek beter werken dan hun gelukkige collega's.

Volgens de onderzoekers besteden opgewerkte werknemers veel tijd aan het bewaken van hun gelukkige stemming, terwijl neerslachtige mensen gewoon aan het werk gaan. De 'somberaars' leveren overigens niet meer of minder werk af dan de gelukkigen, maar maken slechts half zoveel fouten.

 

01-08-2008 9:04


La Salle Business Engineering School (La Salle BES) heeft vandaag de heropening aangekondigd van de vernieuwde 'Barcelona Digital Loft'. Deze ruimte is uitgerust met de meest recente domotica-technologie.

De renovatie is de eerste volledige upgrade van de Loft sinds zijn ingebruikname nu twee jaar geleden en weerspiegelt de ambitie van de instelling om toonaangevend te blijven in het onderzoek naar geavanceerde domotica-technologie voor duurzaam gebruik.

De vernieuwde Loft zal de laatste innovaties in domotica testen en demonstreren, waaronder: digitaal gecontroleerde interfaces voor alle huishoudelijke toepassingen, real-time zichtbaarheid van het energieverbruik, afstandsalarm naar mobiele telefoon na een val in de douche met mogelijke verwondingen, muren die van kleur veranderen volgens de stemmingskleuren van een tv-programma.

De Barcelona Digital Loft is een levend huishoudelijk onderzoekscentrum in het hart van de La Salle Business Engineering School in Barcelona. In deze onderzoeksruimte worden actieve nieuwe domotica-technologieën en -theorieën tentoongesteld, getest en gedemonstreerd. Het “living lab” biedt de studenten van de La Salle BES-campus tevens een interactieve leerruimte.

De Loft test het volledige gamma aan domotica-oplossingen, -applicaties en -serviceconcepten zoals: zuivere domotica, energiebeheer, veiligheid, klimaatregeling en visuele omgeving. De Loft integreert HDTV-diensten en Home Media Servers die aangesloten zijn op een 200 Mbps netwerk met PLC-technologie van DS2. Verder past de Barcelona Digital Loft het concept van 'integraal gebouwbeheer' toe om gebruikers in staat te stellen alle diensten te configureren en te controleren op één enkel platform via een universele afstandsbediening, PDA, tv-toestel of PC.

De Barcelona Digital Loft werd geopend in 2006 en wordt nu al erkend als toonaangevend in Europa voor het testen en benchmarken van domotica-technologieën. De loft is een initiatief van de La Salle Business Engineering School, een internationaal georiënteerde school die zich richt op het aanbieden van management- en technologieopleidingen ter ondersteuning van het ondernemerschap.

Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >